ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 1597 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

ก.เกษตรฯ โชว์ผลงานเพียบ ชงครม.233 เรื่อง รับลูกไทยแลนด์ 4.0

ก.เกษตรฯ โชว์ผลงานเพียบ ชงครม.233 เรื่อง รับลูกไทยแลนด์ 4.0

รับลูกไทยแลนด์ 4.0 - สำหรับในช่วงที่ผ่านมานโยบายของรัฐมนตรีว่าการ จะเน้นใน 2 ประเด็นหลักคือ 1. เรื่องของการพัฒนาและการ..

data-ad-format="autorelaxed">

รับลูกไทยแลนด์ 4.0

นับถอยหลังวันที่ 15 กันยายนนี้ รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะแถลงผลงานรัฐบาลช่วง 2 ปี ซึ่งหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจหลักที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และน่าจับตาถึงผลงานคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ของประเทศ “ฐานเศรษฐกิจ” ฉบับนี้สัมภาษณ์พิเศษ “ธีรภัทร ประยูรสิทธิ” ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้รับนโยบายจากพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯมาสานต่อ และขับเคลื่อนในภาคปฏิบัติว่าผลงานจะเข้าตากรรมการหรือไม่

 

 1 ปีบนเก้าอี้ลุยเต็มที่

 

“ธีรภัทร” กล่าวว่า นับตั้งแต่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้โอนย้ายจากอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มานั่งตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 รอบ 1 ปีที่มารับตำแหน่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรว่าจะทำงานได้ดีแค่ไหน

 

“สำหรับการทำงานในตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรฯช่วง 1 ปีที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการระดับสูง และเจ้าหน้าที่ในทุกระดับเป็นอย่างดี สัมผัสได้ในสิ่งที่เคยมีคนพูดไว้ว่าข้าราชการเหล่านี้ทำงานไม่เต็มที่ ทุกคนทำงานอย่างเต็มความสามารถและเป็นไปด้วยดี”

 

นอกจากนี้ผมยังนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับใช้ในการขับเคลื่อนการทำงาน ที่สำคัญคือ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความตั้งใจในการทำงานอย่างจริงจัง ท่านจะคอยมากระตุ้น และคอยขับเคลื่อนให้ทุกคนตื่นตัวในการทำงานตลอดเวลา ทำให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสามารถขับเคลื่อนมาจนถึงทุกวันนี้ได้

 

เน้นทำงานเชิงรุก

 

สำหรับในช่วงที่ผ่านมานโยบายของรัฐมนตรีว่าการ จะเน้นใน 2 ประเด็นหลักคือ 1. เรื่องของการพัฒนาและการปรับปรุงในเรื่องระบบการบริหาร รัฐมนตรีว่าการมีนโยบายจริงจังที่จะติดตามตลอด ตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ ซิงเกิลคอมมานด์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ผ่านมาเข้าเดือนที่ 9 แล้วทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดี มีติดขัดบ้างแต่ก็เดินหน้า เมื่อปรับระบบเรื่องของการสั่งการตรงนี้แล้วทำให้นโยบายต่างๆ จากรัฐบาล ผ่านกระทรวงไปในพื้นที่เพื่อให้ทุกคนช่วยดำเนินการให้เสร็จไปตามเป้าหมายได้เร็วขึ้น และมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงติดตามภารกิจแล้วลงลึกถึงนโยบายสำคัญ รวมทั้งให้ผู้ตรวจราชการ ซึ่งมีอยู่ จำนวน 10 คนแบ่งพื้นที่ชัดเจน และให้อำนาจลงไปด้วย เพื่อให้ตรวจเป็นผู้แทนของกระทรวง ทั้งรัฐมนตรีและปลัดกระทรวง และรองปลัด ลงไปติดตามงานต่างๆ

 

“ถือว่าเป็นยุคแรกก็ว่าได้ที่ผู้ตรวจราชการทำงานมากที่สุด และให้ข้อเสนอแนะกับทางท่านรัฐมนตรี กับทางปลัดมากที่สุด และเราก็นำข้อเสนอนั้นนำมาปรับใช้ ท่านรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับผู้ตรวจข้าราชการมากโดยจะมีการประชุมทุกเดือนเพื่อที่จะรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ”

 

