ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
บทความนี้อยู่ในหมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 695 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

โครงการมหกรรมสินค้าเกษตรกรสมาชิก กฟก.

โครงการมหกรรมสินค้าเกษตรกรสมาชิก กฟก.

เส้นทางพัฒนา สู่อนาคตเกษตรแปรรูป เอสเอ็มอี 4.0 งานที่ทำให้เกษตรกร ได้มีโอกาสยาย และประชาสัมพันธ์สินค้า..

data-ad-format="autorelaxed">

เพราะเป็นเรื่องของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ การออกบูธจำหน่ายสินค้าครั้งนี้ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจแบบไม่ธรรมดา เพราะนอกจากจะเป็นการออกร้านขายสินค้าทั่ว ๆ ไปแล้ว ในเชิงของพัฒนาก็เป็นส่วนที่ได้รับการกล่าวขานถึงเป็นอย่างมาก ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี สำหรับ “โครงการมหกรรมสินค้าเกษตรกรสมาชิก กฟก.” ที่จัดโดย สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หรือ กฟก. ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2559 ช่วงเวลา 09:00-21:00 น. (รวม 10 วัน) ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


ซึ่งทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ต่างพึงพอใจกับงานดี ๆ แบบนี้ งานที่ทำให้เกษตรกรได้มีโอกาส ขายและประชาสัมพันธ์สินค้าหลากหลาย และที่สำคัญไปกว่านั้น คือ ได้โชว์ศักยภาพของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ที่ถือว่า มีการพัฒนาปรับตัวไปในทางที่ดี และ เพียงพอที่จะแข่งขันทางการตลาดได้ในระดับหนึ่ง


จากสินค้าเกษตรแบบบ้านๆ แบบธรรมดาๆ ข้าวก็ข้าว กล้วยก็กล้วย มะม่วงก็มะม่วง ในงาน “โครงการมหกรรมสินค้าเกษตรกรสมาชิก กฟก.” ที่กำแพงแสน ก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่เป็นกุญแจสู่อนาคต เมื่อข้าวกลายเป็นข้าวไรซ์เบอรี่ เมื่อกล้วยใส่แพคเก็จจิ้งหรูหรา เรียกว่า ขยับเข้าใกล้ SMEs มากยิ่งขึ้น !


นายวัชระพันธุ์  จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ กล่าวว่า “สำหรับงาน โครงการมหกรรมสินค้าเกษตรกรสมาชิก กฟก. เกิดจาก กฟก.ได้ลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา และจะมีสมาชิกของกองทุนเข้าไปร่วมกับงานมหกรรมสินค้าเกษตรที่จัดอย่างต่อเนื่องมากว่า 14 ปีแล้ว มี กฟก. เข้าร่วมด้วย
ซึ่งในส่วนนี้ ทาง กฟก. ก็จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกของ กฟก. เพื่อให้สินค้ามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก่อนจะเข้าไปสู่ช่องทางการตลาดในเรื่องของการออกร้านในมหกรรมสินค้าเกษตรต่าง ๆ เพราะที่ผ่านมา กฟก.ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อน ครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยในส่วนของสมาชิก กฟก. ก่อนที่จะเข้ามาในงานนี้ก็ต้องมีการอบรมเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะออกร้าน สำหรับในครั้งนี้ก็จะมากัน 85 ซุ้ม ทั้งหมด 33 จังหวัด มีทั้งส่วนของการเอาผลิตผลมาขาย มีทั้งกลุ่มที่แปรรูป และกลุ่มสร้างงานสร้างอาชีพ โดย 4 เดือนข้างหน้านี้ก็จะมีการออกร้านตลอดทั้ง 4 เดือน นับตั้งแต่เดือนนี้จนถึง ก.พ.2556 โดยครั้งต่อไปจะจัดที่เชียงใหม่ ขอนแก่น และที่พัทลุง กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ


สำหรับในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะจากงานดังกล่าวที่คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนประมาณ 2-3 ล้านบาทจากงานนี้ ทำให้เกษตรกรสมาชิก กฟก. มีรายได้ และเป็นที่น่ายินดีว่า ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของสมาชิก กฟก.ที่นำมาแสดงและจำหน่ายนั้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลายรายเริ่มเข้าสู่ความพร้อมของการเดินหน้าสู่ความเป็น เอสเอ็มอี ส่วนสินค้าที่เป็นผลิตผลจากภาคการเกษตรธรรมดา ๆ ก็เริ่มมีการพัฒนารูปแบบและพัฒนาทางการตลาดมากขึ้น บวกกับการจัดงานดังกล่าวเป็นการช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น ทำให้เห็นถึงพัฒนาการตรงนี้ได้อย่างชัดเจน” เลขา กฟก.กล่าว


