ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 2971 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

วันเกษตรแห่งชาติ : 3 - 12 กค. 2558 นี้

วันเกษตรแห่งชาติ - กระทรวงเกษตรฯ จัดใหญ่ ที่ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ จ.สุรินทร์ วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558

data-ad-format="autorelaxed">

วันเกษตรแห่งชาติ

วันเกษตรแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรฯ จัดใหญ่ "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558" เริ่ม 3 – 12 ก.ค.นี้ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ จ.สุรินทร์ ภายใต้แนวคิด "ภูมิปัญญาเกษตรกรไทยนำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน" หนุนเผยแพร่ความรู้ให้ผู้สนใจนำไปต่อยอด สร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไทย

นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จัดงาน "วันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2558" ระหว่างวันที่ 3 - 12 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ ภายใต้แนวคิด "ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย และความรู้ ตลอดจนบทบาทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรที่ผ่านกระบวนการบูรณาการความรู้ในแต่ละองค์ความรู้มาเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชมและนำเอาความรู้ต่างๆ เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งจะเป็นการต่อยอดให้นักวิชาการเกษตรกร และหน่วยงาน ในการที่จะนำไปทำการพัฒนาต่อ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่งานด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

"กิจกรรมสำคัญภายในงานจะแบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา พ.ศ. 2558 เพื่อให้ผู้ร่วมชมงานได้ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและชุมชน โซนที่ 2 นิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิเช่น นิทรรศการภายใต้แนวคิด "มหัศจรรย์พันธุ์ข้าว 4 ภาค" นิทรรศการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เป็นต้น โซนที่ 3 นิทรรศการแนวทางการทำเกษตร "ทฤษฏีใหม่" และเกษตรพอเพียง ประกอบด้วย แปลงนาสาธิตการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ แปลงผักสวนครัวและพืชสมุนไพร เป็นต้น โซนที่ 4 การออกร้านจำหน่ายสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรจาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมการประกวดพืชผลทางการเกษตร และปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาทางวิชาการ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การอบรมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเกษตร และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมาย" นางปาริชาติ กล่าว

งานวันเกษตรแห่งชาติ เป็นงานประจำปีที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการหมุนเวียนสถานที่การจัดงานไปยังสถาบันการศึกษาในจังหวัดต่างๆ ของแต่ละภาคที่มีภาควิชาสอดคล้องกับแนวทางดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน การถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรของภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนามในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นพร้อมทั้งส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตรอีกด้วย

ข้อมูลทั้งหมดจาก
ryt9.com/s/prg/2193547

อ่านเรื่องนี้แล้ว : 2971 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
เปิดโลกเกษตรกรรมล้ำยุค ธุรกิจที่จะงอกงามในอนาคต
จำนวนประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยังไม่มีเค้าลางว่าจะมีอะไร มาช่วยคุมอัตราการเกิดได้ 
อ่านแล้ว: 67
เกษตรดิจิตอล นวัตกรรมตลาดสินค้าเกษตรผ่านไอที
กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการใช้..
อ่านแล้ว: 83
ยันอีอีซีไม่เวนคืนที่ดิน ชูระยองเกษตรพรีเมี่ยม
จังหวัดระยอง จะเป็นเป้าหมายของการสร้างเศรษฐกิจใหม่คือ เกษตรพรีเมียม การค้าสมัยใหม่ ศูนย์กระจายสินค้า การท่องเที่ยว..
อ่านแล้ว: 155
กฟก.เดินหน้าสำรวจข้อมูลหนี้ ดีเดย์ 14 ก.ค. ให้สมาชิกยืนยันสิทธิ์เพื่อแก้ไขหนี้
เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
อ่านแล้ว: 132
เรียนเชิญเข้าร่วมสุดยอดงานเกษตรแห่งปี SIMA ASEAN Thailand 2017
เตรียมตัวพบกับนวัตกรรมล่าสุดของรถแทรกเตอร์ เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรตั้งแต่ก่อนการเก็บเกี่ยวจนถึงหลังการเก็บเกี่ยว
อ่านแล้ว: 375
ประธาน กฟก.เฉพาะกิจ สั่งเข้มเร่งเครื่องหนี้เร่งด่วนให้เสร็จตามกำหนด
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และเสนอแหล่งเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการหนี้เกษตรกร
อ่านแล้ว: 944
47 จังหวัด เสี่ยง! น้ำท่วมขัง 2.88 ล้านไร่
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอย่างเป็นทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งกำหนดแนวทาง
อ่านแล้ว: 612
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X