ฟาร์มเกษตร
ครบเครื่อง เรื่องปุ๋ยยา
ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าจากฟาร์มเกษตร
1. โทรสั่งซื้อที่ 089-459-9003
2. แอดไลน์ไอดี PrimPB แชทสั่งซื้อ
3. สั่งทางเฟสปริม เฟสบุ๊คปริมคลิกที่นี่
4. สั่งผ่านะระบบตระกร้าสินค้า FKX.asia
5. สั่งผ่านเว็บลาซาด้า LAZADA.co.th
ทุกช่องทาง ชำระเงินขณะรับสินค้าที่บ้านคุณ

หมวดบทความ: แสดงบทความจากทุกหมวด เรียงลำดับ A-Z

การเรียงลำดับ: ล่าสุดก่อน[Z-A], ตามลำดับ[A-Z]
|-หน้าที่ 1 จาก 35-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
ต้นแบบเกษตรพอเพียงญี่ปุ่น
เจาะใจ มาซุยอิ ยูคีสิเกะ ต้นแบบเกษตรพอเพียงญี่ปุ่น ความสำเร็จ มิใช่เกิดในห้องเรียน
อ่านแล้ว: 55625 [i=0]
พยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลัง 2551
มันสำปะหลัง ผลผลิต ทำนาย พยากรณ์
อ่านแล้ว: 62310 [i=1]
ฟาร์มสู่ธุรกิจท่องเที่ยว
จากตำนานของฟาร์มเกษตรที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืนแห่งหนึ่งในถิ่นจิงโจ้ได้แปลงสู่ธุรกิจ...
อ่านแล้ว: 22880 [i=2]
ตลาดนัด เกษตรปลอดพิษ
ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคพบปะพูดคุย...
อ่านแล้ว: 45779 [i=3]
พันธุ์และการผสมพันธุ์แพะ
ปัจจุบันมีผู้สนใจเลี้ยงแพะกันมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็มีเกษตรกรที่เลิกกิจการ...
อ่านแล้ว: 60426 [i=4]
34 ตัน เป็นเจ้าของร้านฟาร์มเกษตร
โครงการ 34 ตัน เป็นเจ้าของร้านฟาร์มเกษตร เปิดโอกาส ให้ผู้สนใจทำธุรกิจค้าปุ๋ย ได้มีโอกาสลงทุน และเริ่มทำการค้าขาย..
อ่านแล้ว: 39569 [i=5]
ประวัติฟาร์มเกษตร
ประวัติความเป็นมา ตั้งแต่ก่อตั้งฟาร์มเกษตร และการดำเนินงานการพัฒนา มาจนจึงปัจจุบัน..
อ่านแล้ว: 45538 [i=6]
ติดต่อฟาร์มเกษตร
ติดต่อฟาร์มเกษตร
อ่านแล้ว: 74023 [i=7]
แปลงสาธิตนำตาลมิตรผล (VDO)
VDO ปุ๋ยนกอินทรีย์คู่ ทดสอบกับแปลงสาธิต ของบริษัทน้ำตาลมิตรผล
อ่านแล้ว: 41268 [i=8]
คุณเรวัต เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
เมื่อกล่าวถึงธุรกิจที่หล่อเลี้ยงคนทั้งประเทศ หลายๆ คนคงนึกถึงอาชีพ
อ่านแล้ว: 98608 [i=9]
แผนที่ศักยภาพการปลูกพืช
ศักยภาพพื้นที่สำหรับปลูกยางพารา
อ่านแล้ว: 30233 [i=10]
ตลาดกลางสินค้าเกษตร
ตลาดกลางสินค้าการเกษตร แห่งประเทศไทย ศูนย์กลางสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรม การเกษตร ครบวงจร เพื่อภาคการเกษตรกรรมไทย
อ่านแล้ว: 64579 [i=11]
ขอบคุณ คุณวรวิทย์
คุณวรวิทย์ ได้คอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษากับฟาร์มเกษตร ทางด้าน Source code และ...
อ่านแล้ว: 80141 [i=12]
ขอบคุณ คุณจักกฤษณ์
คุณจักกฤษณ์ ให้ความสนับสนุนฟาร์มเกษตร มาโดยตลอดทางด้านการพัฒนา...
