[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | + เลือกหน้า | All contents

 
ติดตามสินค้าที่คุณสั่ง
คุณ นับ แก่นคำ, พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2564 21:14:25, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
นาย กิตติ ทัศน์อัญชุลีกุล, พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2564 15:57:46, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
คุณ นิรันดร์ ทองประยูร, พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2564 13:26:05, เลขจัดส่ง SMAM000023904Y7
คุณ อรุชา เอียดขาว, พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2564 13:04:51, เลขจัดส่ง J&T EXPRESS
คุณ อัจฉราภรณ์ หนึ่งคำมี, พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2564 09:35:47, เลขจัดส่ง SMAM000023905LT
คุณ สุพรรณ หลั่งโนนโพธิ์, พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2564 09:26:28, เลขจัดส่ง SMAM000023906A5
คุณ วิเชียร ธาวงศ์ษา, พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2564 08:46:29, เลขจัดส่ง SMAM000023908P2
คุณ ปรเมศวร์ ปิ่นบุตร, พุธ 28 กรกฎาคม 2564 15:34:15, เลขจัดส่ง SMAM000023907R9
คุณ ชุตินธร สุทธิเสวันต์, พุธ 28 กรกฎาคม 2564 14:34:23, เลขจัดส่ง J&T EXPRESS
คุณ สุประวีณ์ มุมณี, พุธ 28 กรกฎาคม 2564 14:30:13, เลขจัดส่ง J&T EXPRESS
ดูรายการจัดส่งทั้งหมด
ผลักดันไทย ศูนย์กลางค้าอัญมณีโลก คลังดันมาตรการภาษี
101.51.57.173: 2555/07/30 08:39:00
คลังชง มาตรการภาษีในที่ประชุม ครม.ไฟเขียวร่างพระราชกฤษฎีและร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ให้มีผลบังคับใช้สิ้น ธ.ค.ปี 57 ดันไทยศูนย์กลางค้าอัญมณี-เครื่องประดับโลก ...
 
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2555 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ครม.นอกสถานที่ จ.สุรินทร์ ในวันที่ 30 ก.ค.นี้ กระทรวงการคลังเสนอขอความเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับโลก และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีและร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. .... ) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้
 
สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายนั้น ในส่วนของร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการกำหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้ามาเพื่อขายหรือการขาย พลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย หยก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าวหรือที่ทำขึ้นใหม่ เพชร ไข่มุก และสิ่งทำเทียมเพชรหรือไข่มุกหรือที่ทำขึ้นใหม่ ให้แก่ผู้นำเข้าหรือผู้ขายที่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557 
 
ขณะที่ร่าง พ.ร.ฎ.ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นการกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมิใช่ห้างหุ้น ส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่มีเงินได้พึงประเมินจากการขายพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่งที่ทำเทียมเพชรหรือไข่มุกที่ทำขึ้นใหม่และได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้แล้วตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเมื่อถึงกำหนดยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้พึงประเมินจากการขายอัญมณีดังกล่าวมารวม คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557
 
ส่วนร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. .... ) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ เป็นการกำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินเฉพาะที่เป็นการจ่ายเงินได้จากการซื้อพลอย ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน โอปอล นิล เพทาย ไพฑูรย์ หยก และอัญมณีที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน เฉพาะที่ยังมิได้เจียระไน แต่ไม่รวมถึงสิ่งทำเทียมวัตถุดังกล่าว หรือที่ทำขึ้นใหม่ เพชร ไข่มุก และสิ่งทำเทียมเพชรหรือไข่มุกหรือที่ทำขึ้นใหม่ ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลและมิได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียบที่ใช้ สิทธิ์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 311) พ.ศ. 2540 ร้อยละ 1.0 ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินระหว่างวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับวันที่ 31 ธ.ค. 2557.
 
 
จาก : www.thairath.co.th
ผลักดันไทย ศูนย์กลางค้าอัญมณีโลก คลังดันมาตรการภาษี
อ่าน:5860
หุ้นไทยผันผวน : กสิกรฯคาดหุ้นไทยสัปดาห์หน้าผันผวน จับตาการเมืองในปท. ตัวเลขศก.สหรัฐ
101.51.57.176: 2555/07/28 20:07:40

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานว่า ดัชนีตาดหุ้นไทย(SET) ปรับขึ้น จากผลการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB โดยดัชนีปิดที่ระดับ 1,200.08 จุด เพิ่มขึ้น 2.39% จากสัปดาห์ก่อน ด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 10.51% จากสัปดาห์ก่อน มาอยู่ที่ 28,735.12 ล้านบาท โดยนักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ ขณะที่ นักลงทุนสถาบัน และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 297.71 จุด เพิ่มขึ้น 1.04% จากสัปดาห์ก่อน
 
ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นต้นสัปดาห์ โดยมีแรงหนุนจากพัฒนาการเชิงบวกจากที่ประชุมสุดยอดผู้นำยุโรป (EU Summit) รวมถึงแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่มธนาคาร ก่อนที่ดัชนีจะปรับลงในวันพุธ จากแรงขายทำกำไร อย่างไรก็ดี แรงหนุนจากการคาดการณ์ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ECB หนุนให้ดัชนีปิดเหนือ 1,200 จุดในวันพฤหัสบดี และดัชนียังยืนเหนือระดับดังกล่าวได้แม้ลดช่วงบวกลงในวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนรอการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ
 
สำหรับแนวโน้มสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9-13 ก.ค. 2555 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด และบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด มองว่าดัชนียังมีแนวโน้มผันผวน โดยต้องติดตามการตอบรับของนักลงทุนต่อตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมา รวมถึงประเด็นการเมืองในประเทศ ขณะที่ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ บันทึกการประชุมเฟดรอบวันที่ 19-20 มิ.ย. ดัชนีราคาผู้ผลิต และความเชื่อมั่นผู้บริโภค (เบื้องต้น) ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด คาดว่า ดัชนีจะมีแนวรับที่ 1,190 และ 1,165 จุด ขณะที่แนวต้านคาดว่าจะอยู่ที่ 1,205 และ 1,218 จุด ตามลำดับ
 
จาก matichon.co.th
หุ้นไทยผันผวน : กสิกรฯคาดหุ้นไทยสัปดาห์หน้าผันผวน จับตาการเมืองในปท. ตัวเลขศก.สหรัฐ
อ่าน:4271
เทคโนโลยีสุดล้ำ กับ การพัฒนาประเทศญี่ปุ่น
101.51.57.176: 2555/07/31 14:40:33

 

แหงนมองรอบๆ ตัวเราแล้ว เชื่อเหลือเกินว่าอย่างน้อยก็ต้องมีผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสารพัดชนิด
 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลากรูปแบบ หรือแม้แต่ออกไปตามท้องถนนก็จะเห็นรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นวิ่งกันเกลื่อนเมือง ซึ่งไม่ใช่เป็นเฉพาะแค่ในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลายประเทศทั่วโลก ในความเป็นจริงประเทศญี่ปุ่นเราก็รู้จักกันมาเนิ่นนานแล้ว แต่โดยส่วนตัวนั้นกลับไม่เคยทำความรู้จัก และหาที่มาที่ไปว่า เหตุไฉนประเทศนี้ถึงได้มีสินค้าต่างๆ ส่งออกไปทั่วโลก และทำไมจึงเป็นหนึ่งในผู้นำทางเทคโนโลยีของโลก
 
ประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเป็นหมู่เกาะทอดตัวยาวเหนือจรดใต้ มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับที่ราบเล็กน้อย ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ก็ไม่ได้มีปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย์ มิหนำซ้ำผลจากความพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สอง ได้สร้างความย่อยยับทั่วทุกระแหงในประเทศ แต่ ณ วันนี้ ญี่ปุ่นกลับกลายมาเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก ญี่ปุ่นทำได้อย่างไร? คำตอบก็คือว่า ภายหลังสงครามโลก ญี่ปุ่นใช้นโยบายเศรษฐกิจนำหน้าการทหาร เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่ารัฐธรรมนูญญี่ปุ่นหลังสงครามระบุไว้ว่า ญี่ปุ่นมีพันธสัญญาว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับสงครามใดๆ ดังนั้นการจะสร้างความมั่นคงให้กับประเทศได้ ก็จะต้องสร้างให้ประเทศเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนั่นเอง ซึ่งในช่วงระยะเวลาของการเริ่มต้นนโยบายนี้ ญี่ปุ่นมุ่งเน้นในทางด้านอุตสาหกรรมหนักเป็นพิเศษ จึงมีการนำเข้าเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศจำนวนมาก และอย่างที่ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นเป็นชาตินักประดิษฐ์ที่เก่งกาจไม่แพ้ใครในโลก ดังจะเห็นได้จากอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีความล้ำสมัยในสงครามโลก ดังนั้นการนำเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาปรับประยุกต์ด้วยการดัดแปลงแก้ไขและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับญี่ปุ่นแต่อย่างใด ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ของญี่ปุ่นตามมาอีกมากมายภายหลัง
 
ประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่มีการวิจัยและพัฒนาก้าวล้ำที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก โดยมีรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนและมีเอกชนเป็นผู้ลงทุนเป็นหลัก จากข้อมูลของ OEDC หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ระบุว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการขอสิทธิบัตรและมีจำนวนสิทธิบัตรต่อจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก ซึ่งสิ่งที่ขอจดสิทธิบัตร ได้แก่ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ หุ่นยนต์ เครื่องจักรกล วิศวกรรมการออกแบบ และเทคโนโลยีด้านการผลิตพลังงาน หากเราได้มีโอกาสเดินทางไปญี่ปุ่น แน่นอนว่าเราคงได้มีโอกาสสัมผัสกับเทคโนโลยีอันเกิดจากการวิจัยและพัฒนาของญี่ปุ่น เช่น อาคารทุกอาคารในญี่ปุ่นจะต้องสร้างบนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่สามารถป้องกันแผ่นดินไหว การเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ “ชิงกันเซ็ง” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ญี่ปุ่นคิดค้นเป็นที่แรกในโลก การนำหุ่นยนต์มาใช้ในการประกอบรถยนต์ที่มีความแม่นยำสูง และสามารถกำหนดปริมาณสายพานการผลิตที่แน่นอนได้ และการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่มีการนำเอาเทคโนโลยีกำจัดมลพิษจากการเผาไหม้ ซึ่งสอดคล้องกับการที่ญี่ปุ่นมีกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเข้มงวด และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมากที่สุดในโลก เป็นต้น
 
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยี คือ ส่วนสำคัญที่ทำให้ญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก แต่อีกหนึ่งแรงสนับสนุนสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี นั่นก็คืออัตลักษณ์ของชาวญี่ปุ่นที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีระเบียบวินัยสูง มีความละเอียดรอบคอบ และมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บังคับบัญชาและหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะที่ได้รับการสืบทอดมาจากสายเลือด “บูชิโด” หรือนักรบนั่นเอง ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ เมื่อ
 
นำมาผสมผสานกับวิธีการทำงานเกิดเป็นอีกหนึ่งปรัชญาในการทำงานที่เรียกว่า “โมโนซูคูริ” (Monozukuri) นั่นก็คือการให้ความสำคัญและการใส่ใจในรายละเอียดแม้เพียงเล็กน้อย ตั้งแต่กระบวนการคิด การผลิตไปจนถึงการจัดจำหน่าย เพื่อให้สินค้าเหล่านั้นเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้ามากที่สุด ดังนั้นจึงต้องมีการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและตัวสินค้าอยู่เสมอ เป็นผลทำให้ต้องมีการคิดค้นและพัฒนา
 
เทคโนโลยีใหม่ๆ จึงไม่แปลกที่ญี่ปุ่นจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและมีสินค้า ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าแปลกใหม่และหลากหลายมากที่สุดในโลก แต่กว่าที่ญี่ปุ่นจะมีศักยภาพในการทำสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ผ่าน 5 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ Imitation คือการลอกเลียนแบบ Improvement คือการทำให้ดีกว่าเดิม Initiative คือการริเริ่มพัฒนาให้แตกต่างไปจากเดิม Innovative คือการสรรค์สร้างให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่จากสิ่งที่มีอยู่เดิม และสุดท้าย Invention คือการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ที่ยังไม่มีใครเคยสร้างมาก่อน ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ในญี่ปุ่นดูเหมือนว่าจะสะท้อนถึงวิวัฒนาการเหล่านี้ได้อย่างดี จึงขอยกตัวอย่างกรณีของโตโยต้า โดยแรกเริ่มเดิมที โตโยต้าเป็นผู้ผลิตและพัฒนาเครื่องทอผ้า ต่อมาได้มีการสั่งนำเข้ารถยนต์จากยุโรปเพื่อนำมาถอดประกอบและศึกษา ซึ่งเป็นโมเดลที่หลายบริษัทในญี่ปุ่นนิยมใช้ในช่วงเวลานั้น จากนั้นจึงทดลองสร้างรถยนต์ต้นแบบขึ้นมาด้วยตัวเอง จากนั้นค่อยๆ พัฒนาให้มีรูปแบบสอดคล้องกับความเป็นญี่ปุ่น และในที่สุดโตโยต้าเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องยนต์ที่ทำงานผสมผสานระหว่างน้ำมันและไฟฟ้าเป็นรายแรกของโลก นอกจากนั้นยังเป็นผู้นำเอานวัตกรรมการประกอบรถยนต์ด้วยแขนกลมาใช้เป็นลำดับต้นๆ ของโลก ทำให้โตโยต้าก้าวขึ้นมาครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดของโลก
 
เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้โลกก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ณ เวลานี้ไม่เพียงแค่ญี่ปุ่นและชาติตะวันตกอีกหลายชาติเท่านั้นที่กำลังแข่งขันกันในเรื่องของเทคโนโลยี แต่ตอนนี้คงต้องเหลียวมองดูละแวกใกล้เคียงอย่างประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้ ที่ต่างก็กำลังมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตามมาไม่ห่าง ณ เวลานี้ ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าทั้งสองประเทศนี้ มีโมเดลในการพัฒนาเทคโนโลยีคล้ายคลึงกับญี่ปุ่น ดังนั้นจึงน่าจับตามองต่อไปว่าญี่ปุ่นจะพัฒนาเทคโนโลยีของตนไปในทิศทางไหน
เทคโนโลยีสุดล้ำ กับ การพัฒนาประเทศญี่ปุ่น
อ่าน:17892
ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ไทยส่งออกข้าวโพสหวาน อันดับ 3 ของโลก
101.51.57.176: 2555/07/27 13:04:43

 

ข้าวโพดหวานเป็นสินค้าผักประเภทหนึ่งที่น่าจับตามอง เนื่องจากในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งในด้านราคาและคุณภาพ โดยปัจจุบันไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานมากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากฮังการี และสหรัฐฯ ทำให้การปลูกข้าวโพดหวานในประเทศมีการขยายตัวอย่างมาก รองรับกับความต้องการของผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่มีการขยายการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน 
 
ตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานโลก…ฮังการีครองแชมป์ ไทยกำลังไล่ตามสหรัฐฯ 
 
ฮังการี สหรัฐฯและไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานมากที่สุดในโลก ปัจจุบันฮังการีมีสัดส่วนการส่งออกข้าวโพดหวานสดแช่เย็นและแช่แข็งร้อยละ 31.0 ของปริมาณการส่งออกในตลาดโลก และมีสัดส่วนร้อยละ 34.0 สำหรับข้าวโพดหวานแปรรูป โดยสามารถแย่งชิงตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานมาจากสหรัฐฯ โดยในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมากการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของสหรัฐฯในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 
กล่าวคือ สัดส่วนการส่งออกข้าวโพดหวานสด แช่เย็นและแช่แข็งเหลือเพียงร้อยละ 30.0 เทียบกับสัดส่วนที่เคยสูงถึงร้อยละ 50.0 ในปี 2541 ขณะที่สัดส่วนการส่งออกข้าวโพดหวานแปรรูปเหลือเพียงร้อยละ 33.0 เทียบกับสัดส่วนที่เคยสูงถึงร้อยละ 70.0 ในปี 2541 ในทางตรงกันข้ามฮังการีและไทยมีสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันฮังการีนั้นสามารถแซงสหรัฐฯขึ้นเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานอันดับหนึ่งของโลก เนื่องจากสหรัฐฯประสบปัญหาที่ประเทศผู้นำเข้าไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอ(Genetically Modified Organisms : GMOs) และสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานไปยังสหภาพยุโรปมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสหภาพยุโรปมีมาตรการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสินค้าอาหาร และการติดฉลากแยกระหว่างสินค้าที่มีจีเอ็มโอและสินค้าที่ปลอดจีเอ็มโอ 
 
นอกจากนี้ในปัจจุบันฮังการีเข้าไปเป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป ทำให้ประเทศในสหภาพยุโรปหันไปนำเข้าจากฮังการีมากขึ้น ส่วนไทยนั้นแม้ว่าจะผลิตข้าวโพดหวานได้เป็นอันดับ 8 ของโลก แต่ก็สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานได้มากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากฮังการีและสหรัฐฯ และมีสัดส่วนตลาดประมาณร้อยละ 20.0 ของข้าวโพดหวานแปรรูปในตลาดโลก 
 
ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานในไทย…หลากปัจจัยหนุน ผลผลิตเพิ่ม ส่งออกพุ่ง 
 
ปัจจุบันพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวานในประเทศไทยมีประมาณ 737,500 ไร่ ผลผลิต(ทั้งเปลือก)ประมาณ 1.48 ล้านตัน จากในปี 2545 มีพื้นที่ปลูกประมาณ 200,000 ไร่ ผลผลิต(ทั้งเปลือก)ประมาณ 400,000 ตัน เนื่องจากหลากหลายปัจจัยหนุน กล่าวคือ การส่งออกที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้บรรดาผู้ประกอบการในธุรกิจผักและผลไม้กระป๋องหันมาเพิ่มสายการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน และจำนวนผู้ประกอบการที่ผลิตข้าวโพดหวานสด แช่เย็นและแช่แข็งก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยผู้ประกอบการเหล่านี้หันไปลงทุนส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกข้าวโพดหวานในลักษณะตลาดข้อตกลง โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือ ซึ่งในระยะ 4 ปีที่ผ่านมาผลผลิตข้าวโพดหวานในภาคเหนือเพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งเท่าตัวทุกปี ทำให้ในปัจจุบันแหล่งปลูกข้าวโพดหวานที่สำคัญของไทยอยู่ทางภาคเหนือ จากเดิมแหล่งปลูกจะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และมหาสารคาม และภาคตะวันตกในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี และสมุทรสาคร ปัจจุบันจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานมีประมาณ 30 โรงงาน 
 
ข้าวโพดหวานที่จำหน่ายในตลาดแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 
 
1.ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูป ในช่วงระยะ 3 ปีที่ผ่านมาปริมาณการผลิตข้าวโพดหวานเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวโพดแปรรูปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผลผลิตข้าวโพดหวานในประเทศร้อยละ 95 จะส่งเข้าโรงงานเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวโพด และที่เหลืออีกร้อยละ 5 ส่งเข้าโรงงานผลิตข้าวโพดสดแช่เย็นแช่แข็ง คาดการณ์ว่าในปี 2548 ปริมาณการผลิตข้าวโพดหวานในส่วนนี้เท่ากับ 141,200 ตัน เมื่อเทียบกับในปี 2547 แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 ปริมาณข้าวโพดหวานที่ผลิตได้ในแต่ละปีประมาณร้อยละ 94 ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 6 เป็นการบริโภคในประเทศ 
 
การส่งออกข้าวโพดหวานแปรรูปมีทั้งในรูปของเมล็ดข้าวโพดหวานในน้ำเกลือ(Whole Kernel Corn) และซุปข้าวโพด(Cream Style Corn) ซึ่งข้าวโพดหวานแปรรูปของไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปของไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าในปี 2548 มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 3,500 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2547 แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.2 ตลาดส่งออกสำคัญคือ สหภาพยุโรปมีสัดส่วนตลาดประมาณร้อยละ 50.0 ส่วนตลาดที่มีความสำคัญรองลงมาและมีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์สูงคือ เกาหลีใต้ รัสเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และฟิลิปปินส์ คาดว่าในอนาคตตลาดเหล่านี้จะเพิ่มความสำคัญมากขึ้นทดแทนการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปที่เริ่มมีปัญหา โดยผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปของไทยสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดบางส่วนจากสหรัฐฯมาได้ ทั้งนี้เนื่องจากราคาข้าวโพดหวานแปรรูปคุณภาพดีของไทยนั้นมีราคาถูกกว่าของสหรัฐฯประมาณร้อยละ 20 และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปของไทยนั้นดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งขัน 
 
อย่างไรก็ตามสิ่งที่พึงระวังของการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูป คือ 
 
1.การแข่งขันกันเองของผู้ส่งออกของไทยที่ผลิตข้าวโพดหวานคุณภาพปานกลางและต่ำ ซึ่งจะเป็นตัวดึงราคาข้าวโพดหวานแปรรูปของไทยในอนาคต และอาจจะส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์โดยรวมของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปส่งออกโดยรวมของไทย ถ้ามีการปฏิเสธการนำเข้าผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปของไทย เนื่องจากสินค้าของผู้ผลิตบางรายคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่ประเทศนำเข้ากำหนดไว้ และผู้ส่งออกมีการตัดราคาจำหน่ายแข่งขันกันเอง ซึ่งอาจจะส่งผลเสียในระยะยาว โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์รายงานว่ามีกระแสข่าวว่าผู้ผลิตข้าวโพดกระป๋องในสหภาพยุโรปเตรียมจะฟ้องร้องเพื่อให้เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าข้าวโพดกระป๋องที่ส่งออกจากไทย หลังพบว่าการส่งออกจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีราคาต่ำ ทำให้ผู้ผลิตภายในของสหภาพยุโรปได้รับผลกระทบ 
 
2.การส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปไปยังสหภาพยุโรปลดลง อันเนื่องจากการที่ฮังการี ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปอันดับหนึ่งของโลกเข้าไปเป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรปในเดือนพฤษภาคม 2547 ทำให้สหภาพยุโรปหันไปนำเข้าจากฮังการีมากยิ่งขึ้น 
 
