[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3510 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 0 รายการ

 
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนมะเขือเทศ
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนมะเขือเทศ
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนมะเขือเทศ
การควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนมะเขือเทศมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากสามารถทำให้การเจริญเติบโตของพืชที่ต้องการไปถูกยับยั้งได้ การใช้สารคาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชที่รบกวนในสวนมะเขือเทศ

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์รอน (Diuron):
คาร์รอนเป็นสารสังเคราะห์เคมีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช มีความหลากหลายในการใช้ในการป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชในสวนผักและผลไม้

2. ขั้นตอนการใช้คาร์รอน (Diuron):

กำหนดปริมาณที่ใช้: ปริมาณขึ้นอยู่กับพื้นที่และระดับความรุนแรงของวัชพืช ควรทดลองในพื้นที่เล็กๆก่อนใช้ในพื้นที่ทั้งหมด
การผสมกับน้ำ: ใช้ปริมาณที่แนะนำและผสมกับน้ำ
การพ่น: ใช้เครื่องพ่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการกระจายที่อยู่บนพื้นที่ที่ต้องการควบคุม

3. ข้อปฏิบัติที่สำคัญ:

การใช้ที่ถูกต้อง: ปฏิบัติการใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและพืชที่ไม่ต้องการ
การป้องกันการสูญเสีย: ป้องกันการสูญเสียของสารที่อาจจะเข้าสู่น้ำบาดาลหรือน้ำผิวดิน

4. การประเมินผล:

การตรวจสอบผลลัพธ์: ตรวจสอบผลลัพธ์หลังจากการใช้คาร์รอน เพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุมวัชพืชมีประสิทธิภาพ

5. ข้อควรระวัง:

การใช้ตามคำแนะนำ: ให้ใช้ตามคำแนะนำและหลีกเลี่ยงการใช้เกินปริมาณที่กำหนด
ควบคุมการใช้ในพื้นที่น้ำบาดาล: ระวังการใช้ในพื้นที่ที่น้ำบาดาลมีความสำคัญ

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหญ้าและวัชพืชในสวนมะเขือเทศ การปฏิบัติตามคำแนะนำและการติดตามผลลัพธ์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การใช้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและมะเขือเทศที่ปลูกอยู่ในสวนของคุณ


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:119
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในกำจัดวัชพืชในสวนผักกะหล่ำปลี
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในกำจัดวัชพืชในสวนผักกะหล่ำปลี
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในกำจัดวัชพืชในสวนผักกะหล่ำปลี
หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในสวนผักกะหล่ำปลีคือการใช้สารควบคุมวัชพืชที่มีคาร์รอน (Diuron 80% WG) ซึ่งเป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่ได้รับการอนุรักษ์จากกรมวิชาการเกษตร มีข้อได้เปรียบในการควบคุมวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้าง โดยเฉพาะในสวนผักที่ปลูกกะหล่ำปลี ต่อไปนี้คือขั้นตอนการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อการควบคุมวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพในสวนผักของคุณ:

1. การเตรียมพื้นที่
ก่อนการใช้คาร์รอน ควรเตรียมพื้นที่ให้พร้อม โดยการกำจัดวัชพืชที่มีอยู่ในขณะนั้น เพื่อลดการแข่งขันในการดูดซึมสารในดินของวัชพืชที่ต้องการควบคุม

2. การใช้คาร์รอน
อ่านฉลากและคู่มือการใช้งาน: ทำความเข้าใจข้อมูลที่ระบุในฉลากและคู่มือการใช้งานของคาร์รอน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำ
การผสมสาร: ให้ผสมคาร์รอน (Diuron 80% WG) ตามอัตราที่ระบุในฉลาก ด้วยปริมาณน้ำที่เหมาะสม
การพ่น: ใช้เครื่องพ่นที่มีการปรับปรุงและตั้งค่าที่ถูกต้อง พ่นสารคาร์รอนลงในพื้นที่ที่ต้องการควบคุมวัชพืช

3. การปฏิบัติในสวนผัก
ปฏิบัติตอนเช้าหรือตอนเย็น: การพ่นคาร์รอนในช่วงเช้าหรือเย็นทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ระมัดระวังในการพ่น: ปฏิบัติการพ่นให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องการควบคุม โดยหลีกเลี่ยงพ่นในสภาพลมแรงหรือฝนตก

