[sort by : last post | last update] wiki เกษตร ที่ใครๆก็โพสได้..
+ โพสเรื่องใหม่ | + เลือกหน้า | All contents

 
ติดตามสินค้าที่คุณสั่ง
คุณ อุมา เจ๊ะยอ, เสาร์ 11 กรกฎาคม 2563 21:13:04, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
คุณ สว่าง ศรีเดช, เสาร์ 11 กรกฎาคม 2563 20:51:12, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
สุวพัชร อินทร์ชู, เสาร์ 11 กรกฎาคม 2563 13:36:43, เลขจัดส่ง SMAM000199856
คุณ กร คำยก, เสาร์ 11 กรกฎาคม 2563 09:49:41, เลขจัดส่ง SMAM000199855
คุณ ณัฐชยา สีแสน, เสาร์ 11 กรกฎาคม 2563 08:21:31, เลขจัดส่ง SMAM000199854
คุณ พรภิรมย์ มาพระลับ, ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 14:36:04, เลขจัดส่ง SMAM000199673
คุณ ชัชชัย ทิมกลับ, ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 12:43:35, เลขจัดส่ง SMAM000199672
คุณ โรจน์ จันทร์ทอง, ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 11:14:03, เลขจัดส่ง SMAM000199674
คุณ เฉลียว ทิพย์อักษร, พฤหัสบดี 09 กรกฎาคม 2563 20:24:33, เลขจัดส่ง SMAM000199671
ด.ต.นิล ยงไร่นา , พฤหัสบดี 09 กรกฎาคม 2563 11:57:09, เลขจัดส่ง จัดส่งจากโรงงานถึงบ้านลูกค้า
ดูรายการจัดส่งทั้งหมด
เกษตรฯ เร่งฟื้นสถานที่จัดงานพืชสวนโลกสร้างรายได้คุ้มการลงทุน โชว์จุดแข็งสถานที่ดึงนักท่องเที่ยว
203.152.57.5: 2563/06/20 11:22:04
เกษตรฯ เร่งฟื้นสถานที่จัดงานพืชสวนโลกสร้างรายได้คุ้มการลงทุน โชว์จุดแข็งสถานที่ดึงนักท่องเที่ยว
“เกษตรฯ” เร่งฟื้นสถานที่จัดงานพืชสวนโลกสร้างรายได้คุ้มการลงทุน โชว์จุดแข็งสถานที่ดึงนักท่องเที่ยว

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย ลงพื้นที่เชียงใหม่ เพื่อประชุมเตรียมฟื้นฟูสถานที่จัดงานพืชสวนโลก พร้อมเสนอจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ จากที่เคยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 27,000 ล้านบาท ภายใน 3 เดือน จึงเตรียมจัดกิจกรรมกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งปลายปีนี้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอแผนการขอใช้เงินรายได้จากการขายบัตรเพื่อปรับปรุงสวนและพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการพื้นที่โครงการสวน เฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2549 โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ว่า หลังจากที่คณะกรรมการอุทยานฯ มีมติให้เพิกถอนพื้นที่การจัดงานพืชสวนโลกออกจากเขตอุทยานตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.2551 ที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะทำเรื่องเสนอขอพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของสำนักวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อให้บริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว

ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้เสนอขอใช้งบประมาณที่เกิดจากรายได้จากการจัดงานพืชสวนโลกจำนวน 180 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่และบริหารจัดการ โดยจะนำเรื่องทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้นคาดว่าจะสามารถปรับปรุงพื้นที่และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมทันช่วงฤดูหนาวของปีนี้ ที่จะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ และใช้ประโยชน์จากพื้นที่งานพืชสวนโลกได้อย่างคุ้มค่าทั้งการเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

