[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | ^ เลือกหน้า | All contents
3510 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 0 รายการ

 
การรับมือกับโรคราแป้งในต้นเงาะ: อาการ ปัจจัยที่ทำให้เกิด และวิธีป้องกัน
การรับมือกับโรคราแป้งในต้นเงาะ: อาการ ปัจจัยที่ทำให้เกิด และวิธีป้องกัน
ราแป้งในต้นเงาะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย โรคนี้เกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่า "Colletotrichum gloeosporioides" หรือ "Glomerella cingulata" ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการเน่าเสียหายในผลเงาะและอาจทำให้ผลไม้ไม่สามารถนำไปตลาดได้ นอกจากนี้ การระบาดของโรคนี้ยังสามารถทำให้ต้นเงาะดรอปใบและผลไม้ได้

อาการของโรคราแป้งในต้นเงาะมีลักษณะดังนี้:

รอยแผลสีน้ำตาลหรือดำ - บนผิวของผลเงาะจะปรากฏรอยแผลที่มีสีน้ำตาลหรือดำ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการติดเชื้อรา.

เส้นใยราแป้ง - เมื่อแผลขยายขนาด เส้นใยราแป้งจะปรากฏบนผิวของผลเงาะ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับราแป้ง.

การเน่าของผล - ทำให้ผลเงาะเน่าเสีย มีน้ำหลากลายเป็นเนื้อที่มีสีดำ.

การจัดการโรคราแป้งในต้นเงาะ:

การตัดแต่งกิ่งและใบ - ตัดแต่งกิ่งและใบที่เป็นโรคเพื่อลดการแพร่เชื้อ.

การให้น้ำ - ให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม

การใส่ปุ๋ย - ใส่ปุ๋ยที่มีส่วนผสมที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืช.

การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช (Fungicide) - การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมราแป้ง.

การตรวจสอบและดูแลรักษาต้นเงาะอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดโอกาสที่โรคราแป้งจะระบาดและเสียหายต่อต้นเงาะได้มาก.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคเงาะ จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:348
โรคแอนแทรคโนสในกระเจี๊ยบเขียว: สภาพแวดล้อม, อาการ, และวิธีการควบคุม
โรคแอนแทรคโนสในกระเจี๊ยบเขียว: สภาพแวดล้อม, อาการ, และวิธีการควบคุม
โรคแอนแทรคโนสเป็นหนึ่งในโรคที่สำคัญทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการผลิตกระเจี๊ยบเขียว โรคนี้เป็นผลมาจากเชื้อราชื่อ Antraknose (Colletotrichum spp.) ที่มักจะเข้าทำลายทั้งผล ใบ และก้านของกระเจี๊ยบเขียว. นอกจากนี้ เชื้อรานี้ยังสามารถเข้าทำลายบริเวณดินและต้นของพืชด้วย.

ตัวอย่างของลักษณะอาการที่เกิดจากโรคแอนแทรคโนสบนกระเจี๊ยบเขียว:

ลักษณะอาการที่พบบนผล:

พบจุดแผลที่เล็กและหนาที่สีดำ
จุดแผลนี้จะขยายเพิ่มขึ้นในขนาด
อาจเห็นสีส้มหรือสีแดงด้วย

ลักษณะอาการที่พบบนใบ:

จุดแผลเริ่มต้นจากจุดที่โปร่งในสีน้ำตาล
จุดนี้จะขยายออกไปเป็นวงกลมหรือวงรี
บริเวณที่ถูกทำลายอาจเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือเหลือง

ลักษณะอาการที่พบบนก้าน:

จุดแผลที่มีลักษณะเป็นวงกลมที่เป็นสีดำ
จุดนี้อาจขยายเข้าไปทำให้ก้านเน่าและหักได้

การควบคุมโรคแอนแทรคโนสสามารถทำได้โดยใช้วิธีต่าง ๆ ที่รวมถึง:

การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช (Fungicide): การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพต่อเชื้อราแอนแทรคโนส.

การจัดการทางวิทยาศาสตร์ (Biological Control): การใช้เชื้อจุลินทรีย์หรือสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อรา.

การบริหารจัดการทางเกษตรกรรม (Cultural Management): การจัดการต้นกระเจี๊ยบเขียวในทางที่ช่วยลดการระบาดของโรค เช่น การลดการให้น้ำในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค.

การควบคุมโรคแอนแทรคโนสควรทำในระหว่างฤดูกาลการปลูกและตลอดทั้งวงจรการเจริญเติบโตของกระเจี๊ยบเขียวเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น.

.
ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ ป้องกัน กำจัด โรคกระเจี๊ยบเขียว จากเชื้อราหลายชนิด
ไอเอส สามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆ ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน
.
สั่งซื้อ ไอเอส ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:274
เคล็ดลับการใช้สารเคมีเมทาแล็คซิลในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีเชื้อราในต้นมะม่วง
เคล็ดลับการใช้สารเคมีเมทาแล็คซิลในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่มีเชื้อราในต้นมะม่วง
เมทาแล็คซิล (Methalaxyl) เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในต้นมะม่วง

การใช้เมทาแล็คซิลในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรามักจะใช้ในรูปแบบของสารเคมีที่รวมกับสารธาตุอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม. ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่สามารถใช้เมทาแล็คซิลในการกำจัดโรคพืชในต้นมะม่วง:

วิเคราะห์ปัญหา:

ทำการตรวจสอบรอบต้นมะม่วงเพื่อระบุว่าโรคที่เกิดขึ้นเป็นโรคพืชที่เมทาแล็คซิลสามารถควบคุมได้.

