[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ

 
การป้องกันและควบคุมโรคราน้ำค้างในดอกกุหลาบ
การป้องกันและควบคุมโรคราน้ำค้างในดอกกุหลาบ
โรคราน้ำค้าง (Powdery mildew) เป็นโรคพืชที่พบบ่อยในกุหลาบและพืชอื่น ๆ ด้วย โรคนี้มักเกิดในสภาพที่มีความชื้นสูงและอากาศไม่ได้รับการถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอ ด้วยเหตุนี้ การป้องกันและควบคุมโรคราน้ำค้างในกุหลาบจึงเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ การเลือกใช้พันธุ์กุหลาบที่ต้านทานโรคนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การป้องกัน.

นี่คือบางวิธีในการควบคุมโรคราน้ำค้างในกุหลาบ:

การรักษาด้วยสารป้องกันและกำจัดโรค: ใช้สารป้องกันและกำจัดโรคที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้ สารเคมีที่มักจะใช้ได้แก่ซิงโคบาซิล ฟลูโซพนาโซล และไทอะโคนาโซล. ควรใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต.

การดูแลที่อยู่ของกุหลาบ: สำหรับการป้องกันโรคนี้ ควรทำการปรับปรุงการระบายน้ำในพื้นที่ที่ปลูกกุหลาบ เพื่อลดความชื้นและเพิ่มการถ่ายเทอากาศ.

การหลีกเลี่ยงการให้น้ำในทางด้านบน: หลีกเลี่ยงการให้น้ำโดยที่น้ำจะถูกพ่นตรงไปที่ใบของกุหลาบ เพราะน้ำที่ติดอยู่บนใบจะส่งเสริมการเจริญของเชื้อรา.

การตัดแต่งกิ่ง: ทำการตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคและใบที่ที่ติดมีโรคออกไป เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อรา.

การศึกษาและระวังการระบาด: ตรวจสอบกุหลาบอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจจับโรคในระยะเริ่มต้นและทำการป้องกัน.

การควบคุมโรคราน้ำค้างในกุหลาบควรทำในระยะเริ่มต้นเพื่อป้องกันการระบาดของโรคและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น.


.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นดอกกุหลาบ จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3293
การรับมือกับโรคราแป้งในต้นพริก: วิธีป้องกันและการจัดการ
การรับมือกับโรคราแป้งในต้นพริก: วิธีป้องกันและการจัดการ
โรคราแป้งเป็นหนึ่งในโรคพืชที่สามารถทำให้ต้นพริกเสียหายได้ โรคนี้เกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่า Oidium spp. ทำให้เกิดการเกิดสปอร์ในรูขุมของใบพืช ซึ่งสามารถกระจายไปยังพืชอื่นๆ ในบริเวณเดียวกันได้.

นอกจาก Oidium spp. แล้ว ยังมีเชื้อราชนิดอื่นที่ก่อให้เกิดโรคราแป้งในพริกได้ เช่น Erysiphe spp. Leveillula spp. และ Golovinomyces spp.

นอกจากนี้ ราแป้งสามารถเกิดขึ้นในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงและอากาศร้อน ซึ่งทำให้พืชมีความเสียหายมากขึ้น การปลูกพืชที่หนาแน่น การให้น้ำมากเกินไป และการมีการระบายน้ำที่ไม่ดีสามารถส่งเสริมการเกิดโรคราแป้งในพริกได้.

การจัดการโรคราแป้งในพริก:

การให้น้ำ: ควรเลือกเวลาให้น้ำในตอนเช้าหรือตอนเย็น เพื่อลดความชื้นในพื้นที่ในตอนกลางวันที่มีแสงแดดแรง

การให้อาหาร: ให้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารที่สมบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับพืช

การเลือกใช้พันธุ์ที่ทนทาน: การเลือกใช้พันธุ์พริกที่มีความทนทานต่อโรคราแป้ง

การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช (Fungicides): หากการจัดการด้วยวิธีการอื่นไม่เพียงพอ คุณสามารถใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ โปรดอ่านฉลากของสารป้องกันกำจัดโรคพืชและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต.