From: moac.go.th
อ่าน:2020 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
กระทรวงเกษตรฯ เร่งส่งเสริมเกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพิ่มผลผลิตต่อไร่อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน
203.152.57.5: 2558/10/26 10:41:22
กระทรวงเกษตรฯ เร่งส่งเสริมเกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพิ่มผลผลิตต่อไร่อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน
กระทรวงเกษตรฯ เร่งส่งเสริมเกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพิ่มผลผลิตต่อไร่อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน รองรับความต้องการของโรงงานผลิตเอธานอลและไบโอดีเซล  
    
                  นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายขยายผลผลิตพืชพลังงานทดแทน โดยเน้นการรักษาระดับพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน       และมันสำปะหลัง สำหรับปาล์มน้ำมันมีนโยบายขยายพื้นที่ปลูกในเขตเหมาะสมปลูก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้  ปัจจุบันผลผลิตพืชทั้ง 3 ชนิดมีเพียงพอกับความต้องการใช้บริโภค  การขยายการผลิตจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการเพื่อผลิตพลังงาน  ดังนั้น แนวทางในการขยายการผลิตจึงเน้นการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  โดยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ด้วยการใช้พันธุ์ดี  และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี  ตลอดจนให้ความรู้และแนะนำการทำเกษตรกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  โดยมีเป้าหมายผลผลิตต่อไร่  อย่างน้อยร้อยละ  10  ในกลุ่มพืชพลังงาน

                นายธีระชัย  กล่าวว่า ความต้องการพืชพลังงานเพื่อการผลิตพลังงานตามเป้าหมายของกระทรวงพลังงาน  คาดว่าในปี 2552 ความต้องการเอธานอล มีประมาณ 1.58  ล้านลิตรต่อวัน คิดเป็นความต้องการ      ใช้มันสำปะหลังจำนวน  8.5 แสนตันต่อปี กากน้ำตาลจำนวน 1.73 ล้านตันต่อปี ในส่วนไบโอดีเซล คาดว่ามีมีความต้องการประมาณ  1.35 ล้านลิตรต่อวัน  คิดเป็นความปาล์มน้ำมันดิบจำนวน 3.5 แสนตันต่อปี              ทั้งนี้ รัฐบาลได้เปิดเสรีการตั้งโรงงานผลิตเอทานอลและไบโอดีเซล  และให้การสนับสนุนการลงทุนด้วยการให้สิทธิพิเศษทางภาษี  ปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตตั้งโรงงานผลิตเอทานอลทั้งสิ้น  45  ราย  กำลังการผลิต  รวม  12  ล้านลิตร/วัน  ส่วนไบโอดีเซลมีโรงงานที่ผลิตแล้ว  9  โรงงานและได้รับการส่งเสริมการลงทุนอีก  19  โรงงาน  รวมทั้งหมด  28  โรงงานกำลังผลิต  6.68  ล้านลิตรต่อวัน

                “ปัจจุบันพันธุ์อ้อย  มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน  ที่เกษตรกรปลูกเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง  แต่เทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ยังไม่เหมาะสม  ตั้งแต่การเตรียมพันธุ์  การดูแลรักษา  ให้ปุ๋ย  น้ำ  ทำให้ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยทั้งประเทศต่ำ  สำหรับเกษตรกรที่มีการเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่  มีเตรียมการปลูกที่ดี  ให้น้ำ  ปุ๋ย  อย่างเหมาะสม  จะได้รับผลผลิต่อไร่สูงขึ้นมาก  ดังนั้น  การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และมีแหล่งน้ำที่เพียงพอในช่วงที่พืชต้องการน้ำ  จะเป็นปัจจัยที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกร” นายธีระชัย กล่าว
 
From: moac.go.th
อ่าน:1842 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ต้องการขายปุ๋ย
222.123.171.108: 2553/02/20 10:47:38
ต้องการขายปุ๋ย
ต้องการขายปุ๋ยที่ยังไม่ได้อัดเม็ดไม่ทราบมีใครสนใจบ้างค่ะติดต่อ
คุณเบ็นซ์
081-5340833
คุณต้อง
081-5338810
อ่าน:1341 | ความคิดเห็น:7 | แสดงความคิดเห็น
มีพันธุ์ มันสำปะหลัง ห้วยบง 60  และเกษตรศาสตร์ 50  ขายนะค่ะ
124.120.84.241: 2553/02/20 10:47:38
มีพันธุ์ มันสำปะหลัง ห้วยบง 60  และเกษตรศาสตร์ 50  ขายนะค่ะ
มีพันธุ์มันสำปะหลัง เหลืออีกนิดน้อย ไม่ทราบว่ามีใครต้องการบ้างไหม? 

