[sort by : last post | last update] wiki เกษตร ที่ใครๆก็โพสได้..
+ โพสเรื่องใหม่ | + เลือกหน้า | All contents

 
ติดตามสินค้าที่คุณสั่ง
คุณ พรภิรมย์ มาพระลับ, ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 14:36:04, เลขจัดส่ง SMAM000199673
คุณ ชัชชัย ทิมกลับ, ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 12:43:35, เลขจัดส่ง SMAM000199672
คุณ โรจน์ จันทร์ทอง, ศุกร์ 10 กรกฎาคม 2563 11:14:03, เลขจัดส่ง SMAM000199674
คุณ เฉลียว ทิพย์อักษร, พฤหัสบดี 09 กรกฎาคม 2563 20:24:33, เลขจัดส่ง SMAM000199671
ด.ต.นิล ยงไร่นา , พฤหัสบดี 09 กรกฎาคม 2563 11:57:09, เลขจัดส่ง จัดส่งจากโรงงานถึงบ้านลูกค้า
คุณ กฤศ ภูธนวิวรรธน์, พุธ 08 กรกฎาคม 2563 21:37:39, เลขจัดส่ง SMAM000199494
ด.ต จรูญ ไพบูลย์, พุธ 08 กรกฎาคม 2563 19:24:01, เลขจัดส่ง SMAM000199495
คุณ ทรงวุฒิ มณีรัตน์, อังคาร 07 กรกฎาคม 2563 16:47:37, เลขจัดส่ง SMAM000199306
คุณสมเชษฐ์ บุญขวัญ , อังคาร 07 กรกฎาคม 2563 15:30:07, เลขจัดส่ง SMAM000199310
คุณราชัน สังเว, อังคาร 07 กรกฎาคม 2563 14:44:01, เลขจัดส่ง SMAM000199319
ดูรายการจัดส่งทั้งหมด
กระทรวงเกษตรฯ ตระหนักปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต้นทุนการเลี้ยงโคนมเพิ่มสูง หันมา...
202.91.18.205: ././. .:.:.
กระทรวงเกษตรฯ ตระหนักปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต้นทุนการเลี้ยงโคนมเพิ่มสูง หันมา...
กระทรวงเกษตรฯ ตระหนักปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต้นทุนการเลี้ยงโคนมเพิ่มสูง หันมาให้ความสำคัญเรื่องประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม ช่วยลดต้นทุนการผลิตอย่างจริงจัง  
    
  นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานใน        พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด ว่า ชุมนุมสหกรณ์โคนมฯ ได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ ปี 2511 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ดูแลช่วยเหลือ สหกรณ์สมาชิกและเกษตรกร  ผู้เลี้ยงโคนม  รวมถึงอุตสาหกรรมนมทั้งระบบ ปัจจุบันมีสหกรณ์โคนมผู้เป็นสมาชิก รวม 90 แห่ง     มีเกษตรกร  ผู้เลี้ยงโคนมเป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมทั่วประเทศประมาณ 19,351 ครอบครัว สามารถผลิตน้ำนมดิบรวมได้ปริมาณ 1,576.59 ตัน/วัน อย่างไรก็ตาม ระบบอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นม โดยเฉพาะปัญหาด้านต้นทุน การเลี้ยงโคนมที่สูงอย่างต่อเนื่อง จากราคาอาหารสัตว์ น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโดยเฉลี่ยกว่า 80 % ทั่วประเทศ เป็นฟาร์มขนาดเล็ก ยังต้องประสบปัญหาจากการเลี้ยงโคนมอยู่กิโลกรัมละ 2.17 บาท

                “กระทรวงเกษตรฯ เห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมยังคงต้องประสบปัญหาอย่างต่อเนื่องและได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักในเรื่องราคาจำหน่ายน้ำนมดิบ  และต้นทุนการเลี้ยงโคนม ซึ่งกระทรวงเกษตรฯได้พยายามที่จะหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาในเรื่อง การกำหนดราคารับซื้อน้ำนมดิบของเกษตรกร         ผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งจะต้องพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และในส่วนของเกษตรกรจะต้องหันมาให้ความสำคัญในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนม และต้นทุนการผลิตอย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยให้การแก้ปัญหาสามารถดำเนินได้อย่างลุล่วงและยั่งยืนในที่สุด อย่างไรก็ตาม ชุมนุมสหกรณ์มีความประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนสหกรณ์ฯ วงเงิน 300 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำมาพัฒนาและบริหารจัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมที่ประสบปัญหา ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่น่ามีปัญหาหากพิจารณาแล้วไม่ขัดต่อระเบียบและข้อกำหนด ซึ่งจะได้นำเรื่องนี้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป” นายธีระชัย กล่าว
 