3.ข้าวโพดหวานสดแช่เย็นแช่แข็ง ในช่วงระยะ 3 ปีที่ผ่านมาปริมาณการผลิตข้าวโพดหวานเพื่อนำไปผลิตเป็นข้าวโพดหวานสด แช่เย็นและแช่แข็งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าในปี 2548 ปริมาณการผลิตข้าวโพดหวานในส่วนนี้เท่ากับ 6,145 ตัน เมื่อเทียบกับในปี 2547 แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.5 ปริมาณข้าวโพดหวานที่ผลิตได้ในแต่ละปีประมาณร้อยละ 90 ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 เป็นการบริโภคในประเทศ 
 
การส่งออกข้าวโพดหวานสดแช่เย็นแช่แข็งของไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง คาดว่ามูลค่าการส่งออกข้าวโพดหวานสดแช่เย็นแช่แข็งในปี 2548 เท่ากับ 170.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับมูลค่าส่งออกในปี 2547 แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.6 ซึ่งข้าวโพดหวานสดแช่เย็นแช่แข็งกำลังเป็นที่นิยมบริโภคในตลาดต่างประเทศ ตลาดส่งออกที่สำคัญคือ ญี่ปุ่น โดยมีสัดส่วนร้อยละ 60.0 การส่งออกไปยังญี่ปุ่นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตลาดช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่าน และในปี 2547 ขยายตัวถึง 4 เท่าตัว คาดว่าในปี 2548 มูลค่าการส่งออกข้าวโพดหวานสดแช่เย็นแช่แข็งไปยังญี่ปุ่นจะยังคงขยายตัวอีกประมาณ 1 เท่าตัว อย่างไรก็ตามไทยต้องเผชิญกับปัญหาความเข้มงวดในเรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัย และการแข่งขันกับจีน ซึ่งมีราคาถูกกว่า แต่ผู้ส่งออกไทยยังคงได้เปรียบในเรื่องคุณภาพของสินค้า สำหรับตลาดอื่นๆที่น่าสนใจคือ ไต้หวันและสหรัฐฯ ส่วนตลาดใหม่ที่เริ่มมีการส่งออกคือ คอสตาริกา สวีเดน เวียดนาม เรอูเนียง สิงคโปร์ และอิหร่าน 
 
บทสรุป 
 
ปัจจุบันไทยครองอันดับ 3 ในการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานในตลาดโลกรองจากฮังการีและสหรัฐฯ โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของไทยได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและราคา รวมทั้งยังเป็นที่นิยมบริโภคอย่างมากในตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ผักหลายรายหันมาเพิ่มสายการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานเพื่อการส่งออก ทำให้มีการเข้าไปลงทุนส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานในลักษณะตลาดข้อตกลงเพื่อควบคุมปริมาณและคุณภาพการผลิตให้ตรงตามความต้องการ อย่างไรก็ตามปัจจัยพึงระวังที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้การส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของไทยยังจะเติบโตต่อเนื่องต่อไป ก็คือ การรักษาระดับมาตรฐานการผลิตและปัญหาการตัดราคากันเองของผู้ส่งออก ซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาการสอบสวนการทุ่มตลาดในประเทศนำเข้าสำคัญ โดยทั้งสองปัญหานี้จะส่งผลกระทบต่อทั้งภาพรวมการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของไทยในอนาคต 
 
 
ปริมาณการผลิตและความต้องการข้าวโพดหวานแช่แข็งของไทย 
: ตัน 
2545 2546 2547 2548* 
สต็อกต้นปี 130 126 360 390 
ปริมาณการผลิต 1,200 4,700 5,100 6,145 
ปริมาณการนำเข้า 18 17 15 15 
รวม 1,348 4,843 5,475 6,550 
ส่งออก 1,072 4,310 4,900 6,000 
บริโภคในประเทศ 150 173 185 200 
สต็อกปลายปี 126 360 390 350 
ที่มา : USDA. GAIN Report. Thailand Processed Sweet Corn Annual 2004. 
หมายเหตุ : *คาดการณ์ 
 
มูลค่าส่งออกข้าวโพดหวานสดแช่เย็นแช่แข็งของไทย 
: ล้านบาท 
ประเทศ 2545 2546 2547 มค.-มิย. 2548 
ญี่ปุ่น 4.4 9.9 52.5 52.6 
ไต้หวัน 1.9 2.6 25.3 7.2 
คอสตาริกา - - - 6.5 
สหภาพยุโรป 22.1 11.5 16.1 5.0 
เวียดนาม - - 2.1 2.7 
สหรัฐฯ 2.1 0.8 5.1 1.7 
อื่นๆ 21.3 19.5 12.5 10.0 
รวม 51.8 
(7.2) 44.3 
(-14.5) 113.6 
(156.4) 85.7 
(38.7) 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
ปริมาณการผลิตและความต้องการข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องของไทย 
: ตัน 
2545 2546 2547 2548* 
สต็อกต้นปี 6,521 5,605 6,500 6,300 
ปริมาณการผลิต 67,500 90,000 118,000 141,200 
ปริมาณการนำเข้า 5 5 5
รวม 74,026 95,610 124,505 147,505 
ส่งออก 66,321 86,264 115,000 138,000 
บริโภคในประเทศ 2,100 2,846 3,205 3,505 
สต็อกปลายปี 5,605 6,500 6,300 6,000 
ที่มา : USDA. GAIN Report. Thailand Processed Sweet Corn Annual 2004. 
หมายเหตุ : *คาดการณ์ 
มูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปของไทย 
: ล้านบาท 
ประเทศ 2545 2546 2547 มค.-มิย. 2548 
สหภาพยุโรป 647.1 984.4 1,409.1 691.0 
เกาหลีใต้ 193.1 225.6 184.9 105.1 
รัสเซีย 132.0 82.9 128.1 93.8 
ญี่ปุ่น 24.4 102.4 124.3 66.1 
ไต้หวัน 116.8 141.0 146.4 60.0 
สหรัฐฯ 24.6 67.6 94.0 50.5 
ฟิลิปปินส์ 35.0 38.6 57.0 47.6 
อื่นๆ 408.2 435.7 566.0 436.8 
รวม 1,581.2 
(61.6) 2,078.2 
(31.4) 2,709.8 
(30.4) 1,550.9 
(22.6) 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์
อ่าน:10014
โรงงานน้ำตาลแห่เปิดใหม่อีก 5 แห่งรับฤดูการเปิดหีบอ้อยปี 2555/56
101.51.57.176: 2563/06/24 08:57:16