จากช่องทางการทำการตลาดที่มีมากขึ้น ผ่าน “โครงการมหกรรมสินค้าเกษตรกรสมาชิก กฟก.” รวมถึงการได้รับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนารูปแบบ จากสินค้าเกษตรธรรมดาสู่สินค้าเกษตรแปรรูป เป็นจุดสังเกตที่ทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของภาคเกษตรไทย โดยเฉพาะจาก สินค้าและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของสมาชิก กฟก.อย่างมีนัยยะ
เลขา กฟก.กล่าวถึงตัวอย่างในส่วนนี้ว่า “ที่เห็นชัดและยกตัวอย่างได้เลยคือเรื่องของ ข้าวขาว ที่กลายมาเป็นข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้องและมีแนวทางการทำการตลาดในรูปแบบใหม่ ต่างจากการทำการตลาดด้วยการขายข้าวขาวแบบเดิม ๆ ตรงนี้ชุมชนสมาชิก กฟก.ก็ไปติดตามค้นคว้า และทาง กฟก.เองก็สนับสนุนทั้งในส่วนของข้อมูลด้านวิชาการผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการให้การสนับสนุนเรื่องของทุน เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีโอกาสในการสร้างฐานการตลาดมากยิ่งขึ้น


วันนี้ กฟก.ลงไปช่วยให้ชุมชนเกษตรกรเครือข่าย ในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับผลิตภัณฑ์ เพราะการจะก้าวไปถึงความเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปและก้าวไปถึงความเป็น เอสเอ็มอี จะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง เพื่อเข้าสู่ระดับประเทศและระดับสากล ในเวลานี้ถือได้ว่าอยู่ในระดับการพัฒนาจากท้องถิ่น และพยายามพัฒนาผ่านรูปแบบของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การสร้างการพัฒนาอย่างมีระบบ” นายวัชระพันธุ์ กล่าว
จนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า วันนี้สินค้าเกษตรจากสมาชิก กฟก.ที่นำมาออกร้านนั้น เป็น สินค้า“เกษตรแบบธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา” ซึ่งกลายมาเป็นหนึ่งในความหวังอนาคตของผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรไทย ที่จับต้องได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมจากงานนี้ ....“โครงการมหกรรมสินค้าเกษตรกรสมาชิก กฟก.”

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.)


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 695 คน £

ส่งออกผลผลิตเกษตรไปยังต่างประเทศโดยตรง! ถ่ายรูปผลผลิตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ข้าว ทุเรียน มังคุด ผลไม้ต่างๆ แล้วโพสลง AECfocus.com ในห้อง Agriculture พร้อมให้ข้อมูลติดต่อกลับมายังคุณโดยละเอียด ที่อยู่ อีเมล์ เฟสบุ๊ค ไลน์ไอดี เบอร์ศัพท์ โดยให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
กลุ่มสหกรณ์พบ บิ๊กตู่ กดดันเปิดรับซื้อโซลาร์ฟาร์มเฟส2
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้เสนอปรับกระบวนการคัดเลือกรับซื้อไฟฟ้าใช้วิธีประมูล (บิดดิ้ง) จากเดิมใช้การจับสลา..
อ่านแล้ว: 184
ต้นปี 60 อ้อยโรงงาน-มันสำปะหลัง ผลผลิตออกตลาดมาก...
พบว่า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.35 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คือเดือนธันวาคม 2558 สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้แก่ ยาง..
อ่านแล้ว: 453
วางแผนใช้น้ำหน้าแล้ง และแก้ไขพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
เกษตรฯ สั่งกระชับแผนใช้น้ำหน้าแล้ง พร้อมเร่งเดินหน้าโครงการแก้ไขน้ำท่วมใต้พื้นที่ซ้ำซาก
อ่านแล้ว: 449
กางแผนอุ้มเกษตรกรใต้
กระทรวงเกษตรฯ กางแผนเยียวยาเกษตรกร 12 จังหวัดใต้ จัดงบกว่า 4,516 ล้าน
อ่านแล้ว: 493
เตรียมแจก สปก. เกษตรกร รายละ 6 ไร่ รวม 3 แสนกว่าไร่
เกษตรกรมีเฮ! จะได้ที่รายละ 6 ไร่ อีกเรื่อง พร้อมจ่อยึดคืนพื้นที่ ที่ไม่ถูกต้องอีก 2 แสน 3 หมื่นไร่ เพื่อแจกอย่างเป็นธรรม
อ่านแล้ว: 1909
ข้าวหอมมะลิ และผลไม้กระป๋องไทย ถูกกลั่นแกล้งโจมตีอย่างหนัก
ต่างชาติกำลังคิดอะไร? ผลไม้กระป๋องไทยถูกโจมตีว่าปนเปื้อน HIV ทางโซเชียลมีเดีย ก่อนหน้านี้ก็ว่าข้าวเราเป็นพลาสติก..
อ่านแล้ว: 761
งบหมื่นล้านบาท แก้น้ำท่วมนครศรีฯ
กระทรวงเกษตรฯ เสนอของบกลางหมื่นล้านบาท ทำคลองผันน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม จ.นครศรีธรรมราช จะดำเนินการ 2561
อ่านแล้ว: 441
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X