ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: เกษตรน่ารู้ | อ่านแล้ว 1933 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

เดินตามรอย กษัตริย์เกษตร 3 เกษตรกรสานพระราชปณิธาน

เดินตามรอย กษัตริย์เกษตร 3 เกษตรกรสานพระราชปณิธาน

หากจะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจ ของพระองค์ท่านที่ได้ทรงงานมาตลอด 70 ปี 4 เดือน ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย พระองค์ท่านทรงงานหนัก..

data-ad-format="autorelaxed">

ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นดั่ง "กษัตริย์เกษตร" นักพัฒนา ผู้ทรงงานส่งเสริมให้เกษตรกรและชาวนาไทย พสกนิกรทั้งประเทศอยู่ดีกินดี บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โดยนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ร่วมกับองค์กรหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมจัดงาน "มหัศจรรย์พันธุ์ข้าวมงคล พืชผลของพ่อ" ขึ้น เมื่อวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2559 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ บางกะปิ โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษ "โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยพระบารมี ชุบชีวีพสกนิกรไทย" และแนวคิดจาก 3 เกษตรกรตัวอย่าง ผู้เดินตามรอยพ่อจนประสบความสำเร็จ ด้วยหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" 

มิ่งขวัญ "ชาวนาไทย"

ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี กล่าวว่า หากจะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ได้ทรงงานมาตลอด 70 ปี 4 เดือน ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย พระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อเกษตรกรมาโดยตลอด ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเกี่ยวกับเกษตรกรรม อาชีพส่วนใหญ่ของพสกนิกร อันจะเห็นได้จากโครงการแรก ๆ ที่ได้ริเริ่มขึ้นนั้นเป็นเรื่องของ "ข้าว" และอาหารการกิน

โดยเฉพาะเรื่องข้าว พระองค์ท่านได้เริ่มต้นจากแปลงนาทดลองส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่ทรงดูแลด้วยพระองค์เองจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ กระทั่งโรงสีทดลองขนาดเล็กที่ทรงสร้างเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ชาวนาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งยังได้ฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรและชาวนาไทย "การทรงงานของพระองค์ท่านแทบไม่มีเวลาพัก ทรงงานจนมืดค่ำ บางแห่งฝนตกหนักก็ไม่ย่อท้อ ไม่เพียงแต่ต่างจังหวัด ในกรุงเทพฯบ่อยครั้งที่เกิดน้ำท่วม ทรงลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองเพื่อแนะนำวิธีการแก้ปัญหาโดยเฉพาะการสร้างแก้มลิง"

"กษัตริย์เกษตรศาสตร์"

นายสุธรรมจันทร์อ่อน
 เกษตรกรผู้เดินตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาถูกปลูกฝังการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยว คือ หวังผลผลิตมาก ๆ หวังได้เงินมาก ๆ เท่านั้น แต่พอทำมาสักระยะหนึ่งปรากฏว่า ด้วยบริบทการทำเกษตรเปลี่ยนไป เจอกับความเสี่ยง ต้นทุนที่สูงขึ้น รายได้ไม่สม่ำเสมอและลดลง ซึ่งผลผลิตลดลงจากภัยธรรมชาติ แม้แต่สภาพของดินก็ยังเสื่อมโทรม ตกอยู่ในสภาวะที่ไม่คุ้มทุน จึงคิดหาทางออก ทำอย่างไรที่จะปลดหนี้ได้จึงกลับมาฟังพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ของเรา พูดถึงเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มสนใจศึกษาหลายโครงการแล้วถอดบทเรียนว่า พระองค์ท่านมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร ปรากฏว่าพระองค์ท่านแก้ปัญหาแต่ละที่ไม่เหมือนกัน จึงมาดูบริบทต่าง ๆ โดยเริ่มจากตัวเองก่อน เห็นแนวคิดของพระองค์ท่านที่ทรงลองผิดลองถูกมาปรับใช้ จนกระทั่งตนสามารถปลดหนี้ มีเงินออม จนเป็นต้นแบบของเพื่อนเกษตรกร

แต่สิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากที่สุดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตตนได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สวนจิตรลดา ได้เห็นสิ่งที่พระองค์ท่านดำริไว้ ทรงคิดค้นการเกษตรเชิงธุรกิจ ทรงเลี้ยงโคนม ผสมผสานกับการปลูกหญ้า มีอาหารโคเองด้วยหลักการลดต้นทุน ว่ากันง่าย ๆ คือ พระองค์ทรงคิดตามหลักเศรษฐศาสตร์มาปรับใช้ในการเกษตร "ลดต้นทุนให้มาก ขายอย่างไรให้ได้ราคาสูง" แม้กระทั่งโรงสีข้าว พระองค์ท่านทรงทำนา ไม่ขายข้าวเปลือก คือสีข้าวเองก่อนแล้วค่อยไปขายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ แกลบ สร้างมูลค่าด้วยการอัดแกลบ แกลบถ่าน สามารถนำไปขายได้ราคาแพงกว่าข้าวสาร เปรียบเสมือนนักธุรกิจที่บริหารจัดการเป็น ตลอดต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ เพราะคำว่า เกษตรกร ไม่เพียงแต่ปลูกข้าวแล้วขายให้โรงสี แต่ต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการ แนวคิดทั้งหมดทำให้เห็นชัดเจนว่าการทำเกษตรเชิงธุรกิจอย่างไรถึงจะอยู่รอด ควบคู่ไปกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

