FarmKaset.ORG wiki เกษตร ที่ใครๆก็โพสได้
โพสเรื่องของคุณได้ที่ หน้าแรก
ชุดอุปกรณ์แก๊ส LPG สำหรับเครื่องยนต์เล็ก
110.168.96.239 2557/07/07 11:53:27 , View: 2302, Post: 6, e

เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการที่จะเปลี่ยนระบบจากระบบการใช้เบนซิน มาเป็นระบบแก๊ส สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่ 5.5 – 13 แรง เหมาะกับเครื่องยนต์ที่ใช้งานในประเภทเครื่องปั่นไฟ เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องยนต์การเกษตรต่าง ๆ  

อุปกรณ์ จะประกอบด้วย

1. หัวควบคุมปริมาณแก๊สเข้าเครื่องยนต์  ทำหน้าที่จ่ายแก๊สให้เครื่องยนต์ในปริมาณที่เครื่องยนต์ต้องการ  และจะปิดแก๊สอัตโนมัติ เมื่อมีการดับเครื่องยนต์

2. หัวควบคุมส่วนผสมแก๊ส อากาศ  ทำหน้าที่ควบคุมส่วนผสมระหว่างอากาศกับแก๊ส   ในสัดส่วนที่ถูกต้อง พอเหมาะเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

 

การใช้แก๊สช่วยให้ประหยัดได้อย่างไร ???

P ยืดอายุของน้ำมันเครื่องและหัวเทียน  เพราะแก๊สเป็นเชื้อเพลิงที่บริสุทธิ์ เผาไหม้สมบูรณ์  มีเขม่าน้อย

P อัตราการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สจะน้อยกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน  ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์แก๊สยาวนานกว่า

P ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

P ประหยัดค่าเชื้อเพลิงมากกว่าการใช้น้ำมัน

 

สามารถติดตั้งเองได้หรือไม่ หรือติดตั้งยุ่งยากไหม ???

การติดตั้งสามารถทำเองได้ง่ายตามคู่มือ โดยไม่ต้องมีการเจาะ หรือแปลงสภาพใด ๆ ของเครื่องยนต์

นอกจากอุปกรณ์แก๊สเครื่องยนต์เล็กแล้ว สิ่งที่ท่านต้องเตรียมคือ

1. ถังแก๊ส  จะเป็นถังแก๊สบ้านทั่วไปขนาด 15 กก. หรือ 4-5 กก. ก็ได้

2. หัวปรับความดันแก๊ส  ทำหน้าที่ลดความดันแก๊สจากความดันสูงให้เป็นความดันต่ำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

 

สนใจติดต่อ 081-919-8161  คุณรัตนา   (เวลา 9.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์)

ชุดอุปกรณ์แก๊ส LPG สำหรับเครื่องยนต์เล็ก

อุปกรณ์แก๊สเครื่องยนต์เล็ก

เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการที่จะเปลี่ยนระบบจากระบบการใช้เบนซิน มาเป็นระบบแก๊ส
เพราะในอุปกรณ์ จะประกอบด้วย :

1. หัวควบคุมปริมาณแก๊สเข้าเครื่องยนต์ ทำหน้าที่จ่ายแก๊สให้เครื่องยนต์ในปริมาณที่เครื่องยนต์
ต้องการ และจะ ปิดแก๊สอัตโนมัติ เมื่อมีการดับเครื่องยนต์
2. หัวควบคุมส่วนผสมแก๊ส – อากาศ ทำหน้าที่ควบคุมส่วนผสมระหว่างอากาศกับแก๊สในสัดส่วน
ที่ถูกต้อง พอเหมาะเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

ติดตั้งง่าย
ยืดอายุของน้ำมันเครื่องและหัวเทียน
ลดอัตราการสึกหรอของเครื่องยนต์
ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
ใช้ได้กับถังแก๊สบ้านทั่วไป และถังปิกนิค

