iLab : "Fast & Firm" - บริการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย พืช รวดเร็ว แม่นยำ ทันใจ
iLab: ตรวจดิน Fast & Firm รวดเร็ว แม่นยำ Fast Firm Flexibility
Efficiency Reliability
โทร: 089-4599003
ผ่านการทดสอบ Internet Explorer (IE), Google Chrome [on windows], Apple Safari [on windows], Opera [on windows]
ใช้งานไม่ได้บน Mozilla Firefox 4.0.1 [on windows]
ยังไม่ได้ทดสอบ นอกเหนือจากข้อมูลด้านบน ยังไม่ได้ทำการทดสอบ แต่หากเป็น เว็บบราวเซอร์ บน OS และ อุปกรณ์มาตรฐาน และมีการตั้งค่าปกติ ระบบจะใช้งานได้เป็นปกติ
แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างดิน : Soil Sampling Form
ช่อง A.ข้อมูลทั่วไป
ยังไม่เคยใช้งานระบบ เคยลงทะเบียนแล้ว

ช่อง B.ข้อมูลตัวอย่างดิน
วันที่เก็บตัวอย่าง
จำนวนไร่ ไร่ โดยประมาณ
สถานที่เก็บตัวอย่าง
สภาพพื้นที่ทั่วไป
ที่ราบลุ่ม เนินเขา ที่สูงชัน
ลูกคลื่น มีคราบเกลีอขาว มีหินหรือลูกรังปน
มีชั้นดาน ดินแตกเมื่อแห้ง
อื่นๆ
ปัจจุบันปลูกพืช
ข้าวนาปี พันธุ์
ข้าวนาปลัง พันธุ์
มันสำปะหลัง พันธุ์
อ้อย พันธุ์-ตอที่
ยางพารา พันธุ์-อายุ
ปาล์ม พันธุ์-อายุ
ข้าวโพด พันธุ์
อื่นๆ พืช-พันธุ์-อายุ
ผลผลิตฤดูการที่ผ่านมา
การเจริญเติบโตของพืช
ปกติ ผิดปกติ
ประวัติการใช้ปุ๋ย ในฤดูการปลูกพืชรุ่นที่ผ่านมา
ปุ๋ยสูตร
อัตรา

ช่อง C.บริการที่ต้องการตรวจวิเคราะห์
ส่งมาตรวจทั้งหมด ตัวอย่าง [ตัวเลขนี้จะถูกนำไปคูณกับราคาแพ็คเกจ]
ชุดตรวจดิน พื้นฐาน ชุดตรวจดิน ครบถ้วน ชุดตรวจดิน เต็มพิกัด
ชุดตรวจก่อนปลูก ชุดตรวจละเอียดก่อนปลูก ชุดตรวจ NPK ในดิน
ชุดตรวจธาตุหลักในดิน ชุดตรวจปุ๋ย อื่นๆ กำหนดเอง

กรุณาเลือกแพ็คเกจ
ราคา 0 บาท
ส่งมาตรวจทั้งหมด 1 ตัวอย่าง
รวมราคา 0 บาท

iLab : เลือกรายการที่ต้องการวิเคราะห์
id รายการวิเคราะห์ ความหมาย ค่าบริการ เลือกตรวจ
1 pH: ความเป็นกรด - ด่าง pH? 50
2 OM: อินทรียวัตถุ OM? 250
3 EC: ค่าการนำไฟฟ้า EC? 150
4 Texture: เนื้อดิน Texture? 300
5 Total-P2O5/Avail.P: ฟอสฟอรัส Avail.P? 600
6 Total-K2O/Exch.K: โปแทสเซียม Exch.K? 800
7 LR: ความต้องการปูน LR? 150
8 CaO/Exch.Ca: แคลเซียม Ca? 600
9 Total-Na/Exch-Na: โซเดียม Na? 500
10 MgO/Avail.Mg: แมกนีเซียม Mg? 400
11 Total-S/Extr.S: กำมะถัน S? 700
12 Total-N: ไนโตรเจน N? 600
13 CEC: ความจุในการแลกเปลี่ยน แคตไอออน CEC? 800
14 Moisture: ความชื้น 150
15 GI: การย่อยสลายสมบูรณ์ 250
16 ปริมาณหิน และกรวด 100
17 ขนาดของปุ๋ย 100
18 C/N Ratio: อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 350
19 Total-B/Avail.B: โบรอน 250
20 Total-Mo/Avail.Mo: โมลิบดินัม 250
21 Total-Mn/Avail.Mn: แมงกานิส 250
22 Total-Al/ Exch.Al: อะลูมิเนียม 250
23 Total-Cu/Avail.Cu: ทองแดง 250
24 Total-Fe/Avail.Fe: เหล็ก 250
25 Total-Zn/Avail.Na: สังกะสี 250

กรุณาเลือกแพ็คเกจ ตรวจ 1 ตัวอย่าง
รวมราคา 0 บาท

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย ก่อนกดปุ่ม ส่งข้อมูล


คำเตือน: ใช้งานไม่ได้บน FireFox กรุณาใช้บราวเซอร์ตัวอื่นๆ เช่น IE (Internet Explorer), Chrome, Safari, Opera
ผสมปุ๋ยใช้เอง

iLab ห้องปฏิบัติการ อัยย์แลป
ตรวจดินง่าย แค่นับ 1 2 3
1.กรอกแบบฟอร์มและชำระเงินค่าตรวจ
2.เก็บตัวอย่างดิน ส่งมาที่ iLab
3.รอรับผลการตรวจวิเคราะห์ทาง อีเมล์และจดหมาย

ช่วยเหลือ!

ข้อมูลที่จำเป็น
สอบถามโทร: 089-4599003
บัญชีในการโอนชำระค่าตรวจดิน
บัญชี:FARMKASET ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาอำนาจเจริญ เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 520-2405048
เอกสารที่ต้องอ่าน
1.วิธีการเก็บตัวอย่างดิน อ่าน ดาวน์โหลด

คุณรู้หรือไม่?
ในรายการวิเคราะห์เป็นวิธีการจากสำนักวิเคราะห์ทางเคมีสากล (AOAC) และสมาคมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสากล (ASTM) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของกลุ่มประเทศแถบเอเซีย-แปซิฟิก (APLAC) สากล (ILAC) และหน่วยงานอื่นๆ ทั่วโลก ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งนี้ยังเป็นวิธีการใช้อ้างอิงในมาตรฐาน ISO/IEC 17025

Fast & Firm
ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ และเครื่องมือที่ทันสมัย ภายใต้การทำงานในระบบ ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ
ตรวจดิน: ด้วยเครื่องมือตรวจดินที่ทันสมัย