[sort by : last post | top views]..
+ โพสเรื่องใหม่ | + เลือกหน้า | All contents

 
ติดตามสินค้าที่คุณสั่ง
คุณ จริยา ทองอินทร์, เสาร์ 19 มิถุนายน 2564 18:08:52, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
คุณ นิเวศน์ บุญกอบ, เสาร์ 19 มิถุนายน 2564 11:30:22, เลขจัดส่ง SMAM0000173128H
คุณ นิคม โพธิ์รุกข์, เสาร์ 19 มิถุนายน 2564 10:44:08, เลขจัดส่ง แฟลช เอ๊กเพรส
คุณ นิคม โพธิ์รุกข์, เสาร์ 19 มิถุนายน 2564 10:42:06, เลขจัดส่ง แฟลช เอ๊กเพรส
คุณฐานิดา จันทร์อ่อน , เสาร์ 19 มิถุนายน 2564 10:23:43, เลขจัดส่ง SMAM000017307B2
คุณ ปณยา, เสาร์ 19 มิถุนายน 2564 08:37:17, เลขจัดส่ง SMAM000017309Q3
นายปิยะพงค์ ชัยยะวิริยะ, เสาร์ 19 มิถุนายน 2564 04:32:03, เลขจัดส่ง SMAM000017311CJ
คุณ ธนพร สิงห์ดำ, ศุกร์ 18 มิถุนายน 2564 19:22:39, เลขจัดส่ง SMAM000017310YF
คุณ มานี เด่นใจดี, ศุกร์ 18 มิถุนายน 2564 14:23:32, เลขจัดส่ง SMAM000017187Y3
คุณ ปวริศ แก้วละคร, ศุกร์ 18 มิถุนายน 2564 12:17:24, เลขจัดส่ง SMAM000017181CC
ดูรายการจัดส่งทั้งหมด
โรคราสนิม การป้องกันและกำจัด
101.51.38.239: 2563/11/22 09:24:16
โรคราสนิม การป้องกันและกำจัด
โรคราสนิม เชื้อราสาเหตุ Phakopsora pachyrhizi Sydow อาการของโรคจะพบได้บนใบกิ่งก้านและลำต้น แต่ส่วนใหญ่จะพบบนใบ..

อ่านที่ http://www.farmkaset..link..
#ราสนิม #โรคราสนิม
อ่าน:2176
โรคราสนิมถั่วฝักยาว และโรคใบจุดถั่วฝักยาว การป้องกัน การรักษา
101.51.223.64: 2563/11/20 09:14:03
โรคราสนิมถั่วฝักยาว และโรคใบจุดถั่วฝักยาว การป้องกัน การรักษา
โรคราสนิม ที่เกิดกับถั่วฝักยาว ในระยะถั่วฝักยาวเริ่มออกดอก เกิดจาก เชื้อรายูโรมายเซส เป็นช่วงที่ โรคราสนิมถั่วฝักยาว เข้าทำลาย มักพบใต้ใบแก่ของ
อ่านที่ http://www.farmkaset..link..
อ่าน:1614
การป้องกันและกำจัดโรค ที่เกิดกับลิ้นจี่
101.51.214.0: 2563/11/19 08:30:15
การป้องกันและกำจัดโรค ที่เกิดกับลิ้นจี่
โรคใบจุดสนิม หรือจุดสาหร่าย ในลิ้นจี่
สาเหตุ สาหร่ายเซฟาลิวโรส ( Cephaleuros virescens)

ลักษณะอาการ เกิดบนใบแก่ลิ้นจี่ แผลเริ่มแรกเป็นจุดขุยสีเทาอมเขียวฟูเล็กน้อย เกิดกระจัดกระจายบนใบ ต่อมาจุดจะขยายออกและเปลี่ยนเป็นสี..

