ฟาร์มเกษตร
ครบเครื่อง เรื่องปุ๋ยยา
ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าจากฟาร์มเกษตร
1. โทรสั่งซื้อที่ 089-459-9003
2. แอดไลน์ไอดี PrimPB แชทสั่งซื้อ
3. สั่งทางเฟสปริม เฟสบุ๊คปริมคลิกที่นี่
4. สั่งผ่านะระบบตระกร้าสินค้า FKX.asia
5. สั่งผ่านเว็บลาซาด้า LAZADA.co.th
ทุกช่องทาง ชำระเงินขณะรับสินค้าที่บ้านคุณ
หมวด: ไร่อ้อย | อ่านแล้ว 14241 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

สอน. เสนอเปลี่ยน นาข้าว 6 ล้านไร่ ปลูกอ้อย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้เสนอยุทธศาสตร์ อ้อยโรงงานและน้ำตาลทรายต่อ ที่ประชุม..

data-ad-format="autorelaxed">

เปลี่ยนนาข้าว เป็นไร่อ้อย 

 

ยุทธศาสตร์เปลี่ยนนาข้าว เป็นไร่อ้อย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.)ได้เสนอยุทธศาสตร์อ้อยโรงงานและน้ำตาลทรายต่อ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า ซึ่งมีพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้

นายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ เลขาธิการสอน. กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย ได้มอบให้ สอน.เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับผลจากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ว่าจะส่งผลกระทบต่อแผนและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย หรือไม่ แค่ไหน ก่อนจะนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป ก่อนที่จะประกาศ เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไป

 

ลดนาข้าวเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อย 6 ล้านไร่

โดยยุทธศาสตร์อ้อยโรงงานและน้ำตาลทรายฉบับนี้ มีระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2558-2567 โดยตั้งเป้าปี 2567 จะขยายพื้นที่ปลูกอ้อยทดแทนพื้นที่นาข้าวที่ไม่เหมาะสมประมาณ 6 ล้านไร่ จะเพิ่มพื้นเพาะปลูกอ้อยจากปัจจุบัน 10 ล้านไร่ เป็น 16.07 ล้านไร่ ผลผลิตทั้งประเทศจะเพิ่มจาก 103.68 ล้านตันต่อปี เป็นปีละ 182.04 ล้านตัน ส่วนผลผลิตน้ำตาลทรายคาดว่าจะเพิ่มจากปีละ 11.29 ล้านตัน เป็นปีละ 20.36 ล้านตัน กำลังการผลิตดังกล่าวจะมีกากน้ำตาลเพิ่มเป็น 8.55 ล้านตันจากปัจจุบัน 4.27 ล้านตัน สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตสุรา ผงชูรสและอื่นๆ ได้ประมาณ 1 ล้านตัน ส่วนที่เหลือใช้เป็นวัตถุดิบร่วมผลิตเอทานอลได้ 5.38 ล้านลิตรต่อวัน จากปัจจุบันที่ผลิตได้ 2.5 ล้านลิตรต่อวัน

“กำลังการผลิตน้ำตาลทรายปี 2567 จะเพิ่มเป็น 20.36 ล้านตัน จะครอบคลุมความต้องการการบริโภคน้ำตาลภายในประเทศ เป็นการบริโภคภายในประเทศ 3.56 ล้านตัน เพิ่มจากปัจจุบันที่มีอยู่ 2.5 ล้านตัน และใช้เพื่อการส่งออกอีก 16.8 ล้านตัน จากปัจจุบัน 8.8 ล้านตัน ดังนั้นอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 4.5 แสนล้านบาท เพิ่มจากปัจจุบันที่มีอยู่ 2 แสนล้านบาท” นายสมศักดิ์ กล่าว

 

วางยุทธศาสตร์พัฒนาอ้อย-น้ำตาล

สำหรับยุทธศาสตร์อ้อยโรงงานและน้ำตาลทรายประกอบด้วย ด้านการผลิต ในระยะเร่งด่วน ต้องทำแผนขยายพื้นที่ปลูกอ้อยร่วมกับโรงงานน้ำตาลทราย เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากชานอ้อย เร่งพัฒนาพันธุ์อ้อยกระจายพันธุ์ให้ทั่วถึง ส่วนในระยะสั้น ช่วง1-3 ปี เพิ่มผลผลิตในพื้นที่ที่มีความพร้อม 8 แสนไร่ โดยเพิ่มผลผลิตเป็น 12 ล้านตัน ส่งเสริมการพัฒนาระบบจัดการน้ำขนาดเล็กในไร่อ้อยในพื้นที่เป้าหมาย พัฒนาระบบการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง

ส่วนในระยะกลาง ช่วง3-5 ปี ผลักดันให้มีการกำหนดนโยบายส่งเสริมการใช้เอทานอลของประเทศ จัดตั้งสถาบันวิจัยอ้อยและน้ำตาลทราย ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อยและน้ำตาลต่างๆ กำหนดแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย การให้เงินเกี๊ยว หรือเงินบำรุงอ้อยในอัตราดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ปลูกอ้อยรายใหม่ การประกันภัยพิบัติความเสียหายพืชผลทางการเกษตร สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ส่วนแผนระยะยาว ช่วง5-10 ปี เพิ่มสัดส่วนการผลิตอ้อยให้ทันสมัยในระบบโมเดลฟาร์มเพิ่มขึ้น และเพิ่มผลผลิตอ้อยอีก 30 ล้านตัน

