ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร

หมวดบทความ: Agri live update | เรียงจากล่าสุด [Z-A]

การเรียงลำดับ: ล่าสุดก่อน[Z-A], ตามลำดับ[A-Z]
|-หน้าที่ 4 จาก 5-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ปลาบึก สยาม สู่เชิงพาณิชย์
ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยง ปลาบึก สยาม สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับเกษตรกรเข้าสู่อุตสาหกรรมส่งออกปลาอย่างยั่งยืน..
อ่านแล้ว: 12914 [i=300]
ยกเลิกผลิต-นำเข้าสารกำจัดศัตรูพืช 4 ชนิด
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก-กลุ่มผู้บริโภค จี้กรมวิชาการเกษตร ยกเลิกการผลิต นำเข้า และจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืช..
อ่านแล้ว: 7749 [i=301]
สืบสานตำนานไหมไทย
สืบสานตำนานไหมไทย วิถีชีวิต ชาวบ้านนาตัง...ไหม ราชินีแห่งเส้นใย ถูกค้นพบครั้งแรกที่ประเทศจีนเมื่อกว่า 5,000 ปี ด้วยคุณ..
อ่านแล้ว: 8043 [i=302]
เตือนเกษตรกรระวังโรคใบไหม้ข้าวระบาด
เกษตรโคราช เตือนชาวนาระวังการระบาดของโรคใบไหม้ข้าว ชี้อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูง เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของเชื้อรา...
อ่านแล้ว: 13183 [i=303]
หม่ำหมู หม่ำเนื้อ
หม่ำหมู หม่ำเนื้อ รวมถึงไส้กรอกอีสานบรรจุในถุงพลาสติกแพ็กอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อหา..
อ่านแล้ว: 12898 [i=304]
โลชั่นบำรุงผิว สกัดมาจากมะขามป้อม
มะขามป้อม ได้ชื่อว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เปี่ยมไปด้วยสรรพคุณมากมาย มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่นำสรรพคุณของมะขามป้อมไปใช้....
อ่านแล้ว: 14039 [i=305]
ปลุกเยาวชน สานอาชีพเกษตร เพิ่มทางรอดเกษตรกรไทย
คือเป้าหมายสูงสุดที่ประเทศไทยตั้งเป้าเอาไว้ เนื่องจากที่ผ่านมามีการผลิตและส่งออกสินค้าทางการเกษตรมากเป็นลำดับต้น ๆ ของ..
อ่านแล้ว: 7619 [i=306]
ศูนย์นาโนโนเทคโนโลยี-เพื่อการเกษตร
จากความสำเร็จในงานวิจัยและการพัฒนานำวัสดุนาโนไปประยุกต์ใช้ในงานด้านเกษตรกรรม ของวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระ..
อ่านแล้ว: 15186 [i=307]
ธัญพืชเพื่อสุขภาพ
เคยสังเกตหรือไม่ว่าตอนนี้ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย มีผู้สูงวัยจำนวนมากกว่าแต่เดิม ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการแพทย์และสาธารณ
อ่านแล้ว: 8225 [i=308]
หน่อไม้ดิบ-อันตรายถึงชีวิต
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนบริโภค หน่อไม้ดิบ ปริมาณมาก เสี่ยงรับไซยาไนด์ซึ่งมีอยู่ในหน่อไม้ตามธรรมชาติ อันตรายถึง..
อ่านแล้ว: 11727 [i=309]
ตลาดกลาง ธุรกิจไม้ยางพาราครบวงจร
หลังประสบความสำเร็จในการทำตลาดกลางยางพารา เป็นประเทศแรกในโลก สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรก็ได้รุกคืบการทำตลาดกลางไม้..
อ่านแล้ว: 10734 [i=310]
วิธีซื้อปุ๋ยป้องกันปลอม
พูดถึงพวกมิจฉาชีพที่จะมากับฤดูการทำนาที่เกษตรกรต้องระวัง โดยเฉพาะพ่อค้าปุ๋ยปลอม สารเคมีเพื่อการเกษตร รวมถึงเมล็ดพันธุ์..