อ่านฉลากและคำแนะนำการใช้:

การผสมสาร:

ผสมเมทาแล็คซิลตามข้อแนะนำของผู้ผลิต ในบรรจุภัณฑ์

การใช้สาร:

นำสารผสมที่ได้มาฉีดพ่นที่ต้นมะม่วง

ความปลอดภัย:

ใส่เสื้อผ้าป้องกัน แว่นตา และใช้มีดคมในขณะผสมและใช้สาร.

ควรทราบว่าการใช้สารเคมีควรทำตามขั้นตอนและคำแนะนำที่ระบุในฉลากของผลิตภัณฑ์เสมอ และควรปฏิบัติตามหลักการควบคุมศัตรูพืชที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์.

เมทาแลกซิล ป้องกันกำจัดโรคในต้นมะม่วง และโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา
เมทาแลกซิล สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน

สั่งซื้อ เมทาแลกซิล ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:294
การใช้เมทาแล็คซิลในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในต้นมะนาว: ขั้นตอนและคำแนะนำ
การใช้เมทาแล็คซิลในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในต้นมะนาว: ขั้นตอนและคำแนะนำ
การใช้เมทาแล็คซิลในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในต้นมะนาว: ขั้นตอนและคำแนะนำ
เมทาแล็คซิล (Metalaxyl) เป็นสารเคมีที่ใช้ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในต้นมะนาวและพืชอื่น ๆ ด้วยการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา.
นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อใช้เมทาแล็คซิลในการกำจัดโรคพืชที่มีต้นมะนาว:

การตรวจสอบโรคพืช: การรู้ว่าโรคที่พบเป็นเชื้อราหรือไม่และการรู้จักลักษณะของโรคนั้น ๆ จะช่วยให้คุณเลือกใช้สารเคมีที่เหมาะสม.

อ่านฉลากและปฏิบัติตามข้อกำหนด: อ่านฉลากของผลิตภัณฑ์เมทาแล็คซิลอย่างระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุ รวมถึงอัตราการใช้ วิธีการผสม และข้อจำกัดการใช้.

การใช้เมทาแล็คซิล: นำเมทาแล็คซิลมาผสมตามอัตราที่ระบุบนฉลาก. ควรใส่ใจถึงปริมาณที่เหมาะสมต่อพื้นที่ที่ต้องการพ่น

การพ่น: ใช้เครื่องพ่นที่เหมาะสมในการพ่นพ้นสารที่ผสมเมทาแล็คซิลไปบนพืช. การพ่นในช่วงเช้าหรือเย็นจะช่วยลดการระเหยของสาร.

การใช้ร่วมกับสารป้องกันกำจัดแมลง: การใช้เมทาแล็คซิลร่วมกับสารป้องกันแมลงสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการควบคุมโรค.

การติดตามและประเมินผล: ติดตามการใช้เมทาแล็คซิลตลอดระยะเวลาและประเมินผลการใช้สาร เพื่อปรับปรุงวิธีการในการควบคุมโรคในอนาคต.

คำเตือน:

อย่าเพิ่มปริมาณของเมทาแล็คซิลเกินอัตราที่ระบุบนฉลาก เพราะอาจทำให้เกิดความเสี่ยงของการทนทานที่ลดลง.
ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว เช่น หน้ากาก ถุงมือ และเสื้อคลุม เพื่อป้องกันการสัมผัสสารเคมี.
หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้เมทาแล็คซิล ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรหรือที่ปรึกษาทางการเกษตร.

เมทาแลกซิล ป้องกันกำจัดโรคในต้นมะนาว และโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา
เมทาแลกซิล สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน

สั่งซื้อ เมทาแลกซิล ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:317
การใช้เมทาแล็คซิลในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในปลูกมันสำปะหลัง
การใช้เมทาแล็คซิลในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในปลูกมันสำปะหลัง
การใช้เมทาแล็คซิลในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในปลูกมันสำปะหลัง
เมทาแล็คซิล (Metalaxyl) เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีคุณสมบัติในการควบคุมเชื้อราในกลุ่ม Oomycetes
หรือแบคทีเรียรา (oomycetes) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างจากเชื้อราที่มีเซลล์จริง (true fungi) ทั่วไปที่ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชอื่น ๆ

การใช้เมทาแล็คซิลในการกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในมันสำปะหลังสามารถทำได้ตามขั้นตอนนี้:

การเตรียมพื้นที่: ก่อนการใช้สารเคมีใด ๆ ในการควบคุมโรคพืช ควรเตรียมพื้นที่ให้พร้อม และลดปัจจัยที่ทำให้โรคพืชมีโอกาสพัฒนาขึ้น เช่น การควบคุมความชื้นในพื้นที่ เพื่อลดการระบาดของเชื้อรา

