[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3510 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 0 รายการ

 
การจัดการและควบคุมหนอนในต้นโกโก้: วิธีป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
การจัดการและควบคุมหนอนในต้นโกโก้: วิธีป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
การจัดการและควบคุมหนอนในต้นโกโก้: วิธีป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หนอนที่พบในต้นโกโก้อาจเป็นหลายชนิดที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชได้ ตัวอย่างหนึ่งคือ "หนอนกอ" (stem borer) ซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของต้นโกโก้ หนอนกอจะเจาะเข้าไปในต้นโกโก้และทำลายส่วนภายในของต้น ส่งผลให้ต้นโกโก้อ่อนแอและมีโอกาสต่อการติดเชื้อโรคมากขึ้นด้วย

วิธีการจัดการกับหนอนในต้นโกโก้รวมถึง:

การตรวจสอบและควบคุม: ตรวจสอบต้นโกโก้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตระหนักถึงการเข้าทำลายของหนอน หากพบหนอน_ ควรทำการกำจัดโดยใช้มือหรือเครื่องมือที่เหมาะสม

การใช้สารเคมี: การใช้สารเคมีเป็นวิธีการที่สามารถควบคุมหนอนได้ โปรดใช้สารเคมีอย่างระมัดระวังตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

การใช้ผีเสื้อนำโดยการปล่อย: การใช้ผีเสื้อนำเป็นวิธีการควบคุมหนอนที่มีประสิทธิภาพ โดยการปล่อยผีเสื้อนำที่เป็นศัตรูธรรมชาติของหนอน

การดูแลรักษา: การดูแลรักษาต้นโกโก้ให้แข็งแรงและสมบูรณ์ส่วนที่สูงขึ้นสามารถช่วยลดโอกาสที่หนอนจะทำลายพืชได้

การเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมและสภาพการเจริญเติบโตของต้นโกโก้เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การจัดการมีประสิทธิภาพและมีผลที่ดีที่สุดในการควบคุมหนอนในต้นโกโก้

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอน ในต้นโกโก้
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
.หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:371
โรคเชื้อราในต้นดอกมะลิ: แนวทางในการป้องกันและรักษา
โรคเชื้อราในต้นดอกมะลิ: แนวทางในการป้องกันและรักษา
โรคเชื้อราในต้นดอกมะลิเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ เชื้อราที่พบบ่อยในมะลิได้แก่ Fusarium spp. Botrytis cinerea และเชื้อรา Colletotrichum spp. ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการเน่าเสียหายทั้งในส่วนของรากและใบดอก.

นอกจากนี้ยังมีโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้แก่โรคราแป้ง (Powdery Mildew) และโรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot) ซึ่งอาจทำให้ใบดอกแห้งได้.

วิธีการควบคุมและป้องกันโรคเชื้อราที่แตกต่างกันไปตามชนิดของเชื้อรา และสภาพแวดล้อมที่เป็นการดิน แต่ละพื้นที่มีปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดของโรคเชื้อราด้วย.

การรักษาดิน:

การบำรุงดินเพื่อรักษาความเปียกชื้นที่พอเหมาะ
การให้น้ำให้เพียงพอและไม่ให้น้ำขัง

การให้ปุ๋ย:

การให้ปุ๋ยที่สมบูรณ์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับต้นมะลิ

การลดการติดต่อกับเชื้อโรค:

การลดการสัมผัสต้นกับน้ำหรือดินที่มีเชื้อโรค
การหลีกเลี่ยงการสัมผัสดอกมะลิในช่วงที่มีฝนตกหนัก

การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช:

การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช (Fungicide) ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
การฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดโรคในช่วงที่เสี่ยงต่ำ

