[sort by : last post | last update] wiki เกษตร ที่ใครๆก็โพสได้..
+ โพสเรื่องใหม่ | + เลือกหน้า | All contents

 
ติดตามสินค้าที่คุณสั่ง
คุณ สุกฤต นันติ, ศุกร์ 03 กรกฎาคม 2563 21:22:35, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
สจ.ชนาธิป ปัญญาสวัสดิ์, ศุกร์ 03 กรกฎาคม 2563 16:58:14, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
คุณ ประจิน​ เทพยา​ , ศุกร์ 03 กรกฎาคม 2563 15:57:14, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
คุณ มารวย กวนเหลือง, ศุกร์ 03 กรกฎาคม 2563 13:18:44, เลขจัดส่ง SMAM000198549
คุณ วรรณา อัครพัฒนากูล , พฤหัสบดี 02 กรกฎาคม 2563 19:48:25, เลขจัดส่ง SMAM000198546
คุณ ธนิก, พฤหัสบดี 02 กรกฎาคม 2563 13:09:15, เลขจัดส่ง SMAM000198323
คุณ สุวิชา สาธร, พฤหัสบดี 02 กรกฎาคม 2563 10:21:28, เลขจัดส่ง SMAM000198269
คุณ ภูริศย์ แก่นกลางดอน, พฤหัสบดี 02 กรกฎาคม 2563 10:21:24, เลขจัดส่ง SMAM000198270
คุณชูศักดิ์ พลยูง, พฤหัสบดี 02 กรกฎาคม 2563 07:57:58, เลขจัดส่ง SMAM000198551
คุณ คุณ อดิศักดิ์ ภูสถาน, พฤหัสบดี 02 กรกฎาคม 2563 07:55:40, เลขจัดส่ง SMAM000198267
ดูรายการจัดส่งทั้งหมด
เกษตรฯ เร่งฟื้นสถานที่จัดงานพืชสวนโลกสร้างรายได้คุ้มการลงทุน โชว์จุดแข็งสถานที่ดึงนักท่องเที่ยว
Update: 2563/06/20 11:22:04 - Views: 2016 | Ans: 0
“เกษตรฯ” เร่งฟื้นสถานที่จัดงานพืชสวนโลกสร้างรายได้คุ้มการลงทุน โชว์จุดแข็งสถานที่ดึงนักท่องเที่ยว

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย ลงพื้นที่เชียงใหม่ เพื่อประชุมเตรียมฟื้นฟูสถานที่จัดงานพืชสวนโลก พร้อมเสนอจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ จากที่เคยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 27,000 ล้านบาท ภายใน 3 เดือน จึงเตรียมจัดกิจกรรมกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งปลายปีนี้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอแผนการขอใช้เงินรายได้จากการขายบัตรเพื่อปรับปรุงสวนและพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการพื้นที่โครงการสวน เฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2549 โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ว่า หลังจากที่คณะกรรมการอุทยานฯ มีมติให้เพิกถอนพื้นที่การจัดงานพืชสวนโลกออกจากเขตอุทยานตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.2551 ที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะทำเรื่องเสนอขอพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของสำนักวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อให้บริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว

ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้เสนอขอใช้งบประมาณที่เกิดจากรายได้จากการจัดงานพืชสวนโลกจำนวน 180 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่และบริหารจัดการ โดยจะนำเรื่องทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้นคาดว่าจะสามารถปรับปรุงพื้นที่และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมทันช่วงฤดูหนาวของปีนี้ ที่จะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ และใช้ประโยชน์จากพื้นที่งานพืชสวนโลกได้อย่างคุ้มค่าทั้งการเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

From: moac.go.th
กระทรวงเกษตรฯ เร่งส่งเสริมเกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพิ่มผลผลิตต่อไร่อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน
Update: 2558/10/26 10:41:22 - Views: 1838 | Ans: 1
กระทรวงเกษตรฯ เร่งส่งเสริมเกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพิ่มผลผลิตต่อไร่อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน รองรับความต้องการของโรงงานผลิตเอธานอลและไบโอดีเซล  
    
                  นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายขยายผลผลิตพืชพลังงานทดแทน โดยเน้นการรักษาระดับพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน       และมันสำปะหลัง สำหรับปาล์มน้ำมันมีนโยบายขยายพื้นที่ปลูกในเขตเหมาะสมปลูก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้  ปัจจุบันผลผลิตพืชทั้ง 3 ชนิดมีเพียงพอกับความต้องการใช้บริโภค  การขยายการผลิตจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการเพื่อผลิตพลังงาน  ดังนั้น แนวทางในการขยายการผลิตจึงเน้นการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  โดยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ด้วยการใช้พันธุ์ดี  และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี  ตลอดจนให้ความรู้และแนะนำการทำเกษตรกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  โดยมีเป้าหมายผลผลิตต่อไร่  อย่างน้อยร้อยละ  10  ในกลุ่มพืชพลังงาน

                นายธีระชัย  กล่าวว่า ความต้องการพืชพลังงานเพื่อการผลิตพลังงานตามเป้าหมายของกระทรวงพลังงาน  คาดว่าในปี 2552 ความต้องการเอธานอล มีประมาณ 1.58  ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็นความต้องการ      ใช้มันสำปะหลังจำนวน  8.5 แสนตันต่อปี กากน้ำตาลจำนวน 1.73 ล้านตันต่อปี ในส่วนไบโอดีเซล คาดว่ามีมีความต้องการประมาณ  1.35 ล้านลิตรต่อวัน  คิดเป็นความปาล์มน้ำมันดิบจำนวน 3.5 แสนตันต่อปี              ทั้งนี้ รัฐบาลได้เปิดเสรีการตั้งโรงงานผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล  และให้การสนับสนุนการลงทุนด้วยการให้สิทธิพิเศษทางภาษี  ปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลทั้งสิ้น  45  ราย  กำลังการผลิต  รวม  12  ล้านลิตร/วัน  ส่วนไบโอดีเซลมีโรงงานที่ผลิตแล้ว  9  โรงงานและได้รับการส่งเสริมการลงทุนอีก  19  โรงงาน  รวมทั้งหมด  28  โรงงานกำลังผลิต  6.68  ล้านลิตรต่อวัน