From: moac.go.th
อ่าน:852 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
ในเมื่อมีรายละเอียดของสินค้าเยอะแล้ว ควรจะมีราคาของสินค้าด้วย
202.91.18.206: 2553/02/20 10:47:38
ในเมื่อมีรายละเอียดของสินค้าเยอะแล้ว ควรจะมีราคาของสินค้าด้วย
น่าจะมีราคาของสินค้า เช่นพวกปุ๋ยทุกยี่ห้อ ที่มีรายละเอียดอยู่ ไม่ค่อยมีราคาเลยครับ คนมาอ่านดู จะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้วย 
อ่าน:1990 | ความคิดเห็น:1 | แสดงความคิดเห็น
ต้นตะกูก้านแดงราคาถูกที่ศูนย์ขอนแก่น
203.144.140.251: 2553/02/20 10:47:38
ต้นตะกูก้านแดงราคาถูกที่ศูนย์ขอนแก่น
ทางเราได้จัดศูนย์ส่ง่ต้นกล้าตะกูก้านแดง ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น หน้าตลาดกลาง ธกส. มีต้นกล้าตะกูก้านแดง แข็งแรงพร้อมปลูกทุกต้น มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทของเรามาอธิบายให้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของต้นตะกู ของเราเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้อยู่แล้ว ไปดูได้ที่สาขา ราชบุรี และ สาขาชลบุรี เราวางต้นกล้าไว้ที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์ของเราอยู่แล้ว ทางเรา  www.tagutree.com  จึงได้จัดศูนย์ส่งต้นกล้าตะกูก้านแดงให้ชาวอีสาน ไม่ต้องถูกหลอกให้ซื้อต้นกล้าในราคาแพงมาก และทางเรามีพร้อม ทั้งไม้ตะกูขนาด 12 ปี ที่เราแปรรูปมาให้ดู มี่ต้นก้านเหลือง ที่กำลังเอามาหลอกขายให้ชาวอีสานกันตอนนี้ ในราคาถูก ๆ เรามีข้อมูลให้ดูพร้อมหมด เรารับประกันได้ว่าต้นไม้ตะกูของเราเป็นก้านแดงอย่างเดียว
ศูนย์ส่งที่ขอนแก่นตอนนี้จัดราคาสำหรับชาวบ้านครับ

1. ซื้อต้นกล้าตะกูก้านแดง              1-499 ต้น      ราคาต้นละ    15   บาท
2. ซื้อต้นกล้าตะกูก้านแดง      500 - 3999 ต้น      ราคา ต้นละ   12   บาท
3.  ซื้อต้นกล้าตะกูก้านแดง            4000 ต้นขึ้นไป ราคา ต้นละ  10  บาท

หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่      wwww.tagutree.com
ติดต่อคุณวัฒน์  089-1130940 

อ่าน:656 | ความคิดเห็น:4 | แสดงความคิดเห็น
ชมรมม้าอำเภอสิรินธร ขายเสื้อ (150.-)เพื่อหาเงินเป็นค่าอาหารม้า
203.152.57.5: 2563/06/24 13:40:21
ชมรมม้าอำเภอสิรินธร ขายเสื้อ (150.-)เพื่อหาเงินเป็นค่าอาหารม้า
ชมรมม้าอำเภอสิรินธร ขายเสื้อ (150.-)เพื่อหาเงินเป็นค่าอาหารม้า

ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านอำเภอสิรินธร จัดจำหน่ายเสื้อ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะเป็นค่าอาหารม้า ราคาตัวละ 150 บาท สนใจติดต่อ 089-616-1818 คุณออม E-mail: rpunpukdee@hotmail.com ตอนนี้ทางชมรมกำลังประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะจำนวนม้าที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกันมีม้าที่เจ็บป่วยด้วย
***** หมายเหตุ : ใส่เสื้อชมรมม้าฯ เที่ยวฟรีตลอดงานค่ะ
อ่าน:4445 | ความคิดเห็น:2 | แสดงความคิดเห็น
กระทรวงเกษตรฯ เดินเครื่องส่งชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการกวาดล้างปุ๋ยปลอมต่อเนื่อง ผล 1 เดือน พบปลอม 48 ตัวอย่าง
203.152.57.5: ././. .:.:.
กระทรวงเกษตรฯ เดินเครื่องส่งชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการกวาดล้างปุ๋ยปลอมต่อเนื่อง ผล 1 เดือน พบปลอม 48 ตัวอย่าง
กระทรวงเกษตรฯ เดินเครื่องส่งชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการกวาดล้างปุ๋ยปลอมต่อเนื่อง ผล 1 เดือน พบปลอม 48 ตัวอย่าง พร้อมหอบข้อมูลเข้าถก ครม. หวังหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมมือเชื่อมโยงกฎหมาย เอาผิดผู้ผลิต ปุ๋ยปลอมแบบถอนราก  
    
  นายธีระชัย แสนแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ปุ๋ยและสารเคมีเกษตรปลอมไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน ว่า จากการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านปุ๋ยและสารเคมีขึ้น 2 ชุด ประกอบด้วยคณะทำงานปฏิบัติการ ตรวจสอบปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร และคณะทำงานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยสารเคมีทางการเกษตรและปุ๋ย นั้น มีการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องควบคู่ไปกับการทำงานปกติของสารวัตรเกษตร กรมวิชาการเกษตร โดยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551- ปัจจุบัน มีการเก็บตัวอย่างปุ๋ยจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการแจ้งเบาะแส จำนวน 52 ตัวอย่าง ตรวจสอบพบว่าเป็นปุ๋ยปลอม จำนวน 48 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 92.3 โดยโรงงานผลิตปุ๋ยปลอมรายใหญ่กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 1 โรง กาญจนบุรี 5 โรง ราชบุรี 1 โรง นนทบุรี 1 โรง นครปฐม 1 โรง และกำแพงเพชร 1 โรง ซึ่งได้ทำการอายัดปุ๋ยปลอมเหล่านั้นไปแล้ว จำนวนกว่า 100 ตัน พร้อมทั้งสั่งการให้นิติกรส่งดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมาย และพักใบอนุญาต รวมถึงขยายผลตรวจสอบไปยังกลุ่มผู้สั่งซื้อปุ๋ยจากโรงงานข้างต้น ซึ่งพบว่าหนึ่งในจำนวนนั้นมีกลุ่มสหกรณ์การตลาดหลายแห่งเป็นผู้สั่งซื้อปุ๋ยปลอมดังกล่าวด้วย จึงได้ประสานและประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้สั่งซื้อทั้งรายใหญ่และรายย่อยทั่วประเทศ ให้มีการตรวจสอบอย่างรัดกุมก่อนนำไปจำหน่ายให้กับเกษตรกร เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิต และไม่ตกเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการผลิตหรือจำหน่ายปุ๋ยปลอม แต่อย่างไรก็ดี ทางคณะกรรมการฯ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ปุ๋ยที่ถูกทำปลอมในการเข้าแจ้งความกับกองปราบปราม เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลืออีกช่องทางหนึ่งด้วย นายธีระชัย กล่าวต่อไปว่า การดำเนินงานของคณะทำงานทั้งสองชุดอาจประสบปัญหาในด้านข้อกฎหมายและการบังคับใช้อยู่บ้าง เนื่องจากผู้กระทำความผิดบางรายเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ หรือมีการปิดบังอำพรางเจ้าของโรงงานที่กระทำความผิดที่แท้จริงเอาไว้ ดังนั้น จึงจะรวบรวมข้อมูลอุปสรรคต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการที่จะเชื่อมโยงความร่วมมือ ข้อกฎหมายหรือระเบียบที่กระทรวงอื่นๆ มีอำนาจหน้าที่ เข้ามาร่วมขับเคลื่อนปฏิบัติการตรวจสอบและเอาผิดกับผู้ผลิตปุ๋ยปลอมได้อย่างเต็มที่ อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน กฎหมายโรงงาน กฎหมายทางด้านพาณิชย์ ฯลฯ ทั้งนี้ เมื่อประกอบกับการดำเนินงานของคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อติดตามตรวจสอบร้านจำหน่ายปุ๋ยและวัตถุอันตรายทางการเกษตรปลอม ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน ที่กำลังอยู่ในระหว่างประสานความร่วมมือไปยังกระทรวงมหาดไทย และคาดว่าจะจัดตั้งขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้นี้ จะช่วยเอื้อประโยชน์ให้การตรวจจับปุ๋ยปลอม และการดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนเกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการบูรณาการบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าด้วยกัน “นอกจากจะเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ผลิตปุ๋ยปลอมแล้ว ทางกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตร จะเร่งขยายจำนวนร้านค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานคุณภาพ (Q) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายปัจจัยทางการผลิตที่เกษตรกรจะมั่นใจและเชื่อถือได้ในคุณภาพ ส่วนฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูเริ่มต้นแห่งการเพาะปลูกนี้ นอกจากจะต้องตรวจสอบเรื่องปุ๋ยปลอมแล้ว เกษตรกรยังต้องระวังในเรื่องของยาปราบวัชพืชที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะส่งคณะทำงานลงพื้นที่และสืบทราบเบาะแสอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่อีกด้วย” นายธีระชัย กล่าว  
อ่าน:1177 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
อยากให้มีเนื้อหา หรือระบบอะไรใน FarmKaset.org แสดงความคิดเห็นไว้ที่นี่เลยครับ
203.152.57.5: 2563/06/26 11:28:21
อยากให้มีเนื้อหา หรือระบบอะไรใน FarmKaset.org แสดงความคิดเห็นไว้ที่นี่เลยครับ
อยากให้มีเนื้อหา หรือระบบอะไรใน FarmKaset.com แสดงความคิดเห็นไว้ที่นี่เลยครับ หรืออาจจะเพิ่มเป็นหัวห้อใหม่ในกระดานนี้เลยก็ดีครับ จะได้มีคนมาออกความคิดเห็น เห็นด้วยหรือไม่กับความคิดของคุณได้ด้วย