อ่านแล้ว: 15773 [i=311]
กาแฟไทยยังสดใสตลาดยังต้องการ
ปัจจุบัน ความต้องการบริโภคกาแฟของคนไทยเริ่มมีสูงมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของไทยเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดย เมื่อ.
อ่านแล้ว: 11203 [i=312]
เตรียมรับสถานการณ์ ลำไย ภาคเหนือ
หากสภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวต่อเนื่อง อาจเกิดปัญหาผลผลิตลำไยล้นตลาดและราคาตกต่ำได้ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ภาค..
อ่านแล้ว: 18226 [i=313]
เอทานอล เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
ปัจจุบันประเทศไทยนับเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก เช่น ข้าว ยางพารา เป็นต้น และยังมีศักยภาพที่จะผลิตพืชพล
อ่านแล้ว: 15132 [i=314]
ราคายางไทยยังผันผวน
เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยางพาราเนื่อง.
อ่านแล้ว: 10658 [i=315]
ระวังมิจฉาชีพช่วงฤดูทำนา
จะมีผู้ที่ไม่หวังดีต่อเกษตรกรในหลายรูปแบบ ที่พบเห็นกันทุกปีที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวนามาตลอด นั่นคือพวกขายปุ๋ยปลอม.
อ่านแล้ว: 13924 [i=316]
ทุเรียนนนท์ราคาพุ่ง แตะหมื่นบาท/ลูก
ทุเรียนนนท์ ถือเป็นทุเรียนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทุเรียนที่มีรสชาติดีที่สุด ปลูกมากในอำเภอเมือง และอำเภอปากเกร็ด เป็น.
อ่านแล้ว: 15563 [i=317]
สินค้าเกษตรแนวโน้มราคายังพุ่ง น้ำตาล-ข้าว
ตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกของปี 2553 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกที่.
อ่านแล้ว: 14240 [i=318]
ปลูกจิตสำนึกนศ.พยาบาล เรียนรู้-ทำจริง
ที่สวนจิตรลดา ไม่ได้เกี่ยวกับวิชาชีพเลย แต่หลังจากได้เรียนรู้ ได้ศึกษา ได้สัมผัสสภาพจริง ความคิดเปลี่ยนทั้งหมด เพราะ....
อ่านแล้ว: 11100 [i=319]
4แผนพิชิต หนอนหัวดำ-แมลงดำหนาม
เร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาการระบาดของแมลงศัตรูพืช หนอนหัวดำ และ แมลงดำหนาม ในสวนมะพร้าว ด้วยกลวิธีการต่างๆ นานา แต่....
อ่านแล้ว: 10209 [i=320]
หนอนหัวดำ ตัวการทำลายมะพร้าว
หนอนหัวดำ...แมลงศัตรูมะพร้าวระบาดและสร้างความเสียหายรุนแรงให้กับแหล่งปลูกมะพร้าวมากที่สุดเมื่อเทียบกับศัตรูมะพร้าวชนิด..
อ่านแล้ว: 12539 [i=321]
ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมชนิดเม็ด ทดแทนปุ๋ยไนโตรเจนได้ 100%
จากการวิจัยพบว่า ไรโซเบียมเป็นปุ๋ยชีวภาพชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากจุลินทรีย์ชนิดแบคทีเรียที่สามารถเข้าไปอยู่ในรากของพืชตระกูล.
อ่านแล้ว: 12042 [i=322]
ไทย เป็นเจ้าภาพหลักส่งเสริมสินค้ามันสำปะหลัง
ประเทศไทยนับว่าเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกมันสำปะหลังของโลก มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังทั้งประเทศรวม 8 ล้านไร่ โดยแหล่ง..
อ่านแล้ว: 13791 [i=323]
ไผ่กวนอิม ทำเงิน ทำงาน ให้ชาวบ้าน
เพื่อการส่งออกไม้มงคลทำเงินชาวบ้านหนองอ้อ คนโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นกวนอิมทองไว้ประจำบ้านจะทำให้คนในบ้านมีฐานะดีเกิด.
อ่านแล้ว: 11686 [i=324]
ชมพู่ยักษ์ไต้หวัน
ชมพู่ไต้หวันที่เก็บเกี่ยวมานั้นมีขนาดของผลใหญ่กว่าชมพู่สายพันธุ์อื่น ๆ ที่ผู้เขียนพบมาโดยมีคุณสมบัติของผลดังนี้.........