อ่านต่อ http://www.farmkaset..link..
อ่าน:1624
6 สัญญาณที่จะเตือนให้คุณรู้ล่วงหน้าว่า ตอนนี้ต้นไม้ของคุณโคม่าแค่ไหน และเราจะช่วยต้นไม้ของเราได้อย่างไรบ้าง
101.51.214.0: 2563/11/19 08:12:28
6 สัญญาณที่จะเตือนให้คุณรู้ล่วงหน้าว่า ตอนนี้ต้นไม้ของคุณโคม่าแค่ไหน และเราจะช่วยต้นไม้ของเราได้อย่างไรบ้าง
บไม้กลายเป็นสีน้ำตาลแห้งกรอบ หากเราต้องการให้ใบไม้กลับมาเขียวขจีเหมือนเดิม ก็..
อ่านต่อที่ http://www.farmkaset..link..
อ่าน:375
การฟื้นฟูต้นไม้ ไม่ดอก ไม้ประดับ ที่เป็นโรคต่างๆ ให้กลับมาสมบูรณ์ แข็งแรง เหมือนเดิม
101.51.75.42: 2563/11/17 10:42:28
การฟื้นฟูต้นไม้ ไม่ดอก ไม้ประดับ ที่เป็นโรคต่างๆ ให้กลับมาสมบูรณ์ แข็งแรง เหมือนเดิม
อ่านที่ http://www.farmkaset..link.. #การฟื้นฟูต้นไม้ #การรักษาโรคต้นไม้ #การรักษาโรคพืช
อ่าน:2168
โรคใบไหม้ในหน้าวัว และโรคใบไหม้ใน สาวน้อยปะแป้ง
101.51.156.18: 2563/11/16 07:16:11
โรคใบไหม้ในหน้าวัว และโรคใบไหม้ใน สาวน้อยปะแป้ง
โรคใบไหม้ในหน้าวัว และโรคใบไหม้ใน สาวน้อยปะแป้ง สาเหตุของโรค และ การป้องกันกำจัดโรค
อ่านต่อ http://www.farmkaset..link..
#ฟาร์มเกษตร #โรคใบไหม้หน้าวัว #โรคใบไหม้สาวน้อยปะแป้ง
โรคใบไหม้ในหน้าวัว และโรคใบไหม้ใน สาวน้อยปะแป้ง
อ่าน:1152
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
101.51.228.200: 2563/11/12 09:26:17
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
การควบคุมศัตรูพืช โดยชีววิธี เป็นกรรมวิธีที่นำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำเอาแมลงและสัตว์อื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ ได้แก่ ตัวห้ำ ตัวเบียน และเชื้อโรค มาช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืช วิธีการนี้เป็นวิธีการดั้งเดิมซึ่งมนุษย์มีแนวความคิดที่จะใช้สิ่งที่มีประโยชน์ในธรรมชาติมาช่วยปราบแมลงศัตรูพืช เป็นการลดการใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งเป็นอันตรายทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และ..
อ่านต่อ http://www.farmkaset..link..
อ่าน:265
เพลี้ย เพลี้ยจะใช้ปากดูดสารอาหารจากยางหรือของเหลวจากต้นไม้ เป็นเหตุให้ผลผลิตพืชเสียหาย
101.51.233.110: 2563/11/11 20:33:44
เพลี้ย เพลี้ยจะใช้ปากดูดสารอาหารจากยางหรือของเหลวจากต้นไม้ เป็นเหตุให้ผลผลิตพืชเสียหาย
เพลี้ย เจ้าแมลงตัวจิ๋ว ปากจู๋ สีกลืนกับใบไม้เหล่านี้ คือศัตรูพืชตัวฉกาจ ที่มาพร้อมฤทธิ์ระดับพระกาฬ จนผู้ปะกอบ อาชีพเกษตรกร มากมายผวา เพราะความสามารถทำลายล้างสูงมาก เรียกว่าพืชตายไปไร่ ล่มสลายกันเป็นสวนเลย

เพลี้ย จะแฝงกายตัวเองไว้ในทุกสวน ทุกไร่ แล้วแต่ว่าจะเป็นพันธุ์ไห..