!!อย่าลืม ทิ้ง e-mail หรือ หมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยนะครับ

หากความคิดของท่านใด เป็นไอเดียที่ดี เราจะได้ติดต่อกลับไป ขออนุญาติกับท่านเจ้าของความคิด เพื่อปรับปรุงเป็นเนื้หา หรือข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ ฟาร์มเกษตรดอทคอมครับ

ทางฟาร์มเกษตรในเบื้องต้น อาจจะไม่มีอะไรตอบแทนความคิดดีๆของคุณได้ แต่เราจะอ้างอิงไว้ในหน้า
http://www.farmkaset.com/contents/category.aspx?content=10
เพื่อแสดงว่า ความคิดที่ได้กลายมาเป็นเนื้อหา หรือระบบบนเว็บไซต์ ฟาร์มเกษตร ได้ความกรุณาแนะนำมาจากใคร

เราพยายามปรับปรุงเนื้อหา ให้ตอบรับความต้องการด้านเกษตรกรรมตลอดเวลา แต่ทางเรายังมีความรู้น้อย เพราะความรู้ด้านเกษตรกรรม มีมากมายหลายด้าน เราเพียงฝ่ายเดียว ไม่อาจจะทำเนื้อหา ให้ตอบสนองความต้องการของทุกคนได้ อย่างเช่นเว็บบอร์ด คุณอยากจะให้มีกระดานสนทนาเกี่ยวกับอะไรเพิ่มขึ้นมา ก็แจ้งมาได้เลยนะครับ เราจะสร้างขึ้นมาให้

