ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 3417 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

คปก. จัดซื้อที่ดิน 1,000 ไร่ ช่วยเกษตรกรให้มีที่ทำกิน

คปก. อนุมัติกำหนดเขตปฏิรูปฯ พร้อมจัดซื้อที่ดินภาคอีสานร่วม 1,000 ไร่ ช่วยเกษตรกรยากจนให้มี ที่ทำกิน พร้อมส่งเสริมความรู้

data-ad-format="autorelaxed">

คปก. จัดซื้อที่ดิน 1,000 ไร่ ช่วยเกษตรกรให้มีที่ทำกิน

คปก. อนุมัติกำหนดเขตปฏิรูปฯ พร้อมจัดซื้อที่ดินภาคอีสานร่วม 1,000 ไร่ ช่วยเกษตรกรยากจนให้มี ที่ทำกิน พร้อมส่งเสริมความรู้ สร้างอาชีพ ควบคู่สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นอนาคตภาคเกษตรกรรม

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พิจารณาอนุมัติกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค โดยอนุมัติกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน จ.หนองคาย และ จ.นครพนม ภายใต้แผนการจัดซื้อที่ดินนอกเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 แปลง เนื้อที่ 183 ไร่ แบ่งออกเป็นที่ดินในท้องที่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 106 ไร่ และที่ดินในท้องที่ อ.เมือง จ.นครพนม จำนวน 8 แปลง เนื้อที่ 77 ไร่ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งเห็นชอบในหลักการแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค โดยให้ ส.ป.ก.จัดซื้อที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำนวน 1,889 รายๆ ละไม่เกิน 15 ไร่ รวม 28,335 ไร่ ราคาไม่เกินไร่ละ 60,000 บาท เป็นเงินประมาณ 1,700 ล้านบาท เพื่อนำมาจัดให้แก่เกษตรกรเช่าซื้อ มีระยะเวลาตามสัญญา 25 ปี ปลอดดอกเบี้ย 5 ปีแรก เริ่มชำระหนี้ในปีที่ 6-25 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ของราคาที่ดินที่จัดซื้อ

นายศิริวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ข้างต้นแล้ว ยังได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อที่ดินใน จ.หนองคายและบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 แปลง ที่ดิน 719 ไร่ ตามแผนการจัดซื้อที่ดินที่มีราคาเกินหนึ่งเท่าครึ่งของราคาประเมินที่ดิน แบ่งออกเป็น ที่ดินในท้องที่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 101 ไร่ และที่ดินในท้องที่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 15 แปลง เนื้อที่ 618 ไร่ โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ คปก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินตามมติ ครม.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ข้อ 13 วรรคสาม

"ส.ป.ก. มีภารกิจหลักในการจัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง โดยจัดให้ถือครองเข้าประโยชน์ในที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย   พร้อมทั้งพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ที่ดินที่ได้รับจัดสรรไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และอีกหนึ่งประเด็นที่ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งจะต้องประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้มีความรู้ความสามารถและมีใจรักภาคเกษตรกรรม อันจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบต่ออาชีพและสามารถคุ้มครองรักษาพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เป็นอนาคตให้กับภาคเกษตรกรรมต่อไป” นายศิริวัฒน์  กล่าว

ข้อมูลจาก
moac.go.th

อ่านเรื่องนี้แล้ว : 3417 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
เกษตรดิจิตอล นวัตกรรมตลาดสินค้าเกษตรผ่านไอที
กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจำหน่ายสินค้าเกษตร ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอล และเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการใช้..
อ่านแล้ว: 42
ยันอีอีซีไม่เวนคืนที่ดิน ชูระยองเกษตรพรีเมี่ยม
จังหวัดระยอง จะเป็นเป้าหมายของการสร้างเศรษฐกิจใหม่คือ เกษตรพรีเมียม การค้าสมัยใหม่ ศูนย์กระจายสินค้า การท่องเที่ยว..
อ่านแล้ว: 125
กฟก.เดินหน้าสำรวจข้อมูลหนี้ ดีเดย์ 14 ก.ค. ให้สมาชิกยืนยันสิทธิ์เพื่อแก้ไขหนี้
เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
อ่านแล้ว: 94
เรียนเชิญเข้าร่วมสุดยอดงานเกษตรแห่งปี SIMA ASEAN Thailand 2017
เตรียมตัวพบกับนวัตกรรมล่าสุดของรถแทรกเตอร์ เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรตั้งแต่ก่อนการเก็บเกี่ยวจนถึงหลังการเก็บเกี่ยว
อ่านแล้ว: 342
ประธาน กฟก.เฉพาะกิจ สั่งเข้มเร่งเครื่องหนี้เร่งด่วนให้เสร็จตามกำหนด
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร และเสนอแหล่งเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการหนี้เกษตรกร
อ่านแล้ว: 920
47 จังหวัด เสี่ยง! น้ำท่วมขัง 2.88 ล้านไร่
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งว่า ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วอย่างเป็นทางการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งกำหนดแนวทาง
อ่านแล้ว: 581
งบฟื้นฟูอาชีพ คืบหน้า สมาชิก กฟก.ขอรับงบการสนับสนุนประมาณกว่า 52 ล้านบาท
พัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพการฟื้นฟูอาชีพ แยกเป็นประเภทเงินอุดหนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท จังหวัดละ 16 โครงการ
อ่านแล้ว: 620
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X