ฟาร์มเกษตร
ครบเครื่อง เรื่องปุ๋ยยา
ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าจากฟาร์มเกษตร
1. โทรสั่งซื้อที่ 089-459-9003
2. แอดไลน์ไอดี PrimPB แชทสั่งซื้อ
3. สั่งทางเฟสปริม เฟสบุ๊คปริมคลิกที่นี่
4. สั่งผ่านะระบบตระกร้าสินค้า FKX.asia
5. สั่งผ่านเว็บลาซาด้า LAZADA.co.th
ทุกช่องทาง ชำระเงินขณะรับสินค้าที่บ้านคุณ

หมวดบทความ: แสดงบทความจากทุกหมวด เรียงลำดับ Z-A

การเรียงลำดับ: ล่าสุดก่อน[Z-A], ตามลำดับ[A-Z]
|-หน้าที่ 34 จาก 35-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
การเลือกพันธุ์อ้อย
พันธุ์อ้อยที่ใช้ควรเป็นพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีกับสถาพแวดล้อม ในแต่ละแหล่งปลูก พันธุ์อ้อยที่เกษตรกรใช้ในปัจจุบัน ในแต่...
อ่านแล้ว: 73862 [i=3300]
มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9
เป็นลูกผสมปี 2535 ได้จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งสูง 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ CMR31-19-23 เป็น...
อ่านแล้ว: 55126 [i=3301]
มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 72
ในปี 2540/2541 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 6.7 ล้านไร่ และผลผลิตหัวสดรวม 15.6 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าที่ทำรายได้...
อ่านแล้ว: 74567 [i=3302]
มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 90
ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ CMC76 และพันธุ์ V43 ในปี 2521 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง หลังจากผ่านการคัดเลือก...
อ่านแล้ว: 37559 [i=3303]
มันสำปะหลัง พันธุ์เขียว ปลดหนี้
เป็นพันธุ์มันสำปะหลังที่ได้จากการผสมข้าม โดยใช้พันธุ์ระยอง 5 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงเป็นแม่ และพันธุ์ที่มีเปอร์...
อ่านแล้ว: 117393 [i=3304]
สำรวย ผัดผล
จากจุดเริ่มต้นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโจ้โก้ บ้านเมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน เป้าหมายเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ที่เกิดจาก...
อ่านแล้ว: 49298 [i=3305]
การปลูกขิง การคัดเลือกท่อนพันธุ์ปลูกขิง
การปลูกขิง ขิงเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจัดอยู่ในพืชตระกูลเดียวกับข่า และกระชาย มีลำต้นใต้ดินสะสมอาหาร
อ่านแล้ว: 65201 [i=3306]
ก.เกษตรฯ เชื่อปี 53 เป็นปีทองของยางไทยที่ฟื้นตามความต้องการของตลาดโลก
รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปี 2553 ไทยจะมีพื้นที่กรีดยางประมาณ 11.9 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจาก 11.5 ล้านไร่ของปี 2552
อ่านแล้ว: 28542 [i=3307]
สศก.แนะเกษตรกรพัฒนาคุณภาพกุ้งตีตลาดกำลังซื้อสูง
สศก.เผยผลวิจัยการ ผลิตการตลาดและโลจิสติกส์กุ้งก้ามกรามผลผลิตลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 8 เหตุต้นทุนการผลิตและอาหารกุ้งสูงทำร
อ่านแล้ว: 17912 [i=3308]
การปรับปรุงดินโดยวิธีธรรมชาติ
ดิน ที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกนั้น จะต้องประกอบด้วยสมบัติ 3 ประการ คือ 1. สมบัติทางเคมี คือ ดินต้องมีความสมดุล ของแร่
อ่านแล้ว: 54208 [i=3309]
ปีทองข้าวไทย 2553
วงการค้าข้าวคาดหมายว่าปี 2553 จะเป็นปีทองของข้าวไทย เนื่องจากปริมาณการผลิตข้าวในตลาดโลกลดลงจากผลกระทบสภาพอากาศแปรปรวน ใน
อ่านแล้ว: 17654 [i=3310]
ห้วยบง 60 ผลผลิตสูง ต้านทานโรค
ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนามันสำปะหลังพันธุ์ ห้วยบง 60 ทีให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรค สามารถเพิ่มรายได้ให้ผู้ปลูก
อ่านแล้ว: 100888 [i=3311]
โบรชัวร์ออนไลน์ ข้าวโพด
สินค้าสำหรับข้าวโพด โบรชัวร์ออนไลน์สรุปสินค้าแนะนำ สำหรับใช้ในไร่ข้าวโพด จากฟาร์มเกษตร
อ่านแล้ว: 50998 [i=3312]
ห้วยบง 80
มันสำปะหลังพันธุ์ ห้วยบง 80 เป็นมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ ที่พัฒนามาโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง...
