ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
หมวด: เศรษฐกิจเกษตร | อ่านแล้ว 866 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

เกษตรราคาพุ่งต่อ 2 แสนล้านปลุกศก.แนวโน้มกำลังซื้อฟื้น

เกษตรราคาพุ่งต่อ 2 แสนล้านปลุกศก.แนวโน้มกำลังซื้อฟื้น

ผ่าน 3 เดือนของปีระกา 2560 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มดีขึ้นและดีกว่าที่คาดไว้ เป็นหนึ่งในปัจจัยทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน

data-ad-format="autorelaxed">

คลังลั่นเม็ดเงินงบกลาง 2 แสนล้าน เข้าสู่ระบบ ปลุกกำลังซื้อไตรมาส 2 ฟื้นต่อจากไตรมาสแรกที่โต 3.3% แบงก์รัฐบอกข่าวดีสินเชื่อฐานรากปล่อยเพิ่ม เหตุสินค้าเกษตรราคาขยับติดต่อกัน ส่วนท่องเที่ยวโตต่อเช่นเดียวกับกำลังซื้อ-บริโภคฟื้นตัว

ผ่าน 3 เดือนของปีระกา 2560 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มดีขึ้นและดีกว่าที่คาดไว้ เป็นหนึ่งในปัจจัยทำให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% เมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมา

สะท้อนจากการส่งออกที่ขยายตัว ภาคท่องเที่ยวฟื้น การบริโภคและลงทุนเอกชนขยายตัวค่อยเป็นค่อยไป เช่นเดียวกับการระดมทุนของภาคธุรกิจ สำนักพยากรณ์ได้มีทยอยปรับประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ทั้งปี รองรับสัญญาณบวกต้นปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตจีดีพี (เมื่อ 20 ก.พ.60) เป็น 3.6% จากเดิมอยู่ที่ 3.4% (ช่วงคาดการณ์อยู่ที่ 3.1-4.1%) และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ได้ปรับเพิ่มประมาณการเป็น 3.4%จากเดิมอยู่ที่ 3.2% ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมินจีดีพี 3.0-4.0%

***งบ2แสนล้านเข้าระบบ
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการ สศค. กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 เป็นไปตามที่คลังคาดการณ์ไว้ ไม่ว่าภาคส่งออก 2 เดือนแรกหรือการใช้จ่ายภาครัฐ แม้การลงทุนภาคเอกชนที่แม้จะล่าช้าบ้าง แต่ยังมีการลงทุนของรัฐวิสาหกิจมาช่วย สิ่งที่เห็นชัดเจนขึ้น คือ ราคาสินค้าเกษตรมีการปรับตัวดีขึ้น ทำให้ทั้งยอดขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงความเชื่อมั่นก็เริ่มกลับมาต่อเนื่อง 2เดือน

ในส่วนของงบกลาง 1.9 แสนล้านบาทนั้น คาดว่าสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)จะเริ่มทำแผนกู้เงิน 1.6 แสนล้านบาทช่วงปลายเดือนเมษายน ซึ่งจะทำให้มีเม็ดเงินลงสู่กลุ่มจังหวัดตามแผนสร้างความเข้มแข็งตามยุทธศาสตร์ชาติ
“จีดีพีบางไตรมาสมีโอกาสขยายตัวได้ถึง 3.9% หรือบางไตรมาสมีโอกาสโตได้เพียง 3.2% แต่ทั้งปีนี้ยังคงเป้าที่ 3.6% แต่แม้ว่าภาพรวมเรามีมาตรการพร้อมจะดูแลระบบเศรษฐกิจภายใน แต่สิ่งที่ต้องจับตาใกล้ชิดคือสถานการณ์โลกซึ่งเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว”

