[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ

 
ปุ๋ยสำหรับข้าว FK-1 และ FK-3R ส่งเสริมผลผลิตสูง มีกลไกการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวได้อย่างไร?
ปุ๋ยสำหรับข้าว FK-1 และ FK-3R ส่งเสริมผลผลิตสูง มีกลไกการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวได้อย่างไร?
ปุ๋ยสำหรับข้าว FK-1 และ FK-3R ส่งเสริมผลผลิตสูง มีกลไกการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวได้อย่างไร?
ต้นข้าวต้องการสารอาหารที่จำเป็นหลายชนิดเพื่อให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเป็นสารอาหารหลัก 3 ชนิดที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวในนาข้าว

ไนโตรเจนเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเจริญเติบโตของต้นข้าว ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีน ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาเนื้อเยื่อใหม่ในพืช นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการผลิตคลอโรฟิลล์ซึ่งจำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง หากไม่มีธาตุไนโตรเจนเพียงพอ ต้นข้าวจะไม่สามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผลผลิตตกต่ำและคุณภาพผลผลิตลดลง

ฟอสฟอรัส เป็นธาตุอาหารที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งสำหรับต้นข้าวในนา เช่นเดียวกับไนโตรเจน ฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนและโมเลกุลอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนพลังงานภายในเซลล์พืช เช่นเดียวกับในการผลิต DNA และ RNA หากไม่มีฟอสฟอรัสเพียงพอ ต้นข้าวอาจชะงักการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ทำให้ผลผลิตลดลงและคุณภาพของพืชลดลง

โพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นอันดับสามสำหรับต้นข้าวในนาข้าว โพแทสเซียมมีบทบาทสำคัญหลายประการในพืช รวมถึงการควบคุมการดูดซึมน้ำและการรักษาระดับ pH ที่เหมาะสมภายในเซลล์พืช นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการผลิตแป้งและน้ำตาลซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของพืช หากไม่มีโพแทสเซียมที่เพียงพอ ต้นข้าวอาจทนต่อความเครียดและโรคได้น้อยลง ส่งผลให้ผลผลิตลดลงและคุณภาพของพืชลดลง

โดยรวมแล้ว ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวในนาข้าว การให้สารอาหารเหล่านี้แก่ต้นข้าว เกษตรกรสามารถช่วยให้แน่ใจว่าพืชของพวกเขาแข็งแรงและให้ผลผลิต ซึ่งจะนำไปสู่ผลผลิตที่สูงขึ้นและคุณภาพของพืชที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การใช้สารอาหารเหล่านี้สามารถช่วยปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์และผลผลิตโดยรวมของนาข้าว ทำให้มีความยั่งยืนและให้ผลผลิตมากขึ้นในระยะยาว

แมกนีเซียมและสังกะสีเป็นธาตุอาหารรองที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เมื่อนำไปใช้กับนาข้าว แร่ธาตุเหล่านี้สามารถเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชได้

แมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็นสารสีที่ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงและเปลี่ยนแสงแดดเป็นพลังงาน หากไม่มีแมกนีเซียมเพียงพอ พืชจะไม่สามารถผลิตพลังงานที่จำเป็นต่อการเติบโตและพัฒนาได้ ในนาข้าว การขาดแมกนีเซียมอาจทำให้พืชเจริญเติบโตช้าและให้ผลผลิตลดลง

สังกะสีมีบทบาทสำคัญหลายประการในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช ช่วยให้พืชผลิตฮอร์โมนที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เอนไซม์และโปรตีนอื่นๆ ซึ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการเมแทบอลิซึมที่หลากหลาย ในนาข้าว การขาดธาตุสังกะสีอาจทำให้ผลผลิตพืชลดลงและคุณภาพของเมล็ดข้าวไม่ดี

การใช้แมกนีเซียมและสังกะสีในนาข้าวสามารถช่วยแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้และปรับปรุงความสมบูรณ์ของพืชผล แร่ธาตุเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้หลายวิธี รวมถึงการใช้ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน

นอกจากการปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของพืชแล้ว แมกนีเซียมและสังกะสียังช่วยปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของนาข้าวอีกด้วย แร่ธาตุเหล่านี้สามารถช่วยรักษาโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งจำเป็นต่อการเพิ่มผลผลิตของพืชในระยะยาว นอกจากนี้ยังสามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน ซึ่งสามารถปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของระบบนิเวศ

สรุปได้ว่าประโยชน์ของแมกนีเซียมและสังกะสีต่อนาข้าวมีมากมาย ธาตุอาหารรองที่จำเป็นเหล่านี้สามารถปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพของพืช รักษาสุขภาพของดิน และส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ การนำแร่ธาตุเหล่านี้ไปใช้ในนาข้าว เกษตรกรสามารถช่วยรับประกันผลผลิตในระยะยาวและความยั่งยืนของพืชผล
อ่าน:3287
การป้องกันกำจัดเพลี้ยในต้นส้ม
การป้องกันกำจัดเพลี้ยในต้นส้ม
เพลี้ยเป็นปัญหาทั่วไปสำหรับต้นส้มและอาจทำให้ต้นไม้และผลเสียหายได้หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ดูแล แมลงตัวเล็ก ๆ เหล่านี้ดูดน้ำเลี้ยงจากใบ ทำให้เหี่ยวเฉาและตาย นอกจากนี้พวกมันยังหลั่งสารเหนียวที่เรียกว่าน้ำหวานซึ่งดึงดูดมดและส่งเสริมการเจริญเติบโตของราสีดำ

MAKA เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ใช้ป้องกันและกำจัดเพลี้ยได้หลายชนิด ผลิตจากส่วนผสมของสารสกัดจากพืช ปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม อัตราการผสมสำหรับ MAKA คือ 50 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร ส่วนผสมนี้สามารถฉีดพ่นบนใบของต้นส้มเพื่อป้องกันและกำจัดเพลี้ย