จำหน่ายทั้งราคาปลีก และราคาส่ง  โทร. 081-919-8161


124.120.154.234 2557/09/15 16:25:35 e
ชุดอุปกรณ์แก๊ส LPG สำหรับเครื่องยนต์เล็ก

เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการที่จะเปลี่ยนระบบจากระบบการใช้เบนซิน มาเป็นระบบแก๊ส สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่ 5.5 – 13 แรง เหมาะกับเครื่องยนต์ที่ใช้งานในประเภทเครื่องปั่นไฟ เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องยนต์การเกษตรต่าง ๆ  
อุปกรณ์ จะประกอบด้วย
1. หัวควบคุมปริมาณแก๊สเข้าเครื่องยนต์  ทำหน้าที่จ่ายแก๊สให้เครื่องยนต์ในปริมาณที่เครื่องยนต์ต้องการ  และจะปิดแก๊สอัตโนมัติ เมื่อมีการดับเครื่องยนต์
2. หัวควบคุมส่วนผสมแก๊ส – อากาศ  ทำหน้าที่ควบคุมส่วนผสมระหว่างอากาศกับแก๊ส   ในสัดส่วนที่ถูกต้อง พอเหมาะเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

การใช้แก๊สช่วยให้ประหยัดได้อย่างไร ???
 ยืดอายุของน้ำมันเครื่องและหัวเทียน  เพราะแก๊สเป็นเชื้อเพลิงที่บริสุทธิ์ เผาไหม้สมบูรณ์  มีเขม่าน้อย
 อัตราการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สจะน้อยกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน  ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์แก๊สยาวนานกว่า
 ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา 
 ประหยัดค่าเชื้อเพลิงมากกว่าการใช้น้ำมัน

สามารถติดตั้งเองได้หรือไม่ หรือติดตั้งยุ่งยากไหม ??? 
การติดตั้งสามารถทำเองได้ง่ายตามคู่มือ โดยไม่ต้องมีการเจาะ หรือแปลงสภาพใด ๆ ของเครื่องยนต์
นอกจากอุปกรณ์แก๊สเครื่องยนต์เล็กแล้ว สิ่งที่ท่านต้องเตรียมคือ 
1. ถังแก๊ส  จะเป็นถังแก๊สบ้านทั่วไปขนาด 15 กก. หรือ 4-5 กก. ก็ได้
2. หัวปรับความดันแก๊ส  ทำหน้าที่ลดความดันแก๊สจากความดันสูงให้เป็นความดันต่ำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

สนใจติดต่อ 081-919-8161  คุณรัตนา   (เวลา 9.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์)

110.169.226.197 2557/07/19 11:31:15 e
เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการที่จะเปลี่ยนระบบจากระบบการใช้เบนซิน มาเป็นระบบแก๊ส สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่ 5.5 – 13 แรง เหมาะกับเครื่องยนต์ที่ใช้งานในประเภทเครื่องปั่นไฟ เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องยนต์การเกษตรต่าง ๆ  
อุปกรณ์ จะประกอบด้วย
1. หัวควบคุมปริมาณแก๊สเข้าเครื่องยนต์  ทำหน้าที่จ่ายแก๊สให้เครื่องยนต์ในปริมาณที่เครื่องยนต์ต้องการ  และจะปิดแก๊สอัตโนมัติ เมื่อมีการดับเครื่องยนต์
2. หัวควบคุมส่วนผสมแก๊ส – อากาศ  ทำหน้าที่ควบคุมส่วนผสมระหว่างอากาศกับแก๊ส   ในสัดส่วนที่ถูกต้อง พอเหมาะเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

การใช้แก๊สช่วยให้ประหยัดได้อย่างไร ???
 ยืดอายุของน้ำมันเครื่องและหัวเทียน  เพราะแก๊สเป็นเชื้อเพลิงที่บริสุทธิ์ เผาไหม้สมบูรณ์  มีเขม่าน้อย
 อัตราการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สจะน้อยกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน  ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์แก๊สยาวนานกว่า
 ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา 
 ประหยัดค่าเชื้อเพลิงมากกว่าการใช้น้ำมัน