โรงงานน้ำตาลแห่เปิดใหม่อีก 5 แห่งรับฤดูการเปิดหีบอ้อยปี 2555/56 ที่จะเริ่มเปิดหีบช่วงปลายปีนี้ รับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายรุ่ง ส่งผลให้โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศมีทั้งสิ้น 52 แห่ง ลั่นการผลิตทะลุ 1 ล้านตัน คาดจะเกิดการแย่งอ้อย
แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า ฤดูการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายในปี2555/56 ซึ่งจะมีการเปิดหีบการผลิตอ้อยประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน 55 นั้นจะมีโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่เกิดขึ้นอีกประมาณ 5 แห่ง ได้แก่ โรงงานน้ำตาลรวมเกษตรอุตสาหกรรม (มิตรผล) จ.เลย กำลังผลิต 25,000 ตันอ้อยต่อวัน โรงงานน้ำตาลขอนแก่น จ.เลย กำลังผลิต 24,000 ตันอ้อยต่อวัน โรงงานไทยกาญจนบุรี จ.อุดรธานี กำลังผลิต 24,000 ตันอ้อยต่อวัน โรงงานน้ำตาลระยอง จ.ชัยภูมิ กำลังผลิต 15,000 ตันอ้อยต่อวัน และโรงงานน้ำตาลมิตรเกษตร จ.อุทัยธานี กำลังผลิต 25,000 ตันอ้อยต่อวัน
“โรงงานทั้งหมดเป็นโรงงานน้ำตาลที่ตั้งใหม่ตามนโยบายการเปิดเสรีช่วงสมัยนายชาญชัย ชัยรุ่งเรืองเป็น รมว.อุตสาหกรรม และต่อเนื่องมายังสมัยนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมว.อุตสาหกรรม ซึ่งโรงงานน้ำตาลเดิมมี 47 แห่ง กำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด 905,320 ตันอ้อย/วัน ซึ่งถือเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับปริมาณอ้อยเดิมที่มีอยู่ แต่ฤดูการผลิตหน้าจะมีโรงงานเพิ่มอีก 5 แห่ง กำลังผลิตเพิ่มอีก 113,000 ตันอ้อยต่อวัน รวมเป็น 52 แห่งกำลังผลิตรวมจะเป็น 1,018,320 ตันอ้อยต่อวัน ซึ่งคาดว่าจะใกล้เคียงกับปริมาณอ้อยที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น แต่ก็คาดว่าจะเกิดการแย่งชิงอ้อยในการนำมาหีบให้ได้มากสุดเช่นกัน” แหล่งข่าวกล่าว
นายกำธร กิตติโชติทรัพย์ ประธานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเกิดขึ้นของโรงงานน้ำตาลใหม่ในฤดูการผลิต 2555/56 ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้มีการขยายพื้นที่ปลูกอ้อยในอนาคตซึ่งถือเป็นพืชเกษตรตัวเดียวของไทยที่มีศักยภาพในปัจจุบันเพราะแนวโน้มราคาตลาดโลกยังทรงตัวระดับสูง อย่างไรก็ตาม ผลจากการเปิดหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี 54/55 ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 54 ขณะนี้มีโรงงานปิดหีบแล้ว 15 แห่งและคาดว่าจะทยอยปิดหีบภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ทั้งหมด
“ขณะนี้อ้อยที่เข้าหีบล่าสุดทั้งสิ้น 95 ล้านตันอ้อย ซึ่งจากการประเมินปีนี้การผลิตอ้อยคงจะไม่ถึง 100 ล้านตันแต่ก็จะใกล้เคียงอยู่ราว 98-99 ล้านตันอ้อย เนื่องจากมีฝนตกมาทำให้การตัดอ้อยที่เหลือยากขึ้น” นายกำธรกล่าว
สำหรับกรณีค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนื่องจากปัจจุบันการจ้างตัดอ้อยจะเป็นการรับเหมาเฉลี่ยแล้วค่าจ้างจะเกิน 300 บาทต่อวันอยู่แล้ว แต่ปัญหาคือ แนวโน้มการขาดแคลนแรงงานซึ่งหายากเพราะแรงงานส่วนใหญ่ไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหมด ดังนั้นเกษตรกรผู้เพาะปลูกอ้อยจะมองหาเครื่องจักรมาทดแทนโดยเฉพาะรถตัดอ้อยมากขึ้น
“ขณะนี้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายมีโครงการสนับสนุนวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาทเพื่อปล่อยกู้ให้กับชาวไร่อ้อยดอกเบี้ย 2% ต่อปีซื้อรถตัดอ้อยผ่อนชำระ 6 ปี ซึ่งขณะนี้พบว่าชาวไร่อ้อยเริ่มสนใจเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งคาดว่ากองทุนฯ อาจจะตั้งวงเงินเพิ่มให้อีก 1,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันรถตัดอ้อยเฉลี่ยจะมีราคาประมาณ 5 ล้านบาทต่อคัน และมีความสามารถตัดอ้อยได้ 8,000-10,000 ตันต่อวัน”
จาก manager.co.th
โรงงานน้ำตาลแห่เปิดใหม่อีก 5 แห่งรับฤดูการเปิดหีบอ้อยปี 2555/56
อ่าน:12908
ไม้มงคล 9 อย่าง พันธุ์ต้นไม้มงคล ที่ควรปลูกในบ้าน
101.51.57.176: 2555/07/26 16:14:13

 

ไม้มงคล 9 อย่าง
พันธุ์ต้นไม้มงคล ที่ควรปลูกในบ้าน
 
ความเชื่อเกี่ยวกับบ้านมีมากมาย ตั้งแต่สมัยโบราณมาถึงปัจจุบัน มีความเชื่อหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมกันมาก นั่นคือ การปลูกต้นไม้มงคลไว้ประจำบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล ความมั่งคั่ง เงินทองไหลมาเทมา ทั้งยังทำให้สมาชิกที่อยู่อาศัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ต้นไม้มงคล 9 อย่าง ที่ควรปลูกในบ้าน หาซื้อที่ไหนก็มี มีขายตามร้านจัดสวนทั่วไป มีดังนี้
 
1. ต้นขนุน เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย ขนุน เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15 – 30 เมตร  ปลูกง่าย โตไว ลูกขนุนมีลักษณะกลม รี ใหญ่ ผลสีเหลือง มีรสชาดหอมหวาน ตามความเชื่่อ ต้นขนุน จะช่วยให้การค้าเจริญรุ่งเรือง มีผู้อุปการะคุณ ให้การสนับสนุน หนุนนำ นิยมให้ปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน
 
2. มะนาว เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง มีรสเปรี้ยวจัด ต้นเป็นพุ่มเตี้ย  สูงประมาณ 5 เมตร ใบยาวเรียว ผลของมะนาวกลมเขียว  เมื่อสุกจะเป็นสีเหลือง มีสรรพคุณทางยาหลายอย่าง เช่น ช่วยขับลม รักษาอาหารท้องอืด ท้องเฟ้อ ไอและเสมหะ คนสมัยโบราณเชื่อว่าการปลูกมะนาวที่บ้าน จะทำให้มีความสุขกาย สุขใจ สามารถป้องกันศัตรูได้ นิยมให้ปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 
3. ไผ่สีสุก เป็นไม้ยืนต้น ประเภทไม้ไผ่  มีความยาวสูงประมาณ 10 -18 เมตร ขึ้นเป็นกอ ลำต้นแข็ง ผิวเรียบมัน ใบเรียวยาว ออกดอกเป็นช่อ และมีหน่อขนาดใหญ่ มักจะขึ้นเองบนภเขาสูงๆหรือป่าราบ เชื่อว่า การปลูกไผ่สีสุก ไว้ในบ้าน จะทำให้ครอบครัวมีความศรีสุข เหมือนดั่งชื่อต้นไม้ นิยมปลูกไว้ทางทิศตะวันออก
 
4. ต้นมะม่วง เป็นไม้ผลขนาดใหญ่  และเป็นต้นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่มีมาตั้งแต่พุทธกาล ปลูกง่าย ปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทย มีมากมายหลายพันธุ์ ผลสามารถรับประทานได้ทั้งสุกและดิบ เชื่อว่าการปลูกมะม่วง จะช่วยให้ร่ำรวยเงินทอง กิจการเจริญรุ่งเรือง นิยมให้ปลูกทางทิศใต้ของบ้าน
 
