ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
หมวด: มันสำปะหลัง | อ่านแล้ว 4569 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

นาปรัง-มันสำปะหลัง ปี 59 เนื้อที่ ผลผลิตลด เหตุ น้ำน้อย ภัยแล้งกระทบ

นาปรัง-มันสำปะหลัง ปี 59 เนื้อที่ ผลผลิตลด เหตุ น้ำน้อย ภัยแล้งกระทบ

นาปรัง-มันสำปะหลัง ปี 59 ผลผลิตต่อไร่ลด จากสภาวะความแห้งแล้งปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำหลักมีน้อย และการรณ..

data-ad-format="autorelaxed">

นาปรัง-มันสำปะหลัง ปี 59

แจงผลประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2559 เผยข้อมูลข้าวนาปรังภาคตะวันออก ปี 59 เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ลด จากสภาวะความแห้งแล้งปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำหลักมีน้อย และการรณรงค์ให้เกษตรกรลดปลูกข้าวนาปรัง เช่นเดียวกับมันสำปะหลังโรงงานปี 59 ที่ลดเช่นกันจากสภาวะภัยแล้งที่ยาวนาน


นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม สศท.6 จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบรับรองข้อมูลข้าวนาปรัง และมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2559 โดยเตรียมนำข้อมูลเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตรด้านพืช พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ก่อนเผยแพร่ในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ ต่อไป


ด้านนางบุบผา ภู่ละออ ผู้อำนวยการ สศท.6 ในฐานะประธานการประชุมคณะทำงานฯ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับรองข้อมูล ข้าวนาปรังของภาคตะวันออก โดยมีเนื้อที่ปลูกในปี 2559 จำนวน 642,971 ไร่ ลดลงจากปี 2558 ที่ปลูกจำนวน 816,917 ไร่ (ลดลงร้อยละ 21) เนื้อที่เก็บเกี่ยวได้จริง 634,380 ไร่ ลดลงจากปี 2558 ที่เก็บเกี่ยวได้ 810,222 ไร่ (ลดลงร้อยละ 22) ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 628 กิโลกรัม ลดลงจากปี 2558 ที่ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 667 กิโลกรัม ทำให้มีผลผลิตรวม จำนวน 398,259 ตัน ลดลงจากปี 2558 ที่มีจำนวน 540,323 ตัน (ลดลงร้อยละ 26) ทั้งนี้ เนื้อที่และผลผลิตลดลงจากการส่งน้ำในระบบชลประทานของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ได้น้อย และรัฐบาลรณรงค์ให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ส่งเสริมให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน และผลผลิตกระทบจากความแห้งแล้งข้าวมีเมล็ดลีบไม่มีน้ำหนัก ข้าวเป็นเชื้อรามีการระบาดของโรคไหม้คอรวงในบางพื้นที่


มันสำปะหลังโรงงาน ปี 2559 ภาคตะวันออก เนื้อที่เพาะปลูก 1,327,244 ไร่ ลดลงจากปี 2558 ที่มีเนื้อที่ปลูก 1,422,385 ไร่ (ลดลงร้อยละ 7) เนื่องจากช่วงฤดูปลูกหาท่อนพันธุ์ปลูกได้ยาก ด้านเนื้อที่เก็บเกี่ยว จำนวน 1,288,032 ไร่ ลดลงจากปี 2558 ที่มีจำนวน 1,395,882 ไร่ (ลดลงร้อยละ 8) จากสภาวะความแห้งแล้งยาวนานในปี 2559 ต้นมันตายและในดินมีความร้อนมากดินร้อนระอุหัวมันเน่าเสียในดินมากไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงเหลือไร่ละ 3,389 กิโลกรัม ลดลงจากปี 2558 ที่ได้เฉลี่ยไร่ละ 3,708 กิโลกรัม (ลดลง ร้อยละ 9) จากสภาวะความแห้งแล้งและหัวมันเน่า ส่งผลให้ได้ผลผลิตรวมทั้งหมด 4,365,598 ตัน ลดลงจากปี 2558 ที่ได้จำนวน 5,175,803 ตัน (ลดลงร้อยละ 16) ทั้งนี้ ท่านที่สนใจ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี โทร. 038 352 435 หรือ อีเมลzone6@oae.go.th


source: ryt9.com/s/prg/2521765


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 4569 คน £

เว็บไซต์ FarmKaset.ORG พัฒนาโดย FKX.asia รับออกแบบ จัดทำเว็บไซต์ และสมาร์ทโฟนแอพฯ

จาก FKX.asiaความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [มันสำปะหลัง]:
แฉนำเข้า 10 ล้านตันฉุดมันฯร่วง กรมศุลฯโชว์เลขทางการจิ๊บจ๊อย-ผู้ค้ามันจี้เลิกบังคับเก็บสต๊อก
กระทรวงพาณิชย์ เลิกกำหนดให้ผู้ส่งออก ต้องมีสต๊อกมันสำปะหลังในครอบครองในอัตรา 1.5 ต่อ 1 โดยผู้ส่งออกต้องมีสต๊อก 1.5 ส่วน
อ่านแล้ว: 700
พาณิชย์ขอเอกชนกำหนดราคาขั้นต่ำส่งออกมันเส้น หลังถูกจีนกดราคา
ขอความร่วมมือเอกชนมันสำปะหลัง กำหนดราคาขั้นต่ำส่งออกมันเส้น หลังถูกผู้นำเข้าจีนรวมหัวกดราคาซื้อ จนกระทบต่อราคาหัวมันสด
อ่านแล้ว: 2883
รับมือ มันสำปะหลัง จะออกสู่ตลาด 17 ล้านตัน
พาณิชย์ รับมือหัวมันออกสู่ตลาด 17 ล้านตัน เร่งตรวจโกดังผู้ส่งออกเก็บสต๊อก 1.5 ต่อ 1 ตามที่กำหนด รักษาระดับราคาให้เกษตรกร
อ่านแล้ว: 3390
กรมการค้าต่างประเทศ ปรับสัดส่วน สต็อกมันสำปะหลัง ต่อส่งออก อัตรา 1 ต่อ 2
สต็อกมันสำปะหลัง กรมฯได้ออกระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ออกไปนอกราชอาณาจักรสำหรับปี 2560..
อ่านแล้ว: 2421
พณ.เจ้าภาพ ดึงผู้ผลิตเอทานอลเอ็มโอยูเกษตรกร เพิ่มรับซื้อหัวมันสำปะหลัง
ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน (เอ็มโอยู) ระหว่างกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ และสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย สมาคมเอทานอล..
อ่านแล้ว: 2641
มันสำปะหลังราคาร่วงหนัก จีนลดนำเข้า-เวียดนามตัดราคา
ขณะนี้ราคาหัวมันสำปะหลังสดในประเทศตกต่ำลงมาก โดยเฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จากปกติที่เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 2.70 บาท
อ่านแล้ว: 3371
นาปรัง-มันสำปะหลัง ปี 59 เนื้อที่ ผลผลิตลด เหตุ น้ำน้อย ภัยแล้งกระทบ
นาปรัง-มันสำปะหลัง ปี 59 ผลผลิตต่อไร่ลด จากสภาวะความแห้งแล้งปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำหลักมีน้อย และการรณ..
อ่านแล้ว: 4569
หมวด มันสำปะหลัง ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X