ฟาร์มเกษตรขอขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็น แม้จะเป็นความเห็นในเรื่องเล็กๆน้อยๆ ก็แนะนำได้ทุกอย่างครับ
อยากให้มีเนื้อหา หรือระบบอะไรใน FarmKaset.org แสดงความคิดเห็นไว้ที่นี่เลยครับ
อ่าน:7135 | ความคิดเห็น:30 | แสดงความคิดเห็น
ขาย ขายม้าแข่งจากนิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย
203.144.211.51: 2553/02/20 10:47:38
ขาย ขายม้าแข่งจากนิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย
ขายม้าแข่งจากนิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย 
เราเป็นเจ้าของคอกม้าจากนิวซีแลนด์ 
สามารถจะหาพันธุ์ม้าดี ๆ ให้ท่านจาก 
นิวซีแลนด์และออสเตรเลียได้ ขณะนี้ 
เรามีม้าอยู่ในคอกของตัวเองสามารถจะ 
จัดส่งได้หลังจากที่ตกลงกันแล้ว 
ประมาณ 50 ตัว 
เป็นม้าที่อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
หรือม้าที่กำลังใช้แข่งอยู่ 
หรือม้าที่ไม่ใช้แข่งแล้วอายุ 
ประมาณ 5-6 ปี 
ซึ่งจะมีราคาที่ถูกพอสมควร 
ซึ่งม้าตั้งแต่ 5-6 ปีดังกล่าวสามารถ 
ส่งได้ทันที ทางเราจะมีรูปภาพและ 
ประวัติม้าทุกตัว หากท่านสนใจ 
หรือต้องการพันธุ์ม้าใด 
โปรดติดต่อคุยกับเราได้ที่ 
asian@mthai.com asian@mthai.com 
หรือฟอร์มเมล์ 
http://www.thaimanage.com/mail/horse/ 

หรือมาชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ 

http://horse.boxchart.com/ 
ขาย ขายม้าแข่งจากนิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย
อ่าน:8317 | ความคิดเห็น:2 | แสดงความคิดเห็น
ขายไก่ชนเหล่าป่าก๋อย100 สีด่างเบญจรงค์ ราคา2000
203.144.211.51: 2555/07/30 17:03:00
ขายไก่ชนเหล่าป่าก๋อย100 สีด่างเบญจรงค์ ราคา2000
ขายไก่ชนเหล่าป่าก๋อย100 สีด่างเบญจรงค์ ราคา2000 อายุ 1ปีกว่า สถิติ 1ไฟต์ ตีพม่าตายคาสนาม 

ขายไก่ชนเหล่าป่าก๋อย100 สีด่างเบญจรงค์ ราคา2000 อายุ 1ปีกว่า สถิติ 1ไฟต์ ตีพม่าตายคาสนาม เดือยยาวมาก น้ำหนัก 2.5 บ้านอบู่บางแค กทม. รูปที่ถ่ายตอนไก่อายุ ไม่ถึง9เดือน ตอนนี้ไก่สวยกว่า

084-6570349
ขายไก่ชนเหล่าป่าก๋อย100 สีด่างเบญจรงค์ ราคา2000
อ่าน:46486 | ความคิดเห็น:22 | แสดงความคิดเห็น
ต้นตะกู ต้นไม้มหัศจรรย์ 
203.144.211.51: 2553/02/20 10:47:38
ต้นตะกู ต้นไม้มหัศจรรย์ 
ต้นตะกู ต้นไม้มหัศจรรย์ 

พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ปลูกเพียง 3-5 ปี จะได้ไม้ยืนต้นสูงขนาด 15-30 เซนติเมตร สามารถนำมาแปรรูปเป็นไม้กระดาน ทำผ้าเพดาน เสาบ้าน หน้าต่างไม้อัด ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้ทุกชนิด 

สนใจปลูกต้นตะกู และต้องการซื้อพันธุ์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ปรับปรุงแท้  ราคาไม่แพง

อาจารย์สมาน  รัญระนา 87 ซอย 2 บ้านท่าสะอาด อำเภอ พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 

โทร : 087-2187991
ต้นตะกู ต้นไม้มหัศจรรย์ 
อ่าน:4097 | ความคิดเห็น:10 | แสดงความคิดเห็น
เกษตรฯ เร่งฟื้นสถานที่จัดงานพืชสวนโลกสร้างรายได้คุ้มการลงทุน โชว์จุดแข็งสถานที่ดึงนักท่องเที่ยว
203.152.57.5: 2563/06/20 11:22:04
เกษตรฯ เร่งฟื้นสถานที่จัดงานพืชสวนโลกสร้างรายได้คุ้มการลงทุน โชว์จุดแข็งสถานที่ดึงนักท่องเที่ยว
“เกษตรฯ” เร่งฟื้นสถานที่จัดงานพืชสวนโลกสร้างรายได้คุ้มการลงทุน โชว์จุดแข็งสถานที่ดึงนักท่องเที่ยว

