[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3510 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 0 รายการ

 
การควบคุมโรคเชื้อราในพืชส้มเขียวหวาน
การควบคุมโรคเชื้อราในพืชส้มเขียวหวาน
โรคเชื้อราสามารถสร้างความเสียหายอย่างมากต่อต้นส้มเขียวหวานและทำให้ผลผลิตลดลง เพื่อป้องกันและกำจัดโรคเหล่านี้ เกษตรกรสามารถใช้ IS และ FK-1 ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่ช่วยในการควบคุมโรคพืชและบำรุงพืช

IS เป็นสารผสม ควรใช้ในอัตรา 50 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคเชื้อราหลายชนิด รวมถึงโรคราแป้ง โรคแอนแทรคโนส และโรคจุดดำ เกษตรกรควรฉีดพ่นสารละลายลงบนใบและลำต้นของส้มเขียวหวาน ให้แน่ใจว่าสารละลายเข้าถึงทุกส่วนของพืช

FK-1 เป็นปุ๋ยที่มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิว เมื่อเปิดกล่อง FK-1 เกษตรกรจะพบถุงสองใบ กระเป๋าใบแรกประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ในขณะที่กระเป๋าใบที่สองประกอบด้วยองค์ประกอบเสริม ในการใช้ FK-1 เกษตรกรควรผสมถุงละ 50 กรัมกับน้ำ 20 ลิตร แล้วราดสารละลายลงในดินรอบๆ ต้นส้มเขียวหวาน

ด้วยการใช้ IS และ FK-1 ร่วมกัน เกษตรกรสามารถป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในพืชส้มเขียวหวาน ในขณะเดียวกันก็บำรุงต้นและส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ดี วิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติในการปกป้องพืชผลส้มเขียวหวานและให้ผลผลิตสูง
การควบคุมโรคเชื้อราในแก้วมังกร อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
การควบคุมโรคเชื้อราในแก้วมังกร อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
โรคเชื้อราในแก้วมังกรสามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อพืชและทำให้ผลผลิตลดลง การใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไป แต่ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้นำไปสู่การพัฒนาวิธีการทางเลือกในการควบคุมโรคพืช บทความนี้นำเสนอวิธีการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในแก้วมังกรอย่างได้ผลโดยใช้ IS และ FK-1 ร่วมกัน

Main Body: IS (Intelligent Solution) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารอินทรีย์และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งช่วยป้องกันและกำจัดเชื้อโรคพืช รวมทั้งที่เกิดจากเชื้อรา อัตราผสมที่แนะนำสำหรับ IS คือ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ได้กับพืชทั้งฉีดพ่นทางใบหรือทางระบบให้น้ำ

FK-1 เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในแก้วมังกรพร้อมทั้งให้สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เมื่อเปิดกล่อง FK-1 จะพบกระเป๋าสองใบ ถุงใบแรกประกอบด้วยธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมเป็นหลัก ส่วนถุงใบที่สองประกอบด้วยธาตุเสริม ได้แก่ แมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิว การใช้ FK-1 ให้ผสมถุงละ 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร แล้วฉีดพ่นทางใบหรือทางระบบให้น้ำแก่พืช

สรุป: การรวมกันของ IS และ FK-1 ให้แนวทางที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในแก้วมังกร ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยควบคุมเชื้อโรคในพืชเท่านั้น แต่ยังให้สารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช ส่งผลให้พืชมีสุขภาพแข็งแรงและให้ผลผลิตมากขึ้น การนำแนวทางนี้มาใช้ เกษตรกรสามารถได้รับผลผลิตที่ดีขึ้นและลดการพึ่งพาสารเคมีกำจัดเชื้อรา
การควบคุมโรคเชื้อราในมะขามหวานอย่างมีประสิทธิภาพ
การควบคุมโรคเชื้อราในมะขามหวานอย่างมีประสิทธิภาพ
มะขามหวานเป็นไม้ผลที่นิยมปลูกในเขตร้อนหลายแห่งทั่วโลก อย่างไรก็ตาม โรคจากเชื้อรา เช่น โรคแอนแทรคโนส โรคราแป้ง และโรคราสนิม อาจทำให้ผลผลิตลดลงและคุณภาพเสื่อมลงอย่างมาก เพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อโรคพืชเหล่านี้ เกษตรกรมักจะหันไปใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราที่อาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ในบทความนี้ เราจะแนะนำทางเลือกอื่นโดยใช้สารอินทรีย์ IS และ FK-1 ที่สามารถควบคุมโรคเชื้อราในมะขามหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IS สำหรับการป้องกันโรคเชื้อรา:
IS คือส่วนผสมของสารอินทรีย์ที่สามารถช่วยป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในมะขามหวาน อัตราการผสมที่แนะนำคือ 50 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร และควรฉีดพ่นให้พืชทุกๆ 10-15 วัน IS ทำงานโดยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของพืช ทำให้พืชต้านทานเชื้อราที่ก่อโรคได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพดินและกระตุ้นการเจริญเติบโตของราก ทำให้พืชแข็งแรงและให้ผลผลิตมากขึ้น

