ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 5913 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

พักหนี้เกษตรกร 1.16 แสนล้านบาท

ครม.ไฟเขียวแก้หนี้เกษตรกร 3 โครงการ 8.1 แสนราย ยอดหนี้ 1.16 แสนล้านบาท เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ 1 เม.ย.58 - 31 มี.ค.59

data-ad-format="autorelaxed">
นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรรายย่อยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวม 3 โครงการ คิดเป็นยอดหนี้ทั้งสิ้นประมาณ 116,000 ล้านบาท จากจำนวนเกษตรกรรายย่อยประมาณ 8.1 แสนราย ซึ่งจะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.58 - 31 มี.ค.59

สำหรับ 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการปลดภาระหนี้สินให้แก่กลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีศักยภาพ หรือมีเหตุจากการเสียชีวิต, ทุพพลภาพ, เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือมีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ รวม 28,000 คน ยอดหนี้รวม 4,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.จะปลดหนี้และจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีให้เป็นหนี้สูญ

2. โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่เกษตรกรที่มีศักยภาพต่ำ ซึ่งยังมีความสามารถในการประกอบอาชีพ แต่มีปัญหาในการชำระหนี้จากเหตุสุจริตและจำเป็น รวม 340,000 คน ยอดหนี้รวม 48,000 ล้านบาท โดยให้ชำระเงินต้นตามงวดที่ตกลงกัน แต่ไม่เกิน 10 ปี และปลอดชำระเงินต้นใน 3 ปีแรก แต่ ธ.ก.ส.ยังคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ โดยหลังจากชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยได้ตามกำหนดแล้ว ธ.ก.ส.ยังร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ ในการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมให้เพื่อการประกอบอาชีพอื่นอีกวงเงิน 15,000 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 50,000 บาท/ราย คิดดอกเบี้ยอัตราปกติ

3. โครงการขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ แต่ได้รับผลกระทบจากปัญหายางพาราตกต่ำ หรือการงดทำนาปรัง รวม 450,000 คน ยอดหนี้รวม 64,000 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส.จะขยายเวลาชำระหนี้ให้ตามศักยภาพ คิดดอกเบี้ยอัตราปกติ แต่ไม่คิดเบี้ยปรับ พร้อมกันนี้ ธ.ก.ส.ยังสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อปลูกพืชอื่นทดแทน หรือประกอบอาชีพเสริมอื่นอีก วงเงิน 35,000 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ราย.

จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เมษายน 2558

อ่านเรื่องนี้แล้ว : 5913 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
งบฟื้นฟูอาชีพ คืบหน้า สมาชิก กฟก.ขอรับงบการสนับสนุนประมาณกว่า 52 ล้านบาท
พัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพการฟื้นฟูอาชีพ แยกเป็นประเภทเงินอุดหนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท จังหวัดละ 16 โครงการ
อ่านแล้ว: 102
ปี 60 กฟก. เดินหน้ารักษาที่ดินให้เกษตรกร 2 ไตรมาส คืนกว่า 4 พันไร่
ปัจจุบัน กฟก. ได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 28,818 ราย เป็นเงินรวม 5,968,312,576.24 บาท แยกเป็นสถาบันเจ้าหนี้..
อ่านแล้ว: 257
ชดเชยรายได้ 3 ปีแรก จูงใจชาวนาหันปลูกพืชอินทรีย์ 5 ปี เปลี่ยนพื้นที่ 1 ล้านไร่
รัฐจะให้เงินชดเชยในปีแรก 2,000 บาท/ไร่ ปีที่ 2 ให้เงินชดเชย 3,000 บาท/ไร่ และปีที่ 3 ให้เงินชดเชย 4,000 บาท/ไร่..
อ่านแล้ว: 300
เพิ่งตื่น! ยกเลิกใช้ยาฆ่าแมลง 2 ตัว พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส
หลายประเทศทั่วโลกเลิกใช้นานแล้ว บ้านเราเพิ่งประกาศ ห้ามใช้เด็ดขาด ชี้ พาราควอตพิษเฉียบพลันสูงและไม่มียาถอน และคลอร์ไพ..
อ่านแล้ว: 616
บิ๊กฉัตร ยันน้ำเขื่อนมีพอใช้ถึงเดือน พ.ย. แต่ขอช่วยประหยัด
รมว.เกษตรฯ สั่งกรมฝนหลวงเติมน้ำเขื่อน มั่นใจน้ำมีพอใช้ แต่ประชาชนต้องร่วมกันประหยัด งดทำนารอบ3
อ่านแล้ว: 754
ดัน เลยโมเดล หาช่องค้าขาย ตลาดชายแดน
ชู เลยโมเดล สร้างโอกาสผู้ประกอบการนอกจังหวัดติดชายแดนค้าขายประเทศเพื่อนบ้าน
อ่านแล้ว: 722
น้ำพริก รุ่งเจริญ ติดจรวดเพิ่มยอดโกอินเตอร์
จากที่กำลังผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านถ้วยต่อเดือนเพิ่มเป็น 3 ล้านถ้วยต่อเดือนทำให้บริษัทต้องวางเป้าหมายการขายปีนี้
อ่านแล้ว: 636
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X