FK iLab : "Fast & Firm" - บริการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย พืช รวดเร็ว ตรวจเสร็จใน 15 วัน
FK Dynamic Infosys by FarmKaset.ORG iLab: ตรวจดิน Fast & Firm รวดเร็ว แม่นยำ Fast Firm Flexibility
Efficiency Reliability
โทร: 089-4599003
เมนูหลัก กรอกฟอร์มตรวจดิน(หน้าแรก) เก็บตัวอย่างดินส่งเข้า LAB > อ่านผลตรวจ
ความสำคัญของการวิเคราะห์ดิน
การวิเคราะห์ดินนั้นช่วยประเมินความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการดิน ซึ่งการเก็บตัวอย่างถือเป็นหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ เพราะต้องเป็นตัวแทนที่ดีของแต่ละพื้นที่

วิธีเก็บตัวอย่างดิน
1.แบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลงย่อย (แต่ละแปลงไม่ควรเกิน 25 ไร่)
ตรวจดิน : แบ่งพื้นที่เป็นแปลงย่อย เก็บตัวอย่างดิน

2.กรณีพืชรากสั้น (พืชไร่ ข้าว และผัก) : เก็บดินแต่ละแปลงย่อย ให้กระจายทั่วแปลง แปลงละประมาณ 15 จุด
ตรวจดิน : เก็บตัวอย่างดิน พืชรากสั้น พืชไร่ ข้าว


กรณีพืชรากลึก (ไม้ผล ไม้ยืนต้น) : ให้เลือกพืช 15-20 ต้นต่อแปลง เก็บรอบทรางพุ่ม 2-4 จุดต่อต้น และเอาดินที่ได้แต่ละต้นมารวมกัน
ตรวจดิน : เก็บตัวอย่างดิน พืชรากลึก ไม้ผล ไม้ยืนต้น

3.ถางหญ้าหรือกวาดเศษพืชที่คลุมดินออก
ตรวจดิน : เก็บตัวอย่างดิน พืชรากลึก ไม้ผล ไม้ยืนต้น

4.ขุดหลุมเป็นรูป V ลึกประมาณ 1 หน้าจอบ จากนั้นใช้จอบเซาะดินที่ขอบหลุมขึ้นมาเต็มหน้าจอบ แล้วตัดดินทั้งสองข้างทิ้ง เก็บส่วนกลางใส่กระป๋องพลาสติก
ตรวจดิน : ตรวจปุ๋ย ขุดหลุมเก็บตัวอย่างดิน

5.คลุกดินที่เก็บมาทั้งหมดให้เข้ากัน จากนั้นแบ่งดินมา ครึ่งกิโลกรัม ใส่ถุงพลาสติก (ถ้าดินเปียกให้ผึ่งในร่มให้แห้งก่อน ห้ามนำดินไปตากแดดโดยเด็ดขาด)
ตรวจดิน : เก็บตัวอย่างดิน พืชรากลึก ไม้ผล ไม้ยืนต้น

6.ส่งตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์และชำระค่าบริการ

6.1 การชำระเงิน
โอนเงินมาที่
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ฟาร์มเกษตร [FARMKASET]
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจังหวัดอำนาจเจริญ
เลขที่บัญชี 520-2405048
ถ่ายสำเนาเอกสารเก็บไว้ 1 ชุด

6.2 กรอกฟอร์มส่งตัวอย่างดินหรือปุ๋ยคลิกที่นี่ [กรณีที่ยังไม่ได้กรอก หากกรอกแล้วข้ามข้อนี้ไป]

6.3 ส่งตัวอย่างดิน พร้อมแนบเอกสารดังนี้
  - ตัวอย่างดินที่ท่านเก็บมา
  - หลักฐานการโอนเงิน เช่น สลิบ ATM หรือใบนำฝาก หรืออย่างอื่น

จัดส่งทางไปรณีย์ มาที่
ห้องปฏิบัติการ อัยย์แลป (iLab)
เลขที่ 94/1 ม.8 ต.ตระคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

7.รอรับผลวิเคราะห์ทางอีเมล์และหน้าเว็บไซต์
iLab ห้องปฏิบัติการ อัยย์แลป
ตรวจดินง่าย แค่นับ 1 2 3
1.กรอกแบบฟอร์มและชำระเงินค่าตรวจ
2.เก็บตัวอย่างดิน ส่งมาที่ iLab
3.รอรับผลการตรวจวิเคราะห์ทาง อีเมล์และจดหมาย

ช่วยเหลือ!

ข้อมูลที่จำเป็น
สอบถามโทร: 089-4599003
บัญชีในการโอนชำระค่าตรวจดิน
บัญชี:FARMKASET ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาอำนาจเจริญ เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 520-2405048
เอกสารที่ต้องอ่าน
1.วิธีการเก็บตัวอย่างดิน อ่าน ดาวน์โหลด

คุณรู้หรือไม่?
ในรายการวิเคราะห์เป็นวิธีการจากสำนักวิเคราะห์ทางเคมีสากล (AOAC) และสมาคมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสากล (ASTM) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของกลุ่มประเทศแถบเอเซีย-แปซิฟิก (APLAC) สากล (ILAC) และหน่วยงานอื่นๆ ทั่วโลก ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งนี้ยังเป็นวิธีการใช้อ้างอิงในมาตรฐาน ISO/IEC 17025

Fast & Firm
ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ และเครื่องมือที่ทันสมัย ภายใต้การทำงานในระบบ ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ
ตรวจดิน: ด้วยเครื่องมือตรวจดินที่ทันสมัย