รายการสั่งซื้อ ย้อนหลัง 100 รายการ
สั่งซื้อวันที่อัพเดทวันที่ชื่อลูกค้าจังหวัดชำระโดย7 Codeสถานะจัดส่งโดยหมายเหตุ
พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 15:35:40 คุณ มณ​ สู​ข​วงศ์ 102.FB id: Mon Mon payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 920 บาท SAM20000 payment method 400​ หมู่ ​1 ต.มะกอก​เหนื่อ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 14:57:41 คุณ สมจิตร จันคะณา 101.FB id: สมจิตร จันคะณา payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 920 บาท SAM20000 payment method 4/1 ม. 7 ต. น้ำร้อน อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000
พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 14:25:33 พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 15:21:43 คุณ มงคล ชมภู 109.FB id: มงคล ชมภู payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 1410 บาท SAM2000070649 payment method 210 สันผักฮี้ หมู่3 ต แม่สาย อ แม่สาย จ เชียงราย
พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 10:56:44 พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 15:20:37 คุณ มณฑา มาลัยเล็ก 108.โทรสั่ง payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 1790 บาท SAM2000070647 payment method เลขที่ 490 หมู่ 2 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 97180
พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 10:35:44 พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 15:18:05 คุณ น.ส.กรณิกา วิเศษศรี 107.LinePrim : ตาตึ๋ง payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000070643 payment method รพ.สต.กระเบื้องน้อย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 10:05:19 พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 15:22:14 คุณ ฤชา ค้ำชู 106. FB id: พี่พี อุป payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 2260 บาท SAM2000070650 payment method 254 หมู่ 3 ต. ดงป่าคำ อ.เมื่อง จ.พิจิตร 66170
พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 09:19:18 พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 15:22:53 คุณ สมร โสมเขียว 105.FB id: ชีวิตตน เดินดิน payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 2300 บาท SAM2000070651 payment method 270 ม.6 ต.ศาลาลำดวนอ.เมือง จ. สระแก้ว 27000
พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 08:16:37 พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 15:19:12 นายสมชาย สุขสกุลปัญญา 104.FB id: Somchai Sukhsagulpunya payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 920 บาท SAM2000070645 payment method 5ม.8 ต.แม่แดด อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130
พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 07:47:29 พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 15:18:39 คุณกัญญาภัชร เวชจันทร์ศิลป์ 103.LineFK payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000070644 payment method 40/4 ม.5 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราฏร์ธานี
พุธ 22 มกราคม 2563 20:37:14 พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 15:21:11 คุณ สมชาย สังข์ชุม 102.FB id: อมรรัตน์ ภู่ห้วยล่ำ payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 1360 บาท SAM2000070648 payment method 85 หมุ่ ต ตะกุกเหนือ อ วิภาวดี จ สุราษฏร์ธานี 84180
พุธ 22 มกราคม 2563 18:53:41 พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 15:19:49 คุณ สุจินต์ ใจคำ 101.FB id: Sujin Jaikham payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000070646 payment method 199 ม.17 บ้านรวงผึ้งพัฒนา ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพช
พุธ 22 มกราคม 2563 14:12:17 พุธ 22 มกราคม 2563 15:12:22 คุณ พิเชษฐ สิทธิเชนทร์ 107.FB id: A Phichet Sitthichen payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000070584 payment method รพ.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 *ลูกค้าต้องการรับวันเสาร์*