อ่านแล้ว: 81737 [i=13]
ขอบคุณ คุณกฤชนนท์
คุณตั้น กฤชนนท์ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องธุรกิจ เกี่ยวกับปัจจัยการผลิต...
อ่านแล้ว: 79391 [i=14]
เอกสารสนับสนุนการขาย
ดาวน์โหลดเอกสารสนับสนุนการขาย
อ่านแล้ว: 57582 [i=15]
คำแนะนำพันธุ์ยางในประเทศไทย
ตามปกติการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำพันธุ์ยางของประเทศไทย ได้กำหนดไว้ทุกๆ 4 ปี ทั้งนี้เพื่อพิจารณาพันธุ์ยางพันธุ์ใหม่.
อ่านแล้ว: 50317 [i=16]
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สำเร็จได้เพราะ 5 พระ
จากประสบการณ์เป็นบทเรียน พ่อทัศน์ กระยอม จึงเปลี่ยนความคิดตนเอง โดยยึดหลักธรรมะ หลักอิทธิบาท4 และหลักอัตตาหิ อัตตโน นาโถ
อ่านแล้ว: 65182 [i=17]
เกษตรปราณีต วิถีแห่งความพอเพียง
จากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2540 ทำให้เกิดภาวะหนี้สินขึ้นทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะ...
อ่านแล้ว: 45185 [i=18]
ความรู้เกี่ยวกับม้า
มนุษย์เราเลี้ยงม้ามานานแล้ว ทั้งเป็นเพื่อน การกีฬา สงคราม หรือใช้แรงงาน หรือเพื่อความสวยงาม
อ่านแล้ว: 22663 [i=19]
เที่ยวชนบทไทยดูการใช้สมุนไพรในไก่พื้นเมือง
สมุนไพรไทยและไก่พื้นเมือง เป็นมรดกวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายเป็นทรัพย์สินภูมิปัญญาของชาวบ้าน
อ่านแล้ว: 55202 [i=20]
บัณฑิตสาว มอ.ไม่ง้องานออฟฟิศ
ปลูกปาล์ม-ขุนวัวขาย กำไรดี บัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
อ่านแล้ว: 62172 [i=21]
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านสุขสมบูรณ์
กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ มีจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่ที่ บ้านสุขสมบูรณ์ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
อ่านแล้ว: 51521 [i=22]
ระบบการเลี้ยงวัวควายแบบอุตสาหกรรม
ระบบการเลี้ยงวัวควายแบบอุตสาหกรรม โดย นายจรัญ จันทลักขณา
อ่านแล้ว: 72961 [i=23]
VDO เกษตรปราณีต
โฆษณา สสส. เกษตรปราณีต พอเพียง porpeanglife.com
อ่านแล้ว: 37664 [i=24]
VDO ผักปลอดสารพิษ ยิ่งกินยิ่งอายุยืน
VDO ผักปลอดสารพิษ ยิ่งกินยิ่งอายุยืน
อ่านแล้ว: 41885 [i=25]
VDO สมุนไพรไทย
VDO สมุนไพรไทย
อ่านแล้ว: 30464 [i=26]
ความพอเพียงในเขต สปก.
ความพอเพียงในเขตสปก. รู้จักบริหารตนก็เป็นคน ร่ำรวยได้
อ่านแล้ว: 19716 [i=27]
ปลดหนี้ด้วยเกษตรดีที่เหมาะสม
ยึดการปฏิบัติในภาคกสิกรรมตามแบบของ GAP จนประสบความสำเร็จเป็น เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิชา การเกษตรดีเหมาะสม...
อ่านแล้ว: 60330 [i=28]
ธนินท์ เสนอใช้ทฤษฎี 2 สูง แก้วิกฤติเงินเฟ้อและเศรษฐกิจของประเทศ...
ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวในงานสัมมนา ทางเลือกสุดท้าย ทางรอดของประเทศ ในหัวข้อ...
อ่านแล้ว: 29585 [i=29]
โครงการพัฒนาการผลิตผักคุณภาพ มช.
ผักปลอดสารพิษสร้างชีวิตเสริมรายได้ โครงการพัฒนาการผลิตผักคุณภาพ จาก มช.
