ฟาร์มเกษตร
ชีวิตเกษตร ครบวงจร
ฟาร์มเกษตรขายดี
ด้วยเว็บไซต์จาก
FKmicro.com
หมวด: Agri live update | อ่านแล้ว 9057 คน | สั่งพิมพ์หน้านี้ | L

พลังชาวบ้าน ร่วมกันสร้างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมกันสร้างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพาะเห็ด ทำปุ๋ยอินทรีย์ ทำน้ำหมักชีวภาพ เผาถ่าน ได้น้ำส้มควันไม้ไปใช้ป้องกันแมลง

data-ad-format="autorelaxed">

เพาะเห็ด ชุมชนพอเพียง

 

ภาวะรายจ่ายที่นับวันเพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับรายรับที่ยังคงเท่าเดิม ส่งผลให้การใช้ชีวิตของคนหลายคนลำบาก ดัง บ้านบ่อพยอม หมู่ 13 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ ซึ่งมีประชากร 160 หลังคาเรือน มีผู้คนอาศัย 576 คน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทำนา ปลูกพืชผัก ส่วนหนึ่งออกไปรับจ้างขายแรงงาน ทว่า ชาวบ้านที่นี่พบวิธีลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน แถมยังผลิตได้มากนำออกไปขายมีรายได้ไว้ต่อยอดเป็นทุนไว้ขยายกิจการอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต


นางดุษฎี ศรีวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 บ้านบ่อพยอม เล่าว่าเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาชาวบ้านได้รวมตัวกันกว่า 30 หลังคาเรือน ร่วมโครงการ "ชุมชนท้องถิ่นที่น่าอยู่” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หันมาลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว ร่วมกันสร้างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งการเพาะเห็ด ทำปุ๋ยอินทรีย์ ทำน้ำหมักชีวภาพ เผาถ่านจากเศษไม้ แล้วนำน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากกระบวนการเผาถ่านไปใช้ป้องกันแมลงในไร่นาและสวนครัว จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ จนมีเงินของกลุ่มเหลือพอที่จะทำโครงการเพื่อชุมชนต่อไป


“ตอนแรกมีกัน 6-7 คน เริ่มจากสมาชิก อสม. มีการประชุมกันทุกเดือน พร้อมได้เชิญชวนผู้ที่สนใจทางหอกระจายข่าว ชาวบ้านที่สนใจก็ชวนกันมา จนตอนนี้มีสมาชิกกว่า 30 หลังคาเรือน มาคุยกันว่าจะทำอะไร ได้ข้อสรุปว่า ทำโรงเห็ดไว้แจกจ่ายสมาชิก เมื่อผลผลิตเหลือก็นำออกขาย นอกจากนี้ ทำเตาเผาถ่านเอาน้ำส้มควันไม้ ทำน้ำหมักไว้ใช้กับสวนกับนา ทำปุ๋ยหมักแจกจ่ายคนในกลุ่มนำไปใช้” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 เล่าถึงกิจกรรมที่ร่วมกันทำ


ผู้นำหญิงแห่งบ้านบ่อพยอม บอกด้วยว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชาวบ้านที่คุ้นชินกับการทำการเกษตรแบบใช้ปุ๋ยเคมี และการใช้เงินในการซื้อของบริโภค แต่ก็ทำความเข้าใจทดลองทำและเห็นผล ทั้งการเพาะเห็ดซึ่งไปเรียนรู้ดูงานมาจากที่อื่นนำมาอบรมในกลุ่มช่วยกันทำ สร้างโรงเห็ดซื้อก้อนเห็ดเข้ามาเพาะเลี้ยง ช่วยกันดูแล และยังขยายผลนำครูและนักเรียนจาก ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม เข้ามามีส่วนร่วม สลับรุ่นกันมา และนำก้อนเห็ดไปดูแลที่โรงเห็ดของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวัน สร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนอีกด้วย


