[sort by : last post | last update] wiki เกษตร ที่ใครๆก็โพสได้..
+ โพสเรื่องใหม่ | + เลือกหน้า | All contents

 
ติดตามสินค้าที่คุณสั่ง
คุณ พรภิรมย์ มาพระลับ, ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 14:36:04, เลขจัดส่ง SMAM000199673
คุณ ชัชชัย ทิมกลับ, ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 12:43:35, เลขจัดส่ง SMAM000199672
คุณ โรจน์ จันทร์ทอง, ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 11:14:03, เลขจัดส่ง SMAM000199674
คุณ เฉลียว ทิพย์อักษร, พฤหัสบดี 09 กรกฎาคม 2563 20:24:33, เลขจัดส่ง SMAM000199671
ด.ต.นิล ยงไร่นา , พฤหัสบดี 09 กรกฎาคม 2563 11:57:09, เลขจัดส่ง จัดส่งจากโรงงานถึงบ้านลูกค้า
คุณ กฤศ ภูธนวิวรรธน์, พุธ 08 กรกฎาคม 2563 21:37:39, เลขจัดส่ง SMAM000199494
ด.ต จรูญ ไพบูลย์, พุธ 08 กรกฎาคม 2563 19:24:01, เลขจัดส่ง SMAM000199495
คุณ ทรงวุฒิ มณีรัตน์, อังคาร 07 กรกฎาคม 2563 16:47:37, เลขจัดส่ง SMAM000199306
คุณสมเชษฐ์ บุญขวัญ , อังคาร 07 กรกฎาคม 2563 15:30:07, เลขจัดส่ง SMAM000199310
คุณราชัน สังเว, อังคาร 07 กรกฎาคม 2563 14:44:01, เลขจัดส่ง SMAM000199319
ดูรายการจัดส่งทั้งหมด
พันธุ์อ้อย อ้อยช้าง อ้อยแดง อ้อยดำ 0892066080
124.121.31.149: 2563/06/19 10:08:53
พันธุ์อ้อยช้าง พันธุ์อ้อยพื้นบ้านจากหมู่บ้านชาวเขา (บ้านเข็กน้อย) อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ คุณสมบัติเด่น ให้ผลผลิตสูง น้ำหนักต่อลำดี 5-10 กก./ลำ สูง 4 เมตร แตกกอต่อแรก 8-20 ลำ/กอ ต่อสอง 18-25 ลำ/กอ ทนแล้งได้ดี ค่าน้ำตาล 13 CCS. - ระยะห่างระหว่างต้น 70 ซม. ระยะห่างระหว่างร่อง ถ้าไม่ได้เลี้ยงน้ำ คือ 120 ซม. ระยะห่างระหว่างร่อง ถ้าเลี้ยงน้ำ 150 ซม. - ไม่มีดอกไม่ต้องกังวลเรื่องการกลายพันธุ์ - ปลูกได้กับดินทุกสภาพ - ทนทานต่อโรคและแมลง เหมาะกับทุกสภาพอากาศ - ต้องใช้ชีวภาพ เพราะถ้าใช้เคมี ทำให้ดินแน่น รากของอ้อยไม่สามารถขยายได้เต็มที่ อ้อยสูง 4 เมตรล้มแน่นอน ถ้าจะใช้เคมีร่วมต้องใช้อัตรา ชีวภาพ 8 ส่วน ต่อเคมี 1 ส่วน - ไม่ชอบปุ๋ยเค็ม เพราะจะติดปัญหาเรื่องรากเน่า - ชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขังเกิน 2 อาทิตย์ (เป็นทุก ๆ พันธุ์สังเกตุดูถ้าน้ำขังเกิน 2 อาทิตย์ช่วง 1-4 เดือนอัตราการแตกกอ จะไม่ค่อยดี)

อ่าน:6336 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
จำหน่าย พันธุ์ตะไคร้ ตะไคร้หยวก ตะไคร้หอม ตะไคร้ต้น ข่าป่า ย่านาง ย่านางแดง หญ้าแฝกหอม กล้าไม้ พะยุง ยางนา ตะเคียน เต็ง รัง
27.55.15.181: 2558/04/30 00:52:21

 