FK-1 เป็นสารประกอบธาตุอาหารพืช ที่สามารถบำรุงพืชในขณะที่กำจัดเพลี้ย FK-1 เมื่อแกะกล่องจะพบสองถุง ถุงแรกประกอบด้วยธาตุหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ถุงที่สองบรรจุองค์ประกอบเสริมแมกนีเซียมและสังกะสีและสารลดแรงตึงผิว อัตราการผสมสำหรับ FK-1 คือ 50 ก. ของถุงแรกและ 50 g. ของถุงที่สองผสมน้ำ 20 ลิตร สามารถนำส่วนผสมนี้ฉีดพ่นไปพร้อมกับมาคา เพื่อให้ส้มฟื้นตัวเร็ว กลับมาโตไว ให้ผลผลิตดี

ใช้ MAKA และ FK-1 พร้อมกัน ผสม 50 ซีซี. ของ MAKA และ 50 g. อย่างละถุงของ FK-1 ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถฉีดพ่นส่วนผสมนี้ลงบนใบของต้นส้ม เพื่อป้องกันและกำจัดเพลี้ยพร้อมกับบำรุงต้น

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการป้องกันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับเพลี้ย การตรวจสอบต้นส้มเป็นประจำเพื่อหาสัญญาณของเพลี้ยและการรักษาทันทีที่สามารถป้องกันเพลี้ยไม่ให้สร้างความเสียหายอย่างมากต่อต้นไม้และผลไม้

สรุปได้ว่า MAKA และ FK-1 เป็นสารที่ดีเยี่ยมในการป้องกันและกำจัดเพลี้ยในต้นส้ม สารประกอบเหล่านี้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสามารถบำรุงต้นไม้พร้อมกับกำจัดแมลงศัตรูพืช ด้วยการใช้สารประกอบเหล่านี้และฝึกฝนวิธีการป้องกันเป็นประจำ คุณสามารถรับประกันสุขภาพและผลผลิตของต้นส้มของคุณ
อ่าน:3287
กำจัดเพลี้ย ใน ลิ้นจี่ เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย บิวทาเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
กำจัดเพลี้ย ใน ลิ้นจี่ เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย บิวทาเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
Beauveria ผสม Methharicium หรือที่เรียกว่า Butarex เป็นผลิตภัณฑ์ปฏิวัติที่ได้รับการแนะนำในตลาดเพื่อป้องกันและกำจัดเพลี้ยในลิ้นจี่ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความนิยมในหมู่เกษตรกรเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยซึ่งเป็นศัตรูพืชทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อพืชลิ้นจี่

เพลี้ยอ่อนเป็นแมลงดูดกินน้ำเลี้ยงขนาดเล็กที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับต้นลิ้นจี่ได้โดยการกัดกินน้ำเลี้ยง ซึ่งนำไปสู่การเติบโตแคระแกรนและคุณภาพของผลลดลง พวกมันขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วและสามารถสร้างความเสียหายอย่างมากหากไม่ควบคุมให้ทันเวลา ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้มาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันเพลี้ยอ่อนในสวนลิ้นจี่

หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการควบคุมเพลี้ยคือการใช้สารควบคุมทางชีวภาพ Beauveria ผสม Methharicium เป็นสารควบคุมทางชีวภาพที่ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ 2 ชนิดคือ Beauveria bassiana และ Methomyl Beauveria bassiana เป็นเชื้อราที่พบได้ตามธรรมชาติในดิน และเป็นที่ทราบกันดีว่ามีความสามารถในการติดเชื้อและฆ่าแมลงศัตรูพืชได้หลากหลายชนิด รวมถึงเพลี้ยอ่อนด้วย ในทางกลับกัน เมโทมิลเป็นยาฆ่าแมลงสังเคราะห์ที่ทำหน้าที่เป็นพิษจากการสัมผัสและฆ่าแมลงเมื่อสัมผัส

เมื่อใช้ร่วมกัน Beauveria bassiana และ Methomyl ทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมเพลี้ยในพืชลิ้นจี่ Beauveria bassiana ติดเชื้อเพลี้ยและ Methomyl ทำหน้าที่เป็นพิษติดต่อที่จะฆ่าพวกมันเมื่อสัมผัส การดำเนินการสองอย่างนี้ช่วยให้แน่ใจว่าเพลี้ยถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ และพืชผลลิ้นจี่ได้รับการปกป้องจากความเสียหาย

บิวทาเร็กซ์มีจำหน่ายในสูตรต่างๆ รวมถึงผงเปียก เม็ด และของเหลวเข้มข้น ผลิตภัณฑ์นี้ใช้งานง่ายและสามารถฉีดพ่นได้โดยตรง

อะมิโนโปรตีนจำเป็นต่อพืช 18 ชนิด ช่วนในการส้รางฮอร์โมนพืช โตไว ผลใหญ่ แข็งแรง ทนแล้ง ทนโรค ทำไห้เกิดการสร้างและขยายขนาดของเซลล์เนื้อเยื่อ และพัฒนาส่วนต่างๆของพืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

การผสมฉีดพ่นไปพร้อมกันส่งผลให้..

เมื่อพืช ถูกโรคหรือแมลงศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย พืชจะมีความอ่อนแอ ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูได้ต่ำกว่าปกติ
การที่เราใช้เฉพาะตัวยา ตัวยาจะช่วยหยุดโรค หรือกำจัดแมลง แต่พืชของเรานั้นจะยังทรงตัว ฟื้นตัวจากโรค หรือฟื้นตัวจากความเสียหายของการเข้าทำลายของแมลงได้ช้า

เปรียบได้คล้ายกับคนป่วย หากได้รับแต่เฉพาะยา ไม่ทานอาหาร ไม่บำรุง ร่างกายก็จะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมได้ช้า
พืชก็เช่นกัน หากเราให้ยา และให้อาหารเสริมพืชทางใบ ไปพร้อมกัน พืชจะได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นไปพร้อมกับยารักษาโรคหรือยาปราบศัตรูพืช จึงช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็ว และกลับมาให้ผลผลิตดีดังเดิม

สั่งซื้อ
โทร 097-918-3530
facebook โรงงานปุ๋ยไดโนเร็กซ์
ไลน์ janemini1112
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link..
กำจัดเพลี้ย ใน ลองกอง เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย บิวทาเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
กำจัดเพลี้ย ใน ลองกอง เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย บิวทาเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
Beauveria ผสม Methharicium ขายภายใต้ชื่อแบรนด์ Butarex เป็นส่วนผสมที่ทรงพลังของยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติสองชนิดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดเพลี้ยในลองกอง

