[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ

 
 การควบคุมวัชพืชในสวนเงาะด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
 การควบคุมวัชพืชในสวนเงาะด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การควบคุมวัชพืชในสวนเงาะด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
สวนเงาะเป็นอีกหนึ่งประเภทของการเกษตรที่มีความสำคัญมากในการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การดูแลรักษาสวนเงาะไม่เพียงแต่ต้องให้โปร่งสบายสำหรับต้นไม้เท่านั้น แต่ยังต้องมีการควบคุมวัชพืชให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการแย่งทรัพยากรจากพืชอื่น ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ โดยคาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นหนึ่งในสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพที่สุดในงานนี้

ประโยชน์ของคาร์รอน (Diuron) ในการควบคุมวัชพืชในสวนเงาะ
ป้องกันการแย่งทรัพยากร: การใช้คาร์รอน เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในสวนเงาะ เพราะมีความสามารถที่จะป้องกันการแย่งทรัพยากรทั้งน้ำ_ แสงแดด และธาตุอาหาร ซึ่งส่งผลให้ต้นเงาะเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง

ประหยัดทรัพยากร: การใช้คาร์รอน ช่วยลดการใช้น้ำและปุ๋ยในสวนเงาะ เนื่องจากมีการลดการแย่งทรัพยากรที่ทำให้ต้นไม้เติบโตไม่เต็มที่

การใช้งานง่าย: คาร์รอน (Diuron) มีรูปแบบเป็นผง (80% WG) ทำให้ง่ายต่อการใช้ในสวน เพียงแค่ผสมกับน้ำและพ่นลงบนพื้นดินหรือใช้เป็นสารละลายในระบบน้ำพ่น

ขั้นตอนการใช้คาร์รอน (Diuron) ในสวนเงาะ
การเตรียมพื้นที่: ต้องมีการทำความสะอาดพื้นที่ในสวนเงาะให้เป็นระเบียบ และตัดแต่งกิ่งไม้ที่มีการระบายน้ำไม่ดี เพื่อป้องกันการสะสมน้ำที่อาจทำให้คาร์รอน (Diuron) ไม่ได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

การผสมสาร: ในการใช้คาร์รอน ต้องผสมในอัตราที่แนะนำตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันการใช้สารเกินมาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นไม้

การป้องกันการสะสม: หลีกเลี่ยงการให้คาร์รอน (Diuron) สะสมไว้ในพื้นที่ที่มีน้ำขัง และป้องกันการให้สารเข้าสู่ระบบน้ำประปา

การพ่นสาร: ในการควบคุมวัชพืชใบกว้างและใบแคบในสวนเงาะ คาร์รอน (Diuron) ควรถูกพ่นลงบนพื้นดินในช่วงที่ไม่มีฝนหรือน้ำขัง เพื่อให้สารทำงานได้ดีที่สุด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การใช้คาร์รอน (Diuron) ต้องทำตามคำแนะนำและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ โดยไม่ควรให้สารเข้าสู่ระบบน้ำประปา และควรทำการทดสอบความปลอดภัยของน้ำในพื้นที่ที่ใช้สารนี้

การควบคุมวัชพืชในสวนเงาะด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อให้สวนเงาะของคุณเติบโตแข็งแรงและมีผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ทั้งนี้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและผู้ผลิตสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมวัชพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย.

📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อFK-1 ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อFK-1 ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3291
โรคใบจุดในถั่วลิสง: วิธีการป้องกันและการทำลายเชื้อโรค
โรคใบจุดในถั่วลิสง: วิธีการป้องกันและการทำลายเชื้อโรค
โรคใบจุดในถั่วลิสง (Leaf Spot in Cowpea) เป็นหนึ่งในปัญหาทางพืชที่สามารถเกิดขึ้นได้ โรคนี้มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อรา แต่บางครั้งก็เกิดจากแบคทีเรียหรือไวรัสด้วย ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่สำคัญในการจัดการโรคใบจุดในถั่วลิสง:

การเลือกพันธุ์ที่ทนทาน: เลือกพันธุ์ถั่วลิสงที่มีความทนทานต่อโรคใบจุดมากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกทำลาย.

การบำรุงดิน: ให้ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกถั่วลิสง เพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน เช่น การใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพืช.

การให้น้ำ: ควบคุมการให้น้ำให้เหมาะสม เพราะการให้น้ำมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจทำให้พืชอ่อนแอและง่ายต่อการติดเชื้อ.

การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรค: ในกรณีที่มีปัญหาโรคใบจุดในพื้นที่นั้น ควรใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงให้ปลอดจากเชื้อโรค.

การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช: ในกรณีที่โรคมีการระบาดมาก สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อควบคุมการระบาดของโรค ควรใช้ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์.