4. การดูแลหลังการใช้
การควบคุมผลกระทบ: ตรวจสอบพื้นที่ที่พ่นสารเป็นประจำ เพื่อตรวจสอบผลกระทบต่อวัชพืชและพืชประธาน
การล้างอุปกรณ์: หลังจากการใช้คาร์รอนเสร็จสิ้น ล้างเครื่องพ่นอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการสะสมของสารในอุปกรณ์

5. การติดตามผล
การติดตามสภาพพื้นที่: ติดตามผลของการใช้คาร์รอน โดยการสังเกตการเจริญเติบโตของวัชพืชและพืชประธาน และปรับปรุงแผนการใช้สารตามความเหมาะสม

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในสวนผักกะหล่ำปลี แต่ควรทราบถึงความพิถีพิถันในการใช้ และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตและเจ้าหน้าที่ทางเกษตรกรอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการควบคุมวัชพืชในสวนผักของคุณ📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:151
ควบคุมวัชพืชในสวนพริกด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG): กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและรักษาสวนลำไย
ควบคุมวัชพืชในสวนพริกด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG): กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและรักษาสวนลำไย
ควบคุมวัชพืชในสวนพริกด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG): กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและรักษาสวนลำไย
การปลูกลำไยเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญในการผลิตทางเกษตรของไทย แต่พบว่าการปลูกลำไยมีปัญหาที่มากมาย เช่น การระบาดของวัชพืชที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของลำไยได้ ดังนั้น การควบคุมวัชพืชเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สวนลำไยของคุณสามารถเติบโตและผลิตได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การเลือกใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG)

คาร์รอนเป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพและกำจัดได้หลายชนิดของวัชพืช โดยเฉพาะวัชพืชใบแคบและใบกว้างที่พบในสวนลำไย คาร์รอน (Diuron) มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ในรูป Granular (WG) ที่เหมาะสำหรับการใช้ในสวนลำไย

ประสิทธิภาพของคาร์รอน

กำจัดวัชพืชทุกระดับ: คาร์รอนมีความสามารถในการกำจัดวัชพืชที่เจริญเติบโตทุกระดับ ทั้งในช่วงเริ่มต้นและช่วงที่วัชพืชเติบโตเต็มที่

ป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชใหม่: คาร์รอนสามารถป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ควบคุมทั้งใบแคบและใบกว้าง: คาร์รอนมีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างที่สามารถพบในสวนลำไย

วิธีการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในสวนลำไย

การผสมกับน้ำ: ในกรณีของ Diuron 80% WG ควรผสมน้ำในอัตราส่วนที่ถูกต้องตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากผลิตภัณฑ์

การฉีดพ่น: คาร์รอนควรถูกฉีดพ่นโดยตรงที่พืชหรือพื้นดินที่ต้องการควบคุม การฉีดพ่นควรทำในช่วงที่ไม่มีลมแรงและไม่มีฝนตก เพื่อให้สารสามารถทำงานได้ดีที่สุด

ควรใช้ในช่วงที่ไม่มีลำไยเจริญเติบโต: คาร์รอนควรใช้ในช่วงที่ไม่มีลำไยเจริญเติบโตมากนัก เพื่อป้องกันการกระทบต่อการเจริญเติบโตของลำไย

ระวังความปลอดภัย: ในการใช้คาร์รอนควรใส่เครื่องป้องกันตัว เช่น หน้ากากและเสื้อผ้าที่ป้องกันการสัมผัส

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในสวนลำไย แต่ควรใช้ในระยะเวลาและวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการกระทบต่อการเจริญเติบโตของลำไยและรักษาความสมดุลในสวนของคุณ


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:178
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมวัชพืชในสวนแตงกวา
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมวัชพืชในสวนแตงกวา
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมวัชพืชในสวนแตงกวา
การเพาะปลูกและดูแลรักษาสวนแตงกวาไม่เพียงแต่ต้องให้น้ำและปุ๋ยเพียงพอเท่านั้น ยังต้องรักษาความสะอาดของพื้นดินโดยการกำจัดหญ้าและวัชพืชที่อาจทำให้มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของแตงกวาได้ ในกรณีที่หญ้าและวัชพืชมีปัญหามากขึ้น การใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืชเช่นคาร์รอน (Diuron 80% WG) อาจเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการควบคุมปัญหานี้

1. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์รอน (Diuron 80% WG)
คาร์รอนเป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหลายชนิดของวัชพืช โดยเฉพาะใบแคบและใบกว้างที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเจริญเติบโตของแตงกวาได้ คาร์รอนสามารถกำจัดวัชพืชได้ทั้งในระยะก่อนปลูกและในระหว่างการเจริญเติบโตของแตงกวา

2. ขั้นตอนการใช้คาร์รอน

2.1 การกำจัดวัชพืชก่อนปลูก
ปรับปรุงและไถดินให้เรียบเนียนเพื่อลดการสะสมของเมล็ดพันธุ์วัชพืชในดิน
ผสมคาร์รอน (Diuron 80% WG) กับน้ำตาลหรือโปรตีนในอัตราที่แนะนำบนฉลาก
ใช้เครื่องปั้นหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อการพ่นพ่นสารที่ผสมน้ำลงในพื้นดิน

2.2 การควบคุมวัชพืชในระหว่างการเจริญเติบโต
หลีกเลี่ยงการพ่นคาร์รอนที่มีลักษณะน้ำขังหรือดินแห้ง
ใช้เครื่องพ่นพ่นที่มีความเที่ยงตรงและเครื่องพ่นที่สามารถควบคุมการกระเด็นของสารได้ดี
ปรับอัตราการใช้สารให้เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของวัชพืช

3. การรักษาความปลอดภัย
ใส่เครื่องป้องกันร่างกายเมื่อใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืช
หลีกเลี่ยงการให้สารมีการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา
ให้การระวังในการจัดเก็บและทำลายบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เสร็จสิ้น

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในสวนแตงกวา แต่ก่อนใช้ควรอ่านฉลากของผลิตภัณฑ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและป้องกันการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link.. .
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:165
การกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนมะม่วงด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนมะม่วงด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนมะม่วงด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การปลูกมะม่วงเป็นกิจกรรมทางการเกษตรที่มีความสำคัญในการสร้างรายได้และเสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน แต่การดูแลรักษาสวนมะม่วงให้ปลอดจากหญ้าและวัชพืชที่เป็นปัญหาเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากหญ้าและวัชพืชทำให้สวนมะม่วงไม่สวยงามและลดผลผลิตได้มาก ดังนั้นการใช้สารป้องกันกำจัดวัชพืชอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาสวนมะม่วงให้สมบูรณ์และผลผลิตมีคุณภาพ

คาร์รอน (Diuron 80% WG)

คาร์รอนเป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมหญ้าและวัชพืชที่รบกวนในสวนมะม่วง โดยเฉพาะที่มีใบแคบและใบกว้าง คาร์รอนมีความปลอดภัยสูงและสามารถใช้ได้ในระยะเวลานานๆ โดยไม่มีผลกระทบมากต่อมะม่วง

ขั้นตอนการใช้คาร์รอนในการกำจัดหญ้าและวัชพืช

การเตรียมพื้นที่: ก่อนการใช้คาร์รอนในสวนมะม่วง ควรทำความสะอาดพื้นที่โดยการตัดหญ้าและวัชพืชที่อาจมีอยู่ และเก็บทิ้งให้หมด

การผสมสาร: ผสมคาร์รอนในน้ำตาล้นจนเกิดน้ำแทนสีน้ำตาลเข้ม และนำมาใช้ทันทีการพ่นสาร: ใช้เครื่องพ่นที่มีความพิเศษสำหรับการพ่นสารในสวนมะม่วง ระบายสารคาร์รอนไปทางรากของวัชพืช เพื่อให้สารสัมผัสทั้งใบและรากของวัชพืช

ระบายน้ำ: หลังจากการพ่นสารคาร์รอนเสร็จสิ้น ควรระบายน้ำให้ทั่วพื้นที่ เพื่อให้สารป้องกันกำจัดวัชพืชซึมลงไปในดิน