อ่านแล้ว: 109533 [i=3313]
ปุ๋ยสำหรับปาล์มน้ำมัน
โบชัวร์ออนไลน์ แนะนำสินค้า ปุ๋ย ปุ๋ยน้ำ ที่ใช้สำหรับปาล์มน้ำมันในระยะต่างๆ
อ่านแล้ว: 64040 [i=3314]
ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยน้ำ สำหรับยางพารา
รายละเอียดสินค้าสำหรับยางพารา โบรชัวร์ออนไลน์สำหรับยางพารา
อ่านแล้ว: 66691 [i=3315]
ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด ยาปราบฯ ฯลฯ สำหรับข้าว
สินค้าสำหรับข้าวจากฟาร์มเกษตร สรุปรายการสินค้าที่ใช้สำหรับนาข้าว พร้อมคำแนะนำการใช้ สั่นๆเข้าใจง่าย
อ่านแล้ว: 44428 [i=3316]
โบรชัวร์ออนไลน์ อ้อย
รวมสินค้าสำหรับผู้ปลูกอ้อย พร้อมคำอธิบายสั้นๆเบื้องต้น เพื่อให้เห็นภาพรวมของสินค้าสำหรับอ้อย
อ่านแล้ว: 43926 [i=3317]
โบรชัวร์ออนไลน์ มันสำปะหลัง
สำหรับผู้ปลูกมันสำปะหลังโดยเฉพาะ ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยเม็ด สินค้าสำหรับมันสำปะหลังทั้งหมด พร้อมวิธีใช้สินค้าใบแบบสรุปสั่นๆ ง่ายๆ
อ่านแล้ว: 54167 [i=3318]
พยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2553
พยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลัง ปีเพาะปลูก 2552/2553
อ่านแล้ว: 31424 [i=3319]
เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดยการจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์
มันสำปะหลังเป็นพืชหัว ผลผลิตที่ใช้ประโยชน์คือ รากที่มีการสะสมอาหาร เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย..
อ่านแล้ว: 47912 [i=3320]
การเพิ่มผลผลิตข้าวไร่เชิงอนุรักษ์
การเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตข้าวไร่เชิงอนุรักษ์ ผลผลิตข้าวไร่ไม่เพียงพอต่อการบริโภค เป็นปัญหาสำคัญของชุมชน
อ่านแล้ว: 45342 [i=3321]
อ้อย ไบโอ-เอ็น จุลินทรีย์ตริงไนโตรเจนเสริมอ้อยโต
เพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยจุลินทรีย์พิเศษ ที่สามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศ มาเปลี่ยนเป็นไนโตรเจนในรูปแบบที่อ้อยนำไปใช้ได้
อ่านแล้ว: 60327 [i=3322]
หูเสือ : ต้นสระผมได้
ต้น หูเสือ ที่เรานำยอดและใบมาต้มกินเป็นผักจิ้มน้ำพริก หรือเป็นผักแกล้ม ลาบ-น้ำตก นอกจากนั้นยังใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้
อ่านแล้ว: 31010 [i=3323]
สุริยา แก้วสาร
เกษตรกรคนเก่ง สู้วิกฤติด้วยเกษตรอินทรีย์ ทางปลดหนี้ ดินที่เคยมีอยู่เพียงแค่ 3 ไร่ แต่ขณะนี้มีที่ดินเพิ่มขึ้นเป็น 14 ไร่
อ่านแล้ว: 44635 [i=3324]
สำเริง สืบสิมมา
พลิกที่นาปลูกผักชีฝรั่ง : หลายชีวิตต้องดิ้นรนเอาตัวรอด บางคนทิ้งถิ่นฐานไปหางานทำที่เมืองใหญ่ แต่เมื่อเจอพิษเศรษฐกิจ...
อ่านแล้ว: 56297 [i=3325]
พันธุ์อ้อยแนะนำ
ข้อมูลเบี้องต้น แนะนำพันธุ์อ้อยต่างๆ ไม่ละเอียดมากนัก แต่เป็นข้อมูลเพื่อนำไปศึกษาหารายละเอียดต่อได้
อ่านแล้ว: 82377 [i=3326]
การเลี้ยงปลาดุก ในบ่อดิน หรือบ่อดินปูด้วยพลาสติก
ขั้นตอนการเลี้ยงปลาดุก ในบ่อพลาสติก แบบเกษตรพอเพียง สำหรับท่านที่สนใจ เป็นประโยขน์ ลองศึกษาเป็นควาทรู้เบื้องต้นได้...