การผสมสาร: คำแนะนำการใช้เมทาแล็คซิลอยู่ที่บรรจุภัณฑ์ของสารที่คุณซื้อ ควรอ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในฉลากของสาร

การพ่น: ใช้เมทาแล็คซิลตามอัตราที่แนะนำ โดยพ่นที่จุดที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคพืช หรือพ่นให้ทั่วทั้งแปลง

การพ่นตามกำหนด: การพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชควรทำตามกำหนดของผู้ผลิตและกำหนดเวลาที่เหมาะสมตามสภาพอากาศ

การวิเคราะห์ผล: หลังจากการใช้สารเคมี เช่น เมทาแล็คซิล ควรตรวจสอบผลสำเร็จของการควบคุมโรคพืชและทำการวิเคราะห์ผลต่อไป

ความระมัดระวัง: อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมีทุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้ และป้องกันมลพิษสารเคมีตกค้างในผลผลิต

สำหรับข้อมูลที่มีความแน่นอนเกี่ยวกับการใช้เมทาแล็คซิลในการกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในมันสำปะหลัง ควรอ่านฉลากของผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้และปฏิบัติตาม

เมทาแลกซิล ป้องกันกำจัดโรคในต้นมันสำปะหลัง และโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา
เมทาแลกซิล สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชต่างๆจากเชื้อรา ในพืชทุกชนิดได้เช่นกัน

สั่งซื้อ เมทาแลกซิล ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:245
ปุ๋ยฉีดพ่นทาใบ ปุ๋ยเร่งผล ขยายขนาด เพิ่มน้ำหนัก สำหรับพืชออกผลทุกชนิด โพแทสเซียม มากถึง 40% ผลโต น้ำหนักดี มีคุณภาพ
ปุ๋ยฉีดพ่นทาใบ ปุ๋ยเร่งผล ขยายขนาด เพิ่มน้ำหนัก สำหรับพืชออกผลทุกชนิด โพแทสเซียม มากถึง 40% ผลโต น้ำหนักดี มีคุณภาพ
สารอาหารเสริมที่ใช้ในการฉีดพ่นทางใบหรือในกระบวนการการเจริญเติบโตของพืช เพื่อเพิ่มผลผลิต ขนาด และน้ำหนักของผลผลิต ทั้งนี้ การใช้ปุ๋ยเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ปุ๋ยควรทำตามข้อกำหนดและมีความระมัดระวัง เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเกินไปหรือไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อพืชและสิ่งแวดล้อม

โพแทสเซียม (Potassium) เป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับพืช เพราะมีบทบาทในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต และผลิตภาพของพืช อาจช่วยเสริมการพัฒนาของผลผลิต และส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น

การใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทาใบนั้นควรทำตามคำแนะนำในบรรจุภัณฑ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการให้ปุ๋ยเกินไปหรือไม่ถูกต้อง และควรทราบถึงสารประกอบทั้งหมดของปุ๋ยที่ใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสารที่อาจจะเป็นอันตรายต่อพืชหรือผู้บริโภค

นอกจากนี้ การให้พืชได้รับการดูแลทั่วถึงที่เหมาะสม เช่น การให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม การจัดการแมลงศัตรูพืช และการรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชอีกด้วย

ปุ๋ยเร่งผล FK-3 สำหรับ ขยายขนาด เพิ่มน้ำหนัก สำหรับพืชออกผลทุกชนิด ให้ โพแทสเซียม มากถึง 40% เพื่อเร่ง ผลโต น้ำหนักดี มีคุณภาพ ให้ ไนโตรเจน 5% หล่อเลี้ยงใบ ความเขียว ช่วงเร่งผลต้องให้ไนโตรเจนน้อย เพื่อป้องกันพืชขึ้นใบ เพื่อเปิดทางให้โพแตสเซียม ลำเลียงอาหารไปสะสมที่ผล ให้ ฟอสฟอรัส 10% ส่งเสริมระบบรากให้แข็งแรง ดูดกินอาหารได้ดี
และ ให้ สารสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ เพื่อปรุงอาหาร ประกอบด้วย แมกนีเซียม และ สังกะสี
ปุ๋ยเร่งผล FK-3 ใช้ได้กัไม้ผลทุกชนิดเ

สั่งซื้อ FK-3 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:308
การใช้ปุ๋ยฉีดทางใบเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของมะม่วง
การใช้ปุ๋ยฉีดทางใบเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของมะม่วง
การให้ปุ๋ยทางใบมะม่วงเป็นหนึ่งในวิธีการเสริมอาหารที่มีประสิทธิภาพได้รับความนิยมมากขึ้นในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตมะม่วง
การใช้ปุ๋ยทางใบช่วยให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านธาตุอาหารที่ขาดหายไปได้รวดเร็วมากขึ้นด้วย

ขั้นตอนการให้ปุ๋ยทางใบมะม่วง:

