ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 2031 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

วางแผนใช้น้ำหน้าแล้ง และแก้ไขพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

วางแผนใช้น้ำหน้าแล้ง และแก้ไขพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

เกษตรฯ สั่งกระชับแผนใช้น้ำหน้าแล้ง พร้อมเร่งเดินหน้าโครงการแก้ไขน้ำท่วมใต้พื้นที่ซ้ำซาก

data-ad-format="autorelaxed">

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ต้องการใช้น้ำในฤดูแล้ง ในทุกโครงการชลประทานให้บริหารการใช้น้ำให้เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะการทำนาปรังรอบที่ 2  ขณะเดียวกันให้เร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในภาคใต้ในพื้นที่ท่วมซ้ำซากเพื่อให้ทันกับฤดูฝนหน้าปีนี้ ซึ่งจะเริ่มแผนยุทธศาสตร์น้ำให้เร็วขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่วิกฤต ในปีนี้ให้ใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัด 1.9 แสนล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติไว้ให้แต่ละจังหวัดเสนอโครงการที่แต่ละพื้นที่ต้องการ ซึ่งเบื้องต้นอนุมัติงบแล้ว 1.1 แสนล้านบาท ส่วนมากเป็นโครงการด้านน้ำ

 

สำหรับภาพรวมน้ำใช้การได้ใน 34 เขื่อนหลัก ณ วันที่   30 ม.ค. 2560 มีน้ำใช้การได้ 23,947 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มากกว่าปีที่แล้ว 9,269 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ปริมาณน้ำใช้การใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยามีน้ำใช้การได้ 8,252 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 4,795 ล้าน ลบ.ม.

 

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่าในที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 24 ม.ค. กระทรวงเกษตรฯ ได้รายงานแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านเกษตรของปี  2559/2560 โดยประเมินพื้นที่เพาะปลูกที่มีความเสี่ยงภัยแล้งด้านเกษตรที่ต้องติดตามอย่าง ใกล้ชิดรวม 9.2 แสนไร่ แยกเป็นการเพาะปลูกไม้ยืนต้น  4.5 แสนไร่ และพืชไร่อายุยาว 4.7 แสนไร่ ซึ่งจะประสานขอความร่วมมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับพื้นที่เป้าหมายสำหรับการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลตามงบประมาณปี 2560 เข้าไปรองรับ

 

ด้านการลดความเสี่ยงกำหนดแผนจัดสรรน้ำนั้น จะมีการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ค. 2560 รวม 17,661 ล้าน ลบ.ม. แยกตามเป็น 1.การจัดสรรเพื่ออุปโภคบริโภค  2,339 ล้าน ลบ.ม. 2.เพื่อการรักษาระบบนิเวศ 5,743 ล้าน ลบ.ม. และ 3.เพื่อการเกษตร 9,579 ล้าน ลบ.ม. ส่วนที่เหลือเป็นการสำรองไปยังช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค.

สำหรับการปลูกพืชฤดูแล้งนั้นฤดูกาลปี 2559/2560 จะมีการเพาะปลูก 12.57 ล้านไร่ แยกเป็น 1.การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 10.05 ล้านไร่ แบ่งเป็นข้าวนาปรัง 6.74 ล้านไร่ พืชไร่-พืชผัก 3.31 ล้านไร่ และ 2.การส่งเสริมปลูกพืชอื่นแทนการปลูกข้าวนาปรัง 2.52 ล้านไร่ ได้แก่ ข้าวโพด 2 ล้านไร่ พืชหลากหลาย 3.2 แสนไร่ และพืชปุ๋ยสด 2 แสนไร่

 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการเตรียมความพร้อมทั้งการให้ความรู้และการลงทุน ได้แก่ การจัดทำแผนชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง โครงการยกระดับหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ มาตรการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำใน พื้นที่ในและนอกเขตชลประทาน

 

source: posttoday.com/biz/gov/478496


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 2031 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
ประธาน กฟก.เฉพาะกิจ สั่งเข้มเร่งเครื่องหนี้เร่งด่วนให้เสร็จตามกำหนด
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และเสนอแหล่งเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการหนี้เกษตรกร
อ่านแล้ว: 674
47 จังหวัด เสี่ยง! น้ำท่วมขัง 2.88 ล้านไร่
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอย่างเป็นทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งกำหนดแนวทาง
อ่านแล้ว: 365
งบฟื้นฟูอาชีพ คืบหน้า สมาชิก กฟก.ขอรับงบการสนับสนุนประมาณกว่า 52 ล้านบาท
พัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพการฟื้นฟูอาชีพ แยกเป็นประเภทเงินอุดหนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท จังหวัดละ 16 โครงการ
อ่านแล้ว: 404
ปี 60 กฟก. เดินหน้ารักษาที่ดินให้เกษตรกร 2 ไตรมาส คืนกว่า 4 พันไร่
ปัจจุบัน กฟก. ได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 28,818 ราย เป็นเงินรวม 5,968,312,576.24 บาท แยกเป็นสถาบันเจ้าหนี้..
อ่านแล้ว: 443
ชดเชยรายได้ 3 ปีแรก จูงใจชาวนาหันปลูกพืชอินทรีย์ 5 ปี เปลี่ยนพื้นที่ 1 ล้านไร่
รัฐจะให้เงินชดเชยในปีแรก 2,000 บาท/ไร่ ปีที่ 2 ให้เงินชดเชย 3,000 บาท/ไร่ และปีที่ 3 ให้เงินชดเชย 4,000 บาท/ไร่..
อ่านแล้ว: 508
เพิ่งตื่น! ยกเลิกใช้ยาฆ่าแมลง 2 ตัว พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส
หลายประเทศทั่วโลกเลิกใช้นานแล้ว บ้านเราเพิ่งประกาศ ห้ามใช้เด็ดขาด ชี้ พาราควอตพิษเฉียบพลันสูงและไม่มียาถอน และคลอร์ไพ..
อ่านแล้ว: 862
บิ๊กฉัตร ยันน้ำเขื่อนมีพอใช้ถึงเดือน พ.ย. แต่ขอช่วยประหยัด
รมว.เกษตรฯ สั่งกรมฝนหลวงเติมน้ำเขื่อน มั่นใจน้ำมีพอใช้ แต่ประชาชนต้องร่วมกันประหยัด งดทำนารอบ3
อ่านแล้ว: 1041
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X