[sort by : last post | last update] wiki เกษตร ที่ใครๆก็โพสได้..
+ โพสเรื่องใหม่ | + เลือกหน้า | All contents

 
ติดตามสินค้าที่คุณสั่ง
คุณ พรภิรมย์ มาพระลับ, ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 14:36:04, เลขจัดส่ง SMAM000199673
คุณ ชัชชัย ทิมกลับ, ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 12:43:35, เลขจัดส่ง SMAM000199672
คุณ โรจน์ จันทร์ทอง, ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 11:14:03, เลขจัดส่ง SMAM000199674
คุณ เฉลียว ทิพย์อักษร, พฤหัสบดี 09 กรกฎาคม 2563 20:24:33, เลขจัดส่ง SMAM000199671
ด.ต.นิล ยงไร่นา , พฤหัสบดี 09 กรกฎาคม 2563 11:57:09, เลขจัดส่ง จัดส่งจากโรงงานถึงบ้านลูกค้า
คุณ กฤศ ภูธนวิวรรธน์, พุธ 08 กรกฎาคม 2563 21:37:39, เลขจัดส่ง SMAM000199494
ด.ต จรูญ ไพบูลย์, พุธ 08 กรกฎาคม 2563 19:24:01, เลขจัดส่ง SMAM000199495
คุณ ทรงวุฒิ มณีรัตน์, อังคาร 07 กรกฎาคม 2563 16:47:37, เลขจัดส่ง SMAM000199306
คุณสมเชษฐ์ บุญขวัญ , อังคาร 07 กรกฎาคม 2563 15:30:07, เลขจัดส่ง SMAM000199310
คุณราชัน สังเว, อังคาร 07 กรกฎาคม 2563 14:44:01, เลขจัดส่ง SMAM000199319
ดูรายการจัดส่งทั้งหมด
ขายถุงกระสอบ ใส่ข้าว ใส่ปุ๋ย ใส่พืชผลการเกษตร สะอาดไม่เคยใช้ คัดออกจากพิมพ์ผิด พิมพ์เกินจำนวน ขนาด ตั้งแต่ 20x30 ใบละ 3.25 บาท
58.9.104.75: 2563/06/25 16:26:39
จำหน่ายถุงกระสอบ ใหม่สะอาด คัดออกเนื่องจากพิมพ์ผิด หรือพิมพ์เกินจำนวน สามารถนำมาใส่
ผลผลิตทางการเกษตร ข้าว ปุ๋ย ทราย ขนาด 20"x30" ราคาเริ่มต้น ใบละ3.25 บาท
มีจำนวนหลายหมื่นใบ สอบถามได้ที่เบอร์ 085 955 6723 หลิว ขอบคุณค่ะ
อ่าน:1239 | ความคิดเห็น:3 | แสดงความคิดเห็น
เขื่อนใหญ่วิกฤติน้ำสำรอง กรมชลสั่งลดการระบายน้ำเขื่อนภูมิพล-สิริกิติ์/เน้นใช้เฉพาะอุปโภค-บริโภค
125.26.149.87: 2553/06/09 21:19:05
นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า แม้ขณะนี้จะสิ้นสุดฤดูแล้ง และเริ่มมีฝนตกลงมาแล้วก็ตาม แต่เขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งคงเหลือปริมาณน้ำเก็บกักน้อยและมีปริมาณน้ำไหล เข้าเขื่อนปริมาณต่ำ บางแห่งไม่มีเลย เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแม่กวง เขื่อนห้วยหลวง เขื่อนน้ำอูน เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนทับเสลา เป็นต้น จำเป็นจะต้องควบคุมการบริหารน้ำอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะพื้นที่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ขณะนี้เหลือปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้รวมกันประมาณ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 7 ของความจุที่ระดับเก็บกัก ทำให้กรมชลประทานต้องลดการระบายน้ำจากทั้ง 2 เขื่อน เหลือแค่ 20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จากเดิมที่เคยระบายน้ำ 30-50 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยจะระบายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศน์เท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีการใช้น้ำเกินแผนที่กำหนดไว้ถึง 2,339 ล้านลูกบาศก์เมตร จำเป็นจะต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ในกรณีเกิดฝนทิ้งช่วงในช่วงต้นฤดูฝน

อย่างไรก็ตาม ในฤดูแล้งที่ผ่านมากรมชลประทานประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำเขื่อนขนาด ใหญ่ที่ประสบภาวะวิกฤติปริมาณน้ำต้นทุนมีน้อย แต่สามารถจัดการน้ำให้เพียงพอกับความต้องการได้ ซึ่งประกอบด้วย เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนห้วยหลวง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำตะคอง เขื่อนน้ำอูน เขื่อนทับเสลา เขื่อนสียัด และเขื่อนขุนด่านปราการชล

กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำโดยเชิญผู้บริหารระดับจังหวัด ผู้บริหารระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องมาประชุมหารือกำหนดข้อตกลงการใช้น้ำร่วมกันว่า จะใช้ในกิจกรรมอะไรบ้าง สามารถจัดสรรน้ำเพื่อทำนาปรัง การปลูกพืชผัก และพืชฤดูแล้งอื่นๆ ได้หรือไม่ ถ้าได้มีจำนวนกี่ไร่ พื้นที่ไหนบ้าง ตลอดจนช่วยกันวางแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้สามารถส่งน้ำ ที่มีจำกัดได้ทั่วถึง โดยจะให้ความสำคัญในการส่งน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์และการอุปโภคบริโภคเป็น อันดับแรก" รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าว
วันที่ 17/5/2010

http://www.naewna.com/news.asp?ID=211311
อ่าน:692 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ต่างชาติเมิน เปิดศูนย์วิจัยในไทย ชี้รัฐไม่หนุนลงทุนศึกษา-สลดอีก 168ปี ถึงตามเกาหลีทัน
125.26.149.87: 2563/06/25 16:26:13
นางกาญจนา ปานข่อยงาม รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุนแก่ รศ.ดร.ชัยยุทธ์ สัตยาประเสริฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของบริษัทข้ามชาติในการเปิดศูนย์วิจัยในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ในเรื่องของการจ้างงาน เกิดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรไทย

ผลการวิจัยได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง จึงทำให้ไม่เป็นที่จูงใจของบริษัทข้ามชาติที่จะเข้ามาลงทุนด้านการวิจัยและ พัฒนาในประเทศไทย และไทยยังต้องพึ่งพาแรงงานที่มีทักษะและเทคโนโลยีจากชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านทำเลที่ตั้งและพื้นที่ใช้ประโยชน์ของประเทศไทย มีความได้เปรียบสูงกว่าประเทศอื่นๆ ทำให้ประเทศไทยยังคงมีความน่าลงทุนในระดับสูง ขณะที่ปัจจัยด้านความมั่นคงทางการเมืองและการเงินของไทย ยังถือว่า มีปัญหา สำหรับปัจจัยด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการลงทุนด้านการศึกษานั้น ไทยมีการลงทุนต่ำมาก ทำให้ไม่มีความน่าลงทุน

นอกจาก นี้ ผู้วิจัยได้นำจำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศและจำนวนสิทธิ บัตรที่ได้รับการรับรองของประเทศนั้นๆ มาเป็นเครื่องพิจารณาชี้วัด เพื่อให้เห็นศักยภาพว่าประเทศนั้นๆ เหมาะสมที่จะจัดตั้งศูนย์และพัฒนาหรือไม่ พบว่าประเทศไทยอยู่ในระดับไม่น่าสนใจ ส่วนเรื่องสิทธิบัตรประเทศไทยเทียบกับประเทศเกาหลีใต้พบว่า ไทยล้าหลังเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถึงกับต้องใช้เวลาประมาณ 163 ปี เพื่อจะพัฒนาให้เท่าเกาหลีใต้

อย่างไร ก็ตาม งานวิจัยนี้ยังได้สัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทข้ามชาติที่จะมาลงทุนจัดตั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทยด้วย และพบว่าเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนของแต่ละประเทศ ทั้งความพร้อมของบุคลากร คุณภาพ ค่าจ้างราคาต่ำ ความเสี่ยงด้านการเมืองและการเงินตลอดจนผลตอบแทนที่ได้จากแรงจูงใจที่ประเทศ นั้นๆ แต่กระนั้นก็ตาม การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทข้ามชาติ เป็นเพียงมาตรการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย แต่ไม่ใช่เป็นปัจจัยหลัก ที่จะแก้ปัญหาความอ่อนแอด้านพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศ ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับการลงทุนด้านโครงสร้างและการศึกษาของประเทศเป็นหลัก

http://www.naewna.com/news.asp?ID=211489
อ่าน:723 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
หัวฉีดพ่นปุ๋ยน้ำ พ่นน้ำยา คอ28 - Pump spray 
183.89.80.227: 2553/06/09 21:07:28
หัวฉีดพ่นปุ๋ยน้ำ พ่นน้ำยา คอ28 - Pump spray 

