ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 1514 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

งบหมื่นล้านบาท แก้น้ำท่วมนครศรีฯ

งบหมื่นล้านบาท แก้น้ำท่วมนครศรีฯ

กระทรวงเกษตรฯ เสนอของบกลางหมื่นล้านบาท ทำคลองผันน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช จะดำเนินการ 2561

data-ad-format="autorelaxed">

กระทรวงเกษตรฯเตรียมเสนอของบกลางหมื่นล้านบาททำคลองผันน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำ จ.นครศรีธรรมราช

พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกลัยะ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สั่งการให้ทุกหน่วยช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดยส่วนกลางต้องวางแผนอำนวยการ ดูภาพรวม เพื่อแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์

 

"สำหรับแผนการช่วยเหลือระยะสั้นได้เรียนต่อพล.อ. ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ว่า ได้จัดทำคลองผันน้ำ จ.นครศรีธรรมราช ทำให้เพิ่มอัตราการระบายน้ำจากที่มีในปัจจุบัน ได้อีก 5 เท่าตัว ใช้งบประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งเดิมจะดำเนินการปี2561 แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องเร่งทำจึงจะเสนอครม.ของบกลางเพื่อดพเนินการในปี60เลยซึ่งจำนวนดังกล่าวร่วมทั้งการอพยบคนในพื้นที่โครงการด้วย  หากไม่ทำปีหน้าก็คาดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้อีก ดังนั้รคาดว่าเมื่อดำเนินการแล้ว ปัญหาน้ำท่วมจากคลองท่าดีจะบรรเทาลงไปมาก" รมว.เกษตรฯกล่าว

ทั้งนี้กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ สรุปได้ดังนี้

 

- เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 59 - ปัจจุบัน

 

- มีผลกระทบใน 8 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี และ ยะลา

 

ความรุนแรงสถานการณ์ แยกเป็น 3 กลุ่มจังหวัด ดังนี้

 

1. จังหวัดที่คาดว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติใน 1 - 2 วัน มี 3 จังหวัด (จ.ตรัง ปัตตานี และ ยะลา)

 

- จ.ตรัง น้ำในแม่น้ำตรังมีระดับต่ำ สามารถระบายน้ำได้ดี พื้นที่ส่วนใหญ่เข้าสู่สภาวะปกติ เว้นในพื้นที่ลุ่มต่ำ

 

- จ.ปัตตานี/ยะลา มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน มีฝนสะสม 3 วัน สูงสุดที่ อ.ไม้แก่น 324 มม. อ.สายบุรี 223 มม. น้ำระบายได้ดี และ คาดว่าไม่มีฝนเพิ่มเข้ามาอีก

 

2. จังหวัดที่คาดว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติใน 3 - 4 วัน มี 3 จังหวัด (จ.นราธิวาส สุราษฎร์ธานี และ ชุมพร)

 

- จ.นราธิวาส มีฝนสะสม 3 วัน สูงสุดที่ อ.สุไหงปาดี 222 มม. และ อ.บาเจาะ 204 มม. น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำของแม่น้ำโกลก ระดับน้ำสูง 0.30 - 0.50 ม. น้ำระบายได้ดี คาดว่าไม่มีฝนเพิ่มเข้ามาอีก

 

- จ.สุราษฎร์ธานี มีฝนสะสม 3 วัน สูงสุดที่ อ.ไขยา 302 มม. เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ 8 อำเภอ ระดับน้ำในแม่น้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง 0.46 - 0.69 ม. น้ำระบายได้ดี แต่คาดว่าในอีก 1 - 2 วัน มวลน้ำจะไหลไปท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ อ.แสวงหา

 

- จ.ชุมพร มีฝนสะสม 3 วัน สูงสุดที่ อ.ละแม 474 มม. และ อ.ทุ่งตะโก 426 มม.ทำให้น้ำหลากท่วมเขต อ.เมือง สูง 0.50 - 0.80 มม. น้ำสามารถระบายได้ดี

 

3 จังหวัดที่คาดว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติใน 6 - 7 วัน มี 2 จังหวัด (จ.พัทลุง และ จ.นครศรีธรรมราช)

 

- จ.พัทลุง ฝนสะสม 3 วัน ทั้งจังหวัดที่ 488 มม. มี 11 อำเภอ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดทะเลสาปสงขลา ได้รับผลกระทบ มีระดับน้ำท่วม 0.30 - 0.60 ม. ซึ่งต้องระบายน้ำออกจากทะเลสาปสงขลาลงอ่าวไทยผ่านคาบสมุทรสทิงพระ ตามการขึ้นลงของน้ำทะเล

 

- จ.นครศรีธรรมราช มีฝนสะสม 3 วัน สูงสุดที่ อ.เมือง 700 มม. และ อำเภอโดยรอบ 7 อำเภอ เกิน 450 มม. ทำให้เกิดน้ำท่วม แยกเป็น 3 ส่วน

 

1. อ.เมือง รับน้ำจากเขาหลวงผ่านคลองท่าดี ไหลผ่านเขตเมือง แต่เนื่องจากน้ำมีปริมาณมากกว่าขีดความสามารถของคลอง ทำให้น้ำเอ่อท่วม ทุกส่วนกำลังช่วยกันผลักดันน้ำลงทะเล