อ่านต่อ http://www.farmkaset..link..
อ่าน:6398
ศัตรูพืช และ การป้องกันกำจัด
101.51.207.87: 2563/11/06 08:59:08
ศัตรูพืช และ การป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชจัดว่าเป็นปัญหาสำคัญของการกสิกรรม ทั้งนี้เพราะว่ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตพืชอาหารของโลกต้องลดลง เนื่องจากการทำลายและการรบกวนของศัตรูพืช ทำให้กสิกรต้องหาหนทางและวิธีการต่างๆ นำมาใช้เพื่อการควบคุมศัตรูพืช พบว่าในแต่ละปีกสิกรได้ใช้จ่ายทั้งเงิน เวลา และความรู้ต่างๆ รวมกันเป็นมูลค่าถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าผลผลิตที่ได้รับ ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปรวมกันว่าในแต่ละปีกสิกรได้สูญเสียแก่ศัตรูพืช และการควบคุมศัตรูพืชถึงกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าผลผลิตรวม (Shaw_ 1982) สำหรับในประเทศไทยก็ได้มีรายงานว่าในแต่ละปีประมาณการสูญเสียผลผลิตพืชถึง 10-30 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากศัตรูพืชชนิดต่างๆ (Soontorn et al._ 1996) ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับศัตรูพืช และวิธีการควบคุมเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของการจัดการศัตรูพืชในการผลิตพืชให้ได้ผลผลิตตามศักยภาพของพันธุกรรมพืช

ในหัวข้อศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดเบื้องต้นนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะเรื่องต่อไปนี้คือ ชนิดของศัตรูพืช แหล่งที่มาของศัตรูพืช สาเหตุการแพร่ระบาดของศัตรูพืช ปัจจัยที่ควบคุมการแพร่ระบาด ความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืช ระดับของความเสียหาย หลักการควบคุมศัตรูพืช วิธีการควบคุมศัตรูพืช และหลักปฏิบัติในการศัตรูพืชโดยวิธีใช้สารเคมี

ชนิดของศัตรูพืช
ศัตรูพืช (pest) หมายถึง ปัจจัยชีวภาพ (biotic factors) ในการกสิกรรม ที่ก่อความเสียหายต่อพืชปลูก และเป็นสาเหตุทำให้ศักยภาพของการกสิกรรมลดลง หรืออาจหมายถึงสิ่งมีชีวิตซึ่งทำให้ผลผลิตของพืชปลูกลดลง ศัตรูพืชที่สำคัญได้แก่ แมลง ศัตรูพืช (insect pest) โรคพืช (plant disease) วัชพืช (weed) และ ศัตรูอื่นๆ (other) เช่น นก หนู กระรอก ปู ไรแดง หอยทาก เป็นต้น

แมลงศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช หมายถึงสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้อง (urthropods) จัดอยู่ในชั้น (class) Insecta ประกอบด้วยสัตว์ประมาณ 26 อันดับ (order) ซึ่งสัตว์เหล่านี้ได้ก่อความเสียหายแก่พืชเพาะปลูก แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลำตัวแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนศรีษะ (head) อก (thorax) และท้อง (abdomen) ซึ่งบนส่วนอกมี 3 ปล้อง ซึ่งแต่ละปล้องมีขา 1 คู่ ส่วนท้องมี 8-11 ปล้อง แมลงมีผนังหุ้มลำ..

อ่านต่อ http://www.farmkaset..link..
อ่าน:579
ควบคุม ป้องกัน กำจัด แมลงศัตรูพืช และโรคพืช ที่ติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อ
101.51.206.101: 2563/11/05 09:37:56
ควบคุม ป้องกัน กำจัด แมลงศัตรูพืช และโรคพืช ที่ติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อ
ศัตรูพืช ได้แก่ โรค แมลง และวัชพืช
สร้างความเสียหายให้กับพืช ทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยวได้มากกว่า 50% การป้องกัน กำจัด โรคพืช แมลงศัตรูพืช และกำจัดวัชพืช จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้มาก 80-90 เปอร์เซ็นต์