แหล่งข่าวกระทรวงคลังระบุว่า จีดีพีไตรมาสแรกจะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 3.2-3.3%เนื่องจากมองเห็นสัญญาณการฟื้นตัวทั้งการบริโภค ราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะราคาข้าว ราคายางพารา มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมันมีราคาปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลชัดเจนทำให้กำลังซื้อภาคประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีสัดส่าวนการบริโภคสินค้าภายในประเทศสูงถึง 60% และที่สำคัญคือ การส่งออกที่กลับมาเป็นบวก ซึ่งมีสัดส่าวนสูงถึง 70-80% ของจีดีพี ยังมีแนวโน้มเป็นบวกต่อเนื่อง
ส่วนงบประมาณที่คาดว่าจะมาจากการเร่งรัดเบิกจ่าย ให้น้ำหนักไปที่การเบิกจ่ายในโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโครงการลงทุนรถไฟฟ้า รถไฟสายสีต่างๆ คาดว่าไตรมาสที่ 2 จะมีเม็ดเงินลงสู่ระบบอีกไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาท
นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหา วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา 1-2 เดือน สัญญาณค่อนข้างดีทั้งการเบิกจ่ายโครงการภาครัฐ ,เงินงบประมาณรวมถึงกำลังซื้อภาคเอกชน แต่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยจำเป็นต้องมีสัญญาณบวกที่ดีอย่างต่อเนื่องไป 8 ไตรมาสซึ่งคาบเกี่ยวไปถึงปีหน้าด้วย

“การใช้เงินภาครัฐมีความชัดเจนแล้วควรเร่งการเบิกจ่ายทั้งโครงการโครงสร้างพื้นฐานและเงินงบประมาณให้ต่อเนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลทำได้ดีแล้ว อีกทั้งมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อย”

ขณะช่วงที่เหลือยังห่วงปัจจัยต่างประเทศนั้นอาจส่งผลกระทบภาคท่องเที่ยวที่เป็นความคาดหวังของไทย จึงจำเป็นทางการต้องดูแลความปลอดภัยภายในประเทศ ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในไทยปีนี้หากเกิน 30ล้านคนนับว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

“ ตอนนี้รัฐต้องวางรากฐานเพื่อการเติบโตระยะยาวเน้นสร้างความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาแรงงานมีฝีมือหรือเพิ่มทักษะกำลังแรงงาน เพราะปัจจุบันไทยมีกำลังแรงงานมีทักษะสูงเพียง 14%ซึ่งต่ำกว่าต่างประเทศที่มีอยู่ 45-50%ส่วนนโยบายปีนี้ควรชะลอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นได้แล้ว เพราะเรากำลังไปไทยแลนด์ 4.0”

***กำลังซื้อฐานรากเพิ่ม

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าเศรษฐกิจฐานรากมีการปรับตัวดีขึ้นในแง่ของกำลังซื้อ เห็นได้จากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) มีการเพิ่มในอัตราชะลอโดยสิ้นไตรมาสแรกน่าจะอยู่ที่ระดับ 2.19%จากสิ้นปี2559อยู่ที่ 2.04% ซึ่งเอ็นพีแอลที่เพิ่มขึ้นในอัตราต่ำกว่าทุกปี
ส่วนหนึ่งมาจากประชาชนฐานรากมีรายได้เพิ่ม ขณะเดียวกันมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ด้วย เช่น สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน วงเงินไม่เกิน 5 หมื่นบาทต่อรายคิดดอกเบี้ยอัตรา 0.85% ต่อเดือน (เปิดตัวเมื่อ 1 มี.ค.60) คาดว่าไตรมาสสองจะปล่อยกู้ได้ทั้งจำนวน 5,000 ล้านบาท ซึ่งกรณีนี้จะประหยัดเงินให้ลูกค้าต่อคนกว่า 4,000 บาท

“เฉพาะ 2 เดือนของปีนี้ความต้องการสินเชื่อรายย่อยสุทธิ 1.7 หมื่นล้านบาทจากเป้าทั้งปีที่คาดว่าจะเติบโต 3% วงเงิน 6 หมื่นล้านบาท ที่สำคัญแบงก์ออมสินยังให้บริการแนะนำเสริมสร้างความรู้กับกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”
นายรชตพงศ์ สุขสงวน ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ภาพรวมระยะสั้นในช่วงไตรมาสแรกนี้ คาดว่าเศรษฐกิจอาจขยายตัวได้ที่ 3.2% ช่วงเวลาที่เหลือในไตรมาส 2, 3 และ 4 ของปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวได้ที่ 3.3% 3.5% 3.5%

“รัฐบาลเร่งสนับสนุนการลงทุน โดยเฉพาะพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า คาดว่าในครึ่งหลังของปีนี้จะเห็นการฟื้นตัวของการลงทุนที่ชัดเจน การขยายตัวได้จากการที่รายได้ภาคเกษตรขยับสูงขึ้น และการท่องเที่ยวยังขยายตัวในเกณฑ์ดี”

