ฟาร์มเกษตร
ครบเครื่อง เรื่องปุ๋ยยา
ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าจากฟาร์มเกษตร
1. โทรสั่งซื้อที่ 089-459-9003
2. แอดไลน์ไอดี PrimPB แชทสั่งซื้อ
3. สั่งทางเฟสปริม เฟสบุ๊คปริมคลิกที่นี่
4. สั่งผ่านะระบบตระกร้าสินค้า FKX.asia
5. สั่งผ่านเว็บลาซาด้า LAZADA.co.th
ทุกช่องทาง ชำระเงินขณะรับสินค้าที่บ้านคุณ
หมวด: การปลูกพืช | อ่านแล้ว 8340 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

ดินที่เหมาะสมกับ การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกหน่อไม้ฝรั่งควรเป็นดินร่วนปนทรายที่มีอินทรียวัตถุสูง แปลงสาธิตหน่อไม้ฝรั่ง..

data-ad-format="autorelaxed">

ดินที่เหมาะสมกับ การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
 
โครงการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ของศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง หมู่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 7 เกิดขึ้นด้วยดำริของ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ที่ให้ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ดำเนินการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ในพื้นที่บริเวณศูนย์สาธิตฯ เนื้อที่ 3 ไร่ จำนวน 6,000 ต้น โดยใช้ระบบน้ำหยด เพื่อเป็นแปลงสาธิตให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่

และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งศูนย์สาธิตฯ หุบกะพง ได้ดำเนินการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง พันธุ์หน่อขาว ในพื้นที่ 1.5 ไร่ ในรูปแบบที่ถูกหลักวิชาการ นับตั้งแต่การเตรียมต้นพันธุ์ การเตรียมดิน และการปลูกตลอดถึงการบำรุงรักษาและเก็บเกี่ยว

โดยเฉพาะการปลูกในช่วงแล้ง เช่นเดือนเมษายน หรือต้นฤดูฝน จะให้น้ำโดยใช้ระบบสปริงเกลอร์สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชื้นของดินที่ปลูก มีการกำจัดวัชพืชภายในแปลง โดยถอนต้นที่แก่และแห้งเฉาทิ้ง แล้วปล่อยหน่อให้โต เพื่อทดแทนต้นเก่าที่ถอนทิ้งไปให้คงเหลือต้นหลักไว้ประมาณ 4-5 ต้น ใช้วิธีพรวนดินข้างโคนต้น เพื่อให้หน่อที่ขึ้นมาใหม่ไม่บิดงอ ควบคู่กับการกำจัดต้นแห้วหมูในแปลง ใส่ปุ๋ยหมักในร่องแปลงเพื่อบำรุงดินและเป็นอาหารของหน่อไม้ฝรั่ง

และจากการปลูกในแปลงสาธิตแห่งนี้พบว่า หน่อไม้ฝรั่งสามารถเจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกชนิด แต่ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกควรมีหน้าดินลึก เป็นดินที่เก็บความชื้นได้ดีพอสมควร สามารถระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี ไม่ขัดขวางการเจริญเติบโตของหน่ออ่อนและการไชชอนของราก เช่น ดินทราย ดินร่วน หรือดินร่วนเหนียว

การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

และพบด้วยว่าโครงการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ของศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง หมู่ 8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 7 เกิดขึ้นด้วยดำริของ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ที่ให้ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ดำเนินการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ในพื้นที่บริเวณศูนย์สาธิตฯ เนื้อที่ 3 ไร่ จำนวน 6,000 ต้น โดยใช้ระบบน้ำหยด เพื่อเป็นแปลงสาธิตให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ใน พื้นที่

และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาแล้วนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งศูนย์สาธิตฯ หุบกะพง ได้ดำเนินการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง พันธุ์หน่อขาว ในพื้นที่ 1.5 ไร่ ในรูปแบบที่ถูกหลักวิชาการ นับตั้งแต่การเตรียมต้นพันธ์ุ การเตรียมดิน และการปลูกตลอดถึงการบำรุงรักษาและเก็บเกี่ยว