มี 2 พันธุ์นะค่ะ 

เกษตรศาสตร์ 50 ขาย ท่อนละ 1.50 บาท 

ห้วยบง 60 ขายท่อนละ 1.60 บาท 

ท่อนพันธุ์ยาวมาก ตั้งแต่ 1.50 - 2 เมตร 

พร้อมยินดีให้คำปรึกษา การเพิ่มผลผลิต ในมันสำปะหลัง 

8-15 ตัน/ไร่ 

สถานที่ แปลงมันสำปะหลัง 

อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

สนใจติดต่อ 

คุณศุภานัน สระบัว 

086-3081046, 085-8010027 
อ่าน:773 | ความคิดเห็น:5 | แสดงความคิดเห็น
อยากทราบข้อมูลผักบุ้งมัน
124.121.137.71: ././. .:.:.
อยากทราบข้อมูลผักบุ้งมัน
อยากทราบข้อมูลผักบุ้งมัน  ว่าหาซื้อได้ที่ไหน  ปลูกอย่างไร  
ถ้าใครทราบข้อมูลช่วยแจ้งให้ทราบด้วยนะคะ
อ่าน:1442 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
รัฐหวังสร้างทางรอด เกษตรกรไทยลดปุ๋ยเคมี สู่ทางเลือกการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เข้าผสมผสาน พร้อมหนุน..
203.144.211.51: 2563/06/25 08:38:41
รัฐหวังสร้างทางรอด เกษตรกรไทยลดปุ๋ยเคมี สู่ทางเลือกการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เข้าผสมผสาน พร้อมหนุน..
รัฐหวังสร้างทางรอดเกษตรกรไทยลดปุ๋ยเคมี สู่ทางเลือกการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เข้าผสมผสาน พร้อมหนุนเดินหน้าโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพชุมชนเต็มสูบ วางกระทรวงเกษตรฯ เป็นเจ้าภาพรวบรวมตัวอย่างความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคเข้าถกแนวทางการพัฒนาในที่ประชุม ครม.


นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “ทางรอดเกษตรไทย สู่ทางเลือกการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ว่า จากปัญหาน้ำมันในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นผลผลิตจากน้ำมันที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดมีราคาเพิ่มสูงขึ้นมากเช่นเดียวกัน สถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกษตรกรไทยได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลประโยชน์ไม่เต็มที่ในภาวะ ที่ผลผลิตทางการเกษตรหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวที่อยู่ในช่วงที่สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง รัฐบาลจึงมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ อันรวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แสวงหาแนวทางพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนใน ภาคเกษตรกรรม ผ่านการสนับสนุนเกษตรกรรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ขึ้นทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ด้วยการนำทรัพยากรและเศษวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งมีราคาถูกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบผสมผสานโดยใช้เครือข่ายที่กระทรวงเกษตรฯ มีอยู่ อาทิ หมอดินอาสา เข้าปฏิบัติงานกับเกษตรกรในพื้นที่ อย่างใกล้ชิด เพื่อแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดที่เหมาะสมกับประเภทของพืช ตลอดจนรณรงค์ลดการเผาตอซัง และใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพิ่มการย่อยสลาย สร้างสารอินทรีย์ให้กับผืนดินเพาะปลูก นอกจากนี้ ยังต้องตรวจสอบสารอาหารในปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นและดำเนินการรับรองมาตรฐานให้ชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อเกษตรกรในการเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งฟื้นฟูโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพชุมชนที่มีอยู่ทั่วประเทศให้มีความสามารถในการผลิตปุ๋ยสนองตอบต่อความต้องการใช้ของเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพอีกด้วย