***ท่องเที่ยวฟัน7แสนล้าน

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า สถิติล่าสุด ณ วันที่ 25 มีนาคม 60 กระทรวงท่องเที่ยวได้ประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยในช่วงไตรมาสที่ 1 ปีนี้ จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 7 แสนล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 9.07 ล้านคน หรือขยายตัว 0.41% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดหลักยังเป็นนักท่องเที่ยว จีน มาเลเซีย รัสเซีย

ส่วนการเดินทางเที่ยวในประเทศของคนไทยช่วงไตรมาสแรกปีนี้ ยังพบว่ามีการขยายตัวต่อเนื่อง คาดว่าอยู่ที่ 31.6 ล้านคน-ครั้ง ขยายตัว 5.43% เกิดเงินหมุนเวียนในประเทศ 2.3 แสนล้านบาท ขยายตัว 6.53% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน มีอัตราการเข้าพัก อยู่ที่ 73.73% ขยายตัว 0.99%
“ปัจจัยบวกเกิดจากอากาศหนาวเย็นในช่วงต้นปีในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือและคาดว่าในช่วงไตรมาส 2 การท่องเที่ยวของไทยยังโตต่อเนื่อง” นายพงษ์ภาณุกล่าว

***บริโภคโตถ้วนหน้า

นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กำลังซื้อในไตรมาสแรกที่ผ่านมาถือว่าปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการที่รัฐบาลพยายามกระตุ้น ประกอบกับบริษัทได้ทำกิจกรรมการตลาดและขยายธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้ในไตรมาสแรกที่ผ่านมากลุ่มเทรดดิ้งมีอัตราการเติบโต 30%

เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจอาหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กำลังซื้อในธุรกิจร้านอาหารไตรมาส 1 มีการเติบโตที่ดีขึ้น แม้จะไม่หวือหวามากนักโดยคาดว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์จะกระตุ้นให้ยอดขายในต่างจังหวัดและเมืองท่องเที่ยวคึกคักขึ้น

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,253 วันที่ 16 - 19 เมษายน พ.ศ. 2560


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 866 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [เศรษฐกิจเกษตร]:
เอกชนลงทุนนอกวูบ 4 เดือนแรกหด 31% การเมือง-เศรษฐกิจป่วน
แนวทางการดำเนินนโยบาย ของสหรัฐอเมริกาที่ยังคลุมเคลือ ทำให้ตัวเลข TDI ไปยังสหรัฐฯ ลดลงถึง 44% ตลอดจนประเด็นความเสี่ยง
อ่านแล้ว: 225
การสนับสนุนเกษตรดิจิตอลของ EU
นโยบายสนับสนุนเกษตรดิจิตอลของ EU  โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
อ่านแล้ว: 186
เศรษฐกิจ ติดหล่ม! 20 ปี ลดค่าเงิน ไม่พ้นกับดักหนี้
วันที่ 2 ก.ค. 2540 ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่คนไทยทุกคน ต่างพานพบกับความเจ็บปวดจากเหตุการณ์ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
อ่านแล้ว: 407
EXIMบุกเมียนมา ลงทุนพุ่ง7แสนล้าน
แนวโน้มนักลงทุนไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม(CLMV) ธนาคารจึงปรับแผนมุ่ง..
อ่านแล้ว: 503
ความเหลื่อมล้ำสินเชื่อ ระหว่างผู้กู้รายใหญ่ กับผู้กู้รายย่อย
ผ่าภาระเงินกู้รายย่อย ดอกเบี้ยสูง-ค่าต๋งแพง เชียร์คลังสางส่วนต่าง ปัจจุบันธนาคารยังคิดอัตราดอกเบี้ยรายย่อยค่อนข้างสูง
อ่านแล้ว: 750
พาณิชย์เล็ง ตลาดสินค้าเกษตรอินทร์ยไทย ปีนี้โต 10%
ปัจจุบันเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดต่างๆ กว่า 30 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง..
อ่านแล้ว: 769
ซื้อข้าวเสื่อมยกล็อต เอกชน 21 ราย ยื่นซองประมูล 1.03 ล้านตัน
เอกชน 21 รายแห่ซื้อข้าวเสื่อม 1.03 ล้านตันยกล็อต เสนอราคา 2-3 บาท รอเคาะผู้ชนะ 8 พ.ค.
อ่านแล้ว: 720
หมวด เศรษฐกิจเกษตร ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X