ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
บทความนี้อยู่ในหมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 1320 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนประดู่ ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ภารกิจของ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน จะต้องเป็นศูนย์ที่รวบรวมข้อมูล จปฐ. กชช.๒ ค. ข้อมูลกลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ รวมถึงข่าวสารข้อมูล..

data-ad-format="autorelaxed">

ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

“ศูนย์เรียนรู้ชุมชน” คือ ศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารของชุมชนพร้อมจะนำพาชุมชนไปสู่กระบวนการเรียนรู้ ถือเป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการการถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อมุ่งเน้นให้ชุมชนเกิดการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง บริหารจัดการด้วยชุมชนเอง ซึ่งหลักการสำคัญของศูนย์เรียนรู้ชุมชน ไม่ได้เน้นการเรียนการสอนในห้องเรียน แต่เน้นเรื่องราวของการค้นคว้าหาความรู้ เน้นการถ่ายทอดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนในชุมชน ตลอดจนเยาวชนผู้ที่จะสืบทอดองค์ความรู้อันมีค่าของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป

ภารกิจของศูนย์เรียนรู้ชุมชน จะต้องเป็นศูนย์ที่รวบรวมข้อมูล จปฐ. กชช.๒ ค. ข้อมูลกลุ่มอาชีพ ต่าง ๆ รวมถึงข่าวสารข้อมูลในชุมชน เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชน อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั้งภายในและภายนอกชุมชนได้อีกด้วย

หมู่บ้านโนนประดู่ ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เป็นหมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ชุมชน และสนับสนุนให้หมู่บ้านได้เพิ่มเติมภารกิจของศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งได้เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558

จากเงินขวัญถุงพระราชทานในปี พ.ศ. 2556 ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนนาแก้ว ได้ลงพื้นที่สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนประดู่ ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดกิจกรรมมากมาย เช่น การจัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินทุกปี เพื่อต่อยอดเงินขวัญถุง โดยเงินที่ได้ส่วนหนึ่งนำไปจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาทุกปี อีกส่วนนำไปสนับสนุนให้เยาวชนได้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ศิลปะดนตรีพื้นเมืองไปแสดงทั่วภาคอีสาน สร้างรายได้มากกว่า 1 แสนบาทต่อปี สร้างความภาคภูมิใจให้กับเยาวชน

นายคำนึง พิพิธพันธิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ฯ ได้เผยว่า ปัญหายาเสพติดของชุมชนบ้านโนนประดู่ในขณะนี้ ยังไม่ค่อยพบปัญหา เนื่องจากทางกองทุนฯ ได้มีการดำเนินการด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ ทั้ง 23 คน ซึ่งคัดเลือกจากคนในชุมชน โดยคณะกรรมการฯ แต่ละคนจะรับผิดชอบ 8 ครัวเรือน ออกตรวจติดตามให้ข้อมูลความรู้เรื่องของยาเสพติด สอบถามว่ามีปัญหาเรื่องยาเสพติดในครัวเรือนหรือไม่ ถ้าไม่มีจะมีเอกสารมอบให้ยืนยันว่าครัวเรือนนี้ปลอดจากยาเสพติด ซึ่งในแต่ละเดือนจะจัดให้มีการประชุมสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบว่ามีใครติดสารเสพติดหรือไม่ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ซึ่งในขณะนี้ยังไม่พบผู้มีปัญหาเรื่องยาเสพติด และจุดเด่นของศูนย์การเรียนรู้ฯ บ้านโนนประดู่ คือเป็นศูนย์เรียนรู้ 2 ศูนย์ ประกอบด้วยศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน และเป็นศูนย์เรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานในแต่ละปีกว่า 2 พันคน
นี่คือ บทพิสูจน์แห่งความสำเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภูมิใจที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของ “ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนประดู่” แห่งนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการพัฒนาชุมชน


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 1320 คน £

ส่งออกผลผลิตเกษตรไปยังต่างประเทศโดยตรง! ถ่ายรูปผลผลิตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ข้าว ทุเรียน มังคุด ผลไม้ต่างๆ แล้วโพสลง AECfocus.com ในห้อง Agriculture พร้อมให้ข้อมูลติดต่อกลับมายังคุณโดยละเอียด ที่อยู่ อีเมล์ เฟสบุ๊ค ไลน์ไอดี เบอร์ศัพท์ โดยให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
ดัน เลยโมเดล หาช่องค้าขาย ตลาดชายแดน
ชู เลยโมเดล สร้างโอกาสผู้ประกอบการนอกจังหวัดติดชายแดนค้าขายประเทศเพื่อนบ้าน
อ่านแล้ว: 224
น้ำพริก รุ่งเจริญ ติดจรวดเพิ่มยอดโกอินเตอร์
จากที่กำลังผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านถ้วยต่อเดือนเพิ่มเป็น 3 ล้านถ้วยต่อเดือนทำให้บริษัทต้องวางเป้าหมายการขายปีนี้
อ่านแล้ว: 183
ส.ป.ก.นำร่องแจก1แสนไร่ ดีเดย์ส่งมอบมิ.ย.ให้ทำกินรูปแบบสหกรณ์
หลังยึดคืนที่ดินครอบครองผิดกฎหมายกว่า 3.1แสนไร่ เตรียมพัฒนาส่งมอบ คทช.แจกกว่า 7,000 รายรวม 1 แสนไร่ นำร่องเฟสแรก มิ.ย.
อ่านแล้ว: 353
1 หมื่น 5 พันล้าน ดันกองทุนหมู่บ้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ท่านสมคิด เตรียมคิกออฟกองทุนหมู่บ้านใช้งบ 1.5 หมื่นล้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก นำร่อง 1,500 แห่งแจ้งเกิดตลาดชุมชน
อ่านแล้ว: 502
กระทรวงเกษตรฯ โชว์แผนขับเคลื่อน เมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล
ประเทศไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และอันดับ 15 ของโลก มีปริมาณส่งออก 31109 ตัน
อ่านแล้ว: 438
ก.เกษตรฯกางแผนทำฝนหลวง ช่วงแรก มี.ค. มุ่งลดหมอกควัน-บรรเทาแล้ง
พื้นที่ ที่มีความแห้งแล้ง เตรียมแก้ปัญหาการขาดน้ำ ส่วนพื้นที่ ที่มีปัญหาหมอกควัน ปฏิบัติการทำฝนหลวง..
อ่านแล้ว: 415
ผลวิเคราะห์ปีนี้ เสี่ยงภัยแล้งขาดน้ำ 105 อำเภอ ทั่วไทย
กระทรวงเกษตรฯเผยฤดูแล้งปีนี้ มีพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำระดับวิกฤต 105 อำเภอใน 34 จังหวัด
อ่านแล้ว: 711
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X