อ่านแล้ว: 45348 [i=30]
เยี่ยมฟาร์มนกกระจอกเทศ ของ เสธ. หนั่น
คุณธนินท์ เจียรวนนท์ คือผู้จุดประกายความคิด ในการทำฟาร์มนกกระจอกเทศให้ผมท่านบอกผมว่า การเลี้ยงนกกระจอกเทศ...
อ่านแล้ว: 59666 [i=31]
มูลค่าสบู่ดำ การปลูกสบู่ดำในเมืองไทย
การปลูกสบู่ดำในเมืองไทย ระยะเวลาเกือบ 3 ปีที่ผ่านมาเรื่องของสบู่ดำแทบไม่มีใครพูดถึง ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้กระแสสบู่ดำ..
อ่านแล้ว: 41500 [i=32]
เกษตรกรดีเด่นสาขาปลูกสวนป่า ประจำปี 2551
นางมุกดา หนาดสำโรง รับเกียริคุณให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี พ.ศ.2551
อ่านแล้ว: 57667 [i=33]
ผักสดปลอดสารพิษ ภูมิปัญญาด้านการเกษตร
จากการละเลยด้านอาหารการกินของคนไทยสมัยปัจจุบัน โดยเปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับอาหารที่ด้อยคุณค่า..
อ่านแล้ว: 49847 [i=34]
ขอบคุณ คุณมานพ
คุณมานพ ให้ความรู้กับเรามากมาย ทั้งทางด้านการเกษตร และโดยเฉพาะการบริหารจัดการคู่ค้า...
อ่านแล้ว: 115241 [i=35]
จำหน่ายต้นตะกู คุณภาพดี
จำหน่ายต้นตะกู คุณภาพดี ราคาเป็นกันเอง ห่างจากถนนสายอำนาจเจริญ – ยโสธรไปทางทิศเนือ 1 กิโลเมตร โดยประมาณ...
อ่านแล้ว: 54231 [i=36]
การเลี้ยงปลาในนาข้าว
ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรนานาชนิดสมดังคำกล่าวของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว
อ่านแล้ว: 75444 [i=37]
การเพาะกล้าหอมหัวใหญ่
การเพาะหอมหัวใหญ่ในพื้นที่ 1 ไร่ จะต้องใช้เมล็ดพันธุ์ 1 ปอนด์ หรือประมาณ 454 กรัม โดยนำเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่แช่...
อ่านแล้ว: 38554 [i=38]
สถิติส่งออก-นำเข้า สินค้าที่สำคัญของไทย
สถิติส่งออก-นำเข้า สินค้าที่สำคัญของไทย
อ่านแล้ว: 325440 [i=39]
สรุปสถานการณ์สินค้าเกษตรเดือนมิถุนายน และแนวโน้มเดือนกรกฎาคม 2551
ภาวะตลาดสินค้าเกษตรในช่วงเดือนมิถุนายน ข้าวนาปรังคาดว่าในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณร้อยละ 30
อ่านแล้ว: 33282 [i=40]
งาน The 10th Japan International Seafood & Technology Expo Tokyo
The 10th Japan International Seafood & Technology Expo Tokyo
อ่านแล้ว: 21737 [i=41]
ความรู้เรื่องปุ๋ย
ปุ๋ย หมายถึง สารหรือสิ่งซึ่งเราใส่ลงไปในดิน เพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อยธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะ...
อ่านแล้ว: 32110 [i=42]
ปลูกและทำผลิตภัณฑ์จากมะขามหวานจนได้ดี...มีเงิน
สังเวียน จันทมาลา เริ่มอาชีพทำสวนมะขามหวานตั้งแต่ปี 2511 บนเนื้อที่ 40 ไร่ ...
อ่านแล้ว: 51119 [i=43]
แนะวิธีการสังเกตปุ๋ยปลอม
ดร.ธวัชชัย ณ นคร ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ได้ฝากคำแนะนำ�ปุ๋ยปลอม สังเกตได้อย่างไร...
อ่านแล้ว: 28171 [i=44]
โลกร้อนได้อย่างไร
เป็นเวลากว่าทศวรรษมาแล้วที่ Syante Arrhenius นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน ได้พิสูจน์ว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์...
อ่านแล้ว: 20762 [i=45]
รถเกี่ยวข้าว พันธุ์ใหม่ เอ็นจูลี่ช้างไทย 4 แอล - 80
รถเกี่ยวข้าวแบบผสมผสานที่เกษตรชาวนาไทยต้องใช้ เพราะเป็นเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวขนาดเล็ก ออกแบบมาอย่างลงตัว...
