ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 1569 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

พช. จัดใหญ่ CD Day 2016 วันพัฒนาชุมชน

พช. จัดใหญ่ CD Day 2016 วันพัฒนาชุมชน

ระหว่างวันที่ 5 - 9 กันยายน 2559 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดงาน CD Day 2016 วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7 ภาย..

data-ad-format="autorelaxed">

CD Day 2016

“ธรรมชาติของนักพัฒนา” ผู้ที่มีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับคนอื่น ที่เคยชินกับการใช้เวลาส่วนใหญ่คิดถึงแต่เรื่องงานเพื่อส่วนรวมมากกว่าที่จะคิดถึงตัวเอง โดยสังคมจะรับรู้ถึงพลังการรวมกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ สังคมชื่นชมความสำเร็จของงานพัฒนาผ่านกิจกรรมมากมาย แต่จะมีสักกี่คนที่สนใจถามหาและสืบสาวลงไปถึงว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังคอยผลักดัน คอยกระตุ้นให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจนเป็นที่รับรู้และชื่นชม คือใครกัน

ระหว่างวันที่ 5 - 9 กันยายน 2559 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กำหนดจัดงาน CD Day 2016 วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “ก้าวย่างใหม่ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยพลังประชารัฐ” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแสดงผลสำเร็จการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต่อสาธารณชน ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน รวมถึงหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา

ในงานนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดิน นิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” นิทรรศการศูนย์เรียนรู้ชุมชน นิทรรศการพลัง ศอช. พลังขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง นิทรรศการครอบครัวแข็งแรง นิทรรศการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ นิทรรศการออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเพื่อการบริหารจัดการหนี้ให้ครัวเรือนพร้อมเวทีเสวนา นิทรรศการข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต นิทรรศการก้าวใหม่ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นิทรรศการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นิทรรศการศูนย์เรียนรู้ชุมชน นิทรรศการ CDI Work Smart การแสดงสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เรียกว่าขนผลงานมาโชว์กันเต็มที่

แล้วก็มาถึงคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ นั่นคือ การค้นหาผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติด้วยการมอบรางวัล ประกอบด้วย รางวัลสิงห์ทอง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชายและหญิง ประเภทกลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่น รางวัลครอบครัวแข็งแรงฯ ดีเด่น รางวัลสุดยอดผู้นำการพัฒนา รางวัลหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลมาตรฐานหมู่บ้าน OTOP และประกาศเกียรติคุณโรงเรียน OTOP

นอกจากนี้ยังมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) รางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น รางวัล พช. ใสสะอาด รางวัลเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่น รางวัล website ดีเด่น รางวัลจังหวัดต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลจังหวัดต้นแบบการจัดการสารสนเทศที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน รางวัลการจัดการความรู้ดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน รางวัลหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ รางวัล คน พช. ต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ และรางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า การจัดงานนี้เพื่อนำต้นแบบความสำเร็จ ที่บุคลากรของกรม และเครือข่ายชุมชน ได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนเพื่อความผาสุกของประชาชน เป็นไปตามเจตนารมณ์ “สร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน” โดยกิจกรรมที่นำมาเสนอในงานนี้ ผ่านการคัดกรองแล้วว่าเป็นต้นแบบสู่การเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง จึงขอเชิญชวนองค์กร หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา นักเรียน นิสิตนักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้มีใจรักการพัฒนา ได้มาเยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนสู่การต่อยอดงานพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป และถือโอกาสนี้ประกาศวาระกรมการพัฒนาชุมชน (CDD Agenda) และแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 ที่เป็นประหนึ่งสัญญาประชาคมว่านับจากวันนี้ไปอีก 5 ปี กรมการพัฒนาชุมชนจะสร้างประโยชน์สุขอะไรให้แก่ประเทศชาติและประชาชนบ้าง

งาน CD Day 2016 วันพัฒนาชุมชน “ก้าวย่างใหม่ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ด้วยพลังประชารัฐ” จึงไม่ใช่งานเพื่อประกาศความภาคภูมิใจของคนพัฒนาชุมชนที่ได้ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ หากแต่จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่หาได้ไม่ง่ายนัก ที่จะเป็นการรวมพลคนพัฒนาทั่วประเทศ ได้มาถกแถลงแสดงที่มาที่ไป ส่วนความภาคภูมิใจนั้นมีอยู่ลึกๆ ในใจของนักพัฒนาทุกคนอยู่แล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการพัฒนาชุมชน


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 1569 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
ประธาน กฟก.เฉพาะกิจ สั่งเข้มเร่งเครื่องหนี้เร่งด่วนให้เสร็จตามกำหนด
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และเสนอแหล่งเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการหนี้เกษตรกร
อ่านแล้ว: 674
47 จังหวัด เสี่ยง! น้ำท่วมขัง 2.88 ล้านไร่
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอย่างเป็นทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งกำหนดแนวทาง
อ่านแล้ว: 365
งบฟื้นฟูอาชีพ คืบหน้า สมาชิก กฟก.ขอรับงบการสนับสนุนประมาณกว่า 52 ล้านบาท
พัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพการฟื้นฟูอาชีพ แยกเป็นประเภทเงินอุดหนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท จังหวัดละ 16 โครงการ
อ่านแล้ว: 404
ปี 60 กฟก. เดินหน้ารักษาที่ดินให้เกษตรกร 2 ไตรมาส คืนกว่า 4 พันไร่
ปัจจุบัน กฟก. ได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 28,818 ราย เป็นเงินรวม 5,968,312,576.24 บาท แยกเป็นสถาบันเจ้าหนี้..
อ่านแล้ว: 443
ชดเชยรายได้ 3 ปีแรก จูงใจชาวนาหันปลูกพืชอินทรีย์ 5 ปี เปลี่ยนพื้นที่ 1 ล้านไร่
รัฐจะให้เงินชดเชยในปีแรก 2,000 บาท/ไร่ ปีที่ 2 ให้เงินชดเชย 3,000 บาท/ไร่ และปีที่ 3 ให้เงินชดเชย 4,000 บาท/ไร่..
อ่านแล้ว: 508
เพิ่งตื่น! ยกเลิกใช้ยาฆ่าแมลง 2 ตัว พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส
หลายประเทศทั่วโลกเลิกใช้นานแล้ว บ้านเราเพิ่งประกาศ ห้ามใช้เด็ดขาด ชี้ พาราควอตพิษเฉียบพลันสูงและไม่มียาถอน และคลอร์ไพ..
อ่านแล้ว: 862
บิ๊กฉัตร ยันน้ำเขื่อนมีพอใช้ถึงเดือน พ.ย. แต่ขอช่วยประหยัด
รมว.เกษตรฯ สั่งกรมฝนหลวงเติมน้ำเขื่อน มั่นใจน้ำมีพอใช้ แต่ประชาชนต้องร่วมกันประหยัด งดทำนารอบ3
อ่านแล้ว: 1041
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X