ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 1693 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

จนเงินแต่ไม่จนน้ำใจ จากสภากาแฟ สู่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา

ที่บ้านดอนคา ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ตัดสินใจร่วมกันจัดตั้ง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านดอนคา..

data-ad-format="autorelaxed">

1

 

“สภากาแฟ”..คำนี้เป็นที่รู้จักกันดีในสังคมท้องถิ่นทั้งหลายที่มักใช้ร้านกาแฟเป็นศูนย์รวมการถกปัญหา วิภาควิจารณ์เรื่องราวต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับชาติ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งระดมความคิดเพื่อการพัฒนาชุมชน อย่างที่บ้านดอนคา ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ตัดสินใจร่วมกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคาขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2526 โดยใช้ร้านกาแฟในชุมชนเป็นสถานที่ทำการชั่วคราว มีสมาชิกทั้งสิ้น 27 คน กับเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 2,700 บาท

 

2

 

นายวิโรจน์ คงปัญญา ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา เล่าให้ฟังว่าทางกลุ่มแม่บ้านและพ่อบ้านที่เป็นผู้นำชุมชนได้พยายามปรึกษาหารือกัน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นี่จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ จากที่สมาชิกบางคนซึ่งแต่ก่อนครอบครัวเดือดร้อน บางคนไม่มีแม้กระทั่งที่อยู่อาศัย หรือบางคนเป็นหนี้นอกระบบ เมื่อมีการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ ขึ้นมา ทำให้สมาชิกเหล่านั้นได้รับความช่วยเหลือมีเงินลงทุนประกอบอาชีพ จนบางครอบครัวมีฐานะค่อนข้างดี มีธุรกิจเป็นของตัวเองอย่างมั่นคง เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกอีกหลาย ๆ คน สิ่งสำคัญที่สุดคือสมาชิกทุกคนในชุมชนไม่เป็นหนี้นอกระบบเหมือนอย่างที่ผ่านมา

 

3

 

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพรหมคีรี ได้เข้ามามีส่วนส่งเสริมให้กลุ่มก่อตั้งโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เปิดบริการให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจจะหาอาชีพเสริมในการผลิตสร้างรายได้ รวมทั้งส่งเสริมให้คณะกรรมการของกลุ่มได้ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ตลอดจนการให้คำแนะนำเทคนิคการบริหารกิจการของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมให้กลุ่มก่อตั้งศูนย์สาธิตการตลาดแบบลอยฟ้าขึ้นมา เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ต้องการซื้อสินค้าแบบเงินผ่อน ปลอดดอกเบี้ย เพียงนำสมุดเงินออมมาให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ แล้วคณะกรรมการกลุ่มฯ จะเป็นผู้ไปซื้อสินค้ามาให้แก่สมาชิกเอง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ และผลกำไรที่เกิดขึ้นจะถูกปันผลให้แก่สมาชิกของกลุ่ม และด้วยความมีจิตสำนึก “จนเงินแต่ไม่จนน้ำใจ” ของคนในชุมชน ที่อยู่ร่วมกันแบบสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว ให้ความช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา ได้ดำเนินการมากว่า 32 ปี จนปัจจุบันมีสมาชิก 14,850 คน มีเงินหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมของสมาชิกกว่า 160 ล้านบาท ถือเป็นเงินออมที่สมาชิกทุกคนได้ร่วมใจกันออมโดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกัน และความไว้ใจซึ่งกันและกันมาอย่างต่อเนื่อง

 

4

 

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่มีความภูมิใจในการมีส่วนสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการพัฒนาชุมชน


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 1693 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
เกษตรดิจิตอล นวัตกรรมตลาดสินค้าเกษตรผ่านไอที
กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการใช้..
อ่านแล้ว: 42
ยันอีอีซีไม่เวนคืนที่ดิน ชูระยองเกษตรพรีเมี่ยม
จังหวัดระยอง จะเป็นเป้าหมายของการสร้างเศรษฐกิจใหม่คือ เกษตรพรีเมียม การค้าสมัยใหม่ ศูนย์กระจายสินค้า การท่องเที่ยว..
อ่านแล้ว: 125
กฟก.เดินหน้าสำรวจข้อมูลหนี้ ดีเดย์ 14 ก.ค. ให้สมาชิกยืนยันสิทธิ์เพื่อแก้ไขหนี้
เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
อ่านแล้ว: 94
เรียนเชิญเข้าร่วมสุดยอดงานเกษตรแห่งปี SIMA ASEAN Thailand 2017
เตรียมตัวพบกับนวัตกรรมล่าสุดของรถแทรกเตอร์ เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรตั้งแต่ก่อนการเก็บเกี่ยวจนถึงหลังการเก็บเกี่ยว
อ่านแล้ว: 342
ประธาน กฟก.เฉพาะกิจ สั่งเข้มเร่งเครื่องหนี้เร่งด่วนให้เสร็จตามกำหนด
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และเสนอแหล่งเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการหนี้เกษตรกร
อ่านแล้ว: 920
47 จังหวัด เสี่ยง! น้ำท่วมขัง 2.88 ล้านไร่
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอย่างเป็นทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งกำหนดแนวทาง
อ่านแล้ว: 581
งบฟื้นฟูอาชีพ คืบหน้า สมาชิก กฟก.ขอรับงบการสนับสนุนประมาณกว่า 52 ล้านบาท
พัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพการฟื้นฟูอาชีพ แยกเป็นประเภทเงินอุดหนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท จังหวัดละ 16 โครงการ
อ่านแล้ว: 620
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X