พุธ 22 มกราคม 2563 13:20:20 พุธ 22 มกราคม 2563 15:11:52 คุณ สุรศักดิ์ เหมือนถนอม 106.FB id: Mac Damon payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000070583 payment method 64/108 หมู่2 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
พุธ 22 มกราคม 2563 10:57:58 พุธ 22 มกราคม 2563 13:21:48 คุณ ขวัญชัย ไทยาภิรมย์ 105.FB id: Kwanchai Thaiyapirom payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000070556 payment method 24/7 พุทธมณฑลสาย 3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม
พุธ 22 มกราคม 2563 10:36:00 พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 10:39:38 คุณชาญยุทธ สุวรรณเทน 104.LineFK : ชาญยุทธ payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 2300 บาท SAM2000070553 payment method บมจ. ทีพีไอโพลีน เลขที่ 76 หมู่6 ถ รอบเมือง ต. หมากแข้ง อ. เมือง จ. อุดร 41000
พุธ 22 มกราคม 2563 09:14:40 พุธ 22 มกราคม 2563 13:22:16 นาง คองมา ไชยเทศ 103.LineFK : New payment method [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 490 บาท SAM2000070557 payment method 148 หมู่ 9 ต. แพด อ. คำตากล้า จ. สกลนคร 47250
อังคาร 21 มกราคม 2563 17:23:46 พุธ 22 มกราคม 2563 13:20:43 คุณ ณัฐรัตน์ แซ่วั่ง 102.โทรสั่ง payment method [FK-1 ราคา 890 จำนวน 2 กล่อง = 1780 บาท] [FK-3C ราคา 950 จำนวน 1 กล่อง = 950 บาท] รวมเป็นเงิน 2730 บาท SAM2000070554 payment method 15 หมู่ 9 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
อังคาร 21 มกราคม 2563 15:07:26 พุธ 22 มกราคม 2563 13:21:20 คุณ อาจหาญ จตุรพรไพร 101.FB id: โฮมสเตย์ ขอบด้ง payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000070555 payment method 66 ม.14. ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 (ดอยอ่างขาง)
อังคาร 21 มกราคม 2563 12:23:07 อังคาร 21 มกราคม 2563 15:12:07 คุณ นิติชัย อินทร์ทองน้อย 106.FB id: Chai Haha payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมยอดก่อนลด 450 บาท ลด3% (13.5บาท) รวมเป็นเงิน 436.5 บาท ชำระเงินแล้ว SAM2000070476 payment method 67 หมู่ 6 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
อังคาร 21 มกราคม 2563 08:39:22 อังคาร 21 มกราคม 2563 15:13:52 คุณ เกียงคำ บุญมา 105.โทรสั่ง payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 1360 บาท SAM2000070479 payment method 18 หมู่ 17 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
จันทร์ 20 มกราคม 2563 19:41:49 อังคาร 21 มกราคม 2563 15:12:39 คุณ เรวัฒน์ เทือกธรรม 104.FB id: เรวัฒน์ เทือกธรรม payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000070477 payment method 40 หมู่1 ต.ปากหมาก อ.ไชยยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
จันทร์ 20 มกราคม 2563 19:25:09 อังคาร 21 มกราคม 2563 15:14:50 คุณ สุธิชัย อุ่นทะยา 103.LineFK : payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 1850 บาท SAM2000070480 payment method 134 หมู่6 บ้านนาสำราญ ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180
จันทร์ 20 มกราคม 2563 17:59:41 อังคาร 21 มกราคม 2563 15:13:13 คุณ ลักษ์ ลำมะนา 102.FB id: ลักษ์ ลำมะนา payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] รวมเป็นเงิน 900 บาท SAM2000070478 payment method 211 หมู่ 9 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
จันทร์ 20 มกราคม 2563 17:12:23 อังคาร 21 มกราคม 2563 15:15:52 คุณ วธิดา เพชรดีคาย 101.โทรสั่ง payment method [อะมิโน ราคา 290 จำนวน 24 ขวด = 6960 บาท] รวมยอดก่อนลด 6960 บาท ลด5% (348บาท) รวมเป็นเงิน 6612 บาท SAM2000070481 payment method เลขที่ 22/10 บ้านหนองสังข์ ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