อ่านแล้ว: 10690 [i=325]
ไก่คอล่อน วันนี้ไม่สูญพันธุ์
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หลายกิจกรรมก็มีงานด้านการขยายพันธุ์ไก่คอล่อนเพื่อ....
อ่านแล้ว: 15665 [i=326]
โอมานจับมือไทยพัฒนาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไทยได้ปรึกษาหารือกับ นายฟอด บิน จาฟา บิน มูฮัมมัด อัลซาวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและประมงโอมาน..
อ่านแล้ว: 9363 [i=327]
นมสด ดื่มดี ได้คุณค่า
นม คือแหล่งอาหารอันอุดมด้วยสารอาหารจำเป็นต่อร่างกายแบบครบถ้วนครบครัน มีคนจำนวนมากดื่มนมสดจากธรรมชาติมากกว่าอาหารเสริม...
อ่านแล้ว: 8204 [i=328]
วันข้าวและชาวนาแห่งชาติเชิดชูกระดูกสันหลังของชาติ
ทุกวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี รัฐบาลมีมติกำหนดให้เป็น วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เนื่องด้วยข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ..
อ่านแล้ว: 6668 [i=329]
สับปะรดไทย
รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสับปะรดรายใหญ่ที่สุดของโลก รองลงมาคือ..
อ่านแล้ว: 11891 [i=330]
การจัดการผลไม้
เดือนพฤษภาคม นับเป็นเดือนแห่งฤดูกาลผลไม้ เริ่มมีผลไม้หลากหลายชนิดวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้ซื้อหาไปลิ้มลองรสชาติ โดย.....
อ่านแล้ว: 11880 [i=331]
กรมอุตุฯประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 12 ให้ระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ภาคเหนือ ใต้ ตะวันออก ระวังอันตราย อาจ........
อ่านแล้ว: 13818 [i=332]
แผนช่วยลำไยราคาตกต่ำ
รายงานจาก คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ว่าได้มีมติเห็นชอบ แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาลำไยในปี 2555 ระยะเวลาดำเนินการ.
อ่านแล้ว: 9048 [i=333]
มาลาเรียยังระบาดกาฬสินธุ์
มาลาเรียยังระบาดกาฬสินธุ์ พบผู้ป่วยอีก 6 ราย เตือนประชาชนหยุดหาของป่าในอุทยานแห่งชาติภูพาน แหล่งเพาะเชื้อ....
อ่านแล้ว: 8429 [i=334]
ตลาดนัดผลไม้พยุงราคาเงาะมังคุดทุเรียน
ธ.ก.ส.ได้สนับสนุนให้จัดตลาดนัดผลไม้จากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคในกทม. ระว่างวันที่ 28-30 พ.ค.นี้ ที่กระทรวงการคลัง ศูนย์ราช...
อ่านแล้ว: 16756 [i=335]
อบรมการผลิตน้ำหมัก
นางสาวเสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน.
อ่านแล้ว: 14097 [i=336]
พะยูน เมืองไทย วิกฤติหนัก
พะยูน เป็นสัตว์สงวนชนิดหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 เป็นสัตว์ป่าสงวน ช่วยกันอนุรักษ์...
อ่านแล้ว: 9047 [i=337]
โรคขั้วหวีเน่าใน กล้วยหอมทอง
เป็นโรคที่เกษตรกรรู้จักโดยทั่วไป แต่ยังไม่มีการควบคุมโรคด้วยสารที่ปลอดภัย ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมโรค....
อ่านแล้ว: 11811 [i=338]
ราคาไข่ไก่จะปรับตัวขึ้นอีก!
คาดว่าในเดือนพฤษภาคมราคาไข่ไก่จะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสถานศึกษาเปิดภาคเรียน และการบริโภคไข่ไก่จะกลับมาเหมือนเดิม......
อ่านแล้ว: 8404 [i=339]
แชมป์หุ่นยนต์ปลูกต้นไม้
การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ภายใต้หัวข้อรักธรรมชาติที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดขึ้นเป็นประจำ.