สามารถติดตั้งเองได้หรือไม่ หรือติดตั้งยุ่งยากไหม ??? 
การติดตั้งสามารถทำเองได้ง่ายตามคู่มือ โดยไม่ต้องมีการเจาะ หรือแปลงสภาพใด ๆ ของเครื่องยนต์
นอกจากอุปกรณ์แก๊สเครื่องยนต์เล็กแล้ว สิ่งที่ท่านต้องเตรียมคือ 
1. ถังแก๊ส  จะเป็นถังแก๊สบ้านทั่วไปขนาด 15 กก. หรือ 4-5 กก. ก็ได้
2. หัวปรับความดันแก๊ส  ทำหน้าที่ลดความดันแก๊สจากความดันสูงให้เป็นความดันต่ำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

สนใจติดต่อ 081-919-8161  คุณรัตนา   (เวลา 9.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์)

124.122.168.28 2557/07/18 10:49:09 e


ชุดอุปกรณ์แก๊ส LPG สำหรับเครื่องยนต์เล็ก

เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการที่จะเปลี่ยนระบบจากระบบการใช้เบนซิน มาเป็นระบบแก๊ส สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่ 5.5 – 13 แรง เหมาะกับเครื่องยนต์ที่ใช้งานในประเภทเครื่องปั่นไฟ เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องยนต์การเกษตรต่าง ๆ  
อุปกรณ์ จะประกอบด้วย
1. หัวควบคุมปริมาณแก๊สเข้าเครื่องยนต์  ทำหน้าที่จ่ายแก๊สให้เครื่องยนต์ในปริมาณที่เครื่องยนต์ต้องการ  และจะปิดแก๊สอัตโนมัติ เมื่อมีการดับเครื่องยนต์
2. หัวควบคุมส่วนผสมแก๊ส – อากาศ  ทำหน้าที่ควบคุมส่วนผสมระหว่างอากาศกับแก๊ส   ในสัดส่วนที่ถูกต้อง พอเหมาะเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

การใช้แก๊สช่วยให้ประหยัดได้อย่างไร ???
 ยืดอายุของน้ำมันเครื่องและหัวเทียน  เพราะแก๊สเป็นเชื้อเพลิงที่บริสุทธิ์ เผาไหม้สมบูรณ์  มีเขม่าน้อย
 อัตราการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สจะน้อยกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน  ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์แก๊สยาวนานกว่า
 ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา 
 ประหยัดค่าเชื้อเพลิงมากกว่าการใช้น้ำมัน

สามารถติดตั้งเองได้หรือไม่ หรือติดตั้งยุ่งยากไหม ??? 
การติดตั้งสามารถทำเองได้ง่ายตามคู่มือ โดยไม่ต้องมีการเจาะ หรือแปลงสภาพใด ๆ ของเครื่องยนต์
นอกจากอุปกรณ์แก๊สเครื่องยนต์เล็กแล้ว สิ่งที่ท่านต้องเตรียมคือ 
1. ถังแก๊ส  จะเป็นถังแก๊สบ้านทั่วไปขนาด 15 กก. หรือ 4-5 กก. ก็ได้
2. หัวปรับความดันแก๊ส  ทำหน้าที่ลดความดันแก๊สจากความดันสูงให้เป็นความดันต่ำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