จันทร์ 20 มกราคม 2563 14:53:38 จันทร์ 20 มกราคม 2563 16:00:40 คุณ ธนะสาร บรรหาร 120.FB id: Tanasan Banharn payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] รวมเป็นเงิน 900 บาท SAM2000070389 payment method 24 ม.1 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
จันทร์ 20 มกราคม 2563 14:00:39 จันทร์ 20 มกราคม 2563 15:32:05 คุณ สมรัตน์ ชำนาญหมอ 119.โทรสั่ง payment method [กู๊ดโซค ราคา 430 จำนวน 5 กล่อง = 2150 บาท] รวมเป็นเงิน 2150 บาท SAM2000070359 payment method 2 หมู่ 1 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
จันทร์ 20 มกราคม 2563 13:45:30 จันทร์ 20 มกราคม 2563 15:27:40 คุณ สมศรี ขุนวิทยา 118.FB id: สมศรี ขุนวิทยา payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000070350 payment method บ้านเลขที่ 68 5/1 ซอย 16 ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
จันทร์ 20 มกราคม 2563 12:58:50 จันทร์ 20 มกราคม 2563 15:30:18 คุณ ภาวินี กสิการ 117.FB id: ภาวืนี กสิการ payment method [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 490 บาท SAM2000070355 payment method 86 ม.4 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
จันทร์ 20 มกราคม 2563 12:32:53 จันทร์ 20 มกราคม 2563 15:26:26 คุณ อดิศร รัตนโพธิ์ศรี 116.โทรสั่ง payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000070347 payment method อู่ยโสธรยิงแทรค ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร 35000
จันทร์ 20 มกราคม 2563 10:39:12 จันทร์ 20 มกราคม 2563 15:26:54 คุณ ภิญโญ สารพงษ์ 115.FB id: น้า โญ คนเดิม payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000070348 payment method 6/3 หมู่ที่ 3 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
จันทร์ 20 มกราคม 2563 08:11:48 จันทร์ 20 มกราคม 2563 15:27:16 คุณ ล้ำ อุ่นแก้ว 114.FB id: ลำ้อุ่นแก้ว อุ่นแก้ว payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000070349 payment method 56 ม.11 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
จันทร์ 20 มกราคม 2563 08:08:26 จันทร์ 20 มกราคม 2563 15:25:37 คุณ ชัยมงคล บุญมาก 113.FB id: โปร์ เปียก payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000070345 payment method บมจ.ไออาร์พีซี M-151 299 แผนกบำรุงรักษาเครื่องกลโรงไฟฟ้า ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
อาทิตย์ 19 มกราคม 2563 19:31:14 จันทร์ 20 มกราคม 2563 15:28:41 คุณ สกล จริงจิตร 112.FB id: สกล จริงจิตร payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000070352 payment method 137/30 ถนนอุดมลาภ ตำบลทับเท่ียง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
อาทิตย์ 19 มกราคม 2563 18:39:17 จันทร์ 20 มกราคม 2563 15:25:13 คุณพิมวรรณ ทองสุข 111. LinePrim : SZacHappy payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000070344 payment method เลขที่ .5 หมู่.3 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย. จ.สุราษฏร์ธานี 18430
อาทิตย์ 19 มกราคม 2563 18:29:56 จันทร์ 20 มกราคม 2563 15:28:16 คุณ สุภัค พรมทอง 110.FB id: ช่างพงษ์ ไซโล payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000070351 payment method เลขที่ 76 หมู่ 8 บ้านนายูง ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
อาทิตย์ 19 มกราคม 2563 14:46:11 จันทร์ 20 มกราคม 2563 15:31:41 คุณ ไพรินทร์ ลอมดอน 109.FB id: Pairin Lomdon payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] รวมเป็นเงิน 900 บาท SAM2000070358 payment method 61 หมู่ 6 ต.แหลมทอง อ.หนองบุนมาก จ.นครราชสีมา 30140
อาทิตย์ 19 มกราคม 2563 14:10:21 จันทร์ 20 มกราคม 2563 15:32:33 คุณ อมร ธรรมชาติสดใส 108.โทรสั่ง payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 1790 บาท SAM2000070360 payment method 69/3 หมู่ 3 ต.บ้านกาด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
