ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 2215 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

งบหมื่นล้านบาท แก้น้ำท่วมนครศรีฯ

งบหมื่นล้านบาท แก้น้ำท่วมนครศรีฯ

กระทรวงเกษตรฯ เสนอของบกลางหมื่นล้านบาท ทำคลองผันน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช จะดำเนินการ 2561

data-ad-format="autorelaxed">

กระทรวงเกษตรฯเตรียมเสนอของบกลางหมื่นล้านบาททำคลองผันน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำ จ.นครศรีธรรมราช

พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกลัยะ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สั่งการให้ทุกหน่วยช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดยส่วนกลางต้องวางแผนอำนวยการ ดูภาพรวม เพื่อแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์

 

"สำหรับแผนการช่วยเหลือระยะสั้นได้เรียนต่อพล.อ. ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ว่า ได้จัดทำคลองผันน้ำ จ.นครศรีธรรมราช ทำให้เพิ่มอัตราการระบายน้ำจากที่มีในปัจจุบัน ได้อีก 5 เท่าตัว ใช้งบประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งเดิมจะดำเนินการปี2561 แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องเร่งทำจึงจะเสนอครม.ของบกลางเพื่อดพเนินการในปี60เลยซึ่งจำนวนดังกล่าวร่วมทั้งการอพยบคนในพื้นที่โครงการด้วย  หากไม่ทำปีหน้าก็คาดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้อีก ดังนั้รคาดว่าเมื่อดำเนินการแล้ว ปัญหาน้ำท่วมจากคลองท่าดีจะบรรเทาลงไปมาก" รมว.เกษตรฯกล่าว

ทั้งนี้กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ สรุปได้ดังนี้

 

- เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่ในช่วงวันที่ 30 ธ.ค. 59 - ปัจจุบัน

 

- มีผลกระทบใน 8 จังหวัด คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี และ ยะลา

 

ความรุนแรงสถานการณ์ แยกเป็น 3 กลุ่มจังหวัด ดังนี้

 

1. จังหวัดที่คาดว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติใน 1 - 2 วัน มี 3 จังหวัด (จ.ตรัง ปัตตานี และ ยะลา)

 

- จ.ตรัง น้ำในแม่น้ำตรังมีระดับต่ำ สามารถระบายน้ำได้ดี พื้นที่ส่วนใหญ่เข้าสู่สภาวะปกติ เว้นในพื้นที่ลุ่มต่ำ

 

- จ.ปัตตานี/ยะลา มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน มีฝนสะสม 3 วัน สูงสุดที่ อ.ไม้แก่น 324 มม. อ.สายบุรี 223 มม. น้ำระบายได้ดี และ คาดว่าไม่มีฝนเพิ่มเข้ามาอีก

 

2. จังหวัดที่คาดว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติใน 3 - 4 วัน มี 3 จังหวัด (จ.นราธิวาส สุราษฎร์ธานี และ ชุมพร)

 

- จ.นราธิวาส มีฝนสะสม 3 วัน สูงสุดที่ อ.สุไหงปาดี 222 มม. และ อ.บาเจาะ 204 มม. น้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำของแม่น้ำโกลก ระดับน้ำสูง 0.30 - 0.50 ม. น้ำระบายได้ดี คาดว่าไม่มีฝนเพิ่มเข้ามาอีก

 

- จ.สุราษฎร์ธานี มีฝนสะสม 3 วัน สูงสุดที่ อ.ไขยา 302 มม. เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ 8 อำเภอ ระดับน้ำในแม่น้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง 0.46 - 0.69 ม. น้ำระบายได้ดี แต่คาดว่าในอีก 1 - 2 วัน มวลน้ำจะไหลไปท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ อ.แสวงหา

 

- จ.ชุมพร มีฝนสะสม 3 วัน สูงสุดที่ อ.ละแม 474 มม. และ อ.ทุ่งตะโก 426 มม.ทำให้น้ำหลากท่วมเขต อ.เมือง สูง 0.50 - 0.80 มม. น้ำสามารถระบายได้ดี

 

3 จังหวัดที่คาดว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติใน 6 - 7 วัน มี 2 จังหวัด (จ.พัทลุง และ จ.นครศรีธรรมราช)

 

- จ.พัทลุง ฝนสะสม 3 วัน ทั้งจังหวัดที่ 488 มม. มี 11 อำเภอ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดทะเลสาปสงขลา ได้รับผลกระทบ มีระดับน้ำท่วม 0.30 - 0.60 ม. ซึ่งต้องระบายน้ำออกจากทะเลสาปสงขลาลงอ่าวไทยผ่านคาบสมุทรสทิงพระ ตามการขึ้นลงของน้ำทะเล

 

- จ.นครศรีธรรมราช มีฝนสะสม 3 วัน สูงสุดที่ อ.เมือง 700 มม. และ อำเภอโดยรอบ 7 อำเภอ เกิน 450 มม. ทำให้เกิดน้ำท่วม แยกเป็น 3 ส่วน