ส่วนที่ 2 เรื่องการปรับโครงสร้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีอยู่ทั้งหมด 15 กรม 4 รัฐวิสาหกิจ และ 3 องค์การมหาชน ได้ปรับเพื่อให้ทันยุคทันสมัย กระชับ และปรับคนให้เหมาะกับงาน วางแผนเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีขวัญและกำลังใจ ปัจจุบันที่ทำสำเร็จแล้วเป็นกรมแรก ก็คือ กรมประมง ส่วนหน่วยงานอื่นๆ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2559

 

เสนอครม. 233 เรื่อง

 

ในช่วงที่ผ่านมาทางรัฐมนตรีได้มีนโยบายอะไรต่างๆ ที่ได้ผลักดันเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)รวมทั้งสิ้น 233 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 80 เรื่อง เรื่องเพื่อทราบ 139 เรื่อง และเรื่องประเด็นอื่นๆ 14 เรื่อง อาทิ ประมง ภัยแล้ง หนี้สิน ข้าว ปศุสัตว์ รวมทั้งการแก้กฎหมายต่างๆ ในระยะเวลา 1 ปีที่ทำงานไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย ขณะนี้นโยบายลงตัวเกือบหมดแล้ว เหลือแต่การขับเคลื่อนเท่านั้น

 

“เรื่องที่รัฐมนตรีจะเน้นจริงจังมาก ก็คือการทำงานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ หากเกิดทุจริตคอร์รัปชัน จะมีการลงโทษจริงจัง และรุนแรง ที่ผ่านมาในรุ่นนี้ยังไม่มี และเป็นที่ทราบกันดีว่า กรมชลประทาน เป็นกรมที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด ซึ่งทางกระทรวงได้มีการปรับระบบการประมูลของกรมชลฯใหม่ ไม่น่าเชื่อว่าสามารถลดงบประมาณรัฐได้ถึง 13,900 ล้านบาท นับว่าเป็นการประหยัดงบประมาณและนำงบนี้ไปพัฒนาอย่างอื่นได้อีก ผมคิดว่าคนอื่นอาจจะทำได้ แต่วันนี้ผมทำให้เห็นแล้วว่าผมทำได้”

 

โชว์ผลงานก.เกษตรฯเพียบ

 

ปลัดธีรภัทร กล่าวอีกว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องเร่งด่วนแก้หลายเรื่องที่เห็นภาพชัดเจน ได้แก่ 1. การแก้ปัญหาภัยแล้งที่จะเตรียมการรับมือในปี 2560 คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมา 2.การแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย จะมีการทำโรดแมปเพื่อเร่งรัดให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ 3.การแก้ไขปัญหาโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปี 2559 คาดว่าจะมีการปรับเกณฑ์บทลงโทษใหม่เพื่อเป็นขั้นบันได และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร เช่น ได้ราคาเพิ่มขึ้น จะมีบวกราคาตั้งแต่ 10 สตางค์ขึ้นไปจนถึง 1 บาทต่อกิโลกรัม เป็นต้น

 

4. การแก้ไขปัญหาตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จะมีการเพิ่มพื้นที่ 1 พันตารางเมตร จากพื้นที่เดิมในพื้นเดิม มี 1 พันตารางเมตร บริเวณ ถนนกำแพงเพชร เขตจัตุจักร หลายคนบอกว่ามีมาเฟีย ตรวจแล้วพบผู้ประกอบการกว่า 600 แผงมีทั้งเกษตรกรจริง และคนที่เคยเป็นเกษตรกร พัฒนาไปจนถึงขั้นกลายเป็นคนจัดการเรื่องการตลาด ยกตัวอย่างคิดแบบบัญญัติไตรยางค์ ร้านค้า 1 ร้าน ขายให้เกษตรกร 10 ครัวเรือนและ ถ้า 600 ร้านเท่ากับช่วยเกษตรกรได้ 6,000 ครัวเรือน ไม่นับมินิ อ.ต.ก.ที่จะไปเปิดตามภูมิภาค คาดว่าจะช่วยเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นรายได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งการยึดที่ดิน ส.ป.ก. คืนจากนายทุนที่ครอบครองในขณะนี้ยึดคืนมาได้กว่า 1 แสนไร่ แล้วนำมาจัดที่ดินทำกินในรูปแบบสหกรณ์ ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คพช.) คือให้เกษตรกรทำกินได้แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์เพราะเกรงจะซ้ำรอยในอดีตที่นำไปขายต่อกับนายทุน

 

แผนปฏิรูป เกษตร 4.0

 