อาทิตย์ 19 มกราคม 2563 13:58:35 จันทร์ 20 มกราคม 2563 15:29:33 คุณ วิชัย จินน้อย 107.โทรสั่ง payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 2 ขวด = 940 บาท] รวมเป็นเงิน 940 บาท SAM2000070354 payment method 58/3 หมู่ 2 ต.จรเข้สลับ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
อาทิตย์ 19 มกราคม 2563 09:43:35 จันทร์ 20 มกราคม 2563 15:26:03 คุณ อ้น (ผู้รับคุณ นิด) 106.FB id: อ้น กู payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000070346 payment method 19 หมู่ 1 ต. น้ำหัก อ.คีรีรัฐนิคม . จ.สุราษฎร์ธานี 84180
เสาร์ 18 มกราคม 2563 22:59:37 จันทร์ 20 มกราคม 2563 15:24:46 คุณ จำรัส มีหมื่น 105.FB id: จำรัส มีหมื่น payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000070343 payment method 89 หมู่2 ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เสาร์ 18 มกราคม 2563 22:31:12 จันทร์ 20 มกราคม 2563 15:31:14 คุณ ราตรี จึงสถาพรประชา 104.LineFK : ราตรี payment method [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 2 กระปุก = 980 บาท] รวมยอดก่อนลด 980 บาท ลด5% (49บาท) รวมเป็นเงิน 931 บาท SAM2000070357 payment method 11/7 หมู่1 ถนนเจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
เสาร์ 18 มกราคม 2563 22:28:51 จันทร์ 20 มกราคม 2563 15:29:07 คุณ กัญญาภัชร เวชจันทร์ศิลป์ 103.LineFK : น้องทิม+แอป payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000070353 payment method 40/4 ม 5 ต ท่าโรงช้าง อ พุนพิน จ สุราฏร์ธานื
เสาร์ 18 มกราคม 2563 18:55:35 จันทร์ 20 มกราคม 2563 15:30:44 คุณ สนธยา เขาทอง 102.โทรสั่ง payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [อะมิโน ราคา 290 จำนวน 1 ขวด = 290 บาท] รวมเป็นเงิน 740 บาท SAM2000070356 payment method 46/2 หมู่ 5 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา
เสาร์ 18 มกราคม 2563 17:53:40 จันทร์ 20 มกราคม 2563 15:24:13 คุณ กฤษณ์วรงค์ หมวกชา 101.FB id: กฤษณ์ กฤษณ์วรงค์ หมวกชา payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 2 ขวด = 940 บาท] รวมเป็นเงิน 940 บาท SAM2000070342 payment method 214 หมู่.11 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพขรบูรณ์ 67120
เสาร์ 18 มกราคม 2563 12:39:33 เสาร์ 18 มกราคม 2563 15:17:22 คุณ นิตยา แสงใส 109.LineFK : นิตยา แสงใส payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 1370 บาท SAM2000070273 payment method 8 หมู่ 4 บ้านหนองเทา ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35180
เสาร์ 18 มกราคม 2563 12:35:18 เสาร์ 18 มกราคม 2563 15:14:39 คุณ ชาตรี เปี่ยมประวัติ 108.FB id: Char Peam payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000070268 payment method เลขที่ 8 หมู่ 1 ซอยเปี่ยมประวัติ ถ.เลียบคลองตาชม ต.หนองเพราะงาย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
เสาร์ 18 มกราคม 2563 12:22:07 เสาร์ 18 มกราคม 2563 15:14:07 คุณ ทวีพร จิรวทวีวุฒิ 107.FB id: Thaweporn Jirattawevut payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000070267 payment method 21 หมู่ 12 หมู่บ้านพรมพฤกษา ซอยบางพรม 29 ถ.บางพรม แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม 10170
เสาร์ 18 มกราคม 2563 12:06:32 เสาร์ 18 มกราคม 2563 15:15:43 คุณ บุญส่ง จันนวล 106.FB id: Boonsong Channual payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 2 ขวด = 940 บาท] รวมเป็นเงิน 940 บาท SAM2000070270 payment method 68/1 ม. 5 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร
เสาร์ 18 มกราคม 2563 12:05:27 เสาร์ 18 มกราคม 2563 15:13:45 คุณ วันเพ็ญ บือเคิร์ท 105.โทรสั่ง payment method [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 490 บาท SAM2000070266 payment method 210 หมู่ 7 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา
เสาร์ 18 มกราคม 2563 12:04:06 เสาร์ 18 มกราคม 2563 15:13:14 คุณ พรพิมล ไวท์ 104.LineFK: Saya thai payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 1790 บาท SAM2000070265 payment method 220 หมู่.1 ต. ไร่น้อย ซ.ชยางกรู 42 อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