การกำจัดใบที่มีโรค: หากพบใบที่มีโรค ควรทำลายใบนั้นๆเพื่อป้องกันการระบาดของโรค.

การดูแลรักษาพืชอย่างใส่ใจและการควบคุมสภาพแวดล้อมสามารถช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคราแป้งในต้นพริกได้.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคต้นพริก จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3301
เสริมรากและกระตุ้นดอก: วิธีการใช้ปุ๋ยเร่งรากและเร่งดอกสำหรับมะละกอ
เสริมรากและกระตุ้นดอก: วิธีการใช้ปุ๋ยเร่งรากและเร่งดอกสำหรับมะละกอ
ปุ๋ยเร่งรากและปุ๋ยเร่งดอกสำหรับมะละกอสามารถช่วยเสริมสร้างรากและส่งเสริมการออกดอกได้เช่นกัน สูตรที่คุณกล่าวถึงคือ 10-40-10+3 MgO ซึ่งเป็นสูตรที่มีสัดส่วนตัวท้ายสูงในฟอสฟอรัส (P) ที่ช่วยกระตุ้นการออกดอกและการพัฒนาดอก ส่วนมากนิยมใช้ในช่วงเวลาที่ต้นมะละกอกำลังเตรียมต้นก่อนการออกดอกหรือในช่วงที่ต้นกำลังออกดอก.

การใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสามารถช่วยให้พืชได้รับสารอาหารเสริมได้รวดเร็วมากขึ้น แต่ควรให้ความสำคัญกับปริมาณที่ใช้และช่วงเวลาที่ให้ปุ๋ย เพื่อป้องกันการสะสมสารอาหารที่สามารถก่อให้เกิดพิษได้.

นอกจากนี้ควรปฏิบัติการดูแลเพิ่มเติม เช่น การให้น้ำ การตัดแต่งกิ่ง และการควบคุมโรคแมลง เพื่อให้มะละกอสามารถเจริญเติบโตและออกดอกได้ดี.

คำแนะนำในการใช้ปุ๋ยเร่งรากและเร่งดอกมีทั้งนี้:

ปุ๋ยเร่งราก (สูตร 10-40-10):

ใช้ในช่วงที่ต้นกำลังเตรียมต้นก่อนการออกดอก.
ให้ปุ๋ยโดยการกระจายบริเวณรอบโคนต้น.
ปริมาณการให้ปุ๋ยต้องอยู่ในขอบเขตที่แนะนำบนบรรจุภัณฑ์.

ปุ๋ยเร่งดอก (สูตร 10-40-10):

ใช้ในช่วงที่ต้นกำลังเตรียมต้นก่อนการออกดอกและในช่วงที่มีการพัฒนาดอก.
ให้ปุ๋ยโดยการกระจายบริเวณรอบโคนต้น.
ปริมาณการให้ปุ๋ยต้องอยู่ในขอบเขตที่แนะนำบนบรรจุภัณฑ์.

ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ (10-40-10+3 MgO):

ใช้ในช่วงที่ต้นกำลังเตรียมต้นก่อนการออกดอกและในช่วงที่มีการพัฒนาดอก.
ปริมาณการให้ปุ๋ยต้องอยู่ในขอบเขตที่แนะนำบนบรรจุภัณฑ์.

หลีกเลี่ยงการให้ปุ๋ยในช่วงเวลาที่แดดแรงหรือในช่วงร้อน เพื่อป้องกันการสะสมสารอาหารที่สามารถก่อให้เกิดพิษ.

คำแนะนำเหล่านี้เป็นทั่วไป และควรปรับให้เหมาะสมตามเงื่อนไขและสภาพของพื้นที่ปลูกและประสบการณ์การดูแลมะละกอของคุณ.