อ่านแล้ว: 157034 [i=46]
ทราบหรือไม่ ว่าดินมีหน้าที่อะไร
หน้าที่และความสำคัญของดินที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชและการเกษตรกรรม กล่าวโดยสรุปได้...
อ่านแล้ว: 69295 [i=47]
ผลิตภัณฑ์หมากเม่าภูพานเพชร
ผลิตภัณฑ์หมากเม่าภูพานเพชร ไวน์มะเม่าภูพานเพชร แยมมะเม่าภูพานเพชร กิ่งพันธุ์มะเม่าภูพานเพชร น้ำผลไม้พร้อมดื่มมะเม่าภูพาน
อ่านแล้ว: 76058 [i=48]
การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืช
จากความ สัมพันธ์ระหว่างความชื้น เมล็ด-ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิ ในการเก็บรักษา จึงได้มี...
อ่านแล้ว: 30220 [i=49]
พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน
พันธุ์ข้าวส่งเสริมที่ผลิตเพื่อการค้าในปัจจุบัน ขาวดอกมะลิ 105 กข15 พิษณุโลก 3 กข6
อ่านแล้ว: 63249 [i=50]
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช
งานเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และ...
อ่านแล้ว: 47863 [i=51]
ขั้นตอน ก่อนปลูก เมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องฟูมฟัก รักดั่งลูก
อย่างที่พอจะทราบ ๆ กันแล้วว่า “ข้าวแพง” ใช่ว่าเกษตรกรชาวนาจะมีรายได้จาก...
อ่านแล้ว: 78956 [i=52]
แนะนำสมาคมเมล็ดพันธุ์ แห่งประเทศไทย
ประมาณปีพุทธศักราช 2525 ภาครัฐบาลและภาคเอกชน ได้รวมตัวกันจัดตั้ง “ชมรมเมล็ดพันธุ์พืช”...
อ่านแล้ว: 25732 [i=53]
การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์พืชคือ เมล็ดพืชที่มีชีวิตซึ่งเมื่อนำไปปลูก หรือนำไปขยายพันธุ์แล้วจะได้ต้นที่เจริญงอกงามตรงตามพันธุกรรมของ...
อ่านแล้ว: 40075 [i=54]
เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ผลิตอย่างไร
เมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์ คือ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จาก กระบวนการผลิตเมล็ด ในระบบการจัดการ แบบเกษตรอินทรีย์...
อ่านแล้ว: 39918 [i=55]
ปุ๋ยเม็ดรองพื้นคุณภาพสูง: วันเดอร์สูตรสีเขียว
ปุ๋ยเม็ดสำหรับรองพื้นคุณภาพสูง ชนิดอินทรีย์ 100% บวกอะมิโนเอซิด วันเดอร์สูตรสีเขียว เหมาะสำหรับรองพื้นอ้อย มันสำปะหลัง รองก้นหลุมยางพารา ปาล์มน้ำมัน และพืชอื่นๆ
อ่านแล้ว: 89238 [i=56]
ปุ๋ยเม็ดเร่งผลผลิตคุณภาพสูง : วันเดอร์สูตรสีส้ม
ชนิดอินทรีย์ 100% ปุ๋ยเร่งความหวาน เพิ่มน้ำหนัก เร่งผลให้โต ตรานกอินทรีย์คู่ ได้รับการส่งเสริมจาก BOI
อ่านแล้ว: 61667 [i=57]
ปุ๋ยเม็ดเร่งโตคุณภาพสูง: เพอร์เฟคซีสูตรสีแดง สำหรับดินเหนี่ยวและดินทราย
ปุ๋ยเร่งแตกกอ เร่งโต เร่งเขียว ถูกออกแบบมาให้ใช้ได้กับทั้งดินเหนี่ยว และดินทราย
อ่านแล้ว: 56703 [i=58]
คัมควอท ชื่อนี้คุ้นกันไหม....เหมือนภาษาทางตะวันตกนะ...
