[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3510 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 0 รายการ

 
มะพร้าว ยอดแห้ง ใบไหม้ ใบเหลือง กำจัดโรคเชื้อราในมะพร้าว ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK สวน ปุ๋ย ศัตรูพืช
มะพร้าว ยอดแห้ง ใบไหม้ ใบเหลือง กำจัดโรคเชื้อราในมะพร้าว ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK สวน ปุ๋ย ศัตรูพืช
ไอเอส และ FK-T สามารถใช้ได้กับทุกพืช ใช้ฉีดพ่นทางใบ กับอุปกรณ์ฉีดพ่นทั่วไป และใช้โดรนบินฉีดพ่นได้เช่นกัน

โรคยอดเน่า(Heart leaf rot) เกิดจากเชื้อรา pythium sp. และมักเกิดกับมะพร้าว พันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น พันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี๊ย โรคนี้มักพบในระยะต้นกล้า ในสภาพที่มีฝนตกชุก และอากาสมีความชื้นสูง

โรคใบจุด (Helminthossporium leaf rot) เกิดจาเชื้อราHeiminthosporium sp. ทำความเสียหายให้แก่มะพร้าวในระยะต้นกล้ามากและคุกคามอย่างรวดเร็ว

โรคผลร่วง(Immature nut full) เกิดเชื้อรา Phytopthora palmivora และมะพร้าวจะล่วงก่อนกำหนด อายุของมะพร้าวที่ล่วงตั้งแต่ 3 ถึง 9 เดือน อายุของผลที่ล่วงมากคือ 8 เดือนผลมะพร้าวที่เก็บเกี่ยวได้อายุ 12 เดือนดังนั้นผลมะพร้าวที่ร่วง จึงอ่อนกว่าที่จะนำมาใช้ประโยชน์ เป็นมากกับมะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี๊ย

ไอเอส เป็นสารอินทรีย์สกัดจากธรรมชาติทั้งหมด โดยอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงอันทันสมัย การควบคุมประจุไฟฟ้า สามารถฉีดพ่นได้ก่อนการเก็บเกี่ยว โดยไม่มีสารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้บริโภค

FK-T (FK ธรรมชาตินิยม) ปลอดภัย อาหารเสริมพืชชั้นเลิศ ลดต้นทุนปุ๋ย ได้ผลผลิตเพิ่ม พืชฟื้นตัวได้เร็ว
ขนาด 1 ลิตร
อัตราผสม 50 ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นทางใบ

แนะนำให้ผสม ไอเอส และ FK-T ฉีดพ่นไปพร้อมกัน
อัตราผสม สำหรับการฉีดพ่นพร้อมกัน
มาคา 50 ซีซี และ FK-T 50ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ ทุก 3-5วัน ต่อเนื่อง 2-3 ครั้ง หมั่นสังเกตุอาการ

การผสมฉีดพ่นไปพร้อมกันส่งผลให้..

เมื่อพืช ถูกโรคหรือแมลงศัตรูพืชต่างๆเข้าทำลาย พืชจะมีความอ่อนแอ ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูได้ต่ำกว่าปกติ
การที่เราใช้เฉพาะตัวยา ตัวยาจะช่วยหยุดโรค หรือกำจัดแมลง แต่พืชของเรานั้นจะยังทรงตัว ฟื้นตัวจากโรค หรือฟื้นตัวจากความเสียหายของการเข้าทำลายของแมลงได้ช้า

เปรียบได้คล้ายกับคนป่วย หากได้รับแต่เฉพาะยา ไม่ทานอาหาร ไม่บำรุง ร่างกายก็จะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมได้ช้า
พืชก็เช่นกัน หากเราให้ยา และให้อาหารเสริมพืชทางใบหรือ FK-T ไปพร้อมกัน พืชจะได้รับธาตุอาหารที่จำเป็นไปพร้อมกับยารักษาโรคหรือยาปราบศัตรูพืช จึงช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็ว และกลับมาให้ผลผลิตดีดังเดิม


สั่งซื้อ
โทร 0909-592-8614
ไลน์ @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link.. ได้เช่นกัน
กรมการข้าวเตือน ระวังโรคไหม้ระบาด
กรมการข้าวเตือน ระวังโรคไหม้ระบาด
ในสภาพอากาศมีความชื้นสูง ทั้งทางภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งทำให้เกิดโรคไหม้ระบาดได้ง่าย และในระยะนี้หลายพื้นที่อยู่ระหว่างข้าวตั้งท้องถึงออกรวง ชาวนาควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการอาการของโรคไหม้ ให้รีบดำเนินการควบคุมและหาทางป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง ซึ่งจะส่งผลกระทบผลผลิตได้

นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า โรคไหม้สาเหตุเกิดจากเชื้อรา โดยในระยะกล้าใบมีแผลจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล ความกว้างของแผลประมาณ 2-5 มิลลิเมตร และความยาวประมาณ 10-15 มิลลิเมตร แผลสามารถขยายลุกลามและกระจายทั่วบริเวณใบ ถ้าโรครุนแรงกล้าข้าวจะแห้งฟุบตาย อาการคล้ายถูกไฟไหม้ ระยะแตกกอ อาการพบได้ที่ใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของลำต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่าที่พบในระยะกล้า แผลลุกลามติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อ ใบจะมีลักษณะแผลช้ำสีน้ำตาลดำ และมักหลุดจากกาบใบเสมอ และระยะคอรวง (ออกรวง) ถ้าข้าวเพิ่งจะเริ่มให้รวง เมื่อถูกเชื้อราเข้าทำลาย เมล็ดจะลีบหมด รวงข้าวมีสีซีดขาว แต่ถ้าเป็นโรคตอนรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว จะปรากฏรอยแผลช้ำสีน้ำตาลที่บริเวณคอรวง ทำให้เปราะหักง่าย รวงข้าวร่วงหล่นเสียหายมาก การแพร่ระบาด พบโรคในแปลงที่ต้นข้าวหนาแน่น ทำให้อับลม ถ้าใส่ปุ๋ยสูงและมีสภาพแห้งในตอนกลางวันและชื้นจัดในตอนกลางคืน มีน้ำค้างยาวนานถึงตอนสายราว 9 โมง ถ้าอากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส ลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายได้ดี

การป้องกันและการกำจัดโรคไหม้ ในระบบการผลิตข้าวแบบอินทรีย์ 1)ให้ใช้พันธุ์ต้านทาน และค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้ที่เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่พันธุ์ กข22 และ กข33 2)ควรปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินและช่วยเพิ่มปุ๋ยพืชสดในดิน เช่น ปลูกปอเทืองช่วงปอเทืองออกดอกสีเหลืองเต็มท้องทุ่งให้ไถกลบเพื่อจะได้ปุ๋ยพืชสด

ที่มา http://www.farmkaset..link..

ป้องกันกำจัด โรคไหม้ โรคใบไหม้ โรคราต่างๆ ฉีดพ่น ไอเอส สารอินทรีย์ ป้องกันและยับยั้งโรคพืชจากเชื้อรา

เร่งการเจริญเติบโต สร้างภูมิต้านทาน เพิ่มผลผลิต ฉีดพ่น FK-1 ที่ประกอบด้วย ธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริม ที่ครบถ้วน

สามารถผสม ฉีดพ่นไปพร้อมกันได้
แก้ มันสำปะหลังใบไหม้ โรครามันสำปะหลัง ราสนิม ราแป้ง ติดต่อ ไลน์ @FarmKaset
แก้ มันสำปะหลังใบไหม้ โรครามันสำปะหลัง ราสนิม ราแป้ง ติดต่อ ไลน์ @FarmKaset
✨โรคพืชทางใบ โรคใบไหม้ ใบจุดสีน้ำตาล ราดำ ราสนิม ราน้ำค้าง ใบติด ยอดแห้ง ขอบใบเหลืองไหม้ ไฟทอปโธร่า แอนแทรคโนส แก้ด้วย ไอเอส บวกกับ บำรุงให้ฟื้นตัวเร็วด้วย FKธรรมชาตินิยม (FKT)

👌ใช้ ง่าย ผสมน้ำ ฉีดพ่น
– สำหรับถังฉีด 16-20 ลิตร ใช้ ไอเอส 50ซีซี + FKT 50ซีซี ผสมลงในน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น (ฝาไอเอสตวงได้ 50ซีซีพอดี)
– สำหรับฟ็อกกี้ 1-2 ลิตร ใช้ฝา FKT ตวง ไอเอส 1ฝา + FKT 1ฝา ผสมลงในน้ำ 1-2 ลิตร ฉีดพ่น
– FK1 แกะกล่องมามีสองถุง ตักถุงละ 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร (50 กรัม ประมาณ สองช้อนโต๊ะ)

💫ขนาดบรรจุ ชุดเล็ก 499 บาท
– FKธรรมชาตินิยม (FKT) บรรจุ 250ซีซี
– ไอเอส บรรจุ 250ซีซี

💫ขนาดบรรจุ ชุดกลาง 1340 บาท
– FK-1 บรรจุ 2 กิโลกรัม
– ไอเอส บรรจุ 1000ซีซี

💫ขนาดบรรจุ ชุดใหญ่ 1790 บาท
– FK-1 บรรจุ 2 กิโลกรัม
– ไอเอส บรรจุ 3000ซีซี

🌞ข้อมูลติดต่อสั่งซื้อ
– ทักแชทเฟสบุ๊คได้เลยนะคะ หรือคลิก http://www.farmkaset..link..
– โทร 090-592-8614
– ไลน์ไอดี @FarmKaset หรือคลิก http://www.farmkaset..link..

ซื้อกับ ลาซาด้า http://www.farmkaset..link..