 

1. อ.เมือง รับน้ำจากเขาหลวงผ่านคลองท่าดี ไหลผ่านเขตเมือง แต่เนื่องจากน้ำมีปริมาณมากกว่าขีดความสามารถของคลอง ทำให้น้ำเอ่อท่วม ทุกส่วนกำลังช่วยกันผลักดันน้ำลงทะเล

 

- พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ตอนต้นน้ำ คือ อ.ชะอวด อ.หัวไทร และ อ.เชียรใหญ่ มีน้ำท่วม 0.30 - 0.50 ม. ขณะนี้ มวลน้ำกำลังไหลไปที่ อ.ปากพนัง ซึ่งไม่มีฝนในพื้นที่ ทาง ชป. ได้พร่องน้ำในพื้นที่แล้ว จะมีผลกระทบไม่มาก

 

- อำเภออื่นๆ ในพื้นที่ลุ่มต่ำอีก 6 อำเภอ มีระดับน้ำท่วม 0.20 - 0.70 ม. น้ำยังระบายได้อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งจากการวิเคราะห์ในข้างต้น จะต้องเร่งช่วยเหลือ จ.นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในเขตเมืองโดยด่วน

สำหรับการช่วยเหลือของ กรมชลประทานเบื้องต้นได้ สนับสนุน

 

- เครื่องสูบน้ำ รวม 110 เครื่อง

- เครื่องผลักดันน้ำ รวม 52 เครื่อง

- สถานีสูบน้ำไฟฟ้า 4 สถานี

- เครื่องจักรหนักจากส่วนกลาง และ อื่นๆ

 

โดยการช่วยเหลือวางน้ำหนักที่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นส่วนใหญ่ แต่ในจังหวัดอื่นๆ ยังมีการช่วยเหลือตามสถานการณ์

สำหรับรายงานผลกระทบเบื้องต้นที่เสียหายจากน้ำท่วม โดยหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯในพื้นที่ สรุปได้ดังนี้

 

1. ด้านพืช

- พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 8,713 ไร่

- ข้าว 3,615 ไร่ พืชไร่  615 ไร่ พืชสวน/อื่นๆ 4,483 ไร่

 

2. ด้านประมง

- พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคาดว่าจะเสียหาย 318.75 ไร่

- บ่อปลา 268.75 ไร่ บ่อกุ้ง 50 ไร่

 

3. ด้านปศุสัตว์

- สัตว์ได้รับผลกระทบ 1,794,694 ตัว

- โค/กระบือ 79,251 ตัว สุกร 65,249 ตัว แพะ/แกะ 22,149 ตัว สัตว์ปีก 1,628,045 ตัว

- แปลงหญ้า 5,493 ไร่

อย่างไรก็ตามจะมีการสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดอีกครั้ง

 

source: posttoday.com/biz/gov/474337


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 2215 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
เปิดโลกเกษตรกรรมล้ำยุค ธุรกิจที่จะงอกงามในอนาคต
จำนวนประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยังไม่มีเค้าลางว่าจะมีอะไร มาช่วยคุมอัตราการเกิดได้ 
อ่านแล้ว: 67
เกษตรดิจิตอล นวัตกรรมตลาดสินค้าเกษตรผ่านไอที
กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการใช้..
อ่านแล้ว: 83
ยันอีอีซีไม่เวนคืนที่ดิน ชูระยองเกษตรพรีเมี่ยม
จังหวัดระยอง จะเป็นเป้าหมายของการสร้างเศรษฐกิจใหม่คือ เกษตรพรีเมียม การค้าสมัยใหม่ ศูนย์กระจายสินค้า การท่องเที่ยว..
อ่านแล้ว: 155
กฟก.เดินหน้าสำรวจข้อมูลหนี้ ดีเดย์ 14 ก.ค. ให้สมาชิกยืนยันสิทธิ์เพื่อแก้ไขหนี้
เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
อ่านแล้ว: 132
เรียนเชิญเข้าร่วมสุดยอดงานเกษตรแห่งปี SIMA ASEAN Thailand 2017
เตรียมตัวพบกับนวัตกรรมล่าสุดของรถแทรกเตอร์ เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรตั้งแต่ก่อนการเก็บเกี่ยวจนถึงหลังการเก็บเกี่ยว
อ่านแล้ว: 375
ประธาน กฟก.เฉพาะกิจ สั่งเข้มเร่งเครื่องหนี้เร่งด่วนให้เสร็จตามกำหนด
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และเสนอแหล่งเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการหนี้เกษตรกร
อ่านแล้ว: 944
47 จังหวัด เสี่ยง! น้ำท่วมขัง 2.88 ล้านไร่
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอย่างเป็นทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งกำหนดแนวทาง
อ่านแล้ว: 612
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X