สินค้าเกษตร ที่มีในสวนพอเพียงของเรา

พันธุ์ตะไคร้ ตะไคร้หยวก ตะไคร้บ้าน ตะไคร้หอม ตะไคร้ต้น หญ้าแฝก
 
- หญ้าแฝกหอม 1 ชุด 105 ต้น ราคา 100 บาท (แยกขายต้นละ 1.-)
- ตะไคร้หยวก 1 ชุด มี 105 ต้น ราคา 100 บาท (แยกขายต้นละ 1.-)
- ตะไคร้บ้าน 1 ชุด มี 105 ต้น ราคา 100 บาท (แยกขายต้นละ 1.-)
- ตะไคร้หอม 1 ชุด มี 110 ต้น ราคา 500 บาท (แยกขายต้นละ 5.-)
- ตะไคร้ต้น 1 ชุด มี 3 ต้น ราคา 500 บาท (แยกขายต้นละ 200.-)


กล้าไม้ป่า กล้าไม้ยืนต้น พันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์ไม้- ต้นชะอมภูพานเพาะเมล็ด 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 150 บาท (แยกขายต้นละ 15.-)
- ต้นแดง 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 100 บาท (แยกขายต้นละ 10.-)
- ต้นเต็ง/ต้นจิก 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 100 บาท (แยกขายต้นละ 10.-)
- ต้นยางนา 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 100 บาท (แยกขายต้นละ 10.-)
- ต้นยางนา (ใหญ่) 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 150 บาท (แยกขายต้นละ 15.-)
- ต้นตะเคียนทอง/ไม้แคน 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 100 บาท (แยกขายต้นละ 10.-)
- ต้นมะฮอกกานี 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 100 บาท (แยกขายต้นละ 10.-)
- ต้นประดู่ 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 100 บาท (แยกขายต้นละ 10.-)
- ต้นมะค่าโมง 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 100 บาท (แยกขายต้นละ 10.-)
- ต้นกระบาก 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 100 บาท (แยกขายต้นละ 10.-)
- ต้นพลวง/ต้นกุง 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 100 บาท (แยกขายต้นละ 10.-)
- ต้นเหียง/ต้นชาด 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 100 บาท (แยกขายต้นละ 10.-)
- ต้นรัง 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 100 บาท (แยกขายต้นละ 10.-)
- ต้นพะยุง 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 100 บาท (แยกขายต้นละ 10.-)
- ต้นพยอม 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 100 บาท (แยกขายต้นละ 10.-)
- ต้นจำปาทอง 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 150 บาท (แยกขายต้นละ 15.-)
- ต้นแคป่า/แคนา/แคทุ่ง 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 150 บาท (แยกขายต้นละ 15.-)
- ต้นสักทอง (เพาะเมล็ด) 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 100 บาท (แยกขายต้นละ 10.-)
- ต้นสักทอง (ชำราก) 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 150 บาท (แยกขายต้นละ 15.-)
- ต้นทองกวาว/ต้นจาน 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 150 บาท (แยกขายต้นละ 15.-)
- ต้นรางจืด 1 ชุด มี 11 ถุง ราคา 500 บาท (แยกขายต้นละ 50.-)
- เถาย่านาง (ขาว) 1 ชุด มี 11 ถุง ราคา 200 บาท (แยกขายต้นละ 20.-)
- เถาย่านางแดง 1 ชุด มี 11 ถุง ราคา 500 บาท (แยกขายต้นละ 50.-)
- เถาหมาน้อย 1 ชุด มี 11 ถุง ราคา 500 บาท  (แยกขายต้นละ 50.-)
- ข่าบ้านพันธุ์โบราณ 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 200 บาท (แยกขายต้นละ 20.-)
- ข่าป่า 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 200 บาท (แยกขายต้นละ 20.-)
- ต้นกระเจียวป่าแบบคละสี 1 ชุด มี 11 ถุง ราคา 100 บาท (แยกขายต้นละ 10.-)
- ต้นผักหวานป่ายอดเขียวเพาะเมล็ด 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 150 บาท (ต้นละ 15.-)
- ต้นผักหวานป่า+พืชพี่เลี้ยง 1 ชุด มี 11 ต้น ราคา 300 บาท (ต้นละ 30.-)

***กล้าไม้ราคาเดียวกันสั่งคละชนิดกันได้นะคะ

สมาชิกท่านใดสนใจอยากแบ่งไปปลูกเพื่อลดโลกร้อน
กรุณาสั่งซื้อได้ที่นี่เลยนะคะ ของมีจำนวนจำกัดค่ะ