เสาร์ 18 มกราคม 2563 08:38:08 เสาร์ 18 มกราคม 2563 15:15:11 คุณ ธีระยุทธ แสนไหม 103.FB id: อ้ายต๋อง สวนแตงเงินล้าน ถ้าบ่ค้านสั่นดอกหวา payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000070269 payment method 196 ม.13 ต.โนนแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
เสาร์ 18 มกราคม 2563 08:06:05 เสาร์ 18 มกราคม 2563 15:16:55 คุณ สมบูรณ์ บัวแก้ว 102.FB id: สมพงค์ ละสีจันทร์ payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000070272 payment method 158 ต.โพนทอง อ. บ้านแพง จ. นครพนม
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 18:07:09 เสาร์ 18 มกราคม 2563 15:16:16 คุณ วชิระ ชุมเกษียร 101.FB id: Wachira Chumkesian payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000070271 payment method 80 หมู่8 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 14:15:05 ศุกร์ 17 มกราคม 2563 15:23:26 คุณ สุภาวดี วงศ์เสน 119.LineFK : น้อย สุภาวดี payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 1850 บาท SAM2000070176 payment method 51/1 ม.5 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 14:10:50 ศุกร์ 17 มกราคม 2563 15:22:59 คุณ วันเพ็ญ นราแก้ว 118.โทรสั่ง payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 1790 บาท SAM2000070175 payment method 73/1 หมู่ 10 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 14:01:56 ศุกร์ 17 มกราคม 2563 15:21:56 คุณ อุบล ไชยหงษา 117.FB id: อุบล ดอกบัว payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] รวมเป็นเงิน 900 บาท SAM2000070173 payment method 209 ม.8 ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 14:00:50 ศุกร์ 17 มกราคม 2563 15:18:15 คุณรุ่งเรือง มีทองหลาง 116.FB id: รุ่งเรือง. มีทองหลาง payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000070166 payment method 192 ม 1 ต บ้านโนน อ ซำสูง จ ขอนแก่น
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 13:25:33 ศุกร์ 17 มกราคม 2563 15:24:27 คุณ ภุชงค์ ชนะภัย 115.FKX.ASIA payment method [บูสเตอร์เงิน ราคา 310 จำนวน 10 กล่อง = 3100 บาท] [บูสเตอร์ส้ม ราคา 320 จำนวน 5 กล่อง = 1600 บาท] รวมเป็นเงิน 4700 บาท SAM2000070178 payment method 10/14 หมู่.7 ต.หนองม่วง ต.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 12:14:42 ศุกร์ 17 มกราคม 2563 12:42:14 คุณสมศักดิ์ เกิดเปี่ยม 114.FB id: Somsak Kerdpiem payment method IS1L+MAKA = 450+470 เก็บเงินปลายทาง 920 บาท SAM20000 payment method บ้านเลขที่ 42/1หมู่4 ซอยแสมดำ 6 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพฯ 10150
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 11:13:41 ศุกร์ 17 มกราคม 2563 15:19:15 คุณ นิวัฒน์ เจริญเนือง 113.FB id: Thavin Charoen payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 920 บาท SAM2000070168 payment method 22/43 ซอยหมู่บ้านเขาน้อย ต.หัวหินอ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 11:08:06 ศุกร์ 17 มกราคม 2563 15:18:41 คุณ กานต์พิมพ์ นิธิวาณิชย์ 112.FB id: Nong Makegoodz payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000070167 payment method เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 77 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม 10230
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 11:07:11 ศุกร์ 17 มกราคม 2563 15:17:45 คุณ สุมิตรา เทียนตระกูล 111.FB id: Noi Jen payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 920 บาท SAM2000070165 payment method 418/2 หมู่ 1 ถ.คลองวาฬ-หว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 10:35:55 ศุกร์ 17 มกราคม 2563 15:20:17 คุณ แก้วตา ทองชัย 110.โทรสั่ง payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 2 ขวด = 940 บาท] รวมเป็นเงิน 940 บาท SAM2000070170 payment method 59 หมู่ 9 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อน จ.ยโสธร