อ่านแล้ว: 7545 [i=340]
มหัศจรรย์สมุนไพรไทย ครั้งที่ 7
แสดงการทำงานของชุดทดสอบเพื่อสังเคราะห์สารประกอบทางเคมีที่ออก ฤทธิ์รักษาโรคจากสมุนไพรไทยพื้นบ้านเพื่อพัฒนาสู่การผลิตยา...
อ่านแล้ว: 13968 [i=341]
อินโดนีเซียขอความรู้ปลูกข้าวจากไทย
เกษตรกรจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เดินทางมารับการฝึกอบรมเรื่องการผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี เพื่อนำความรู้..
อ่านแล้ว: 16640 [i=342]
ผลิตลิ้นจี่ จาก 4 จังหวัดภาคเหนือจะเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก
โดยคาดว่าจังหวัดเชียงใหม่จะมีผลผลิต จำนวน 32,167 ตัน เชียงราย 12,829 ตัน พะเยา 10,593 ตัน และ จังหวัดน่าน 6,429 ตัน..
อ่านแล้ว: 10479 [i=343]
ด้วงก้นกระดก-ด้วงน้ำมัน ขับสารพิษถึงขั้นตาบอด-ตาย
พบมากในช่วงเปิดเทอมที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งแมลงต้องการความชื้นเพื่อการขยายพันธุ์ จึงขอเตือนประชาชนระวังอันตรายจากแมลง..
อ่านแล้ว: 13014 [i=344]
เตือนผู้ปลูกยางภาคอีสาน ระวังโรครากขาวช่วงฝน
สำหรับวิธีการป้องกัน เกษตรกรต้องมีการเตรียมพื้นที่ปลูกยางพาราใหม่หรือปลูกแทน และจะต้องกำจัดเศษ รากยาง เศษตอไม้..
อ่านแล้ว: 13887 [i=345]
งานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2555 พระโคกินหญ้า ทายปีนี้น้ำบริบูรณ์พอควร ด้านพระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่ง 6 คืบ..
อ่านแล้ว: 11128 [i=346]
เชิญชม มหัศจรรย์กล้วยไม้แห่งอัครนารี
ซึ่งในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับกล้วยไม้ยอดเยี่ยม
อ่านแล้ว: 19517 [i=347]
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือสินค้า..
อ่านแล้ว: 12156 [i=348]
ค่าแรง 300 อย่าให้เลื่อนลอย
น้อยครั้งที่วันแรงงานแห่งชาติ จะขาดเสียงเรียกร้องขอปรับค่าจ้างของผู้ใช้แรงงาน เพราะรัฐบาลได้ประกาศนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ..
อ่านแล้ว: 9144 [i=349]
ตรวจสอบโครงการรับจำนำมันสำปะหลังจังหวัดสระแก้ว
คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการรับจำนำมันสำปะหลังจังหวัดสระแก้ว หวั่นมีการสวมสิทธิ์..
อ่านแล้ว: 9591 [i=350]
หนอนหัวดำระบาด 18 จังหวัด
เจ้าเหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สำรวจพบการระบาดของศัตรูมะพร้าว คือ หนอนหัวดำ มีพื้นที่ระบาด..
อ่านแล้ว: 9158 [i=351]
ผลการคัดเลือก เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555
ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคล..
อ่านแล้ว: 13961 [i=352]
แนวโน้มผลผลิตมันสำปะหลังขยายตัว
รายงานจากสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารแห่งภาคพื้นอาเซียนเผย ผลผลิตมันสำปะหลังแนวโน้มผลผลิตมันสำปะหลังขยายตัว..
อ่านแล้ว: 16398 [i=353]
ระวังการระบาดของเพลี้ยแป้งในพื้นที่ 46 จังหวัด
จากการสำรวจติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยแป้งในพื้นที่ 46 จังหวัด พบเพลี้ยแป้งอยู่ในระดับที่..
อ่านแล้ว: 16277 [i=354]
ผลผลิตข้าวไทย อยู่ในอันดับที่ 17 จาก 22 ประเทศที่ปลูกข้าว
ล่าสุดเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมชลประทานได้เร่งโครงการจัดทำแผนพัฒนาการชลประทานระดับลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ..