หากสั่งจำนวนมากราคาคุยกันได้ ยินดีส่งให้ถึงที่โดยคิดค่าน้ำมันตามที่จ่ายจริง
เชิญอ่าน.... รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กเลยค่ะ ยิงฟันยิ้ม

 

จำหน่าย พันธุ์ตะไคร้ ตะไคร้หยวก ตะไคร้หอม ตะไคร้ต้น ข่าป่า ย่านาง ย่านางแดง หญ้าแฝกหอม กล้าไม้ พะยุง ยางนา ตะเคียน เต็ง รัง
อ่าน:23440 | ความคิดเห็น:5 | แสดงความคิดเห็น
ขายที่ดิน 500 ตารางวา เยื้องสวนหลวง ร.9 ด่วน!!!
27.55.14.80: 2555/12/04 22:54:25

 

 
- ขายที่ดินย่านสวนหลวง ร.9 เขตประเวศ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 38 (ซอยร่มเย็น)
ประมาณ 200 เมตร แปลงซ้ายมือ
- เนื้อที่ 500 ตารางวา ติดถนนสาธารณะประโยชน์ เป็นที่ดินเปล่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
- เหมาะทำบ้าน โรงแรม คอนโด  ทาวเฮ้าส์ อพาร์ทเมนต์ หอพัก ห้องเช่า อาคารสำนักงาน
อาคารพานิชย์ โกดัง
- ทำเลดีมาก อยู่ในย่านชุมชน น้ำไม่ท่วม การคมนาคมสะดวก  อยู่เยื้องสวนหลวง ร.9  
  ตรงข้ามซอยศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ซอยเดียวกับวิทยาลัย kbac
- ต้องการขายราคา 25 ล้านบาท ค่าโอน+ภาษี ผู้ขายออกค่าใช้จ่ายเอง
- สนใจติดต่่อ คุณเรศ โทร. 08-0752-3437 และ โทร. 09-0585-8240
  อีเมล์ :  red.nakoo@gmail.com
 
 
ขายที่ดิน 500 ตารางวา เยื้องสวนหลวง ร.9 ด่วน!!!
อ่าน:6320 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ขายที่ดิน 2 ไร่ ถนนบางนา-ตราด กม. 3 ด่วน!!!
27.55.14.80: 2555/12/04 22:41:30

 

 
 
- ขายที่ดินย่านบางนา-ตราด กม. 3 เข้าซอยบางนา-ตราด 20 (ซอยซีพี1) ประมาณ 50 เมตร แปลงขวามือ
- เนื้อที่ 2 ไร่ ติดถนนสาธารณะประโยชน์ เป็นที่ดินเปล่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (เป็นโฉนด 2 แปลงติดกัน)
- เหมาะทำโรงแรม คอนโด  ทาวเฮ้าส์ อพาร์ทเมนต์ หอพัก ห้องเช่า อาคารสำนักงาน อาคารพานิชย์ โกดัง
- ทำเลดีมาก อยู่บริเวณทางขึ้นสะพานกลับรถ ถนนบางนา-ตราดขาเข้า ฝั่งตรงข้ามเป็นโฮมมาร์ทบางนา 
  และเซ็นทรัลบางนา ห่างไบเทคบางนาประมาณ 2 กม. 
- การคมนาคมสะดวก อยู่ในย่านชุมชน  ใกล้สถานีรถไฟฟ้าไปสนามบินสุวรรณภูมิ
- ราคาไร่ละ 30 ล้านบาท ค่าโอน+ภาษี ผู้ขายออกค่าใช้จ่ายเอง
- สนใจติดต่่อ คุณเรศ โทร. 08-0752-3437 และ โทร. 09-0585-8240
  อีเมล์ :  red.nakoo@gmail.com
 
 
อ่าน:7737 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
สเปรย์ถังพ่นยาแบตเตอรี่ สเปรย์พ่นยา พ่นปุ๋ย คุณภาพดี ราคาถูก
49.48.78.157: 2555/12/03 11:49:16