FK-1 สำหรับโภชนาการพืชและการควบคุมโรค:
FK-1 เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็น เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม รวมทั้งธาตุเสริม เช่น แมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิว เมื่อเปิดกล่อง FK-1 เกษตรกรจะพบถุงสองใบ ถุงใบแรกประกอบด้วยธาตุหลัก และถุงใบที่สองประกอบด้วยธาตุเสริม อัตราส่วนผสมที่แนะนำคือ 50 กรัมต่อถุงต่อน้ำ 20 ลิตร และควรราดน้ำยาทุก 10-15 วัน FK-1 ไม่เพียงแต่ให้สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการเจริญเติบโตของพืชเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อราอีกด้วย

บทสรุป:
โรคเชื้อราสามารถสร้างความเสียหายอย่างมากต่อต้นมะขามหวาน ทำให้ผลผลิตลดลงและเสื่อมคุณภาพ สารเคมีฆ่าเชื้อรามักใช้เพื่อควบคุมเชื้อโรคเหล่านี้ แต่อาจส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ สารอินทรีย์ IS และ FK-1 เป็นแนวทางที่ปลอดภัยและยั่งยืนกว่าในการป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในมะขามหวาน การเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของพืชและการให้สารอาหารที่จำเป็น เกษตรกรสามารถปลูกมะขามหวานที่มีสุขภาพดีและให้ผลผลิตมากขึ้น ในขณะที่ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายให้เหลือน้อยที่สุด
การควบคุมโรคเชื้อราอย่างมีประสิทธิภาพในผลชมพู่ด้วยสารอินทรีย์
การควบคุมโรคเชื้อราอย่างมีประสิทธิภาพในผลชมพู่ด้วยสารอินทรีย์
โรคเชื้อราอาจเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นชมพู่ เพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อโรคพืชเหล่านี้จำเป็นต้องใช้สารอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ การรวมกันของ IS และ FK-1 พบว่ามีประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการควบคุมโรคเชื้อราในผลชมพู่

IS ส่วนผสมทรงพลังที่บรรจุ 50 ซีซี. ของสารออกฤทธิ์ต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อใช้เป็นสเปรย์ทางใบจะช่วยป้องกันและกำจัดการติดเชื้อรา สามารถใช้ได้เป็นประจำตลอดฤดูปลูกเพื่อให้พืชแข็งแรงและปราศจากโรค

FK-1 เป็นสารอินทรีย์อีกชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงในการบำรุงพืชและป้องกันโรคเชื้อรา เมื่อเปิดกล่อง FK-1 จะพบกระเป๋าสองใบ ถุงแรกประกอบด้วยธาตุหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ถุงที่สองประกอบด้วยธาตุเสริม เช่น แมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิว สองถุงนี้ผสมกันในอัตราส่วนอย่างละ 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แล้วใส่ดินรอบโคนต้นชมพู่

การรวมกันของ IS และ FK-1 แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคเชื้อราหลากหลายชนิด รวมถึงโรคราแป้ง โรคจุดดำ และโรคแอนแทรคโนส การใช้สารอินทรีย์เหล่านี้ทำให้ผู้ปลูกสามารถมั่นใจได้ว่าต้นชมพู่ของพวกเขายังคงแข็งแรงและให้ผลผลิต ในขณะที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย
การควบคุมโรคเชื้อราในต้นสับปะรดอย่างมีประสิทธิภาพ
การควบคุมโรคเชื้อราในต้นสับปะรดอย่างมีประสิทธิภาพ
การควบคุมโรคเชื้อราในต้นสับปะรดอย่างมีประสิทธิภาพ
โรคเชื้อราสามารถสร้างความเสียหายอย่างมากต่อต้นสับปะรด ทำให้ผลผลิตและคุณภาพของผลลดลง โชคดีที่มีหลายวิธีในการป้องกันและกำจัดเชื้อโรคเหล่านี้ รวมถึงการใช้สารอินทรีย์ เช่น IS และ FK-1