ด้านนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพชุมชนซึ่งได้รับบูรณาการจังหวัด (CEO) มีทั้งสิ้นกว่า 400 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน เข้าไปดำเนินการดูแลสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่กลุ่มเกษตรกร ซึ่งคาดว่าในปี 2551 จะสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์หมักได้ตามเป้าหมาย คือ 51,000 ตัน ส่วนตัวอย่างความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคสำคัญจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ที่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาอันประกอบไปด้วยกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ผู้ประกอบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกรผู้นำ และองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกว่า 1,000 คน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นกันในครั้งนี้ อาทิ การขาดไฟฟ้า 3 เฟส การรวมกลุ่มที่ยังไม่เข้มแข็งนักของเกษตรกร การประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปริมาณปุ๋ยที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในชุมชน ฯลฯ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงเกษตรฯ จะรับเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมนำข้อสรุปดังกล่าวทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาให้ปุ๋ยจากโรงงานฯ มีคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้น เพียงพอต่อความต้องการนำไปใช้ ในส่วนของโรงงานที่มีผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จ ตลอดจนช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในส่วนที่มีปัญหาอุปสรรคให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ อันจะนำไปสู่การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี สร้างทางเลือกและทางรอดให้กับภาคเกษตรกรรมไทยในระยะยาวต่อไป

from: moac.go.th
อ่าน:6407 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ก.เกษตรฯ เตรียมจับมือ ก.พลังงานและอุตสาหกรรมนำร่องเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ E 20...
202.91.19.192: ././. .:.:.
ก.เกษตรฯ เตรียมจับมือ ก.พลังงานและอุตสาหกรรมนำร่องเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ E 20...
 ก.เกษตรฯ เตรียมจับมือ ก.พลังงานและอุตสาหกรรมนำร่องเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ E 20 หวังกระตุ้นความต้องการใช้เอทานอลในประเทศให้มากขึ้น  
    
  นายธีระชัย  แสนแก้ว  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เปิดเผยว่า  ถึงแม้ประเทศจะมีศักยภาพในการผลิตพืชพลังงานหลายชนิด  โดยเฉพาะอ้อยและมันสำปะหลังซึ่งมีผลผลิตสูงในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนการพัฒนาพืชพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากต่างประเทศ   แต่เพราะยังติดปัญหาด้านการบริหารจัดการและการตลาดในการนำผลผลิตพืชพลังงานมาผลิตเป็นเอทานอล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรงงานผลิตเอทานอลทั้ง  48  โรง ที่มีอยู่ไม่สามารถทำการผลิตได้เต็มกำลังของโรงงาน  รวมทั้งผู้ประกอบการบางส่วนไม่กล้าที่จะลงทุนเพิ่มเติม   ทำให้ปัจจุบันราคาต้นทุนการผลิตเอทานอลสูงถึงลิตรละ  19  บาท  ขณะที่ราคาจำหน่ายเพียงลิตรละ  16-17  บาท เท่านั้น

                                ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาพืชพลังงานมีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม  จึงมีแนวคิดที่จะหารือกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำโครงการนำร่องนำเครื่องยนต์ E20  หรือ E85  มาใช้แทนรถยนต์ของหน่วยราชการในสังกัดของทั้ง   3  กระทรวง  เพื่อเป็นกระตุ้นความต้องการใช้เอทานอลภายในประเทศให้มากขึ้น  ขณะเดียวกันคาดว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการรถยนต์เกิดความเชื่อมั่นในการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้เอทานอลเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งจะนำไป  สู่การใช้เอทานอล 100%  หรือ  E 100   เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากต่างประเทศตามแผนงานที่วางไว้  