การกำจัดต้นที่ติดเชื้อ: หากพบว่ามีต้นถั่วลิสงที่ติดเชื้อโรคใบจุด ควรทำการตัดต้นนั้นออกและทำลายเพื่อลดการแพร่เชื้อ.

การหมั่นตรวจสอบและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ: ควรตรวจสอบสภาพของถั่วลิสงอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการจัดการตามความเหมาะสม.

การจัดการโรคใบจุดในถั่วลิสงเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและมีการระมัดระวัง เนื่องจากโรคนี้สามารถกระจายไปยังแปลงปลูกในที่อื่น ๆ ได้ ดังนั้นการจัดการที่เป็นระบบและมีการควบคุมตลอดเวลาจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคใบจุดในถั่วลิสง.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นถั่วลิสง จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3291
การจัดการเพลี้ยในต้นกาแฟ: วิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกัน
การจัดการเพลี้ยในต้นกาแฟ: วิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกัน
เพลี้ยในต้นกาแฟเป็นปัญหาที่พบบ่อยในการเพาะปลูกกาแฟ และอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตกาแฟได้ถ้าไม่ได้รับการควบคุมทันที นอกจากนี้ การควบคุมเพลี้ยยังสามารถทำได้โดยใช้วิธีการชีววิธีหรือเคมี ตามความเหมาะสมของสวนกาแฟและวิธีการเกษตรของคุณ

วิธีที่สามารถใช้เพื่อควบคุมเพลี้ยในต้นกาแฟ:

การใช้แสลงศัตรูธรรมชาติ (Biological Control):

เพลี้ยแถบสีเขียว (Green lacewings) และแมลงผีเสื้อหนอน (Predatory moths): ซื้อและปล่อยให้มีในสวนกาแฟ เพื่อลดจำนวนเพลี้ย.
แมลงพฤกษาผู้ใหญ่ (Ladybugs): มีความสามารถในการล่าเพลี้ย.

การใช้สารเคมี:

น้ำหมักสะเดา: น้ำหมักสะเดาเป็นวิธีการธรรมชาติที่สามารถช่วยลดจำนวนเพลี้ยได้. นำสะเดาไปล้างในน้ำและหลังจากนั้นนำมาแช่น้ำในปริมาณมาก. หลังจากนั้น กรองน้ำหลังจากการแช่และพ่นลงบนต้นกาแฟ.

สารชีวภาพ: มีสารชีวภาพบางชนิดที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยโดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบที่มากนักต่อสิ่งแวดล้อม แต่ต้องใช้ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ.

สารเคมีที่อนุมัติ: หากคุณต้องการใช้สารเคมี ควรเลือกใช้สารที่ได้รับการอนุมัติและใช้ตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก.

การดูแลที่ดีของสวน:

ควรรักษาความสมดุลของสวนในด้านที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกาแฟ.
การให้น้ำเพียงพอและเพียงพอ.การเก็บใบที่เป็นโรคหรือที่มีเพลี้ยเพื่อลดการแพร่เชื้อ.

ควรจะตรวจสอบต้นกาแฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุปัญหาและดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม. การวางแผนและการรักษาความสมดุลของสวนจะช่วยลดโอกาสที่เพลี้ยจะเข้าทำลายในระบบการเกษตรของคุณ.

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยต่างๆ ในต้นกาแฟ
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3291
ต้นยางพารา.. ใบไหม้ !! ใบเหลือง รากเน่า รากขาว ราเส้นดำ ราสนิม ใบร่วง โรคราต่างๆ ป้องกันกำจัดด้วย ไอเอส และ ปุ๋ย FK-T
ต้นยางพารา.. ใบไหม้ !! ใบเหลือง รากเน่า รากขาว ราเส้นดำ ราสนิม ใบร่วง โรคราต่างๆ ป้องกันกำจัดด้วย ไอเอส และ ปุ๋ย FK-T
ต้นยางพารา.. ใบไหม้ !! ใบเหลือง รากเน่า รากขาว ราเส้นดำ ราสนิม ใบร่วง โรคราต่างๆ ป้องกันกำจัดด้วย ไอเอส และ ปุ๋ย FK-T
ไอเอส ยาฆ่าเชื้อรา ปลอดภัย ไร้สารเคมี ฟื้นฟูต้นยางพาราให้กลับมาแข็งแรง

ปัญหาโรคพืชในต้นยางพารา เช่น ใบไหม้ ใบเหลือง รากเน่า รากขาว เส้นดำ ใบร่วง ราสนิม สร้างความเสียหายและลดผลผลิต

ไอเอส คือตัวช่วยสำคัญในการกำจัดเชื้อรา ด้วยเทคนิคอีออนคอลโทรล เป็นสารอินทรีย์ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม

จุดเด่นของไอเอส

กำจัดเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับโรคพืชในต้นยางพาราทุกชนิด
ปลอดภัย ไร้สารเคมี ไม่ทิ้งสารพิษตกค้าง
ฟื้นฟูต้นยางพารา ช่วยให้ต้นพืชแข็งแรง เจริญเติบโต

ผลลัพธ์ที่ได้

ใบยางพาราเขียวชอุ่ม
ลดการหลุดร่วงของใบ
ต้นยางพาราแข็งแรง
เพิ่มผลผลิตน้ำยาง

เสริมพลังด้วยปุ๋ย FK-T

ปุ๋ย FK-T ปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ ช่วยเร่งฟื้นฟูต้นยางพาราจากการเข้าทำลายของเชื้อรา ส่งเสริมการเจริญเติบโต เพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน

การใช้ไอเอส ร่วมกับปุ๋ย FK-T ช่วยให้ต้นยางพาราของคุณกลับมาแข็งแรง มีสุขภาพดี เพิ่มผลผลิต

ไอเอส สารอินทรีย์ยับยั้งเชื้อราสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติทั้งหมด ผ่านการวิจัยพัฒนา เพื่อคัดเลือกวัตถุดับ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุม และยับยั้งเชื้อรา ด้วยเทคโนโลยี โดยควบคุมสภาพแวดล้อมที่ผิวใบพืช ทำให้เกิดภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ของเชื้อราอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดติดผิวใบพืชได้ดียิ่งขึ้น ปลอดภัยต่อผู้ใช้

💦อัตราผสมใช้ ไอเอส
» ไอเอส 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
» ฉีดพ่นทางใบ
» ระยะรักษา ทุก 2-3 วันต่อเนื่อง 2-3 ครั้ง
» ระยะป้องกันทุก 15-30 วัน

📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อสินค้า ที่ช้อปปี้:http://ไปที่..link..
.
» ซื้อสินค้า ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:3291
ปุ๋ยสำหรับมันฝรั่ง FK-1 เร่งโตไว ใบเขียวด้วยไนโตรเจน เร่งรากเร่งดอก ด้วยฟอสฟอรัส เร่งผลโตน้ำหนักดี ด้วยโพแทสเซียม
ปุ๋ยสำหรับมันฝรั่ง FK-1 เร่งโตไว ใบเขียวด้วยไนโตรเจน เร่งรากเร่งดอก ด้วยฟอสฟอรัส เร่งผลโตน้ำหนักดี ด้วยโพแทสเซียม
ปุ๋ย FK-1 ให้ประโยชน์อย่างครอบคลุมแก่ต้นมันฝรั่งของคุณ เนื่องจากมีการผสมผสานสารอาหารที่จำเป็นอย่างเข้มข้น

ไนโตรเจน ( N ) ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่แข็งแกร่ง ช่วยให้มั่นใจว่าต้นมันฝรั่งของคุณพัฒนาใบและลำต้นที่แข็งแรง ฟอสฟอรัส (P) ช่วยในการพัฒนาราก เพิ่มความสามารถของพืชในการดูดซับน้ำและสารอาหารที่จำเป็น โพแทสเซียม (K) มีบทบาทสำคัญในสุขภาพโดยรวมของพืช เสริมสร้างความต้านทานโรค และปรับปรุงความทนทานต่อความแห้งแล้ง แมกนีเซียม (Mg) มีความสำคัญต่อการผลิตคลอโรฟิลล์ ช่วยอำนวยความสะดวกในการสังเคราะห์แสง และเพิ่มสีเขียวของพืช สังกะสี (Zn) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของเอนไซม์ ซึ่งมีส่วนช่วยในกระบวนการเผาผลาญต่างๆ ภายในพืช

นอกจากนี้ การมีสารลดแรงตึงผิวยังช่วยให้การดูดซึมสารอาหารมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ต้นมันฝรั่งของคุณเจริญเติบโต เติบโตได้อย่างแข็งแรง และมีใบเขียวชอุ่ม

