ฟาร์มเกษตร
ครบเครื่อง เรื่องปุ๋ยยา
ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าจากฟาร์มเกษตร
1. โทรสั่งซื้อที่ 089-459-9003
2. แอดไลน์ไอดี PrimPB แชทสั่งซื้อ
3. สั่งทางเฟสปริม เฟสบุ๊คปริมคลิกที่นี่
4. สั่งผ่านะระบบตระกร้าสินค้า FKX.asia
5. สั่งผ่านเว็บลาซาด้า LAZADA.co.th
ทุกช่องทาง ชำระเงินขณะรับสินค้าที่บ้านคุณ
หมวด: การปลูกพืช | อ่านแล้ว 5475 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

น้ำจืด น้ำเค็ม น้ำเปรี้ยว ไม่ใช่ปัญหาอีกแล้ว

พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาและศึกษาวางโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา เพื่อช่วยเหลือราษฎร

data-ad-format="autorelaxed">พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาและศึกษาวางโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยหม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ  นายกิจจา ผลภาษี นายปกรณ์ สัตยวณิช นางสาวศรีนิตย์ บุญทอง ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร.

พร้อมด้วย นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง  ผู้อำนวยการสำนักประสานงานโครงการฯ ภาคใต้  นายชูชาติ ฉุยกรม ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ นายเทอดศักดิ์ บุญยขจร ผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งน้ำมูลนิธิชัยพัฒนา นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้เดินทางไปติดตามและเยี่ยมชมสถานีสูบน้ำบางนรา 30 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริ

ในการนี้ คณะองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งได้ดำเนินการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวตั้งแต่ปี 2523 ด้วยราษฎรประสบปัญหาน้ำ 3 ประเภท คือ น้ำจืด น้ำเค็ม น้ำเปรี้ยว ที่ไหลมาบรรจบกันจึงทำให้เกิดน้ำกร่อย ราษฎรไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  

พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาและศึกษาวางโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา เพื่อช่วยเหลือราษฎร ทั้งวิธีการระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย วิธีการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ โดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำที่ปากแม่น้ำบางนราทั้งตอนบนและตอนล่าง พร้อมกับจัดระบบชลประทานและวางระบบการระบายน้ำ

และได้พระราชทานพระราชดำริในการแยกน้ำจืด น้ำเค็ม น้ำเปรี้ยวออกจากกันโดยกักน้ำจืดไว้สำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร สร้างระบบป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ทำกิน และระบายน้ำเปรี้ยวซึ่งขังอยู่ในที่ดินทำกินของราษฎรทำให้เกิดกรดกำมะถันออกจากพื้น

รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพดินให้สามารถทำการเกษตรได้ จากพื้นที่โครงการรวมประมาณ 315,000 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ที่มีศักยภาพ       ที่จะสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 160,288 ไร่ และปัจจุบันได้มีการพัฒนาพื้นที่เกษตรชลประทานไปได้ 75,644 ไร่ คิด   เป็นร้อยละ 47 สำหรับพื้นที่ที่พัฒนาแล้วได้มี

การแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและน้ำท่วม ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีน้ำจืดเพียงพอสำหรับพื้นที่     เพาะปลูกได้จำนวน 105,000 ไร่ และได้ช่วยบรรเทาอุทกภัยให้กับราษฎรในพื้นที่ได้อีกด้วย

ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ร่วมเปิดคลองส่งน้ำและใส่ปุ๋ยน้ำอินทรีย์ลงไปในน้ำที่ส่งเข้าแปลงปลูกตามระบบการส่งน้ำ ซึ่งจะทำให้น้ำที่ไหลลงสู่แปลงเพาะปลูกของเกษตรกรที่มีทั้งพืชไร่ และไม้ยืนต้นจะได้รับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการบำรุงต้นพืชอย่างเต็มที่และทั่วถึงทุกแปลง ไม่ต้องเสียเงินในการจัดหาปุ๋ยมาใช้เพื่อบำรุงต้นพืช