IS หรือ isothiazolone เป็นสารกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถควบคุมโรคเชื้อราได้หลากหลายชนิด แนะนำให้ผสม IS อัตรา 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร แล้วฉีดพ่นให้พืชโดยใช้เครื่องพ่น วิธีนี้จะช่วยป้องกันการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเชื้อรา ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ

นอกจากการใช้ IS แล้ว การบำรุงพืชด้วยธาตุอาหารที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน FK-1 เป็นปุ๋ยสูตรพิเศษที่มีส่วนผสมของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิวอย่างสมดุล ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้พืชมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตที่แข็งแรงและมีสุขภาพดี ในขณะเดียวกันก็ช่วยป้องกันและกำจัดโรคจากเชื้อรา

ในการใช้ FK-1 เพียงผสม 50 กรัมของถุงแรก (ที่มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม) กับ 50 กรัมของถุงที่สอง (ที่มีแมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิว) และน้ำ 20 ลิตร ใช้ส่วนผสมกับต้นไม้โดยใช้เครื่องพ่นสารเคมีหรือบัวรดน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าครอบคลุมทุกส่วนของพืช

ด้วยการใช้ IS และ FK-1 ร่วมกัน ผู้ปลูกสับปะรดสามารถควบคุมโรคเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่ดี ซึ่งนำไปสู่ผลผลิตที่สูงขึ้นและผลไม้ที่มีคุณภาพดีขึ้น
การใช้สารอินทรีย์ป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในต้นทุเรียน วิธีควบคุมโรคเชื้อราในต้นทุเรียนโดยใช้สารอินทรีย์อย่างได้ผล
การใช้สารอินทรีย์ป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในต้นทุเรียน วิธีควบคุมโรคเชื้อราในต้นทุเรียนโดยใช้สารอินทรีย์อย่างได้ผล
การใช้สารอินทรีย์ป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในต้นทุเรียน วิธีควบคุมโรคเชื้อราในต้นทุเรียนโดยใช้สารอินทรีย์อย่างได้ผล
โรคเชื้อราสามารถสร้างความเสียหายอย่างมากต่อต้นทุเรียนทำให้ผลผลิตและคุณภาพของผลลดลง สารเคมีฆ่าเชื้อราถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อควบคุมโรคเหล่านี้ แต่ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ทำให้เกิดความกังวล ในบทความนี้เราจะมาศึกษาการใช้สารอินทรีย์ เช่น IS และ FK-1 เพื่อป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในต้นทุเรียน

IS เป็นส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยและสารลดแรงตึงผิวที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อโรคพืชต่างๆ รวมถึงเชื้อรา อัตราการผสมที่แนะนำคือ 50 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยควรฉีดพ่นที่ใบและลำต้นของต้นทุเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อรา

ในทางกลับกัน FK-1 เป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่จำเป็น เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี อีกทั้งยังมีสารลดแรงตึงผิวที่ช่วยให้พืชดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราส่วนผสมถุงแรก 50 กรัม และถุงที่สอง 50 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร FK-1 ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันโรคเชื้อรา แต่ยังช่วยบำรุงพืช ทำให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีขึ้น

ด้วยการใช้สารอินทรีย์เหล่านี้ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนสามารถลดการพึ่งพาสารเคมีฆ่าเชื้อราและส่งเสริมการทำฟาร์มที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนมากขึ้น
การจัดการโรคเชื้อราในแตงโมอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการโรคเชื้อราในแตงโมอย่างมีประสิทธิภาพ
โรคเชื้อราเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อพืชแตงโม ทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมาก และลดคุณภาพโดยรวมของผลิตผล การใช้สารเคมีฆ่าเชื้อราเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปในการควบคุมโรคเชื้อรา แต่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในการควบคุมโรคเชื้อราในพืชแตงโม