 

- พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ตอนต้นน้ำ คือ อ.ชะอวด อ.หัวไทร และ อ.เชียรใหญ่ มีน้ำท่วม 0.30 - 0.50 ม. ขณะนี้ มวลน้ำกำลังไหลไปที่ อ.ปากพนัง ซึ่งไม่มีฝนในพื้นที่ ทาง ชป. ได้พร่องน้ำในพื้นที่แล้ว จะมีผลกระทบไม่มาก

 

- อำเภออื่นๆ ในพื้นที่ลุ่มต่ำอีก 6 อำเภอ มีระดับน้ำท่วม 0.20 - 0.70 ม. น้ำยังระบายได้อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งจากการวิเคราะห์ในข้างต้น จะต้องเร่งช่วยเหลือ จ.นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในเขตเมืองโดยด่วน

สำหรับการช่วยเหลือของ กรมชลประทานเบื้องต้นได้ สนับสนุน

 

- เครื่องสูบน้ำ รวม 110 เครื่อง

- เครื่องผลักดันน้ำ รวม 52 เครื่อง

- สถานีสูบน้ำไฟฟ้า 4 สถานี

- เครื่องจักรหนักจากส่วนกลาง และ อื่นๆ

 

โดยการช่วยเหลือวางน้ำหนักที่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นส่วนใหญ่ แต่ในจังหวัดอื่นๆ ยังมีการช่วยเหลือตามสถานการณ์

สำหรับรายงานผลกระทบเบื้องต้นที่เสียหายจากน้ำท่วม โดยหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯในพื้นที่ สรุปได้ดังนี้

 

1. ด้านพืช

- พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 8,713 ไร่

- ข้าว 3,615 ไร่ พืชไร่  615 ไร่ พืชสวน/อื่นๆ 4,483 ไร่

 

2. ด้านประมง

- พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคาดว่าจะเสียหาย 318.75 ไร่

- บ่อปลา 268.75 ไร่ บ่อกุ้ง 50 ไร่

 

3. ด้านปศุสัตว์

- สัตว์ได้รับผลกระทบ 1,794,694 ตัว

- โค/กระบือ 79,251 ตัว สุกร 65,249 ตัว แพะ/แกะ 22,149 ตัว สัตว์ปีก 1,628,045 ตัว

- แปลงหญ้า 5,493 ไร่

อย่างไรก็ตามจะมีการสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดอีกครั้ง

 

source: posttoday.com/biz/gov/474337


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 1514 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
เพิ่งตื่น! ยกเลิกใช้ยาฆ่าแมลง 2 ตัว พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส
หลายประเทศทั่วโลกเลิกใช้นานแล้ว บ้านเราเพิ่งประกาศ ห้ามใช้เด็ดขาด ชี้ พาราควอตพิษเฉียบพลันสูงและไม่มียาถอน และคลอร์ไพ..
อ่านแล้ว: 165
บิ๊กฉัตร ยันน้ำเขื่อนมีพอใช้ถึงเดือน พ.ย. แต่ขอช่วยประหยัด
รมว.เกษตรฯ สั่งกรมฝนหลวงเติมน้ำเขื่อน มั่นใจน้ำมีพอใช้ แต่ประชาชนต้องร่วมกันประหยัด งดทำนารอบ3
อ่านแล้ว: 417
ดัน เลยโมเดล หาช่องค้าขาย ตลาดชายแดน
ชู เลยโมเดล สร้างโอกาสผู้ประกอบการนอกจังหวัดติดชายแดนค้าขายประเทศเพื่อนบ้าน
อ่านแล้ว: 515
น้ำพริก รุ่งเจริญ ติดจรวดเพิ่มยอดโกอินเตอร์
จากที่กำลังผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านถ้วยต่อเดือนเพิ่มเป็น 3 ล้านถ้วยต่อเดือนทำให้บริษัทต้องวางเป้าหมายการขายปีนี้
อ่านแล้ว: 432
ส.ป.ก.นำร่องแจก1แสนไร่ ดีเดย์ส่งมอบมิ.ย.ให้ทำกินรูปแบบสหกรณ์
หลังยึดคืนที่ดินครอบครองผิดกฎหมายกว่า 3.1แสนไร่ เตรียมพัฒนาส่งมอบ คทช.แจกกว่า 7,000 รายรวม 1 แสนไร่ นำร่องเฟสแรก มิ.ย.
อ่านแล้ว: 684
1 หมื่น 5 พันล้าน ดันกองทุนหมู่บ้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ท่านสมคิด เตรียมคิกออฟกองทุนหมู่บ้านใช้งบ 1.5 หมื่นล้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก นำร่อง 1,500 แห่งแจ้งเกิดตลาดชุมชน
อ่านแล้ว: 887
กระทรวงเกษตรฯ โชว์แผนขับเคลื่อน เมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล
ประเทศไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และอันดับ 15 ของโลก มีปริมาณส่งออก 31109 ตัน
อ่านแล้ว: 805
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X
 ปิด X