ฟาร์มเกษตร
ครบเครื่อง เรื่องปุ๋ยยา
ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าจากฟาร์มเกษตร
1. โทรสั่งซื้อที่ 089-459-9003
2. แอดไลน์ไอดี PrimPB แชทสั่งซื้อ
3. สั่งทางเฟสปริม เฟสบุ๊คปริมคลิกที่นี่
4. สั่งผ่านะระบบตระกร้าสินค้า FKX.asia
5. สั่งผ่านเว็บลาซาด้า LAZADA.co.th
ทุกช่องทาง ชำระเงินขณะรับสินค้าที่บ้านคุณ
หมวด: มันสำปะหลัง | อ่านแล้ว 7263 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

ราคามันสำปะหลัง เลวร้ายที่สุดปี 2559

ราคามันสำปะหลัง - สองอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย มีมันเส้นกับแป้งมันและการผลิตเอทานอลมีเพียงเล็กน้อย วันนี้มันเส้นของไทย..

data-ad-format="autorelaxed">

ราคามันสำปะหลัง

 

ราคามันสำปะหลัง

 

ราคามันสำปะหลัง ปี 2559 คือปีที่เลวร้าย..สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

 

ปี 2559 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่างคาดหวังว่าจะเป็นปีทองของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่ราคามันสำปะหลังน่าจะดี เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังมีไม่มากแต่ความต้องการใช้มันสำปะหลังนั้นมีเพิ่มมากขึ้น แต่พอเริ่มต้นปีหลังจากผ่าพ้นการฉลองปีใหม่2559 เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่างได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับราคามันสำปะหลังที่ส่งสัญญาณราคามันสำปะหลังลงราคาลงเรื่อยๆ จนถึงก่อนถึงตรุษจีน..เราก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าหลังจากตรุษจีนแล้วราคามันสำปะหลังคงจะดีขึ้น

 

ต้นเดือนมีนาคม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางไปยังตลาดผู้ใช้มันสำปะหลังที่ใหญ่ที่สุดคือประเทศจีน เพื่อไปดูความต้องการของจีนในการใช้มันสำปะหลังและมีข้อมูลเบื้องต้นว่าจีนนั้นต้องการที่จะใช้มันสำปะหลังแต่ราคาของมันเส้นต้องไม่สูงไปกว่า 1,100 หยวนหรือเมื่อคิดเป็นราคามันเส้นแล้วคือตันละไม่เกิน 6,200 บาทที่ส่งถึงท่าเรือในประเทศจีน เมื่อคิดเป็นราคาหัวมันสดแล้วคงไม่เกิน1.70 บาทต่อกิโลกรัม

 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทยนั้นยืนอยู่ได้ด้วย 2 อุตสาหกรรมคือ มันเส้นกับแป้งมันและการผลิตเอทานอลมีเพียงเล็กน้อย วันนี้อุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทยเหมือนขาที่พิการคืออุตสาหกรรมมันเส้นที่ราคาไม่ดีนักทำให้ผู้ประกอบการลานมันไม่สามารถที่จะรับซื้อหัวมันสำปะหลังของเกษตรกรในราคาที่สูงได้ อุตสาหกรรมแป้งก็ได้โอกาสที่ไม่มีคู่แข่งแย่งรับซื้อหัวมันสดเลยสามารถกำหนดราคาการรับซื้อในราคาที่ไม่สูงนักเพราะเอาสถานการณ์เดียวกับมันเส้นมาเป็นข้ออ้างในการรับซื้อหัวมันโดยบอกว่าราคาแป้งที่ส่งไปจีนไม่ดีนัก เพราะจีนระบายข้าวโพดที่รับจำนำออกมาทำให้ราคาแป้งไทยตกต่ำ

 

ราคามันสำปะหลังปี59

 

มาตรการของรัฐบาลที่มีออกมาเพื่อที่จะทำให้ราคาหัวมันสำปะหลังราคาสูงขึ้นมาบ้างนั่นไม่สามารถที่จะช่วยทำให้ราคาหัวมันสูงขึ้นได้โดยเฉพาะมาตรการที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือ

 

1. มาตรการการชะลอการขุดเก็บเกี่ยว..ก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้เกษตรกรชะลอการขุดเก็บเกี่ยวและช่วยให้ราคามันสำปะหลังสูงขึ้นได้

 

2. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการรวบรวมผลผลิตและการแปรรูปเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง ที่สนับสนุนให้วิสาหกิจ/กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์ภาคการเกษตร เข้าร่วมโครงการก็ยังไม่สามารถสนับสนุนสินเชื่อให้กับกลุ่มเกษตรกรนำไปใช้ในการพยุงราคาหรือรวบรวมผลผลิตได้

 

ส่วนมาตรการสันบสนุนสินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังระบบน้ำหยด คงเป็นมาตรการระยะยาวที่จะทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้สูงขึ้น

 

ดังนั้นมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังคงพอช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้บ้างส่วน นับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปรัฐบาลควรมีมาตรการเพิ่มเติมที่จะตัดการพึ่งพาต่างประเทศนั้นหันกลับมาส่งเสริมและสนับสนุนการใช้มันสำปะหลังภายในประเทศให้มากขึ้น ด้วยการออกมาตรการเสริมดังนี้

