[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ

 
เคล็ดลับการให้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสำหรับอินทผาลัม: กระบวนการและสารอาหารที่สำคัญ
เคล็ดลับการให้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสำหรับอินทผาลัม: กระบวนการและสารอาหารที่สำคัญ
ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบที่เหมาะสำหรับต้นอินทผาลัมที่คุณกล่าวถึงควรประกอบด้วยสารอาหารที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนี้:

ไนโตรเจน (Nitrogen): เป็นสารอาหารที่สำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและลำต้น และมีบทบาทสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง ทำให้พืชมีใบเขียวเข้มและสมบูรณ์มากขึ้น

ฟอสฟอรัส (Phosphorus): เป็นสารที่สำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตของรากและในการพัฒนาดอกและผล มีบทบาทสำคัญในการเกิดรากแข็งแรง

โพแทสเซียม (Potassium): ช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืช และมีบทบาทในการควบคุมการเปิดกลีบดอกและการเจริญของผล

แมกนีเซียม (Magnesium): เป็นส่วนสำคัญของโครโมโพรทีน ทำให้ใบเขียวเข้มและช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสง

สังกะสี (Zinc): เป็นธาตุอาหารรองที่มีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์แสงและในการพัฒนาระบบราก

สารลดแรงตึงผิว: สารที่ช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำ เพื่อให้สารอาหารที่ฉีดพ่นสามารถซึมเข้าไปในพืชได้มากขึ้น

การให้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบนอกจากการเลือกสารอาหารที่เหมาะสมแล้วยังควรปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานที่ระบุในฉลากของผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการให้ปุ๋ยเกินขนาดและป้องกันการเกิดพิษในพืชได้

.
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่น ต้นอินทผาลัม ผลใหญ่ ดกเต็มต้น น้ำหนักดี ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่นพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ปุ๋ย FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3287
เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบเพิ่มประสิทธิภาพในต้นลองกอง
เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบเพิ่มประสิทธิภาพในต้นลองกอง
ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสำหรับต้นลองกองที่ประกอบด้วยไนโตรเจน (Nitrogen) ฟอสฟอรัส (Phosphorus) โพแทสเซียม (Potassium) แมกนีเซียม (Magnesium) สังกะสี (Zinc)_ และสารลดแรงตึงผิว มีประโยชน์ต่างๆ สำหรับพืช โดยละเอียดดังนี้:

ไนโตรเจน (Nitrogen): เป็นสารอาหารสำคัญที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตและสร้างสารอินทรีย์ในพืช เป็นส่วนสำคัญของโปรตีนและคลอโรฟิลล์ เพิ่มความเขียวของใบและส่งเสริมการเจริญเติบโตของลำต้นและใบใหม่ ช่วยให้พืชมีความแข็งแรงและสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้น

ฟอสฟอรัส (Phosphorus): เป็นสารที่สำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตของรากและลำต้น ช่วยในการพัฒนาระบบรากที่แข็งแรง ส่งเสริมการออกดอกและการติดผล มีบทบาทสำคัญในการโอนพลังงานทางเคมีในพืช

โพแทสเซียม (Potassium): ช่วยในการควบคุมการเปิดปิดของ รูปร่างใบและระบบทางน้ำในพืช ส่งเสริมการสะสมและการใช้น้ำ ช่วยให้พืชทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แล้งและอากาศ

แมกนีเซียม (Magnesium): เป็นส่วนหนึ่งของโครโมโพรตีนและมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์แสง ช่วยในการเปิดปิดของ ลำต้นและใบพืช

สังกะสี (Zinc): เป็นเจ้าหน้าที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของพืช ช่วยในการยับยั้งการสะสมสารพิษที่มีอยู่ในพืช

สารลดแรงตึงผิว: ช่วยลดความตึงของผิวใบพืช ทำให้การดูดซึมสารอาหารและน้ำเป็นไปได้ดีขึ้น

การใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบนี้จะช่วยให้ต้นลองกองได้รับสารอาหารที่จำเป็นในขณะที่อยู่ในช่วงการเจริญเติบโตหรือในสภาวะที่ต้องการการดูแลเพิ่มเติม เช่น ในกรณีที่ดินมีปัญหาหรือการดูแลรักษาต้นไม้

