[sort by : last post | last update] wiki เกษตร ที่ใครๆก็โพสได้..
+ โพสเรื่องใหม่ | + เลือกหน้า | All contents

 
ติดตามสินค้าที่คุณสั่ง
คุณ ชัยวัฒน์ จือเปีย, จันทร์ 03 สิงหาคม 2563 11:39:32, เลขจัดส่ง SAMN000103236
คุณ จิราวรรณ หนองผือ, จันทร์ 03 สิงหาคม 2563 10:13:01, เลขจัดส่ง SAMN000103235
คุณ ศรฤดี แก้วสัง, จันทร์ 03 สิงหาคม 2563 10:11:00, เลขจัดส่ง SAMN000103238
คุณ อำนาจ ชื่นเอี่ยม, อาทิตย์ 02 สิงหาคม 2563 14:51:04, เลขจัดส่ง SAMN000103239
คุณ วิรัตน์ วิศพันธุ์ , อาทิตย์ 02 สิงหาคม 2563 14:28:49, เลขจัดส่ง SAMN000103244
คุณ ณันทวัน กิจไทสง, อาทิตย์ 02 สิงหาคม 2563 09:43:10, เลขจัดส่ง SAMN000103241
คุณ นพวรรณ พรประสิทธิ, อาทิตย์ 02 สิงหาคม 2563 09:40:19, เลขจัดส่ง SAMN000103240
คุณ เผชิญ แก้วกล้า, อาทิตย์ 02 สิงหาคม 2563 09:34:05, เลขจัดส่ง SAMN000103237
คุณ ปิยะพงษ์ ชมเวอ, เสาร์ 01 สิงหาคม 2563 20:04:18, เลขจัดส่ง SAMN000103243
คุณไตรภพ อมรสิงห์, เสาร์ 01 สิงหาคม 2563 15:48:52, เลขจัดส่ง SAMN000103242
ดูรายการจัดส่งทั้งหมด
รับซื้อข้าวโพด
27.55.6.31: 2556/05/06 19:59:42

1. รับซื้อซังข้าวโพดเก่าสีดำ และ ใหม่สีขาว ก็ได้แต่ต้องแห้งนะครับ 

2.รับซื้อข้าวโพดฝักสีเข้ม เม็ดใหญ่

สนใจ 083-2611352

 

จากคุณ : คุณสมเกียรติ โภคพูล
วันที่/เวลา : 25560506194702
  แจ้งรับซื้อมันเส้นตัดหน้าลานจ่ายเงินสด ตั้งแต่จังหวัดตามนี้
ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยน่าน อุทัยธานี พิจิตร นครสวรรค์ พิษณุโลก
กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อุตรดิษฐ์ น่าน แพร่ เชียงราย ตาก
สนใจติดต่อ k'nok ด่วน
083-2611352
angry_birds.2012@hotmail.com
 
 
 
จากคุณ : คุณสมเกียรติ โภคพูล
วันที่/เวลา : 25560504134639
 

1.รับซื้อมันโม่                    ราคา 6.7 บาท/กก ลง บางปะกง และ บางไซร์ 
2.รับซื้อมันสับมือ              ราคา 6.8 บาท/กก ลง บางปะกง และ บางไซร์ 
3.รับซื้อมันโม่และสับมือ  ราคา 6.55 บาท/กก ลง นครหลวง

สนใจ 083-2611352.
 

 

อ่าน:4761 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
รับซื้อข้าวโพด
27.55.6.31: 2556/05/06 19:55:39

1. รับซื้อซังข้าวโพดเก่าสีดำ และ ใหม่สีขาว ก็ได้แต่ต้องแห้งนะครับ 

2.รับซื้อข้าวโพดฝักสีเข้ม เม็ดใหญ่

สนใจ 083-2611352

อ่าน:2675 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ข่าวฝากประกาศ : กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษจัดประชุมวิชาการเรื่อง สองทศวรรษ พัฒนาวิชาการหญ้าแฝก
49.0.105.55: 2556/05/03 18:51:37

 

ระดมกึ๋น ! จัดประชุม “สองทศวรรษ พัฒนาวิชาการหญ้าแฝก”
กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    จัดประชุมวิชาการเรื่อง สองทศวรรษ พัฒนาวิชาการหญ้าแฝก  เพื่อให้ความรู้แก่นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป
 
นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากการที่พระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เนื่องจากประเทศไทย      มีปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินในหลายพื้นที่ จึงทรงพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินรับหน่วยงานหลักที่ดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาหญ้าแฝก รวมทั้งส่งเสริมการปลูกต่อเนื่องตลอดมาเป็นเวลานานกว่า ๒๐ ปี
 
ในโอกาสการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ ๕๐ปี ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม ที่จะมาถึงนี้จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “สองทศวรรษ พัฒนาวิชาการหญ้าแฝก” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป รวมจำนวน ๕๐๐ คน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ หน่วยงานราชการต่างๆ ได้มีส่วนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการเกี่ยวกับหญ้าแฝก มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ อภิปราย เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานงานวิชาการ รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงาน การพิจารณาแนวทางการดำเนินการในงานวิจัยและงานวิชาการด้านหญ้าแฝก ร่วมประมวลปัญหาและการปรับแผนการดำเนินการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งนำผลงานวิจัยและงานวิชาการด้านหญ้าแฝกในสาขาต่างๆ ไปปรับใช้ให้เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม และให้ง่ายต่อการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป 
 
สำหรับหน่วยงาน หรือท่านที่สนใจจะเข้าร่วมรับฟังการประชุมวิชาการในครั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน               กรมพัฒนาที่ดิน โทร. ๐๒ - ๕๖๒ – ๕๑๑๓, ๐๒ - ๕๗๙ - ๗๖๘๗ หรือสายด่วน 1760
ข่าวฝากประกาศ : กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษจัดประชุมวิชาการเรื่อง สองทศวรรษ พัฒนาวิชาการหญ้าแฝก
อ่าน:2837 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ก้อนเชื้่อเห็ดทุกชนิด นางฟ้า ภูฐาน หูหนู คุณภาพสูง 
171.100.19.47: 2556/05/02 22:26:58

เชื้อเห็ดโรจน์ ราชบุรี
เรารับผลิตและจำหน่าย ก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพดี ให้ผลผลิตสูง ราคายุติธรรม เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู เห็ดฮังการี เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดขอนขาว 
บริการจัดส่งถึงบ้าน ค่าจัดส่งตามระยะทาง  (ภายในราชบุรี จัดส่งฟรี) / หรือมารับที่โรงงาน
ยินดีให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงเห็ด จนถึงด้านการตลาด เหมาะสำหรับผู้เลี้ยงมือใหม่ หรือ เกษตรกรผู้สนใจ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-3715191 คุณโรจน์

อ่าน:1911 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
รองเท้าบูทผ้า (รองเท้านินจา) มีทั้งพื้นผ้าและไหม่ล่าสุดพื้นยาง ตรงจากโรงงานเหมาะสำหรับชาวสวน ชาวนา ชาวไร่
125.25.198.31: 2563/07/02 15:21:05

รองเท้านินจา : พื้นยางยาว : ลายพราง/สีดำ/สีเข้ม : เข้ารูปเท้าสวยงาม ซิปใหญ่ฟันกระดูกหัวออโต้ล๊อค ( YKK ) พื้นยางคุณภาพอย่างดี ไม่ขาดไม่หัก เย็บพื้นโดยรอบเพิ่มความคงทนตลอดอายุการใช้งาน ตัวผ้าระบายอากาศได้ดีไม่อบไม่ร้อน น้ำหนักเบา สวมใส่สะบาย ป้องกันการเกิดบาดแผลที่เท้า ป้องกันหอยเชอรี่ ใส่ได้ทั้งในและในโคลน ( ไม่ดูดโคลน ) ใส่บนพื้นที่แห้งพื้นไม่ขาด เหมาะกับเกษตรกร ชาวสวน ชาวนา ชาวไร่ ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ไร่มัน ไร่สัปรด ฯ บ่อปล่า บ่อกุ้ง ปีนเขา เดินป่า ตัดหญ้า ปลูกป่าชายเลน ฯลฯ มี Size 37,38,39....45 ทั้งหมด 9 Size