ผลผลิตเห็ดที่ชาวบ้านเพาะเป็นเห็ดนางฟ้า ลงทุนครั้งแรก 7,000-8,000 บาท เมื่อได้ผลผลิตก็จะแบ่งสมาชิกเอาไปบริโภคในครัวเรือน ส่วนหนึ่งนำบรรจุถุงไปขายที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ส่วนหนึ่งนำออกขายในหมู่บ้านกล่องละ 20 บาทหมดทุกวัน ตลอดระยะเวลาที่มีผลผลิต 4 เดือน ปัจจุบันได้ขยายโรงเห็ดออกเป็น 2 โรง จำหน่ายเห็ดมีกำไรเดือนละประมาณ 10,000 บาท เงินที่ได้ก็จะเก็บไว้สำหรับดูงานเพิ่มความรู้ให้กับสมาชิก และเป็นทุนสำหรับทำโรงสีข้าวของหมู่บ้าน


“ปัจจุบันหมู่บ้านไปจ้างเขาสีข้าว พวกเราทำนากันทุกบ้าน ก็เลยตกลงกันว่าจะเอาเงินที่สะสมได้จากการขายเห็ดมาทำโรงสีข้าว ให้สมาชิกเอามาสี จะได้มีข้าวกล้องไว้กิน ไม่ต้องไปเสียเงินให้โรงสี เรามาคำนวณดูแล้วว่ามีศักยภาพที่ทำได้แน่นอน” นางดุษฎี แจงอย่างมั่นใจ


พร้อมกล่าวเสริมว่า เมื่อชุมชนร่วมกันทำกิจกรรมหลายๆ อย่างจึงเกิดผลดีตามมา ทั้งสมาชิกนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ไล่แมลงในไร่นา ฉีดพ่นในข้าวทำให้ต้นข้าวแข็งแรง นำไปปรับสภาพพื้นดินป้องกันเชื้อราในโรงเห็ด ได้ถ่านแบ่งกันใช้ มีปุ๋ยหมักไว้แบ่งปัน ลดการใช้ยาและปุ๋ยเคมี ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงจากที่เคยทำนาต้นทุนไร่ละ 1,000 บาท เหลือเพียงไร่ละ 500 บาท ที่สำคัญคือการสร้างประชาคมที่เหนียวแน่นเข้มแข็ง จนได้รับรางวัลกรรมการหมู่บ้านดีเด่นจากทางอำเภอ ได้รับการสนับสนุนทุนในการทำกิจกรรมเดือนละ 1,000 บาท


อ้างอิง : komchadluek.net


อ่านเรื่องนี้แล้ว : 9057 คน £

ฟาร์มเกษตร ขายสินค้าออนไลน์ได้ทุกวัน ด้วยระบบการตลาดออนไลน์ BX

จาก FKmicro.comความคิดเห็นจากผู้อ่าน:

ส่งความคิดเห็น

 

 
   
   

ปุ๋ยตรา FK แตกต่าง และดีกว่าอย่างไร?

พิจารณากราฟการปลดปล่อยธาตุอาหารของปุ๋ย FK ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ตามกราฟด้านล่าง

กรุณาคลิกเพื่อดูรายละเอียด


FK-1 : ปุ๋ยเร่งโต เร่งเขียว (Premium)
ปุ๋ยทางใบ ปุ๋ยเขียว ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ ที่ดีที่สุดสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียวแข็งแรงให้กับพืช ราคา 890 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งผลผลิต (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-ชุดเร่งผลผลิต (สำหรับพืชออกผล ทุกชนิด เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลผลิต) ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน Lazada
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง (Premium)
ปุ๋ยเร่งหัวมันสำปะหลัง FK-3C เร่งมันสำปะหลังลงหัว เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง มันสำปะหลังหัวใหญ่ มีน้ำหนักดี ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยเร่งหนักเร่ง CCS อ้อย (Premium)
ปุ๋ยสำหรับอ้อย FK-3S เร่งผลผลิตอ้อย ทำให้อ้อยย่างปล้องสูง เพิ่มความหวาน เพิ่ม CCS และได้น้ำหนัก ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยสำหรับนาข้าว
ปุ๋ยน้ำ FK-3R ฉีดพ่นทางใบ ปุ๋ยน้ำ ทำให้ข้าวรวงยาวใหญ่ เมล็ดเต็ม มีน้ำหนักดี ให้ผลผลิตสูง
ราคา 950 บาท โทรซื้อ 089-4599003
สั่งซื้อบน LINE
เลือกหมวด :