สารอินทรีย์:
พบว่าสารอินทรีย์มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา สารเหล่านี้ เช่น ปุ๋ยหมัก น้ำมันสะเดา และสารสกัดจากกระเทียม มีสารต้านจุลชีพตามธรรมชาติที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา การใช้สารอินทรีย์เป็นมาตรการป้องกันสามารถช่วยลดการเกิดโรคเชื้อราในพืชแตงโม

การรักษา IS:
การบำบัดด้วย IS เป็นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการผสม IS (Intensive Synergistic) กับน้ำเพื่อสร้างสารละลายที่สามารถป้องกันและกำจัดเชื้อโรคพืชได้ อัตราการผสมที่แนะนำคือ 50 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร สารละลายนี้สามารถนำไปใช้กับดินหรือฉีดพ่นบนพืชเพื่อควบคุมโรคเชื้อรา

เอฟเค-1:
FK-1 เป็นปุ๋ยที่ใช้บำรุงต้นแตงโมและป้องกันโรคเชื้อราได้ FK-1 ประกอบด้วยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิว อัตราส่วนผสมที่แนะนำคือ 50 กรัมของถุงแรก และ 50 กรัมของถุงที่สอง ผสมน้ำ 20 ลิตร

บทสรุป:
การจัดการโรคเชื้อราอย่างมีประสิทธิภาพในพืชแตงโมต้องใช้มาตรการป้องกันและการรักษาร่วมกัน การใช้สารอินทรีย์ การบำบัดด้วย IS และ FK-1 สามารถช่วยป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราได้ ในขณะเดียวกันก็ให้สารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชในการเจริญเติบโตและเจริญเติบโต วิธีการที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้สามารถรับประกันการผลิตพืชแตงโมคุณภาพสูง
การป้องกันและกำจัด โรคเหี่ยว ในกล้วย
การป้องกันและกำจัด โรคเหี่ยว ในกล้วย
การต่อสู้กับ Fusarium Wilt ในกล้วย: พลังของ IS และสารประกอบอินทรีย์

โรคเหี่ยว Fusarium เป็นโรคเชื้อราร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อต้นกล้วยทั่วโลก เกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum f. sp. ลูกบาศก์เมตรและอาจนำไปสู่การสูญเสียผลผลิตและความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ ในบทความนี้ เราจะพูดถึงการใช้สองวิธีที่ได้ผลในการป้องกันและกำจัดโรคเหี่ยว Fusarium ในกล้วย: การใช้ IS และสารประกอบอินทรีย์

IS หรือ "จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ" เป็นส่วนผสมของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถช่วยยับยั้งโรคที่มากับดิน เช่น โรคเหี่ยว Fusarium ผสม IS อัตรา 50 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร แล้วราดลงบนดินสามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพดินและลดความเสี่ยงของการเกิดโรค

สารประกอบอินทรีย์ยังสามารถใช้ป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้อีกด้วย FK-1 ปุ๋ยอินทรีย์สูตรพิเศษประกอบด้วยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และสังกะสี รวมทั้งสารลดแรงตึงผิวที่ช่วยให้สารละลายซึมผ่านดิน การผสม 50 กรัมของถุงแรกและ 50 กรัมของถุงที่สองกับน้ำ 20 ลิตรและนำไปใช้กับดินสามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพของพืชและป้องกัน Fusarium เหี่ยว

ด้วยการใช้ IS และสารประกอบอินทรีย์ร่วมกัน ผู้ปลูกกล้วยสามารถป้องกันและกำจัดโรคเหี่ยว Fusarium ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พืชมีสุขภาพดีขึ้นและให้ผลผลิตสูงขึ้น
การจัดการโรคเชื้อราในมันสำปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการโรคเชื้อราในมันสำปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพ
โรคเชื้อราเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการสูญเสียผลผลิตในการปลูกมันสำปะหลัง เพื่อป้องกันและกำจัดโรคเหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องใช้กลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพ บทความนี้นำเสนอสองกลยุทธ์ดังกล่าว - การใช้ IS และ FK-1

IS คือส่วนผสมของสารอินทรีย์ที่สามารถป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา แนะนำให้ผสม 50 ซีซี. ของ IS กับน้ำ 20 ลิตร แล้วนำไปใช้กับพืชที่ได้รับผลกระทบ สารผสมนี้มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเชื้อราต่างๆ ในมันสำปะหลัง รวมทั้งโรคราแป้งและโรคแอนแทรคโนส