เลือกปุ๋ยทางใบที่เหมาะสม: ปุ๋ยทางใบสามารถซื้อได้จากร้านค้าเคมีเกษตรหรือร้านที่ขายอุปกรณ์ทางการเกษตร ควรเลือกปุ๋ยที่มีสูตรที่เหมาะสมกับขนาดของต้นมะม่วงและวัยของมะม่วง

ผสมปุ๋ย: ตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของปุ๋ยทางใบ และผสมกับน้ำตามอัตราที่ระบุ

ใช้เครื่องพ่น: ใช้เครื่องพ่นที่เหมาะสมเพื่อฉีดพ่นปุ๋ยลงบนใบมะม่วง ควรฉีดพ่นให้ทั่วทั้งใบ และเลือกให้ฉีดในช่วงเวลาที่แดดไม่แรง หลีกเลี่ยงการฉีดในช่วงเวลาที่อากาศร้อนมาก

การให้ปุ๋ยทางใบเป็นระยะ: ควรให้ปุ๋ยทางใบเป็นระยะ ไม่ควรให้ต่อเนื่องนานเกินไป ปุ๋ยทางใบสามารถให้เพิ่มเติมได้เมื่อมะม่วงต้องการอาหารเพิ่มเติมหรือเมื่อมีอาการขาดธาตุอาหาร

ควรให้น้ำหลังจากการฉีด: หลังจากการฉีดปุ๋ยทางใบเสร็จแล้ว ควรให้น้ำให้กับมะม่วงเพื่อช่วยให้ปุ๋ยทางใบดูดซึมเข้าสู่ระบบรากของมะม่วงได้ดี

การให้ปุ๋ยทางใบมะม่วงมีประโยชน์ในการเสริมอาหารและช่วยให้มะม่วงเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์
อย่างไรก็ตาม ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตปุ๋ยทางใบและไม่ควรเกินอัตราที่แนะนำ เนื่องจากการให้ปุ๋ยมากเกินไปอาจทำให้เกิดพิษต่อพืชได้

FK-1 เป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ประกอบด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอสรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม ซิงค์ และมีสารจับใบในตัว
FK-1 ใช้ได้กับมะม่วง และใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นกัน

สั่งซื้อ FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:268
เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบในการเร่งโตของสับปะรด
เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบในการเร่งโตของสับปะรด
ปุ๋ย FK-1 เป็นปุ๋ยที่ใช้ในการฉีดพ่นทางใบ และมีส่วนประกอบหลายประการที่สามารถช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและผลิตผลในสับปะรดได้ ตัวปุ๋ย FK-1 นี้มีสารอาหารหลายชนิดที่สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้ดี ดังนี้:

ไนโตรเจน (Nitrogen): เป็นสารอาหารที่สำคัญในกระบวนการสร้างสารอินทรีย์และเจริญเติบโตของพืช.

ฟอสฟอรัส (Phosphorus): มีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตของรากและการพัฒนาดอกและผล.

โพแทสเซียม (Potassium): เสริมสารอาหารที่สำคัญสำหรับการพัฒนาผลและป้องกันการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ.

แมกนีเซียม (Magnesium): เป็นส่วนประกอบของโครโมโซมและมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์พลังงาน.

สังกะสี (Copper): เป็นสารอาหารเสริมที่มีบทบาทในกระบวนการสร้างสารอินทรีย์และการเจริญเติบโต.

สารลดแรงตึงผิว: อาจจะเป็นสารที่ช่วยลดแรงตึงผิวในพืช เพื่อให้การดูดซึมสารอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

การฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนั้นมีข้อดีในการให้พืชได้รับสารอาหารได้เร็วและมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากสารอาหารถูกนำเข้าในพืชผ่านทางใบทันที ทำให้สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตและผลิตผลได้ดี.

การใช้ปุ๋ย FK-1 นี้โดยการฉีดพ่นทางใบบนสับปะรดมีเป้าหมายเพื่อให้ผลใหญ่ ดก และมีน้ำหนักดี โดยมีต้นทุนต่อไร่ที่ถูกกว่าปุ๋ยเม็ด 4 เท่า และสามารถเพิ่มผลผลิตได้สูงสุดถึง 20 เปอร์เซ็นต์

ควรปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิตเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและป้องกันการใช้ปุ๋ยเกินขนาดที่จำเป็นที่อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ได้.FK-1 เป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ประกอบด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอสรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม ซิงค์ และมีสารจับใบในตัว
FK-1 ใช้ได้กับสับปะรด และใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นกัน

สั่งซื้อ FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:241
เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของข้าวโพดและเพิ่มผลผลิต
เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตของข้าวโพดและเพิ่มผลผลิต
การใช้ปุ๋ยน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยเร่งการเจริญเติบโตของข้าวโพดและเพิ่มผลผลิตได้

เลือกปุ๋ยที่เหมาะสม:

ใช้ปุ๋ยน้ำที่มีสูตรที่เหมาะสมสำหรับข้าวโพด เช่น ปุ๋ยที่มีส่วนผสมไนโตรเจนสูงในช่วงระยะการเจริญเติบโตและฟอสฟอรัสสูงในช่วงระยะออกดอกดอก

ในกรณีการใช้ปุ๋ยน้ำ ควรรักษาคุณภาพน้ำให้ดี ไม่มีสารหรือธาตุอาหารที่มีความเสี่ยงต่อพืช เช่น สารตะกั่ว สารหนู หรือเชื้อโรค.