"King of the Forest" ยางนา

นายณรงค์ สังขะโห เกษตรกรยางนา กล่าวว่า หากย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2504 ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถึงหลักกิโลเมตรที่ 176 พระองค์ให้หยุดรถยนต์พระที่นั่งขบวนเสด็จ แล้วลงไปเก็บลูกยางนา และตรัสว่า "ยางนา" มีแต่คนตัดใช้สอยทำการค้าขาย รังแต่จะหมดไป สมควรที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและทำการวิจัย หลังจากวันนั้นจึงนำมาปลูกที่สวนจิตรลดา กระทั่งไม้ยางนาของพระองค์ท่านได้เติบโตขึ้นทุกวัน ถึงปี พ.ศ. 2546 ก่อเกิดเป็นศูนย์ยางนา เสมือนกับว่า "ยางนามีค่าดั่งทองคำ" ให้ยางนาเป็นทรัพย์ เป็นสวัสดิการ ให้โตร่วมกันไปกับความพอเพียง ขอเพียงพื้นที่ 2 งาน มาปลูกต้นยางนา ฉะนั้น 15 ปี หนี้ที่สะสม ยางนาก็จัดการได้ เราโตมาด้วยกัน กับการทำเกษตรอื่น ๆ ควบคู่

"เลี้ยงปลาในนาข้าว"

นายขวัญชัย รักษาพันธ์
 ชาวนา จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า เกือบทั้งชีวิตตนได้ทำนามาตลอด ต่อสู้กับราคาข้าวตลอด รวมถึงปีนี้ข้าวหอมมะลิทำแล้วขาดทุน ดังนั้นจากนี้ไปจึงคิดว่า เราต้องปรับตัวโดยการทำข้าวกล้อง ให้คนไทยได้กินข้าวกล้อง เหมือนที่พระองค์ท่านทรงตรัสไว้

หากย้อนไปปี พ.ศ. 2496 พระองค์ได้นำปลามาเลี้ยงที่ประเทศไทย ครั้งนั้นกรมประมงได้ตั้ง "การเลี้ยงปลาในนาข้าว" เพื่อการเกษตรแบบผสมผสานลดความเสี่ยง ต่อมาปี พ.ศ. 2508 มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นได้นำปลานิลมาถวายพระองค์ท่าน ด้วยเหตุนี้ตนจึงได้นำหลักคิดนี้มาเลี้ยงปลาในนาข้าว ปีใดที่ข้าวราคาถูกก็เลี้ยงปลา

ส่วนเรื่องข้าว พระองค์ท่านเน้นหลักคิด ชาวนาต้องมีโรงสี สามารถผลิตข้าวกล้องได้ เพราะฉะนั้น วันนี้ตั้งใจไว้ว่าจะทำนาแล้วจำหน่ายทั้งข้าวขาวและข้าวกล้องควบคู่กัน "จากนี้ไปผมจะไม่ขายอย่างใดอย่างหนึ่ง ชาวนาไทยมีความสามารถ ชาวนาไทยเราต้องมีการแปรรูป เครื่องทำข้าว อนาคตชาวนาต้องแปรรูปข้าวได้ และข้าวกล้องก็มีคุณค่านับอนันต์ ดั่งพระองค์ท่านทรงโปรด"

 

source: prachachat.net/news_detail.php?newsid=1480493885


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 1933 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [เกษตรน่ารู้]:
เกษตรกรขานรับเกษตรทฤษฎีใหม่ ปรับวีถีทำเกษตร นำบัญชีช่วยวางแผนการผลิต ต่อยอดสู่ความสำเร็จ
ส่งเสริมให้เกษตรกร น้อมนำหลักเกษตรทฤษฏีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองได้จริง และเห็นผลเชิงประจักษ์อย่างชัดเจน จำนวน..
อ่านแล้ว: 137
เตือน 48 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้ง คาดปีนี้กว่า 7.6 ล้านไร่-2 เดือนเสียหายกว่า 233 ล.
พิษณุโลก เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ ตาก แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พะเยา เชียงราย สุโขทัย ลำปาง พิจิตร และอุทัยธานี คิด..
อ่านแล้ว: 1616
เดินตามรอย กษัตริย์เกษตร 3 เกษตรกรสานพระราชปณิธาน
หากจะกล่าวถึงพระราชกรณียกิจ ของพระองค์ท่านที่ได้ทรงงานมาตลอด 70 ปี 4 เดือน ไม่ใช่เรื่องที่ง่าย พระองค์ท่านทรงงานหนัก..
อ่านแล้ว: 1933
นักชีวเคมี ค้นพบการสกัดหนังกบ เพื่อใช้ในการพัฒนายาปฏิชีวนะ
แยกลูกโซ่โมเลกุลของโปรตีนที่สามารถฆ่าเชื้อโรคออกมา เพื่อใช้ในทางยุทธปัจจัย เนื่องจากทหารที่บาดเจ็บในสงครามอิรัก มักจะ..
อ่านแล้ว: 1899
ศูนย์เรียนรู้ชีววิถี กฟผ. แม่เมาะ จ.ลำปาง แหล่งอนุรักษ์วิถีชีวิตไทย
บนพื้นที่กว่า 25 ไร่ ภายในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ศูนย์เรียนรู้ชีววิถี มีทั้งแปลงทดลองการเพาะปลูก พืชผล และพืชผัก..
อ่านแล้ว: 1879
จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ สินค้าโครงการหลวง
ผ่านมาถึงปัจจุบัน เป้าหมายของโครงการหลวงยังคงมุ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร ควบคู่การให้ความรู้ในการทำการเกษตร..
อ่านแล้ว: 1799
ก่อนจะมาเป็น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำรินั้น จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างจริงจังและตรงจุด พ..
อ่านแล้ว: 1812
หมวด เกษตรน่ารู้ ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X
 ปิด X