สเปรย์ถังพ่นยาแบตเตอรี่ สเปรย์พ่นยา พ่นปุ๋ย คุณภาพดี ราคาถูก

สเปรย์ถังพ่นยา ขนาด 1.5 ลิตร  

สเปรย์ถังพ่นยา ขนาด 5 ลิตร      

 สเปรย์ถังพ่นยา ขนาด 8 ลิตร    

 สเปรย์ถังพ่นยา ขนาด 12 ลิตร  

สเปรย์ถังพ่นยา ขนาด 16 ลิตร  

  สเปรย์ถังพ่นยา ขนาด 20 ลิตร  

เครื่องพ่นยาสะพายหลัง แบตเตอรี่ 25 ลิตร  

เครื่องพ่นยาสะพายหลัง 25 ลิตร

ปุ๋ยน้ำสำหรับไม้ดอก  ปุ๋ยน้ำสำหรับไม้ประดับ  ปุ๋ยน้ำเร่งต้น   ปุ๋ยน้ำเร่งใบ 

ปุ๋ยน้ำสูตร 12-6-6    ปุ๋ยน้ำสูตร 7-7-7  ปุ๋ยน้ำสูตร 6-6-12  ปุ๋ยน้ำสูตร  7-10-7

บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ ส่งตรงถึงบ้านหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า

เรามีบริการ พกง. (พัสดุเก็บเงินปลายทาง ชำระเงินเมื่อได้รับสินค้า) ด้วยนะครับ

ต้องการซื้อสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

0 8 1 – 1 8 5 2 0 0 0  ( โทรมาได้ตลอด 24 ชม. นะครับ )

หรือมาชมสินค้าก่อนได้ที่  http://toolshop.ibuy.co.th

สเปรย์ถังพ่นยาสำหรับฉีดพ่นน้ำให้กับต้นกล้วยไม้  ไม้แขวน  ให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้ ทั้งทางใบและทางดิน

สำหรับฉีดพ่นให้ปุ๋ยน้ำทางใบ  ฮอร์โมน บำรุงต้น บำรุงดอก บำรุงผล และสามารถใช้พ่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้าได้เป็นอย่างดี  ใช้งานง่ายเพียงเติมน้ำลงในภาพชนะบรรจุและปั๊มลมก็สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ยุ่งยาก

คุณสมบัติพิเศษของถังใส่น้ำยา : ผลิตด้วยวัสดุพลาสติกเกรด AAA ทนทานต่อการใช้งาน ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดและด่างได้อย่างดี  สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

มือจับควบคุมการฉีดพ่นน้ำยาผลิตจากวัสดุเกรด AAA สามารถควบคุมการฉีดพ่นน้ำยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก้านฉีดผลิตจากวัสดุเกรด AAA ทนทานต่อการใช้งานในระยะยาว

หัวฉีดพ่นแถมมาให้กับชุดถังพ่นรวมทั้งหมด 2 ชุด สามารถเปลี่ยนใช้งานตามความเหมาะสม

แถมลูกยางสำรองสำหรับเปลี่ยนอีก 1 ชุด

สเปรย์ถังพ่นยาแบตเตอรี่ สเปรย์พ่นยา พ่นปุ๋ย คุณภาพดี ราคาถูก
อ่าน:5057 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ขายที่ดินราคาถูก
125.27.3.41: 2555/11/26 15:46:45

ขายที่ดินราคาถูก  จำนวน 7ไร่ 2งาน  ไร่ละ หนึ่งแสนบาท ต่อรองได้  และ แปลงที่ 2 จำนวน 42 ไร่ ราคาไร่ละ หนึ่งแสนบาท  แปลงที่  3  บ้านพร้อมท่ีดินจำนวน  1  ไร่  2  งาน  พร้อมบ้าน  1  หลัง บ้านพักคนงาน  2  หลัง  ติดถนนทั้ง  3  แปลง  แปลงที่  1-2  อยูที่อำเภอท่าตะเกียบ  ฉะเชิงเทรา  แปลงที่ 3  อยู่ที่อำเภอปลวกแดง  ระยอง สนใจติดต่อคุณเล็ก  089-048-3084 Email | narongdet2552@hotmail.com