.
ปุ๋ย สตาร์เฟอร์ ฉีดพ่น ต้นมะละกอ ปุ๋ยเร่งราก ปุ๋ยเร่งดอก มะละกอ คุณภาพดี
ปุ๋ย สตาร์เฟอร์ ฉีดพ่นไม้ผลทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ปุ๋ย สตาร์เฟอร์ ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3290
ประโยชน์ของปุ๋ยเร่งรากและเร่งดอกสำหรับแตงกวา
ประโยชน์ของปุ๋ยเร่งรากและเร่งดอกสำหรับแตงกวา
ปุ๋ยที่มีสูตร 10-40-10+3MgO เหมาะสำหรับการเร่งรากและการพัฒนาดอกของพืช โดยเฉพาะแตงกวาที่ต้องการการพัฒนาระบบรากแข็งแรงและการออกดอกที่ดี สูตรนี้มีส่วนผสมที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนี้:

10 (N): ไนโตรเจนช่วยเร่งการเจริญเติบโตของใบและส่วนบนของพืชทั้งๆที่

40 (P2O5): ฟอสฟอรัสเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับการพัฒนาระบบรากและการออกดอก

10 (K2O): โปแตสเซียมเสริมให้พืชมีความแข็งแรงและสามารถต้านการเคลื่อนไหวของน้ำได้ดี

3 (MgO): แมกนีเซียมช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสงและเป็นส่วนสำคัญของโครโมโซม

การใช้ปุ๋ยนี้เป็นการฉีดพ่นทางใบจะช่วยให้พืชได้รับสารอาหารได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรทำการฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็นในวันที่อากาศไม่ร้อนจัด เพื่อป้องกันการจะเป็นไปได้ของการไหลเวียนน้ำที่เร็วเกินไปในระบบพืช การใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่ระบุไว้ในฉลากของผลิตภัณฑ์ด้วยเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดและป้องกันการใช้เกินขนาดที่แนะนำที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อพืชได้

.
ปุ๋ย สตาร์เฟอร์ ฉีดพ่น ต้นแตงกวา ปุ๋ยเร่งราก ปุ๋ยเร่งดอก แตงกวา คุณภาพดี
ปุ๋ย สตาร์เฟอร์ ฉีดพ่นไม้ผลทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ปุ๋ย สตาร์เฟอร์ ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3295
การรับมือกับศัตรูพืช: แนวทางป้องกันและการควบคุมหนอนในต้นดอกบานไม่รู้โรย
การรับมือกับศัตรูพืช: แนวทางป้องกันและการควบคุมหนอนในต้นดอกบานไม่รู้โรย
ถ้าคุณพบหนอนในต้นดอกบานไม่รู้โรย ควรดำเนินการเพื่อควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันการทำลายต้นพืชของคุณได้ดังนี้:

การตรวจสอบและจัดการทางกายภาพ:

ตรวจสอบต้นดอกอย่างละเอียดเพื่อหาหนอนหรือสัตว์ที่ทำลาย.
ลองใช้มือหรือเครื่องมือเล็กๆ เพื่อถอดหรือลดจำนวนหนอนที่คุณพบ.

การใช้วิธีผสมผสาน:

ใช้น้ำส้มควันไม้หรือสารละลายยาสูตรเชื้อราบนฐานน้ำ เพื่อระงับการระบาดของหนอน.
ลองใช้สารชีวภาพที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เช่น Bacillus thuringiensis (Bt) ที่เป็นสารที่มีผลต่อหนอนแต่ไม่มีผลกระทบต่อคนหรือสัตว์อื่น.

การใช้สารเคมี:

หากมีการระบาดมากและมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมี ควรเลือกใช้สารฯที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์อื่นๆ.
อ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต.

การป้องกัน:

รักษาระยะห่างระหว่างต้นพืช เพื่อลดโอกาสที่หนอนจะขยายพันธุ์และระบาด.
รักษาสภาพสวนหรือพื้นที่เพาะปลูกให้สะอาดและป้องกันการสะสมพืช

การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ:

หากการควบคุมด้วยวิธีทั้งหมดนี้ไม่ได้ผล ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรหรือสวนสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม.
การดำเนินการต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของหนอนที่คุณพบและสภาพแวดล้อมที่คุณปลูกดอกบานไม่รู้ในนั้น ควรทำการสำรวจและดูแลต้นพืชของคุณเป็นประจำเพื่อป้องกันการระบาดของศัตรูพืชในอนาคต