การเฝ้าระวัง: ต้องเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของวัชพืชอย่างต่อเนื่อง และหากมีวัชพืชเจริญเติบโตใหม่ ควรทำการพ่นสารคาร์รอนเพิ่มเติม

การดูแลรักษาหลังการใช้คาร์รอน

การตรวจสอบสวน: ควรตรวจสอบสวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อตระหนักถึงการเจริญเติบโตของวัชพืชในระยะหลังการใช้คาร์รอน

การพ่นสารบ่อยครั้ง: หากมีการเจริญเติบโตของวัชพืชใหม่ ควรทำการพ่นสารคาร์รอนอีกครั้งเพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ของวัชพืชการให้ปุ๋ย: การให้ปุ๋ยที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของมะม่วง และลดโอกาสในการเจริญเติบโตของวัชพืช


การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดหญ้าและวัชพืชในสวนมะม่วง แต่ต้องทำการใช้ที่ถูกต้องตามขั้นตอนและคำแนะนำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การดูแลรักษาหลังการใช้คาร์รอนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาสวนมะม่วงให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และมีผลผลิตที่ดี.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:149
การกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ คาร์รอน (Diuron 80% WG) สู่สวนส้ม
การกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ คาร์รอน (Diuron 80% WG) สู่สวนส้ม
การกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพ คาร์รอน (Diuron 80% WG) สู่สวนส้ม
การบริหารจัดการวัชพืชในสวนส้มเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้พืชเติบโตแข็งแรงและสามารถผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพได้มากขึ้น การควบคุมวัชพืชในสวนส้มสามารถทำได้หลายวิธี แต่การใช้สารเคมีเช่นคาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดหญ้าและวัชพืชที่ส่งผลกระทบน้อยต่อต้นส้มและผลผลิตทั้งหมดของสวนส้มของคุณ

ขั้นตอนการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG)
1. การเตรียมพื้นที่
ก่อนการใช้คาร์รอนในสวนส้ม ควรเตรียมพื้นที่ให้พร้อม โดยการกำจัดวัชพืชที่มีอยู่และเตรียมพื้นที่ให้เป็นระบบที่เรียบร้อย

2. การผสมสาร
คาร์รอน (Diuron 80% WG) ต้องผสมกับน้ำให้เข้ากันอย่างดี
ควรใช้อุปกรณ์การพ่นที่มีความแม่นยำ เพื่อป้องกันการให้สารพิษกระเทาไปยังพื้นที่ที่ไม่ต้องการ

3. การใช้สาร
การพ่นคาร์รอนควรทำในช่วงเวลาที่ไม่มีฝนเพื่อให้สารทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
หลีกเลี่ยงการใช้สารในวันที่มีลมแรงเพื่อป้องกันการกระเทาสารไปยังพื้นที่ที่ไม่ต้องการ

4. การควบคุมปริมาณ
ควรใช้ปริมาณของคาร์รอนที่แนะนำในฉลาก
ห้ามเกินปริมาณที่กำหนด เพื่อป้องกันการสะสมสารพิษในดิน

ประโยชน์ของการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG)
กำจัดวัชพืชทุกชนิด: คาร์รอนมีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชที่มีใบแคบและใบกว้างต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นส้มและการเจริญเติบโตของพืช

ควบคุมสารเคมี: การใช้คาร์รอนช่วยลดการใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพต่ำและทำให้สวนส้มมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนมากขึ้นเพิ่มผลผลิต: การกำจัดวัชพืชทำให้ต้นส้มสามารถเข้าถึงสารอาหารและน้ำได้มากขึ้น ทำให้มีโอกาสเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต

ลดความเสี่ยงจากโรค: การลดจำนวนวัชพืชช่วยลดความชื้นที่สะสมไว้ในพื้นที่ ลดโอกาสในการระบาดของโรค

การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในการควบคุมวัชพืชในสวนส้มต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้และปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการเกษตร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับสวนส้มของคุณ


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:155
 การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อกำจัดหญ้าและวัชพืชในไร่มันฝรั่ง
 การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อกำจัดหญ้าและวัชพืชในไร่มันฝรั่ง
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อกำจัดหญ้าและวัชพืชในไร่มันฝรั่ง
การเพาะปลูกมันฝรั่งเป็นอาชีพที่มีความสำคัญในการผลิตเงินรายได้ แต่กลับมีความท้าทายจากการแพร่ระบาดของหญ้าและวัชพืชที่สามารถทำให้ผลผลิตลดลงได้ ดังนั้นการควบคุมหญ้าและวัชพืชเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อการควบคุมวัชพืชในไร่มันฝรั่งอย่างเหมาะสมและปลอดภัย.