การให้น้ำ:

การจัดการน้ำอย่างเหมาะสมมีผลดีต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด ควรให้น้ำตลอดวงการเจริญเติบโต โดยพิจารณาตามความต้องการของพืช.

การใส่ปุ๋ยแบบทางใบ:

การใส่ปุ๋ยทางใบสามารถช่วยให้พืชได้รับสารอาหารที่จำเป็นตรงไปตรงมา และเร็วกว่าการใส่ทางดิน.

ปรับปรุงโครงสร้างดิน:

การเพิ่มวัสดุอินทรีย์ในดิน เช่น ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินและส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากข้าวโพด.

การใช้สารอาหารเสริม:

การใช้สารอาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพ เช่น กรดฮิวมิก หรือสารสกัดจากสาหร่าย อาจช่วยให้พืชดูแข็งแรงและสมบูรณ์มากขึ้น.

การจัดการศัตรูพืช:

การควบคุมศัตรูพืชเพื่อป้องกันการทำลายของแมลงหรือโรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพด.


FK-1 เป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ประกอบด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอสรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม ซิงค์ และมีสารจับใบในตัว
FK-1 ใช้ได้กับข้าวโพด และใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นกัน

สั่งซื้อ FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
.
อ่าน:289
เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยฉีดทางใบเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งการเจริญเติบโต ของ มะยงชิด และมะปราง
เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยฉีดทางใบเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งการเจริญเติบโต ของ มะยงชิด และมะปราง
การใช้ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบสามารถช่วยให้พืชมะยงชิด และ มะปรางเจริญเติบโตดีและผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้นได้
โดยปกติแล้ว การให้ปุ๋ยทางใบมีข้อดีดังนี้:

ดูดซึมได้รวดเร็ว: การฉีดพ่นทางใบทำให้ปุ๋ยถูกดูดซึมได้รวดเร็วผ่านใบพืช ทำให้พืชได้รับสารอาหารทันทีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องผ่านกระบวนการดูดซึมของรากก่อน.

ป้องกันโรคและแมลง: การให้ปุ๋ยทางใบยังสามารถผสมสารป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืชได้ ทำให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืช.

สะดวกและรวดเร็ว: การฉีดพ่นทางใบไม่ต้องใช้เวลานานเท่าการใส่ปุ๋ยทางดิน ทำให้เป็นวิธีการให้ปุ๋ยที่สะดวกและรวดเร็ว.

การให้ปุ๋ยทางใบที่เหมาะสมสำหรับมะยงชิดและมะปรางจะต้องมีสูตรที่เสมอภายในธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยสามารถเลือกใช้ปุ๋ยทางใบที่มีสูตร N-P-K (ไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-โพแทสเซียม) ที่เหมาะสมตามระยะการเจริญเติบโตของพืช.

ควรปฏิบัติตามขั้นตอนการให้ปุ๋ยฉีดทางใบตามคำแนะนำของผู้ผลิต และควรให้ปุ๋ยในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น ในช่วงเช้าหรือเย็นที่อากาศไม่ร้อนจัด เพื่อป้องกันการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เพียงพอสำหรับการดูดซึมของพืช.

FK-1 เป็นปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ประกอบด้วย ไนโตรเจน ฟอสฟอสรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม ซิงค์ และมีสารจับใบในตัว
FK-1 ใช้ได้กับมะปราง มะยงชิด และใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นกัน

สั่งซื้อ FK-1 ได้ที่ ลาซาด้า คลิก http://ไปที่..link..
หรือ โทร 090-592-8614
ไลน์ไอดี @FarmKaset
อ่าน:293
3510 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 351 หน้า, หน้าที่ 352 มี 0 รายการ
|-Page 69 of 352-|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 |


กลุ่มทางใบปุ๋ยประสิทธิภาพสูง
*โปรดอ่าน ใช้ FK-1 ในช่วงแรก เพื่อเร่งโต เร่งราก เร่งดอก จับคู่กับ FK-3 ในช่วงเร่งผลผลิต พืชออกผลทุกชนิด ใช้ FK-1 กับ FK-3, นาข้าว ใช้ FK-1 กับ FK-3R (Rice), ไร่อ้อย ใช้ FK-1 กับ FK-3S (Sugarcane), มันสำปะหลัง ใช้ FK-1 กับ FK-3C (Cassava)

FK-1
สั่ง FK-1 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3
สั่ง FK-3 กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3S
สั่ง FK-3S กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3R
สั่ง FK-3R กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK-3C
สั่ง FK-3C กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มอินทรีย์ ปุ๋ย ยาปราบฯ
ที่ขายดีที่สุดบน ลาซาด้า