ปั๊มอัดอากาศเข้าขวด  ก่อนกดปุ่ม พ่นน้ำยาออกมาเป็นละอองฝอย

สามารถใช้คู่กับขวดคอ28 ได้  เช่น ขวดน้ำอัดลม  ขวดน้ำดื่ม

ราคาขายปลีก  80 บาท 


ไม่กำหนดขั้นต่ำการสั่งซื้อ ชิ้นเดียวส่งทั่วไทย  
สนใจสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์
Shopping online ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ 
http://www.deeproduct.com หรือ อีเมล์ sale@deeproduct.com
คุณธนสิญจ์ ตนุเจริญทรัพย์ โทร 0818102846
สำนักงานขาย โทร. 021006319, 0819289231
หัวฉีดพ่นปุ๋ยน้ำ พ่นน้ำยา คอ28 - Pump spray 
อ่าน:4024 | ความคิดเห็น:2 | แสดงความคิดเห็น
,มีไข่ไก่คอล่อนไข่ไก่บ้านสายพันธุ์ไก่ชนขายครับ
111.84.131.210: 2553/06/11 13:50:38
ขายเป็นชุดๆล่ะ10ฟอง450บ.รวมค่าส่งครับสนใจโทร086-6923718หรือเมลล์chattmean@gmail.com
ผมรับจองได้อาทิตย์ล่ะ1-2ท่านครับการแพ๊คไข่ผมใช้แกลบดิบรองบนล่างแพ๊คอย่างดีทำให้ไข่ไม่ชื้นฟักออกสูง
,มีไข่ไก่คอล่อนไข่ไก่บ้านสายพันธุ์ไก่ชนขายครับ
อ่าน:5466 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ขายพลาสติกสาน สีฟ้าขาว เป็นม้วนและเป็นผืนเพื่อใช้ในการปูพื้น และ กันแดด ราคาโรงงาน เกรด A
58.9.98.72: 2559/02/17 07:26:18
ราคาผ้าม้วน หน้ากว้าง 180 ซม 30หลาต่อม้วน ม้วนละ 350บาท และผ้าผืน 2x3เมตร ตารางเมตรละ 10บาท หรือผืนละ 60บาท
และมีขนาดใหญ่ 3x4m 5x6m 9x9m 10x10m สนใจสอบถาม หลิว 085 955 6723
ขายพลาสติกสาน สีฟ้าขาว เป็นม้วนและเป็นผืนเพื่อใช้ในการปูพื้น และ กันแดด ราคาโรงงาน เกรด A
อ่าน:6422 | ความคิดเห็น:3 | แสดงความคิดเห็น
ขายสปริงเกอร์ และอุปกรณ์เกษตรอื่นๆ มากมาย ราคาโรงงาน สินค้าดี มีคุณภาพ 
124.120.71.37: 2553/06/07 22:42:30
บริษัท ไทย อินเตอร์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด จำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร  สินค้าของเรามีให้เลือกมากมายเช่น หัวสปริงเกอร์ที่สามารถเปลี่ยนหัวได้หลากหลาย, หัวน้ำหยด , หัวพ่นน้ำด้านเดียว, มินิสปริงเกอร์, ท่อพีอี, ปั๊ม, ถ้วยรองน้ำยาง และถุงเพาะชำ โดยเฉพาะทางบริษัทฯ รับออกแบบวางระบบสปริงเกอร์ให้เหมาะสมกับพื้นที่เกษตรของท่าน           ในระบบที่สมบูรณ์และประหยัด เราบริการให้คำปรึกษาหลังการขายโดยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าและบริการมากที่สุด สนใจรายละเอียด คลิ๊ก www.greenkaset.com
ขายสปริงเกอร์ และอุปกรณ์เกษตรอื่นๆ มากมาย ราคาโรงงาน สินค้าดี มีคุณภาพ 
อ่าน:2424 | ความคิดเห็น:2 | แสดงความคิดเห็น
มีรถเกี่ยวข้าว ขายถูก
117.47.44.70: 2553/06/11 13:52:07
รถเกี่ยวข้าว ไอ้หนุ่มไวไฟ เลดทั้งคัน
เครื่อง HENO 260 แรง

สนใจติดต่อคุณวิทยา
โทร 087-1776951 จ.เชียงราย
มีรถเกี่ยวข้าว ขายถูก
อ่าน:4593 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ขายถูก เครื่องนวดข้าว
117.47.44.70: 2553/06/11 13:52:14
มีเครื่องนวดข้าว ขายถูก รุ่น ไทเส็งยนต์
พ.ศ.2531 ท่อใหญ่ เจ็ดฟุต