.
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่น ต้นลองกอง ผลใหญ่ ดกเต็มต้น น้ำหนักดี ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่นพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ปุ๋ย FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3295
เสริมสร้างความเจริญเติบโต: คำแนะนำในการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสำหรับมะม่วง
เสริมสร้างความเจริญเติบโต: คำแนะนำในการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสำหรับมะม่วง
ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสำหรับต้นมะม่วงงมีส่วนประกอบหลายอย่างที่สำคัญสำหรับการเสริมสร้างการเจริญเติบโตและพัฒนาของพืช
ต่อไปนี้คือสารที่ควรประกอบในปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสำหรับต้นมะม่วง:

ไนโตรเจน (Nitrogen): เป็นสารที่สำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นมะม่วง ช่วยในการสร้างโครงสร้างของพืชและส่งเสริมการสร้างโปรตีนและแอมิโนและใช้ในการสร้างใบและส่วนเพิ่มขึ้นของพืชอื่น ๆ

ฟอสฟอรัส (Phosphorus): เป็นสารสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตของรากและการพัฒนาดอกและผล ช่วยในการถ่ายโอนพลังงานในระหว่างกระบวนการเมตาบอลิซึม

โพแทสเซียม (Potassium): ช่วยในการปรับสมดุลทางน้ำของพืช ส่งเสริมการต้านทานต่อโรคและศัตรูพืช และส่งเสริมการเจริญเติบโตทั่วไปของต้น

แมกนีเซียม (Magnesium): เป็นส่วนสำคัญของโครโมโพรตีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของใบพืช ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสง

สังกะสี (Zinc): เป็นเสริมที่สำคัญสำหรับการแบ่งเซลล์และการเจริญเติบโตของต้นมะม่วง

สารลดแรงตึงผิว (Surfactant): เป็นสารที่ช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำ ทำให้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบทำงานได้ดีมากขึ้น

ควรใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบตามคำแนะนำในฉลากหรือข้อมูลจากผู้ผลิต เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและป้องกันการให้ปุ๋ยเกินไปที่อาจทำให้เกิดพิษต่อพืชได้ นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญในการเลือกใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีเพื่อให้มะม่วงของคุณเจริญเติบโตและสมบูรณ์อย่างเหมาะสม

.
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่น ต้นมะม่วง ผลใหญ่ ดกเต็มต้น น้ำหนักดี ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่นพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ปุ๋ย FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3293
การให้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสำหรับต้นพุทรา: วิธีการและสูตรที่เหมาะสม
การให้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสำหรับต้นพุทรา: วิธีการและสูตรที่เหมาะสม
ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบที่ใช้สำหรับต้นพุทราและประกอบด้วยไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แมกนีเซียม (Mg) สังกะสี (Zn) และสารลดแรงตึงผิว
อาจจะมีสูตรเป็นดังนี้:

ไนโตรเจน (N): ช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและการสะสมสารอาหาร สามารถใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีสูตรต่าง ๆ ได้ เช่น ปุ๋ยยูเรีย หรือปุ๋ยไนเตรท

ฟอสฟอรัส (P): เป็นสารสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาระบบราก และส่งเสริมการตระแกรงดอกและผล

โพแทสเซียม (K): ช่วยในการพัฒนาดอกและผล และเพิ่มความทนทานต่อโรคและแมลง

แมกนีเซียม (Mg): เป็นสารที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง และช่วยในการป้องกันการเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาล เช่น ปุ๋ยมากนีเซียมซัลเฟต

สังกะสี (Zn): เป็นองค์ประกอบของการสังเคราะห์ฮอร์โมนและเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเจริญเติบโตของพืช สามารถใช้ปุ๋ยสังกะสีได้

สารลดแรงตึงผิว: สารนี้ช่วยในการลดแรงตึงผิวของใบพืช ทำให้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบทำงานได้ดีขึ้น สารลดแรงตึงผิวที่ใช้บ่อยมีเช่น สารเอทิลีน หรือสารที่ช่วยในการกระตุ้นการดูดซึมของปุ๋ย

คำแนะนำ: การใช้ปุ๋ยควรปรับสูตรและปริมาณตามความต้องการของพืชและเนื้อดินที่ปลูก ควรทดลองใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบในพื้นที่น้อยก่อนเพื่อประเมินผลและป้องกันการเกิดพิษต่อพืช