ซื้อกับ ช้อปปี้ http://www.farmkaset..link..
อ่าน:3016
🦗กำจัดเพลี้ย! พืชใบหงิก ใบเป็นคลื่น ดอกหลุดร่วงติดผลน้อย.. เพลี้ยระบาดหรือ?
🦗กำจัดเพลี้ย! พืชใบหงิก ใบเป็นคลื่น ดอกหลุดร่วงติดผลน้อย.. เพลี้ยระบาดหรือ?
🎗มาคา สารชีวินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อ คน เด็ก และสัตว์เลี้ยง

💦ฉีดพ่นทางใบ และลำต้น ผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร ป้องกัน-กำจัด-ลดจำนวนประชากร เพลี้ยต่างๆ

✅🦗ใช้ได้กับ แมลงจำพวกปากดูดต่างๆ เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไก่แจ้ แมลงหวี่ขาว

❎🐞ใช้ไม่ได้กับ แมลงจำพวกปีกแข็ง แมลงปากกัดต่างๆ เช่น แมลงเต่าแตง ด้วงปีกแข็ง แมลงทับ แมลงปีกแข็ง แมลงเต่าทอง ตั๊กแตน และจำพวกปีกแข็งอื่นๆ

💁‍♀️ราคา 470บาท บรรจุ 1ลิตร ใช้ได้ 5 ไร่ โดยประมาณ

☎โทร 090-592-8614

🆗ไลน์ไอดี FarmKaset คลิกลิงค์เพื่อแอดไลน์ http://www.farmkaset..link..

🎖คลิกลิงค์เพื่อสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บ http://www.farmkaset..link..

🦗ข้อมูล มาคา

เป็นสารอัลคาลอยด์สกัดจากธรรมชาติ ที่ถูกคัดสรรอย่างพิถีพิถัน โดยใช้หลักการเทคโนโลยีชั้นสูง ในการรวมอัลคาลอยเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพสูงเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช อีกทั้งสามารถยับยั้งการดื้อยาที่เกิดจากการใช้สารเคมีเป็นเวลานาน เนื่องจาก มาคา มีวิธีการออกฤทธิ์แบบไม่เจาะจง จึงทำให้แมลงไม่สามารถปรับตัวต้านทานได้ รวมทั้งสามารถฉีดพ่นได้ในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว โดยปราศจากสารพิษตกค้างในดินและน้ำ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้บริโภค

ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช
- เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Nilapavata lugens)
- เพลี้ยจักจั่นปีกลายหยัก (Recilia dorsalis)
- เพลี้ยจักจั่นสีเขียว (Nephotettix spp.)
- เพลี้ยไฟ (Balliothrips biformis)
- เพลี้ยอ่อน
- เพลี้ยไก่แจ้
- แมลงหวี่ขาว
อ่าน:3016
ชาวไร่ถูกกดราคา! 3 สมาคมฯแก้ ประกาศรับซื้อหัวมัน 2.40 บาทต่อกิโลกรัม
ชาวไร่ถูกกดราคา! 3 สมาคมฯแก้ ประกาศรับซื้อหัวมัน 2.40 บาทต่อกิโลกรัม
นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯได้ร่วมมือกับ 3 สมาคมการค้ามันสำปะหลัง ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกาศราคารับซื้อหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% ไม่ต่ำกว่า กก. 2.40 บาท และจะปรับเพิ่มเป็นขั้นบันไดให้มีราคาไม่ต่ำกว่า 2.50 บาท เพื่อแก้ปัญหาราคาหัวมันสำปะหลังภายในประเทศตกต่ำ และไม่.. http://www.farmkaset..link..
อ่าน:3016
การกำจัดโรคใบไหม้และใบติดในทุเรียน ด้วยสารอินทรีย์ ไอเอส เทคนิคไอออนคอนโทรล
การกำจัดโรคใบไหม้และใบติดในทุเรียน ด้วยสารอินทรีย์ ไอเอส เทคนิคไอออนคอนโทรล
ทุเรียนเป็นผลไม้ยอดนิยมที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ อย่างไรก็ตาม ต้นทุเรียนสามารถเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น โรคใบไหม้ โรคใบติด ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของผลอย่างมาก

วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดโรคเหล่านี้คือการใช้สารประกอบอินทรีย์ ไอเอส และเทคนิคการควบคุมไอออน สารประกอบอินทรีย์ ไอเอส มีประสิทธิภาพสูงในการทำให้สภาพแวดล้อมบนใบพืชไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคใบไหม้และใบไหม้

เพื่อรักษาโรคเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผสมและฉีดพ่นสารอินทรีย์ ไอเอส กับ FK-1 ซึ่งเป็นสารละลายที่มีแมกนีเซียม สังกะสี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และสารลดแรงตึงผิว การผสมผสานนี้ช่วยเร่งการงอกใหม่ของพืชหลังจากการทำลายที่เกิดจากโรค ในขณะเดียวกันก็ช่วยหล่อเลี้ยงและส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ดีขึ้น

นอกจากการรักษาโรคที่มีอยู่แล้ว การใช้สารอินทรีย์ ไอเอส และ FK-1 เป็นประจำยังสามารถช่วยป้องกันการระบาดของโรคใบไหม้และใบไหม้ในอนาคต ด้วยการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพบนใบพืช คุณสามารถทำให้ต้นทุเรียนของคุณแข็งแรงและปราศจากโรคได้