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนในต้นดอกบานไม่รู้โรย
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3289
การป้องกันการระบาดของหนอนในต้นมะม่วง: วิธีการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติ
การป้องกันการระบาดของหนอนในต้นมะม่วง: วิธีการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติ
การมีหนอนในต้นมะม่วงอาจเกิดจากหลายสาเหตุที่ต่างกัน ต่อไปนี้คือบางปัจจัยที่อาจทำให้มีหนอนในต้นมะม่วง:

การติดเชื้อ: หนอนอาจเป็นผลมาจากการติดเชื้อจากดินหรือจากต้นอื่นที่เป็นโรคแล้วกระจายไปยังต้นมะม่วงของคุณ

การโดนแมลง: มีแมลงที่อาจนำหนอนมาติดต้นมะม่วง เช่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยไฟ หรือแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน

การใส่ปุ๋ยหรือสารเคมี: การใส่ปุ๋ยหรือสารเคมีที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ต้นมะม่วงมีปัญหาทางดิน และเป็นที่อยู่ของหนอน

การแก้ไขปัญหาหนอนในต้นมะม่วงอาจต้องทำไปพร้อมๆ กับการดูแลรักษาต้นมะม่วงโดยรวม ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่สามารถทำเพื่อแก้ไขปัญหา:

ตรวจสอบต้นมะม่วง: ตรวจสอบต้นมะม่วงเพื่อหาสัญญาณของการทำลายจากหนอน อาจมีรอยกัดหรือรอยทำลายที่ใบหรือลำต้น

ใช้สารเคมีควบคุม: การใช้สารเคมีเพื่อควบคุมหนอนอาจจะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ควรใช้สารเคมีที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อมะม่วง

การกำจัดแมลงพาหะ: หนอนบางชนิดมีการแพร่พันธุ์ผ่านทางแมลง การควบคุมแมลงพาหะอาจช่วยลดการระบาดของหนอน

การดูแลรักษาต้นมะม่วง: ให้ต้นมะม่วงของคุณมีสุขภาพแข็งแรงโดยการให้ปุ๋ย ให้น้ำ และตัดแต่งกิ่งอย่างเหมาะสม

หากปัญหายังคงมีอยู่หลังจากที่คุณได้ดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนข้างต้น ควรพิจารณาการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรหรือช่างต้นไม้ที่มีความชำนาญในการดูแลรักษาต้นไม้เพื่อการวินิจฉัยและแนะนำวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ของคุณ.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนในต้นมะม่วง
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3291
หนอนในต้นส้ม: วิธีการแก้ปัญหาและปกป้องต้นส้มของคุณ
หนอนในต้นส้ม: วิธีการแก้ปัญหาและปกป้องต้นส้มของคุณ
ถ้ามีหนอนในต้นส้ม มันอาจเป็นปัญหาที่ต้องการการจัดการเพื่อปกป้องต้นส้มของคุณ นอกจากนี้มีหลายประเภทของหนอนที่อาจเจาะเข้าไปในต้นส้มและทำให้เกิดความเสียหาย.
นอกจากนี้ การจัดการหนอนในต้นส้มสามารถแบ่งออกเป็นหลายวิธีตามชนิดของหนอนและระดับความรุนแรงของการทำลาย.

นี่คือบางวิธีที่คุณสามารถลองทำเพื่อจัดการกับหนอนในต้นส้ม:

การตรวจสอบและกำจัดด้วยมือ: ลองตรวจสอบต้นส้มของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาหนอนที่อาจอยู่บนใบ กิ่ง หรือลำต้น. คุณสามารถใช้มือหรือเครื่องมือทำความสะอาดเพื่อลบหนอน.

การใช้สารเคมี: หลายชนิดของสารเคมีที่พบได้ในร้านขายสารเคมีเกษตรสามารถใช้ได้ในการควบคุมหนอน. แต่ควรใช้สารเคมีอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุในฉลาก.