FKT250-IS250-499B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 1ลิตร
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 3ลิตร
สั่งไอเอส3ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
มาคา
สั่งมาคากับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอกี้-บีที
สั่งไอกี้-บีทีกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L
สั่ง FK-T 1ลิตร กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FK ธรรมชาตินิยม
สั่งFK-T 250ซีซี กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
ไอเอส ขนาด 250ซีซี
สั่งไอเอสกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-IS1L-970B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-MAKA-980B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
FKT1L-AiKi-990B
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มเคมียาปราบฯประสิทธิภาพสูง

invet
สั่ง อินเวท กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
metalaxyl
สั่ง เมทาแลคซิล กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
carron
สั่ง คาร์รอน กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้


กลุ่มปุ๋ยทางใบผสมสูตรเองได้
เว็บระบบคำนวณการผสมปุ๋ย


starfer 30-20-5
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 10-40-10
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
starfer 15-5-30
สั่งกับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้
maxza
สั่ง แม็กซ่า กับ | ลาซาด้า | ช้อปปี้บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

ให้บริการตรวจวิเคราะห์
ตรวจฉลากโภชนาการ
ตรวจสารสำคัญกัญชา/กัญชง
ตรวจน้ำใช้ในกระบวนการผลิต
ฟอร์มขอใบเสนอราคา
สำหรับตรวจวิเคราะห์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (ตรวจวิเคราะห์ได้ทุกอย่าง) โปรดกรอก ฟอร์มขอใบเสนอราคา
ตรวจขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
ตรวจสารพิษตกค้างเพื่อการส่งออก
ตรวจผักสดปลอดเชื้อจุลินทรีย์ E. coli, Salmonella spp.
ส่งตัวอย่างมะละกอ เพื่อการทดสอบการดัดแปลงพันธุกรรม
ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบ ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดแมงลัก ลูกเดือย และพริกแห้ง เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
Hardline Test Application
ปุ๋ยคุณภาพสูง
พืชทุกชนิด | ปุ๋ยทุเรียน | ปุ๋ยมันสำปะหลัง | ปุ๋ยสำหรับไร่อ้อย | ปุ๋ยนาข้าว | ปุ๋ยยางพารา | ปุ๋ยมะพร้าว | ปุ๋ยข้าวโพด | ปุ๋ยปาล์ม | ปุ๋ยสับปะรด | ปุ๋ยถั่วเหลือง | ปุ๋ยพริกไทย | ปุ๋ยกาแฟ | ปุ๋ยมะนาว | ปุ๋ยส้ม | ปุ๋ยลำไย | ปุ๋ยลิ้นจี่ | ปุ๋ยหน่อไม้ฝรั่ง | ปุ๋ยกระเจี๊ยบเขียว | ปุ๋ยมังคุด | ปุ๋ยมันฝรั่ง | ปุ๋ยหอมหัวใหญ่ | ปุ๋ยกระเทียม | ปุ๋ยหอมแดง | ปุ๋ยมะเขือเทศ | ปุ๋ยกล้วยไม้ | ปุ๋ยอินทผลัม | ปุ๋ยน้อยหน่า | ปุ๋ยชมพู่ | ปุ๋ยเงาะ | ปุ๋ยมะม่วง | ปุ๋ยมะขาม | ปุ๋ยพริก
ยาอินทรีย์แก้โรคพืช
โรคใบไหม้ | ทุเรียนใบติด | มันสำปะหลังใบไหม้ | โรคอ้อยใบไหม้ | ข้าวใบไหม้ | ยางพาราใบไหม้ | โรคมะพร้าวใบไหม้ | โรคราน้ำค้างข้าวโพด | ปาล์มใบไหม้ | โรคสับปะรด | โรคราน้ำค้างถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟใบไหม้ | ราสนิมมะนาว | ส้มใบไหม้ | ลำไยใบไหม้ | ลิ้นจี่ใบไหม้ | หน่อไม้ฝรั่งลำต้นไหม้ | กระเจี๊ยบเขียวฝักลาย | โรคใบจุดมังคุด | มันฝรั่งใบใหม้ | โรคหอมเลื้อย | โรคใบจุดกระเทียม | โรคหอมแดง | ราแป้งมะเขือเทศ | โรคจุดสนิมกล้วยไม้ | อินทผลัมใบไหม้ | น้อยหน่าดอกร่วง | ชมพู่ใบไหม้ | เงาะใบไหม้ | มะม่วงใบไหม้ | ราแป้งมะขาม | โรคพริก