ดังแปลงเกษตรแบบผสมผสานของ นายสุวิทย์ เพชรกล่ำ เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการทั้งในเรื่องของน้ำเพื่อการเกษตรและความรู้ทางด้านวิชาการในการประกอบอาชีพจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส ส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้นมีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคและมีรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

การนี้องคมนตรีและคณะ ยังได้มอบปัจจัยการผลิตและเมล็ดพันธุ์พืชที่ผลิตโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร เพื่อนำไปทำการเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเองต่อไป

ที่สำคัญเมล็ดพันธุ์พืชที่เกษตรกรได้รับนั้น เมื่อปลูกแล้วจะสามารถเก็บผลผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปได้ทันที อันต่างจากการหาซื้อจากตลาดทั่วไปที่เกษตรกรจะสามารถนำมาเพาะปลูกได้เพียงฤดูกาลเดียวเท่านั้นหากต้องการปลูกใหม่อีกก็ต้องไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ อันทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น.


จาก dailynews.co.th

อ่านเรื่องนี้แล้ว : 5475 คน £
ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [การปลูกพืช]:
หนอน หนอนกินใบ หนอนเจาะผล หนอนเจาะลำต้น ทุกหนอน แก้ด้วยไอกี้-บีที
เกลือเป็นหนอน ต้องแก้ปัญหาขององค์กร แต่พืชเป็นหนอน กำจัดง่าย ฉีดพ่นด้วย ไอกี้-บีที กำจัดหนอน ปลอดสารพิษ
อ่านแล้ว: 3703
พืชใบเหลือง ต้นไม้ใบเหลือง ใบไม้เหลือง อย่าตกใจ บางครั้งแค่ขาดไนโตรเจน
ในบางกรณี ที่เราให้ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของไนโตรเจนไปแล้ว แต่ก็ยังไม่เขียว หรือพืชดูคล้ายจะไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยที่เรา..
อ่านแล้ว: 3665
ชวนชมใบเหลือง ชวนชมใบร่วง ชวนชมใบจุด เป็นได้สองถึงสามสาเหตุ แต่หลักๆคือ ชวนชมไม่แข็งแรง
โรคและแมลงศัตรูพืช จะเข้าทำลายต้นชวมชมเมื่ออ่อนแอ แต่หากเรารู้วิธีการดูแลชวนชมให้สมบูรณ์แข็งแรง โรคและแมลงก็ไม่มี
อ่านแล้ว: 4500
เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี่ยอ่อน เพลี้ยกระโดด แก้ด้วย มาคา
เพลี้ยจักจั่นปีกลาย เพลี้ยไฟ ที่ทำลายเมล่อน และผักต่างๆ ป้องกันและจำกัดเพลี้ยด้วย มาคา สารอัลคาลอยด์
อ่านแล้ว: 3970
หนอนชอนใบ เมล่อน แตงโม แตงกวา แคนตาลูบ แตงโม ฟักทอง มะระจีน กำจัดด้วย ไอกี้-บีที
แมลงวันหนอนชอนใบ มักจะพบตัวหนอนชอนไช อยู่บริเวณในใบ สังเกตุง่าย จะเห็นรอยเส้นสีขาวคดเคี้ยวเลี้ยวไปมา อยู่บนใบของพืช
อ่านแล้ว: 4345
ปุ๋ยอินทรีย์ เร่งโต สร้างภูมิต้านทางโรค คุณภาพดีจาก ฟาร์มเกษตร FarmKaset.ORG
ลดอาการคลายน้ำในพืช และช่วยให้พืชใบเขียวเข้ม เจริญเติบโตได้ดีแม้ในช่วงหน้าแล้ง ด้วย บูตเตอร์สีเงิน มีธาตุเหล็ก และ..
อ่านแล้ว: 4097
พริกใบหงิก ดอกหลุดร่วง ใบเหลือง ออกผลน้อย นั้นเพราะ เพลี้ยไฟพริก ระบาดแล้ว
เพลี้ยไฟพริก จะระบาดมากในช่วงฤดูแล้ง ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มไว ของ เพลี้ยไฟพริกนี้ จะใช้ปากเจาะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช
อ่านแล้ว: 3679
หมวด การปลูกพืช ทั้งหมด >>