ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 3292 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

คปก. จัดซื้อที่ดิน 1,000 ไร่ ช่วยเกษตรกรให้มีที่ทำกิน

คปก. อนุมัติกำหนดเขตปฏิรูปฯ พร้อมจัดซื้อที่ดินภาคอีสานร่วม 1,000 ไร่ ช่วยเกษตรกรยากจนให้มี ที่ทำกิน พร้อมส่งเสริมความรู้

data-ad-format="autorelaxed">

คปก. จัดซื้อที่ดิน 1,000 ไร่ ช่วยเกษตรกรให้มีที่ทำกิน

คปก. อนุมัติกำหนดเขตปฏิรูปฯ พร้อมจัดซื้อที่ดินภาคอีสานร่วม 1,000 ไร่ ช่วยเกษตรกรยากจนให้มี ที่ทำกิน พร้อมส่งเสริมความรู้ สร้างอาชีพ ควบคู่สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นอนาคตภาคเกษตรกรรม

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พิจารณาอนุมัติกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่เกษตรกรยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค โดยอนุมัติกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน จ.หนองคาย และ จ.นครพนม ภายใต้แผนการจัดซื้อที่ดินนอกเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 แปลง เนื้อที่ 183 ไร่ แบ่งออกเป็นที่ดินในท้องที่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 106 ไร่ และที่ดินในท้องที่ อ.เมือง จ.นครพนม จำนวน 8 แปลง เนื้อที่ 77 ไร่ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งเห็นชอบในหลักการแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค โดยให้ ส.ป.ก.จัดซื้อที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำนวน 1,889 รายๆ ละไม่เกิน 15 ไร่ รวม 28,335 ไร่ ราคาไม่เกินไร่ละ 60,000 บาท เป็นเงินประมาณ 1,700 ล้านบาท เพื่อนำมาจัดให้แก่เกษตรกรเช่าซื้อ มีระยะเวลาตามสัญญา 25 ปี ปลอดดอกเบี้ย 5 ปีแรก เริ่มชำระหนี้ในปีที่ 6-25 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ของราคาที่ดินที่จัดซื้อ

นายศิริวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ข้างต้นแล้ว ยังได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อที่ดินใน จ.หนองคายและบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 แปลง ที่ดิน 719 ไร่ ตามแผนการจัดซื้อที่ดินที่มีราคาเกินหนึ่งเท่าครึ่งของราคาประเมินที่ดิน แบ่งออกเป็น ที่ดินในท้องที่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 101 ไร่ และที่ดินในท้องที่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 15 แปลง เนื้อที่ 618 ไร่ โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ คปก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินตามมติ ครม.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ข้อ 13 วรรคสาม

"ส.ป.ก. มีภารกิจหลักในการจัดและพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรยากจนที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง โดยจัดให้ถือครองเข้าประโยชน์ในที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย   พร้อมทั้งพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ที่ดินที่ได้รับจัดสรรไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และอีกหนึ่งประเด็นที่ ส.ป.ก. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งจะต้องประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้มีความรู้ความสามารถและมีใจรักภาคเกษตรกรรม อันจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบต่ออาชีพและสามารถคุ้มครองรักษาพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เป็นอนาคตให้กับภาคเกษตรกรรมต่อไป” นายศิริวัฒน์  กล่าว

ข้อมูลจาก
moac.go.th

อ่านเรื่องนี้แล้ว : 3292 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
งบฟื้นฟูอาชีพ คืบหน้า สมาชิก กฟก.ขอรับงบการสนับสนุนประมาณกว่า 52 ล้านบาท
พัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพการฟื้นฟูอาชีพ แยกเป็นประเภทเงินอุดหนุน โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท จังหวัดละ 16 โครงการ
อ่านแล้ว: 102
ปี 60 กฟก. เดินหน้ารักษาที่ดินให้เกษตรกร 2 ไตรมาส คืนกว่า 4 พันไร่
ปัจจุบัน กฟก. ได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 28,818 ราย เป็นเงินรวม 5,968,312,576.24 บาท แยกเป็นสถาบันเจ้าหนี้..
อ่านแล้ว: 257
ชดเชยรายได้ 3 ปีแรก จูงใจชาวนาหันปลูกพืชอินทรีย์ 5 ปี เปลี่ยนพื้นที่ 1 ล้านไร่
รัฐจะให้เงินชดเชยในปีแรก 2,000 บาท/ไร่ ปีที่ 2 ให้เงินชดเชย 3,000 บาท/ไร่ และปีที่ 3 ให้เงินชดเชย 4,000 บาท/ไร่..
อ่านแล้ว: 300
เพิ่งตื่น! ยกเลิกใช้ยาฆ่าแมลง 2 ตัว พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส
หลายประเทศทั่วโลกเลิกใช้นานแล้ว บ้านเราเพิ่งประกาศ ห้ามใช้เด็ดขาด ชี้ พาราควอตพิษเฉียบพลันสูงและไม่มียาถอน และคลอร์ไพ..
อ่านแล้ว: 616
บิ๊กฉัตร ยันน้ำเขื่อนมีพอใช้ถึงเดือน พ.ย. แต่ขอช่วยประหยัด
รมว.เกษตรฯ สั่งกรมฝนหลวงเติมน้ำเขื่อน มั่นใจน้ำมีพอใช้ แต่ประชาชนต้องร่วมกันประหยัด งดทำนารอบ3
อ่านแล้ว: 754
ดัน เลยโมเดล หาช่องค้าขาย ตลาดชายแดน
ชู เลยโมเดล สร้างโอกาสผู้ประกอบการนอกจังหวัดติดชายแดนค้าขายประเทศเพื่อนบ้าน
อ่านแล้ว: 722
น้ำพริก รุ่งเจริญ ติดจรวดเพิ่มยอดโกอินเตอร์
จากที่กำลังผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านถ้วยต่อเดือนเพิ่มเป็น 3 ล้านถ้วยต่อเดือนทำให้บริษัทต้องวางเป้าหมายการขายปีนี้
อ่านแล้ว: 636
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X