ทางกระทรวงเองได้ดำเนินตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนแผน เพื่อวางเป้าไปสู่ เกษตร 4.0 ได้มีการจัดทำงบประมาณขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำแผนงานและงบประมาณ ปี 2560-2564 เพื่อรองรับในการดำเนินการระยะยาว อาทิ แผนการปฏิรูปภาคเกษตร เพื่อพัฒนาคน พัฒนากลุ่มเกษตรกรและพัฒนาสินค้าโดยให้มีนวัตกรรมและคุณภาพที่ดี โดยผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ การทำเกษตรแปลงใหญ่เป้าหมาย 650 แปลง ปัจจุบันมี 580 แปลง มีโครงการประชารัฐ 44 แปลง พ่วงสินเชื่อ ธ.ก.ส.อัตราดอกเบี้ย 0.01% เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรรวมกันมากขึ้น ปัจจุบันมีพื้นที่รวมแปลงทุกสินค้าชนิดเกษตร กว่า 1.4 ล้านไร่

 

คาดว่าในปี 2560 จะขยายแปลงเป็น 1,000 แปลง รวมถึงการใช้แผนที่การเกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map เป็นเครื่องมือในการกำหนดโซนนิ่งพื้นที่ไม่เหมาะสม จะนำร่องเรื่องการปลูกชนิดข้าว พบว่ามีพื้นที่ที่เหมาะสม 40 จังหวัด พื้นที่รวม 5.70 แสนไร่ให้ปรับเปลี่ยนไปเลี้ยงปศุสัตว์หรือทำการเกษตรอื่นที่เหมาะสมให้รายได้เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม

“ทั้งหมดถือเป็นผลงานชิ้นโบแดง ที่ทาง พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีที่รับช่วงต่อในการดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะร่วมแถลงผลงานของรัฐบาลวันที่ 15 กันยายนนี้”

 

source: thansettakij.com/2016/09/16/97518


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 1597 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
เพิ่งตื่น! ยกเลิกใช้ยาฆ่าแมลง 2 ตัว พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส
หลายประเทศทั่วโลกเลิกใช้นานแล้ว บ้านเราเพิ่งประกาศ ห้ามใช้เด็ดขาด ชี้ พาราควอตพิษเฉียบพลันสูงและไม่มียาถอน และคลอร์ไพ..
อ่านแล้ว: 224
บิ๊กฉัตร ยันน้ำเขื่อนมีพอใช้ถึงเดือน พ.ย. แต่ขอช่วยประหยัด
รมว.เกษตรฯ สั่งกรมฝนหลวงเติมน้ำเขื่อน มั่นใจน้ำมีพอใช้ แต่ประชาชนต้องร่วมกันประหยัด งดทำนารอบ3
อ่านแล้ว: 493
ดัน เลยโมเดล หาช่องค้าขาย ตลาดชายแดน
ชู เลยโมเดล สร้างโอกาสผู้ประกอบการนอกจังหวัดติดชายแดนค้าขายประเทศเพื่อนบ้าน
อ่านแล้ว: 522
น้ำพริก รุ่งเจริญ ติดจรวดเพิ่มยอดโกอินเตอร์
จากที่กำลังผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านถ้วยต่อเดือนเพิ่มเป็น 3 ล้านถ้วยต่อเดือนทำให้บริษัทต้องวางเป้าหมายการขายปีนี้
อ่านแล้ว: 439
ส.ป.ก.นำร่องแจก1แสนไร่ ดีเดย์ส่งมอบมิ.ย.ให้ทำกินรูปแบบสหกรณ์
หลังยึดคืนที่ดินครอบครองผิดกฎหมายกว่า 3.1แสนไร่ เตรียมพัฒนาส่งมอบ คทช.แจกกว่า 7,000 รายรวม 1 แสนไร่ นำร่องเฟสแรก มิ.ย.
อ่านแล้ว: 693
1 หมื่น 5 พันล้าน ดันกองทุนหมู่บ้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ท่านสมคิด เตรียมคิกออฟกองทุนหมู่บ้านใช้งบ 1.5 หมื่นล้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก นำร่อง 1,500 แห่งแจ้งเกิดตลาดชุมชน
อ่านแล้ว: 892
กระทรวงเกษตรฯ โชว์แผนขับเคลื่อน เมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล
ประเทศไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และอันดับ 15 ของโลก มีปริมาณส่งออก 31109 ตัน
อ่านแล้ว: 813
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X
 ปิด X