ยาเคมี กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยทุเรียน | เพลี้ยมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยข้าว | เพลี้ยยางพารา | เพลี้ยมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยสับปะรด | เพลี้ยถั่วเหลือง | เพลี้ยพริกไทย | เพลี้ยกาแฟ | เพลี้ยมะนาว | เพลี้ยส้ม | เพลี้ยลำไย | เพลี้ยลิ้นจี่ | เพลี้ยหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยมังคุด | เพลี้ยมันฝรั่ง | เพลี้ยหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยกระเทียม | เพลี้ยหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยกล้วยไม้ | เพลี้ยอินทผาลัม | เพลี้ยน้อยหน่า | เพลี้ยชมพู่ | เพลี้ยเงาะ | เพลี้ยมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยพริก
ยาเคมี กำจัดโรคพืช
โรคใบไหม้ | โรคทุเรียน | โรคมันสำปะหลัง | โรคอ้อย | โรคข้าว | โรคยางพารา | โรคมะพร้าว | โรคข้าวโพด | โรคปาล์ม | โรคสับปะรด | โรคถั่วเหลือง | พริกไทยใบไหม้ | โรคกาแฟ | โรคมะนาว | โรคส้ม | โรคลำไย | โรคลิ้นจี่ | โรคหน่อไม้ฝรั่ง | โรคกระเจี๊ยบเขียว | โรคมังคุด | โรคมันฝรั่ง | โรคหอม | โรคกระเทียม | โรคหอมแดง | โรคมะเขือเทศ | โรคกล้วยไม้ | โรคอินทผาลัม | โรคน้อยหน่า | โรคชมพู่ | โรคเงาะ | โรคมะม่วง | โรคมะขาม | โรคพริก
ยาอินทรีย์ กำจัดเพลี้ยต่างๆ
กำจัดเพลี้ยต่างๆทุกชนิด | เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | เพลี้ยอ้อย | เพลี้ยศัตรูข้าว | เพลี้ยแป้งยางพารา | เพลี้ยศัตรูมะพร้าว | เพลี้ยข้าวโพด | เพลี้ยอ่อนปาล์มน้ำมัน | เพลี้ยแป้งสับปะรด | เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง | เพลี้ยแป้งพริกไทย | เพลี้ยแป้งกาแฟ | เพลี้ยไฟมะนาว | เพลี้ยไฟส้ม | เพลี้ยแป้งลำไย | เพลี้ยแป้งลิ้นจี่ | เพลี้ยไฟหน่อไม้ฝรั่ง | เพลี้ยจักจั่นฝ้ายกระเจี๊ยบเขียว | เพลี้ยไฟมังคุด | เพลี้ยจักจั่นมันฝรั่ง | เพลี้ยไฟหอมหัวใหญ่ | เพลี้ยไฟกระเทียม | เพลี้ยไฟหอมแดง | เพลี้ยมะเขือเทศ | เพลี้ยไฟกล้วยไม้ | เพลี้ยแป้งอินทผาลัม | เพลี้ยแป้งน้อยหน่า | เพลี้ยไฟชมพู่ | เพลี้ยแป้งเงาะ | เพลี้ยจักจั่นมะม่วง | เพลี้ยมะขาม | เพลี้ยไฟพริก
สารชีวินทรีย์ กำจัดหนอนต่างๆ
กำจัดหนอนศัตรูพืช | กำจัดหนอนทุเรียน | กำจัดหนอนมันสำปะหลัง | กำจัดหนอนกออ้อย | กำจัดหนอนในนาข้าว | กำจัดหนอนในสวนยางพารา | กำจัดหนอนมะพร้าว | กำจัดหนอนข้าวโพด | กำจัดหนอนปาล์มน้ำมัน | กำจัดหนอนสับปะรด | กำจัดหนอนถั่วเหลือง | กำจัดหนอนพริกไทย | กำจัดหนอนกาแฟ | กำจัดหนอนมะนาว | กำจัดหนอนส้ม | กำจัดหนอนลำไย | กำจัดหนอนลิ้นจี่ | กำจัดหนอนหน่อไม้ฝรั่ง | กำจัดหนอนกระเจี๊ยบเขียว | กำจัดหนอนมังคุด | กำจัดหนอนมันฝรั่ง | กำจัดหนอนหอมหัวใหญ่ | กำจัดหนอนกระเทียม | กำจัดหนอนหอมแดง | กำจัดหนอนมะเขือเทศ | กำจัดหนอนกล้วยไม้ | กำจัดหนอนอินทผาลัม | กำจัดหนอนน้อยหน่า | กำจัดหนอนชมพู่ | กำจัดหนอนเงาะ | กำจัดหนอนมะม่วง | กำจัดหนอนมะขาม | กำจัดหนอนพริก
โรงงานรับจ้างผลิตปุ๋ย OEM/ODM เป็นแบรนด์สินค้าของคุณ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ไตรโคเดอร์มา บิวเวอร์เรีย เมธาไรเซียม จุลินทรีย์ย่อยสลาย ยาปราบฯ สารปรับสภาพดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยเคมี ทำได้ทุกชนิด
เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท
ปุ๋ยยาฯ จุลินทรีย์ต่างๆ ปุ๋ยน้ำต่างๆ ปุ๋ยน้ำอะมิโน ไตรโคฯ ประเภทน้ำ ประเภทผง บรรจุขวด บรรจุซอง ทุกชนิด ฯลฯ
เริ่มต้นเพียง 45,000 บาท
ปุ๋ยเม็ดทุกชนิด บรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม บิ๊กแบ็ค 1 ตันเพื่อส่งออก กระสอบ 25 กิโลกรัม ทำได้ทุกชนิด ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน อะมิโนเม็ดสกัด ฮิวมิค ฯลฯ
โทร 090-592-8614
iLab.work ผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารใน ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช กากอุตสาหกรรม มาตฐาน ISO/IEC 17025