                “ปัจจุบันพันธุ์อ้อย  มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน  ที่เกษตรกรปลูกเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง  แต่เทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ยังไม่เหมาะสม  ตั้งแต่การเตรียมพันธุ์  การดูแลรักษา  ให้ปุ๋ย  น้ำ  ทำให้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยทั้งประเทศต่ำ  สำหรับเกษตรกรที่มีการเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่  มีเตรียมการปลูกที่ดี  ให้น้ำ  ปุ๋ย  อย่างเหมาะสม  จะได้รับผลผลิต่อไร่สูงขึ้นมาก  ดังนั้น  การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และมีแหล่งน้ำที่เพียงพอในช่วงที่พืชต้องการน้ำ  จะเป็นปัจจัยที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกร” นายธีระชัย กล่าว
 
From: moac.go.th
ต้องการขายปุ๋ย
Update: 2553/02/20 10:47:38 - Views: 1337 | Ans: 7
ต้องการขายปุ๋ยที่ยังไม่ได้อัดเม็ดไม่ทราบมีใครสนใจบ้างค่ะติดต่อ
คุณเบ็นซ์
081-5340833
คุณต้อง
081-5338810
มีพันธุ์ มันสำปะหลัง ห้วยบง 60  และเกษตรศาสตร์ 50  ขายนะค่ะ
Update: 2553/02/20 10:47:38 - Views: 769 | Ans: 5
มีพันธุ์มันสำปะหลัง เหลืออีกนิดน้อย ไม่ทราบว่ามีใครต้องการบ้างไหม? 

มี 2 พันธุ์นะค่ะ 

เกษตรศาสตร์ 50 ขาย ท่อนละ 1.50 บาท 

ห้วยบง 60 ขายท่อนละ 1.60 บาท 

ท่อนพันธุ์ยาวมาก ตั้งแต่ 1.50 - 2 เมตร 

พร้อมยินดีให้คำปรึกษา การเพิ่มผลผลิต ในมันสำปะหลัง 

8-15 ตัน/ไร่ 

สถานที่ แปลงมันสำปะหลัง 

อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

สนใจติดต่อ 

คุณศุภานัน สระบัว 

086-3081046, 085-8010027 
อยากทราบข้อมูลผักบุ้งมัน
Update: ././. .:.:. - Views: 1439 | Ans: 0
อยากทราบข้อมูลผักบุ้งมัน  ว่าหาซื้อได้ที่ไหน  ปลูกอย่างไร  
ถ้าใครทราบข้อมูลช่วยแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ
2295 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 229 หน้า, หน้าที่ 230 มี 5 รายการ
|-Page 230 of 230-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
รับซื้อพริกซุปเปอร์ฮ๊อตจำนวนมาก ปลอดสารพิษเท่านั้น มียอดสั่งซื้อตลอด ทิ้งเบอร์ไว้ได้เลย
Update: 2563/06/05 15:05:55 - Views: 52119 | Ans: 81
จำหน่ายรถเพื่อการเกษตรมือสองญี่ปุ่น ผ่านการตรวจเช็ค เอาไปใช้งานได้เลย
Update: 2558/06/19 01:44:12 - Views: 1125 | Ans: 0
ขายผ่อนดาวน์ คูโบต้า M 5000 4WD
Update: 2563/06/19 09:26:00 - Views: 898 | Ans: 1
เรียนท่านที่เดือดร้อนของ พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 
Update: ././. .:.:. - Views: 2247 | Ans: 0
ชุดตรวจวัดค่า npk และ กรดด่าง ใน ดิน ( npk / ph soil test kit )
Update: 2563/06/18 17:37:01 - Views: 3611 | Ans: 3
ชุดตรวจวัดค่า npk และ กรดด่าง ใน ดิน ( npk / ph soil test kit )
จำหน่ายรถเพื่อการเกษตรมือสองญี่ปุ่น ผ่านการตรวจเช็ค เอาไปใช้งานได้เลย
Update: 2558/06/19 01:46:29 - Views: 1173 | Ans: 0
 แก๊สฮอร์โมน สำหรับเพิ่มปริมาตรน้ำยาง
Update: 2554/09/24 15:24:21 - Views: 1667 | Ans: 0
ขายกล้ายางพาราที่อุบลราชธานี
Update: 2554/05/26 17:11:09 - Views: 1955 | Ans: 0
ปุ๋ยนาโนตรา เกษตรทำดี (ทำดีสกิดผล)
Update: 2557/09/11 19:41:46 - Views: 1285 | Ans: 0
ปุ๋ยนาโนตรา เกษตรทำดี (ทำดีสกิดผล)
คำนิยม - มาคา กำจัดเพลี้ยและแมลงจำพวกปากดูด ขอบคุณลูกค้ามากนะคะ คุณประมวลรัตน์
Update: 2562/12/01 08:20:53 - Views: 199 | Ans: 0
คำนิยม - มาคา กำจัดเพลี้ยและแมลงจำพวกปากดูด ขอบคุณลูกค้ามากนะคะ คุณประมวลรัตน์
คำนิยม - มาคา กำจัดเพลี้ยและแมลงจำพวกปากดูด ขอบคุณลูกค้ามากนะคะ คุณประมวลรัตน์
© FarmKaset.ORG