[sort by : last post | last update] wiki เกษตร ที่ใครๆก็โพสได้..
+ โพสเรื่องใหม่ | + เลือกหน้า | All contents

 
ติดตามสินค้าที่คุณสั่ง
คุณ ชัยวัฒน์ จือเปีย, จันทร์ 03 สิงหาคม 2563 11:39:32, เลขจัดส่ง SAMN000103236
คุณ จิราวรรณ หนองผือ, จันทร์ 03 สิงหาคม 2563 10:13:01, เลขจัดส่ง SAMN000103235
คุณ ศรฤดี แก้วสัง, จันทร์ 03 สิงหาคม 2563 10:11:00, เลขจัดส่ง SAMN000103238
คุณ อำนาจ ชื่นเอี่ยม, อาทิตย์ 02 สิงหาคม 2563 14:51:04, เลขจัดส่ง SAMN000103239
คุณ วิรัตน์ วิศพันธุ์ , อาทิตย์ 02 สิงหาคม 2563 14:28:49, เลขจัดส่ง SAMN000103244
คุณ ณันทวัน กิจไทสง, อาทิตย์ 02 สิงหาคม 2563 09:43:10, เลขจัดส่ง SAMN000103241
คุณ นพวรรณ พรประสิทธิ, อาทิตย์ 02 สิงหาคม 2563 09:40:19, เลขจัดส่ง SAMN000103240
คุณ เผชิญ แก้วกล้า, อาทิตย์ 02 สิงหาคม 2563 09:34:05, เลขจัดส่ง SAMN000103237
คุณ ปิยะพงษ์ ชมเวอ, เสาร์ 01 สิงหาคม 2563 20:04:18, เลขจัดส่ง SAMN000103243
คุณไตรภพ อมรสิงห์, เสาร์ 01 สิงหาคม 2563 15:48:52, เลขจัดส่ง SAMN000103242
ดูรายการจัดส่งทั้งหมด
รักษาภาวะโรค....ขี้ลืม ด้วยสารสกัด พริกไทยดำ
125.24.16.239: 2563/07/04 12:27:57
อัลไซเมอร์ หรือความจำเสื่อม เป็นโรคที่ผู้คนในสังคมปัจจุบันเริ่มเป็นกันมากโดยไม่รู้ตัว ซึ่งมี ต้นสายปลายเหตุ มาจากภาวะ เครียดสั่งสม ทั้งจากปัญหาสิ่งแวดล้อม อาหาร ขาดการออกกำลังกาย รวมทั้ง โหม งานหนัก พักผ่อนน้อย

ส่งผลให้ สมองเกิดความล้า จำเหตุการณ์ และ ช่วงเวลาได้ไม่แน่นอน ขี้หลงขี้ลืมในระยะแรกๆ ต่อมาพฤติกรรม บุคลิกเริ่มเปลี่ยน ความทรงจำความนึกคิด การมีเหตุมีผล (cognitive) เริ่มลดน้อยถอยลง

เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าว รศ.ดร. อรุณศรี ปรีเปรม คณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงนำพริกไทยดำมาสกัด เพื่อใช้ รักษาภาวะความจำบกพร่อง

รศ.ดร.อรุณศรี บอกว่า โครงการดังกล่าวทีมวิจัยได้ทำการศึกษามาเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งเริ่มแรกนั้น คณะแพทยศาสตร์ ทำการศึกษาสมุนไพรหลายชนิดคือ หัวหอม ใบบัวบก ขิง พริกไทย เพื่อเอามาคัดว่าสารกลุ่มไหนมีโอกาสสามารถนำมาใช้ได้ดีที่สุด

และพบว่า พริกไทยดำ จะมีสาร พิเพอร์ลีน ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยทำให้สมองส่วนที่บกพร่องสามารถกู้กลับคืนมาได้ ต่อมา รศ.ดร.สมเดช หนึ่งในทีมวิจัยฯ จึงเริ่มเสาะหาวัตถุดิบในหลายๆพื้นที่มาวิเคราะห์จึงได้ข้อมูลว่า พริกไทย ดำจากจังหวัดจันทบุรีมี สาร พิเพอร์ลีน คุณภาพยอดเยี่ยม
รักษาภาวะโรค....ขี้ลืม ด้วยสารสกัด พริกไทยดำ
อ่าน:2150 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
จัดตั้ง..นิคมข้าวหอมมะลิ ใช้แกนนำหมู่บ้าน..ขยาย แนวคิด 
125.24.16.239: 2558/10/24 00:21:50
พื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่จะใช้ “สารเคมี”......เพื่อให้ผลผลิตได้ปริมาณ ได้ประโยชน์เพียงคาบเวลาหนึ่ง ปัจจุบันหลายแห่งเริ่มประสบปัญหาสภาพดินเสื่อม ท้ายสุดส่งให้ผลิตผลลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

ฉะนี้...เกษตรกรจึงหาทางออกด้วย “เกษตรอินทรีย์” สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รณรงค์ส่งเสริมขึ้นในหลายพื้นที่....ล่าสุดจัดทำ “โครงการจัดตั้งนิคมข้าวหอมมะลิ” 

...นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล เลขาธิการ สปก. เผยว่า......หลักใหญ่ของการจัดตั้งนิคมคือ ดูความพร้อมของชุมชน ชาวบ้าน และ ความต้องการของคนส่วนใหญ่ โดยวางพื้นที่เป้าหมายไว้ 200,000 ไร่ ใน 5 จังหวัดได้แก่ ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ เนื่องจากมีชื่อเสียงและความรู้ในการทำนาเกษตรอินทรีย์ 

ส่วน...สปก. เข้าไปสนับสนุนเรื่องของการ พัฒนาแหล่งน้ำ ส่งเสริมให้ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงโค ที่มีเป้าหมายหลักคือต้องการ ทำธนาคารปุ๋ยเคลื่อนที่ เพื่อเอาปุ๋ยกลับไปสู่แปลงนา เป้าหมายรอง คือ เลี้ยงเพื่อเอาเนื้อขาย 

ทั้งนี้ เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่มีการรวมตัวเป็น “ชมรมเกษตรอินทรีย์ ชมรมรักษ์ธรรมชาติ” อยู่แล้ว จึงเป็นจุดดีที่มีองค์ความรู้อยู่ในพื้นที่ เพราะ แกนนำเหล่านี้จะไปขยายแนวคิดสู่ชุมชน 
จัดตั้ง..นิคมข้าวหอมมะลิ ใช้แกนนำหมู่บ้าน..ขยาย แนวคิด 
อ่าน:1208 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ควบคุมเข้ม พ.ร.บ.พันธุ์พืช มอบป้าย 'ร้านค้าฯคุณภาพ' 
125.24.16.239: ././. .:.:.
นายพาโชค พงษ์พานิช นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย เผยว่า ปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับพระราชบัญญัติพันธุ์พืชอย่างจริงจัง เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ฐานะทางเศรษฐกิจก็ยังขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร แต่ในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรไทยมักประสบกับปัญหาเรื่องพันธุ์พืชอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ ตั้งแต่ต้น กอ หน่อ เหง้า กิ่ง แขนง ตา ราก ดอก หรือผล ซึ่งมักจะมีผู้ฉกฉวยโอกาส นำเมล็ดพันธุ์ปลอม ลอกเลียนแบบ หรือที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานมาจำหน่ายให้แก่เกษตรกร จนทำให้เกิดความเสียหาย 

“จากเดิม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 ได้แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2535 และแก้ไขอีกครั้งเป็นฉบับที่ 3 ในปี พ.ศ. 2550 ทำให้ภาครัฐสามารถเข้าดำเนินการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ที่จัดจำหน่ายในท้องตลาดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 อย่างจริงจัง โดยการออกประกาศกำหนดเมล็ดพันธุ์ควบคุมอันมีข้อกำหนด 37 ชนิด แบ่งเป็นพืชไร่ 9 ชนิด และเมล็ดพันธุ์พืชผักอีก 28 ชนิด โดยมีการควบคุมผู้ประกอบการให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีมาตรฐาน และมีการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น” นายพาโชคกล่าว

นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ฯ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ฯยังได้ส่งเสริมให้ร้านค้าเมล็ดพันธุ์ขอป้าย “ร้านค้าเมล็ดพันธุ์ คุณภาพ” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์อีกด้านหนึ่ง ซึ่งจะเริ่มมอบป้ายในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สมาคมฯ โทรศัพท์ 0-2955-1710. 
ควบคุมเข้ม พ.ร.บ.พันธุ์พืช มอบป้าย 'ร้านค้าฯคุณภาพ' 
อ่าน:1389 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ภูชี้ฟ้าเป็นจุดชมวิวทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น
125.24.16.239: 2553/02/20 10:47:38
ข้อมูลทั่วไป : 
ภูชี้ฟ้าเป็นจุดชมวิวทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง อยู่ห่างจากดอยผาตั้ง 25 กม. อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,628 เมตร มีหน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว มองเห็นหมู่บ้านลาวที่เรียกว่า เชียงตอง ยามเช้าในฤดูหนาวจะมี ทะลหมอก และอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่ดอกเสี้ยวหรือดอกชงโคป่าบานสะพรั่งอยู่ทั่วไปบริเวณภูชี้ฟ้า บนยอดภูชี้ฟ้าเป็นทุ่งหญ้ากว้าง แซมด้วยทุ่งโคลงเคลง ที่มีดอกสีชมพูอมม่วงซึ่งจะบานระหว่างเดือน กรกฎาคม – มกราคม 


--------------------------------------------------------------------------------
การเดินทาง : 
ทางรถยนต์
1. การเดินทางจากจังหวัดเชียงรายระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางเชียงราย - เทิง ระยะทาง 64 กิโลเมตร และจากเทิง - ปางค่า ระยะทาง 24 กิโลเมตร จากนั้นเป็นลูกรังถึงภูชี้ฟ้าระยะทาง 19 กิโลเมตร 

2. ใช้เส้นทาง 1021 เทิง - เชียงคำ ระยะทาง 27 กิโลเมตร ก่อนถึงเชียงคำ 6 กิโลเมตร มีทางแยกไปวนอุทยานน้ำตกภูซาง (1093) บ้านฮวก อีก 19 กิโลเมตร แล้วเดินทางไปภูชี้ฟ้าอีก 30 กิโลเมตร แล้วเดินทางเท้าต่ออีก 1 กิโลเมตร จึงจะถึงจุดชมวิว ทางเดินเท้ามีความสูงชันมาก 

ทางรถโดยสาร
จากสถานีขนส่งเชียงราย มีรถโดยสารไปยังภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง รถออกเวลา 12.30 น. รายละเอียดติดต่อ บ.สหกิจ โทร 0-5371-1654 

ภูชี้ฟ้าเป็นจุดชมวิวทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น
อ่าน:7673 | ความคิดเห็น:2 | แสดงความคิดเห็น
ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง นิคมสหกรณ์ดงเย็น มุกดาหาร
125.24.16.239: 2563/06/27 19:15:25
รูปแบบการสาธิตอาชีพเกษตรผสมผสาน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนิคมสหกรณ์ดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นมา มีพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ กิจกรรมภายในศูนย์ฯแห่งนี้จะเน้นรูปแบบการสาธิตวิธีการประกอบอาชีพ ด้านเกษตรผสมผสาน มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย สระน้ำ 10 ไร่ เพื่อเลี้ยงปลา พื้นที่เลี้ยงสัตว์ 3 ไร่ ปลูกพืชไร่พืชสวน 73 ไร่ ปลูกพืชผักสวนครัวและเห็ด 3 ไร่ จัดเป็นป่าชุมชน 10 ไร่ และอาคารสำนักงาน 1 ไร่

ขณะนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกเกษตรกรรุ่นแรก ซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกนิคมสหกรณ์ดงเย็น และสมาชิกนิคมสหกรณ์คำอาฮวน จำนวน 30 คน ที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือ มีที่ดินทำกินน้อยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสเข้ามารับการศึกษาอบรมภาคทฤษฎีและฝึกการปฏิบัติจริงในแปลงสาธิตภายในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นระยะเวลา 60 วัน
ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง นิคมสหกรณ์ดงเย็น มุกดาหาร
อ่าน:19195 | ความคิดเห็น:2 | แสดงความคิดเห็น
เที่ยวเกษตรที่สูง ภูหินร่องกล้า
125.24.91.179: 2558/10/24 23:50:40
เกษตรจังหวัดพิษณุโลก โทรมาชวนไปทำข่าวเปิดศูนย์บริการท่องเที่ยวเกษตรบ้านร่องกล้า หมู่ที่ 10 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อยู่เลยขึ้นไปจากที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เราตกลงรับปากโดยไม่ต้องคิดมาก ตั้งใจจะไปลักเก็บกระหล่ำปลีและบล็อคโคลีที่ชาวม้งปลูกไว้อยู่เต็มดอย มาทำกับข้าวกินซะหน่อย
เที่ยวเกษตรที่สูง ภูหินร่องกล้า
อ่าน:13389 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ทริปสีเขียว... เที่ยวสวน ทัวร์เกษตรเมืองนนท์
125.24.91.179: 2563/06/25 08:52:33
ทริปสีเขียว... เที่ยวสวน ทัวร์เกษตรเมืองนนท์
เกด-ริน...เรื่อง/ภาพ
เพิ่งผ่านพ้นวันพักผ่อนมาไม่นาน หลายๆ คนอาจจะยังรู้สึกเพลียจากการเดินทางไกลเที่ยวปีใหม่ งานนี้ เลยขอคั่นบรรยากาศคนชอบเที่ยว หาแหล่งพักใจใกล้กรุงเอาใจคนรักต้นไม้ ด้วยเส้นทางทัวร์เกษตร เที่ยวสวนเมืองนนท์ ...ประเดิมทริป เริ่มต้นการเดินทางที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.บางใหญ่

ไม่ไกลจากวัดสวนแก้ว จากทางเข้าวัดศรีราษฎร์เลี้ยวเข้าไปเพียง 200 เมตร จะพบศูนย์กลางการท่องเที่ยว ที่ซึ่งสามารถขอรับรายละเอียดข้อมูลและแหล่งเที่ยวเด็ดๆ ของแต่ละอำเภอ เดินถัดไปด้านในจะพบ บ้านสวนศิลป์ไทยสบาย อีกหนึ่งไฮไลต์แหล่งเที่ยวเมืองนนท์ ที่เป็นทั้งโฮมสเตย์ สปา หอศิลป์สำหรับเรียนรู้ศิลปะและธรรมชาติ

วิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์ ศิลปินผู้ให้กำเนิดบ้านสวนศิลป์ฯเล่าให้ฟังว่า นักท่องเที่ยวที่มาส่วนมากติดใจกับบรรยากาศร่มรื่น รวมอาณาพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ในสวนผลไม้ เหมาะกับการเรียนรู้อยู่อย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ อย่างสปาของที่นี่ก็มีบริการเพียบ ไม่ว่าจะเป็น สุวคนธ์บำบัด นวดน้ำมันหอมปรับสมดุลธาตุเจ้าเรือน ธาราบำบัด อบไอน้ำขับสารพิษ นวดประคบอบสมุนไพร และแช่อาบท่ามกลาง แมกไม้ นอกจากนี้ ยังมีนวดสไตล์ศิลปิน และคอร์สพิเศษสำหรับหญิงหลังคลอดอีกด้วย

หลากหลายคอร์สผ่อนคลาย แต่คุณวิเชียรก็ไม่ลืมย้ำว่า การฟื้นฟูสุขภาพไม่ใช่แค่ทางกาย แต่ต้องบำบัดจิตใจไปพร้อมกันด้วย

...เดินทางกันต่อ มุ่งไปยังแหล่งรวมพันธุ์ไม้ที่ ซอยช้าง อ.เมือง

รู้ๆ กันอยู่ว่า อ.เมือง เขาเลื่องลือเรื่องทุเรียน สุพร กาญจนะพังคะ นักวิชาการเกษตรช่วยคอนเฟิร์มว่า ถ้าเด็ดสุดๆ ก็ต้องทุเรียนโบราณอายุประมาณ 50-60 ปี ปัจจุบันแม้เมืองนนท์จะเหลือพื้นที่ปลูกทุเรียนเพียง 20% แต่เมื่อถึงฤดูก็ยังพอหาซื้อได้ โดยราคาไม่เท่าไร ใครอยากชิม (ทุเรียนไฮโซฯ) เตรียมควักตังค์ตั้งแต่ 1,500-2,000 บาท/ลูก

สำหรับใครที่กำลังมองหาพันธุ์ไม้ไว้แต่งบ้านแต่งสวน ก็ต้องตรงมาที่นี่เลย ซอยช้างที่ไม่ว่าจะมองไปซ้าย-ขวา ทั้งสองตาก็เต็มไปด้วยต้นไม้ ว่ากันว่า รวมแล้วมีร้านขายต้นไม้มากกว่า 90 ราย เลือกหาซื้อได้เกือบครบทุกประเภท ความหลากหลายไม่เพียงไม้ผล ไม้ดอก ไม้ใบ ฯลฯ แต่ยังรวมสารพัดอุปกรณ์การเกษตร พวกปุ๋ย กระถาง อ่างดินมีครบ

...ต่อจาก อ.เมือง ตามไปดู หมู่บ้านบอนสี ที่ อ.ไทรน้อย

ตามปกติพื้นที่ 1 ไร่ 1 งาน จะต้องแน่นไปด้วยบอนสีกว่า 100 สายพันธุ์ แต่น่าเสียดาย เพราะสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่แปลงนี้เหลือแค่บอนสีไม่กี่ต้น

ธงชัย ศรีแสวง นักเลี้ยงบอนสี เล่าให้ฟังว่า เพราะน้ำท่วมทำให้ต้องยกแปลงไว้ก่อน โดยพันธุ์บอนสีที่มีราคา จะเลี้ยงรวมเก็บไว้ในแปลงพลาสติกควบคุมน้ำ คุมอุณหภูมิ ตอนนี้เลยหันมาปลูกไม้เล็กๆ อย่างโฮย่า และมีกล้วยไม้อีกนิดหน่อย

เอาเป็นว่า ให้เวลาแปลงบอนสีฟื้นตัวได้ก่อน ดีไม่ดี ลุกใหม่จะถูกใจนักเลงบอนสี จนไม่อยากเยื้องไปไหนอีกก็ได้

ปิดท้าย ดูผักปลอดสารพิษ ผลิตแบบไฮโดรโพนิก (ไร้ดิน) ที่ พิพัฒน์ฟาร์ม อ.บางบัวทอง

จากแนวความคิดทางการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบยั่งยืน พอเพียงและปลอดภัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างสัตว์ พืช เชื้อโรค และแมลง นอกจากนี้ ยังได้เห็นระบบให้น้ำผักกางมุ้ง ด้วยวิธีฝนโปรยเลียนแบบธรรมชาติ รวมทั้งชมเทคนิคการปลูกผักแบบไฮโดรโพนิก ในโรงเรือนปลูกฝักไร้ดิน ที่มีหลังคาแบบเปิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

...ใครยังไม่เหนื่อย แหล่งเที่ยวเมืองนนท์ยังมีที่เด็ดๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นเกาะเกร็ดที่ อ.ปากเกร็ด หรือถนนสายไม้ดอกไม้ประดับที่ อ.บางกรวย

สรุปว่า สุดสัปดาห์หน้า คิดไว้รึยังว่าจะเที่ยวที่ไหน ?!

โดย ประชาชาติธุรกิจ
ทริปสีเขียว... เที่ยวสวน ทัวร์เกษตรเมืองนนท์
อ่าน:12074 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ปุ๋ยอินทรีย์ VS. ปุ๋ยเคมี
125.24.44.178: 2553/02/20 10:47:38
ปุ๋ยอินทรีย์ VS. ปุ๋ยเคมี
อยากทราบความคิดเห็นของทุกคนครับ ว่ามีความเห็นอย่างไร เมื่อจับเอา ปุ๋ยอินทรีย์ กับปุ๋ยเคมี มาเทียบประสิทธิภาพกันในทุกๆด้าน
อย่างเช่น
- ความรวดเร็วในการเห็นผลหลังใช้ ว่าอะไรดีกว่า
- เมื่อเห็นผลแล้ว ยังคงอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ เช่นเขียวนานไปกี่วัน
- ผลดีก็การปรับปรุงสภาพดินเป็นยังไง ให้ผลดีในระยะสั้น หรือยาวแค่ไหน ต่างกันอย่างไร
- ธาตุอาหารที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช เที่ยบกันแล้วเป็นอย่างไร
ฯลฯ ถามแบบปลายเปิดครับ
อ่าน:866 | ความคิดเห็น:5 | แสดงความคิดเห็น
แนะนำลักษณะประจำของมันสำปะหลัง ที่นิยมปลูก
125.24.44.178: ././. .:.:.
แนะนำลักษณะประจำของมันสำปะหลัง ที่นิยมปลูก
ตามตารางนะครับ
แนะนำลักษณะประจำของมันสำปะหลัง ที่นิยมปลูก
อ่าน:18106 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
พันธุ์อ้อยแนะนำ
125.24.44.178: 2563/06/23 14:43:24
พันธุ์อ้อยแนะนำ
อ้อยพันธุ์ กำแพงแสน 94-13 (Kps 94-13)

พ่อ x แม่ กพส 89-20 open
ทรงกอ กว้าง
สภาพพื้นที่เหมาะสม ดินร่วนทราย เขตน้ำฝน
ผลผลิตอ้อย17-18 ตันต่อไร่
ความหวาน 12-14 ซี.ซี.เอส
อายุเก็บเกี่ยว 11-12 เดือน
ความต้านทานโรค ต้านทานปานกลางต่อโรคแส้ดำ
การเจริญเติบโต เร็ว
การไว้ตอ ดี

จากเว็บไซต์ sugarcanecenter.rdi.kps.ku.ac.th
พันธุ์อ้อยแนะนำ
อ่าน:3211 | ความคิดเห็น:14 | แสดงความคิดเห็น
2156 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 215 หน้า, หน้าที่ 216 มี 6 รายการ
|-Page 200 of 216-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |
ก.เกษตรฯ   จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าวหอมนครชัยศรีบนผืนดินพระราชทาน
Update: 2553/02/20 10:47:38 - Views: 505 | Ans: 0
[ขออนุญาต] ขายผานขุดมัน ผานยกร่อง อ้อยครับ
Update: 2554/10/22 21:34:44 - Views: 11745 | Ans: 0
[ขออนุญาต] ขายผานขุดมัน ผานยกร่อง อ้อยครับ
ขายพันธ์ยางพารา  311,251 และ 600 ยอดดำ 
Update: 2555/04/16 01:31:21 - Views: 2529 | Ans: 2
ข่าวดี !!! ขายกล้ายางพาราชั้น 1 เกรด A++ ราคา 12 – 38 บาท
Update: 2563/06/19 10:09:33 - Views: 1876 | Ans: 0
จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวมะลินิลสุรินทร์
Update: 2556/05/21 08:23:13 - Views: 7930 | Ans: 0
จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวมะลินิลสุรินทร์
บทความใหม่ ไฮโดรโพนิกส์ ( Hydroponics)  
Update: 2553/02/20 10:47:38 - Views: 27142 | Ans: 2
รับตรวจสอบเครน และปั้นจั่นทุกชนิด โดยสามัญวิศวกร พร้อมออกหนังสือรับรอง คป.1, คป.2
Update: 2563/06/24 07:58:48 - Views: 1621 | Ans: 0
รับตรวจสอบเครน และปั้นจั่นทุกชนิด โดยสามัญวิศวกร พร้อมออกหนังสือรับรอง คป.1, คป.2
ผลิตไซเลจ(ข้าวโพดหมัก) 45 บาท(ช่วยน้ำท่วม)
Update: 2554/10/29 12:33:53 - Views: 4090 | Ans: 0
ผลิตไซเลจ(ข้าวโพดหมัก) 45 บาท(ช่วยน้ำท่วม)
ชีวภาพกำจัดศัตรูพืช บีที 3 จี กำจัดแมลงปากกัดได้ทุกชนิด
Update: 2556/12/31 00:15:49 - Views: 3115 | Ans: 0
ชีวภาพกำจัดศัตรูพืช บีที 3 จี กำจัดแมลงปากกัดได้ทุกชนิด
มันเส้น & มันหัว   (ความหมายของมันสัมประหลัง) ต่างกันอย่างไรครับ
Update: 2553/06/09 21:14:57 - Views: 565 | Ans: 2
© FarmKaset.ORG