FK-1 เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่อุดมด้วยสารอาหารซึ่งสามารถใช้บำรุงพืชและป้องกันโรคจากเชื้อรา ประกอบด้วยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิว อัตราส่วนผสมที่แนะนำคือ 50 กรัมของถุงแรก (ธาตุหลัก) และ 50 กรัมของถุงที่สอง (ธาตุเสริม) ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ส่วนผสมนี้สามารถใช้กับพืชในช่วงฤดูปลูกเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อโรคเชื้อรา

สรุปได้ว่าการใช้ IS และ FK-1 สามารถป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในมันสำปะหลังได้ผลดี สารประกอบอินทรีย์เหล่านี้ปลอดภัยต่อการใช้งานและสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชมันสำปะหลัง ด้วยการใช้กลยุทธ์การจัดการเหล่านี้ เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตและลดผลกระทบของโรคเชื้อราในพืชผลของพวกเขา
โรคเชื้อราในเสาวรส: คู่มือการป้องกันและรักษาโรคในเสาวรส
โรคเชื้อราในเสาวรส: คู่มือการป้องกันและรักษาโรคในเสาวรส
เสาวรสเป็นผลไม้ที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เป็นที่นิยมทั่วโลก น่าเสียดายที่มันไวต่อโรคเชื้อราหลายชนิดที่สามารถสร้างความเสียหายอย่างมากต่อพืชและทำให้ผลผลิตผลไม้ลดลง ในบทความนี้ เราจะพูดถึงโรคเชื้อราที่พบได้บ่อยในเสาวรสและการป้องกันและการรักษาที่แนะนำด้วย IS และ FK-1

โรคแอนแทรคโนส
โรคแอนแทรคโนสเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราที่ใบ ลำต้น และผลเสาวรส ปรากฏเป็นจุดสีน้ำตาลเข้มหรือดำบนใบและผล ทำให้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วงโรย เชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสเจริญเติบโตได้ในสภาพที่อบอุ่นและชื้น และสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

ไฟทอฟธอร่า ไบล์ท
โรคไฟทอฟธอราเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราไฟทอฟธอรา มีผลทำลายราก ลำต้น และผลเสาวรส ทำให้เน่าตายได้ อาการต่างๆ ได้แก่ ใบและเถาเหี่ยว รากเน่า และผลเน่า โรคนี้มักระบาดในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกและดินที่มีการระบายน้ำไม่ดี

การป้องกันและการรักษาที่แนะนำ
การป้องกันและรักษาโรคเชื้อราในเสาวรสเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่ดีและการใช้สารฆ่าเชื้อราที่เหมาะสม สารกำจัดเชื้อราที่มีประสิทธิภาพชนิดหนึ่งคือ IS ซึ่งมีสารประกอบอินทรีย์ที่สามารถป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้ ผสมไอเอสในอัตรา 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ ลำต้น และผลของเสาวรส

นอกจากนี้ยังสามารถบำรุงต้นเสาวรสด้วย FK-1 ซึ่งเป็นส่วนผสมของธาตุหลักและธาตุเสริม ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และสารลดแรงตึงผิว สามารถผสม FK-1 ในอัตรา 50 กรัมของถุงแรกและ 50 กรัมของถุงที่สองในน้ำ 20 ลิตร แล้วราดลงบนรากของพืช

มาตรการป้องกันอื่นๆ ได้แก่:

ตัดแต่งกิ่งและกำจัดส่วนของพืชที่ได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อรา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายน้ำในดินอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการสะสมของความชื้นส่วนเกิน
การให้น้ำที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีน้ำขังและส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ดี
หลีกเลี่ยงการให้น้ำเหนือศีรษะเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของสปอร์ของเชื้อรา
บทสรุป
โรคเชื้อราสามารถสร้างความเสียหายอย่างมากต่อต้นเสาวรสและทำให้ผลผลิตผลไม้ลดลง อย่างไรก็ตาม ด้วยการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่ดีและการใช้สารฆ่าเชื้อราที่เหมาะสม เช่น IS และ FK-1 โรคเหล่านี้สามารถป้องกันและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือต้องระบุอาการของโรคเชื้อราตั้งแต่เนิ่นๆ และใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ ผู้ปลูกเสาวรสสามารถรักษาพืชให้แข็งแรงและให้ผลผลิตได้ และเพลิดเพลินกับการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์
อ่าน:3274
3510 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 0 รายการ
|-Page 128 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
โรคที่เกิดกับอ้อย พันธุ์ขอนแก่น 3
Update: 2564/01/25 12:28:56 - Views: 3145
ปุ๋ยสำหรับอ้อย เพื่อบำรุงผลผลิต การแก้โรคอ้อย ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ป้องกันกำจัดเพลี้ย ในไร่อ้อย
Update: 2563/06/18 17:25:32 - Views: 3500
ปุ๋ยสตาร์เฟอร์ 3 สูตร: เพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของต้นฟักเขียว
Update: 2567/02/12 14:44:27 - Views: 172
มะม่วงเจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตสูง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม ซิงค์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ
Update: 2566/11/10 07:07:37 - Views: 8721
สารกำจัดเชื้อรา และ สารเร่งซ่อมแซม ฟื้นฟู แก้ต้นโทรม ไม่กินปุ๋ย โรคราต่างๆ ใช้ ไอเอส + FKธรรมชาตินิยม
Update: 2564/09/10 00:12:19 - Views: 3052
โรคพืช จะรุนแรงขึ้น เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการระบาด และ พืชอ่อนแอ ดูแลพืชให้แข็งแรง ก็ต้านทานต่อโรคได้ เหมือนคนที่แข็งแรง
Update: 2564/08/19 22:28:57 - Views: 2998
กำจัดโรคใบจุด โรคใบไหม้ ไฟทอฟธอรา ในมังคุดด้วยสารอินทรีย์
Update: 2566/01/13 07:15:29 - Views: 3093
ผู้ใหญ่ลี ตีกลองประชุม!! เป็นเพลงที่แต่งจากเรื่องจริง และมีภาพถ่ายผู้ใหญ่ลี ตัวเป็นๆให้ได้ดูกัน
Update: 2564/03/27 22:48:08 - Views: 3572
การควบคุมวัชพืชด้วยคาร์รอน (Diuron 80% WG) ในไร่สับปะรด
Update: 2567/01/25 12:39:38 - Views: 164
คู่มือป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆในดาวเรือง ดาวเรืองใบไหม้ ดอกไหม้ ดอกเป็นจุด ราแป้ง ฯลฯ
Update: 2566/05/01 10:27:34 - Views: 17364
คำตอบที่ถูกใจ ไม่ว่าความจริงจะถูกต้องหรือไม่ก็ตาม?
Update: 2566/10/25 06:21:38 - Views: 214
เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของมะละกอ
Update: 2566/11/09 13:47:29 - Views: 339
ป้องกัน กำจัด เพลี้ยแป้งอินทผาลัม เพลี้ยอินทผลัม แมลงจำพวกปากดูด เพลี้ยต่างๆ ฉีดพ่น มาคา
Update: 2564/09/20 22:20:00 - Views: 3234
กล้วย ผลใหญ่ หวีใหญ่ ใบเขียว ผลผลิตดี มีน้ำหนัก อะมิโนโปรตีนจำเป็นสำหรับพืช 18 ชนิด อะมิโนแรปเตอร์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/03/23 14:44:15 - Views: 3002
การรับมือกับโรคราสนิมในผักบุ้ง: วิธีป้องกันและการควบคุมโรคในสวนผักของคุณ
Update: 2566/11/08 13:29:19 - Views: 305
โรคทุเรียน โรคกิ่งแห้งในทุเรียน โรคทุเรียนใบไหม้ ใบติด อาการทุเรียนใบร่วง ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และทำให้ผลผลิตตกต่ำ ป้องกัน กำจัด ได้อย่างไร
Update: 2566/11/06 06:34:48 - Views: 385
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคใบจุดสีน้ำตาล ในต้นข้าว ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/05 12:50:07 - Views: 3074
เพลี้ยหอยเกล็ด ในมันสำปะหลัง การระบาด ทำให้ต้นโทรมไว ชะงักการเจริญเติบโต และอาจยืนต้นตายได้
Update: 2566/11/06 09:38:17 - Views: 301
กำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าหนอนกอ ใน ดอกบัว และ พืชทุกชนิด บาซีเร็กซ์ โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/03/15 14:53:24 - Views: 3077
ถั่วฝักยาวใบจุด โรคราสนิมถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวใบไหม้ ใช้ ไอเอส และ FK-1
Update: 2566/02/27 13:06:03 - Views: 3018
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022