🫗ใช้ได้ 2 วีธี ฉีดพ่นทางใบ หรือราดลงโคน เพื่อเร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างภูมิต้านทาน
.
💦อัตราผสมใช้ FK-1
» เมื่อแกะกล่อง FK-1 จะพบ 2 ถุง บรรจุถุงละ 1กิโลกรัม
» ต้องผสมทั้งสองถุงใช้พร้อมกัน (ถุงแรกเป็นธาตุหลัก ถุงที่สองเป็นธาตุเสริม)
» ตักถุงแรก 25-50กรัม ถุงที่สอง 25-50กรัม ผสมลงในน้ำ 20ลิตร ฉีดพ่นพืช
» (25กรัม เท่ากับประมาณ 2ช้อนโต๊ะ)
.
💲ราคาสินค้า
FK-1 ราคา 890บ. เร่งโต เร่งราก เร่งดอก พืชทุกชนิด
✈จัดส่งฟรี kerry ด่วน เก็บเงินปลายทาง
.
📌สั่งซื้อ สอบถาม
» ทักแชทเพจนี้
» Line@ ID: @FarmKaset หรือคลิกแอดไลน์ http://ไปที่..link..
» โทร 090-592-8614
.
🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้ TikTok
.
» ซื้อFK-1 ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อFK-1 ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อFK-1 ที่TikTok: http://ไปที่..link..
อ่าน:3291
INVET ไดโนเตฟูราน และ ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 ฉีดพ่นป้องกันและกำจัดเพลี้ยอ่อน ศัตรูพืช และเร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย สำหรับต้นดอกกุหลาบ
INVET ไดโนเตฟูราน และ ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 ฉีดพ่นป้องกันและกำจัดเพลี้ยอ่อน ศัตรูพืช และเร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย สำหรับต้นดอกกุหลาบ
INVET ไดโนเตฟูราน และ ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 ฉีดพ่นป้องกันและกำจัดเพลี้ยอ่อน ศัตรูพืช และเร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย สำหรับต้นดอกกุหลาบ
การใช้ INVET ผสมปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 ฉีดพ่นป้องกันและกำจัดเพลี้ยอ่อน ศัตรูพืช สำหรับต้นดอกกุหลาบ

เพลี้ยอ่อน เป็นศัตรูพืชที่พบบ่อยใน ต้นดอกกุหลาบ พวกมันดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้น ทำให้ใบเหลือง เหี่ยวเฉา ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและออกดอกของกุหลาบ

INVET (ชื่อสามัญ ไดโนเตฟูราน) เป็นยาฆ่าแมลงประเภทดูดซึม มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเพลี้ยอ่อน

ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 เป็นปุ๋ยสูตรเร่งโต เร่งเขียว ช่วยให้ต้นกุหลาบฟื้นฟูจากการถูกเพลี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยง

การผสม INVET กับปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 ฉีดพ่น เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดเพลี้ยอ่อน

ผสม INVET 20 กรัม กับปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร
คนให้เข้ากัน
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ฉีดพ่นให้ทั่วต้นกุหลาบ โดยเฉพาะบริเวณใต้ใบ
ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน

ข้อควรระวัง

เก็บ INVET และปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 ให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันขณะฉีดพ่น
ห้ามฉีดพ่นยาในบริเวณที่มีลมแรง
ห้ามฉีดพ่นยาใกล้แหล่งน้ำ
ห้ามฉีดพ่นยาในขณะที่ดอกกุหลาบกำลังบาน

ผลลัพธ์
หลังจากฉีดพ่น INVET ผสมปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 เพลี้ยอ่อนจะตาย ต้นกุหลาบจะฟื้นฟูจากการถูกเพลี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยง ใบจะกลับมาเขียวชอุ่ม

ข้อดี
มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเพลี้ยอ่อน
ช่วยให้ต้นกุหลาบฟื้นฟูจากการถูกเพลี้ยอ่อนดูดกินน้ำเลี้ยง
ปลอดภัยต่อผู้ใช้

ข้อเสีย
เป็นสารเคมี อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้ INVET ผสมปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 ฉีดพ่น เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดเพลี้ยอ่อน

อัตราส่วนผสม อิทเวท ป้องกันกำจัดเพลี้ย
20กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร *ควรผสมฉีดพ่นไปพร้อมกับ สตาร์เฟอร์สูตร 30-20-5 เพื่อให้พืชฟื้นตัวจากการเข้าทำลายของเพลี้ยได้เร็ว และกลับมาเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

อัตราส่วนผสมใช้ ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ (ทุกสูตร)
อัตราส่วน 25 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
ถัง 16-20 ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 25 กรัม (1ช้อนโต๊ะ)
ถัง 200 ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 250 กรัม (1ส่วน4ถุง)


ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 1 ถุง บรรจุ 1 กิโลกรัม ผสมน้ำได้ 800 ลิตร ใช้ได้ประมาณ 10 ไร่

📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อสินค้า ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อสินค้า ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
ยารักษาโรคพืช กำจัดโรครากำมะหยี่ ใน มะเขือเทศ โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด(ขนาด3 ลิตรใช้ได้15ไร่)
ยารักษาโรคพืช กำจัดโรครากำมะหยี่ ใน มะเขือเทศ โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด(ขนาด3 ลิตรใช้ได้15ไร่)
ยารักษาโรคพืช กำจัดโรครากำมะหยี่ ใน มะเขือเทศ โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด(ขนาด3 ลิตรใช้ได้15ไร่)
การปลูกมะเขือเทศเป็นวิธีปฏิบัติที่แพร่หลายทั่วโลก โดยทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบหลักในการทำอาหารรสเลิศมากมาย อย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโตของมะเขือเทศมักถูกขัดขวางโดยการติดเชื้อราต่างๆ โดยโรคราน้ำค้างเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ได้ทุ่มเทความพยายามในการพัฒนาสารต้านเชื้อราอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่กำจัดการติดเชื้อราเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้ด้วย หนึ่งในความก้าวหน้าดังกล่าวคือการพัฒนา IS ซึ่งเป็นสารต้านเชื้อราอินทรีย์ที่จัดการกับโรคราน้ำค้างในมะเขือเทศโดยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติและเทคโนโลยีขั้นสูง บทความนี้จะสำรวจการวิจัยและพัฒนาที่อยู่เบื้องหลัง IS โดยเน้นประสิทธิภาพในการควบคุมและยับยั้งเชื้อรา ขณะเดียวกันก็รับประกันความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้

วิทยาศาสตร์เบื้องหลัง IS:

IS เป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาที่กว้างขวาง โดยผสมผสานพลังของส่วนผสมจากธรรมชาติและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ จุดมุ่งหมายหลักของกระบวนการพัฒนาคือการเลือกวัตถุดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถต่อสู้กับการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่การควบคุมสภาพแวดล้อมที่ผิวใบพืช IS จะสร้างสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อรา วิธีการที่ตรงเป้าหมายนี้ช่วยลดความเสี่ยงของความเสียหายต่อต้นมะเขือเทศในขณะที่แก้ไขปัญหาโรคราน้ำค้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติหลักและคุณประโยชน์:

ส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมด: IS มาจากแหล่งอินทรีย์ ทำให้เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนสารต้านเชื้อราสังเคราะห์ ประกอบด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติที่คัดสรรมาอย่างดีซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ามีคุณสมบัติต้านเชื้อราที่มีศักยภาพ ด้วยการใช้พลังแห่งธรรมชาติ IS รับรองความปลอดภัยของผู้ใช้และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Enhanced Adherence: IS ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดติดกับผิวใบพืช คุณลักษณะนี้มีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับโรครากำมะหยี่อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากช่วยให้สารต้านเชื้อราสร้างเกราะป้องกันได้ สิ่งกีดขวางนี้ป้องกันไม่ให้สปอร์ของเชื้อราเกาะติดกับใบและสร้างหลักสำหรับการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์

การควบคุมและยับยั้งที่มีประสิทธิภาพ: เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ใช้ใน IS ช่วยให้สามารถควบคุมและยับยั้งการติดเชื้อราได้อย่างแม่นยำ การปรับสภาพบนผิวใบอย่างระมัดระวัง IS จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับเชื้อรา ขัดขวางการพัฒนาของเชื้อราและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ วิธีการเชิงรุกนี้ช่วยให้แน่ใจว่าโรครากำมะหยี่ถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหายที่เกิดกับต้นมะเขือเทศ

ความปลอดภัยของผู้ใช้: หนึ่งในข้อกังวลที่สำคัญที่สุดในการพัฒนา IS คือการรับรองความปลอดภัยของผู้ใช้ มีการทดสอบอย่างกว้างขวางเพื่อยืนยันว่า IS ปลอดภัยสำหรับทั้งผู้ที่ใช้มะเขือเทศและผู้บริโภคมะเขือเทศ ด้วยองค์ประกอบออร์แกนิก ผู้ใช้สามารถสบายใจได้เมื่อรู้ว่ากำลังใช้วิธีแก้ปัญหาจากธรรมชาติโดยไม่เสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย

บทสรุป:

IS แสดงถึงความก้าวหน้าที่สำคัญของสารต้านเชื้อราอินทรีย์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อต่อสู้กับโรคราน้ำค้างในมะเขือเทศ ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มงวด IS ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมและยับยั้งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเชื้อราอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ช่วยให้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมบนพื้นผิวใบพืชที่ไม่เหมาะสมต่อการพัฒนาของเชื้อราในขณะที่เพิ่มการยึดเกาะกับใบ ยิ่งไปกว่านั้น IS ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้โดยใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจถึงแนวทางที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วย IS ตอนนี้ผู้ปลูกมะเขือเทศสามารถปกป้องพืชผลของพวกเขาจากโรครากำมะหยี่ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมระบบนิเวศทางการเกษตรที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ไอเอส ขนาด 3 ลิตร
อัตรส่วนการใช้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
1 แกลลอน ผสมน้ำได้ 1200 ลิตร ใช้ได้ 15 ไร่