สนใจติดต่อ 081-919-8161  คุณรัตนา   (เวลา 9.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์)
124.120.112.253 2557/07/16 11:28:42 e
เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการที่จะเปลี่ยนระบบจากระบบการใช้เบนซิน มาเป็นระบบแก๊ส สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่ 5.5 – 13 แรง เหมาะกับเครื่องยนต์ที่ใช้งานในประเภทเครื่องปั่นไฟ เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องยนต์การเกษตรต่าง ๆ  
อุปกรณ์ จะประกอบด้วย
1. หัวควบคุมปริมาณแก๊สเข้าเครื่องยนต์  ทำหน้าที่จ่ายแก๊สให้เครื่องยนต์ในปริมาณที่เครื่องยนต์ต้องการ  และจะปิดแก๊สอัตโนมัติ เมื่อมีการดับเครื่องยนต์
2. หัวควบคุมส่วนผสมแก๊ส – อากาศ  ทำหน้าที่ควบคุมส่วนผสมระหว่างอากาศกับแก๊ส   ในสัดส่วนที่ถูกต้อง พอเหมาะเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

การใช้แก๊สช่วยให้ประหยัดได้อย่างไร ???
 ยืดอายุของน้ำมันเครื่องและหัวเทียน  เพราะแก๊สเป็นเชื้อเพลิงที่บริสุทธิ์ เผาไหม้สมบูรณ์  มีเขม่าน้อย
 อัตราการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สจะน้อยกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน  ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์แก๊สยาวนานกว่า
 ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา 
 ประหยัดค่าเชื้อเพลิงมากกว่าการใช้น้ำมัน

สามารถติดตั้งเองได้หรือไม่ หรือติดตั้งยุ่งยากไหม ??? 
การติดตั้งสามารถทำเองได้ง่ายตามคู่มือ โดยไม่ต้องมีการเจาะ หรือแปลงสภาพใด ๆ ของเครื่องยนต์
นอกจากอุปกรณ์แก๊สเครื่องยนต์เล็กแล้ว สิ่งที่ท่านต้องเตรียมคือ 
1. ถังแก๊ส  จะเป็นถังแก๊สบ้านทั่วไปขนาด 15 กก. หรือ 4-5 กก. ก็ได้
2. หัวปรับความดันแก๊ส  ทำหน้าที่ลดความดันแก๊สจากความดันสูงให้เป็นความดันต่ำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

สนใจติดต่อ 081-919-8161  คุณรัตนา   (เวลา 9.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์)

124.120.181.109 2557/07/14 11:14:25 e
ชุดอุปกรณ์แก๊ส LPG สำหรับเครื่องยนต์เล็ก

เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการที่จะเปลี่ยนระบบจากระบบการใช้เบนซิน มาเป็นระบบแก๊ส สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่มีขนาดตั้งแต่ 5.5 – 13 แรง เหมาะกับเครื่องยนต์ที่ใช้งานในประเภทเครื่องปั่นไฟ เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องยนต์การเกษตรต่าง ๆ  
อุปกรณ์ จะประกอบด้วย
1. หัวควบคุมปริมาณแก๊สเข้าเครื่องยนต์  ทำหน้าที่จ่ายแก๊สให้เครื่องยนต์ในปริมาณที่เครื่องยนต์ต้องการ  และจะปิดแก๊สอัตโนมัติ เมื่อมีการดับเครื่องยนต์
2. หัวควบคุมส่วนผสมแก๊ส – อากาศ  ทำหน้าที่ควบคุมส่วนผสมระหว่างอากาศกับแก๊ส   ในสัดส่วนที่ถูกต้อง พอเหมาะเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด

การใช้แก๊สช่วยให้ประหยัดได้อย่างไร ???
 ยืดอายุของน้ำมันเครื่องและหัวเทียน  เพราะแก๊สเป็นเชื้อเพลิงที่บริสุทธิ์ เผาไหม้สมบูรณ์  มีเขม่าน้อย
 อัตราการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สจะน้อยกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน  ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์แก๊สยาวนานกว่า
 ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา 
 ประหยัดค่าเชื้อเพลิงมากกว่าการใช้น้ำมัน