สนใจติดต่อ คุณวิทยา  ประเสริฐ 
โทร 087-1776951 จ.เชียงราย
ขายถูก เครื่องนวดข้าว
อ่าน:3950 | ความคิดเห็น:2 | แสดงความคิดเห็น
ปุ๋ยเคมีคุณภาพดีราคาถูก ติดต่อบริษัทเกษตรพัฒนารุ่งโรจน์  จำกัดผู้ผลิต     
222.123.174.142: 2553/06/08 11:29:48
ปุ๋ยเคมีคุณภาพดีราคาถูก ติดต่อบริษัทเกษตรพัฒนารุ่งโรจน์  จำกัดผู้ผลิต     

ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่กระต่าย สูตร 36-0-0 

ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่กระต่าย สูตร 15-15-15 

ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่กระต่าย สูตร 16-8-8 

ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่กระต่าย สูตร 16-20-0 

ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่กระต่าย สูตร 15-7-18 


ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่กระต่าย สูตร 13-13-21 

ปุ๋ยเคมี ตราม้าคู่กระต่าย สูตร 25-7-7 
ส่งฟรีทั่วประเทศ จากบริษัทโดยตรง 

 

สนใจติดต่อ 055-781142,055781143 หรือ www.kpr-kp.com ฝ่ายการตลาด      
อ่าน:777 | ความคิดเห็น:2 | แสดงความคิดเห็น
2294 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 229 หน้า, หน้าที่ 230 มี 4 รายการ
|-Page 193 of 230-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
จำหน่ายลูกปลาทับทิมรุ่นลงกระชังเปิดจองรอบใหม่แล้วค่ะ
Update: 2555/04/22 21:15:23 - Views: 2308 | Ans: 2
นวัตกรรมใหม่ทดแทนการปลูกพืชแบบน้ำหยด ไม่ใช้ ไฟฟ้า,ไม่ใช้ปั้มน้ำ นำเข้าจาก อังกฤษ
Update: 2553/02/20 10:47:38 - Views: 13266 | Ans: 4
นวัตกรรมใหม่ทดแทนการปลูกพืชแบบน้ำหยด ไม่ใช้ ไฟฟ้า,ไม่ใช้ปั้มน้ำ นำเข้าจาก อังกฤษ
จำหน่ายปุ๋ยยางพารา คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ปุ๋ยทั่วประเทศ
Update: 2563/06/17 22:45:43 - Views: 3501 | Ans: 0
จำหน่ายปุ๋ยยางพารา คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ปุ๋ยทั่วประเทศ
จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองตัดดอก-ดาวเรืองประดับ และต้นกล้าดาวเรือง
Update: 2553/02/20 10:47:38 - Views: 1968 | Ans: 1
จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองตัดดอก-ดาวเรืองประดับ และต้นกล้าดาวเรือง
สมาชิกที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง "เห็ดโคนญี่ปุ่น" มินิฟาร์มยินดีตอบข้อมูลให้ค่ะ
Update: 2553/09/21 16:07:47 - Views: 8501 | Ans: 0
เคล็ดวิชารอบๆตัว ที่เราไม่เคยรู้
Update: 2562/08/22 10:19:10 - Views: 310 | Ans: 0
เคล็ดวิชารอบๆตัว ที่เราไม่เคยรู้
รถปลูกข้าวดำนาแบบนั่งขับ YANMAR ราคา : 59,800 บาท
Update: 2563/06/19 07:35:41 - Views: 1214 | Ans: 0
รถปลูกข้าวดำนาแบบนั่งขับ YANMAR ราคา : 59,800 บาท
ข่าวดี..ราคาปุ๋ยลดแล้วสั่งได้เลยครับมากน้อยไม่ว่า
Update: ././. .:.:. - Views: 896 | Ans: 0
ฟาร์มเกษตรเข้าร่วมให้ความรู้ กับกลุ่มเกษตรกรบ้านอีเก้ง
Update: 2553/02/20 10:47:38 - Views: 2066 | Ans: 1
ต้องการขายสายพานลำเลียงขนาดหน้ากว้าง 50 ซ.ม.ราคา 20,000 บาทพร้อมตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต
Update: ././. .:.:. - Views: 2310 | Ans: 0
ต้องการขายสายพานลำเลียงขนาดหน้ากว้าง 50 ซ.ม.ราคา 20,000 บาทพร้อมตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต
© FarmKaset.ORG