อ่านแล้ว: 14025 [i=355]
มะนาวแพงเป็นประวัติการณ์ ขายปลีกพุ่งสูงถึงลูกละ 11 บาท
พ่อค้าแม่ค้าส้มตำและร้านอาหารสุดทน มะนาวแพงหูฉี่เป็นประวัติการณ์ วอนรัฐบาลหามาตรการเยียวยาช่วยเหลือด่วน..
อ่านแล้ว: 15841 [i=356]
สถานการณ์ข้าวไทยในปีการผลิต 2554/55
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประมาณการว่าผลผลิตข้าวมีประมาณ 31 ล้านตัน แยกเป็นข้าวนาปี 20 ล้านตัน ข้าวนาปรัง 11 ล้านตัน..
อ่านแล้ว: 13608 [i=357]
โอกาสทองของผู้ปลูกหม่อน
โอกาสทองของผู้ปลูกหม่อนญี่ปุ่นสั่งชาหม่อนเพิ่มอีกเท่าตัว เป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเพื่อจำหน่ายใบให้กับโรงงาน.
อ่านแล้ว: 13353 [i=358]
สับปะรดกระป๋องส่งออกยุโรป
สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสหกรณ์หนึ่งที่สามารถพัฒนาศักยภาพการผลิต สับปะรดกระป๋อง...
อ่านแล้ว: 17838 [i=359]
แนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลไม้
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ไว้ 2 ลักษณะ คือ ระยะสั้น เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า..
อ่านแล้ว: 11650 [i=360]
มั่นใจปี55 ไทยส่งออกข้าวได้
กระทรวงพาณิชย์ มั่นใจปี55 ไทยส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่า 9 ล้านตัน รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มั่นใจปี55 ไทยส่งออก...
อ่านแล้ว: 10808 [i=361]
ปลูกแก้วมังกรแบบอินทรีย์ในพื้นที่ดินทราย
ปลูกแก้วมังกรแบบอินทรีย์ในพื้นที่ดินทรายระบุไว้ว่า พื้นที่ปลูกควรเป็นพื้นที่ราบ สม่ำเสมอหากเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขังให้ทำ..
อ่านแล้ว: 14384 [i=362]
แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2555
รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2555 ว่าจะขยายตัวต่อเนื่องอยู่ในช่วงร้อยละ 4.5–5.5
อ่านแล้ว: 14295 [i=363]
ศัตรูมะพร้าวไทย
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการระบาดศัตรู พืช กรมส่งเสริมการเกษตร รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของศัตรูมะพร้าวว่า ..
อ่านแล้ว: 9766 [i=364]
ระวัง โรคกุ้งตายด่วน ระบาด
ระวัง โรคกุ้งตายด่วน ระบาด กรมประมงหวั่นโรคดังกล่าวจะระบาดสร้างความเสียหายให้กับฟาร์มเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรไทย..
อ่านแล้ว: 10760 [i=365]
ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว
ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว คุณค่าทางโภชนาการสูง และมีกลิ่นหอม เป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้...
อ่านแล้ว: 14205 [i=366]
นาปรังเผชิญปัญหา เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ขณะนี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง หลายพื้นที่ กำลังเผชิญปัญหาของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในนาข้าว หากไม่เฝ้าระวัง..
อ่านแล้ว: 12822 [i=367]
ปลูกมะนาว บนต้นตอส้ม
ที่ผ่านมาในอดีตการปลูกมะนาวของเกษตรกรไทยนิยมปลูกโดยใช้กิ่งตอนหรือกิ่งปักชำโดยคิดว่าต้นเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเร็ว..
อ่านแล้ว: 20986 [i=368]
ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มขวด เสนอปรับราคาขายปลีก
ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มขวด เสนอปรับราคาขายปลีกจากขวดละ 42 เป็น 50 บาท หลังราคาปาล์มดิบพุ่งสูง ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ เตรียม..
อ่านแล้ว: 11201 [i=369]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ตะวันออก ปี 2555
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ตะวันออก ปี 2555 กระทรวงเกษตรฯ ได้ติดตามสถานการณ์ผลิตผลไม้ปี 2555 ในภาพรวมพบ..
อ่านแล้ว: 12221 [i=370]
ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว
ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว นับเป็นปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่อง กรมการข้าวได้เปิดตัวหมู่บ้านผลิตเมล็ดพ..
