ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 2042 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนประดู่ ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ภารกิจของ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน จะต้องเป็นศูนย์ที่รวบรวมข้อมูล จปฐ. กชช.๒ ค. ข้อมูลกลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ รวมถึงข่าวสารข้อมูล..

data-ad-format="autorelaxed">

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

“ศูนย์เรียนรู้ชุมชน” คือ ศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารของชุมชนพร้อมจะนำพาชุมชนไปสู่กระบวนการเรียนรู้ ถือเป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการการถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อมุ่งเน้นให้ชุมชนเกิดการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง บริหารจัดการด้วยชุมชนเอง ซึ่งหลักการสำคัญของศูนย์เรียนรู้ชุมชน ไม่ได้เน้นการเรียนการสอนในห้องเรียน แต่เน้นเรื่องราวของการค้นคว้าหาความรู้ เน้นการถ่ายทอดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในชุมชน ตลอดจนเยาวชนผู้ที่จะสืบทอดองค์ความรู้อันมีค่าของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป

ภารกิจของศูนย์เรียนรู้ชุมชน จะต้องเป็นศูนย์ที่รวบรวมข้อมูล จปฐ. กชช.๒ ค. ข้อมูลกลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ รวมถึงข่าวสารข้อมูลในชุมชน เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั้งภายในและภายนอกชุมชนได้อีกด้วย

หมู่บ้านโนนประดู่ ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เป็นหมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ชุมชน และสนับสนุนให้หมู่บ้านได้เพิ่มเติมภารกิจของศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งได้เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558

จากเงินขวัญถุงพระราชทานในปี พ.ศ. 2556 ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนนาแก้ว ได้ลงพื้นที่สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนประดู่ ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดกิจกรรมมากมาย เช่น การจัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินทุกปี เพื่อต่อยอดเงินขวัญถุง โดยเงินที่ได้ส่วนหนึ่งนำไปจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาทุกปี อีกส่วนนำไปสนับสนุนให้เยาวชนได้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ศิลปะดนตรีพื้นเมืองไปแสดงทั่วภาคอีสาน สร้างรายได้มากกว่า 1 แสนบาทต่อปี สร้างความภาคภูมิใจให้กับเยาวชน

นายคำนึง พิพิธพันธิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ฯ ได้เผยว่า ปัญหายาเสพติดของชุมชนบ้านโนนประดู่ในขณะนี้ ยังไม่ค่อยพบปัญหา เนื่องจากทางกองทุนฯ ได้มีการดำเนินการด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ ทั้ง 23 คน ซึ่งคัดเลือกจากคนในชุมชน โดยคณะกรรมการฯ แต่ละคนจะรับผิดชอบ 8 ครัวเรือน ออกตรวจติดตามให้ข้อมูลความรู้เรื่องของยาเสพติด สอบถามว่ามีปัญหาเรื่องยาเสพติดในครัวเรือนหรือไม่ ถ้าไม่มีจะมีเอกสารมอบให้ยืนยันว่าครัวเรือนนี้ปลอดจากยาเสพติด ซึ่งในแต่ละเดือนจะจัดให้มีการประชุมสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบว่ามีใครติดสารเสพติดหรือไม่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งในขณะนี้ยังไม่พบผู้มีปัญหาเรื่องยาเสพติด และจุดเด่นของศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านโนนประดู่ คือเป็นศูนย์เรียนรู้ 2 ศูนย์ ประกอบด้วยศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน และเป็นศูนย์เรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในแต่ละปีกว่า 2 พันคน
นี่คือ บทพิสูจน์แห่งความสำเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภูมิใจที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของ “ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนประดู่” แห่งนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการพัฒนาชุมชน


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 2042 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
เกษตรดิจิตอล นวัตกรรมตลาดสินค้าเกษตรผ่านไอที
กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการใช้..
อ่านแล้ว: 42
ยันอีอีซีไม่เวนคืนที่ดิน ชูระยองเกษตรพรีเมี่ยม
จังหวัดระยอง จะเป็นเป้าหมายของการสร้างเศรษฐกิจใหม่คือ เกษตรพรีเมียม การค้าสมัยใหม่ ศูนย์กระจายสินค้า การท่องเที่ยว..
อ่านแล้ว: 125
กฟก.เดินหน้าสำรวจข้อมูลหนี้ ดีเดย์ 14 ก.ค. ให้สมาชิกยืนยันสิทธิ์เพื่อแก้ไขหนี้
เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
อ่านแล้ว: 94
เรียนเชิญเข้าร่วมสุดยอดงานเกษตรแห่งปี SIMA ASEAN Thailand 2017
เตรียมตัวพบกับนวัตกรรมล่าสุดของรถแทรกเตอร์ เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรตั้งแต่ก่อนการเก็บเกี่ยวจนถึงหลังการเก็บเกี่ยว
อ่านแล้ว: 342
ประธาน กฟก.เฉพาะกิจ สั่งเข้มเร่งเครื่องหนี้เร่งด่วนให้เสร็จตามกำหนด
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และเสนอแหล่งเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการหนี้เกษตรกร
อ่านแล้ว: 920
47 จังหวัด เสี่ยง! น้ำท่วมขัง 2.88 ล้านไร่
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอย่างเป็นทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งกำหนดแนวทาง
อ่านแล้ว: 581
งบฟื้นฟูอาชีพ คืบหน้า สมาชิก กฟก.ขอรับงบการสนับสนุนประมาณกว่า 52 ล้านบาท
พัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพการฟื้นฟูอาชีพ แยกเป็นประเภทเงินอุดหนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท จังหวัดละ 16 โครงการ
อ่านแล้ว: 620
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X