เพลี้ยเป็นศัตรูพืชทั่วไปในสวนและสามารถสร้างความเสียหายอย่างมากต่อพืชโดยการกินน้ำนมและแพร่โรค แม้ว่าจะมีสารเคมีกำจัดแมลงมากมายในท้องตลาดที่สามารถใช้ควบคุมเพลี้ยได้ แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและอาจเป็นอันตรายต่อแมลงที่เป็นประโยชน์และสัตว์ป่าอื่นๆ

โชคดีที่มีทางเลือกตามธรรมชาติที่สามารถควบคุมเพลี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม Beauveria และ Methharicium เป็นสองตัวเลือกดังกล่าว และเมื่อรวมกันในแบรนด์ Butarex พวกเขาให้วิธีแก้ปัญหาที่ทรงพลังสำหรับปัญหาเพลี้ย

บิวเวอเรียเป็นเชื้อราที่ทำลายแมลงหลายชนิดรวมถึงเพลี้ย เมื่อฉีดพ่นบนพืช สปอร์ของบิวเวอเรียจะเกาะตัวกับเพลี้ยและเติบโต ทำให้แมลงตายในที่สุด ในทางกลับกัน เมธาริเซียมเป็นยาฆ่าแมลงตามธรรมชาติที่สกัดจากเมล็ดของต้นสะเดา มันทำงานโดยรบกวนระบบฮอร์โมนของแมลง ทำให้ยากต่อการให้อาหารและการสืบพันธุ์

เมื่อสารกำจัดแมลงตามธรรมชาติทั้งสองชนิดนี้รวมกันใน Butarex จะทำให้เกิดส่วนผสมที่ทรงพลังซึ่งสามารถควบคุมเพลี้ยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สปอร์ของบิวเวอเรียโจมตีเพลี้ยจากภายนอก ในขณะที่เมธาริเซียมทำลายระบบภายในของเพลี้ย ทำให้แน่ใจว่าแมลงไม่สามารถกินอาหารและสืบพันธุ์ได้

ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้บิวเวอเรียผสมเมธาริเซียมเพื่อควบคุมเพลี้ยคือปลอดภัยสำหรับใช้กับผู้คนและสัตว์เลี้ยง ซึ่งแตกต่างจากสารเคมีกำจัดแมลงหลายชนิด ซึ่งอาจเป็นอันตรายหากกลืนกินหรือสูดดม เมธาริเซียมผสมบิวเวอเรียเป็นธรรมชาติและไม่มีพิษ

นอกจากนี้ เมธาริเซียมผสมบิวเวอเรียยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีผลเสียต่อแมลงที่เป็นประโยชน์ เช่น ผึ้งและแมลงเต่าทอง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับชาวสวนที่กำลังมองหาวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยโดยไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม

สรุปได้ว่า Beauveria ผสม Methharicium ซึ่งขายภายใต้ชื่อ Butarex เป็นวิธีแก้ปัญหาตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันและกำจัดเพลี้ยในลองกอง การผสมผสานที่มีประสิทธิภาพของสารกำจัดแมลงตามธรรมชาติ 2 ชนิดคือ Beauveria และ Methharicium เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยสำหรับชาวสวนที่ต้องการควบคุมเพลี้ยโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย

อะมิโนโปรตีนจำเป็นต่อพืช 18 ชนิด ช่วนในการส้รางฮอร์โมนพืช โตไว ผลใหญ่ แข็งแรง ทนแล้ง ทนโรค ทำไห้เกิดการสร้างและขยายขนาดของเซลล์เนื้อเยื่อ และพัฒนาส่วนต่างๆของพืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

การผสมฉีดพ่นไปพร้อมกันส่งผลให้..

เมื่อพืช ถูกโรคหรือแมลงศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย พืชจะมีความอ่อนแอ ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูได้ต่ำกว่าปกติ
การที่เราใช้เฉพาะตัวยา ตัวยาจะช่วยหยุดโรค หรือกำจัดแมลง แต่พืชของเรานั้นจะยังทรงตัว ฟื้นตัวจากโรค หรือฟื้นตัวจากความเสียหายของการเข้าทำลายของแมลงได้ช้า

เปรียบได้คล้ายกับคนป่วย หากได้รับแต่เฉพาะยา ไม่ทานอาหาร ไม่บำรุง ร่างกายก็จะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมได้ช้า
พืชก็เช่นกัน หากเราให้ยา และให้อาหารเสริมพืชทางใบ ไปพร้อมกัน พืชจะได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นไปพร้อมกับยารักษาโรคหรือยาปราบศัตรูพืช จึงช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็ว และกลับมาให้ผลผลิตดีดังเดิม

สั่งซื้อ
โทร 097-918-3530
facebook โรงงานปุ๋ยไดโนเร็กซ์
ไลน์ janemini1112
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link..
ปลูกมังคุดให้ถูกวิธี ใส่ปุ๋ยให้กับมังคุด ฉีดพ่น FK-1 และ FK-3 เพิ่มผลผลิต ได้คุณภาพ
ปลูกมังคุดให้ถูกวิธี ใส่ปุ๋ยให้กับมังคุด ฉีดพ่น FK-1 และ FK-3 เพิ่มผลผลิต ได้คุณภาพ
ปลูกมังคุดให้ถูกวิธี ใส่ปุ๋ยให้กับมังคุด ฉีดพ่น FK-1 และ FK-3 เพิ่มผลผลิต ได้คุณภาพ
ข้อมูลทางด้านล่างนี้ เป็นการปลูกมังคุดให้ได้ผลผลิตทีดี FK-1 และ FK-3 เป็นปุ๋ยทางใบประสิทธิภาพสูง ใช้เพิ่มผลผลิต และคุณภาพของผลมังคุดได้ดี

