ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
บทความนี้อยู่ในหมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 1926 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้

งบแก้หนี้ 3 พันล้าน ผ่านฉลุย เตรียมเสนอชงเข้า ครม. ของบกลาง ปลาย พ.ค. นี้

เห็นชอบขออนุมัติใช้งบกลางเพื่อใช้แก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนของเกษตรกร จำนวน 3 พันล้านบาท ซึ่งต้องเร่งเตรียมเรื่องนำเสนอ..

data-ad-format="autorelaxed">

ภาพประกอบ กฟก.

 

ตามที่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบขออนุมัติใช้งบกลางเพื่อใช้แก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนของเกษตรกร จำนวน 3 พันล้านบาท ซึ่งต้องเร่งเตรียมเรื่องนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤษภาคม 2559

 

นายวัชระพันธุ์ จันทรขจร เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ กฟก. โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น (นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) ได้เสนอรองนายกรัฐมนตรี (ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล) ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในขณะนั้น เรื่องขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร จำนวน 3 พันล้านบาท ซึ่งหลังจากนั้นกรรมการ กฟก. ได้หมดวาระลง จึงรอให้มีคณะกรรมการ กฟก. ครบถ้วนก่อน แล้วค่อยนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ กฟก. ก่อนนำเสนอ ครม. จากนั้นคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณาเรื่องการกำหนดกรอบงบประมาณให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนให้แก่เกษตรกร มีมติมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล) ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เร่งรัดให้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 รับทราบมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การกำหนดกรอบงบประมาณให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนให้แก่เกษตรกร ซึ่งขณะนี้ กฟก.มีบอร์ดครบทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

 

จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในครั้งนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติใช้งบกลางเพื่อใช้แก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนของเกษตรกร จำนวน 3 พันล้านบาท พร้อมทั้งได้ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรสมาชิก วัตถุประสงค์การกู้ยืม สถานะหนี้ มูลหนี้ และหลักประกัน กับสถานบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อเตรียมการจัดการหนี้ให้เกษตรกร รวม 19,494 ราย เป็นเงิน 3 พันล้านบาท หลังจากนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จะเร่งดำเนินการดังกล่าวเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีลูกหนี้ ธ.ก.ส. และ สหกรณ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2557– เดือนมีนาคม 2559 จำนวน 73 จังหวัด จำนวน 9,490 ราย จำนวน 19,440 บัญชี จำนวนเงิน 2,229,899.50 บาท ซึ่งเกษตรกรจำนวนดังกล่าวจะได้รับการจัดการหนี้ตามมาตรา 37/3 (1) และระเบียบ ประกาศ มติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2559 ซึ่งจะทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ทั้งในด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร การแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรเป็นไปด้วยความคล่องตัว โดยมีกรอบแนวทางในการดำเนินงานอย่างถูกต้อง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.)


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 1926 คน £

ส่งออกผลผลิตเกษตรไปยังต่างประเทศโดยตรง! ถ่ายรูปผลผลิตของคุณ ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ข้าว ทุเรียน มังคุด ผลไม้ต่างๆ แล้วโพสลง AECfocus.com ในห้อง Agriculture พร้อมให้ข้อมูลติดต่อกลับมายังคุณโดยละเอียด ที่อยู่ อีเมล์ เฟสบุ๊ค ไลน์ไอดี เบอร์ศัพท์ โดยให้ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
ดัน เลยโมเดล หาช่องค้าขาย ตลาดชายแดน
ชู เลยโมเดล สร้างโอกาสผู้ประกอบการนอกจังหวัดติดชายแดนค้าขายประเทศเพื่อนบ้าน
อ่านแล้ว: 224
น้ำพริก รุ่งเจริญ ติดจรวดเพิ่มยอดโกอินเตอร์
จากที่กำลังผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านถ้วยต่อเดือนเพิ่มเป็น 3 ล้านถ้วยต่อเดือนทำให้บริษัทต้องวางเป้าหมายการขายปีนี้
อ่านแล้ว: 183
ส.ป.ก.นำร่องแจก1แสนไร่ ดีเดย์ส่งมอบมิ.ย.ให้ทำกินรูปแบบสหกรณ์
หลังยึดคืนที่ดินครอบครองผิดกฎหมายกว่า 3.1แสนไร่ เตรียมพัฒนาส่งมอบ คทช.แจกกว่า 7,000 รายรวม 1 แสนไร่ นำร่องเฟสแรก มิ.ย.
อ่านแล้ว: 353
1 หมื่น 5 พันล้าน ดันกองทุนหมู่บ้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ท่านสมคิด เตรียมคิกออฟกองทุนหมู่บ้านใช้งบ 1.5 หมื่นล้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก นำร่อง 1,500 แห่งแจ้งเกิดตลาดชุมชน
อ่านแล้ว: 502
กระทรวงเกษตรฯ โชว์แผนขับเคลื่อน เมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล
ประเทศไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และอันดับ 15 ของโลก มีปริมาณส่งออก 31109 ตัน
อ่านแล้ว: 438
ก.เกษตรฯกางแผนทำฝนหลวง ช่วงแรก มี.ค. มุ่งลดหมอกควัน-บรรเทาแล้ง
พื้นที่ ที่มีความแห้งแล้ง เตรียมแก้ปัญหาการขาดน้ำ ส่วนพื้นที่ ที่มีปัญหาหมอกควัน ปฏิบัติการทำฝนหลวง..
อ่านแล้ว: 415
ผลวิเคราะห์ปีนี้ เสี่ยงภัยแล้งขาดน้ำ 105 อำเภอ ทั่วไทย
กระทรวงเกษตรฯเผยฤดูแล้งปีนี้ มีพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำระดับวิกฤต 105 อำเภอใน 34 จังหวัด
อ่านแล้ว: 711
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X