ขายที่ดินราคาถูก
อ่าน:4009 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
 เบื่อไหม ผ้า PVC หด ฟาร์มร้อน ค่าไฟแพง เรามีทางออก ใช้สินค้าอลูมิเนียมฟอยล์แทน 
58.9.185.123: 2555/11/24 14:28:52
 เบื่อไหม ผ้า PVC หด ฟาร์มร้อน ค่าไฟแพง เรามีทางออก ใช้สินค้าอลูมิเนียมฟอยล์แทน 
อ่าน:3302 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ขายส่งจานชามเมลามีนและเก้าอี้พลาสติก ถูกที่สุดแล้ว
171.6.203.108: 2555/11/23 11:15:25
ขายจานภาชนะจานชามเมลามีนและเก้าอี้พลาสติก ราคาส่งคุณภาพดี สั่งตรงจากโรงงาน เหมาะกับโรงงาน บริษัท ร้านอาหาร ร้านค้า รีสอร์ท โรงแรม โรงเรียนบริการจัดส่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณปิยวัฒ โทร.084-1357444,088-5784642 Email:cheaic1980@gmail.com สินค้ามีให้เลือกหลากหลายรายการ คลิกเข้าไปดูได้ค่ะ http://melamine2u.blogspot.com/ คลิกเข้าไปดูได้ค่ะ http://melamine2u.blogspot.com/
อ่าน:3393 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ขายรถไถยันม่าร์45แรงม้า
110.164.212.143: 2555/11/21 14:18:11
ขายรถไถยันม่าร์45แรงม้า มีผาน6 จอบหมุน ใบมีดดันหน้า
post on mobile version
อ่าน:4308 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ขายกล้ายางพารามาเลย์RRIM3001 พันธุ์แท้ จันทบุรี,ขอนแก่น ,สีสะเกษ,มหาสารคาม
180.180.103.198: 2563/06/17 22:44:05

ขาย และ เปิดจองกล้ายางพารา ปี55- 56
ขายกล้ายางพารามีของพร้อมปลูก และ เปิดรับจองปลูกปี 56 มีของพร้อมตลอดปี สนใจติดต่อสอบถามได้ตลอด เพื่อความสะดวกของลูกค้าที่อยู่ไกลทางแปลงได้ขยายแปลงขายไปยังจังหวัดต่างๆมีใบรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร

ดูข้อมูลได้ข้างล่างนี้ ยางแท้ต้อง แบงค์กล้ายาง

พันธุ์ RRIM600
ตอตาเขียว 11 บาท
ยางชำถุง 1 ฉัตร 20 บาท
ยางชำถุง 2 ฉัตร 25 บาท
ยางบัดดิ้ง 1 ฉัตร 25 บาท
ยาง ยอดดำ 1 ฉัตร 28 บาท

พันธุ์ RRIT251 ทนแล้ง โรค ปานกลาง
ตอตาเขียว 13 บาท
ตอตาเขียวชำถุง 16 บาท
ยางชำถุง 1 ฉัตร 25 บาท
ยางชำถุง 2 ฉัตร 28 บาท
ยางบัดดิ้ง 1 ฉัตร 28 บาท

ยางบัดดิ้ง 2 ฉัตร 30 บาท

พันธุ์ 3001 มาเลย์ ต้นโตไว น้ำยางเยอะ ทนต่อโรค ((4 -5 ปี กรีด))
ตอตาเขียว 28 บาท

ตอ บัดดิ้ง 35 บาท
1 ฉัตร ชำถุง 50 บาท

2 ฉัตร ชำถุง 55 บาท
1 ฉัตร บัดดิ้ง 60 บาท
2 ฉัตร บัดดิ้ง 65 บาท

พันธุ์ 408 เฉลิมพระเกียรติ ทนแล้ง ทนโรค ปานกลาง
1 ฉัตร 60 บาท
2 ฉัตร 65 บาท

พันธุ์ PB350
1 ฉัตร 50 บาท
2 ฉัตร 55 บาท

พันธุ์ JVP 80
1 ฉัตร xx บาท
2 ฉัตร xx บาท

พันธุ์600

น้ำยาง 289กิโลกรัม/ไร่/ปี, ความหนาเปลือก ปานกลาง, ผลผลิต 2 ปีแรก ดี, 3-13ปี ดี ต้านทานโรค ทอปโทรา อ่อนแอ,ราแป้ง ปานกลาง, เส้นดำ อ่อนแอ, ราสีชมพู ปานกลาง, พื้นที่ปลูกไม่แนะนำ หน้าดินตื้น ระดับน้ำใต้ดินสูง,ความเจริญเติมโต ปานกลาง, พื้นที่ลาดชันปลูกได้,

พันธุ์251

น้ำยาง 471กิโลกรัม/ไร่/ปี, ความเจริญเติมโตค่อนข้างดี ,ความหนาของเปลือกเดิม ปานกลาง, ความหนาเปลือกไหม่ ปานกลาง, ผลผลิตดี จนถึง1-10ปี ต้านทานโรคไฟทอปโทรา ปานกลาง,เส้นดำ ค่อนข้างดี, ราสีชมพู ปานกลาง, พื้นที่ปลูกไม่แนะนำ ที่ลาดชัน หน้าดินตื้นระดับน้ำใต้ดินสูง