ฉีดพ่น FK-1 ในช่วงที่ต้องการเร่งการเจริญเติบโตของมังคุด ปุ๋ยน้ำ FK-1 จะส่งเสริมการเจริญเติบโต ขยายทรงพุ่ม สร้างความเขียวของใบ ทำให้ระบบรากแข็งแรงดูดกินอาหารได้ดีขึ้น มีสารสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ ประกอบอยู่ใน FK-1 ส่งเสริมกระบวนการสร้างอาหารให้กับต้นมังคุด มังคุดจึงโตใบ เขียวสมบูรณ์ แข็งแรง ต้านทานต่อโรคพืชได้ดีขึ้น

ฉีดพ่น FK-3 เมื่อมังคุดเริ่มติดผล ทำให้มังคุดผลโต น้ำหนักดี มีคุณภาพดี FK-3 ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการส่งเสริมผลผลิตมังคุดอย่างครบถ้วน เน้นให้ ธาตุ โพแตสเซียม (K) สูงมาเป็นพิเศษถึง 40% จึงเน้นไปที่การส่งเสริมกระบวนการสะสมอาหารไปที่ผลมังคุดโดยตรง ทำให้มังคุดผลโต คุณภาพดี มีน้ำหนัก จึงได้ผลผลิตที่สูงขึ้น

การปลูกมังคุดให้ได้ผลผลิตดี

การวางผังปลูก มี 2 ระบบ คือ ระบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสามเหลี่ยมด้านเท่า ระยะระหว่างแถวและต้น 8×8 เมตร หรือ 10×10 และระบบแถวกว้างต้นชิด ระยะปลูกระหว่างแถว 8×3 เมตร หรือ 10×5 เมตร

วิธีการปลูก มี 2 แบบ คือ การปลูกแบบเตรียมหลุมปลูก เหมาะกับพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง และการปลูกแบบนั่นแท่นหรือยกโคก เหมาะกับพื้นที่ฝนตกชุก ช่วยให้ดินระบายน้ำได้ดีขึ้น

การลดต้นทุน
ใช้ระยะปลูกและวิธีปลูกที่เหมาะสม สะดวกต่อการจัดการแปลงและการดูแลรักษา ทำให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ

5. การใส่ปุ๋ยให้กับมังคุด
เก็บตัวอย่างดินและตัวอย่างพืชส่งวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารและใส่ปุ๋ยให้สอดคล้องกับค่าวิเคราะห์ดินและใบ หรือ

การใส่ปุ๋ยหลังการเก็บเกี่ยว: ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 20-30 กิโลกรัม/ต้น ร่วมกับใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา (กิโลกรัม/ต้น) 1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม

การใส่ปุ๋ยในช่วงพัฒนาของผล: ใส่ปุ๋ยสัดส่วน 3:1:4 เช่นปุ๋ยสูตร 15-5-20 อัตรา(กิโลกรัม/ต้น) 1 ใน 3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม หรือตามค่าวิเคราะห์ดินหลังการติดผลทันที ร่วมกับพ่นปุ๋ยทางใบสัดส่วน 4:1:6 อัตรา 100 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

การลดต้นทุน
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและความต้องการของพืช และใส่ 3 ครั้ง หลังเก็บเกี่ยว ก่อนออกดอก และเมื่อติดผลผสมปุ๋ยใช้เองลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้ 30-50ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพให้ปุ๋ยในระบบน้ำ ลดต้นทุนการใช้แรงงาน 15-20%

การให้น้ำ
ให้น้ำเพียงพอกับความต้องการของมังคุดในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต
ระยะติดผล อายุผลประมาณ 5 สัปดาห์ ให้น้ำทุก 3 วัน อัตรา 80% ของการให้น้ำปกติ
ระยะอายุผล 5 สัปดาห์ถึงก่อน 10 สัปดาห์ ให้น้ำอัตรา 90% ของการให้น้ำปกติ
ระยะอายุผลประมาณ 10-12 สัปดาห์ถึงเก็บเกี่ยว ให้น้ำอัตรา 80% ของการให้น้ำปกติ

7. การดูแลรักษา
การพรางแสง เพื่อให้ร่มเงาในช่วงแรกของการเจริญเติบโต อาจใช้วัสดุธรรมชาติช่วยพรางแสง หรืออาจปลูกต้นไม้โตเร็วระหว่างแถวมังคุด เช่น กล้วย ทองหลาง

การตัดแต่งและควบคุมทรงพุ่ม
มังคุดต้นเล็ก ตัดแต่งเฉพาะกิ่งด้านล่างให้สูงจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร และกิ่งที่ซ้อนทับกันจนแน่นทึบออก

มังคุดที่ให้ผลผลิตแล้ว ตัดแต่งกิ่งที่อยู่ด้านข้างของทรงพุ่มที่ประสานกันออก ให้มีช่องว่างระหว่างชายพุ่มโดยรอบกับต้นข้างเคียงประมาณ 50-70 เซนติเมตร ตัดยอดที่สูงเกินต้องการออก ตัดกิ่งประธานหรือกิ่งรองออกด้านละ 1-5 กิ่ง ให้เลี้ยงกิ่งแขนงที่อยู่ในทรงพุ่มไว้เพื่อได้ผลผลิตเพิ่ม

อ้างอิงข้อมูลทางวิชาการ จาก กรมวิชาการเกษตร
อ่าน:3287
กะเจี๊ยบเขียว โตไว ใบเขียว แข็งแรง ผลผลิตดี อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
กะเจี๊ยบเขียว โตไว ใบเขียว แข็งแรง ผลผลิตดี อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
พืชเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ ให้อาหาร ออกซิเจน และที่พักพิงแก่เรา เพื่อให้พืชเติบโตและพัฒนาได้อย่างถูกต้อง พวกมันต้องการสารอาหารที่จำเป็นต่างๆ หนึ่งในสารอาหารที่สำคัญเหล่านี้คือกรดอะมิโน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีน กรดอะมิโนจำเป็นสำหรับการทำงานที่เหมาะสมของพืช และมีบทบาทสำคัญในการผลิตฮอร์โมนพืช ซึ่งควบคุมกระบวนการทางสรีรวิทยาต่างๆ