สามารถติดตั้งเองได้หรือไม่ หรือติดตั้งยุ่งยากไหม ??? 
การติดตั้งสามารถทำเองได้ง่ายตามคู่มือ โดยไม่ต้องมีการเจาะ หรือแปลงสภาพใด ๆ ของเครื่องยนต์
นอกจากอุปกรณ์แก๊สเครื่องยนต์เล็กแล้ว สิ่งที่ท่านต้องเตรียมคือ 
1. ถังแก๊ส  จะเป็นถังแก๊สบ้านทั่วไปขนาด 15 กก. หรือ 4-5 กก. ก็ได้
2. หัวปรับความดันแก๊ส  ทำหน้าที่ลดความดันแก๊สจากความดันสูงให้เป็นความดันต่ำ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

สนใจติดต่อ 081-919-8161  คุณรัตนา   (เวลา 9.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์)

124.120.123.40 2557/07/11 12:12:32 e

line id FarmKaset คำนวณราคา และสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวเอง ง่ายๆ ส่งฟรีถึงบ้าน ชำระปลายทาง เฉพาะค่าสินค้า
เพียง.. กรอกตัวเลขจำนวนสินค้า หลังรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ (ตัวเลขเท่านั้น)
ดูโบรชัวร์ ข้อมูลรายะเอียดสินค้า คลิกที่นี่
หรือโทรสั่งซื้อได้ที่ 090-592-8614 หรือไลน์ไอดี FarmKaset

ไอเอส ขนาด 3ลิตร 900บาท
ยาอินทรีย์ ป้องกัน ยับยั้งโรค ใบไหม้ และโรคพืชต่างๆ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ใช้ได้กับทุกพืช
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 แกลลอนใช้ได้ประมาณ 12-15ไร่)
ซื้อ ไอเอส3ลิตร บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
แกลลอน
ไอเอส ขนาด 1ลิตร 450บาท
ยาอินทรีย์ ป้องกัน ยับยั้งโรค ใบไหม้ และโรคพืชต่างๆ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ใช้ได้กับทุกพืช
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ขวดใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ ไอเอส1ลิตร บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ขวด
มาคา ขนาด 1ลิตร 470บาท
ยาอินทรีย์ ป้องกัน และกำจัดเพลี้ยต่างๆ และแมลงจำพวกปากดูต่างๆ ใช้ได้กับทุกพืช
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ขวดใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ มาคา บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ขวด
ไอกี้-บีที ขนาด 500กรัม 490บาท
ยาชีวินทรีย์ ป้องกัน กำจัดหนอนต่างๆ กำจัดได้ทุกหนอน ใช้ได้กับทุกพืช
อัตราผสม 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร (1 กระปุกใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ ไอกี้-บีที บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
กระปุก
FK-1 บรรจุ 2กิโลกรัม 890บาท
ปุ๋ยเร่งโต เสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรง เร่งพืชฟื้นตัวจากการเข้าทำลายของโรคและแมลง ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
อัตราผสม แกะกล่องมามี 2 ถุง ใช้ถุงแรก 50กรัม ถุงที่สอง 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร (1 กล่องใช้ได้ประมาณ 5ไร่)
ซื้อ FK-1 บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