รองเท้าบูทผ้า (รองเท้านินจา) มีทั้งพื้นผ้าและไหม่ล่าสุดพื้นยาง ตรงจากโรงงานเหมาะสำหรับชาวสวน ชาวนา ชาวไร่
อ่าน:5998 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ฟาร์มเจ็กจิ้งหรีด บ้านหนองหูช้าง อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ขายตัว-ไข่ -สั่งทำรัง สอนการเลี้ยงครบวงจนจิ้งหรีด 085-372-2263 083-199-0981
171.99.85.179: 2563/06/18 09:21:39

ฟาร์มเจ็กจิ้งหรีด บ้านหนองหูช้าง อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ขายตัว-ไข่ -สั่งทำรัง สอนการเลี้ยงครบวงจนจิ้งหรีด 085-372-2263 083-199-0981

 ฟาร์มเจ็กจิ้งหรีด บ้านหนองหูช้าง อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ขายตัว-ไข่ -สั่งทำรัง สอนการเลี้ยงครบวงจนจิ้งหรีด 085-372-2263 083-199-0981
อ่าน:7401 | ความคิดเห็น:6 | แสดงความคิดเห็น
ปัญหาจรเข้ตาย
1.4.131.241: 2556/04/23 16:45:48

ผมมีปัญหาการเลี้ยงจรเข้   จรเข้ที่เลี้ยงในบ่อเลี้ยงมา 7-8 เดือนแล้ว ตายเกือบทุกวัน ท่านใดทราบแนวทางแก้ไขกรุณาช่วยด้วยครับ

 

อ่าน:2360 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ปัญหาจรเข้ตาย
1.4.131.241: 2556/04/23 16:45:42

ผมมีปัญหาการเลี้ยงจรเข้   จรเข้ที่เลี้ยงในบ่อเลี้ยงมา 7-8 เดือนแล้ว ตามเกือบทุกวัน ท่านใดทราบแนวทราบแก้ไขกรณาช่วยด้วยครับ

 

อ่าน:2336 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ขายยางพารา RRIT 408(984) พันธุ์เดียวเท่านั้น และเปิดให้จองได้แล้ว
171.4.189.107: 2556/04/23 16:30:22

 

ขายยางพารา RRIT 408(984) พันธุ์เดียวเท่านั้น(มีใบรับรอง) สนใจตอต่อคุณกร
 
 
 กรพันธุ์ยาง ขายยาง RRIT 408(984) ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร มีใบอนุญาติ 408 โดยเฉพาะ ใบอนุญาติเลขที่ จบ.19/2555 
 สนใจสั่งซื้อ โทร. 081-2960833 (กร) หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เชิญเข้ามาชมได้ที่ http://www.kornpanyang.thmy.com/
 
กล้ายาง บัดดิ้งRRIT408[984] ทางเรายอดจองใก้ลเต็มแล้วนะครับ ท่านใดสนใจเรียนเชิญที่แปลงยางนะครับ อ.เมือง จันทบุรี 081-2960833 กรพันธุ์ยาง
 
- ตอตาเขียว RRIT408 ราพิเศษ 24 บาท
-พร้อมเปิดให้สั่งจองกล้ายางในปี57แล้ว
 
รายละเอียดข้อมูลติดต่อ
โทร.0812960833 (กรพันธุ์ยาง)
kornmed@hotmail.com
42/9 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
http://www.kornpanyang.thmy.com
 
ขายยางพารา RRIT 408(984) พันธุ์เดียวเท่านั้น และเปิดให้จองได้แล้ว
อ่าน:2843 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ขายแหนแดงราคาถูกเพื่อทำปุ๋ยพืชสดนาข้าวและเลี้ยงสัตว์
171.101.202.183: 2558/01/31 11:29:43

เป็นแหนแดงที่เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เองกับมือในบ่อผ้าพลาสติก รับประกันไม่มีแหนเป็ด แหนเขียว หรือแหนอื่นๆปลอมปน ตอนนี้มีปริมาณมากพอที่จะจำหน่ายให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ ผู้สนใจและกำลังมองหาการทำเกษตรอินทรีย์ในราคากันเองเพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อสำหรับทำเป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวและอาหารสัตว์  ประโยชน์และวิธีการขยายพันธุ์ตามลิ้งด้านล่างและค้นเพิ่มเติมได้จาก google ครับ

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROMFpXTXdNakkzTURjMU13PT0

 

ขอจำหน่ายกิโลกรัมละ 180 บาท (รวมค่าจัดส่ง EMS ) สามารถจัดส่งได้ทุกวัน หรือถ้าสะดวกมารับเองได้ที่ อ.เมือง

จ.หนองคาย เหลือกิโลกรัมละ 110 บาทครับ หรือถ้าอยู่ในบริเวณจังหวัดไกล้เคียงก็สามารถสอบถามกันได้ครับ ถ้าจัดส่งให้ได้ก็จะบริการส่งให้ถึงที่ราคา 110 บาทเหมือนเดิมครับ

 

สนใจสั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์ หรืออีเมลเลยครับ กรุณาแจ้งที่อยู่พร้อมโอนเงิน ของพร้อมส่งได้ทุกเวลาครับ

 

สามารถตรวจสอบและติดตามสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์หลังการฝากส่ง 24 ชั่วโมง ได้ที http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx


————————————————————–
ติดต่อเบอร์ 085-9263289 (นิกร)

อีเมล nikorn.nik@gmail.com/ nikorn.nik@hotmail.com
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา หนองคาย
ชื่อบัญชี นิกร  ปัตรัตน์
หมายเลขบัญชี 171-2-62317-5

หรือ

ธนาคาร กรุงไทย สาขา หนองคาย
ชื่อบัญชี นิกร  ปัตรัตน์
หมายเลขบัญชี 413-0-16899-1


** รบกวนโอนเงินแบบมีเศษสตางค์ด้วยครับเพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ**

ขายแหนแดงราคาถูกเพื่อทำปุ๋ยพืชสดนาข้าวและเลี้ยงสัตว์
อ่าน:7506 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
2156 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 215 หน้า, หน้าที่ 216 มี 6 รายการ
|-Page 92 of 216-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |
รับซื้อแป้งมันสำปะหลัง
Update: 2553/12/07 19:50:40 - Views: 12279 | Ans: 1
จำหน่ายชุดเพาะเห็ดสำเร็จรูป พร้อมก้อนเเห็ดนางฟ้าภูฐาน 105 ก้อน
Update: 2563/06/17 10:59:03 - Views: 5108 | Ans: 0
จำหน่ายชุดเพาะเห็ดสำเร็จรูป พร้อมก้อนเเห็ดนางฟ้าภูฐาน 105 ก้อน
*** ถูกที่สุด *** ถัง IBC ขนาด 1,000 ลิตร มือสอง 1,800 บาท
Update: 2558/11/02 09:39:31 - Views: 1182 | Ans: 0
ต้องการขายไก่ชน ทั้งแบบเป็นตัวหรือเหมา เพราะจะเลิกกิจการ ไม่แพงครับ
Update: 2554/07/08 11:08:54 - Views: 3148 | Ans: 0
 รถเกี่ยวข้าวนั่งขับ   YANMAR     ราคา : 88,000 บาท
Update: 2557/11/30 11:42:16 - Views: 1877 | Ans: 0
 รถเกี่ยวข้าวนั่งขับ   YANMAR     ราคา : 88,000 บาท
ระวังปุ๋ยอินทรีย์เกรดต่ำออกอาละวาด เอ็นพีเคแพงรัฐเปิดทางปุ๋ยเคมีขึ้นราคา
Update: 2563/06/19 17:33:43 - Views: 993 | Ans: 4
จำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ราคากันเอง ส่งฟรี!! ทั่วประเทศ
Update: 2556/12/05 21:13:20 - Views: 2339 | Ans: 0
มันสำปะหลังใบเหลืองขอบใบไหม้ ใช้ ไอเอส และ FK-1
Update: 2563/04/17 10:06:13 - Views: 87 | Ans: 0
มันสำปะหลังใบเหลืองขอบใบไหม้ ใช้ ไอเอส และ FK-1
จำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฎาน, เห็ดฮังการี ราคาเริ่มต้นที่ 5.50 -10.00 บาท
Update: 2554/12/07 20:37:18 - Views: 7365 | Ans: 0
จำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฎาน, เห็ดฮังการี ราคาเริ่มต้นที่ 5.50 -10.00 บาท
จำหน่ายเป็ด,ไก่ทุกสายพันธุ์และอุปกรณ์
Update: 2554/05/12 19:11:07 - Views: 14087 | Ans: 1
© FarmKaset.ORG