5. ส้มป่อย เป็นไม้เถา มีหนามที่เปลือกของลำต้น เลื้อยไปที่ต้นไม้ต้นอื่นได้ ดอกมีขนาดเล็กเป็นช่อคล้ายดอกกระถิน สามารถใช้รักษาโรคอาการต่างๆได้ เช่น ใบ ช่วยขับเสมหะ ระดูขาว  ฝัก แก้ไอ โรคผิวหนัง บำรุงเส้นผม คนโบราณเชื่อว่า ส้มป่อย จะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้าย ภูตผีปีศาจ สิ่งที่ไม่ดีต่างๆออกไปได้ นิยมให้ปลูกทางทิศเหนือ
 
6. มะยม เป็นไม้ยืนต้น ใบเดี่ยว สูงประมาณ 3-10 เมตร เปลือกไม้มีสีเทาปนน้ำตาล ขรุขระ ใบมีลักษณะกลมมน แต่ที่ปลายจะแหลม มีผลกลม สีเขียว เหลือง รสชาติเปรี้ยว ปลูกขึ้นได้ดีในดินที่ร่วนซุย เชื่อว่า การปลูกมะยม จะทำให้ผู้คนมีความนิยมชมชอบ ทั้งยังสามารถขจัดผีร้ายได้ นิยมให้ปลูกทางทิศตะวันออก
 
7. กระถิน เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 10 เมตร ใบเล็กเรียว ประกอบแบบขนนก เรียงสลับกัน ออกดอกเป็นช่อแน่น ออกตามง่ามใบ มีกลิ่นหอมเล็กน้อย ผลเป็นฝักยาว ความเชื่อโบราณกล่าวไว้ว่า กระถินเป็นต้นไม้ที่ช่วยป้องกันสิ่งไม่ดี สิ่งชั่วร้ายได้ ให้ปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้าน
 
8. โกสน เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 3-5 เมตร ลำต้นตรง สีน้ำตาลปนเทา ออกดอกเป็นพวงห้อยลงมา ยาวประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ดอกมีขนาดเล็ก สีขาว โกสนมีหลายชนิดพันธุ์ พันธุ์ที่นิมยมปลูก ไกรทอง ทับทิมทอง เหรียญทอง โบราณเชื่อว่า ต้นโกสนเป็นต้นไม้แห่งบุญบารมี หากปลูกไว้จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล ชีวิตมีบุญกุศล สมาชิกในบ้านจะเป็นคนดี ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข แนะนำให้ปลูกทางทิศตะวันออกของบ้าน
 
9. เฟื่องฟ้า ราชินีแห่งไม้ประดับ เป็นไม้ประเภทเถาเลื้อย ลำต้นยาวประมาณ 1-10 เมตร ลำต้นมีหนามแหลมยาว สีเทาหรือสีน้ำตาล ใบมีลักษณะมน เรียว ออกดอกเป็นช่อ ดอกจะมีกลีบประดับ 3 กลีบ มีหลายสี หลายชนิดพันธุ์ เชื่อว่า เฟื่องฟ้า จะช่วยให้ชีวิตรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า มีความสว่างสดใส มีราศี แนะนำให้ปลูกทางทิศตะวันออก และต้องปลูกในวันพุูธ คนที่ปลูกควรเป็นผู้หญิง  จะเกิดความเป็นสิริมงคลมากขึ้น
 
จาก banidea.com
ไม้มงคล 9 อย่าง พันธุ์ต้นไม้มงคล ที่ควรปลูกในบ้าน
อ่าน:9758
ส่งออกข้าวโพดหวาน อนาคตรุ่ง
101.51.57.176: 2555/07/27 15:00:57

 

ผู้ประกอบการข้าวโพดหวานกระป๋องลุ้นระทึกอียูยกเลิกมาตรการตอบโต้ทุ่มตลาดกลางปีนี้ เผยหากผู้ประกอบการฝรั่งเศส ฮังการี ไม่เสนอกรรมาธิการยุโรปทบทวน จะถูกยกเลิกโดยปริยายชี้หวังได้สูงเหตุหิมะถล่มสินค้าขาดตลาด ข้าวโพดฝักอ่อนไทยพลอยได้รับอานิสงส์ราคาแตะกก. 35 บาท 

 
นายพรชัย ปิ่นวิเศษ ประธานกลุ่มข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงสถานการณ์ตลาดข้าวโพดหวานกระป๋องว่ามีแนวโน้มที่สดใสมาก เพราะเวลานี้ทุกตลาดหันมานำเข้าข้าวโพดหวานกระป๋องจากประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี แม้ว่าข้าวโพดหวานกระป๋องของไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี)จากสหภาพยุโรป(อียู) แต่ยังสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะสหรัฐอเมริกาผลผลิตข้าวโพดหวานเริ่มลดลงหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมปลูกพืชพลังงาน จึงหันมานำเข้าจากไทย ส่วนญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เป็นผู้นำเข้าจากสหรัฐฯเมื่อผลผลิตสหรัฐฯลดลงสินค้าราคาแพงญี่ปุ่นจึงหันมานำเข้าจากไทยเช่นเดียวกัน

 
นอกจากมีตลาดใหม่เข้ามารองรับตลาดสหภาพยุโรปแล้ว ขณะนี้ผู้ประกอบการมีความหวังลึกๆ ว่ากลางปีนี้จะมีข่าวดีสำหรับตลาดสหภาพยุโรป เพราะว่าเดือนมิถุนายน 2555 จะครบ 5 ปีที่อียูเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดและจะมีการทบทวนเป็นครั้งแรก ซึ่งตามขั้นตอนนั้นผู้ประกอบการในยุโรปที่เป็นผู้ยื่นเรื่องต่อทางการของยุโรปให้ไต่สวนและเรียกเก็บภาษีเอดีผู้ส่งออกของไทยต้องเป็นผู้ยื่นให้มีการทบทวนจะยกเลิกหรือเรียกเก็บภาษีเอดีในอัตราเท่าใด หากผู้ประกอบยุโรปไม่ยื่นให้ทบทวนเท่ากับว่าการเรียกเก็บภาษีเอดีจากผู้ส่งออกไทยถูกยกเลิกไปโดยปริยาย

 
"เวลานี้หลายประเทศในสหภาพยุโรปประสบภัยธรรมชาติหิมะตกอย่างรุนแรง จนไม่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ สินค้าพืชผักต่างๆ ไม่เพียงพอบริโภค จะเห็นได้ว่าเวลานี้ยุโรปสั่งนำเข้าข้าวโพดฝักอ่อนสดจากประเทศไทยจนสินค้าไม่พอป้อน และดันราคาภายในประเทศสูงขึ้นจากเคยรับซื้อกก.ละ 20-21 บาท เวลานี้ข้าวโพดฝักอ่อนราคาสูงถึงกก.ละ 35 บาท จึงมีความหวังว่าผู้ประกอบการในประเทศฝรั่งเศส ฮังการี และอิตาลีที่ยื่นฟ้องกล่าวหาไทยทุ่มตลาดข้าวโพดหวานจะไม่ยื่นให้ทางการยุโรปทบทวน นั่นเท่ากับว่ามาตรการเรียกเก็บเอดีถูกยกเลิกไปโดยปริยาย ส่วนข้าวโพดหวานกระป๋องราคายังไม่เคลื่อนไหวสูงขึ้นเท่ากับข้าวโพดฝักอ่อนเพราะเป็นสินค้าอุตสาหกรรม"