ตรวจง่ายนับ 1 2 3 มาตฐาน ISO/IEC 17025
1.เลือกและคำนวณค่าตรวจที่หน้าเว็บ คลิก
2.ส่งดินเข้าห้อง LAB (ไปรษณีย์,เคอรี่,แฟรช)
3.อ่านผลออนไลน์ (เราจัดส่งต้นฉบับผลวิเคราะห์ ไปตามที่อยู่ที่ให้ไว้เช่นกัน)
→เริ่มกันเลย เลือกค่าที่ต้องการวิเคราะห์
[มีชุดโปรฯแนะนำลดพิเศษ หรือเลือกเองได้]
แมลงศัตรูพืช ในมันสำปะหลัง เราป้องกันและกำจัดได้อย่างไรบ้าง?
Update: 2563/06/14 16:43:43 - Views: 3181
กำจัดเชื้อรา มังคุด ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T(ใช้ได้ทุกพืช)โดย FK
Update: 2565/09/13 10:27:13 - Views: 3001
โรคราสีชมพูในลองกอง
Update: 2564/03/30 09:15:52 - Views: 3354
ยากำจัดหนอนชวนชม หนอนกินใบ และหนอนต่างๆ ต้นชวนชม ฉีดพ่น ไอกี้-บีที
Update: 2564/09/29 03:30:57 - Views: 3388
มะนาว ราดำ รากเน่าโคนเน่า ใบไหม้ ยาฆ่าเชื้อราในพืชทุกชนิด เป็นสารชีวภาพปลอดภัย ปลอดสารพิษ ไอเอส และ FK-T
Update: 2566/04/20 10:53:20 - Views: 7439
ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟพริก ด้วย มาคา สารประกอบอินทรีย์เพื่อควบคุม เพลี้ยไฟพริก
Update: 2565/12/18 15:00:14 - Views: 3185
กำจัดเชื้อรา สาเหตุของโรคราดำ ในลำไย ไตรโคเดอร์มา ไตรโคเร็กซ์ ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
Update: 2566/01/06 09:50:57 - Views: 3084
แก้ โรคราในนาข้าว ข้าวใบไหม้ ใบจุด ราสนิม ใบขีดสีน้ำตาล เน่าคอรวง ติดต่อ ไลน์ @FarmKaset
Update: 2565/02/26 23:52:16 - Views: 3079
กระเจี๊ยบเขียว โตไว ใบเขียว เร่งราก เร่งดอก ขยายขนาด ผลใหญ่ ดก เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ผลผลิต ด้วย ปุ๋ย สตาร์เฟอร์
Update: 2567/04/08 15:15:30 - Views: 98
การจัดการเพลี้ยในต้นทับทิม: วิธีป้องกันและควบคุมเพลี้ยที่มีประสิทธิภาพ
Update: 2566/11/10 14:46:46 - Views: 360
🔥โรคมันสำปะหลังใบไหม้ และ โรคแอนแทรคโนสมันสำปะหลัง ใช้ ไอเอส ยับยั้ง FK-1 บำรุง
Update: 2564/07/05 09:08:40 - Views: 3891
มะม่วงหิมพานต์ยอดไหม้ มะม่วงหิมพานต์ใบไหม้ แอนแทรคโนสมะม่วงหิมพานต์ จากเชื้อรา ใช้ ไอเอส1 หยุดโรค + FK-1 ฟื้นฟู เร่งโต สร้างภูมิฯ 1ชุด ใช้ได้ 5ไร่
Update: 2564/08/28 21:48:19 - Views: 3099
กำจัดเพลี้ย ใน ลองกอง เร่งฟื้นฟูจากการเข้าทำลายของเพลี้ย บิวทาเร็กซ์ ปุ๋ยน้ำอะมิโน โดย ไดโนเร็กซ์
Update: 2566/05/03 15:53:58 - Views: 2962
หนอนคืบ กินใบลำไย(Leaf eating looper) ระบาดในหลายพื้นที่
Update: 2564/08/15 03:05:42 - Views: 3457
ไขข้อข้องใจ … ทำไมแหนมถึงกินดิบได้?
Update: 2565/11/16 13:48:55 - Views: 9908
การป้องกัน กำจัด โรค แอนแทรคโนส ในต้นหอม
Update: 2563/11/24 08:54:16 - Views: 3072
คู่มืองป้องกันและกำจัดโรคในลำไย โรคราต่างๆ ใบไหม้ ราแป้ง ราสนิม กิ่งแห้ง และราอื่นๆ
Update: 2566/04/30 08:55:27 - Views: 16637
ยากำจัดเพลี้ยมะระ เพลี้ยไฟมะระ เพลี้ยอ่อนมะระ เพลี้ยจักจั่นมะระ เพลี้ยต่างๆ ฉีดพ่น มาคา
Update: 2564/10/06 02:57:02 - Views: 3119
ป้องกันกำจัด โรคใบหงิก และ ใบตุ่ม ในยางพารา
Update: 2566/01/10 07:41:58 - Views: 3271
ผักกาดขาว รากเน่า!! ใบไหม้ ใบจุด ใบเหลือง ราน้ำค้าง ราเม็ด โรคราต่างๆ ป้องกันกำจัดด้วย ไอเอส และเร่งฟื้นฟู ด้วยปุ๋ย FK-T
Update: 2567/03/21 11:14:20 - Views: 104
GA4 © FarmKaset.ORG | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : 2022