คัมควอท ชื่อนี้คุ้นกันไหม....เหมือนภาษาทางตะวันตกนะ แต่มิใช่ เพราะคำนี้มันมี รากศัพท์มาจากภาษาจีนหมายถึง “ส้มสีทอง”
อ่านแล้ว: 20623 [i=59]
เว็บไซต์เกี่ยวกับเกษตรที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
อ่านแล้ว: 62878 [i=60]
ปุ๋ยตรานกอินทรีคู่
ผลิตภัณฑ์ของเรา รัฐบาลร่วมลงทุนโดย สสว. ถือหุ้น 15%
อ่านแล้ว: 34624 [i=61]
การปลูกมันสำปะหลัง ความรู้เรื่อง มันสำปะหลัง ครบวงจร
ความรู้เรื่องมันสำปะหลัง คู่กับสินค้าจากฟาร์มเกษตร ตั้งแต่เตรียมดิน ตัดท่อนพันธุ์ ชุบน้ำยา ระยะปลูก ตลอดจนการดูแล
อ่านแล้ว: 143739 [i=62]
ความรู้เรื่อง การปลูกอ้อย ครบวงจร
การปลูกอ้อย ให้ได้ผลผลิตสูงสุด การเตรียมดินปลูกอ้อย พันธุ์อ้อย ระยะปลูกอ้อย การให้น้ำอ้อย การเร่งค่า CCS
อ่านแล้ว: 255124 [i=63]
ลุงสมปอง อินทรชัย เกษตรกรดีเด่น
ลุงสมปอง อินทรชัย เกษตรกร ดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสมระดับภาคใต้
อ่านแล้ว: 82581 [i=64]
การปลูกผักสลัดปลอดสารพิษ
เทคโนโลยีการปลูก ผักสลัด ปลอดสารพิษ
อ่านแล้ว: 58805 [i=65]
เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม หมักหอยเชอรี่ใช้ทดแทน เคมี
“โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ”...เป็นกิจกรรมที่ดีทันท่วงทีกับ สถานการณ์..
อ่านแล้ว: 27151 [i=66]
สำหรับผู้ต้องการแลกลิงค์กับเรา
สำหรับผู้ที่ต้องการแลกลิงค์กับเรา คลิกดูรายละเอียดได้ครับ
อ่านแล้ว: 32297 [i=67]
นายทองเหมาะ เกษตรกรดีเด่น สาชาอาชีพทำนา
นายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง เกษตรกรดีเด่น สาชาอาชีพทำนา
อ่านแล้ว: 129881 [i=68]
วิจัยเฟิร์นปีกแมลงทับ จากห้องทดลองสู่ธรรมชาติ
นักพฤกษศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ค้นพบ เฟิร์นปีกแมลงทับ หรือ แววแมลงทับ ซึ่งขึ้นเกาะอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ในป่าหินป
อ่านแล้ว: 25603 [i=69]
แนะนำเมล็ดพันธุ์ตราเครื่องบิน
การถือกำเนิดขึ้นของแบรนด์เมล็ดพันธุ์ตราเครื่องบิน ต้องให้เวลาและความทุ่มเท ในการวิจัยและพัฒนาด้วย...
อ่านแล้ว: 39499 [i=70]
ใช้จุลินทรีย์จากกองขยะ หยุดเชื้อราก่อโรคในพืชผัก
เชื้อราก่อโรคในพืช... ทำให้เกษตรกรต้องไปซื้อสารเคมีมาใช้ในการทำลายเชื้อ รา ส่งผลให้ต้นทุน..
อ่านแล้ว: 19584 [i=71]
ผลิตมะม่วงนอกฤดู ลดต้นทุนด้วย สารชีวภาพ
เมื่อกระแสการ เปิบ อาหารปลอดภัย ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นทุกขณะ เกษตรกรชาวสวนทั้งหลายจึงหันมา..
อ่านแล้ว: 69810 [i=72]
เทคนิคใหม่ในการเพิ่มผลผลิตของน้ำยางพารา
ตามปกติพื้นที่ปลูกยางที่จะให้ผลดีจะต้องมีน้ำฝนรายปีมากกว่า 2000 mm มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างของอุณหภูมิในรอบวันประ...