แสดงเนื้อหารวมจากทุกหมวด, สินค้าเกษตร, ไอเดียและเทคโนโลยีเกษตร, รวม VDO เด่นจาก FK, นาข้าว, เศรษฐกิจเกษตร, ไร่อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, ไร่ข้าวโพด, ผักและการปลูกผัก, การปลูกพืช, ไม้ผล ไม้ยืนต้น, เกษตรน่ารู้, สมุนไพร, ไม้มงคล, พุทธศึกษา, FK Talk, สุขภาพ, การใช้ SUN กับพืชต่างๆ, แอพฯด้านเกษตร, ไม้ดอก ไม้ประดับ, องค์กรด้านเกษตร, ซื้อขายที่ดิน, ห้องปศุสัตว์, ประมง, เกษตรกรตัวอย่าง, ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว, FK Freestyle, Agri live update, ออแกนิกส์, จักรกล, อุปกรณ์การเกษตร, ไร่กาแฟ,


แสดงทั้งหมดใน [Agri live update]:
เพิ่งตื่น! ยกเลิกใช้ยาฆ่าแมลง 2 ตัว พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส
หลายประเทศทั่วโลกเลิกใช้นานแล้ว บ้านเราเพิ่งประกาศ ห้ามใช้เด็ดขาด ชี้ พาราควอตพิษเฉียบพลันสูงและไม่มียาถอน และคลอร์ไพ..
อ่านแล้ว: 235
บิ๊กฉัตร ยันน้ำเขื่อนมีพอใช้ถึงเดือน พ.ย. แต่ขอช่วยประหยัด
รมว.เกษตรฯ สั่งกรมฝนหลวงเติมน้ำเขื่อน มั่นใจน้ำมีพอใช้ แต่ประชาชนต้องร่วมกันประหยัด งดทำนารอบ3
อ่านแล้ว: 509
ดัน เลยโมเดล หาช่องค้าขาย ตลาดชายแดน
ชู เลยโมเดล สร้างโอกาสผู้ประกอบการนอกจังหวัดติดชายแดนค้าขายประเทศเพื่อนบ้าน
อ่านแล้ว: 525
น้ำพริก รุ่งเจริญ ติดจรวดเพิ่มยอดโกอินเตอร์
จากที่กำลังผลิตเพิ่มขึ้นจาก 2 ล้านถ้วยต่อเดือนเพิ่มเป็น 3 ล้านถ้วยต่อเดือนทำให้บริษัทต้องวางเป้าหมายการขายปีนี้
อ่านแล้ว: 442
ส.ป.ก.นำร่องแจก1แสนไร่ ดีเดย์ส่งมอบมิ.ย.ให้ทำกินรูปแบบสหกรณ์
หลังยึดคืนที่ดินครอบครองผิดกฎหมายกว่า 3.1แสนไร่ เตรียมพัฒนาส่งมอบ คทช.แจกกว่า 7,000 รายรวม 1 แสนไร่ นำร่องเฟสแรก มิ.ย.
อ่านแล้ว: 696
1 หมื่น 5 พันล้าน ดันกองทุนหมู่บ้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ท่านสมคิด เตรียมคิกออฟกองทุนหมู่บ้านใช้งบ 1.5 หมื่นล้าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก นำร่อง 1,500 แห่งแจ้งเกิดตลาดชุมชน
อ่านแล้ว: 892
กระทรวงเกษตรฯ โชว์แผนขับเคลื่อน เมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล
ประเทศไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และอันดับ 15 ของโลก มีปริมาณส่งออก 31109 ตัน
อ่านแล้ว: 813
หมวด Agri live update ทั้งหมด >>

 ปิดโฆษณานี้ X
 ปิด X