                                "ปัจจุบันราคาจำหน่าย และต้นทุนการผลิตเอทานอลที่ค่อนข้างสูงไม่สร้างแรงจูงใจให้กับทั้งผู้ประกอบและผู้บริโภค จึงเป็นเหตุให้แผนพัฒนาพืชพลังงานไม่คืบหน้าเท่าที่ควร   แต่หากเราสามารถผลักดันให้มีการนำเครื่องยนต์ E20  หรือ E85  มาใช้เพิ่มขึ้นเหมือนกับที่ประเทศบราซิลทำสำเร็จในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เครื่องยนต์  E100 ได้  ทุกวันนี้ผลผลิตกว่าร้อยละ  85 ของผลผลิตอ้อยทั้งหมดที่ประเทศบราซิลผลิตได้ถูกนำมาผลิตเป็นเอทานอลใช้ในประเทศ   ซึ่งนอกจากจะทำให้ราคาอ้อยภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นแล้ว   ยังช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบได้อีกด้วย"  นายธีระชัย กล่าว
 
from: moac.go.th
อ่าน:1999 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
เตือนปุ๋ยปลอมราคาถูกระบาด
202.91.19.192: ././. .:.:.
เตือนปุ๋ยปลอมราคาถูกระบาด
ปุ๋ยมาเลเซียบุกตีตลาดเมืองตรัง กวาดยอดขายเพียบ ออร์เดอร์ช่วงฤดูฝนนับ 1,000 ตัน ชี้การแข่งขันสูงขณะที่ปุ๋ยปลอมราคาถูกระบาดหนัก เตือนเกษตรกรระวัง นายวีระ ตระกูลรัมย์ ผู้จัดการร้านสหเกษตรตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราหัวไก่ ซึ่งนำเข้าจากประเทศมาเลเซีย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า สถานการณ์การใช้ปุ๋ยในจังหวัดตรังเวลานี้เงียบมาก เพราะย่างเข้าสู่หน้าแล้งจึงทำให้ยอดขายตกลงมาก แต่มีปุ๋ยที่ยังขายได้เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปูนขาว เป็นต้น ส่วนใหญ่ปุ๋ยตราหัวไก่จะขายดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนต้องสั่งนำเข้ามาประมาณ 1,000 กว่าตัน แต่ยอดขายไม่ค่อยแน่นอน บางเดือนมีเพียง 100,000 บาท บางเดือน 30,000-50,000 บาท มีกำไรกระสอบละ 5-10 บาท ลูกค้ามี 2 กลุ่มคือ ลูกค้าสวนยางพารา และชาวสวนปาล์มน้ำมันประมาณ 300-400 ราย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การแข่งขันกันในจังหวัดตรังสูงมาก และกำลังประสบปัญหาปุ๋ยปลอม หรือปุ๋ยที่ไม่ได้คุณภาพที่วางจำหน่ายกันเกลื่อนตลาด ซึ่งลูกค้าไม่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อใช้ปุ๋ยไปแล้วจะออกดอกออกผลดีหรือไม่ แต่สิ่งเหล่านี้จะเห็นผลในระยะยาว ฉะนั้นจะต้องมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยอย่างจริงจัง ต้องไม่อะลุ่มอล่วยกัน "อนาคตธุรกิจปุ๋ยที่ขายกันในแบบเดิมๆ น่าจะหมดไป เช่น แค่มีเงินทุนก็สามารถเปิดร้านได้ หรือซื้อมาแล้วขายไป สิ่งเหล่านี้น่าจะลดน้อยลง แต่ร้านจะเริ่มมีเยอะขึ้นเพราะมีเด็กใหม่ไฟแรงที่เพิ่งจบด้านเกษตรโดยตรงมากขึ้น ต่อไปจะมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าชัดเจนมากขึ้น" นายวีระกล่าว ด้านนายเริงเกียรติ ชูดำ เจ้าของร้านจอมทองการเกษตร ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราช้าง เปิดเผยว่า ขณะนี้มีปุ๋ยยี่ห้อต่างๆ ออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์จะมีต้นทุนต่ำแต่กำไรมาก และมักเจอปัญหาคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งปุ๋ยปลอมดังกล่าวจะทำตลาดโดยนำไปเสนอขายตามบ้านมากกว่านำมาวางขายหน้าร้าน ซึ่งกรมวิชาการไม่ได้เข้ามาตรวจสอบดูแลเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้ ซึ่งเกษตรกรต้องระมัดระวังให้มาก "ปัจจุบันร้านค้าปุ๋ยที่อยู่ได้จะต้องกำไรต่ำ ปุ๋ยมีคุณภาพสม่ำเสมอ ลูกค้าในจังหวัดตรังที่นิยมใส่ปุ๋ยยังมีปริมาณน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นสวนยางพาราและสวนปาล์ม โดยเฉพาะสวนยางจะใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง คือช่วงต้นฝนและช่วงปลายฝน พอเข้าช่วงหน้าแล้งร้านปุ๋ยแทบทุกร้านไม่มีลูกค้าเลย ตลาดเงียบจริงๆ ฉะนั้นในช่วงหน้าแล้ง ร้านปุ๋ยจะนิยมออกไปหาลูกค้า เช่น เป็นวิทยากรบรรยายตามกลุ่มสหกรณ์ เข้าไปพูดคุยกับชาวสวนเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ และพยายามหาลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่ม ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็จะอยู่ไม่ได้" นายเริงเกียรติกล่าว 