กระเจี๊ยบเขียวเป็นผักที่มีการบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก และเป็นแหล่งสำคัญของสารอาหารต่างๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ พืชชนิดนี้เป็นที่รู้จักจากความสามารถในการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ร้อนและแห้ง ทำให้เป็นพืชที่ได้รับความนิยมในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน กระเจี๊ยบต้องการกรดอะมิโนจำนวนมากเพื่อผลิตฮอร์โมนพืชที่ช่วยในการสร้างและขยายเซลล์เนื้อเยื่อและการพัฒนาส่วนต่าง ๆ ของพืช

ในบทความนี้ เราจะสำรวจกรดอะมิโนที่จำเป็น 18 ชนิดที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของกระเจี๊ยบเขียว

อะลานีน: กรดอะมิโนนี้ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนและมีส่วนร่วมในกระบวนการเผาผลาญอาหารต่างๆ

อาร์จินีน: อาร์จินีนมีความสำคัญต่อการผลิตไนตริกออกไซด์ ซึ่งช่วยในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

แอสพาราจีน: แอสพาราจีนจำเป็นสำหรับการทำงานที่เหมาะสมของระบบประสาทและการสังเคราะห์ฮอร์โมนพืช

กรดแอสปาร์ติก: กรดแอสปาร์ติกมีบทบาทสำคัญในวงจร Krebs ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิต ATP ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับเซลล์

ซีสเตอีน: ซีสเตอีนมีส่วนร่วมในการผลิตกลูตาไธโอน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหาย

กรดกลูตามิก: กรดกลูตามิกจำเป็นต่อการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและการสังเคราะห์โปรตีน

กลูตามีน: กลูตามีนมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์นิวคลีโอไทด์และกรดอะมิโนและช่วยในการควบคุมเมแทบอลิซึมของไนโตรเจน

Glycine: Glycine จำเป็นสำหรับการสังเคราะห์โปรตีนและมีส่วนร่วมในกระบวนการเผาผลาญอาหารต่างๆ

ฮิสทิดีน: ฮิสทิดีนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสังเคราะห์นิวคลีโอไทด์และโปรตีนทางชีวภาพ และมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

ไอโซลิวซีน: ไอโซลิวซีนมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์โปรตีนและจำเป็นสำหรับการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

ลิวซีน: ลิวซีนจำเป็นสำหรับการสังเคราะห์โปรตีนและมีส่วนร่วมในกระบวนการเมแทบอลิซึมต่างๆ

ไลซีน: ไลซีนมีความสำคัญต่อการสังเคราะห์โปรตีนและมีส่วนร่วมในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

เมไธโอนีน: เมไทโอนีนจำเป็นสำหรับการสังเคราะห์โปรตีนและเกี่ยวข้องกับการควบคุมเมแทบอลิซึมของไนโตรเจน

Phenylalanine: Phenylalanine จำเป็นสำหรับการสังเคราะห์โปรตีนและเกี่ยวข้องกับการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

Proline: Proline มีส่วนร่วมในการสังเคราะห์โปรตีนและช่วยในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

ซีรีน: ซีรีนจำเป็นสำหรับการสังเคราะห์โปรตีนและมีส่วนร่วมในกระบวนการเผาผลาญอาหารต่างๆ

ธรีโอนีน: ธรีโอนีนจำเป็นต่อการสังเคราะห์โปรตีนและมีส่วนร่วมในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

วาลีน: วาลีนจำเป็นสำหรับการสังเคราะห์โปรตีนและเกี่ยวข้องกับการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

โดยสรุปแล้ว กรดอะมิโนมีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช กระเจี๊ยบเขียวจะเติบโตได้เต็มที่นั้นต้องการกรดอะมิโนจำเป็น 18 ชนิดดังกล่าวข้างต้น กรดอะมิโนเหล่านี้ช่วยในการผลิตฮอร์โมนพืช ซึ่งควบคุมกระบวนการทางสรีรวิทยาต่างๆ รวมถึงการสร้างและการขยายตัวของเซลล์เนื้อเยื่อและการพัฒนาส่วนต่างๆ ของพืช โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระเจี๊ยบเขียวได้รับอะมิโนที่จำเป็นในปริมาณที่เหมาะสม

วิธีการใช้
ผสมน้ำฉีดพ่น
พืชผัก 10-20 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร
นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล 20-40 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร
ผสมระบบน้ำหยด 500 มล.ต่อ 1 ไร่
ควรฉีดพ่น 2 ครั้งต่อเดือน
ไม่ควรฉีดพ่นระยะพืชออกดอก

สั่งซื้อ
โทร 097-918-3530
facebook โรงงานปุ๋ยไดโนเร็กซ์
ไลน์ janemini1112
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link..
การปกป้องผลผลิตเมล่อนของคุณ: การป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในเมล่อน
การปกป้องผลผลิตเมล่อนของคุณ: การป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในเมล่อน
โรคเชื้อราสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อพืชผลเมล่อน ทำให้พืชเสียหายและผลผลิตลดลง หากตรวจพบอาการต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น อาการเมล่อนใบไหม้ ใบจุด ราสนิม ราน้ำค้าง เมล่อนเถาเหี่ยว ต้องเร่งป้องกันและกำจัด

IS เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้ สามารถใช้ป้องกันหรือรักษาโรคติดเชื้อที่มีอยู่ได้ ใช้ IS ผสม 50 ซีซี. ของผลิตภัณฑ์ต่อน้ำ 20 ลิตร แล้วฉีดพ่นลงบนพืชโดยใช้เครื่องพ่น สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากและหลีกเลี่ยงการใช้มากเกินไป เนื่องจากการใช้มากเกินไปอาจทำให้พืชเสียหายได้

นอกจากการใช้ IS แล้ว FK-1 ยังช่วยบำรุงต้นเมล่อนและเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย FK-1 มีสารอาหารหลายชนิด รวมทั้งไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิว ซึ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ดีและเพิ่มผลผลิตผลไม้ หากต้องการใช้ FK-1 ให้ผสมเนื้อหาของถุงทั้งสองเข้าด้วยกัน จากนั้นใช้ส่วนผสม 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร คนจนละลายในน้ำแล้วใช้สารละลายกับพืช