หากคุณพบอาการของโรคเชื้อราในต้นดอกมะลิ ควรรีบดำเนินการป้องกันและควบคุมเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคดอกมะลิ จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:273
การป้องกันและจัดการโรคผลเน่าในทุเรียน: วิธีการปรับปรุงดูแลและลดความเสี่ยง
การป้องกันและจัดการโรคผลเน่าในทุเรียน: วิธีการปรับปรุงดูแลและลดความเสี่ยง
โรคผลเน่าในทุเรียนเป็นหนึ่งในปัญหาทางการเกษตรที่สำคัญ เป็นโรคที่สามารถก่อให้เกิดความสูญเสียในการผลิตและคุณภาพของทุเรียนได้ โรคนี้มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิด และมีวิธีการป้องกันและรักษาต่าง ๆ ดังนี้:

สาเหตุของโรคผลเน่าในทุเรียน:
เชื้อรา Colletotrichum spp.: เป็นสาเหตุหลักของโรคนี้ ทำให้เกิดการทำลายบนผิวผลทุเรียน.

สภาพแวดล้อม: การฝนตกมากหรืออากาศชื้นสูงอาจกระตุ้นให้โรคนี้ระบาดมากขึ้น.

การดูแลไม่ดี: การดูแลทุเรียนไม่เหมาะสม การให้น้ำมากเกินไป หรือการให้ปุ๋ยไม่ถูกต้อง.

วิธีป้องกันและรักษา:

การจัดการที่ดิน: ให้ระบบรากมีการไหลเวียนอากาศที่ดี และปรับปรุงที่ดินตามคำแนะนำ.

การให้น้ำ: ควรให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการให้น้ำในปริมาณมากเกินไป.

การให้ปุ๋ย: ปรับปรุงการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมและตามคำแนะนำ.

การตัดแต่งกิ่ง: ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคและที่มีอาการผลเน่าเพื่อลดการแพร่เชื้อ.

การใช้สารป้องกันกำจัดโรค: ใช้สารป้องกันกำจัดโรคที่มีประสิทธิภาพตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ.

การเก็บเกี่ยวผลผลิต: เก็บผลทุเรียนที่สุกเร็วเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ.

การควบคุมโรคผลเน่าในทุเรียนเกิดจากการนำเอามาตรการต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อลดโอกาสการระบาดของโรคนี้ในสวนทุเรียนของคุณ.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคทุเรียน จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:351
การรู้จักและป้องกันโรคเชื้อราที่พบในมะระจีน: แนวทางในการดูแลและป้องกันการเสียหายของผลผลิต
การรู้จักและป้องกันโรคเชื้อราที่พบในมะระจีน: แนวทางในการดูแลและป้องกันการเสียหายของผลผลิต
โรคเชื้อราในมะระจีนเป็นปัญหาที่พบได้ในการเกษตรสวนผัก โรคเชื้อราที่มักจะเจอบ่อยในมะระจีนรวมถึง:

โรคราแป้ง (Powdery Mildew): เกิดจากเชื้อราในชั้น Fungi Ascomycota ชื่อ Erysiphales โรคนี้มักจะเริ่มต้นด้วยการเกิดขึ้นสีขาวบนใบพืชเนื้ออ่อน ทำให้ใบดูเหมือนถูกโรยแป้ง จากนั้นใบจะแห้งและร่วงลง การควบคุมทำได้โดยการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เหมาะสมและการรักษาความชื้นในสภาพแวดล้อม.

โรคโรคราน้ำค้าง (Downy Mildew): เกิดจากเชื้อราในกลุ่ม Peronosporales ชื่อ Peronospora spp. ในฤดูฝนหรือสภาพอากาศชื้นมีโอกาสการระบาดมากขึ้น โรคนี้จะแสดงเป็นลายแผลสีเหลืองที่บริเวณผิวใบ หากพบโรคนี้ควรใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ.

โรคราดำ (Sooty Mold): โรคเกิดจากการมีสารเคมีหรือน้ำหวานที่ตกค้างบนใบพืช ทำให้เชื้อราที่เป็นสีดำเจริญเติบโตบนผิวใบ การควบคุมโรคนี้คือการกำจัดแมลงที่ส่งเสริมให้เกิดน้ำหวานและทำความสะอาดใบพืช.