พันธุ์226

น้ำยาง 346กิโลกรัม /ไร่/ปี,แม่พันธุ์PB5/51X600 ระยะก่อนและระหว่างกรีด เติบโตปานกลาง ลำต้นปานกลาง เปลือกเดิมบาง เปลือกงอกไหม่หนา ผลผลิต8 ปี สูงกว่า600 เฉลี่ย37% จำนวนเปลือกแห้งน้อย ต้านทานโรคทอปโทรา และเส้นดำ ดี ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคราแป้ง ต้านทานลมระดับปานกลาง พื้นที่ปลูก ทั่วไป หน้าดินตื้นและระดับน้ำใต้ดินสูงปลูกได้

พันธุ์ 408

น้ำยาง 352 กิโลกรัม/ไร่/ปี, แม่พันธุ์PB5/51XRRIC101 เจริญเติมโตก่อนเปิดกรีดดี ระหว่างกรีดปานกลาง ลำต้นสม่ำเสมอ แตกกิ่งทรงเป็นพุ่ม เปลือกเดิมหนางอกไหม่หนาปานกลาง กรีดเหมาะสม ครึ่งลำต้น วันเว้นวัน ผลผลิตเนื้อยางแห้งในพื้นที่ปลูกไหม่ ผลผลิต8ปี สูงกว่า600ร้อยละ62 ต้านทานโรคใบร่วงทอปโทรา ใบจุดก้างปลา ต้านทานปานกลาง ราแป้ง เส้นดำ และราสีชมพู่ เปลือกแห้งปานกลาง ข้อจำกัดพื้นที่การปลูก พื้นที่มีหน้าดินตื้น พื้นที่ลาดชัน และระดับน้ำใต้ดินปลูกได้

พันธุ์ JVP80

น้ำยาง450-500กิโลกรัม/ไร่/ปี ทนแล้ง ทนโรค อัตราเนื้อยางแห้ง 42-48% อัตราสร้างเปลือกทดแทนเร็ว เปลือกหนาทนต่อการกรีด

***พันธุ์3001 4-5 ปี กรีดได้น้ำยางออกเยอะมากสุด ***

น้ำยาง500 กิโลกรัม/ไร่/ปี ทนแล้ง ทนโรค ต้นโตไว ทนต่อน้ำขังได้ดีหากบำรุงดีๆอาจได้น้ำยางที่ปริมาณเยอะกว่าเดิม ขนาดของลำต้นโตไว หลังจาก15ปี ไม่อยากโปรโมทมากคับ ลงทุนครั้งเดี่ยวคุ้มคับ

((ทำสัญญา))

มัดจำ 30% นัดวันส่งมอบต้นกล้า และจ่ายอีก 70%

ระบุ พันธุ์ ตามที่ต้องการ

สำเนาบัตรประชาชน ( ใช้สำหรับมันจำกล้ายางเท่านั้น) ระบุด้วยนะคับ

มีจัดการขนส่งให้ หรือ ลูกค้ามารับเอง ( ตามตกลง )

** สนใจติดต่อ แวะชมแปลงก่อนได้ มีใบรับรองพันธุ์ และมีคุณภาพจากประสบการณ์ ใบแก่ ปลอดโรค
แบงค์กล้ายาง โทร ,087-932-7571, 085-568-1454**

จังหวัดจันทบุรี อำเภอ ขลุง สาขาใหญ่

จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอ กันทรลักษ์ สาขา2

จังหวัดมหาสารคาม อำเภอ โกสุมพิสัย สาขา3

จังหวัดขอนแก่น อำเภอ อุบลรัตน์ สาขา4

จังหวัดขอนแก่น อำเภอ หนองเรือ 5

จังหวัดขอนแก่น อำเภอ ภูเวียง 6

facebook,e-mail rung167@hotmail.com
** ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง**

**ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

ขายกล้ายางพารามาเลย์RRIM3001 พันธุ์แท้ จันทบุรี,ขอนแก่น ,สีสะเกษ,มหาสารคาม
อ่าน:3438 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
2294 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 229 หน้า, หน้าที่ 230 มี 4 รายการ
|-Page 104 of 230-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
จำหน่าย พันธุ์ตะไคร้ ตะไคร้หยวก ตะไคร้หอม ตะไคร้ต้น ข่าป่า ย่านาง ย่านางแดง หญ้าแฝกหอม กล้าไม้ พะยุง ยางนา ตะเคียน เต็ง รัง
Update: 2558/04/30 00:52:21 - Views: 23440 | Ans: 5
จำหน่าย พันธุ์ตะไคร้ ตะไคร้หยวก ตะไคร้หอม ตะไคร้ต้น ข่าป่า ย่านาง ย่านางแดง หญ้าแฝกหอม กล้าไม้ พะยุง ยางนา ตะเคียน เต็ง รัง
ปุ๋ยดีมีคุณภาพ "ปุ๋ยตราเทพประทาน"
Update: 2553/02/20 10:47:38 - Views: 1090 | Ans: 4
จำหน่ายถุงจัมโบ้ ถุงบิ๊กแบ็ค ถุงเต๋า ถุงตัน Bigbag ถุงแป้ง คุณภาพดี โทร. 090-4455215
Update: 2555/12/14 11:24:12 - Views: 3924 | Ans: 0
จำหน่ายถุงจัมโบ้ ถุงบิ๊กแบ็ค ถุงเต๋า ถุงตัน Bigbag ถุงแป้ง คุณภาพดี โทร. 090-4455215
มีขี้เลื้อย(ไม้เบญจพรรณ), ขี้เถ้าแกลบ จำหน่าย
Update: 2553/12/01 18:10:26 - Views: 923 | Ans: 0
ยาแก้โรค ทุเรียนใบแห้ง ที่มีต้นเหตุจากเชื้อรา ยารักษาโรค ทุเรียนใบติด ทุเรียนใบไหม้ ใช้ ไอเอส ยับยั้งโรค และ ผสมด้วย FK-1 เพื่อเร่งฟื้นตัว
Update: 2563/07/04 09:19:08 - Views: 59 | Ans: 0
ยาแก้โรค ทุเรียนใบแห้ง ที่มีต้นเหตุจากเชื้อรา ยารักษาโรค ทุเรียนใบติด ทุเรียนใบไหม้ ใช้ ไอเอส ยับยั้งโรค และ ผสมด้วย FK-1 เพื่อเร่งฟื้นตัว
จำหน่ายกล้าปาล์มพันธุ์โกลด์เด้นเทเนร่า (Golden Tenera)
Update: 2558/01/23 08:58:27 - Views: 8235 | Ans: 3
จำหน่ายกล้าปาล์มพันธุ์โกลด์เด้นเทเนร่า (Golden Tenera)
หนอนเข้าทำลาย และเป็นโรคขอบใบไหม้จากเชื้อรา ใช้ ไอกี้ กำจัดหนอน และ ไอเอส ยับยั้งเชื้อรา
Update: 2563/01/30 09:05:12 - Views: 158 | Ans: 0
หนอนเข้าทำลาย และเป็นโรคขอบใบไหม้จากเชื้อรา ใช้ ไอกี้ กำจัดหนอน และ ไอเอส ยับยั้งเชื้อรา
หนอนเข้าทำลาย และเป็นโรคขอบใบไหม้จากเชื้อรา ใช้ ไอกี้ กำจัดหนอน และ ไอเอส ยับยั้งเชื้อรา
ขายคูโบต้า L1-24 เพลาเดียว 24 แรง ต่อรองราคาได้ คุณสมหวัง 0890998925 , 0898332367
Update: 2563/06/26 11:26:59 - Views: 6826 | Ans: 2
ขายคูโบต้า L1-24 เพลาเดียว 24 แรง ต่อรองราคาได้ คุณสมหวัง 0890998925 , 0898332367
ขายถ้วยรองน้ำยางพาราค่ะเริ่มต้ใบละ 1.80 บาทค่ะ ขึ้น /ขนาด 700,950,1500,2500 ccจ้า
Update: 2563/06/19 17:39:54 - Views: 5935 | Ans: 0
ขายถ้วยรองน้ำยางพาราค่ะเริ่มต้ใบละ 1.80 บาทค่ะ ขึ้น /ขนาด 700,950,1500,2500 ccจ้า
🔥เจอหนอนใช้ ไอกี้ เจอเพลี้ยตัวดีใช้ มาคา พบโรคราใช้ ไอเอส ปลอดสารพิษจ้า..
Update: 2563/01/22 12:30:45 - Views: 129 | Ans: 0
© FarmKaset.ORG