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 10:09:32 ศุกร์ 17 มกราคม 2563 15:20:55 คุณ ดวงรัตน์ บุดทะนะ 109.โทรสั่ง payment method [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] รวมเป็นเงิน 490 บาท SAM2000070171 payment method 4 หมู่ 4 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 08:46:56 ศุกร์ 17 มกราคม 2563 15:19:46 คุณ โกษิต มากจิต 108.FB id: Suppachai Kaewsiri payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 920 บาท SAM2000070169 payment method 33/3 ม.6 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษธานี 84190
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 08:31:16 ศุกร์ 17 มกราคม 2563 15:15:28 คุณ ดิเรก โหมดไทย 107.FB id: ดิเรก โหมดไทย payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000070161 payment method 29/2 ม.6 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ. สุโขทัย 64120
ศุกร์ 17 มกราคม 2563 08:21:36 ศุกร์ 17 มกราคม 2563 15:17:13 คุณ เรวัฒน์ เทือกธรรม 106.FB id: เรวัฒน์ เทือกธรรม payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000070164 payment method 40 หมู่1 ต.ปากหมาก อ.ไชยยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 23:16:14 ศุกร์ 17 มกราคม 2563 15:15:59 คุณ อัมพร สุวรรณจันทร์ 105.FB id payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000070162 payment method 79 หมู่ 2 ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 18:22:23 ศุกร์ 17 มกราคม 2563 15:14:47 คุณ กฤษณ์ ขวัญมี 104.LineFK payment method [อะมิโน ราคา 290 จำนวน 1 ขวด = 290 บาท] รวมเป็นเงิน 290 บาท SAM2000070160 payment method 57/4 หมู่10 ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 17:00:36 ศุกร์ 17 มกราคม 2563 15:21:30 คุณ อุไรวรรณ เจนธุระกิจ 103.FB id: Uriwan Janeturakit payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] รวมเป็นเงิน 900 บาท SAM2000070172 payment method 23/3 ประชาชื่น12 หมู่4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 16:21:28 ศุกร์ 17 มกราคม 2563 15:22:32 คุณ อุบลศรี ผ่องใส (ผู้สั่งชื่อคุณทรงพล) 102.โทรสั่ง payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 1850 บาท SAM2000070174 payment method 4 หมู่ 3 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 16:01:30 ศุกร์ 17 มกราคม 2563 15:25:06 น.ส.สุรีภรณ์ คุ้มแก้ว 101.LineFK payment method [อะมิโน ราคา 290 จำนวน 1 ขวด = 290 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 2 กล่อง = 1780 บาท] [FK-3 ราคา 950 จำนวน 2 กล่อง = 1900 บาท] รวมเป็นเงิน 3970 บาท SAM2000070177 payment method 24/2 ม.9 ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 00:19:05 พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 15:15:15 คุณ เหม่งจ๋าย 106.FB.id เพชร แก่น แก้ว payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000070097 payment method 128/23 ร้านเดอะพราม ซ.สีลม6 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500
พุธ 15 มกราคม 2563 22:35:39 พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 15:15:43 คุณ วัชรา โกวิทศิริกุล. 105.FB id: Watchara Kowitsirikul payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000070098 payment method 089/3 หมู่13 คุ้มวัดสระแก้ว ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
พุธ 15 มกราคม 2563 20:08:52 พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 15:14:10 คุณไพรวัลย์ หัสคุณ 104.FB id: ไพรวัลย์ หัสคุณ payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 รวมเป็นเงิน 960 บาท SAM2000070095 payment method สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทรี ถ.เลียบเนิย ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