โดยรวมแล้ว การใช้สารอินทรีย์ IS และเทคนิคการควบคุมไอออนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดโรคใบไหม้และใบติดในต้นทุเรียน การดูแลรักษาต้นไม้ของคุณด้วยวิธีนี้อย่างสม่ำเสมอ จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าผลทุเรียนที่อร่อยและดีต่อสุขภาพจะอุดมสมบูรณ์

เลื่อนลงด้านล่างอีกนิด เพื่อเลือกซื้อ ไอเอส และ FK-1
น้อยหน่า โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ ผลผลิตดี ฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
น้อยหน่า โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ ผลผลิตดี ฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
น้อยหน่า โตไว ใบเขียว ผลใหญ่ ผลผลิตดี ฉีดพ่นปุ๋ย FK-1 ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20เปอร์เซ็นต์
เพิ่มผลผลิตของคุณด้วยน้อยหน่าและปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1

คุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มผลผลิตและผลผลิตในสวนน้อยหน่าของคุณหรือไม่? มองไม่เพิ่มเติม! เคล็ดลับอยู่ที่การใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็น เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิว เมื่อใช้ร่วมกับเทคนิคการใช้ที่เหมาะสม ปุ๋ยนี้สามารถช่วยให้คุณได้ผลผลิตสูงสุดและต้นน้อยหน่ามีสุขภาพดีขึ้น

FK-1 ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบมี 2 ถุง ถุงละ 1 กิโลกรัม สิ่งสำคัญคือต้องผสมทั้งสองถุงเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เริ่มด้วยการผสมถุง 50 กรัมถุงแรกกับถุง 50 กรัมใบที่สองในน้ำ 20 ลิตร สิ่งนี้จะสร้างสารละลายที่อุดมด้วยสารอาหารที่สามารถฉีดพ่นบนต้นน้อยหน่า

กุญแจสำคัญในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 คือการใช้อย่างเหมาะสม ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

เวลาเป็นสิ่งสำคัญ: ใส่ปุ๋ยในช่วงการเจริญเติบโตของต้นน้อยหน่า โดยปกติจะเป็นช่วงพืชและเมื่อต้นไม้กำลังผลิตใบและยอดใหม่ หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยในช่วงฤดูแล้งหรือสภาพอากาศที่รุนแรง เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของปุ๋ยลดลง

การเจือจางที่เหมาะสม: FK-1 เมื่อแกะกล่องออกมาจะพบสองถุง บรรจุถุงละ 1 กก. ต้องผสมใช้พร้อมกัน ให้ผสมถุงแรก 50 กรัมกับถุงที่สอง 50 กรัมในน้ำ 20 ลิตร แล้วฉีดพ่น เพื่อให้สารอาหารกระจายอย่างสม่ำเสมอและรากของต้นไม้สามารถดูดซึมไปใช้ได้

ฉีดพ่นให้ทั่วต้นน้อยหน่า ฉีดพ่นให้ทั่วต้นน้อยหน่า ทั้งใบ ลำต้น และกิ่ง เพื่อให้ต้นไม้ทุกต้นได้รับสารอาหารในปริมาณที่เท่ากัน ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมดุล

การใส่ซ้ำ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใส่ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 ซ้ำเป็นระยะๆ ตลอดฤดูปลูก สิ่งนี้ช่วยรักษาปริมาณสารอาหารที่จำเป็นให้กับต้นไม้อย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 ร่วมกับต้นน้อยหน่านั้นมีมากมาย สารอาหารที่จำเป็นในปุ๋ยช่วยส่งเสริมใบที่แข็งแรง การพัฒนาของรากที่แข็งแรง และความแข็งแรงของพืชโดยรวม ส่งผลให้การออกดอก การติดผล และผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่ผลผลิตที่สูงขึ้นในสวนของคุณในที่สุด

นอกจากประโยชน์ด้านผลผลิตแล้ว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 ยังช่วยลดการขาดธาตุอาหารอีกด้วย การขาดธาตุอาหารอาจทำให้ผลไม้มีคุณภาพต่ำและผลผลิตลดลง องค์ประกอบของสารอาหารที่สมดุลของ FK-1 ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้และส่งเสริมการเจริญเติบโตที่เหมาะสมและพัฒนาการของต้นน้อยหน่า

สรุปได้ว่าปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่าที่ต้องการเพิ่มผลผลิตให้ได้สูงสุด การใช้ปุ๋ยที่อุดมด้วยสารอาหารนี้อย่างเหมาะสมร่วมกับต้นน้อยหน่าสามารถส่งผลให้ต้นไม้แข็งแรงขึ้น ออกดอกเพิ่มขึ้น และผลผลิตสูงขึ้น ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ที่แนะนำและได้รับประโยชน์จากการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK-1 สำหรับสวนน้อยหน่าของคุณ ต้นไม้ของคุณจะขอบคุณด้วยการเก็บเกี่ยวมากมาย!

