ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 2171 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

6 เดือนผ่าน 7 งานใหญ่ สร้างความเข็มแข็งเศรษฐกิจฐานราก เป็นฐานพัฒนาประเทศ

มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศในภาพรวมผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ โดยหนึ่งหน่วย..

data-ad-format="autorelaxed">

44449

 

รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายชัดเจนในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศในภาพรวมผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ โดยหนึ่งหน่วยงานที่มีภารกิจขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ คือ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) มีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนใน 7 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

 

Untitled-2

 

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานราก

 

1.1 OTOP ตลาดนายก (คลองผดุงกรุงเกษม) ขนาดของงานใกล้เคียง OTOP จังหวัด แต่ปรับปรุงแบบใหม่แยกเป็นโซนให้โดดเด่น และผสมผสานจนลงตัว สร้างชื่อเสียงให้กรมฯ และได้ยอดการจำหน่ายสูงถึง 74 ล้านบาท (จากยอดเฉลี่ยจัดงาน 20 ล้านบาท) ทั้งให้เป็นต้นแบบขยายผล รูปแบบการจัดงาน OTOP ทุกจังหวัด

 

1.2 OTOP CITY ปรับงานแบบพลิกโฉมให้ทันสมัยเป็น OTOP NEXT 2.0 มีแฟนพันธ์แท้เพิ่มขึ้นทั้งไฮโซ และเยาวชนรุ่นใหม่ รวมสถิติคนเข้าชมงานมากถึง 508,807 คน สร้างรายได้มากเป็นประวัติการณ์ 1,004.8 ล้านบาท

 

1.3 ยกระดับ OTOP เน้น 1-3 ดาว ให้ขายได้เพื่อช่วยสมาชิกใหม่ให้มีรายได้มากขึ้นและไม่ทิ้ง OTOP 4-5 ดาว ที่ต้องนำไปสู่  OTOP Brand name

 

1.4 ครั้งแรกกับ OTOP ขึ้นเครื่องบิน ร่วมกับการบินไทย และ King Power ยกระดับนำสินค้าที่ผ่านการพัฒนาแล้วขายบนเครื่องบิน 128 รายการ เริ่มเปิดตัวในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 และเปิดขายร้าน OTOP ที่สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย บินไกลไปทั่วโลก

 

44459

 

2. บริหารจัดการร้านประชารัฐสุขใจ Shop ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ จำนวน 148 ร้านค้า อีกช่องทางหนึ่งของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างถาวร ประมาณการรายได้เฉลี่ย ปีละ 100 ล้านบาท

 

ภาพ 3

 

3. ก้าวไปข้างหน้าพัฒนาบทบาทสตรี รับโอนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มาบริหารเองโดยตรง ต้องขับเคลื่อนกองทุนที่มีสมาชิกถึง 10,208,960 ล้านคน และมีงบประมาณอยู่ 7,988 ล้านบาท ให้เกิดประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ช่วยเหลือสตรีอย่างแท้จริง

 

4. ขยายผลเพิ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทวีคูณและเป็นรูปธรรมถึง 23,589 หมู่บ้าน โดยสร้างแผนชุมชนและพัฒนาหมู่บ้าน โดยประสานขอใช้งบจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 471 ล้านบาท

 

5. ปรับการทำงานของกรมในแนวใหม่ โดยทำงานร่วมกับเอกชนรายใหญ่ ในงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป้าหมายเพื่อ “สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน” โดยจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ขึ้น และสร้างชุมชนที่เข้มแข็งในทุกจังหวัดและส่วนกลาง

 

ข้อ 2

 

6. พัฒนากรทันสมัย ร่วมมือสถาบันปัญญาภิวัฒน์ เติมองค์ความรู้ให้กับพัฒนาการอำเภอ และพัฒนากรทุกจังหวัด โดยจัดทำหลักสูตรเฉพาะเพื่อปรับทิศทางการพัฒนาของพัฒนากร ให้มุ่งเน้นช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนและการทำงานให้มีลักษณะ Area Base รวมถึงการจัดสรรเบี้ยเลี้ยงพัฒนากรทุกคนและนักวิชาการ จาก 9 วัน เพิ่มเป็น 12 วัน เป็นเงิน 2,880 บาท ต่อเดือน

 

7. สร้างการบูรณาการร่วมกับกรมอื่นๆ โดยรับเป็นเจ้าภาพหลักใน Agenda สำคัญของรัฐบาล ในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เน้นให้กรมการพัฒนาชุมชนได้รับงบประมาณแบบก้าวกระโดด ในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นมาเป็น 7,789,948,400 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2559 มากถึง 50.34% เน้นให้สามารถขยายขอบเขตงานของกรมฯ ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้กระจายตัวอย่างกว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้น

 

อพช.

 

การขับเคลื่อนงานอย่างทุ่มเทและเอาจริงเอาจังของกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้การนำของอธิบดีอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรม และหลายกิจกรรมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อนำความสุขคืนสู่ประชาชนตามเป้าหมายของรัฐบาล

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการพัฒนาชุมชน


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 2171 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
เพิ่งตื่น! ยกเลิกใช้ยาฆ่าแมลง 2 ตัว พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส
หลายประเทศทั่วโลกเลิกใช้นานแล้ว บ้านเราเพิ่งประกาศ ห้ามใช้เด็ดขาด ชี้ พาราควอตพิษเฉียบพลันสูงและไม่มียาถอน และคลอร์ไพ..
อ่านแล้ว: 224
บิ๊กฉัตร ยันน้ำเขื่อนมีพอใช้ถึงเดือน พ.ย. แต่ขอช่วยประหยัด
รมว.เกษตรฯ สั่งกรมฝนหลวงเติมน้ำเขื่อน มั่นใจน้ำมีพอใช้ แต่ประชาชนต้องร่วมกันประหยัด งดทำนารอบ3
อ่านแล้ว: 493
ดัน เลยโมเดล หาช่องค้าขาย ตลาดชายแดน
ชู เลยโมเดล สร้างโอกาสผู้ประกอบการนอกจังหวัดติดชายแดนค้าขายประเทศเพื่อนบ้าน
อ่านแล้ว: 522
น้ำพริก รุ่งเจริญ ติดจรวดเพิ่มยอดโกอินเตอร์
จากที่กำลังผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านถ้วยต่อเดือนเพิ่มเป็น 3 ล้านถ้วยต่อเดือนทำให้บริษัทต้องวางเป้าหมายการขายปีนี้
อ่านแล้ว: 439
ส.ป.ก.นำร่องแจก1แสนไร่ ดีเดย์ส่งมอบมิ.ย.ให้ทำกินรูปแบบสหกรณ์
หลังยึดคืนที่ดินครอบครองผิดกฎหมายกว่า 3.1แสนไร่ เตรียมพัฒนาส่งมอบ คทช.แจกกว่า 7,000 รายรวม 1 แสนไร่ นำร่องเฟสแรก มิ.ย.
อ่านแล้ว: 693
1 หมื่น 5 พันล้าน ดันกองทุนหมู่บ้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ท่านสมคิด เตรียมคิกออฟกองทุนหมู่บ้านใช้งบ 1.5 หมื่นล้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก นำร่อง 1,500 แห่งแจ้งเกิดตลาดชุมชน
อ่านแล้ว: 892
กระทรวงเกษตรฯ โชว์แผนขับเคลื่อน เมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล
ประเทศไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และอันดับ 15 ของโลก มีปริมาณส่งออก 31109 ตัน
อ่านแล้ว: 813
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X
 ปิด X