ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 1380 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

จนเงินแต่ไม่จนน้ำใจ จากสภากาแฟ สู่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา

ที่บ้านดอนคา ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ตัดสินใจร่วมกันจัดตั้ง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านดอนคา..

data-ad-format="autorelaxed">

1

 

“สภากาแฟ”..คำนี้เป็นที่รู้จักกันดีในสังคมท้องถิ่นทั้งหลายที่มักใช้ร้านกาแฟเป็นศูนย์รวมการถกปัญหา วิภาควิจารณ์เรื่องราวต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับชาติ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งระดมความคิดเพื่อการพัฒนาชุมชน อย่างที่บ้านดอนคา ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ตัดสินใจร่วมกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคาขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2526 โดยใช้ร้านกาแฟในชุมชนเป็นสถานที่ทำการชั่วคราว มีสมาชิกทั้งสิ้น 27 คน กับเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,700 บาท

 

2

 

นายวิโรจน์ คงปัญญา ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา เล่าให้ฟังว่าทางกลุ่มแม่บ้านและพ่อบ้านที่เป็นผู้นำชุมชนได้พยายามปรึกษาหารือกัน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นี่จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ จากที่สมาชิกบางคนซึ่งแต่ก่อนครอบครัวเดือดร้อน บางคนไม่มีแม้กระทั่งที่อยู่อาศัย หรือบางคนเป็นหนี้นอกระบบ เมื่อมีการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ ขึ้นมา ทำให้สมาชิกเหล่านั้นได้รับความช่วยเหลือมีเงินลงทุนประกอบอาชีพ จนบางครอบครัวมีฐานะค่อนข้างดี มีธุรกิจเป็นของตัวเองอย่างมั่นคง เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกอีกหลาย ๆ คน สิ่งสำคัญที่สุดคือสมาชิกทุกคนในชุมชนไม่เป็นหนี้นอกระบบเหมือนอย่างที่ผ่านมา

 

3

 

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมคีรี ได้เข้ามามีส่วนส่งเสริมให้กลุ่มก่อตั้งโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เปิดบริการให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจจะหาอาชีพเสริมในการผลิตสร้างรายได้ รวมทั้งส่งเสริมให้คณะกรรมการของกลุ่มได้ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ตลอดจนการให้คำแนะนำเทคนิคการบริหารกิจการของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมให้กลุ่มก่อตั้งศูนย์สาธิตการตลาดแบบลอยฟ้าขึ้นมา เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ต้องการซื้อสินค้าแบบเงินผ่อน ปลอดดอกเบี้ย เพียงนำสมุดเงินออมมาให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ แล้วคณะกรรมการกลุ่มฯ จะเป็นผู้ไปซื้อสินค้ามาให้แก่สมาชิกเอง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ และผลกำไรที่เกิดขึ้นจะถูกปันผลให้แก่สมาชิกของกลุ่ม และด้วยความมีจิตสำนึก “จนเงินแต่ไม่จนน้ำใจ” ของคนในชุมชน ที่อยู่ร่วมกันแบบสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว ให้ความช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา ได้ดำเนินการมากว่า 32 ปี จนปัจจุบันมีสมาชิก 14,850 คน มีเงินหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมของสมาชิกกว่า 160 ล้านบาท ถือเป็นเงินออมที่สมาชิกทุกคนได้ร่วมใจกันออมโดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกัน และความไว้ใจซึ่งกันและกันมาอย่างต่อเนื่อง

 

4

 

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่มีความภูมิใจในการมีส่วนสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการพัฒนาชุมชน


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 1380 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
เพิ่งตื่น! ยกเลิกใช้ยาฆ่าแมลง 2 ตัว พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส
หลายประเทศทั่วโลกเลิกใช้นานแล้ว บ้านเราเพิ่งประกาศ ห้ามใช้เด็ดขาด ชี้ พาราควอตพิษเฉียบพลันสูงและไม่มียาถอน และคลอร์ไพ..
อ่านแล้ว: 224
บิ๊กฉัตร ยันน้ำเขื่อนมีพอใช้ถึงเดือน พ.ย. แต่ขอช่วยประหยัด
รมว.เกษตรฯ สั่งกรมฝนหลวงเติมน้ำเขื่อน มั่นใจน้ำมีพอใช้ แต่ประชาชนต้องร่วมกันประหยัด งดทำนารอบ3
อ่านแล้ว: 493
ดัน เลยโมเดล หาช่องค้าขาย ตลาดชายแดน
ชู เลยโมเดล สร้างโอกาสผู้ประกอบการนอกจังหวัดติดชายแดนค้าขายประเทศเพื่อนบ้าน
อ่านแล้ว: 521
น้ำพริก รุ่งเจริญ ติดจรวดเพิ่มยอดโกอินเตอร์
จากที่กำลังผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านถ้วยต่อเดือนเพิ่มเป็น 3 ล้านถ้วยต่อเดือนทำให้บริษัทต้องวางเป้าหมายการขายปีนี้
อ่านแล้ว: 439
ส.ป.ก.นำร่องแจก1แสนไร่ ดีเดย์ส่งมอบมิ.ย.ให้ทำกินรูปแบบสหกรณ์
หลังยึดคืนที่ดินครอบครองผิดกฎหมายกว่า 3.1แสนไร่ เตรียมพัฒนาส่งมอบ คทช.แจกกว่า 7,000 รายรวม 1 แสนไร่ นำร่องเฟสแรก มิ.ย.
อ่านแล้ว: 693
1 หมื่น 5 พันล้าน ดันกองทุนหมู่บ้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ท่านสมคิด เตรียมคิกออฟกองทุนหมู่บ้านใช้งบ 1.5 หมื่นล้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก นำร่อง 1,500 แห่งแจ้งเกิดตลาดชุมชน
อ่านแล้ว: 892
กระทรวงเกษตรฯ โชว์แผนขับเคลื่อน เมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล
ประเทศไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และอันดับ 15 ของโลก มีปริมาณส่งออก 31109 ตัน
อ่านแล้ว: 813
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X
 ปิด X