สั่งซื้อ
โทร 090-592-8614
ไลน์ @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link.. ได้เช่นกัน
อ่าน:3016
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคใบจุด ในมะเขือเทศ ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง 100%
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคใบจุด ในมะเขือเทศ ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง 100%
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคใบจุด ในมะเขือเทศ ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง 100%
เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา Trichorex เป็นเชื้อราที่ได้ผลในการป้องกันและกำจัดโรคใบจุดในมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อ Corynespora cassiicola

โรคใบจุดเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในต้นมะเขือเทศ ทำให้เกิดจุดสีเหลืองหรือสีน้ำตาลปรากฏบนใบและลำต้นของต้น ในกรณีที่รุนแรง โรคนี้อาจทำให้พืชตายก่อนวัยอันควรได้

เชื้อราไตรโคเดอร์มา ยี่ห้อ Trichorex เป็นสารชีวภัณฑ์จากธรรมชาติที่สามารถใช้ในการต่อสู้กับโรคใบจุดในมะเขือเทศ เชื้อราทำงานโดยการเพิ่มจำนวนพื้นผิวของพืชและผลิตสารประกอบที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของ Corynespora cassiicola ซึ่งเป็นเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคใบจุด

นอกจากความสามารถในการควบคุมโรคใบจุดแล้ว เชื้อรา Trichoderma ตรา Trichorex ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกหลายประการ สามารถช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช รวมทั้งเพิ่มความต้านทานของพืชต่อโรคและแมลงศัตรูพืชอื่นๆ

เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา Trichorex ใช้ง่าย ใช้ฉีดพ่นทางใบหรือให้น้ำหยดก็ได้ ปลอดภัยสำหรับใช้กับต้นมะเขือเทศทุกชนิดและไม่มีผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

โดยรวมแล้วเชื้อราไตรโคเดอร์มา ตรา Trichorex เป็นวิธีการป้องกันและกำจัดโรคใบจุดในมะเขือเทศที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย คุณสมบัติการควบคุมทางชีวภาพตามธรรมชาติทำให้มันเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับเกษตรกรและชาวสวนที่ต้องการปกป้องพืชผลของพวกเขาและบำรุงรักษาพืชให้แข็งแรง

ไตรโคเร็กซ์ : เชื้อไตรโคเดอร์มา

ช่วยป้องกันและยับยั้งโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่นใบเหลือง รากเน่า
โคนเน่า ไฟท้อปเธอร่าในทุเรียนโรคแคงเกอร์ในส้ม - มะนาว
โรคทลายปาล์มเน่าโรคแอนแทรกโนสใน มะละกอ แตงโม แตงกวาโรคใบจุด ใบแห้ง
โรคกาบใบเน่า โรคกาบใบแห้งโรคไหม้ในข้าว โรคกุ้งแห้งในพริก
โรคผลเน่าไตรโคเร็กซ์

ใช้อย่างไร

1. ผสมเชื้อ 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณกิ่ง ก้าน ใบ หรือราดบริเวณโคนต้น

2. ผสมเชื้อ 20 กรัม ต่อปุ๋ยอินทรีย์ 20 กก.ในการปลูกหรือรองก้นหลุมก่อนปลูก

* ไม่ควรผสมใช้ร่วมกับเชื้อบิวเวอร์เรียและเมธาไรเซียม ควรฉีดสลับกันทุก 7-10 วัน *

ผลิตภัณฑ์ของเราดีกว่าอย่างไร
1.มีห้องปฏิบัติการเพาะเชื้อจุลินทรีย์
- คัดสายพันธุ์เฉพาะ ผ่านการทดสอบ/วิจัย
- สายพันธุ์เชื้อผ่านการตรวจจาก วว.และ สวทช
2.เชื้อจุลินทรีย์เลี้ยงในอุณหภูมิที่เหมาะสม
- มีตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิ
- ได้เชื้อจุลินทรีย์สมบูรณ์ แข็งแรง
3.มีห้องสำหรับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์
- เพื่อลดการปนเปื้อนระหว่างการเพาะเชื้อ
- ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น แสง
4.ควบคุมคุณภาพเชื้อจุลินทรีย์ตลอดการผลิต

ป้องกันกำจัดโรคพืช
-โรคใบเหลือง ใบเหี่ยว
-โรคใบจุด ราน้ำค้าง
-โรคราแป้ง
-โรคราสีชมพู กาบใบแห้ง
-โรคผลเน่า ในพริกทุเรียน
-โรคใบไหม้
-โรคเหี่ยวเขียว เหี่ยวเหลือง
-โรครากเน่าโคนเน่า
-โรคเมล็ดเน่า