สั่งซื้อ
โทร 090-592-8614
ไลน์ @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link.. ได้เช่นกัน
ป้องกันและกำจัดเพลี้ยหอย ศัตรูพืชสำหรับต้นกาแฟ ด้วย INVET และเร่งฟื้นฟู ด้วย ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5
ป้องกันและกำจัดเพลี้ยหอย ศัตรูพืชสำหรับต้นกาแฟ ด้วย INVET และเร่งฟื้นฟู ด้วย ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5
ป้องกันและกำจัดเพลี้ยหอย ศัตรูพืชสำหรับต้นกาแฟ ด้วย INVET และเร่งฟื้นฟู ด้วย ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5
การใช้ INVET ผสมปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 ฉีดพ่นป้องกันและกำจัดเพลี้ยหอย ศัตรูพืชสำหรับต้นกาแฟ

เพลี้ยหอย เป็นศัตรูพืชสำคัญที่พบได้ทั่วไปในสวนกาแฟ แมลงชนิดนี้ดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบและลำต้น ทำให้ต้นกาแฟอ่อนแอ ใบเหลือง เหี่ยวเฉา ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต เกษตรกรจึงต้องหาวิธีป้องกันและกำจัดเพลี้ยหอยอย่างมีประสิทธิภาพ

INVET เป็นยาฆ่าแมลงประเภทดูดซึม มีชื่อสามัญว่า ไดโนเตฟูราน มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดเพลี้ยหอย

ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 เป็นปุ๋ยสูตรเร่งโต เร่งเขียว ประกอบด้วยธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ช่วยให้ต้นกาแฟฟื้นตัวจากการเข้าทำลายของเพลี้ยหอย และกลับมาเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

วิธีการผสมและฉีดพ่น

ผสม INVET 20 กรัม กับปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 25 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากันจนละลาย ฉีดพ่นให้ทั่วใบ ลำต้น และใต้ใบ
ฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็น อากาศไม่ร้อนจัด
ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน หรือเมื่อพบการระบาดของเพลี้ยหอย

ข้อควรระวัง
สวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากาก แว่นตา เมื่อผสมและฉีดพ่น
ห้ามฉีดพ่นในขณะที่มีลมแรง
เก็บรักษา INVET และปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 ให้มิดชิด พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
ห้ามนำภาชนะที่ใช้แล้วไปใส่อาหารหรือน้ำ

ข้อดีของการใช้ INVET ผสมปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5
กำจัดเพลี้ยหอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ช่วยให้ต้นกาแฟเจริญเติบโต แข็งแรง ใบเขียว
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
สะดวก ใช้งานง่าย

การใช้ INVET ผสมปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 30-20-5 เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดเพลี้ยหอยในต้นกาแฟ เกษตรกรควรใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อรักษาผลผลิตให้ได้คุณภาพ

อัตราส่วนผสม อิทเวท ป้องกันกำจัดเพลี้ย
20กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร *ควรผสมฉีดพ่นไปพร้อมกับ สตาร์เฟอร์สูตร 30-20-5 เพื่อให้พืชฟื้นตัวจากการเข้าทำลายของเพลี้ยได้เร็ว และกลับมาเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

อัตราส่วนผสมใช้ ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ (ทุกสูตร)
อัตราส่วน 25 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
ถัง 16-20 ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 25 กรัม (1ช้อนโต๊ะ)
ถัง 200 ลิตร ใช้ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 250 กรัม (1ส่วน4ถุง)


ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 1 ถุง บรรจุ 1 กิโลกรัม ผสมน้ำได้ 800 ลิตร ใช้ได้ประมาณ 10 ไร่

📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อสินค้า ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อสินค้า ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
การจัดการกับศัตรูพืช: วิธีป้องกันและควบคุมหนอนในต้นถั่วฝีกยาว
การจัดการกับศัตรูพืช: วิธีป้องกันและควบคุมหนอนในต้นถั่วฝีกยาว
หากคุณพบหนอนในต้นถั่วฝีกยาว ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่สำคัญของถั่วฝีกยาว หนอนถั่วสามารถทำให้ถั่วฝีกยาวถูกทำลายได้ โดยทำรูหลอดในต้นถั่วฝีกยาวและทำให้ถั่วฝีกยาวแห้งตายได้ นอกจากนี้หนอนกอถั่วยังสามารถเป็นพาหะในการแพร่กระจายเชื้อโรคบางประการด้วย

การจัดการกับหนอนกอถั่วสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่างๆ ดังนี้:

การใช้สารเคมี: การใช้สารเคมีเป็นวิธีที่มักจะมีผลเช่นการใช้พิริมิฟอส-เอทิล (Pyrethroids) หรือบาซิลลัสทอรีน (Bacillus thuringiensis) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีพิริมิฟอส (pyrethrins) ซึ่งเป็นสารสกัดจากพืชบางชนิดที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกอถั่วได้