ด้านแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นการพัฒนาคุณภาพน้ำตาลทราย และสร้างผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายชนิดต่างๆ รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมการผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น พลาสติกชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การเก็บรักษาและขนส่งน้ำตาลทราย เช่น การพัฒนาขนส่งทางน้ำ ท่าเรือ และโกดัง ส่วนระยะกลางและระยะยาว จะต้องส่งเสริมให้เกิดการผลิตในภาคอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ ขยายการผลิตเอทานอล

 

เร่งเจรจาผู้ซื้อลดภาษีนำเข้าน้ำตาล

ด้านการตลาด ในระยะเร่งด่วน จะเร่งเจรจาลดภาษีนำเข้า และเงื่อนไขทางการค้ากับญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เพื่อให้สิทธิพิเศษทางภาษีเช่นเดียวกับที่ทั้ง 2 ประเทศนี้ให้กับออสเตรเลีย เจรจากับประเทศต่างๆในอาเซียน เพื่อลดภาษีนำเข้าน้ำตาลทรายภายใต้ข้อตกลงเออีซีภายในเดือนม.ค.2559 ขยายตลาดน้ำตาลทรายและเอทานอลในอาเซียน และเอเชียตะวันออก ส่วนระยะกลาง และยาว จะเร่งเปิดตลาดน้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลชนิดต่างๆไปสู่ตลาดใหม่ เช่น คาบสมุทรอินเดีย ตะวันออกกลาง

ด้านบริหารจัดการ ในระยะเร่งด่วนจะพิจารณามาตรการในการส่งเสริมการปลูกอ้อยในพื้นที่เป้าหมาย สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพี่อการปลูกอ้อย ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเออีซี ปรับปรุงกฎหมายการนำอ้อยไปผลิตเอทานอลได้โดยตรงและปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่วนระยะกลาง จะต้องบริหารจัดการส่งเสริมให้มีการผลิตและจำหน่ายพลาสติกชีวภาพและผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ ส่วนระยะยาว จะส่งเสริมให้มีการส่งออกพลาสติกชีวภาพ ผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ


อ้างอิง bangkokbiznews.com


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 14241 คน £
ความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ภาพถ่ายเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [ไร่อ้อย]:
อ้อยแคระ แกร็น อ้อยโตช้า อ้อยไม่ย่างปล้อง อ้อยปล้องสั้น อ้อยใบเหลือง อ้อยใบไหม้
พืชจะไม่สมบูรณ์ได้อย่างไร เราก็ใส่ทั้งปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีแล้ว แต่ทำไมพืชยังไม่โตเท่าที่ควร ทั้งๆที่เราใส่ปุ๋ย
อ่านแล้ว: 3936
อ้อยยอดเหลือง แต่กอยังเขียว เพราะ หนอนกออ้อย เข้าทำลายต้นอ้อย ฆ่าหนอน กำจัดหนอน ไอกี้-บีที
อ้อยกำลังงาม อยู่ๆก็ยอดเหลือง ทั้งๆที่กออ้อยยังเขียวอยู่ นั่นท่านอาจเจอกับปัญหาหนอนกอ ป้องกันกำจัด ก่อนจะลุกลาม
อ่านแล้ว: 3897
อ้อยใบเหลือง อ้อยใบซีด เหลืองซีดเป็นหย่อมๆ ลักษณะนี้เป็นอาการของ อ้อยขาดธาตุอาหาร
หากพืชมีความอ่อนแอ ความรุนแรงของโรคก็จะมาก การเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืช ก็เข้าทำลายได้มากเช่นกัน บวกกับสภาพแวดล้อม..
อ่านแล้ว: 4334
อ้อยเป็นหนอน หรือเห็น อ้อยยอดแห้งตาย นั่นเพราะหนอนกอสีขาวเข้าทำลาย
หน่ออ้อยที่ยังเล็กอยู่ หากโดน หนอนกอสีขาว เข้าทำลาย หน่ออ้อยมักจะตาย อ้อยที่เป็นลำจะชะงักโต ผลผลิตลด คุณภาพลด
อ่านแล้ว: 4463
ผลผลิตอ้อยลด ค่าความหวานลด อ้อยชะงักโตเพราะ แมลงหวี่ขาวอ้อย ต้องแก้
แมลงหวีขาว ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใต้ใบอ้อย ในระยะตัวอ่อนนั้น จะสร้างความเสียหายให้กับอ้อย
อ่านแล้ว: 4426
อ้อยมีราดำ มีแป้งสีขาวใต้ใบ ใบเหลืองซีด เพราะเพลี้ยสำลี ปล่อยไป อ้อยแห้งตาย
เพลี้ยสำลี หากมีการระบาดในไร้อ้อยแล้ว จะทำให้อ้อยในไร่ชะงักการเติบโต หรืออาจจะทำให้อ้อยแห้งกรอบทั้งใบ
อ่านแล้ว: 4122
อ้อยเหลือง แห้งตายทั้งกอ เป็นเพราะ แมลงนูนหลวง กัดกินรากอ้อย กำจัดอย่างไร
มักระบาดในสภาพดินทรายที่มี pH 6-6.5 และสภาพดินที่มีอินทรียวัตถุ 0.56-0.84% การเข้าทำลายอ้อยมักปรากฏเป็นหย่อมไม่แพร่..
อ่านแล้ว: 3858
หมวด ไร่อ้อย ทั้งหมด >>