การป้องกันและควบคุมโรคเชื้อราในมะระจีนนี้มักจะเน้นที่การบำรุงรักษาพืชอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และการจัดการสภาพแวดล้อมในที่ปลูกเพื่อลดโอกาสในการระบาดของโรคเชื้อรา.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคมะระจีน จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:245
แนวทางการรับมือกับโรคเชื้อราในต้นกุยช่าย: วิธีป้องกันและการดูแลเพื่อความสวยงามของพืช
แนวทางการรับมือกับโรคเชื้อราในต้นกุยช่าย: วิธีป้องกันและการดูแลเพื่อความสวยงามของพืช
โรคเชื้อราในต้นกุยช่าย (Bougainvillea) สามารถก่อให้เกิดปัญหาในการเจริญเติบโตของพืชได้ โรคเชื้อราที่ทำให้เกิดปัญหาบ่อยที่สุดในต้นกุยช่ายมักเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งที่เรียกว่า "Powdery Mildew" หรือ "ราขาว" ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Podosphaera spp.

โรค Powdery Mildew นั้นสามารถระบาดได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและอากาศไม่ถ่ายเทดี นอกจากนี้ การปลูกต้นกุยช่ายในที่ที่มีการถ่ายเทของอากาศไม่ดีหรืออยู่ในที่ที่โดนแดดต่อเนื่องอาจทำให้ต้นพืชอ่อนแอและมีโอกาสที่จะติดเชื้อมากขึ้น

การจัดการโรคเชื้อราในต้นกุยช่าย:

ตรวจสอบและกำจัดส่วนที่ติดเชื้อ: หากพบจุดขาวที่คล้ายฝุ่นบนใบ ให้ตัดแต่งใบที่ติดเชื้อออกเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อรา.

ให้น้ำให้พอเหมาะ: การให้น้ำให้พืชเพียงพอและไม่มีน้ำที่เกินไปจะช่วยลดโอกาสในการเจริญเติบโตของเชื้อรา.

ให้พืชได้แสงแดดเพียงพอ: การปลูกในที่ที่ได้รับแสงแดดเพียงพอจะช่วยลดโอกาสในการเกิดโรค Powdery Mildew.

ใช้สารป้องกันกำจัดโรค: หากการตัดแต่งและการดูแลเรื่องน้ำและแสงไม่เพียงพอ คุณอาจต้องใช้สารป้องกันกำจัดโรคเชื้อรา เช่น ฟอสซิดี-อลูมินัมหรือซัลเฟอร์

การหมั่นตรวจ: ทำการตรวจสอบต้นกุยช่ายของคุณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบว่ามีโรคหรือปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเร่งฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อรา เพื่อไม่ไห้เชื้อราลุกลามสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้น

การดูแลและป้องกันโรคเชื้อราในต้นกุยช่ายมีความสำคัญเพื่อให้ต้นกุยช่ายของคุณเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและสวยงามตลอดเวลา.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคกุยช่าย จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:238
การป้องกันและจัดการโรคเชื้อราในต้นถั่วเขียว: วิธีการปรับปรุงการเกษตรเพื่อสุขภาพแข็งแรงของพืช
การป้องกันและจัดการโรคเชื้อราในต้นถั่วเขียว: วิธีการปรับปรุงการเกษตรเพื่อสุขภาพแข็งแรงของพืช
การป้องกันและจัดการโรคเชื้อราในต้นถั่วเขียว: วิธีการปรับปรุงการเกษตรเพื่อสุขภาพแข็งแรงของพืช
โรคเชื้อราในต้นถั่วเขียวเป็นปัญหาที่สามารถทำให้เกิดความสูญเสียในการผลิตได้ โรคเชื้อราบนถั่วเขียวส่วนใหญ่มีทั้งในดินและบนต้นเอง บางครั้งอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นการเปิดเผยต่อเชื้อราหรือการดูดความชื้นที่มีปริมาณมาก เชื้อราบางชนิดที่สามารถทำให้เกิดโรคนี้ได้เป็น:

เชื้อราระบาดในดิน (Soil-borne fungi): เช่น Fusarium spp. Rhizoctonia solani และ Pythium spp. สามารถทำให้รากถั่วเขียวเน่าได้.