 

1. ส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยรัฐบาลออกเป็นมาตรการให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ต้องใช้มันสำปะหลังในการผลิตอาหารสัตว์อย่างน้อย 2 ล้านตันมันเส้นและให้งดการนำเข้าข้าวสาลีอย่างน้อย 2 ปีเพราะข้าวสาลีมีราคาถูกทำให้ต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์ถูกลง..แต่ผู้เลี้ยงสัตว์นั้นไม่ได้ซื้ออาหารสัตว์ในราคาที่ถูกลงเหมือนวัตถุดิบที่นำเข้ามาเลย

 

2. ส่งเสริมให้นำมันเส้นไปผลิตเอทานอลอย่างน้อย1 ล้านตันและรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนราคาเอทานอลที่ผลิตจากมันเส้นเพิ่มขึ้นจากการที่รัฐเคยอุดหนุนราคาเอทานอลในปัจจุบันอย่างน้อยลิตรละ 1 บาทแต่ต้องเป็นเอทานอลที่ผลิตมาจากมันสำปะหลัง

 

รัฐบาลต้องรีบออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อที่จะช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังให้เกษตรกรสามารถยืนอยู่ได้และปลูกมันสำปะหลังต่อไปเพราะในฤดูกาลเพาะปลูกเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต้องประสบกับปัญหามาแล้ว2 เด้งคือ

 

1.ฝนแล้งทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่นั้นต่ำกว่าฤดูกาลที่ผ่านมา

 

2.ราคาหัวมันสำปะหลังของฤดูกาลปี 58/59 นั่นต่ำกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาตันละ 200-300 บาท นั่นคือเงินในกระเป๋าของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนั่นได้หายไปจากกระเป๋าไร่ละ 1,200- 1,800 บาท

 

แล้วฤดูกาลเพาะปลูกปีใหม่ 2559/2560 นั้นรัฐบาลต้องรีบวางแผนและเตรียมมาตรการในการที่ออกมาดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทั้งการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังของเกษตรกร รวมทั้งการส่งเสริมการใช้มันสำปะหลังภายในประเทศให้มากขึ้น

 

ข้อมูลจาก facebook สมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

 


ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว
ปุ๋ยน้ำ FK-1 เร่งการเจริญเติบโตมันสำปะหลัง

 

 

ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง
ปุ๋ยน้ำ FK-3C สร้างแป้งเร่งหัว เพิ่มน้ำหนัก มันสำปะหลัง


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 7263 คน £
ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [มันสำปะหลัง]:
ป้องกันเพลี้ย ฆ่าเพลี้ย กำจัดเพลี้ยในไร่มันสำปะหลัง แช่ท่อนพันธุ์ เร่งราก งอกไว โตดี เรามีของ
โรคและแมลง ที่ติดมากับท่อนพันธุ์ที่นำมาปลูก แช่ด้วยน้ำยา กู๊ดโซค ขจัดโรคและแมลง แถมยังเพิ่มเปอร์เซ็นงอก และโตไว
อ่านแล้ว: 4046
มันสำปะหลังใบเหลือง มันสำปะหลังใบเหลืองซีด เป็นอาการบ่งชี้ว่า มันสำปะหลังขาดธาตุอาหาร
ใบมันสำปะหลังเหลืองตามเส้นใบ มีอาการตายเฉพาะจุด สันนิษฐานว่า มันสำปะหลังขาดธาตุเหล็ก หรือ มันสำปะหลังขาดธาตุโปแตสเซียม
อ่านแล้ว: 4989
มันสำปะหลังใบไหม้ มันสำปะหลังใบแห้ง แก้ด้วยไอเอส ป้องกันด้วย กู๊ดโซค
มันสำปะหลังยอดแห้ง ใบเหี่ยว มียางไหลออกมา ตายลงมาจากยอด สัญนิษฐานได้ว่าเป็นโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อรา
อ่านแล้ว: 4889
มันสำปะหลังใบไหม้ เสียหายได้มาก 30-50% เลยทีเดียว ป้องกันได้อย่างไร?
การระบาดของโรคใบไหม้นี้ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ยกตัวอย่างเช่น โรคใบไหม้ที่ติดมากับท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
อ่านแล้ว: 4750
เร่งหัวมันสำปะหลัง ให้หัวใหญ่ เปอร์เซ็นแป้งสูง
3 in 1 ครบทั้งธาตุหลักธาตุเสริม และสารจับใบในกล่องเดียว หมดปัญหามันงาม แค่หัวเล็ก หรือมันแคระต้นไม่โต
อ่านแล้ว: 5753
การกำจัดเพลี้ยงแป้ง ในไร่มันสำปะหลังอย่างถูกต้อง
ท่อนพันธุ์ที่นำมาปลูก ต้องสะอาด ปราศจากเพลี้ยแป้ง และเมื่องอกไปสักระยะแล้ว หากสังเกตุเห็น ให้ถอน
อ่านแล้ว: 4599
ยาแช่ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลัง เร่งราก ป้องกันโรค ป้องกันแมลง เพิ่มเปอร์เซ็นงอก
กู๊ดโซค คือ น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นงอก นอกจากนัั้นแล้วยังช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย
อ่านแล้ว: 5095
หมวด มันสำปะหลัง ทั้งหมด >>