การใช้ทั้ง IS และ FK-1 ทรงพลังต่อการต่อต้านโรคเชื้อรา IS สามารถช่วยป้องกันและกำจัดเชื้อโรค ในขณะที่ FK-1 สามารถให้สารอาหารที่พืชต้องการเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แทนการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เช่น การฝึกปลูกพืชหมุนเวียนและการรักษาสุขอนามัยที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกของคุณ

เพื่อป้องกันโรคเชื้อราในพืชเมล่อนของคุณ ให้พิจารณาใช้พันธุ์ที่ต้านทานโรคและหลีกเลี่ยงการรดน้ำเหนือใบ ซึ่งสามารถแพร่กระจายสปอร์ได้ กำจัดพืชหรือชิ้นส่วนพืชที่ติดเชื้อโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายไปยังพืชที่แข็งแรง

โดยสรุป การใช้ IS และ FK-1 สามารถช่วยป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในพืชตระกูลแตงของคุณในขณะเดียวกันก็บำรุงพืชไปด้วย การปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์และปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้ผลผลิตที่ดีต่อสุขภาพ
อ่าน:3287
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ใน อโวคาโด เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ใน อโวคาโด เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ไตรโครเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา Trichorex ที่สุดของการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในอะโวคาโด

อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่หลายคนชื่นชอบ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับพืชผลอื่นๆ อะโวคาโดมีความไวต่อโรคเชื้อราที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพของอะโวคาโด โรคเชื้อราในอะโวคาโดสามารถทำให้เกิดโรคใบจุด ผลเน่า และแม้แต่การตายของต้น ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อผู้ปลูกอะโวคาโดทั่วโลก แต่ไม่ต้องกลัว! มีพันธมิตรที่ทรงพลังในการต่อสู้กับโรคเหล่านี้ - เชื้อรา Trichoderma ตรา Trichorex

Trichorex เป็นแบรนด์เชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ได้รับการพิสูจน์และไว้วางใจ ซึ่งเป็นเชื้อราที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารควบคุมทางชีวภาพในการต่อต้านเชื้อโรคพืชหลายชนิด รวมถึงโรคเชื้อราต่างๆ เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นที่รู้จักดีในด้านความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตและกิจกรรมของเชื้อราที่เป็นอันตรายอื่นๆ ผ่านกลไกหลายอย่าง เช่น การแย่งชิงทรัพยากร ปรสิต และการผลิตเอนไซม์ที่ย่อยสลายผนังเซลล์ของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรค ทำให้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในอะโวคาโด

ประโยชน์หลักประการหนึ่งของ Trichorex คือความสามารถในการสร้างเกราะป้องกันรอบรากของต้นอะโวคาโด เมื่อนำไปใช้เป็นยารักษาเมล็ดพืชหรือรดดิน Trichorex จะตั้งรกรากบริเวณรากและสร้างสิ่งกีดขวางทางกายภาพที่ป้องกันไม่ให้เชื้อราที่ทำให้เกิดโรคเข้าสู่เนื้อเยื่อพืช วิธีนี้จะป้องกันไม่ให้เชื้อราเข้าไปทำลายรากและทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น รากเน่าและคอเน่า ซึ่งพบได้ทั่วไปในอะโวคาโด

นอกจากการกั้นทางกายภาพแล้ว Trichorex ยังผลิตสารทุติยภูมิ ซึ่งรวมถึงสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และยาปฏิชีวนะที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อรา สารประกอบเหล่านี้ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตและกิจกรรมของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคในดินและบนผิวพืช ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเชื้อราในอะโวคาโด

Trichorex ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน เนื่องจากเป็นเชื้อราที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นพิษต่อคน สัตว์ และแมลงที่มีประโยชน์ สามารถใช้ในระบบการผลิตอะโวคาโดแบบออร์แกนิกและแบบดั้งเดิมได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบนิเวศหรือทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายบนผลไม้

การประยุกต์ใช้ Trichorex ทำได้ง่ายและสะดวก ทำให้เป็นวิธีแก้ปัญหาสำหรับผู้ปลูกอะโวคาโด สามารถใช้เป็นสารบำรุงเมล็ด รดดิน หรือฉีดพ่นทางใบ ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของสวนอะโวคาโด การใช้ Trichorex เป็นประจำในช่วงวิกฤตของการเจริญเติบโตของอะโวคาโด เช่น การย้ายปลูก การออกดอก และการพัฒนาของผล สามารถให้การป้องกันอย่างต่อเนื่องจากโรคเชื้อรา และส่งเสริมต้นอะโวคาโดที่แข็งแรงด้วยผลผลิตที่สูงขึ้นและคุณภาพของผลไม้ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ Trichorex ยังสามารถรวมเข้ากับโปรแกรมการจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ (IPM) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายในการจัดการศัตรูพืชและโรคอย่างยั่งยืน ด้วยการรวม Trichorex เข้ากับแนวทาง IPM เกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโดสามารถลดการพึ่งพาสารเคมีฆ่าเชื้อราและลดการพัฒนาของความต้านทานต่อเชื้อรา ในขณะที่ยังคงควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปได้ว่า เชื้อรา Trichorex ตรา Trichorex เป็นโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนสำหรับการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในอะโวคาโด ความสามารถในการสร้างเกราะป้องกัน ผลิตสารต้านเชื้อรา และธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้อะโวคาโดเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ปลูกอะโวคาโดที่มองหาทางเลือกในการจัดการโรคที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วย Trichorex ผู้ปลูกอะโวคาโดสามารถปกป้องสวนผลไม้ของพวกเขาจากโรคเชื้อราและรับประกันต้นไม้ที่แข็งแรงและการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์

อะมิโนโปรตีนจำเป็นต่อพืช 18 ชนิด ช่วนในการส้รางฮอร์โมนพืช โตไว ผลใหญ่ แข็งแรง ทนแล้ง ทนโรค ทำไห้เกิดการสร้างและขยายขนาดของเซลล์เนื้อเยื่อ และพัฒนาส่วนต่างๆของพืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

การผสมฉีดพ่นไปพร้อมกันส่งผลให้..