กล่อง
FK-3 บรรจุ 2กิโลกรัม 950บาท
ปุ๋ยเร่งผลผลิต เพิ่มขนาด เพิ่มน้ำหนัก ใช้ได้กับพืชออกผลทุกชนิด
อัตราผสม ใช้ถุงแรก 50กรัม ถุงที่สอง 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร (1 กล่องใช้ได้ประมาณ 5ไร่)
ซื้อ FK-3 บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ชุด
FK-3C บรรจุ 2กิโลกรัม 950บาท
ปุ๋ยระเบิดหัวมันสำปะหลัง เร่งน้ำหนัก เพิ่มขนาดหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
อัตราผสม แกะกล่องมามี 2 ถุง ใช้ถุงแรก 50กรัม ถุงที่สอง 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร (1 กล่องใช้ได้ประมาณ 5ไร่)
ซื้อ FK-3C บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
กล่อง
FK-3R บรรจุ 2กิโลกรัม 950บาท
ปุ๋ยเร่งผลผผลิตข้าว ข้าวรวงยาว เมล็ดเต็ม ได้น้ำหนักดี ผลผลิตสูง
อัตราผสม แกะกล่องมามี 2 ถุง ใช้ถุงแรก 50กรัม ถุงที่สอง 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร (1 กล่องใช้ได้ประมาณ 5ไร่)
ซื้อ FK-3R บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
กล่อง
FK-3S บรรจุ 2กิโลกรัม 950บาท
ปุ๋ยเร่งผลผลิตอ้อย อ้อยย่างปล้องสูง ลำโต น้ำหนักดี เร่งค่าความหวาน หรือค่า CCS ขายได้ราคา
อัตราผสม แกะกล่องมามี 2 ถุง ใช้ถุงแรก 50กรัม ถุงที่สอง 50กรัม ต่อน้ำ 20ลิตร (1 กล่องใช้ได้ประมาณ 5ไร่)
FK-3S บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
กล่อง
กู๊ดโซค ขนาด 500ซีซี 430บาท
น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เร่งราก ป้องกันโรค เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก ใช้จุ่มท่อนพันธุ์ก่อนปลูก
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ขวดใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ กู๊ดโซค บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ขวด
บูสเตอร์เงิน ขนาด 1ลิตร 310บาท
เพิ่มความเขียว เพิ่มความต้านทาน ให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดี พืชสมบูร์ณ์แข็งแรง อุดมไปด้วย ธาตุเหล็ก ธาตุสังกะสี ใช้ได้กับทุกพืช
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ขวดใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ บูสเตอร์เงิน บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ขวด
บูสเตอร์ส้ม ขนาด 1ลิตร 320บาท
เร่งผลผลิต เพิ่มขนาดผล เพิ่มสำน้ำหนัก สำหรับพืชออกผลทุกชนิด
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ขวดใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ บูสเตอร์ส้ม บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ขวด
ปุ๋ยน้ำ นาโนอะมิโน ขนาด 1ลิตร 290บาท
ตัวนี้เหม็นมาก เหม็นแบบอินทรีย์ชีวภาพ ไม่ได้เหม็นแบบเคมี แต่ใช้ดีมากเลย เร่งโต พืชเขียว โตไว แข็งแรง ใช้ได้กับทุกพืช
อัตราผสม 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ขวดใช้ได้ประมาณ 3-5ไร่)
ซื้อ นาโนอะมิโน บนลาซาด้า คลิก
จำนวน
 