อ่านแล้ว: 79788 [i=73]
กรีดยางใช้ระบบกรีด 2 รอย ให้ผลผลิตสูง...เป็นทางเลือกใหม่
การพัฒนาวิจัยระบบกรีดยางใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่สถาบันวิจัยยางต้องดำเนินการ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง กรีดได้นานที่สุด 20-25 ปี
อ่านแล้ว: 93629 [i=74]
อ้อย-มันสำปะหลัง ดันไทยก้าวสู่ประเทศโอเปกด้านพืช
แม้ขณะนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะลดลงมาต่ำกว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อ บาร์เรล จนทำให้กระแสการตื่นตัวในการหาพลังงานทดแทนลด...
อ่านแล้ว: 28577 [i=75]
เปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในยุโรป: วิสัยทัศน์จากบริษัทยักษ์ใหญ่ในเครือ CP
สินค้าเกษตรและอาหาร ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร บริษัท CP ยักษ์ใหญ่ ธุรกิจอาหาร และธุรกิจเกษตร
อ่านแล้ว: 55636 [i=76]
คาถากันผี สำหรับผู้บริโภคอาหารปลอดสารพิษ
ความ ตื่นตัวในการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ เช่น ข้าว พืชผัก หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จะว่าไปก็เป็นดาบสองคม
อ่านแล้ว: 48793 [i=77]
เลี้ยงไส้เดือนไว้พรวนดิน ที่ศูนย์เกษตรครบวงจรภูมิพลัง
ไส้เดือน สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้เป็น แรงงานชั้นดีของหมู่เกษตรกร ที่ไม่ต้องจ้างเป็นค่าแรงให้เสียเงินตรา หรือไม่ต้อง
อ่านแล้ว: 44675 [i=78]
เกษตรปลอดสารพิษ สู่วิถีชีวิตที่...พอเพียง
ปัจจุบัน หลายคนให้ความสนใจและใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกิน ต่างพิถีพิถัน เลือกสรรสิ่งที่ดีในการ...
อ่านแล้ว: 44098 [i=79]
คุณพัชรี อินปา เกษตรกรผู้แปรรูปผลผลิต เป็นน้ำข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ
กระแสน้ำข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพนั้นยังคงส่งข่าวคราวให้เราได้ติดตามกัน อย่างไม่ขาดสายและคงต้องยอมรับกันการ...
อ่านแล้ว: 35794 [i=80]
เลี้ยงมดแดงอย่างมืออาชีพ
ปัจจุบัน “มดแดง” จัดเป็นแมลงเศรษฐ กิจที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากตลาดมีความต้องการไข่มดแดงมากขึ้นอย่าง...
อ่านแล้ว: 41853 [i=81]
สำโรง แก้ไส้เลื่อนหายได้
สมัยก่อนคนเป็นไส้เลื่อนเยอะ ซึ่งพอรู้ตัวว่าเริ่มเป็นใหม่ๆ หมอยาแผนไทยมีทางรักษาให้หายได้ โดยใช้เปลือกต้น สำโรง แบบ...
อ่านแล้ว: 42095 [i=82]
จับเข่าคุย ดร.ปัญญา เจ้าสัวสหฟาร์ม
ดร.ปัญญา เจ้าสัวสหฟาร์มในรายการ จับเข่าคุย โดยคุณสรยุทธ์เป็นผู้ดำเนินรายการ มีข้อคิดที่น่าสนใจอยู่มากเลยทีเดียว
อ่านแล้ว: 155302 [i=83]
ทางเลือกสุดท้าย ทางรอดของประเทศไทย
ทางเลือกสุดท้าย ทางรอดของประเทศไทย โดยเจ้าสัวธนินทร์ เจียรวนนท์ (เจ้าสัวใหญ่CP)
อ่านแล้ว: 37828 [i=84]
3 หน่วยงานหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อ ผลิตปุ๋ยหมักจากมูลโคปรับปรุงดิน...
กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดรวม 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมป
อ่านแล้ว: 24576 [i=85]
เกษตรกรลุ่มน้ำปากพนังยกฐานะ พัฒนาปลูกข้าวเพื่อการค้า
ลุ่ม น้ำปากพนัง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ 10 อำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ พื้นที่..