โดยเฉพาะการปลูกในช่วงแล้ง เช่นเดือนเมษายน หรือต้นฤดูฝน จะให้น้ำโดยใช้ระบบสปริงเกลอร์สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชื้นของดินที่ปลูก มีการกำจัดวัชพืชภายในแปลง โดยถอนต้นที่แก่และแห้งเฉาทิ้ง แล้วปล่อยหน่อให้โต เพื่อทดแทนต้นเก่าที่ถอนทิ้งไปให้คงเหลือต้นหลักไว้ประมาณ 4-5 ต้น ใช้วิธีพรวนดินข้างโคนต้น เพื่อให้หน่อที่ขึ้นมาใหม่ไม่บิดงอ ควบคู่กับการกำจัดต้นแห้วหมูในแปลง ใส่ปุ๋ยหมักในร่องแปลงเพื่อบำรุงดินและเป็นอาหารของหน่อไม้ฝรั่ง

และจากการปลูกในแปลงสาธิตแห่งนี้พบว่า หน่อไม้ฝรั่งสามารถเจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกชนิด แต่ดินที่เหมาะสมแก่การปลูกควรมีหน้าดินลึก เป็นดินที่เก็บความชื้นได้ดีพอสมควร สามารถระบายน้ำและถ่ายเทอากาศได้ดี ไม่ขัดขวางการเจริญเติบโตของหน่ออ่อนและการไชชอนของราก เช่น ดินทราย ดินร่วน หรือดินร่วนเหนียว

และพบด้วยว่าดินทรายจัดและดินปนกรวดไม่เหมาะแก่การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เนื่องจากดินทรายจัดเก็บความชื้นได้น้อย ส่วนดินปนกรวดจะทำให้หน่อโค้งงอ ส่วนดินเหนียวจัดไม่เหมาะแก่การปลูกหน่อไม้ฝรั่งเช่นกัน เนื่องจากมีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศไม่ดี อาจมีน้ำขังแฉะและทำให้การแทงหน่อไม่ค่อยดีนัก

ดังนั้นดินที่เหมาะสมต่อการปลูกหน่อไม้ฝรั่งควรเป็นดินร่วนปนทรายที่มีอินทรียวัตถุสูง ส่วนการปลูกเพื่อผลิตหน่อขาวจำเป็นต้องใส่ อินทรียวัตถุและปุ๋ยหมัก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลุ่มของภาคกลาง เช่นในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีการปลูกกันมากในช่วงระหลังนี้ ได้รับคำแนะนำว่า จำเป็นต้องปลูกหน่อไม้ฝรั่งในแปลงผักแบบยกร่อง ขนาดความกว้างของแปลงประมาณ 4-5 เมตร ความกว้างของร่องน้ำประมาณ 1 เมตร

สำหรับพื้นที่ดินเหนียวหนักสีดำ ก็สามารถปลูกหน่อไม้ฝรั่งเพื่อทำหน่อเขียวได้ โดยใส่อินทรียวัตถุรอบ ๆ โคนต้นเพื่อปรับปรุง ดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่ง และเติมอินทรียวัตถุทุก ๆ เดือนก็จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีตามที่ต้องการของตลาด. ส่วนดินปนกรวดจะทำให้หน่อโค้งงอ ส่วนดินเหนียวจัดไม่เหมาะแก่การปลูกหน่อไม้ฝรั่งเช่นกัน เนื่องจากมีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศไม่ดี อาจมีน้ำขังแฉะและทำให้การแทงหน่อไม่ค่อยดีนัก

ดังนั้นดินที่เหมาะสมต่อการปลูกหน่อไม้ฝรั่งควรเป็นดินร่วนปนทรายที่มีอินทรียวัตถุสูง ส่วนการปลูกเพื่อผลิตหน่อขาวจำเป็นต้องใส่ อินทรียวัตถุและปุ๋ยหมัก โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ลุ่มของภาคกลาง เช่นในอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีการปลูกกันมากในช่วงระหลังนี้ ได้รับคำแนะนำว่า จำเป็นต้องปลูกหน่อไม้ฝรั่งในแปลงผักแบบยกร่อง ขนาดความกว้างของแปลงประมาณ 4-5 เมตร ความกว้างของร่องน้ำประมาณ 1 เมตร