ขวด
ย่อยสลายตอซังฟางข้าว ไอซี-คิท ขนาด 2ลิตร 640บาท
ชุดย่อยสลายต่อซังฟางข้าว ลดข้าวดีด ข้าวปน คืนไนโตรเจนให้กับดิน
อัตราผสม มีสองขวด ใช้พร้อมกัน ขวดละ 50ซีซี ต่อน้ำ 20ลิตร (1 ชุดใช้ได้ประมาณ 5ไร่)
จำนวน
 
ชุด
ความคิดเห็นของคุณ
   
ติดตามสินค้าที่คุณสั่ง
คุณ ธงชัย โตงาม, พุธ 12 สิงหาคม 2563 18:38:34, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
คุณ ปกรณ์ วัฒนวิภัทรเจริญ, พุธ 12 สิงหาคม 2563 11:19:40, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
คุณ สยาม เมืองมา , พุธ 12 สิงหาคม 2563 09:08:53, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
คุณ เกรียงศักดิ์ เพียแก้ว , อังคาร 11 สิงหาคม 2563 16:22:12, เลขจัดส่ง SMAM000รออัพเดท
คุณ กัญญารัตน์ กาหวาย, อังคาร 11 สิงหาคม 2563 12:30:51, เลขจัดส่ง SMAM000205169
คุณ สุวรรณ ศรีสุข, อังคาร 11 สิงหาคม 2563 10:52:38, เลขจัดส่ง SMAM000205171
คุณ นัครินทร์ ชินรัตน์, อังคาร 11 สิงหาคม 2563 09:08:01, เลขจัดส่ง SMAM000205173
คุณ ภิญโญ ก้งจี้, จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 18:46:06, เลขจัดส่ง SMAM000205172
คุณ ภูชิต อาริสาโพธิ์ , จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 16:43:15, เลขจัดส่ง SMAM000205170
คุณ กมลวรรณ ธรรมวิเศษ, จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 15:21:27, เลขจัดส่ง SMAM000205174
ดูรายการจัดส่งทั้งหมด
คุยกับคุณวินน์ สุทธิเดช ผู้บริหาร ICD มุกดาหาร และวอวิศโฮม อำนาจเจริญ - Piyamas Live ปิยะมาศ บัวแก้ว
Update: 2563/05/21 15:21:33 - Views: 56 | Ans: 0
คุยกับคุณวินน์ สุทธิเดช ผู้บริหาร ICD มุกดาหาร และวอวิศโฮม อำนาจเจริญ - Piyamas Live ปิยะมาศ บัวแก้ว
อาหารเสริม 1 เดียว ที่ใช้ได้ ทั้งสัตว์และพืช ในอัตราส่วนที่ 1 ขีด ต่ออาหารสัตว์ 10 -30 กิโลกรัม 086 731 4922
Update: 2558/11/02 20:15:43 - Views: 1098 | Ans: 0
คำนิยม - ลูกค้า ไอกี้บีที กำจัดหนอนปลอดสารพิษ
Update: 2562/09/15 21:25:45 - Views: 232 | Ans: 0
คำนิยม - ลูกค้า ไอกี้บีที กำจัดหนอนปลอดสารพิษ
น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง กู๊ดโซค ปุ๋ยเร่งโตมันสำปะหลัง FK-1 และ ปุ๋ยเร่งผลผลิตมันสำปะหลัง FK3C
Update: 2563/07/03 12:33:28 - Views: 54 | Ans: 0
ปัญหา ของทุเรียน อย่างหนึ่งคือปัญหำโรครากเน่าโคนเน่ำทุเรียน สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora
Update: 2563/05/18 09:53:58 - Views: 162 | Ans: 0
ปัญหา ของทุเรียน อย่างหนึ่งคือปัญหำโรครากเน่าโคนเน่ำทุเรียน สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora
ต้องการขายบ้านในตัวเมืองฉะเชิงเทราด่วน
Update: 2554/06/28 11:28:56 - Views: 3086 | Ans: 0
408 มีใบรับรอง 3001 ใบรับรอง PB350 ใบรับอง ราคาถูก ปี 57
Update: 2563/06/19 10:07:54 - Views: 2615 | Ans: 3
408 มีใบรับรอง 3001 ใบรับรอง PB350 ใบรับอง ราคาถูก ปี 57
เมล็ดผักสลัดถุงละ 20 บาท เท่านั้น 
Update: 2554/08/22 12:39:09 - Views: 3280 | Ans: 0
จำหน่ายถาดเพาะกล้าข้าว
Update: 2559/05/24 20:13:45 - Views: 16442 | Ans: 87
จำหน่ายถาดเพาะกล้าข้าว
ขายกล้ายางพันธุ์มาเลย์เซีย 3001 ต้นโตไวจริงๆคับ ก่อนเชื่อแวะชมแปลงก่อนได้คับ จันทบุรี อำเภอ ขลุง 
Update: 2556/03/19 00:10:16 - Views: 2748 | Ans: 1
ขายกล้ายางพันธุ์มาเลย์เซีย 3001 ต้นโตไวจริงๆคับ ก่อนเชื่อแวะชมแปลงก่อนได้คับ จันทบุรี อำเภอ ขลุง 
© FarmKaset.ORG