เมื่อพืช ถูกโรคหรือแมลงศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย พืชจะมีความอ่อนแอ ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูได้ต่ำกว่าปกติ
การที่เราใช้เฉพาะตัวยา ตัวยาจะช่วยหยุดโรค หรือกำจัดแมลง แต่พืชของเรานั้นจะยังทรงตัว ฟื้นตัวจากโรค หรือฟื้นตัวจากความเสียหายของการเข้าทำลายของแมลงได้ช้า

เปรียบได้คล้ายกับคนป่วย หากได้รับแต่เฉพาะยา ไม่ทานอาหาร ไม่บำรุง ร่างกายก็จะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมได้ช้า
พืชก็เช่นกัน หากเราให้ยา และให้อาหารเสริมพืชทางใบ ไปพร้อมกัน พืชจะได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นไปพร้อมกับยารักษาโรคหรือยาปราบศัตรูพืช จึงช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็ว และกลับมาให้ผลผลิตดีดังเดิม

สั่งซื้อ
โทร 097-918-3530
facebook โรงงานปุ๋ยไดโนเร็กซ์
ไลน์ janemini1112
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link.. ได้เช่นกัน
การปลูกมะม่วง: ให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ
การปลูกมะม่วง: ให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ
มะม่วงเป็นผลไม้เมืองร้อนที่ได้รับความนิยมทั่วโลกด้วยรสชาติที่หวานฉ่ำ ต้นมะม่วงปลูกง่าย หากได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม คุณก็สามารถเก็บผลมะม่วงแสนอร่อยได้มากมาย นี่คือเคล็ดลับสำหรับการปลูกมะม่วงให้ประสบความสำเร็จ

ประการแรก สิ่งสำคัญคือต้องเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับต้นมะม่วงของคุณ ต้นมะม่วงชอบสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและมีแสงแดด อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 21-35°C พวกเขายังต้องการดินที่มีการระบายน้ำดีที่อุดมไปด้วยอินทรียวัตถุ สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำขัง เพราะอาจทำให้รากเน่าและลดผลผลิตของต้นไม้ได้

เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดี สิ่งสำคัญคือต้องให้ต้นมะม่วงของคุณมีสารอาหารที่เหมาะสม ทางเลือกหนึ่งคือการใช้ปุ๋ยเช่น FK-1 ซึ่งมีส่วนผสมของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิว เมื่อใช้ FK-1 คุณจะสามารถเพิ่มผลผลิตของต้นมะม่วงและผลิตผลที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้

ในการใช้ FK-1 กับต้นมะม่วงของคุณ ให้ผสมทั้งสองถุงเข้าด้วยกัน จากนั้นสำหรับน้ำทุกๆ 20 ลิตร ให้นำถุงแรก 50 กรัมและถุงที่สอง 50 กรัม คนให้ละลายน้ำแล้วทาให้ทั่วโคนต้นไม้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า แม้ว่าการใช้ FK-1 จะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ แต่ก็ไม่ควรใช้แทนการดูแลและบำรุงรักษาที่เหมาะสม

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของการปลูกมะม่วงคือการตัดแต่งกิ่ง การตัดแต่งกิ่งช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดีรวมทั้งเพิ่มผลผลิตผลไม้ การตัดแต่งกิ่งควรทำในช่วงพักตัวของต้นไม้ ซึ่งโดยทั่วไปคือเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ สิ่งสำคัญคือต้องกำจัดกิ่งที่ตายหรือเป็นโรค รวมทั้งกิ่งที่เติบโตชิดกันเกินไป

สรุปได้ว่าการปลูกมะม่วงเป็นความพยายามที่คุ้มค่า ด้วยการเลือกสถานที่ที่เหมาะสม การให้สารอาหารที่เหมาะสม และการตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถปลูกต้นมะม่วงที่แข็งแรงและให้ผลผลิตได้ และหากคุณต้องการเพิ่มผลผลิต ให้พิจารณาใช้ปุ๋ยเช่น FK-1 เพื่อให้ต้นไม้ของคุณมีสารอาหารพิเศษที่จำเป็น ด้วยการดูแลเอาใจใส่ที่ถูกต้อง คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเก็บเกี่ยวมะม่วงแสนอร่อยมากมายสำหรับปีต่อ ๆ ไป
อ่าน:3287
ต้นปาล์ม โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ ผลผลิตดี ฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่าเพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
ต้นปาล์ม โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ ผลผลิตดี ฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่าเพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
ต้นปาล์ม โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ ผลผลิตดี ฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่าเพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
การปลูกปาล์มให้ได้ผลผลิตสูงสุด: วิธีการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1

ต้นปาล์มไม่เพียง แต่สวยงาม แต่ยังเป็นแหล่งรายได้ให้กับผู้คนมากมาย ต้นปาล์มเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศเขตร้อนหลายแห่ง ตั้งแต่การผลิตมะพร้าวไปจนถึงการให้ร่มเงาแก่พืชผล อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับพืชผลอื่นๆ ต้นปาล์มจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด วิธีหนึ่งที่จะบรรลุเป้าหมายนี้คือการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ เช่น FK-1

ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิว สารอาหารเหล่านี้จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นปาล์ม และสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ขั้นแรก สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีการผสมและใช้ FK-1 อย่างเหมาะสม FK-1 หนึ่งกล่องหนัก 2 กก. และบรรจุ 2 ถุง ๆ ละ 1 กก. ทั้งสองถุงต้องผสมกัน ในการเตรียมปุ๋ย ให้ผสมถุงแรก 50 กรัมกับถุงที่สอง 50 กรัมในน้ำ 20 ลิตร คนจนปุ๋ยละลายหมด แล้วนำไปฉีดพ่นที่ต้นปาล์ม

ขอแนะนำให้ใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 ในช่วงฤดูปลูก ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงกันยายน เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ควรใส่ปุ๋ยในตอนเช้าตรู่หรือบ่ายแก่ๆ เมื่ออากาศเย็นลงและแดดไม่แรงเกินไป ซึ่งจะช่วยให้ต้นปาล์มดูดซึมปุ๋ยได้โดยไม่ถูกความร้อนจากแสงแดดระเหยไป