พุธ 15 มกราคม 2563 19:26:17 พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 15:14:50 คุณ รุ่งฤดี เรืองสุข 103.FB id: Rungredee Singgaew payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 1340 บาท SAM2000070096 payment method เลขที่ 9 หม 9 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา90330
พุธ 15 มกราคม 2563 18:10:42 พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 15:16:51 คุณ อดุล เทพิกัน 102.โทรสั่ง payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 1340 บาท SAM2000070100 payment method 247 ซอยสวนพลู 6 ถ.สาทร3 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10120
พุธ 15 มกราคม 2563 17:24:54 พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 15:16:13 คุณ ศุภชัย แก้วศิริ 101.FB id: Suppachai Kaewsiri payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 920 บาท SAM2000070099 payment method 10/3 ม.6 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษ 84190
พุธ 15 มกราคม 2563 13:22:27 พุธ 15 มกราคม 2563 15:18:43 คุณ สามารถ บัวสวัสดิ์ 117.FB id: Samart Buasawat payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000070000 payment method 19/2 ม.2 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
พุธ 15 มกราคม 2563 12:48:15 พุธ 15 มกราคม 2563 15:17:31 คุณ คุณ เปรมฤดี มาเลิศ 116.LlineFK payment method [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 2 กระปุก = 980 บาท] [กู๊ดโซค ราคา 430 จำนวน 1 กล่อง = 430 บาท] รวมเป็นเงิน 1410 บาท SAM2000069998 payment method 555/48 ม.6 หมู่บ้านรจนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
พุธ 15 มกราคม 2563 12:35:46 พุธ 15 มกราคม 2563 15:19:15 คุณ วิภารัตน์ วิทยาลัย 115.FB id: Wiparat Wittayalai payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000070001 payment method อบจ.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
พุธ 15 มกราคม 2563 12:30:45 พุธ 15 มกราคม 2563 15:18:17 ร้านอนันต์การช่าง 114.FB id: Jubjang Tothongsunee payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000069999 payment method 95/4 ถ.ปากช่อง-ลำสมพุง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
พุธ 15 มกราคม 2563 11:57:46 พุธ 15 มกราคม 2563 15:19:35 คุณ สุทธิไชย โพธิ์สามต้น 113.FB id: Intapun Kunta payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [ไอกี้บีที ราคา 490 จำนวน 1 กระปุก = 490 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 2300 บาท ***ชำระเงินแล้ว***** SAM2000070002 payment method 1/38 หมู่2 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160
พุธ 15 มกราคม 2563 11:06:55 พุธ 15 มกราคม 2563 15:15:46 คุณ เกษม ชีวะกุล 112.โทรสั่ง payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] [บูสเตอร์เงิน ราคา 310 จำนวน 1 กล่อง = 310 บาท] รวมเป็นเงิน 760 บาท SAM2000069996 payment method 113/60 เสรีภาพแมนชั่น ซอยท่าข้าม 14 ถ.ท่าข้าม แขวงแสมดำ แขตบางขุนเทียน กทม 10150
พุธ 15 มกราคม 2563 10:19:22 พุธ 15 มกราคม 2563 11:36:37 คุณอารีย์.มากแก้วกุล 111.FB id: ชาญยุทธ์ มากแก้วกุล payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000069970 payment method 59 หมู่.3 ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
พุธ 15 มกราคม 2563 09:44:08 พุธ 15 มกราคม 2563 11:36:08 คุณ สุวรรณา นนทรีย์ 110.FB id: แจ๋ว สุวรรณา นนทรีย์ payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000069969 payment method 102.ม.1 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพรชบูรณ์ 67220
พุธ 15 มกราคม 2563 01:27:07 พุธ 15 มกราคม 2563 11:37:12 คุณศักดา บุญรอด 109.FB id: Sakda Boonrod payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000069971 payment method 99 หมู่ 6 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