http://www.kasetcity.com/Agtoday/Agtodaylist.asp?GID=599
อ่าน:41443 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ปุ๋ยยูเรีย46-0-0นำเข้าราคาดีครับ
117.47.89.128: 2553/02/20 10:47:38
ปุ๋ยยูเรีย46-0-0นำเข้าราคาดีครับ
เป็นบริษัทนำเข้าปุ๋ยยูเรีย46-0-0ถูกต้องตามกฎหมาย ปุ๋ยยูเรียหายากราคาแพง มานำเข้ากับบริษัทผมดีกว่าครับและราคาดีมากๆครับเริ่มที่ 1,000ขึ้นไปครับสนใจติดต่อ ที่คุณ สราวุธ 0848161007 ตลอดเวลาครับ
อ่าน:3829 | ความคิดเห็น:20 | แสดงความคิดเห็น
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมภาคเอกชน ผลักดันให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำและ..
202.91.18.204: ././. .:.:.
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมภาคเอกชน ผลักดันให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำและ..
กระทรวงเกษตรฯ ร่วมภาคเอกชน ผลักดันให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำและ งานชลประทาน หวังสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานชลประทานสู่ชุมชน  
    
  ครั้งที่ 377/2551 16 พฤษภาคม 2551 กระทรวงเกษตรฯ ร่วมภาคเอกชน ผลักดันให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำและ งานชลประทาน หวังสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์งานชลประทานสู่ชุมชน นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานรับมอบสื่อวีดีทัศน์และเอกสารประกอบการฝึกอบรมจาก นายวีระ อัครพุทธิพร กรรมการมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย เพื่อส่งมอบต่อให้ นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน นำไปใช้เป็นสื่อประกอบการฝึกอบรมในโครงการ “โคคา-โคลา ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน” หลังจากร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยโครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ ความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบการบูรณาการ ทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่กรมชลประทานสร้างขึ้น และยังเป็นการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกที่ดี โดยเน้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และมีโอกาสพบปะเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมชลประทานด้านต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ยุวชลกรได้ เข้าใจงานชลประทานอย่างถูกต้อง จนเป็นส่วนหนึ่งของกรมชลประทานที่สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความสำคัญของงานชลประทานไปสู่ชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง นายสมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า กรมชลประทานได้ดำเนินงานเกี่ยวกับยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานนั้น มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2551 นี้ ถือเป็นปีแรกที่ภาคเอกชน คือ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย เข้ามาร่วมดำเนินการในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน โดยมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย จะสนับสนุนเสื้อและหมวก สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์การเรียน ด้านความรู้เกี่ยวกับงานชลประทานเบื้องต้น บทบาทหน้าที่ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ และการสร้างสมดุลนิเวศ โดยยกตัวอย่างกรณีศึกษา โรงงานของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทยที่ดำเนินงานโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ที่ทำให้งานชลประทานสนองตอบความต้องการและเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ กรมชลประทานตั้งเป้ายุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานในปีนี้ ไม่น้อยกว่า 9,999 คน โดยจะคัดเลือกนักเรียนอายุ 13 – 18 ปี เข้ารับการฝึกอบรมเป็นยุวชลกร ซึ่งจะทำการอบรมในเขตพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทานจังหวัด และโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ และโรงเรือนในเขตพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทานจังหวัด และโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัด  