อ่านแล้ว: 16067 [i=86]
งานยางพาราแห่งชาติปี 51 รัฐ-เอกชนโชว์นวัตกรรมยางครบวงจร
ใกล้ มาแล้วสำหรับมหกรรมยางพาราระดับชาติ 2 งาน ที่มีขึ้นพร้อม ๆกันในจังหวัดจันทบุรีเมืองที่ขึ้นชื่อด้านผลไม้ นั่นคืองาน “
อ่านแล้ว: 43060 [i=87]
ไฮโดรโพนิกส์ ( Hydroponics)
ในปี พ. ศ. 2473 ศาสตราจารย์ ดร. เกอริค (Gericke ) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เป็นผู้เริ่มใช้คำว่า ไฮโดรโปนิกส์ ( Hydroponic
อ่านแล้ว: 68470 [i=88]
มันสำปะหลัง (มันเส้น) Cassava root
มันสำปะหลังเป็นพืชหัวที่นิยมปลูกกันมากนอกจากใช้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศแล้วยังมีเหลือพอ สำหรับส่ง ออกไปขายยังต่างประเทศ..
อ่านแล้ว: 56370 [i=89]
การปลูกมันสำปะหลัง ให้ได้ผลผลิตสูงสุด
การปลูกมันสำปะหลัง การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด ต้องดูแลตามช่วงอายุของมันสำปะหลัง..
อ่านแล้ว: 198398 [i=90]
ปัญญา ต้องมาก่อนเงิน วิถีพอเพียง เจริญ ผัดแก้ว
แม้จะเรียนจบแค่ป.4 แต่ด้วยความมานะพยายาม หมั่นศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทำให้ เจริญ ผัดแก้ว เกษตรกรดีเด่น
อ่านแล้ว: 68751 [i=91]
เรื่องปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมี
จากกระแสของการไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในภาคการเกษตร มีนัยสำคัญที่น่าสนใจและชวนให้ศึกษาลึกลงไปในรายละเอียด เนื่องจากมีการศึกษาและราย
อ่านแล้ว: 105717 [i=92]
การเลี้ยงปลาหมอสี
ปลาหมอสีเป็นปลาน้ำจืดจัดอยู่ในวงศ์ Cichlidae พวกเดียวกับปลานิล ปลาหมดเทศ ปลา ออสการ์ ปลาปอมปาดัวส์ เป็นปลาที่เลี้ยงได้
อ่านแล้ว: 36717 [i=93]
เทคนิคการตรวจตัดข้าวปน ขั้นตอนที่สำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์
การตรวจตัดข้าวปน นับว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ในระยะที่ต้นข้าวอยู่ในแปลงนา เป็นการรักษาพันธุ์ข้าวให้บร
อ่านแล้ว: 57958 [i=94]
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรป
สินค้าเกษตร อินทรีย์ (Organic) หรือสินค้าเกษตรที่เพาะปลูก/เพาะเลี้ยงแบบไร้สารพิษได้รับความนิยมเพิ่มมาก ขึ้นในตลาดยุโรป
อ่านแล้ว: 23037 [i=95]
พัฒนาผักไฮโดรโพนิคส์ แม่โจ้ก้าวหน้านำปลูกบน ไม้ไผ่
“ไฮโดรโพ นิคส์” เป็นเทคนิคการปลูกพืชในรูปแบบหนึ่ง...ซึ่งไม่ใช้ดินเป็นส่วนประกอบหลักเหมือ นทั่วๆไป โดยส่วนใหญ่มักถูกปรับใ
อ่านแล้ว: 57450 [i=96]
ระบบ Hal-Q ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
ประเทศไทยมีประชากรมุสลิมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นความจำเป็นในการบริโภคอาหารฮาลาลจึงมีปริมาณมากเช่นกัน ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
อ่านแล้ว: 17988 [i=97]
การเลี้ยงสุกรแนวทางเกษตรธรรมชาติ (หมูหลุม)
คณะครูศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสูงเม่นได้เข้าร่วมอบรมโครงการ ถ่ายเทคโนโลยี การผลิตหมูหลุม เพื่อสร้างรายได้
อ่านแล้ว: 31445 [i=98]
การเลี้ยงหมู : การเลี้ยงหมูต้นทุนต่ำ หมูหลุมดินชีวภาพ หมู เลี้ยงหมู
การเลี้ยงหมู ในปัจจุบัน มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากวิธีการเลี้ยงเปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะเชิงการค้าค่อนข้างมาก
อ่านแล้ว: 199076 [i=99]