อ่านแล้ว: 14154 [i=371]
สตรีตำบลเกาะเกิดขยายธุรกิจ
สตรีตำบลเกาะเกิดขยายธุรกิจ หลังจาก กลุ่มสตรีสหกรณ์สมุนไพรอายุวัฒนะ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...
อ่านแล้ว: 11760 [i=372]
ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ผ่านมาเราอาจเคยเห็นแต่ตลาดนัดค้าขายสินค้าอุปโภค-บริโภค หรือตลาดนัดของใช้มือสอง วันนี้มีตลาดนัดแห่
อ่านแล้ว: 14197 [i=373]
หม่อน บำรุงสมองและหลอดเลือด
หม่อน บำรุงสมองและหลอดเลือด จากกระแสความนิยมบริโภคผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้รักสุขภาพซึ่งต้องการบริโภค
อ่านแล้ว: 8464 [i=374]
เตือนโรคราดำมะม่วง
เตือนโรคราดำมะม่วง ในระยะนี้เป็นฤดูที่มะม่วงออกดอก ซึ่งเป็นเวลาที่ราดำเข้าทำลายช่อดอกโดยการขึ้นปกคลุมดอก เป็นผลให้การผสม
อ่านแล้ว: 15878 [i=375]
เตือนเกษตร รับมือปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
อ่านแล้ว: 12847 [i=376]
เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2555
กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เตรียมจัดงาน ขึ้นระหว่าง 11-17 มกราคม 2555
อ่านแล้ว: 10010 [i=377]
พริกขี้หนูหัวเรือ พันธ์ใหม่
มีการขยายพื้นที่ปลูกกันมากโดยเฉพาะในเขต จ.อุบลราชธานี แต่ที่ผ่านมาเกษตรกรที่ปลูกพริกสายพันธุ์นี้พบปัญหาเรื่องผลผลิตต่อไร
อ่านแล้ว: 14648 [i=378]
เตือนเกษตรกร :โรครากขาวในยางพารา
เตือนเกษตรกรขอให้ระวังโรครากขาว ซึ่งเป็นโรคร้ายแรงโรคหนึ่งที่เกิดจากเชื้อรา เกิดขึ้นได้กับยางทั่วไปทั้งยางอ่อนและยางแก่
อ่านแล้ว: 10120 [i=379]
จี้รัฐเร่งโครงการปลูกยางพารา8แสนไร่
วอน รัฐบาลเร่งดำเนินการโครงการปลูกยางพารา 8ไร่ด่วน หากตัดสินใจล่าช้าจะไม่ทันฤดูการปลูกยางพารา โครงการนี้จะทำให้คนอีสาน.
อ่านแล้ว: 9429 [i=380]
พริก ขาดตลาด
ปัญหาน้ำท่วม :ทำให้ พริก ขาดตลาด สร้างความเสียหายให้กับแหล่งเพาะปลูกพืชและผลไม้เป็นวงกว้าง ไม่เพียงพอกับความต้องการของ.
อ่านแล้ว: 8183 [i=381]
น้ำหมักชีวภาพ พด.6 กับ อีเอ็มบอล ความเหมือนที่แตกต่าง
จากกรณีที่มีหลายหน่วยงานได้ออกมาสนับสนุน ช่วยเหลือในการฟื้นฟูบำบัดน้ำเน่าเสียในพื้นที่น้ำหมักชีวภาพ พด.6 กับ อีเอ็มบอล
อ่านแล้ว: 13342 [i=382]
การปลูกพืชผักในช่วงฤดูหนาว
การปลูกพืชผักในช่วงฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม มาฝากนะครับ พืชผักที่ควรเลือกปลูกได้แก่ หอมแบ่ง กุยช่าย กระเทียม
อ่านแล้ว: 51752 [i=383]
ฟื้นฟูสวนยางหลังน้ำท่วม
ฟื้นฟูสวนยางหลังน้ำท่วม เกษตรกรชาวสวนยางประสบอยู่เสมอ ได้แก่ภาวะน้ำท่วมแบบฉับพลันที่มีทั้งน้ำลดลงอย่างรวดเร้ว และน้ำขัง
อ่านแล้ว: 8414 [i=384]
สูตร การทำ วิธีใช้ EM
สูตร การทำ วิธีใช้ EM หรือ ปุ๋ยหมัก ชีวภาพ นำไปใช้เองแบบง่ายๆ
อ่านแล้ว: 23471 [i=385]
ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของเกษตรกร หลังน้ำลด
โครงการ ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของเกษตรกร หลังน้ำลด เพื่อสนับสนุนในการดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ของพี่น้องเกษตรกรที่.