อ่านต่อที่
http://www.farmkaset..link..
#โรคพืชที่ติดเชื้อ #โรคพืชที่ไม่ติดเชื้อ #โรคพืชจากเชื้อรา #โรคพืชจากแบคทีเรีย #โรคพืชจากไวรัส #โรคพืชจากไวรอยด์ #โรคพืชจากไฟโตพลาสมา
อ่าน:938
507 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 50 หน้า, หน้าที่ 51 มี 7 รายการ
|-Page 20 of 51-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
แช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูกด้วย กู๊ดโซค น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เร่งราก ป้องกันโรค สะสมอาหารในท่อนพันธุ์
Update: 2563/07/14 20:45:32 - Views: 3217
โรคราแป้ง ในเงาะ
Update: 2564/03/22 22:18:06 - Views: 1118
ตั๊กแตนตำข้าว พลางตัวด้วยสีเหมือนกิ้งไม้ ใบหญ้าแห้ง ป้องกันตนจากภัยอันตราย
Update: 2563/05/26 10:24:16 - Views: 842
โรคลำไย ราดำ โรคจุดสนิม ไฟท็อปโทร่า แมลงศัตรูพืชลำไย หนอนเจาะขั้วผล เลือกยาไปใช้ได้เลยค่ะ..
Update: 2563/02/17 21:07:35 - Views: 1547
โรคใบไหม้ โรคราใช้ ไอเอส กำจัดหนอนใช้ ไอกี้ กำจัดเพลี้ยใช้ มาคา ฟื้นฟูพืช ใช้ FK-1
Update: 2564/02/21 23:31:54 - Views: 10377
อินทผลัม พืชทางเลือก จะรุ่งหรือจะร่วง กับ ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า - Piyamas Live | ปิยะมาศ บัวแก้ว
Update: 2563/03/10 22:17:46 - Views: 1173
ดอกชบา การปลูกชบา การดูแล ป้องกันกำจัดโรค และแมลง
Update: 2564/03/27 00:40:19 - Views: 2132
แก้พืชไม่กินปุ๋ย พืชแคระ โตช้า ไม่เขียว ใบเหลือง ด้วย FK-1
Update: 2562/10/15 13:22:25 - Views: 2113
แก้ปัญหาเพลี้ยไฟ ระบาดหนักในช่วงนี้ ด้วย มาคา ผสมกับ FK1
Update: 2563/05/21 12:03:22 - Views: 2270
เห็นหลายครั้งในทีวีนักกีฬาเทนนิสและแบตมินตัน ใช้เวลาพักกินกล้วย ก็เพิ่งถึงบางอ้อเพราะที่แท้แล้ว ในกล้วยหอม 1 กรัมจะให้พลังงานถึง..
Update: 2557/11/05 10:49:01 - Views: 5244
การปลูกมันสำปะหลัง การให้ปุ๋ยมันสำปะหลังตามช่วงอายุ การแก้โรคใบไหม้มันสำปะหลัง และกำจัดแมลงศัตรูพืช
Update: 2563/06/18 17:28:02 - Views: 1183
ป้องกัน รักษา ทุเรียนยอดแห้ง ทุเรียนก้านธูป โรคยอดไม้กวาดทุเรียน
Update: 2563/12/09 12:26:28 - Views: 3080
สอบถามเกี่ยวกับพันธุ์อ้อยค่ะ 
Update: 2554/06/20 17:33:09 - Views: 11721
กำจัดเพลี้ยถั่วลิสง เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ ด้วยมาคา หากปล่อยไว้ผลผลิตลดได้ถึง 50%
Update: 2562/08/10 09:34:19 - Views: 3455
จอมปลวกที่เห็นตามท้องไร่ท้องนา ใช้ฉีดย่อยสลายฟางข้าวได้ ยับยั้งโรคพืชได้อีกด้วย
Update: 2563/06/24 07:55:04 - Views: 5285
แก้ทุเรียนเล็กใบไหม้ ใบแห้ง ยอดไหม้ ใบเหลือง เพราะโรคจากเชื้อรา ใช้ ไอเอส
Update: 2564/05/07 12:21:17 - Views: 9034
ส้มตำ อาหารไทยในซุปเปอร์มาเก็ต ประเทศพม่า
Update: 2557/10/07 13:44:14 - Views: 6097
โรคทุเรียนกิ่งแห้ง มีสาเหตุจากเชื้อรา โรคทุเรียนโคนเน่า ทุเรียนผลเน่า โรคใบติดทุเรียน ก็เช่นกัน แก้ด้วย ไอเอส ฉีดพ่นให้ทั่วแปลง
Update: 2563/07/09 10:00:20 - Views: 2628
โรคพริก โรคกุ้งแห้ง ใบไหม้ หนอนเจาะพริก เพลี้ยไฟพริก เพลี้ยอ่อนพริก โรคและแมลงต่างๆในพริก แก้ด้วย..
Update: 2563/02/17 10:53:24 - Views: 1313
กู๊ดโซค น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เร่งราก ป้องกันโรค เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก
Update: 2562/08/31 08:57:24 - Views: 3976
© FarmKaset.ORG | อนุญาโตตุลาการ | สถาบันอนุญาโตตุลาการ : N