ใช้วิธีชีวภาพ: การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติหรือจุดสีเหลือง (yellow sticky traps) เพื่อดึงดูดและจับหนอนอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพได้.

การใช้สารฯที่ผสมกับน้ำ: บางครั้ง การใช้สารเคมีที่ผสมกับน้ำและฉีดพ่นลงบนต้นส้มอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ.

การป้องกัน: รักษาต้นส้มให้แข็งแรงและสมบูรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นเป้าหมายของแมลงศัตรู.

หากคุณไม่แน่ใจว่าหนอนที่เจอคือชนิดใดหรือวิธีการจัดการใดเหมาะสมที่สุด ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรหรือทางการเกษตรในพื้นที่ของคุณเพื่อคำแนะนำและวิธีการจัดการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมของคุณ.

.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนในต้นส้ม
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3294
การจัดการกับศัตรูพืช: วิธีป้องกันและควบคุมหนอนในต้นถั่วฝีกยาว
การจัดการกับศัตรูพืช: วิธีป้องกันและควบคุมหนอนในต้นถั่วฝีกยาว
หากคุณพบหนอนในต้นถั่วฝีกยาว ซึ่งเป็นศัตรูพืชที่สำคัญของถั่วฝีกยาว หนอนถั่วสามารถทำให้ถั่วฝีกยาวถูกทำลายได้ โดยทำรูหลอดในต้นถั่วฝีกยาวและทำให้ถั่วฝีกยาวแห้งตายได้ นอกจากนี้หนอนกอถั่วยังสามารถเป็นพาหะในการแพร่กระจายเชื้อโรคบางประการด้วย

การจัดการกับหนอนกอถั่วสามารถทำได้โดยใช้วิธีการต่างๆ ดังนี้:

การใช้สารเคมี: การใช้สารเคมีเป็นวิธีที่มักจะมีผลเช่นการใช้พิริมิฟอส-เอทิล (Pyrethroids) หรือบาซิลลัสทอรีน (Bacillus thuringiensis) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีพิริมิฟอส (pyrethrins) ซึ่งเป็นสารสกัดจากพืชบางชนิดที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกอถั่วได้

การใช้ศัตรูธรรมชาติ: การใช้ศัตรูธรรมชาติเช่นแตนเทียเส้นใย (Entomopathogenic fungi) หรือแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเอนซิส (Bacillus thuringiensis) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอน

การใช้กลุ่มขยายพันธุ์: การทำลายด้วยการใช้แตนเทีย (trichogramma) หรือปล่อยแมลงผีเสื้อที่เป็นศัตรูของหนอนกอถั่ว

การจัดการทางทางกล: สำหรับการป้องกันหนอนกอถั่ว ควรลดการให้น้ำในสวนถั่วฝีกยาวและเก็บถั่วฝีกยาวที่เร็วที่สุดหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดโอกาสในการที่หนอนจะทำลายถั่วฝีกยาว

การเลือกใช้วิธีการไหนขึ้นอยู่กับบริบทและความสะดวกสบายของการใช้วิธีนั้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิธีการผสมผสานหลายวิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกอถั่วได้


.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนในต้นถั่วฝักยาว
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3301
การจัดการและควบคุมหนอนผีเสื้อหัวกะโหลก: วิธีป้องกันและลดความเสียหายในการเกษตร
การจัดการและควบคุมหนอนผีเสื้อหัวกะโหลก: วิธีป้องกันและลดความเสียหายในการเกษตร
หนอนผีเสื้อหัวกะโหลกเป็นศัตรูพืชที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายในการเกษตรได้ โดยมักพบในสวนผลไม้หรือสวนที่ปลูกพืชอาศัยบนต้นไม้หลายชนิด เช่น มะม่วง ลิ้นจี่ ทุเรียน
และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีอยู่ในสวนผักและสวนพืชอื่น ๆ ด้วย

หนอนผีเสื้อหัวกะโหลกมีลักษณะที่มีหัวกะโหลกที่เป็นเหล็กด้วยขนนิ่ม ๆ ที่ทำให้มีรูปร่างคล้ายหัวกะโหลก มีสีเขียวหรือน้ำตาลเข้มตามชนิดของหนอน