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย ลงพื้นที่เชียงใหม่ เพื่อประชุมเตรียมฟื้นฟูสถานที่จัดงานพืชสวนโลก พร้อมเสนอจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ จากที่เคยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 27,000 ล้านบาท ภายใน 3 เดือน จึงเตรียมจัดกิจกรรมกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งปลายปีนี้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอแผนการขอใช้เงินรายได้จากการขายบัตรเพื่อปรับปรุงสวนและพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการพื้นที่โครงการสวน เฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ์ 2549 โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ว่า หลังจากที่คณะกรรมการอุทยานฯ มีมติให้เพิกถอนพื้นที่การจัดงานพืชสวนโลกออกจากเขตอุทยานตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.2551 ที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะทำเรื่องเสนอขอพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของสำนักวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อให้บริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว

ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้เสนอขอใช้งบประมาณที่เกิดจากรายได้จากการจัดงานพืชสวนโลกจำนวน 180 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่และบริหารจัดการ โดยจะนำเรื่องทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้นคาดว่าจะสามารถปรับปรุงพื้นที่และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมทันช่วงฤดูหนาวของปีนี้ ที่จะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ และใช้ประโยชน์จากพื้นที่งานพืชสวนโลกได้อย่างคุ้มค่าทั้งการเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

From: moac.go.th
อ่าน:2019 | ความคิดเห็น:0 | แสดงความคิดเห็น
2294 เรื่อง หน้าละ 10 รายการ 229 หน้า, หน้าที่ 230 มี 4 รายการ
|-Page 220 of 230-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
จำหน่ายรถแทรคเตอร์ ไคโอติ แมสซี่ ยันมาร์ วิสูตรเซอร์วิส
Update: 2563/06/18 14:58:12 - Views: 7030 | Ans: 1
จำหน่ายรถแทรคเตอร์ ไคโอติ แมสซี่ ยันมาร์ วิสูตรเซอร์วิส
รับจ้างทำโรงเรือนปลูกพืชแบบหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse)
Update: 2560/11/03 18:37:19 - Views: 12610 | Ans: 11
รับจ้างทำโรงเรือนปลูกพืชแบบหลังคาโค้ง(High Tunnel Greenhouse)
คำนิยม - ลูกค้าพูดถึงไอกี้บีที ลูกค้าท่านนี้ซื้อหลายอย่างเลยค่ะ
Update: 2563/02/06 15:13:39 - Views: 224 | Ans: 1
คำนิยม - ลูกค้าพูดถึงไอกี้บีที ลูกค้าท่านนี้ซื้อหลายอย่างเลยค่ะ
ขายรถดำนา คูโบต้า (kubota) 
Update: 2554/06/29 13:34:32 - Views: 3215 | Ans: 1
ขายรถดำนา คูโบต้า (kubota) 
Shaiyo Triple A group is exporter of high quality woodchips
Update: 2558/08/17 15:43:14 - Views: 1259 | Ans: 0
ไฟทอปธอรา (Phytophthora) ระบาดหนักในสวนยาง แก้ด้วย ไอเอส
Update: 2562/08/13 21:17:14 - Views: 160 | Ans: 0
ไฟทอปธอรา (Phytophthora) ระบาดหนักในสวนยาง แก้ด้วย ไอเอส
ไฟทอปธอรา (Phytophthora) ระบาดหนักในสวนยาง แก้ด้วย ไอเอส
จำหน่าย พันธุ์ตะไคร้ ตะไคร้หยวก ตะไคร้หอม ตะไคร้ต้น ข่าป่า ย่านาง ย่านางแดง หญ้าแฝกหอม กล้าไม้ พะยุง ยางนา ตะเคียน เต็ง รัง
Update: 2558/04/30 00:52:21 - Views: 23440 | Ans: 5
จำหน่าย พันธุ์ตะไคร้ ตะไคร้หยวก ตะไคร้หอม ตะไคร้ต้น ข่าป่า ย่านาง ย่านางแดง หญ้าแฝกหอม กล้าไม้ พะยุง ยางนา ตะเคียน เต็ง รัง
ปาล์มนำ้มันสายพันธุ์ CPI Hybrid
Update: 2558/09/22 16:56:16 - Views: 1158 | Ans: 0
ขอราคาอะไหล่รถไถ ฟอร์ด รุ่น 6600
Update: 2553/02/20 10:47:38 - Views: 6776 | Ans: 3
เที่ยวงานเกษตร และของดีท่ายาง ครั้งที่ 25
Update: 2559/02/18 13:41:53 - Views: 1042 | Ans: 0
© FarmKaset.ORG