เชื้อราในลม (Airborne fungi): เช่น Ascochyta spp. และ Botrytis spp. ที่สามารถเข้าทำลายในสภาพอากาศที่ชื้นและเย็น.

เชื้อราในดินและต้น (Soil and plant-borne fungi): ตัวอย่างเช่น Sclerotinia sclerotiorum ที่สามารถทำให้เกิดโรครากเน่าและแผลที่ต้น.

การป้องกันและควบคุมโรคเชื้อราในต้นถั่วเขียวมีหลายวิธี:

การบำรุง: การให้ปุ๋ยที่ถูกต้องและบำรุงรักษาต้นถั่วเขียวให้แข็งแรง เพื่อลดโอกาสที่จะติดเชื้อ.

การจัดการน้ำ: การควบคุมการให้น้ำให้เหมาะสมเพื่อลดความชื้นในพื้นที่รอบต้นถั่วเขียว.

การใช้สารป้องกันกำจัดโรค: การใช้สารป้องกันกำจัดโรคที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อรา เช่น ฟอสเฟต คอปเปอร์ และสารป้องกันกำจัดโรคชนิดอื่น ๆ.

หากมีการพบเชื้อราบนต้นถั่วเขียว ควรเร่งฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อราเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อรา.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคถั่วเขียว จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:341
การจัดการเพลี้ยในต้นทับทิม: วิธีป้องกันและควบคุมเพลี้ยที่มีประสิทธิภาพ
การจัดการเพลี้ยในต้นทับทิม: วิธีป้องกันและควบคุมเพลี้ยที่มีประสิทธิภาพ
เพลี้ยทับทิมเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นในต้นทับทิมได้ มีหลายชนิดของเพลี้ยที่อาจเป็นศัตรูของพืชนี้ ดังนั้นการจัดการต้องได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมและระดับรุนแรงของการทำลายของเพลี้ยนั้น ๆ

นี่คือบางวิธีที่สามารถใช้ในการจัดการเพลี้ยทับทิม:

การใช้สารเคมี:

ใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพต่อเพลี้ย เช่น ไทอะมีทอกแซม อีมาแม็กติน หรือสารที่มีส่วนผสมเช่น คลอไรด์ไพริด อิมิดาโคลพริด
กรุณาอ่านฉลากของสารเคมีและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต

การใช้ศัตรูธรรมชาติ:

การใช้ศัตรูธรรมชาติเช่น แตนนาโลและการปล่อยแตนนาโลไปในสวนสามารถช่วยควบคุมเพลี้ยได้
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับศัตรูธรรมชาติ เช่น การปลูกพืชที่สะสมเพลี้ยธรรมชาติ เพื่อดึงดูดศัตรูธรรมชาติมาช่วยกำจัด

การใช้วิธีกลไก:

การใช้น้ำพ่นเพื่อล้างเพลี้ยออกจากใบหรือต้น
การใช้ต้นทับทิมที่มีความแข็งแรงและแข็งแรงที่สุดจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทำลายจากเพลี้ย

การปรับแต่งการดูแล:

ควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยให้เหมาะสม เพราะการให้น้ำมากเกินไปอาจทำให้ต้นทับทิมอ่อนแอและมีความเสี่ยงต่อการทำลายจากเพลี้ย
การตรวจสอบและกำจัดที่ถูกต้อง:

ตรวจสอบต้นทับทิมอย่างสม่ำเสมอเพื่อตระหนักถึงการระบาดของเพลี้ยต้นทับทิมตั้งแต่เริ่มแรก การกำจัดในระยะเร็วที่สุดเมื่อเพลี้ยเริ่มระบาดเพื่อลดความเสี่ยงในการทำลายพืช
การป้องกันและควบคุมเพลี้ยทับทิมต้องเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและระบบอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการปกป้องต้นทับทิมของคุณจากศัตรูที่น่ากังวลนี้

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยต่างๆ ในต้นกาแฟ
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:362
การจัดการเพลี้ยในต้นกาแฟ: วิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกัน
การจัดการเพลี้ยในต้นกาแฟ: วิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกัน
เพลี้ยในต้นกาแฟเป็นปัญหาที่พบบ่อยในการเพาะปลูกกาแฟ และอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตกาแฟได้ถ้าไม่ได้รับการควบคุมทันที นอกจากนี้ การควบคุมเพลี้ยยังสามารถทำได้โดยใช้วิธีการชีววิธีหรือเคมี ตามความเหมาะสมของสวนกาแฟและวิธีการเกษตรของคุณ

วิธีที่สามารถใช้เพื่อควบคุมเพลี้ยในต้นกาแฟ:

การใช้แสลงศัตรูธรรมชาติ (Biological Control):

เพลี้ยแถบสีเขียว (Green lacewings) และแมลงผีเสื้อหนอน (Predatory moths): ซื้อและปล่อยให้มีในสวนกาแฟ เพื่อลดจำนวนเพลี้ย.
แมลงพฤกษาผู้ใหญ่ (Ladybugs): มีความสามารถในการล่าเพลี้ย.

การใช้สารเคมี:

น้ำหมักสะเดา: น้ำหมักสะเดาเป็นวิธีการธรรมชาติที่สามารถช่วยลดจำนวนเพลี้ยได้. นำสะเดาไปล้างในน้ำและหลังจากนั้นนำมาแช่น้ำในปริมาณมาก. หลังจากนั้น กรองน้ำหลังจากการแช่และพ่นลงบนต้นกาแฟ.

สารชีวภาพ: มีสารชีวภาพบางชนิดที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยโดยไม่ทำให้เกิดผลกระทบที่มากนักต่อสิ่งแวดล้อม แต่ต้องใช้ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ.

สารเคมีที่อนุมัติ: หากคุณต้องการใช้สารเคมี ควรเลือกใช้สารที่ได้รับการอนุมัติและใช้ตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก.

การดูแลที่ดีของสวน:

ควรรักษาความสมดุลของสวนในด้านที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกาแฟ.
การให้น้ำเพียงพอและเพียงพอ.การเก็บใบที่เป็นโรคหรือที่มีเพลี้ยเพื่อลดการแพร่เชื้อ.

ควรจะตรวจสอบต้นกาแฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุปัญหาและดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสม. การวางแผนและการรักษาความสมดุลของสวนจะช่วยลดโอกาสที่เพลี้ยจะเข้าทำลายในระบบการเกษตรของคุณ.

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยต่างๆ ในต้นกาแฟ
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:379
กำจัดเพลี้ยในนาข้าว: วิธีการป้องกันและกำจัดเพลี้ยในต้นข้าว
กำจัดเพลี้ยในนาข้าว: วิธีการป้องกันและกำจัดเพลี้ยในต้นข้าว
เพลี้ยเป็นศัตรูพืชที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายในต้นข้าวได้ มีหลายชนิดของเพลี้ยที่สามารถทำลายข้าวได้_ แต่สายพันธุ์ที่พบบ่อยสุดในข้าวได้แก่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Brown planthopper) และเพลี้ยไฟ (Rice leafhopper) ซึ่งมักเข้าทำลายในระยะเตรียมต้นข้าวหรือระยะออกดอก

นอกจากนี้ยังมีเพลี้ยที่เป็นแบบดูดน้ำเลี้ยงซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นข้าว ซึ่งอาจทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ และถ้ามีการระบาดมากพอ อาจทำให้เกิดความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าว

สามารถลดการระบาดของเพลี้ยได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้:

การใช้วิธีทางชีวภาพ (Biological Control):

การใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียนที่กินเพลี้ย
การใช้ปลวก เช่น ปลวกขาวที่อาศัยอยู่ในนาข้าว

การใช้วิธีทางเคมี (Chemical Control):

การใช้สารเคมีที่เป็นสารกำจัดแมลง เช่น ไดอะซินอน_ คลอร์ไพริฟอส
ควรใช้สารเคมีอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ทำให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

การใช้วิธีทางกล (Mechanical Control):

การใช้ท่อนข้าวที่ตัดแต่งหรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อทำให้เพลี้ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตามปกติ

การจัดการน้ำให้เหมาะสม:

การจัดการระบบน้ำในนาข้าวเพื่อลดการสะสมน้ำที่เป็นที่อาศัยของเพลี้ย

การปลูกพืชที่สลับเปลี่ยน:

การใช้วิธีการปลูกพืชที่สลับเปลี่ยน เพื่อลดการระบาดของเพลี้ย
ควรตรวจสอบสภาพนาข้าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบการระบาดของเพลี้ยและดำเนินการกำจัดทันทีเมื่อพบเพลี้ยมีการระบาดในปริมาณมากที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวได้

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยต่างๆ ในต้นข้าว
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:325
การจัดการเพลี้ยในลิ้นจี่: วิธีป้องกันและกำจัดเพลี้ยให้ประสิทธิภาพ
การจัดการเพลี้ยในลิ้นจี่: วิธีป้องกันและกำจัดเพลี้ยให้ประสิทธิภาพ
การจัดการเพลี้ยในลิ้นจี่เป็นหนึ่งในปัญหาที่สวนนักปลูกพืชต้องเผชิญหน้าบ่อย ๆ ซึ่งเพลี้ยสามารถทำลายลิ้นจี่โดยการดูดน้ำเลี้ยงจากใบหรือลำต้น นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอดเชื้อโรคได้ด้วย

วิธีในการจัดการเพลี้ยในลิ้นจี่:

การใช้สารเคมี:

ใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพต่อเพลี้ย เช่น อิมิดาโคลพริด ไทอะมีท็อกแซม อะบาเมกติน หรือไดอะซินอน เป็นต้น
ควรใช้สารเคมีตามคำแนะนำของผู้ผลิตและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

การใช้ศัตรูธรรมชาติ:

การใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงศัตรูธรรมชาติอื่น ๆ ที่สามารถควบคุมเพลี้ยได้

การใช้น้ำหล่อเลี้ยง:

ให้น้ำหล่อเลี้ยงให้พืชเป็นประจำ เพราะน้ำหล่อเลี้ยงช่วยลดการระบาดของเพลี้ย

การตัดแต่งทรงพุ่ม:

การตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อให้ลมสามารถถ่ายเทอากาศได้ดีขึ้น ทำให้เพลี้ยไม่สามารถค้างตัวได้
การตรวจสอบและกำจัดต้นที่เป็นโรค:

ตรวจสอบลิ้นจี่อย่างสม่ำเสมอเพื่อค้นพบและกำจัดต้นที่เป็นโรคหรือมีเพลี้ยอยู่

ใช้วิธีผสมผสานของการจัดการ เช่น การใช้ศัตรูธรรมชาติพร้อมกับการใช้สารเคมี
การตัดแต่งทรงพุ่ม การให้น้ำ และการตรวจสอบและกำจัดต้นที่เป็นโรคเป็นวิธีที่สำคัญในการป้องกันและจัดการกับเพลี้ยในลิ้นจี่ด้วย เนื่องจากการรักษาพืชให้แข็งแรงสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่ได้