วิธีการจัดการหนอนผีเสื้อหัวกะโหลกสามารถทำได้โดยใช้วิธีผสมผสานระหว่างวิธีการกล้วยๆ ดังนี้:

การใช้วิธีการควบคุมทางชีวภาพ (Biological Control):

การใช้ศัตรูธรรมชาติเช่น แตนเบีย (Trichogramma) ซึ่งเป็นแมลงที่วางไข่ลงในไข่ของหนอน ทำให้ลดจำนวนหนอนได้.
การปล่อยแตนเบียในแปลงผักหรือผลไม้ที่มีการระบาดของหนอนผีเสื้อหัวกะโหลก.

การใช้สารเคมี:

การใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพต่อหนอนผีเสื้อหัวกะโหลก โดยเลือกใช้ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและตามคำแนะนำของผู้ผลิต.

การใช้กลุ่มไวรัสพืช:

การใช้ไวรัสที่เป็นศัตรูของหนอนผีเสื้อหัวกะโหลก เช่น ไวรัสบาโคโวไอไซติส (Baculovirus) ที่มีบางชนิดที่เป็นมีความพิเศษต่อหนอนนี้.
การใช้กลุ่มเชื้อรา:

การใช้เชื้อราที่เป็นศัตรูของหนอน เช่น เชื้อราบาซิลลัสไทราชี (Basilus thuringiensis) ที่สามารถควบคุมหนอนได้.
การจัดการที่ดีที่สุดคือการผสมผสานวิธีการต่าง ๆ เพื่อลดการใช้สารเคมีและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


.
ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัด หนอนผีเสื้อหัวกะโหลก
ไอกี้-บีที สามารถป้องกันกำจัดหนอนต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอกี้-บีที ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3291
การจัดการเพลี้ยในต้นคะน้า: วิธีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพื่อรักษาผลผลิต
การจัดการเพลี้ยในต้นคะน้า: วิธีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเพื่อรักษาผลผลิต
การจัดการกับเพลี้ยในต้นคะน้าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาการเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตที่ดี นี่คือบางวิธีที่คุณสามารถลองใช้เพื่อป้องกันหรือกำจัดเพลี้ยในต้นคะน้า:


ใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช:

สารจากธรรมชาติ: เช่น น้ำส้มควันไม้ น้ำยาล้างจานผสมน้ำ เป็นต้น
สารเคมี: ใช้สารเคมีที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยต่อพืช เช่น น้ำยาล้างจานที่ไม่มีสารสีหรือกลิ่นแอลกอฮอล์

ใช้ส่วนผสมธรรมชาติ:

น้ำส้มควันไม้: ผสมน้ำส้มควันไม้กับน้ำและฉีดพ่นบนต้นคะน้า
น้ำสะเดา: น้ำสะเดามีสารสกัดที่สามารถกำจัดเพลี้ยได้

ใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ:

แมลงศัตรูที่กินเพลี้ย: เช่น แตนเบีย แมลงไข่ปีกเสือ พวงแสด
ปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ: สามารถซื้อแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อปล่อยในสวน

การใช้สารเคมี:

สารกำจัดแมลง: ใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ระมัดระวัง: อ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

รักษาความสะอาด:

กำจัดส่วนที่เป็นโรคหรือที่มีเพลี้ยตายออกจากสวนเพื่อลดโอกาสการระบาดของเพลี้ยในอนาคต
ควรตรวจสอบต้นคะน้าอย่างสม่ำเสมอและดำเนินการทันทีเมื่อพบเพลี้ย เพื่อป้องกันการระบาดของศัตรูพืชที่อาจทำให้ผลผลิตลดลงได้.