1. คุณสมบัติของคาร์รอน (Diuron 80% WG):

คาร์รอน (Diuron) เป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพมาก
รูปแบบของคาร์รอนที่นิยมใช้มีทั้งรูปสารผง (WP) และรูปแบบของสารละลาย (WG)
มีประสิทธิภาพในการควบคุมหลายชนิดของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้าง

2. ขั้นตอนการใช้คาร์รอน (Diuron):

การผสมร่วมกับน้ำ: ประสิทธิภาพของคาร์รอนจะมีการเพิ่มขึ้นเมื่อผสมร่วมกับน้ำ เพื่อให้สารไปสู่พืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม: คาร์รอนมีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงที่วัชพืชงอกและก่อตัวเล็ก จึงควรใช้ในช่วงที่เหมาะสมที่สุดตามประสิทธิภาพของสาร

3. การใช้คาร์รอน (Diuron) ในไร่มันฝรั่ง:

กำหนดปริมาณการใช้: ควรปรับปริมาณการใช้คาร์รอนตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญ โดยคำนึงถึงปริมาณที่เหมาะสมต่อพื้นที่
การพ่นฉีด: ใช้เครื่องพ่นที่มีประสิทธิภาพและควบคุมการกระจายฉีดให้ทั่วทั้งพื้นที่

4. ประสิทธิภาพและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้คาร์รอน:

สภาพอากาศ: ควรเลือกใช้ในสภาพอากาศที่เหมาะสม เช่น ไม่มีลมแรงและไม่มีฝนตก
การควบคุมพืช: การตัดแต่งกิ่งของมันฝรั่งเพื่อให้คาร์รอนเข้าถึงพืชได้ง่ายขึ้น

5. การติดตามและประเมินผล:

การติดตาม: ตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้คาร์รอนโดยตรงบนพืชและพื้นที่ที่ใช้
การประเมินผล: ประเมินผลลัพธ์ของการใช้คาร์รอนในระยะเวลาที่กำหนด เช่น การลดจำนวนวัชพืชและหญ้าในไร่มันฝรั่ง

การใช้คาร์รอน (Diuron) เพื่อกำจัดหญ้าและวัชพืชในไร่มันฝรั่งต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้.📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:132
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมวัชพืชในไร่ข้าวโพด
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมวัชพืชในไร่ข้าวโพด
การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมวัชพืชในไร่ข้าวโพด
การเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีความสำคัญอย่างมากในการผลิตอาหารสำหรับประชาชน ซึ่งการควบคุมวัชพืชมี peranent สำคัญในการรักษาปริมาณผลผลิตที่สูงและคุณภาพที่ดีของผลผลิต หนึ่งในสารที่นิยมใช้ในการกำจัดวัชพืชคือคาร์รอน (Diuron 80% WG) ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในไร่ข้าวโพด โดยเฉพาะวัชพืชใบแคบและใบกว้าง

1. คุณสมบัติของคาร์รอน (Diuron 80% WG):

คาร์รอนเป็นสารประกอบที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืช มีลักษณะเป็นผงขาวโทนเขียว สารนี้สามารถละลายน้ำได้ง่าย และมีความต้านทานต่อแสงแดด

2. วิธีการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) ในไร่ข้าวโพด:

การเตรียมดิน: ก่อนการใช้คาร์รอนในไร่ข้าวโพด ควรเตรียมดินให้เรียบร้อยและปรับสภาพดินให้เหมาะสมตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เกษตรหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร

การใช้คาร์รอน: ในขั้นตอนต่อมา ให้ผสมคาร์รอน (Diuron 80% WG) ตามอัตราที่แนะนำบนฉลากผลิตภัณฑ์ โดยใช้เครื่องผสมสารเคมีเพื่อให้สารประกอบทุกๆ ส่วนเข้ากันได้มีประสิทธิภาพ

การกระจาย: หลังจากผสมสารทุกส่วนแล้ว นำสารที่ได้มากระจายในพื้นที่ของไร่ข้าวโพด ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการควบคุมวัชพืช โปรดใส่เสื้อกันน้ำและใส่หน้ากากป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับสาร

3. ข้อควรระวัง:

ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือเจ้าหน้าที่เกษตรเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ห้ามใช้สารนี้ในปริมาณที่เกินกำหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม

หากมีการใช้สารเคมีในพื้นที่ใกล้เคียง ควรเช็คกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อป้องกันการกระจายของสาร

4. การดูแลหลังใช้สาร:

ควรตรวจสอบการควบคุมวัชพืชในระยะเวลาที่กำหนด
หากมีวัชพืชที่เป็นต resistant ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการหรือสารที่ใช้


การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในไร่ข้าวโพด แต่ต้องใช้โดยระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบผลลัพธ์และปรับเปลี่ยนวิธีการในกรณีที่จำเป็นจะเป็นประโยชน์ต่อผลผลิตและสภาพแวดล้อมในระยะยาว


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:154
ควบคุมอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ: กำจัดหญ้าและวัชพืชด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
ควบคุมอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ: กำจัดหญ้าและวัชพืชด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
ควบคุมอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ: กำจัดหญ้าและวัชพืชด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG)
การทำการเกษตรมีความสำคัญมากในการทำให้ผลผลิตของพืชมีคุณภาพดี และการเลี้ยงปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ไร่อ้อยมีผลผลิตที่สูง อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบบ่อยในการเกษตรคือการรบกวนจากหญ้าและวัชพืชที่สามารถลดประสิทธิภาพของการผลิตได้ ดังนั้น การควบคุมหญ้าและวัชพืชเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญในการจัดการไร่อ้อย.

คาร์รอน (Diuron 80% WG) คืออะไร?

คาร์รอน (Diuron) เป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพทางดิน มีความปลอดภัยต่อพืชอ้อยและมนุษย์ โดยสารนี้มักถูกใช้ในระบบพ่นละอองหรือในระบบตกตะกอน. คาร์รอนมีประสิทธิภาพในการควบคุมหลายชนิดของวัชพืชที่พบในไร่อ้อย เช่น วัชพืชใบแคบ และวัชพืชใบกว้าง.

ขั้นตอนการใช้คาร์รอนในการควบคุมหญ้าและวัชพืชในไร่อ้อย

การเตรียมพื้นที่:
ก่อนการใช้คาร์รอน ควรทำความสะอาดพื้นที่ในไร่อ้อย โดยการตัดหญ้าและวัชพืชที่เจริญเต็มไปหรือถอนทิ้งเพื่อลดการแย่งช่องว่างที่สารป้องกันกำจัดวัชพืชจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

การใช้คาร์รอน:
ในกรณีของคาร์รอน 80% WG ควรผสมน้ำให้เข้ากับสารเคมีเป้าหมายตามอัตราที่กำหนดในฉลากผลิตภัณฑ์. นอกจากนี้ ควรใช้เครื่องพ่นฝอยหรือเครื่องพ่นละอองในระหว่างช่วงที่ลมน้อย.

การควบคุมอย่างเป็นระบบ:
การควบคุมหญ้าและวัชพืชไม่ควรทำเพียงครั้งเดียว. ควรทำการควบคุมเป็นระยะเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชใหม่ นอกจากนี้ การใช้คาร์รอนควรผสมกับวิธีการควบคุมอื่นๆ เช่น การใช้ฮาร์บิท (Herbicide) ที่มีสารอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุม.

การควบคุมหญ้าและวัชพืชในไร่อ้อยเป็นกระบวนที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ. การใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพทางเคมีในการควบคุมหญ้าและวัชพืช. อย่างไรก็ตาม_ การใช้สารเคมีควรทำตามขั้นตอนและอัตราที่กำหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้.