 
นายพรชัย กล่าวว่าจากการที่อุตสาหกรรมข้าวโพดหวานกระป๋องมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงได้เสนอสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) บรรจุข้าวโพดหวานเป็นพืชเศรษฐกิจ มีนโยบายส่งเสริมปลูกอย่างชัดเจน เพราะเวลานี้ปัญหาของผู้ประกอบการคือวัตถุดิบไม่เพียงพอป้อนโรงงาน ทั้งที่ตลาดมีความต้องการ ขณะเดียวกันได้เสนอกระทรวงพาณิชย์เข้ามากำกับดูแลผู้ประกอบการไม่ให้ขายสินค้าตัดราคากันเอง เพราะสาเหตุถูกเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดอยู่ ณ เวลานี้เป็นผลสืบเนื่องจากผู้ประกอบการขายตัดราคากันเอง ซึ่งไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใด เพราะข้าวโพดหวานกระป๋องตลาดมีความต้องการสูง ผู้ส่งออกของไทยสามารถกำหนดราคาขายได้โดยไม่ต้องไปกดราคาขายแข่งกันแต่อย่างใด
 
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
 
ส่งออกข้าวโพดหวาน อนาคตรุ่ง
อ่าน:7174
โรคมือเท้าปาก ระบาดในเมืองไทย แต่ผู้ป่วยยังน้อยกว่า สิงคโปร์-เวียดนาม
101.51.58.30: 2555/07/23 20:57:36
วันนี้( 21 ก.ค.) นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข กล่าวในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน เกี่ยวกับสถานการณ์โรคมือเท้าปากว่า นายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงไม่อยากให้มีผู้เสียชีวิตแม้แต่รายเดียว จึงเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ไปดูแลสถานศึกษา หรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงเพราะประเทศเพื่อนบ้านไทยมีเสียชีวิตจากโรคนี้ หากพื้นที่ใดมีผู้เจ็บป่วย 10-20 คนสามารถจัดกิจกรรมร่วมกัน และจากการรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องนี้ทำให้คนมาพบหมอมากขึ้นถือเป็นเรื่องดี ที่คนตระหนักมากขึ้น เพราะก่อนป่วยแล้วไม่มาหาหมอ โอกาสตายก็มี ถ้าไปพบหมอ ทำตามหมอบอก ดูแลตั้งแต่เริ่มมีอาการ ไม่ต้องกังวลเรื่องเสียชีวิต

“ผมสบายใจที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดี และดีใจที่ประชาชนตระหนักเกี่ยวกับโรคนี้เมื่อเจ็บป่วยแล้วมาพบแพทย์ ผมยืนยันว่าโรงพยาบาลทั้งรัฐและเกชนสามารรถดูแลเด็กป่วยได้ ขณะนี้ได้มีหนังสือไปยังทุกหน่วยบริการเพื่อให้องค์ความรู้รวมถึงการดูแลเด็กป่วย” นายวิทยา กล่าว

นายวิทยา กล่าวต่อว่า ในการดูแลเรื่องความสะอาดสถานศึกษาหรือศูนย์เด็กเล็กหรือสถานที่เสียง ไม่อยากให้ระบาดแล้วทำความสะอาด แต่อยากให้ทำตลอด รวมทั้ง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ควรทำให้เป็นสันดาน กลับจากทำงานล้างมือก่อนกอบลูก ไม่ใช้โหนรถเมล์เสร็จแล้วมาอุ้มลูก พ่อแม่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ เพราะอาจเป็นพาหะนำเชื้อมาสู่ลูกได้ ศูนย์กีฬาต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์รวมเด็ก ควรมีการทำความสะอาดด้วย

ด้าน นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การระบาดของโรคมือเท้าปากในช่วงนี้ทุกปีก็เป็นแบบนี้ เพราะเดือนมิ.ย.เด็กไปโรงเรียน ฝนตกเชื้ออยู่ได้นานเพราะความชื้น โดยตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมานิดหน่อย ดังนั้นหากมีเด็กป่วยให้รีบมาโรงพยาบาล สำหรับเชื้อไวรัสมือเท้าปากนั้นได้มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตลอดและยังไม่พบเชื้อรุนแรง หรือเชื้อที่กลายพันธุ์ โดยเฉพาะเอนเทอโรไวรัส 71 ยังไม่มีตัวใหม่ ที่ทำให้เกิดแทรกซ้อนถึงตายได้ เชื้อในกลุ่มไวรัสเอนเทอโรยังไม่มีการกลายพันธุ์เพียงแต่จะแยกแยะสายพันธุ์ย่อยได้มากน้อยแค่ไหน และจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีคนเสียชีวิต

นพ.พรเทพ กล่าวต่อว่า มีสถานศึกษาหลายแห่งที่ปิดโรงเรียนแต่ไม่เป็นข่าวก็เยอะ ตรงนี้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงเรียนโดยตรง ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจะส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วกว่า 1,000 หน่วยไปให้คำแนะนำ ทำความสะอาด เอาเอกสารไปให้ครูสอนเด็ก ที่ผ่านมาพบว่า ศูนย์เด็กเล็กกว่าหมื่นแห่งขององค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศแทบไม่มีเด็กป่วยโรคมือเท้าปาก เพราะได้รับการอบรมให้ดูแลและตรวจร่างกายเด็กทุกเข้า อย่างไรก็ตามมีพ่อแม่ผู้ปกครองบางคน อยากให้ลูกเป็นในปีนี้เพราะเชื้อไม่รุนแรง เป็นแล้วจะได้มีภูมิต้านทานไปตลอด แต่หลายคนก็ไม่อยากให้ลูกป่วยเพราะพ่อแม่ต้องดูแลลูกเหนื่อย

“ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคมือเท้าปากน้อยกว่า สิงคโปร์ และเวียดนาม อย่างสิงคโปร์มีผู้ป่วยกว่า 2 หมื่นราย เวียดนามกว่า 6.3 หมื่นราย ดังนั้นอย่ากังวลเรื่องนี้ เพราะสาธารสุขเราดีมาก มาตรการปิดโรงเรียนบางประเทศไม่ใช้ แต่ไทยใช้ ขอความกรุณาผู้ปกครองหากปิดอย่าไปต่อต้านเพราะเราป้องกันไม่ให้ลูกหลานท่านป่วย”นพ.พรเทพ กล่าวหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน 1422

นพ.พรเทพ กล่าวด้วยว่า ปีนี้พบโรคไข้หวัดใหญ่น้อยต้องขอบคุณรัฐบาลที่ให้งบประมาณกว่า 600 ล้านบาทซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 3.5 ล้านโดส มีกลุ่มเสียงมาฉีดวัคซีนกว่า 1 ล้านคนแล้ว ดังนั้นในกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ฉีด ขอให้มาฉีดวัคซีนได้

ด้าน พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กล่าวว่า หากเด็กมีไข้สูงเกิน 48 ชม.หรือ 2 วัน หรืออาการไม่ดี เช่น ชัก เกร็ง อาเจียน พูดไม่รู้เรื่อง ตาขวาง ๆ ให้พ่อแม่ผู้ปกครองรีบพาบุตรหลานไปพบแพทย์ ในส่วนของ รพ.เด็กตอนนี้มีคนไข้มาพบแพทย์มาก ก็จะเช็ดทำความสะอาดลิฟท์ทุก ชม. และมีน้ำยาให้ล้างมือทำความสะอาด ทั้งนีพยายามสอนให้พ่อแม่ไม่ให้เอามือเข้าปากโดยไม่จำเป็น โดยมาตรการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ มีความสำคัญในการป้องกันโรค เพราะพ่อแม่เวลาป้อนอาหารลูกเอาเข้าปากตัวเองอาจแพร่เชื้อได้

“ช่วงนี้นอกจากโรคมือเท้าปากแล้วควรระหวังโรคไข้หวัดใหญ่ด้วย สำหรับโรคติดเชื้อจำนวนผู้ป่วยในปัจจุบันลดลงมาก แต่ปัญหาจากอุบัติเหตุ พลัดตก หกล้ม รถชน จมน้ำเจอเยอะมาก” พญ.ศิราภรณ์ กล่าว.