.
มาคา เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด เพลี้ยในต้นคะน้า
มาคา สามารถป้องกันกำจัดเพลี้ยต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ มาคา ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link.. .
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:3299
3516 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 6 รายการ
|-Page 58 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
เกษตรกร จังหวัดพิจิตร ปลูกอินทผลัม 7 ไร่ จากเดิมเคยทำนา ผ่านไปสองปีกว่า รายได้เกินล้าน ยอดสั่งจองล่วงหน้าต่อเนื่อง
Update: 2563/06/17 10:26:50 - Views: 3309
โรคไวรัสมะละกอ
Update: 2564/04/03 01:22:25 - Views: 3311
ปุ๋ยทุเรียน ยาแก้ทุเรียนใบไหม้ ยารักษาโรคใบติดทุเรียน ยากำจัดเพลี้ยทุเรียน #ปุ๋ยทุเรียน #ยาทุเรียน
Update: 2564/10/25 22:17:03 - Views: 3289
สารใน มังคุด กระตุ้นการทำงานระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
Update: 2555/08/06 21:00:30 - Views: 3291
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าเพลี้ยอ่อน ในสตอร์เบอร์รี่ และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/02/18 14:44:36 - Views: 3306
โรคใบไหม้ลีลาวดี ลั่นทม เกิดจากเชื้อรา ใช้ ไอเอส + FKธรรมชาตินิยม #ลีลาวดีใบไหม้ #ลั่นทมใบไหม้
Update: 2564/10/30 03:05:48 - Views: 3289
ปุ๋ยบำรุงพืช โตไว ใบสวย ผลผลิตดี ระบบรากแข็งแรง ปลูกเยอะใช้ FK-1 ปลูกน้อยใช้ FKธรรมชาตินิยม
Update: 2564/10/13 21:28:12 - Views: 3310
พืชใบเหลือง เริ่มจากปลายเข้าสู่โคนใบ โตช้า ขาดคลอโรคฟิลล์ ใช้ FK-1
Update: 2564/03/04 05:59:22 - Views: 3289
กำจัดแมลงศัตรูพืช ยาฆ่าไรขาว ในดอกลีลาวดี และ พืชทุกชนิด บิวทาเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/02/03 10:21:21 - Views: 3302
กำจัดเชื้อรา มะปราง ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2565/09/23 10:38:06 - Views: 3293
วิธีปลูกทุเรียนอย่างละเอียด ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว
Update: 2564/05/31 08:12:06 - Views: 3322
5 สมุนไพรพื้นบ้าน สร้างภูมิป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
Update: 2564/08/12 00:20:39 - Views: 3294
โรคไหม้ข้าว ระยะคอรวง หมั่นสำรวจแปลง รู้ทันก่อนเกิดโรค
Update: 2564/08/09 10:21:06 - Views: 3312
🔥หมดปัญหา โรคราสนิม ราน้ำค้าง ใบจุด โรคใบไหม้ โรคราต่างๆ จบด้วย ไอเอส ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2564/07/07 13:58:33 - Views: 3289
ยากำจัดโรคใบจุด ใน ผักกาดขาวปลี โรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นไอเอสใช้ได้กับพืชทุกชนิด (ขนาด 3 ลิตร ใช้ได้15 ไร่)
Update: 2566/06/02 11:29:13 - Views: 3299
ส้มโอใบไหม้ ส้มโอใบเหลือง ราสนิมส้มโอ ส้มโอผลเน่า โรคราต่างๆ ใช้ ไอเอส และ FK-1
Update: 2566/02/27 11:42:38 - Views: 3300
หนอนชอนใบ หนอนกินใบ หนอนที่พบในไม้ดอกไม้ประดับ ป้องกันกำจัดหนอน ฆ่าหนอน ด้วย ไอกี้-บีที
Update: 2564/03/04 10:53:14 - Views: 3291
น้อยหน่า ผลเน่า ผลแห้ง ใบไหม้ กำจัดโรค เชื้อราต่างๆในน้อยหน่า ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK สวน ปุ๋ย ศัตรูพืช
Update: 2565/11/05 10:30:02 - Views: 3306
มะม่วงเกรียบ แปรรูปมะม่วง เพิ่มมูลค่ากิโลละร้อย
Update: 2565/11/15 13:21:58 - Views: 3299
ดอกชบา การปลูกชบา การดูแล ป้องกันกำจัดโรค และแมลง
Update: 2564/03/27 00:40:19 - Views: 3339
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022