อ่านแล้ว: 9783 [i=386]
การทำ EM จากเศษผักผลไม้
การทำ EM จากเศษผักผลไม้ เป็นประโยชน์ ช่วยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้...
อ่านแล้ว: 9859 [i=387]
ฟื้นฟู เกษตรกร ที่ประสบอุทกภัย ให้กลับสู่ภาวะปกติ โดยเร็ว
กระทรวงเกษตรฯเตรียมแผนการดำเนินงานช่วยเหลือและแนวทางการฟื้นฟูเกษตรกรภายหลังน้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยแบ่งเป็น...
อ่านแล้ว: 9001 [i=388]
ไข่ไก่ ราคาสูง กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย
รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคาไข่ไก่ในท้องตลาดยังมีราคาสูงกว่าราคาแนะนำที่กรมการค้าภายในกำ..
อ่านแล้ว: 14730 [i=389]
พริก : กำลังดังที่แพร่
พริก ไม่มีใครไม่รู้จัก ไม่มีบ้านไหนไม่เคยเรียกหา... พริกทุกเม็ดมีรสเผ็ด จะเผ็ดมากเผ็ดน้อย
อ่านแล้ว: 11664 [i=390]
วิธีการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM
การขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยการใส่น้ำซาวข้าว สามารถช่วยรักษาสภาพน้ำไม่ให้เน่าเสียได้...
อ่านแล้ว: 28068 [i=391]
ความเป็นมาของEM
ความเป็นมาของEM การเกษตรที่ปลอดสารเคมี ภัยพิบัติของมนุษย์ชาติและธรรมชาติของโลก
อ่านแล้ว: 16196 [i=392]
em : คืออะไร
EM เป็นจุลินทรีย์ กลุ่มสร้างสรรค์ เป็นกลุ่มที่มีประโยชน์ หรือ เรียกว่ากลุ่มธรรมะ ดังนั้น เวลาจะใช้ EM ต้องคำนึงถึงอยู่..
อ่านแล้ว: 10969 [i=393]
วิธีทำ EM ball
วีธีทำ EM ball บำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำที่มีโคลนตะกอน หรือน้ำไหล หรือน้ำลึก ให้ได้ผลดีกว่าการใช้ EM ขยาย หรือจะใช้......
อ่านแล้ว: 13257 [i=394]
EM BALL คืออะไร
EM ย่อมาจากคำว่า Effective MicroorganismsTM ซึ่งมีความหมายว่า กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM ค้นพบโดย ......
อ่านแล้ว: 13828 [i=395]
สารอาหารต้านมะเร็ง
สารอาหาร ที่มีสรรพคุณต้านมะเร็ง คือ สารกลุ่มแอนติออกซิเดนท์ ที่ประกอบด้วย เบต้าแคโรทีน วิตามินซี และวิตามินอี เข้าทำลาย.
อ่านแล้ว: 8749 [i=396]
ระวัง อาหารเป็นพิษ ช่วงน้ำท่วม
ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมทุกจังหวัด โดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่กำลังผจญกับวิกฤติน้ำท่วมขังอยู่ในขณะนี
อ่านแล้ว: 7141 [i=397]
สหกรณ์เอื้ออาทรผู้ประสบภัย
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เชิญสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องอาทิ สหกรณ์ที่ค้าข้า
อ่านแล้ว: 7410 [i=398]
เพลี้ยไฟในมะเขือเปราะ
กรมวิชาการเกษตร พบ วิธีกำจัดเพลี้ยไฟในมะเขือเปราะ ส่งออกเป็นผลสำเร็จ หลังค้นคว้าและทดลองมาจนมั่นใจ เผยวิธีทำไม่ยุ่งยากไม
อ่านแล้ว: 22437 [i=399]