การดูแลรักษาไร่อ้อยอาจเป็นงานที่ท้าทาย แต่การวางแผนและการใช้วิธีการที่เหมาะสมจะช่วยให้การผลิตได้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน.


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:121
ควบคุมวัชพืชในสวนพริกด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG): กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและรักษาสวนพริก
ควบคุมวัชพืชในสวนพริกด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG): กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและรักษาสวนพริก
ควบคุมวัชพืชในสวนพริกด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG): กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและรักษาสวนพริก
การควบคุมวัชพืชในสวนพริกเป็นปัจจัยที่สำคัญเพื่อรักษาคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่สูงต่อไปได้ วัชพืชที่เติบโตในสวนพริกไม่เพียงแต่ลดประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยและน้ำ แต่ยังสามารถเป็นแหล่งพาหะของโรคและแมลงที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพริกด้วย ในบทความนี้ จะนำเสนอวิธีการใช้คาร์รอน (Diuron 80% WG) เพื่อควบคุมวัชพืชในสวนพริกอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคาร์รอน

คาร์รอน เป็นสารกำจัดวัชพืชที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชในสวนพริก โดยสารนี้สามารถทำลายเซลล์ในพืชโดยตรง ทำให้พืชไม่สามารถสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ ทำให้พืชตายไป

2. การใช้คาร์รอนในสวนพริก

2.1 การเตรียมพื้นที่

ก่อนการใช้คาร์รอน ควรทำความสะอาดพื้นที่โดยการถอนวัชพืชที่มีอยู่ในสวนพริกและตัดทิ้ง โดยให้ระวังที่จะไม่ทิ้งเศษวัชพืชที่เป็นแหล่งพาหะของโรค

2.2 การผสมสาร

ต้องทำการผสมคาร์รอน (Diuron 80% WG) ตามอัตราที่ระบุในฉลาก
ใช้ถังผสมสารที่มีลิ้นตะเกียบเพื่อป้องกันการรั่วไหล
2.3 การพ่นสาร

ใช้เครื่องพ่นที่มีการปรับแต่งแรงดันและการพ่นละอุปกรณ์เพื่อให้สารกระจายทั่วทั้งพื้นที่
หลีกเลี่ยงการพ่นในสภาพอากาศที่มีลมแรงหรือฝนตก
3. การรักษาดูแลหลังการใช้คาร์รอน

หลีกเลี่ยงการไปยังพื้นที่ที่ใส่คาร์รอนเพื่อป้องกันการสัมผัสตรง
รดน้ำพื้นที่หลังการใส่สาร เพื่อให้คาร์รอนไปถึงที่รากของวัชพืช
4. คำแนะนำที่สำคัญ

อ่านฉลากของคาร์รอนอย่างละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำทุกขั้นตอน

ใส่เครื่องป้องกันร่างกายที่เหมาะสม เช่น หน้ากากป้องกันอากาศ ถุงมือ และเสื้อผ้าที่ป้องกันการสัมผัส

อย่าให้สารสัมผัสผิวหนังหรือตา

หลีกเลี่ยงการใช้คาร์รอนในพื้นที่ที่มีแนวนํ้าหรือบ่อน้ำ

การใช้คาร์รอนในสวนพริกจะช่วยในการควบคุมวัชพืชที่เติบโตในพื้นที่นั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ การดูแลรักษาพื้นที่หลังการใช้สารเคมีเป็นส่วนสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบที่ไม่ต้องการต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้งานเอง