เมื่อใช้ FK-1 สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างระมัดระวัง การใช้ปุ๋ยมากเกินไปอาจทำให้ต้นปาล์มเสียหายและลดผลผลิตได้ สิ่งสำคัญคือต้องใช้ชุดและอุปกรณ์ป้องกันเมื่อจัดการกับปุ๋ย เนื่องจากปุ๋ยอาจเป็นอันตรายได้หากสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา

นอกจากการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบอย่าง FK-1 แล้ว ยังมีสิ่งอื่นๆ ที่สามารถทำได้เพื่อให้ต้นปาล์มได้ผลผลิตสูงสุด การตัดแต่งกิ่ง รดน้ำ และกำจัดศัตรูพืชเป็นประจำสามารถช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงและให้ผลผลิตได้ สิ่งสำคัญคือต้องปลูกต้นไม้ในสถานที่ที่ได้รับแสงแดดเพียงพอและได้รับการปกป้องจากลมแรงและสภาพอากาศที่รุนแรงอื่นๆ

สรุปได้ว่าปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 สามารถเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการเพิ่มผลผลิตของต้นปาล์ม อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมและใช้มาตรการอื่น ๆ เพื่อดูแลต้นไม้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เมื่อปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ เกษตรกรผู้ปลูกต้นปาล์มสามารถเพลิดเพลินกับการเก็บเกี่ยวที่ให้ผลผลิตและผลกำไรมากขึ้น

สั่งซื้อ
โทร 090-592-8614
ไลน์ @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. ช้อปปี้ http://ไปที่..link.. และ ติ๊กต็อก ช้อป http://ไปที่..link.. ได้เช่นกัน
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ
|-Page 350 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
การจัดการเพลี้ยในต้นคะน้า: วิธีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพื่อรักษาผลผลิต
Update: 2566/11/21 10:48:59 - Views: 3301
โรคใบด่างมะละกอ เชื้อไวรัสในมะละกอ ต้องกำจัดเพลี้ยอ่อน ซึ่งเป็นพาหะนำโรค และมีดตอนกิ่งที่ไม่สะอาดก็มีส่วน
Update: 2563/06/10 16:16:45 - Views: 3365
กำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหนอนเจาะกิ่ง ใน ชมพู่ และ พืชทุกชนิด บาซีเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/03/03 14:32:04 - Views: 3297
ระวัง !! โรคใบจุด ใบไหม้ ใบเหลือง ในผักคะน้า สร้างเสียหายได้มาก ป้องกันได้อย่างไร?
Update: 2566/10/31 15:45:52 - Views: 3296
ทานตะวัน:ไม้ดอกยอดนิยมปลูกได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมี
Update: 2565/11/14 13:53:55 - Views: 3298
กำจัด เพลี้ยแป้ง ศัตรูพืชในต้นทุเรียน ระยะที่ทุเรียนเริ่มติดผล จนกระทั่งผลโต มาคา สารอัลคาลอยด์สกัดจากธรรมชาติ
Update: 2566/05/20 11:07:53 - Views: 3298
ยารักษา โรค ใบจุดนูนดำ และโรคต่างๆจากเชื้อรา ใช้ได้กับพืชทุกชนิด (1ลิตร ผสมน้ำได้ 400ลิตร)
Update: 2564/08/16 07:35:17 - Views: 3293
คู่มือการป้องกันกำจัดโรคทุเรียนจากเชื้อราต่างๆ
Update: 2566/04/29 14:37:12 - Views: 3298
กำจัดหนอนเจาะผล ศัตรูพืชในต้นทุเรียน AiKi-BT ฟื้อนฟูจากการเข้าทำลายของหนอน FK-T อาหารเสริมพืชชั้นเลิศ โดย FK
Update: 2566/05/25 12:37:31 - Views: 3295
เพิ่มครอโรฟิลล์ เร่งการเจริญเติบโต ใบเขียวเข้ม เขียวไว เขียวนาน เพิ่มคุณภาพและผลผลิด ไห้พืชทุกชนิด ด้วยแมกซ่า
Update: 2566/09/27 14:27:10 - Views: 3324
ยารักษาโรคพืช กำจัดโรคราแป้ง ในมะม่วง โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด(ขนาด 3 ลิตร ใช้ได้15 ไร่)1,200ลิตร
Update: 2566/05/30 14:03:02 - Views: 3302
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าแมลงหวี่ขาว สายเขียว และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/02/08 14:10:57 - Views: 3313
กำจัดโรคราดำ โรคที่เกิดจากเชื้อรา ศัตรูพืชในทุเรียน สารอินทรีย์ไอเอส และ FK-T ธรรมชาตินิยม ฟื้นฟูจากการทำลายของเชื้อรา
Update: 2566/05/26 10:14:00 - Views: 3328
โรคมะยงชิด โรคมะปรางหวาน แอนแทรคโนส โรคใบไหม้ ใบจุด ราสนิม โรคราต่างๆ ใช้ ไอเอส + FKธรรมชาตินิยม
Update: 2564/09/15 23:54:39 - Views: 3310
ยาฆ่าหนอน ใน ฟักทอง และพืชทุกชนิด เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ ไอกี้-บีที และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2566/04/01 13:02:26 - Views: 3293
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร: ช่วยให้ต้นฝรั่งของคุณเติบโตอย่างสมบูรณ์ในทุกช่วงอายุ
Update: 2567/02/12 15:00:00 - Views: 3304
มะระใบไหม้ มะระใบเหลือง โรคราน้ำค้างในมะระ โรคต่างๆจากเชื้อรา ใช้ ไอเอส
Update: 2564/10/05 11:48:34 - Views: 3304
โรคเชื้อราในต้นดอกมะลิ: แนวทางในการป้องกันและรักษา
Update: 2566/11/11 09:28:09 - Views: 3324
ปุ๋ยสำหรับ เมล่อน แคนตาลูป ปุ๋ยน้ำฉีดพ่นแคนตาลูป ปุ๋ยแคนตาลูป ปุ๋ย แคนตาลูป ผลผลิตดี ฉีดพ่น FK-1
Update: 2564/09/23 21:04:12 - Views: 3307
หนอนระบาด ทำลาย ต้นดอกดาวเรืองของคุณ สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร??
Update: 2566/11/02 09:54:07 - Views: 3290
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022