การใช้ศัตรูธรรมชาติ: การใช้ศัตรูธรรมชาติเช่นแตนเทียเส้นใย (Entomopathogenic fungi) หรือแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเอนซิส (Bacillus thuringiensis) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอน

การใช้กลุ่มขยายพันธุ์: การทำลายด้วยการใช้แตนเทีย (trichogramma) หรือปล่อยแมลงผีเสื้อที่เป็นศัตรูของหนอนกอถั่ว

การจัดการทางทางกล: สำหรับการป้องกันหนอนกอถั่ว ควรลดการให้น้ำในสวนถั่วฝีกยาวและเก็บถั่วฝีกยาวที่เร็วที่สุดหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดโอกาสในการที่หนอนจะทำลายถั่วฝีกยาว

การเลือกใช้วิธีการไหนขึ้นอยู่กับบริบทและความสะดวกสบายของการใช้วิธีนั้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการผสมผสานหลายวิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกอถั่วได้


.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนในต้นถั่วฝักยาว
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3291
ยากำจัดโรคตายพลาย ใน ต้นกล้วย โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด (ขนาด 3 ลิตร ใช้ได้15 ไร่)
ยากำจัดโรคตายพลาย ใน ต้นกล้วย โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด (ขนาด 3 ลิตร ใช้ได้15 ไร่)
ยากำจัดโรคตายพลาย ใน ต้นกล้วย โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด (ขนาด 3 ลิตร ใช้ได้15 ไร่)
IS: สารต้านเชื้อราอินทรีย์สำหรับกำจัดโรคตายพลายในต้นกล้วย

กล้วยเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ได้รับความนิยมและบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมกล้วยประสบปัญหาจากโรคเชื้อราร้ายแรงที่รู้จักกันในชื่อโรคผีตาย (Dead Ghost Disease) ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อการปลูกกล้วย เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามนี้ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่เรียกว่า IS ซึ่งเป็นสารต้านเชื้อราอินทรีย์ที่ได้จากส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมด

ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างพิถีพิถัน IS ได้รับการคิดค้นสูตรอย่างพิถีพิถันเพื่อคัดเลือกสารดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถควบคุมและยับยั้งเชื้อราได้ เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การจัดการสภาพแวดล้อมที่พื้นผิวใบพืชเพื่อสร้างสภาวะที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเชื้อรา เมื่อทำเช่นนั้น IS สามารถกำจัดโรคตายพลายได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดซ้ำ

ข้อได้เปรียบที่สำคัญประการหนึ่งของ IS คือความสามารถในการเพิ่มการยึดเกาะกับพื้นผิวใบพืช แอตทริบิวต์นี้รับประกันการครอบคลุมและการแทรกซึมที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงเพิ่มประสิทธิภาพของสารในการต่อสู้กับการติดเชื้อรา ยิ่งไปกว่านั้น ระบบ IS ได้รับการออกแบบให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นลำดับแรก ทำให้เป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้และเป็นมิตรกับผู้ใช้สำหรับเกษตรกรและผู้เพาะปลูก

ธรรมชาติอินทรีย์ของ IS ทำให้แตกต่างจากสารฆ่าเชื้อราที่ใช้สารเคมีทั่วไป ประกอบด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมด หลีกเลี่ยงสารประกอบสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายซึ่งอาจส่งผลเสียต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถใช้ระบบ IS ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสารพิษตกค้างหรือการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม

การพัฒนา IS ถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อสู้กับโรคตายพลาย สารฆ่าเชื้อราแบบดั้งเดิมมักมีข้อจำกัด รวมถึงการเกิดขึ้นของสายพันธุ์ที่ดื้อยาและอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ ในทางตรงกันข้าม IS ให้ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และปลอดภัยซึ่งจัดการกับข้อกังวลเหล่านี้

การนำระบบ IS มาใช้ในสวนกล้วย เกษตรกรไม่เพียงแต่สามารถปกป้องพืชผลของตนจากผลการทำลายล้างของโรคผีตายซากเท่านั้น แต่ยังรับประกันความยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย สารต้านเชื้อราอินทรีย์นี้นำเสนอวิธีแก้ปัญหาแบบองค์รวม ส่งเสริมพืชที่มีสุขภาพดี เพิ่มผลผลิต และปรับปรุงการดูแลสิ่งแวดล้อม

กล่าวโดยสรุป IS เป็นตัวแทนต้านเชื้อราอินทรีย์ที่โดดเด่นซึ่งมอบแสงแห่งความหวังให้กับอุตสาหกรรมกล้วยที่ถูกทำลายโดยโรคตายพลาย องค์ประกอบจากธรรมชาติทั้งหมด ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม ช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมและยับยั้งเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย IS สภาพแวดล้อมพื้นผิวของต้นกล้วยจะไม่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา ทำให้มั่นใจได้ว่าโรคจะกำจัดให้หมดไป นอกจากนี้ IS ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือและเป็นที่นิยมสำหรับผู้ปลูกกล้วย ด้วยการใช้พลังของ IS เราสามารถฟื้นฟูและปกป้องการปลูกกล้วยสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป

ไอเอส ขนาด 3 ลิตร
อัตรส่วนการใช้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
1 แกลลอน ผสมน้ำได้ 1200 ลิตร ใช้ได้ 15 ไร่


สั่งซื้อ
โทร 090-592-8614
ไลน์ @FarmKaset มี @ ด้วยนะคะ
สามารเลือกซื้อกับลาซาด้า http://ไปที่..link.. และช้อปปี้ http://ไปที่..link.. ได้เช่นกัน
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ
|-Page 156 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
ดูแลต้นทุเรียน กำจัดโรคราสีชมพู โรคที่เกิดจากเชื้อราในต้นทุเรียน ไอเอส และ FK-T ธรรมชาตินิยม คู่หูดูแลต้นทุเรียน โดย FK
Update: 2566/05/24 13:59:05 - Views: 3291
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าแมลงหวี่ขาว ในพริก และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/01/26 10:13:20 - Views: 3292
6 สมุนไพรไทย สมุนไพรพื้นที่บ้านช่วยต้านโควิด 19
Update: 2564/08/21 11:41:51 - Views: 3296
ยาฆ่าเพลี้ย แมลงจำพวกปากดูด ใน มะละกอ เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ มาคาและ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2566/02/28 14:06:46 - Views: 3289
มาคา สารอินทรีย์ สำหรับป้องกันและกำจัดเพลี้ย เปลี่ยนขวดจากสีเทา เป็นสีขาว
Update: 2564/02/11 03:53:22 - Views: 3292
สายพันธุ์มันเทศ มันเทศมีกี่สายพันธุ์
Update: 2564/09/01 06:24:31 - Views: 3312
กำจัดเพลี้ย ใน ผักกาดหอม เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย บิวทาเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/05/12 15:34:31 - Views: 3287
ปลูกมันสำปะหลังอย่างไร ให้ได้ผลผลิตสูง
Update: 2565/02/25 02:32:28 - Views: 3288
การป้องกัน กำจัดเพลี้ย กำจัดแมลงศัตรูพืช ด้วย ชีวภัณฑ์ บิวเวอเรีย และ เมธาไรเซียม ได้ผลดี และปลอดภัย
Update: 2566/11/10 06:26:57 - Views: 3394
FK-1 และ FK-3 เร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างภูมิต้านทาน ตลอดจนส่งเสริมผลผลิตให้กับทุเรียน
Update: 2566/10/08 09:21:11 - Views: 3292
ปุ๋ยเม็ดแพง ใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสำหรับ อินทผลัม
Update: 2566/02/02 07:41:55 - Views: 3289
กำจัดแมลงศัตรูพืชมันสำปะหลัง ยาฆ่าไรแดง ในมันสำปะหลัง และพืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/01/24 13:49:20 - Views: 3300
กำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหนอนกินใบ ใน แตงกวา และ พืชทุกชนิด บาซีเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/02/28 14:14:26 - Views: 3308
ปุ๋ยฝรั่ง ปุ๋ยตรา FK ปุ๋ยน้ำสำหรับเร่งการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิตฝรั่ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Update: 2565/12/17 11:41:16 - Views: 3289
ประโยชน์ของการปลูกพืชผสมผสานระหว่าง มันสำปะหลัง กับ พืชตระกูลถั่ว
Update: 2566/04/26 13:57:33 - Views: 3475
️‍🔥ธาตุอาหารพืชโดยตรง ปุ๋ย FK-1 มี ธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริม และสารจับใบ พืช โตไว แข็งแรง ผลผลิตดี
Update: 2564/11/09 14:21:54 - Views: 3292
โรคใบจุดของกล้วยหอมทอง
Update: 2564/08/19 11:31:48 - Views: 3306
หนอนมะเขือเทศ หนอนชอนใบมะเขือเทศ หนอนต่างๆ ป้องกันกำจัดหนอน ฉีดพ่น ไอกี้-บีที
Update: 2564/09/19 23:16:52 - Views: 3293
การป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในต้นมะพร้าวน้ำหอม
Update: 2566/05/06 10:31:36 - Views: 3294
ทุเรียนใบไหม้ ใบจุด แอนแทรคโนส โคนเน่า ราแป้ง ราสีชมพู โรคต่างๆจากเชื้อรา แก้ด้วย ไอเอส
Update: 2562/08/18 15:11:54 - Views: 3337
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022