กลไกการป้องกันโรคพืช
1.เจริญเติบโต แข่งขัน แย่งอาหาร น้ำ และที่อยู่กับเชื้อราสาเหตุโรคพืช
จึงทำให้เชื้อโรคลดปริมาณ ลงอย่างรวดเร็ว
2.การสร้างสารปฏิชีวนะ มาทำลายผนังเซลล์เชื้อราโรคพืช
ทำให้เส้นใยเชื้อราโรคพืชเกิดการไหม้ และตาย 
3.เป็นปรสิต สร้างเส้นใยพันรัดน้ำเลี้ยงจากเชื้อโรคพืช
ทำให้เส้นใยสลายลดการขยาย เผ่าพันธุ์ลง


สั่งซื้อ
โทร 090-592-8614
ไลน์ @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link.. ได้เช่นกัน
ปุ๋ยมะพร้าว FK-1 มะพร้าวโตไวใบเขียว ปุ๋ย FK-3 มะพร้าวผลโต น้ำหนักดี ประกอบด้วยธาตุอาหารพืชครบถ้วน
ปุ๋ยมะพร้าว FK-1 มะพร้าวโตไวใบเขียว ปุ๋ย FK-3 มะพร้าวผลโต น้ำหนักดี ประกอบด้วยธาตุอาหารพืชครบถ้วน
ปุ๋ยมะพร้าว FK-1 มะพร้าวโตไวใบเขียว ปุ๋ย FK-3 มะพร้าวผลโต น้ำหนักดี ประกอบด้วยธาตุอาหารพืชครบถ้วน
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่นได้ทุกระยะการเติบโตของมะพร้าว เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ใบเขียวสมบูรณ์ แข็งแรงทนต่อโรค

ปุุ๋ย FK-3 ฉีดพ่นเมื่อมะพร้าวเริ่มติดผล ช่วยให้ผลโต น้ำหนักดี มีคุณภาพ มีรสชาติที่ดี

ทั้ง FK-1 และ FK-3 ประกอบด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และ สารลดแรงตึงผิว ธาตุแต่ละตัว มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของมะพร้าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อปลูกต้นมะพร้าวคือบทบาทของแมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิวที่มีต่อความสมบูรณ์ของสวนมะพร้าว

แมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุสำคัญที่มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นเม็ดสีที่ทำให้พืชมีสีเขียวและช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ แมกนีเซียมยังมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์เอนไซม์และฮอร์โมนต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช เมื่อระดับแมกนีเซียมต่ำ พืชอาจประสบกับการเจริญเติบโตที่แคระแกรน ใบเหลือง และผลผลิตไม่ดี

สังกะสีเป็นธาตุอาหารรองที่จำเป็นต่อสุขภาพของต้นมะพร้าว เช่นเดียวกับแมกนีเซียม สังกะสีมีส่วนในปฏิกิริยาของเอนไซม์ต่างๆ และจำเป็นต่อการสังเคราะห์ฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช สังกะสียังเกี่ยวข้องกับการสร้างคลอโรฟิลล์และช่วยในการทำงานที่เหมาะสมของระบบภูมิคุ้มกันของพืช การขาดธาตุสังกะสีอาจทำให้การเจริญเติบโตแคระแกรน ใบเหลือง และผลผลิตไม่ดี

สารลดแรงตึงผิวเป็นโมเลกุลชนิดพิเศษที่ใช้ในการเกษตรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของปุ๋ยที่ประกอบด้วยธาตุอาหารพืชต่างๆ สารลดแรงตึงผิวทำงานโดยการลดแรงตึงผิวของน้ำ ซึ่งช่วยให้ ปุ๋ย รวมถึงสารกำจัดศัตรูพืชและสารกำจัดวัชพืชกระจายไปทั่วพื้นผิวของพืชได้ง่ายขึ้นและซึมผ่านใบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สารลดแรงตึงผิวยังสามารถช่วยปรับปรุงการเปียกของดินและการดูดซึมสารอาหารของพืช สิ่งนี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับต้นมะพร้าว เนื่องจากมีใบคล้ายขี้ผึ้งหนา ซึ่งปุ๋ย รวมถึงยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืชเจาะทะลุได้ยาก

โดยสรุปแล้ว แมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิวล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อปลูกต้นมะพร้าว สารอาหารและสารเคมีเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นมะพร้าว และสามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและผลผลิตของสวนมะพร้าว การดูแลให้ต้นมะพร้าวสามารถเข้าถึงสารอาหารและสารเคมีเหล่านี้ในระดับที่เพียงพอจะช่วยเพิ่มศักยภาพของต้นมะพร้าวและรับประกันการเก็บเกี่ยวที่ประสบความสำเร็จ

สวนมะพร้าวอาศัยความสมดุลที่เหมาะสมของธาตุอาหารที่จำเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม สารอาหารเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นมะพร้าวที่แข็งแรงและการผลิตมะพร้าวคุณภาพสูง

ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงและเปลี่ยนแสงแดดเป็นพลังงาน นอกจากนี้ยังเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีน ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาเนื้อเยื่อใหม่และการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหาย หากไม่มีธาตุไนโตรเจนเพียงพอ ต้นมะพร้าวจะแคระแกร็น ใบเหลือง ผลจะมีขนาดเล็กและคุณภาพต่ำ

ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งสำหรับต้นมะพร้าว มีบทบาทสำคัญในการถ่ายโอนพลังงานภายในพืช และมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก ซึ่งจำเป็นสำหรับการแบ่งเซลล์และการเจริญเติบโต ฟอสฟอรัสยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาของรากที่แข็งแรงและการผลิตดอกไม้และผลไม้ที่แข็งแรง หากไม่มีฟอสฟอรัสเพียงพอ ต้นมะพร้าวอาจอ่อนแอ แคระแกร็น การเจริญเติบโตและผลผลิตลดลง

โพแทสเซียมเป็นสารอาหารที่จำเป็นอันดับสามสำหรับต้นมะพร้าว มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่สำคัญหลายอย่างของพืช รวมถึงการควบคุมการดูดซึมน้ำและสารอาหาร การสังเคราะห์โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต และการควบคุมปฏิกิริยาของเอนไซม์ โพแทสเซียมยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาลำต้นที่แข็งแรงและการผลิตผลไม้คุณภาพสูง หากไม่มีโปแตสเซียมเพียงพอ ต้นมะพร้าวอาจมีลำต้นอ่อนแอและให้ผลผลิตลดลง

โดยสรุปแล้ว ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้นมะพร้าวที่แข็งแรงและการผลิตมะพร้าวคุณภาพสูง การดูแลให้สวนมะพร้าวสามารถเข้าถึงสารอาหารเหล่านี้ในปริมาณที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของการปลูก

สนใจปุ๋ย FK1 และ FK-3 ช่องทางสั่งซื้อ

ลาซาด้า

FK-1 บนลาซาด้า http://ไปที่..link..

FK-3 บนลาซาด้า http://ไปที่..link..

ช้อปปี้

FK-1 บนช้อปปี้ http://ไปที่..link..

FK-3 บนช้อปปี้ http://ไปที่..link..

โทร 090-592-8614

ไลน์ไอดี @FarmKaset
อ่าน:3016
ปุ๋ยมังคุด FK-1 และ FK-3 เร่งการเจริญเติบโต เร่งผลผลิตมังคุด ด้วยธาตุอาหารที่ครบถ้วน
ปุ๋ยมังคุด FK-1 และ FK-3 เร่งการเจริญเติบโต เร่งผลผลิตมังคุด ด้วยธาตุอาหารที่ครบถ้วน
ปุ๋ยมังคุด FK-1 และ FK-3 เร่งการเจริญเติบโต เร่งผลผลิตมังคุด ด้วยธาตุอาหารที่ครบถ้วน
ประโยชน์ของไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ต่อต้นมังคุดมีมากมาย สารอาหารที่จำเป็นเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ดี ปรับปรุงการผลิตผลไม้ และเพิ่มคุณภาพโดยรวมของผลมังคุด

ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารหลักที่ช่วยให้ต้นมังคุดเจริญเติบโตทางใบและลำต้นได้มากขึ้น สิ่งนี้มีความสำคัญเนื่องจากพืชที่แข็งแรงและแข็งแรงสามารถทนต่อความเครียดและโรคได้ดีกว่า และมีแนวโน้มที่จะผลิตพืชผลขนาดใหญ่และอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ไนโตรเจนยังจำเป็นสำหรับการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็นเม็ดสีที่ทำให้พืชมีสีเขียวและทำให้พืชสังเคราะห์แสงได้

ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งสำหรับต้นมังคุด มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการพัฒนาของรากและช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตที่แข็งแรงและแข็งแรง ฟอสฟอรัสยังมีความสำคัญต่อการผลิตดอกไม้และผลไม้ และมีส่วนในกระบวนการเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานที่พืชนำไปใช้ได้

โพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งสำหรับต้นมังคุด ช่วยควบคุมสมดุลน้ำของพืชและจำเป็นสำหรับการผลิตเอนไซม์และโปรตีน โพแทสเซียมยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาของลำต้นที่แข็งแรง สุขภาพโดยรวมและความแข็งแกร่งของพืช

นอกจากประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ปุ๋ย N-P-K ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลมังคุดได้อีกด้วย พวกเขาสามารถเพิ่มขนาดของผลไม้ ความหวาน และคุณค่าทางโภชนาการโดยรวม สิ่งนี้มีความสำคัญเนื่องจากผลไม้คุณภาพสูงมีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้บริโภคและควบคุมราคาในตลาดได้สูงกว่า

โดยสรุป การใช้ปุ๋ย N-P-K สามารถให้ประโยชน์มากมายแก่ต้นมังคุด รวมถึงการเจริญเติบโตของพืชที่ดีขึ้น การเพิ่มผลผลิตของผลไม้ และคุณภาพของผลไม้ที่ดีขึ้น ประโยชน์เหล่านี้สามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและผลผลิตของต้นมังคุด และท้ายที่สุดสามารถนำไปสู่ผลผลิตที่ทำกำไรได้มากขึ้นและยั่งยืน

