ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร

iLab : ตรวจวิเคราะห์ค่าดิน


www.iLab.Asia : เป็นเว็บไซต์ที่แยกออกจาก FarmKaset.ORG เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารพืช สามารถตรวจวัดค่าธาตุอาหารในดิน นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารในปุ๋ยเม็ด และปุ๋ยน้ำได้เช่นกัน

บริการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน เพื่อการวางแผนปรับปรุงดิน ให้รองรับกับการปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบขั้นตอนการรับตรวจดินใหม่หมดจด สามารถรับตัวอย่างดินจากท่านทางไปรษณีย์ และรายงานผลผ่านทางเว็บไซต์ ที่ออกแบบวิธีการโดย FarmKaset.ORG เราจึงบริการทุกท่านที่อยู่ทั่วประเทศได้ ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด

เริ่มตรวจดิน คลิกที่นี่ : ตรวจดินง่ายๆ แค่นับ 1-2-3 ในราคาเบาๆ ที่ใครๆก็ใช้บริการได้
(2000-6000 บาท สามารถเลือกตรวจเฉพาะค่าที่ต้องการ)


ฟาร์มเกษตร