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยต่างๆ ในต้นลิ้นจี่
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:291
3510 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 0 รายการ
|-Page 71 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ ปุ๋ยโพแทสเซียม 0-0-60: ตัวช่วยสำคัญสำหรับการบำรุงต้นองุ่นให้ผลใหญ่ ผลดก รสชาติดี มีคุณภาพ
Update: 2567/03/05 14:41:11 - Views: 127
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรครากเน่า ในว่านหางจระเข้ ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/21 14:07:20 - Views: 3227
มะละกอผลเน่า มะละกอใบไหม้ ราขาวมะละกอ ราดำมะละกอ ควบคุม ป้องกันกำจัด ก่อนโรคจะสร้างความเสียหาย
Update: 2566/11/04 19:44:55 - Views: 8213
ข้าวดีด ปัญหาระดับประเทศ สร้างปัญหาต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
Update: 2564/08/25 23:04:57 - Views: 3262
กำจัดเชื้อรา มะเขือเทศ ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2565/10/01 10:54:30 - Views: 3056
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค: สารออกฤทธิ์ที่ปลดปล่อยธาตุอาหารและฟื้นฟูระบบรากของพืช
Update: 2567/02/13 09:39:59 - Views: 174
โรคชวนชม โรคราน้ำค้างชวนชม ชวนชมใบไหม้ โรคใบไหม้ ชวนชม โรคต่างๆจากเชื้อรา ใช้ ไอเอส1 หยุดโรค + FK-1 ฟื้นฟู โตไว ผลผลิตดี
Update: 2564/09/25 20:41:00 - Views: 3434
ถั่วเหลือง ใบไหม้ ใบเหลือง รากเน่า โคนเน่า ราสนิม โรคแอนแทรคโนส เชื้อราต่างๆป้องกันและกำจัดด้วย ไอเอส และปุ๋ย FK-T
Update: 2567/03/19 13:21:01 - Views: 102
ยารักษาโรคมังคุดใบไหม้ มังคุดใบจุด ราดำมังคุด โรคมังคุด โรคราต่างๆ ใช้ ไอเอส + FKธรรมชาตินิยม
Update: 2564/10/08 22:33:47 - Views: 3350
โรคข้าว: โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot Disease)
Update: 2564/01/28 10:57:12 - Views: 3282
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคราน้ำค้าง ในดอกดาวเรือง ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2565/12/28 14:13:17 - Views: 3110
ยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค เร่งมันโต FK-1 และระเบิดหัวมันด้วย FK-3C นะคะ
Update: 2564/08/27 23:32:25 - Views: 4623
แมลงวัน หนอนชอนใบผัก (Leaf Miner) ระบาด
Update: 2564/08/15 01:03:29 - Views: 3357
ยาป้องกัน กำจัด หนอนพุทรา หนอนชมพู่ หนอนฝรั่ง หนอนทุกชนิด ใช้ได้ทุกพืช ไอกี้-บีที + FK-1 บำรุง ฟื้นตัว สร้างภูมิฯ 1ชุด ใช้ได้ 5ไร่
Update: 2564/08/10 12:14:40 - Views: 3609
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคยางไหล ใน มังคุด ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/09 14:23:24 - Views: 3039
ดอกดาวเรือง ดอกเน่า ใบจุด ใบไหม้ รากเน่า เหี่ยวเฉา ราสนิม โรคราต่างๆป้องกันกำจัดด้วย ไอเอส และเร่งฟื้นด้วย ปุ๋ย FKT
Update: 2567/03/25 11:09:54 - Views: 94
โรคใบด่างมันสำปะหลัง
Update: 2564/08/09 10:19:41 - Views: 3576
ยากำจัดโรคราน้ำค้าง ใน ผักคะน้า โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด (ขนาด 3 ลิตร ใช้ได้15 ไร่)
Update: 2566/06/06 10:01:05 - Views: 7793
เพลี้ยศัตรูพืชในต้นมะกรูด การควบคุมและป้องกันการระบาดของพลี้ย
Update: 2566/11/09 10:21:53 - Views: 507
ไขข้อข้องใจ … ทำไมแหนมถึงกินดิบได้?
Update: 2565/11/16 13:48:55 - Views: 9930
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022