.
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่น ต้นพุทรา ผลใหญ่ ดกเต็มต้น น้ำหนักดี ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่นพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ปุ๋ย FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3294
เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับต้นทุเรียน
เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับต้นทุเรียน
ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสำหรับต้นทุเรียนมีส่วนประกอบหลายประการ ซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาของต้นทุเรียน.
ต่อไปนี้คือคำอธิบายและประโยชน์ของแต่ละสารประกอบ:

ไนโตรเจน (Nitrogen): เป็นสารอาหารที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง และเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีน ทำให้ต้นทุเรียนเจริญเติบโตดีและมีใบสวยสมบูรณ์.

ฟอสฟอรัส (Phosphorus): เป็นสารที่สำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตของรากและดอก ช่วยในการพัฒนาระบบรากและเกสรของต้นทุเรียน.

โพแทสเซียม (Potassium): เป็นสารที่สำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตทั่วไปของพืช ช่วยเสริมความแข็งแรงของเนื้อเยื่อพืชและเพิ่มความต้านทานต่อโรคและแมลง.

แมกนีเซียม (Magnesium): เป็นสารที่สำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง และเป็นส่วนหนึ่งของโครโมโพรตีน ช่วยให้ใบเขียวเข้มและสมบูรณ์.

สังกะสี (Zinc): เป็นสารที่มีบทบาทในการพัฒนาเร็วของเนื้อเยื่อพืช และช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ฮอร์โมนพืช.

สารลดแรงตึงผิว: อาจรวมถึงสารที่ช่วยลดแรงตึงผิวของใบพืช เช่น สารยับยั้งแห้งกระทบ (wetting agents) หรือสารที่ช่วยในการพิเศษผิวใบ.

การใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบมีข้อดีในการที่สารอาหารจะถูกดูดซึมได้เร็วขึ้น และสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีในกรณีที่ต้นทุเรียนมีความต้องการสารอาหารเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่มีความสำคัญ เช่น ช่วงการเจริญเติบโต การสร้างดอก หรือช่วงผลัดใบ. การใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้ที่ถูกต้อง.

.
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่น ต้นทุเรียน ผลใหญ่ ดกเต็มต้น น้ำหนักดี ต้นทุนต่อไร่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า เพิ่มผลผลิตสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์
ปุ๋ย FK-1 ฉีดพ่นพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ปุ๋ย FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3293
เมทาแล็กซิล: สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เป็นเชื้อราในสับปะรด
เมทาแล็กซิล: สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เป็นเชื้อราในสับปะรด
เมทาแล็กซิล: สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เป็นเชื้อราในสับปะรด
เมทาแล็กซิล (Metham sodium) เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการป้องกันและกำจัดเชื้อราและจุลินทรีย์ในดินที่ทำให้เกิดโรคพืชได้ โดยเฉพาะเชื้อราในกลุ่มของ Phytophthora spp. และ Pythium spp. ที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าในพืชต่าง ๆ รวมทั้งสับปะรด.

การใช้เมทาแล็กซิลในการป้องกันกำจัดโรคพืชทำให้เกิดประโยชน์ดังนี้:

ป้องกันโรครากเน่า: เชื้อราในกลุ่ม Phytophthora spp. และ Pythium spp. ทำให้เกิดโรครากเน่าในพืช โดยการใช้เมทาแล็กซิลจะช่วยลดการระบาดของเชื้อราเหล่านี้ในดิน.

การควบคุมโรคใบจุดน้ำตาล (Brown spot): เมทาแล็กซิลยังมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบจุดน้ำตาลที่เกิดจากเชื้อราในสับปะรด.

ลดการระบาดของเชื้อราในดิน: เมทาแล็กซิลช่วยลดจำนวนเชื้อราและจุลินทรีย์ที่สามารถก่อให้เกิดโรคพืชในดิน.

การใช้เมทาแล็กซิลนั้นควรทำตามคำแนะนำที่ระบุในฉลากผลิตภัณฑ์หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตร โดยปกติแล้วการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชต้องทำในช่วงที่ไม่มีฝนหรือน้ำในดินมากนัก เพื่อให้สารได้ทำงานได้ดีที่สุดและป้องกันการไปทำลายถ่ายทอดไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นจุดเป้าหมาย.

นอกจากนี้ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้สารเคมีและให้ความสนใจถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ด้วย.

.
เมทาแลกซิล ป้องกันกำจัดโรคในต้นสับปะรด และโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา
เมทาแลกซิล สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ เมทาแลกซิล ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3291
เมทาแล็กซิล: สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เป็นมีต่อต้นอ้อยจากเชื้อรา
เมทาแล็กซิล: สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่เป็นมีต่อต้นอ้อยจากเชื้อรา
เมทาแล็กซิล (Metam sodium) เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีการใช้ในการควบคุมเชื้อราและสิ่งจำเป็นในดินที่เป็นอันตรายต่อพืช โดยเฉพาะในการป้องกันกำจัดโรคพืชในประเทศที่ปลูกอ้อย ซึ่งในกรณีนี้เจ้าของไร่อ้อยทำการใช้เมทาแล็กซิลเพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในดิน.

เมทาแล็กซิลมีลักษณะเป็นสารละลายในน้ำและมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ทำให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราและสารอื่น ๆ ในดิน. สารนี้มีลักษณะทำลายเชื้อราและอินทรีย์วัตถุในดิน ซึ่งช่วยลดการระบาดของโรคพืช.

การใช้เมทาแล็กซิลในการป้องกันกำจัดโรคพืชขึ้นอยู่กับประการใช้และปริมาณที่ใช้ การผสมกับน้ำหรือการใช้ผสมกับสารเคมีอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรค นอกจากนี้ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตรเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด.

กรุณาทราบว่าการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดโรคพืชต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของหน่วยงานท้องถิ่นและประเทศ เพื่อป้องกันการใช้สารที่ไม่ถูกต้องและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์.

.
เมทาแลกซิล ป้องกันกำจัดโรคในต้นอ้อย และโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา
เมทาแลกซิล สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ เมทาแลกซิล ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3298
หนอนในต้นมะเขือเทศ: วิธีแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสวนผักของคุณ
หนอนในต้นมะเขือเทศ: วิธีแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสวนผักของคุณ
หนอนในต้นมะเขือเทศ: วิธีแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสวนผักของคุณ
การมีหนอนในต้นมะเขือเทศอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ดังนั้นการจัดการกับสถานการณ์นี้จะขึ้นอยู่กับประการประการหลายปัจจัย เช่น ดิน การดูแลรักษา และสภาพแวดล้อมทั่วไปของพื้นที่ที่คุณปลูกมะเขือเทศ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับประเภทของหนอนที่คุณพบในต้นมะเขือเทศด้วยว่าเป็นหนอนแมลงอะไร

นี่คือบางวิธีที่สามารถช่วยในการจัดการหนอนในต้นมะเขือเทศ:

ตรวจสอบต้นมะเขือเทศ:

ตรวจสอบต้นมะเขือเทศอย่างสม่ำเสมอ เมื่อคุณพบสัญญาณของหนอน ควรทำการเอาออกจากต้นมะเขือเทศทันที เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังต้นอื่นๆ

ใช้สารเคมี:

คุณสามารถใช้สารเคมีเพื่อควบคุมหนอน โปรดอ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด เลือกสารเคมีที่ปลอดภัยต่อพืชและผู้บริโภค

ใช้วิธีทางธรรมชาติ:

การใช้วิธีทางธรรมชาติ เช่น การใช้สารเคมีที่มีตัวต้านทานต่อหนอน (biopesticides) หรือการใช้สารสกัดจากพืชที่มีสมบัติไล่หนอนได้

ใช้แผ่นกันแมลงหรือตาข่ายกันแมลงเพื่อป้องกันหนอนที่จะเข้ามาทำลายต้นมะเขือเทศ

ปรับปรุงดิน:

บางครั้งหนอนอาจมีต้นตำหนิที่ดิน ดังนั้นการปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรืออินทรีย์เคมีอาจช่วยในการป้องกันหนอน
การจัดการหนอนในต้นมะเขือเทศต้องการการเฝ้าระวังและการดูแลรักษาตลอดเวลา เพื่อป้องกันการระบาดของหนอนที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชของคุณ

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนในต้นมะเขือเทศ
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3307
การจัดการกับศัตรูพืช: วิธีการป้องกันและกำจัดหนอนในต้นมันเทศ
การจัดการกับศัตรูพืช: วิธีการป้องกันและกำจัดหนอนในต้นมันเทศ
การจัดการกับศัตรูพืช: วิธีการป้องกันและกำจัดหนอนในต้นมันเทศ
ถ้าคุณพบหนอนในต้นมันเทศ มีโอกาสที่เป็นศัตรูพืชที่กำลังทำลายต้นมันเทศของคุณ นอกจากนี้ยังมีอาจเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมหรือเชื้อโรคบางประการด้วย

นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อจัดการกับสถานการณ์นี้:

การตรวจสอบอย่างระมัดระวัง: ตรวจดูต้นมันเทศของคุณอย่างระมัดระวังเพื่อระบุว่าหนอนเป็นชนิดไหน และมีมากน้อยแค่ไหน การรู้จักศัตรูที่แน่นอนจะช่วยให้คุณสามารถเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสมมากขึ้น

ใช้วิธีการกำจัดทางธรรมชาติ: การใช้วิธีการทางธรรมชาติ เช่น การใช้แตนทิล หรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีคุณสมบัติเป็นธรรมชาติ อาจเป็นทางเลือกที่ดี เพราะมันไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของคน

ใช้สารเคมี: หากการควบคุมด้วยวิธีทางธรรมชาติไม่เพียงพอ คุณอาจต้องพิจารณาใช้สารเคมีที่เป็นประโยชน์ในการกำจัดหนอน โปรดให้ความสำคัญกับการใช้สารเคมีอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันการกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคน

ปรับแต่งการดูแล: พิจารณาปรับแต่งวิธีการดูแลต้นมันเทศของคุณ เช่น การให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม การเสริมโปรตีนให้ต้นมันเทศเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงในการต่อต้านศัตรู

คำแนะนำเหล่านี้เป็นทางเลือกทั่วไปและอาจต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพที่พบเจอบนแปลงปลูกของคุณ. ถ้ามีการระบาดหนอนหรือศัตรูพืชอื่นๆ อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากนักปลูกสวนมืออาชีพหรือสถาบันการวิจัยท้องถิ่นที่สามารถให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงได้.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนในต้นมันเทศ
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3291
การรู้จักและจัดการกับหนอนในต้นลำไย: วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาในสวนลำไยของคุณ
การรู้จักและจัดการกับหนอนในต้นลำไย: วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาในสวนลำไยของคุณ
การรู้จักและจัดการกับหนอนในต้นลำไย: วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาในสวนลำไยของคุณ
การมีหนอนในต้นลำไยสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และมีหลายชนิดของหนอนที่สามารถทำลายลำไยได้ ต่อไปนี้คือบางประการที่อาจเป็นสาเหตุของหนอนในต้นลำไย:

หนอนผีเสื้อผีเสื้อกลางคืน (Lepidoptera): หนอนเหล่านี้เป็นตัวทำลายในระยะต่าง ๆ ของลำไย ตั้งแต่ระยะตั้งไข่ไปจนถึงระยะหนอน ทำลายในระดับท่อนบนของต้นลำไยได้.

หนอนหลอดลำไย (Curculionidae): หนอนเหล่านี้มักจะเจาะลำไยและทำลายท่อนลำไย ซึ่งอาจทำให้ต้นลำไยมีอาการเน่าเสียหาย.

หนอนเจาะต้น (Scolytidae): หนอนแบบนี้ทำลายต้นลำไยโดยการเจาะท่อนลำไยทำให้เน่าเสียหาย.

หนอนผีเสื้อที่อาศัยในดิน: หนอนเหล่านี้อาจทำลายระบบรากของลำไย ซึ่งอาจส่งผลให้ต้นลำไยดูดน้ำและอาหารไม่เพียงพอ.

การจัดการกับหนอนในต้นลำไยมีหลายวิธี ซึ่งใช้สารเคมีที่เหมาะสม การตัดแต่งท่อนลำไยที่ทำลาย หรือการใช้วิธีชีวภาพ เช่น การใช้ศัตรูธรรมชาติที่จะกำจัดหนอน และการดูแลรักษาต้นลำไยอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการทำลายจากหนอนต่าง ๆ ในอนาคต.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนในต้นลำไย
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3299
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ
|-Page 63 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
คู่มือเบื้องต้นสำหรับการ ป้องกันและกำจัดโรคในสวนยางพารา ที่มีสาเหตุจากเชื้อราต่างๆ
Update: 2566/04/29 14:56:01 - Views: 3436
โรคทุเรียน โรคกิ่งแห้งในทุเรียน โรคทุเรียนใบไหม้ ใบติด อาการทุเรียนใบร่วง ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และทำให้ผลผลิตตกต่ำ ป้องกัน กำจัด ได้อย่างไร
Update: 2566/11/06 06:34:48 - Views: 3305
มะกรูด โตไว ใบเขียว เร่งราก เร่งดอก ขยายขนาด ผลใหญ่ ผลดก เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ย สตาร์เฟอร์
Update: 2567/03/28 14:19:13 - Views: 3292
Fish oil ป้องกัน หลอดเลือดหัวใจ ได้จริงไหม?
Update: 2566/12/27 19:27:38 - Views: 3289
โรคกุ้งแห้ง ไขปริศนาฝันร้ายเชื้อราในไร่พริก
Update: 2566/05/17 10:22:22 - Views: 3326
ไขข้อข้องใจ … ทำไมแหนมถึงกินดิบได้?
Update: 2565/11/16 13:48:55 - Views: 3451
ระวัง!! เพลี้ย..ไฟ ในต้นแคนตาลูป สร้างความเสียหายได้มาก จัดการไดด้อย่างไร??
Update: 2566/11/06 13:35:36 - Views: 3292
ผู้ใหญ่ลี ตีกลองประชุม!! เป็นเพลงที่แต่งจากเรื่องจริง และมีภาพถ่ายผู้ใหญ่ลี ตัวเป็นๆให้ได้ดูกัน
Update: 2564/03/27 22:48:08 - Views: 3298
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคแอนแทรคโนส ใน กวางตุ้ง ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/10 12:02:29 - Views: 3292
ปุ๋ยข้าวโพด FK-1 และ FK-3 ฉีดพ่นข้าวโพด ส่งเสริมการเจริญเติบโต ได้ผลผลิตมากขึ้น ด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นดังนี้
Update: 2565/12/13 07:48:35 - Views: 3293
หนอนชอนใบส้มโอ มะนาว และพืชตระกูลส้ม แก้ด้วย ไอกี้-บีที ปลอดสารพิษ หนอนตายใน 24-48 ชม.
Update: 2562/08/24 10:16:51 - Views: 3310
มะม่วงหาว มะนาวโห่ ลูกดก ออกผลตลอดปี เปรี้ยวจี๊ด สำหรับคนชอบความเปรี้ยว ปลูกไว้สักต้นก็กินไม่ทันแล้วค่ะ
Update: 2562/09/01 12:11:27 - Views: 3293
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคราดำ ในมะนาว ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง 100%
Update: 2565/12/21 10:03:36 - Views: 3310
การป้องกันกำจัดโรคเชื้อราในถั่วเหลือง
Update: 2566/05/11 09:34:40 - Views: 3295
โรคมันสำปะหลัง: โรคใบไหม้มันสำปะหลัง เกิดได้ทุกภาคในไทย ป้องกันด้วย ไอเอส บำรุงด้วย FK-1
Update: 2564/01/19 09:43:00 - Views: 3301
มะยงชิดใบไหม้ โรครามะปรางหวาน ใบจุดสีน้ำตาล ใบเหี่ยว แก้ด้วย ไอเอส
Update: 2564/04/26 00:48:24 - Views: 3368
อ้อย รากเน่า โคนเน่า ใบไหม้ ราสนิม ยาฆ่าเชื้อราในพืชทุกชนิด เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T
Update: 2566/05/05 15:00:46 - Views: 3300
ยารักษาโรคพืช กำจัดโรคใบไหม้ ใน มะเขือเทศ โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด(ขนาด 3 ลิตร ใช้ได้15 ไร่)
Update: 2566/05/31 10:29:32 - Views: 3302
โรคพืช ที่พบมากในฤดูฝน
Update: 2564/09/01 22:07:16 - Views: 3292
วิธีป้องกันและกำจัดเพลี้ยในต้นแก้วมังกรอย่างได้ผล
Update: 2566/05/08 08:26:01 - Views: 3303
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022