แมกนีเซียม (Mg) และสังกะสี (Zn) เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช แมกนีเซียมมีส่วนในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็นเม็ดสีที่ทำให้พืชมีสีเขียวและจำเป็นต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง สังกะสีมีบทบาทในการสังเคราะห์ฮอร์โมนและเอ็นไซม์ของพืช และจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของใบและรากพืชอย่างเหมาะสม

ในการปลูกมังคุด แมกนีเซียมและสังกะสีสามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและผลผลิตของพืช แมกนีเซียมสามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ ทำให้พืชแข็งแรงและให้ผลผลิตมากขึ้น สังกะสีสามารถช่วยปรับปรุงระบบราก ซึ่งช่วยให้พืชดูดซับน้ำและสารอาหารจากดินได้ดีขึ้น สิ่งนี้สามารถนำไปสู่พืชที่แข็งแรงขึ้นซึ่งมีความทนทานต่อความเครียดและโรค

โดยทั่วไปแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องให้สารอาหารที่สมดุลแก่พืช รวมทั้งแมกนีเซียมและสังกะสี เพื่อให้พืชเติบโตอย่างแข็งแรงและให้ผลผลิตสูงสุด ซึ่งทำได้โดยการใช้ปุ๋ยที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการปลูกมังคุด หรือโดยการใส่อาหารเสริมแมกนีเซียมและสังกะสีลงในดินโดยตรง

สั่งซื้อ

ลาซาด้า http://ไปที่..link..

ช้อปปี้ http://ไปที่..link..

โทร 090-592-8614

ไลน์ไอดี @FarmKaset
อ่าน:3016
3510 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 0 รายการ
|-Page 198 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
หนอนพริก แมลงวันพริก หนอนแมลงวัน ศัตรูพริก ป้องกันและกำจัดด้วย ไอกี้-บีที
Update: 2564/02/26 06:22:10 - Views: 3192
ทุเรียนใบไหม้ ในช่วงอาการร้อนชื้น แดดจัด และมีฝนตกมาใบบางครั้ง
Update: 2563/04/21 09:11:49 - Views: 3025
ประโยชน์ของการปลูกพืชผสมผสานระหว่าง มันสำปะหลัง กับ พืชตระกูลถั่ว
Update: 2566/04/26 13:57:33 - Views: 16722
กิจกรรม สมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยภาคอิสาน กุมภวาปี และอีกสามโรงงาน ไปดูงาน ดูพันธุ์อ้อย ของบริษัทน้ำตาลมิตรผล
Update: 2553/06/11 13:58:40 - Views: 2997
โรคองุ่นเน่าดำ (Black rot) โรคองุ่น
Update: 2564/05/01 12:50:15 - Views: 3224
หนอนเมล่อน แคนตาลูป หนอนชอนใบ หนอนต่างๆใน แคนตาลูป ฉีดพ่น ไอกี้-บีที
Update: 2564/09/23 21:06:07 - Views: 3132
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าเพลี้ยจักจั่น ในมะปราง มะยงชิด และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/02/20 13:08:16 - Views: 3031
ดอกรัก ใบไหม้ กำจัดโรคดอกรัก จากเชื้อราต่างๆ ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2565/10/07 10:30:52 - Views: 3167
น้ำหอมกัญชา จินตนาการสุดล้ำ...ที่สร้างความเป็นตัวตนมากที่สุด
Update: 2565/11/19 12:28:08 - Views: 2979
โรคยางพาราต่างๆ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา
Update: 2566/03/04 09:34:58 - Views: 3144
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: ฟื้นฟูระบบรากและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของต้นโกโก้
Update: 2567/02/13 09:43:44 - Views: 153
ยาแก้ โรคมันสำปะหลังใบไหม้
Update: 2563/07/03 22:10:32 - Views: 3237
โรคแอนแทรคโนส มะม่วง
Update: 2564/05/04 11:29:05 - Views: 3258
ยากำจัดโรคใบจุดสีดำ ใน ดอกกุหลาบ โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด (ขนาด 3 ลิตร ใช้ได้15 ไร่)
Update: 2566/06/02 13:48:13 - Views: 6201
ทุเรียน ใบไหม้ ราดำ ราแป้ง กำจัดโรคทุเรียน จากเชื้อราต่างๆ ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2565/10/24 09:47:20 - Views: 3016
การจัดการและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นบีทรูท
Update: 2566/11/24 09:27:15 - Views: 325
การป้องกันการระบาดของหนอนในต้นมะม่วง: วิธีการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติ
Update: 2566/11/21 14:37:08 - Views: 302
หัวไชเท้า เน่าดำ เน่าเละ กำจัดโรค เชื้อราต่างๆในหัวไชเท้า ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK สวน ปุ๋ย ศัตรูพืช
Update: 2565/11/05 11:16:59 - Views: 3134
ระวังโรคราน้ำฝน ผลแตก ผลเน่า ในต้นลำไย สร้างความเสียหายได้มาก จัดการได้อย่างไร ??
Update: 2566/11/03 13:53:59 - Views: 248
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์: เพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของต้นละมุด
Update: 2567/02/12 14:54:56 - Views: 145
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022