อังคาร 14 มกราคม 2563 22:49:12 พุธ 15 มกราคม 2563 11:39:53 คุณ รัตนชัย โสภณ 108.FB id: รัตนชัย โสภณ payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000069976 payment method สนง.เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ม.8 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
อังคาร 14 มกราคม 2563 22:20:33 พุธ 15 มกราคม 2563 15:17:04 คุณ อุไรวรรณ พุทธานุ 107.FB id: Uraiwan Srakaew payment method [ไอเอส3ลิตร ราคา 900 จำนวน 1 แกลลอน = 900 บาท] รวมเป็นเงิน 900 บาท SAM2000069997 payment method 189 หมู่4 บ้านคอนอินทร์ ต พะเนา อ เมือง จ นครราชสีมา 30000
อังคาร 14 มกราคม 2563 22:11:37 พุธ 15 มกราคม 2563 11:38:17 คุณ พีระพล สำเนียงเสนาะ 106.FB id: Phiraphon Samniangsanoh payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000069973 payment method 60/19 หมู่3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
อังคาร 14 มกราคม 2563 18:59:59 พุธ 15 มกราคม 2563 11:39:22 คุณ เสริมสุข ชัยศรี 105.โทรสั่ง payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000069975 payment method 62/28 หมู่ 10 หมู่บ้านศรีตรัง ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000
อังคาร 14 มกราคม 2563 18:47:04 พุธ 15 มกราคม 2563 11:38:50 คุณ มนู กำเนิดสาม 104.โทรสั่ง payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000069974 payment method 224 หมู่ 3 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
อังคาร 14 มกราคม 2563 18:29:46 พุธ 15 มกราคม 2563 11:40:51 คุณ จตุพัฒน์ บุบผา 103.LineFK payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 1360 บาท ชำระเงินแล้ว SAM2000069977 payment method 346/1 ม.2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160
อังคาร 14 มกราคม 2563 17:38:52 พุธ 15 มกราคม 2563 11:35:26 คุณ ดามวรรณ วงษ์แตง 102.FB id: ดามวรรณ วงษ์แตง payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000069968 payment method 104/283 หมู่บ้านศิวาลัย หมู่12 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130.
อังคาร 14 มกราคม 2563 16:00:52 พุธ 15 มกราคม 2563 11:37:45 คุณ วันทนา คงจูด 101.โทรสั่ง payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000069972 payment method 157 หมู่ 4 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81160
อังคาร 14 มกราคม 2563 14:38:22 อังคาร 14 มกราคม 2563 15:23:32 คุณ ประสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ 111.FB id: ประสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000069880 payment method 1/2 ถ ราษฎร์รวมใจ ต ในเมือง อ เมือง จ กำแพงเพชร 62000
อังคาร 14 มกราคม 2563 13:48:06 อังคาร 14 มกราคม 2563 15:23:58 คุณ ณัฐพล ภูมิบ้านค้อ 110.FB id: Nattaporn Poombankor payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000069881 payment method 3หมู่5 ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
อังคาร 14 มกราคม 2563 13:46:13 อังคาร 14 มกราคม 2563 15:25:03 คุณ ศิรินทารัศมิ์ ใจเที่ยงธรรม(โอปอ) 109.FB id: Opor Opor payment method [FK-1 ราคา 890 จำนวน 1 กล่อง = 890 บาท] รวมเป็นเงิน 890 บาท SAM2000069883 payment method โครงการ J Market Chiangrai 4 แยกวัดมิ่งเมือง ใกล้หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ 395 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร: 091-852-7724 / 090-317-2758
อังคาร 14 มกราคม 2563 13:39:49 อังคาร 14 มกราคม 2563 15:23:09 คุณ สุรัสวดี อัศวภูมิ 108.ส่งของให้ลูกค้าไม่ครบส่งเพิ่มใหม่ payment method [มาคา ราคา 470 จำนวน 1 ขวด = 470 บาท] รวมเป็นเงิน 470 บาท SAM2000069879 payment method 340 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
อังคาร 14 มกราคม 2563 12:46:45 อังคาร 14 มกราคม 2563 15:22:31 คุณพัขราภรณ์ เทพสิทธิ์ 107.FB id: พัชราภรณ์ เทพสิทธิ์ payment method [ไอเอสเล็ก ราคา 450 จำนวน 1 ขวด = 450 บาท] รวมเป็นเงิน 450 บาท SAM2000069878 payment method 36 หมู่ 1 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210
พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 16:17:36