From: moac.go.th
อ่าน:572 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
2295 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 229 หน้า, หน้าที่ 230 มี 5 รายการ
|-Page 221 of 230-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
จำหน่ายกล้ายางพารา สายพันธุ์ใหม่ RRim3001 อย่างงาม เลือกดูได้เองจากแปลง!!!!!
Update: 2556/04/07 00:57:52 - Views: 1829 | Ans: 0
ต้องการตัวแทนจำหน่าย ทุกพื้นที่ ครับ
Update: 2555/01/20 22:20:58 - Views: 2371 | Ans: 0
รับซื้อผักออร์แกนิก/ปลอดสาร/ปลอดภัย ทุกชนิด ติดต่อท็อป 096-3964935
Update: 2559/07/09 00:53:46 - Views: 524 | Ans: 0
ขายตั๋วปุ๋ยเรือใบไวกิ้งสูตรยางพารา
Update: 2554/08/20 15:34:30 - Views: 4772 | Ans: 0
ทำไมวัวต้องกินไซเลจ หรือ อาหารหยาบแห้ง
Update: 2554/05/23 15:19:04 - Views: 6308 | Ans: 1
ขาย แทรคเตอร์ คูโบต้า มือสอง GL25 รุ่นใหม่ มีตู้ ด้วย สนใจติดต่อ 089-7712088
Update: 2563/06/16 22:41:04 - Views: 2922 | Ans: 1
ขาย แทรคเตอร์ คูโบต้า มือสอง GL25 รุ่นใหม่ มีตู้ ด้วย สนใจติดต่อ 089-7712088
โรคราแป้ง ทีพบใน เยอบีร่า โรครากเน่าโคนเน่า เกิดจากเชื้อรา ป้องกันและกำจัดด้วย ไอเอส
Update: 2562/10/01 20:14:57 - Views: 320 | Ans: 1
โรคราแป้ง ทีพบใน เยอบีร่า โรครากเน่าโคนเน่า เกิดจากเชื้อรา ป้องกันและกำจัดด้วย ไอเอส
โรคราแป้ง ทีพบใน เยอบีร่า โรครากเน่าโคนเน่า เกิดจากเชื้อรา ป้องกันและกำจัดด้วย ไอเอส
บรรยายความรู้เรื่องพืช กลุ่มเกษตรกรบ้านนายูง
Update: ././. .:.:. - Views: 1824 | Ans: 0
จำหน่ายกล้ายางพารา สายพันธุ์ใหม่RRim3001 อย่างงามเลือกดูได้เองจากแปลง!!!!!
Update: 2563/06/17 10:29:26 - Views: 2072 | Ans: 0
การปลูกมันสำปะหลัง การให้ปุ๋ยมันสำปะหลังตามช่วงอายุ การแก้โรคใบไหม้มันสำปะหลัง และกำจัดแมลงศัตรูพืช
Update: 2563/06/18 17:28:02 - Views: 97 | Ans: 0
การปลูกมันสำปะหลัง การให้ปุ๋ยมันสำปะหลังตามช่วงอายุ การแก้โรคใบไหม้มันสำปะหลัง และกำจัดแมลงศัตรูพืช
© FarmKaset.ORG