📌สั่งซื้อ สอบถาม

»โทร 097-918-3530
»ไลน์ janemini1112

🔎ซื้อกับลาซาด้า ช้อปปี้
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ช้อปปี้: http://ไปที่..link..
.
» ซื้อคาร์รอน ที่ลาซาด้า: http://ไปที่..link..
อ่าน:184
3510 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 0 รายการ
|-Page 42 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
อินทผลัมใบไหม้ อินทผาลัมใบแห้ง จุดสนิม โรคต่างๆจากเชื้อรา ใช้ ไอเอส1 หยุดโรค + FK-1 ฟื้นฟู โตไว ผลผลิตดี
Update: 2564/09/15 05:36:06 - Views: 4012
โรคกัญชา กัญชาใบไหม้ กัญชาใบเหลือง ดูสาเหตุของโรคและแก้ปัญหา
Update: 2565/09/08 08:36:59 - Views: 7105
ป้องกันและ กำจัดราสนิม และโรคพืช ในนาข้าว ด้วยสารอินทรีย์ และธาตุอาหารพืช
Update: 2566/01/07 13:06:13 - Views: 3118
การป้องกัน กำจัดเพลี้ย กำจัดแมลงศัตรูพืช ด้วย ชีวภัณฑ์ บิวเวอเรีย และ เมธาไรเซียม ได้ผลดี และปลอดภัย
Update: 2566/11/10 06:26:57 - Views: 8158
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - ฟื้นฟูระบบรากและสร้างดินอุดม สำหรับต้นดอกลีลาวดี
Update: 2567/02/13 09:32:54 - Views: 186
ทุเรียน ผลใหญ่ ด้วย ปุ๋ย สตาร์เฟอร์ 0-0-60 โพแทสเซี่ยม สูตรเร่งผล เพิ่มผลผลิต ขยายขนาด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพ
Update: 2567/04/25 11:33:37 - Views: 139
🎗โรคใบติด ระวัง โรคใบติดทุเรียน โรคทุเรียนกิ่งแห้ง ระบาดมากใน สวนทุเรียนภาคใต้ และสวนทุเรียนภาคตะวันออก
Update: 2564/06/18 08:43:44 - Views: 3158
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคราน้ำฝน ในลำไย ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/06 10:34:36 - Views: 3074
การต่อสู้กับเพลี้ยในต้นกาแฟ: วิธีการป้องกันและกำจัดให้พืชเติบโตอย่างสมบูรณ์
Update: 2566/11/17 13:00:04 - Views: 361
ปุ๋ยสำหรับมันสำปะหลัง ปุ๋ยเร่งโต และเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
Update: 2564/09/19 00:08:40 - Views: 3168
การเลือกซื้อ ดาบ คาตานะ ดาบซามูไร ให้ได้คุณภาพดี ในราคาไม่แพง
Update: 2566/10/28 12:32:08 - Views: 9251
FK Park
Update: 2563/10/07 21:45:53 - Views: 3078
โรคใบไหม้ในทุเรียน โรคใบติดทุเรียน เกิดได้ง่าย ในช่วงอากาศร้อน ปนฝน
Update: 2564/03/25 22:44:40 - Views: 3250
อ้อยใบไหม้ โรคแส้ดำ หนอนกออ้อย เพลี้ยอ้อย ปุ๋ยสำหรับอ้อย ทดแทนปุ๋ยเม็ด ลดต้นทุน ผลผลิตสูงขึ้น
Update: 2565/04/25 17:26:16 - Views: 3038
ปุ๋ยสำหรับฝรั่ง ปุ๋ยน้ำสำหรับฝรั่ง FK-1 โตไว ใบเขียว ระบบรากแข็งแรง ผลโต น้ำหนักดี
Update: 2564/09/11 04:37:14 - Views: 3037
ระวังโรคไหม้และขอบใบแห้งของข้าว
Update: 2564/08/30 04:05:18 - Views: 3983
ฝนตกทั้งคืนทั้งวัน เจ้าด้องแด้งก็จะอ้อนๆ หน่อย ขอแต่ที่นอนนุ่มๆ และเสื้อก็ซับขนหมาดีจริงๆ 
Update: 2562/08/30 14:01:13 - Views: 2976
ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว แผ่นดินของเรานี้ แสนอุดมสมบูรณ์
Update: 2564/04/04 14:56:41 - Views: 3189
ฮิวมิค แอซิด ฟาร์มิค - เทคโนโลยีที่ยกระดับการเกษตร ปลดปล่อยธาตุอาหารไห้กับพืช ปรับปรุงโครงสร้างดิน ช่วยไห้ดินร่วยซุย ระบายน้ำดี สร้างระบบรากฝอย สำหรับฉีดพ่น ต้นหอม
Update: 2567/02/13 09:52:23 - Views: 149
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคราสนิม ในต้นหม่อน ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง 100%
Update: 2565/12/24 10:09:47 - Views: 3067
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022