สำหรับพื้นที่ดินเหนียวหนักสีดำ ก็สามารถปลูกหน่อไม้ฝรั่งเพื่อทำหน่อเขียวได้ โดยใส่อินทรียวัตถุรอบ ๆ โคนต้นเพื่อปรับปรุง ดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่ง และเติมอินทรียวัตถุทุก ๆ เดือนก็จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีตามที่ต้องการของตลาด.

จาก dailynews.co.th

อ่านเรื่องนี้แล้ว : 8340 คน £
ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [การปลูกพืช]:
หนอน หนอนกินใบ หนอนเจาะผล หนอนเจาะลำต้น ทุกหนอน แก้ด้วยไอกี้-บีที
เกลือเป็นหนอน ต้องแก้ปัญหาขององค์กร แต่พืชเป็นหนอน กำจัดง่าย ฉีดพ่นด้วย ไอกี้-บีที กำจัดหนอน ปลอดสารพิษ
อ่านแล้ว: 3716
พืชใบเหลือง ต้นไม้ใบเหลือง ใบไม้เหลือง อย่าตกใจ บางครั้งแค่ขาดไนโตรเจน
ในบางกรณี ที่เราให้ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบของไนโตรเจนไปแล้ว แต่ก็ยังไม่เขียว หรือพืชดูคล้ายจะไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยที่เรา..
อ่านแล้ว: 3681
ชวนชมใบเหลือง ชวนชมใบร่วง ชวนชมใบจุด เป็นได้สองถึงสามสาเหตุ แต่หลักๆคือ ชวนชมไม่แข็งแรง
โรคและแมลงศัตรูพืช จะเข้าทำลายต้นชวมชมเมื่ออ่อนแอ แต่หากเรารู้วิธีการดูแลชวนชมให้สมบูรณ์แข็งแรง โรคและแมลงก็ไม่มี
อ่านแล้ว: 4520
เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี่ยอ่อน เพลี้ยกระโดด แก้ด้วย มาคา
เพลี้ยจักจั่นปีกลาย เพลี้ยไฟ ที่ทำลายเมล่อน และผักต่างๆ ป้องกันและจำกัดเพลี้ยด้วย มาคา สารอัลคาลอยด์
อ่านแล้ว: 3977
หนอนชอนใบ เมล่อน แตงโม แตงกวา แคนตาลูบ แตงโม ฟักทอง มะระจีน กำจัดด้วย ไอกี้-บีที
แมลงวันหนอนชอนใบ มักจะพบตัวหนอนชอนไช อยู่บริเวณในใบ สังเกตุง่าย จะเห็นรอยเส้นสีขาวคดเคี้ยวเลี้ยวไปมา อยู่บนใบของพืช
อ่านแล้ว: 4355
ปุ๋ยอินทรีย์ เร่งโต สร้างภูมิต้านทางโรค คุณภาพดีจาก ฟาร์มเกษตร FarmKaset.ORG
ลดอาการคลายน้ำในพืช และช่วยให้พืชใบเขียวเข้ม เจริญเติบโตได้ดีแม้ในช่วงหน้าแล้ง ด้วย บูตเตอร์สีเงิน มีธาตุเหล็ก และ..
อ่านแล้ว: 4109
พริกใบหงิก ดอกหลุดร่วง ใบเหลือง ออกผลน้อย นั้นเพราะ เพลี้ยไฟพริก ระบาดแล้ว
เพลี้ยไฟพริก จะระบาดมากในช่วงฤดูแล้ง ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มไว ของ เพลี้ยไฟพริกนี้ จะใช้ปากเจาะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช
อ่านแล้ว: 3691
หมวด การปลูกพืช ทั้งหมด >>