จาก dailynews.co.th
โรคมือเท้าปาก ระบาดในเมืองไทย แต่ผู้ป่วยยังน้อยกว่า สิงคโปร์-เวียดนาม
อ่าน:5997
อุตสาหกรรมมันเส้น และการผลิตมันเส้น
113.53.95.118: 2555/04/11 14:56:21

 

การแปรรูปที่ใกล้ตัวมากที่สุด คือ การทำมันเส้น เมื่อเก็บเกี่ยวหัวมันสดแล้ว ก็จะนำส่งลานมัน ซึ่งเกษตร กรบางรายมีลานของตัวเอง ก็จะทำการแปรรูป โดยใช้ เครื่องตัดหัวมันเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำไปตากบนลาน ซึเมนต์ เมื่อแห้งดีแล้วก็ทำการเก็บ เพื่อส่งขายเป็นวัตถุ ดิบให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ หรือ อุตสาหกรรมสัตว์ หรืออุตสาหกรรมมันอัดเม็ดต่อไป ปกติ 2.5 กิโลกรัม จะผลิตเป็น มันเส้นได้ 1 กิโลกรัม   


       มันเส้น (Chip) ได้จากการนำหัวมันสำปะหลังสดหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำไป ตากแดดบนลานซีเมนต์ 2 - 3 วัน ให้แห้ง ดังขั้นตอนดังนี้
            ก. ทำความสะอาดสิ่งเจือปนที่ติดมากับหัวมัน
            ข. นำหัวมันที่สะอาดแล้วใส่เครื่องป้อน (กรณีที่ใช้เครื่องป้อน) หรือ
ใส่เครื่องตัดหรือมีดหั่นเป็นชิ้น ๆ
            ค. นำชิ้นหัวมันที่หั่นแล้วไปตากแดดบนลาน
คอนกรีต (ลานตาก) หรือพื้นที่ปูด้วยวัสดุ เช่น เสื่อ ตะแกรงไม้ไผ่ 
            ง. ระหว่างการตากแดดจะต้องใช้คราดกลับ มันเส้นทุก ๆ 1 - 2 ชั่วโมง อาจใช้คนงาน หรือรถ แทรกเตอร์ก็ได้ เมื่อมันเส้นแห้งดีแล้วก็ส่งขายต่อไป

 

อุตสาหกรรมมันเส้น และการผลิตมันเส้น
อ่าน:8131
สอบถามเกี่ยวกับพันธุ์อ้อยค่ะ 
62.216.150.4: 2554/06/20 17:33:09

พอทราบไม๊ค่ะ ว่าที่เกษตกรเรียกกันว่า อ้อยพันธุ์ เคเหลือง มีชื่อทางวิชาการว่าอะไรค่ะ

พอดีกำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์อ้อยค่ะ

 

อ่าน:12324
557 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 55 หน้า, หน้าที่ 56 มี 7 รายการ
|-Page 53 of 56-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
แตงโมใบไหม้ แตงโมใบแห้ง โรคราแตงโม แก้ด้วย ไอเอส
Update: 2562/08/07 14:38:54 - Views: 5297
ด้วงเต่าแตงแดง หรือแมลงเต่าแตง ใช้ยาอะไรกำจัดกันคะ
Update: 2564/06/08 01:04:01 - Views: 5317
ป้องกัน กำจัด เพลี้ยอ่อนข้าวโพด เพลี้ยต่างๆ และ แมลงจำพวกปากดูดต่างๆ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด (1ลิตร ผสมน้ำได้ 400ลิตร)
Update: 2564/07/22 07:14:38 - Views: 43
โรคข้าวเน่าคอรวง ข้าวไหม้คอรวง โรคราต่างๆ ใช้ ไอเอส1 หยุดโรค + FK-1 ฟื้นฟู เร่งโต สร้างภูมิฯ 1ชุด ใช้ได้ 5ไร่
Update: 2564/07/29 07:40:07 - Views: 32
มะระจีนใบเหลือง เกิดจากสาเหตุอะไร มะระใบไหม้ ต้องแก้อย่างไร
Update: 2564/04/25 08:09:26 - Views: 9755
พริกยอดหงิก ใบหงิก ขอบใบม้วน เพราะเพลี้ยดูดกินน้ำเลี้ยง กำจัดด้วย มาคา
Update: 2562/08/10 10:25:33 - Views: 10779
กรมปศุสัตว์ เผยข้อมูล ฟ้าทะลายโจร รักษาโรค ป้องกันโรค ใน สุกร (หมู) และ ลูกสุกร (ลูกหมู) ไก่ไข่ และไก่เนื้อ
Update: 2564/07/02 13:49:32 - Views: 94
กำจัดหนอนกอในนาข้าว ป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โรคข้าวใบไหม้ โรคาต่างๆจากเชื้อรา..
Update: 2563/02/18 11:02:42 - Views: 4843
ยารักษาโรค แอนแทรคโนส Anthracnose ใช้ได้กับพืชทุกชนิด (1ลิตร ผสมน้ำได้ 400ลิตร)
Update: 2564/07/17 12:53:26 - Views: 70
ยาฉีดแตงกวา สำหรับป้องกันและกำจัด โรคแตงกวา และแมลงศัตรูพืชแตงกวา
Update: 2563/02/22 11:42:53 - Views: 14929
โรคกัญชา กัญชาใบไหม้ กัญชาใบเหลือง ดูสาเหตุของโรคและแก้ปัญหา
Update: 2564/04/08 09:40:00 - Views: 3732
ทุเรียนใบไหม้ มีสาเหตุมาจากโรคเชื้อรา แก้ด้วย ไอเอส ราฝ่อ หยุดลุกลาม
Update: 2563/10/28 14:21:37 - Views: 8024
แก้ทุเรียนเล็กใบไหม้ ใบแห้ง ยอดไหม้ ใบเหลือง เพราะโรคจากเชื้อรา ใช้ ไอเอส
Update: 2564/05/07 12:21:17 - Views: 9710
จากช่างซ่อมรถ รายได้เดือนหมื่นห้า เปลี่ยนมาเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง สร้างรายได้กว่า 200000 บาท สองแสนบาทต่อเดือน
Update: 2563/05/07 15:41:16 - Views: 3772
🔥 ไอเอส ยาอินทรีย์ ยับยั้งโรคพืชจากเชื้อรา โรคใบไหม้ โรคใบแห้ง โรคราสนิม โรคราน้ำค้าง โรคใบจุด
Update: 2564/02/07 13:59:32 - Views: 2457
ป้องกัน รักษา ทุเรียนยอดแห้ง ทุเรียนก้านธูป โรคยอดไม้กวาดทุเรียน
Update: 2563/12/09 12:26:28 - Views: 3498
🔥หากพบ หนอนเจาะทุเรียน ทุเรียนใบไหม้ เพลี้ยไก่แจ้ โรคใบจุดทุเรียน เพลี้ยต่างๆ
Update: 2563/02/17 10:37:59 - Views: 1655
โรคราน้ำค้าง แตงร้าน แตงกวา พืชตระกูลแตง แก้ได้ด้วย ไอเอส
Update: 2562/08/14 15:04:47 - Views: 6294
ส้มตำ อาหารไทยในซุปเปอร์มาเก็ต ประเทศพม่า
Update: 2557/10/07 13:44:14 - Views: 6714
การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
Update: 2564/05/04 09:29:39 - Views: 4333
© FarmKaset.ORG | อนุญาโตตุลาการ | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : N