ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
หมวด: มันสำปะหลัง | อ่านแล้ว 3504 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

แนวทางบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2559/60 ของจังหวัดเชียงใหม่

แนวทางบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2559/60 ของจังหวัดเชียงใหม่

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แนวทางบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 2559/60 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ รวม 4 โครงการ เพื่อช่วยเหลือ..

data-ad-format="autorelaxed">

แนวทางบริหารจัดการมันสำปะหลัง

คณะรัฐมนตรีอนุมัติแนวทางบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2559/60 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ รวม 4 โครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต

นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ในเรื่องการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2559/60 ทั้งหมด 4 โครงการ ดังนี้ โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดยลดลอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ของต้นเงินกู้รายละไม่เกิน 80,000 บาท แรกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง โดยจ่ายสินเชื่อแก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2559/60 จำนวน 10,000 รายๆ ละไม่เกิน 230,000 บาท วงเงินกู้รวมตามโครงการ จำนวน 2,300 ล้านบาท โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสำปะหลัง โดยสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการลงทุนแก่เกษตรกรให้จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการลงทุนแก่สหกรณ์ภาคการเกษตร วงเงิน 1,000 ล้านบาท โครงการสินเชื่อเพิ่มรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมหรือรับซื้อหัวมันสำปะหลังสด มันสำปะหลังเส้นจากเกษตร และ/หรือแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 1,500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตโดยลดดอกเบี้ยการกู้ยืมในการเพาะปลูกและรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง รวมทั้งเพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาสินค้ามันสำปะหลังตลาดห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนใจโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า โทร. 053-112659-61 

 


 

ข่าวโดย : กัลย์สุดา บานใบ/ชลธิชา ทาปัญญา
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่ 

 


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 3504 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [มันสำปะหลัง]:
แฉนำเข้า 10 ล้านตันฉุดมันฯร่วง กรมศุลฯโชว์เลขทางการจิ๊บจ๊อย-ผู้ค้ามันจี้เลิกบังคับเก็บสต๊อก
กระทรวงพาณิชย์ เลิกกำหนดให้ผู้ส่งออก ต้องมีสต๊อกมันสำปะหลังในครอบครองในอัตรา 1.5 ต่อ 1 โดยผู้ส่งออกต้องมีสต๊อก 1.5 ส่วน
อ่านแล้ว: 1283
พาณิชย์ขอเอกชนกำหนดราคาขั้นต่ำส่งออกมันเส้น หลังถูกจีนกดราคา
ขอความร่วมมือเอกชนมันสำปะหลัง กำหนดราคาขั้นต่ำส่งออกมันเส้น หลังถูกผู้นำเข้าจีนรวมหัวกดราคาซื้อ จนกระทบต่อราคาหัวมันสด
อ่านแล้ว: 3463
รับมือ มันสำปะหลัง จะออกสู่ตลาด 17 ล้านตัน
พาณิชย์ รับมือหัวมันออกสู่ตลาด 17 ล้านตัน เร่งตรวจโกดังผู้ส่งออกเก็บสต๊อก 1.5 ต่อ 1 ตามที่กำหนด รักษาระดับราคาให้เกษตรกร
อ่านแล้ว: 4011
กรมการค้าต่างประเทศ ปรับสัดส่วน สต็อกมันสำปะหลัง ต่อส่งออก อัตรา 1 ต่อ 2
สต็อกมันสำปะหลัง กรมฯได้ออกระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ออกไปนอกราชอาณาจักรสำหรับปี 2560..
อ่านแล้ว: 3020
พณ.เจ้าภาพ ดึงผู้ผลิตเอทานอลเอ็มโอยูเกษตรกร เพิ่มรับซื้อหัวมันสำปะหลัง
ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน (เอ็มโอยู) ระหว่างกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ และสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย สมาคมเอทานอล..
อ่านแล้ว: 3184
มันสำปะหลังราคาร่วงหนัก จีนลดนำเข้า-เวียดนามตัดราคา
ขณะนี้ราคาหัวมันสำปะหลังสดในประเทศตกต่ำลงมาก โดยเฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา จากปกติที่เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 2.70 บาท
อ่านแล้ว: 4051
นาปรัง-มันสำปะหลัง ปี 59 เนื้อที่ ผลผลิตลด เหตุ น้ำน้อย ภัยแล้งกระทบ
นาปรัง-มันสำปะหลัง ปี 59 ผลผลิตต่อไร่ลด จากสภาวะความแห้งแล้งปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำหลักมีน้อย และการรณ..
อ่านแล้ว: 5231
หมวด มันสำปะหลัง ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X