อ่านแล้ว: 232409 [i=3327]
กลอนปลูกมันสำปะหลัง
ฉันตื่นมานั่งดูข่าวทุกเช้า พี่สอยุทธเล่าข่าวมิแต้มสี อีกน้องกุ๊กสดใสดูเข้าที เอกราชก็ดีเก่งทุกทาง นั่งมองมองค่อยฟังข่าว
อ่านแล้ว: 32341 [i=3328]
ไอกี้ - บีที กำจัดหนอน ปลอดสารพิษ
ประกอบด้วยจุลินทรีย์สายพันธ์ บีที (BT) ที่มีประสิทธิภาพสูง คือ Bacillus thuringiensis var. aizawai และ Bacillus thuringi
อ่านแล้ว: 68853 [i=3329]
น้ำยาแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
เพิ่่มอาหารสะสมในท่อนพันธุ์ กระตุ้น และส่งเสริมการแตกราก เพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก ป้องกันโรคที่ติดมากับท่อนพันธุ์
อ่านแล้ว: 76437 [i=3330]
เลี้ยงปลาดุก ในบ่อซีเมนต์
การเลี้ยงปลาดุก ในบ่อซีเมนต์ เป็น วิธีการเลี้ยงปลาอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเลี้ยงกันได้ง่าย และสำหรับสถานที่ก็ใช้พื้นที่ไม่เ
อ่านแล้ว: 178437 [i=3331]
การเลี้ยงปลาในกระชัง โดย นายเมฆ บุญพราหมณ์
การเลี้ยงปลาในกระชัง หมายถึง การเลี้ยงปลาในภาชนะกักขัง ตั้งแต่ลูกปลาไปจนถึงปลาขนาดใหญ่ น้ำสามารถถ่ายเทได้รอบด้านของภาชน
อ่านแล้ว: 38205 [i=3332]
การขยายผลการเลี้ยงปลาดุก โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ของเยาวชนในท้องถิ่น
ดุกบิ๊กอุยเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว แต่ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงปลายังเล็กและต้องเข้าใจถึงนิสัยของปลา เหมาะที่จะเลี้
อ่านแล้ว: 36966 [i=3333]
การเลี้ยงปลา การขุดบ่อล่อปลา การขุดบ่อเลี้ยงปลา
การเลี้ยงปลาเป็นอาชีพคู่กันกับการเกษตร เพราะปลาเป็นอาหารคู่กันกับข้าว ประเทศเพื่อนบ้านที่ทำการเพาะปลูก เช่น ประเทศในแถบอ
อ่านแล้ว: 59828 [i=3334]
การปลูกยางพารา
เลือกต้นตอตาที่สมบูรณ์ ตานูนโตเห็นเด่นชัด - กลบหลุมที่เตรียมไว้แล้ว ใช้ไม้ปลายแหลม ขนาดเล็กกว่า ต้นตอ เล็กน้อย แทงกลางหล
อ่านแล้ว: 31631 [i=3335]
การเพาะเลี้ยงปลาช่อน
ปลาช่อนเป็นปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดทั่วไป เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง
อ่านแล้ว: 36702 [i=3336]
คะน้ายอดดอยคำ ผักตระกูล กะหล่ำ
คะน้ายอดดอยคำ(Doi Kham Chinese Kale) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Brassica oleracea var. alboglabra คะน้า ยอด หรือคะน้าก้าน จัดอ
อ่านแล้ว: 39196 [i=3337]
กระเจี๊ยบเขียว : ปลูกที่ไหนเหมาะสม
กระเจี๊ยบเขียว - เป็นผักส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย ทำรายได้ปีละมากกว่า 200 ล้านบาท มีตลาดหลักที่ประเทศญี่ปุ่น ในรูปผักสด
อ่านแล้ว: 57282 [i=3338]
การปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์
หน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ เป็นพืชผักที่มีบทบาทสำคัญของประเทศตลาดต่างประเทศมีความต้องการสูงนื่องจาก ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีควา
อ่านแล้ว: 61497 [i=3339]
หอยแครง เลี้ยงในบ่อดิน รูปแบบใหม่-ปลอดสารพิษ
การบริโภคอาหารให้ได้คุณค่าและรู้สึกปลอดภัยอย่างแท้จริงนั้น วัตถุดิบที่นำไปประกอบอาหารก็จะต้องสะอาดปราศจากสารปนเปื้อนด้วย
อ่านแล้ว: 63137 [i=3340]
ข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ
ข้าวเป็นอาหารหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาตั้งแต่ยุคในน้ำมีปลา ในนามีข้าว มาจนถึงยุคปัจจุบันข้าวก็ยังมีความสำคัญต่อ วิถี
อ่านแล้ว: 51177 [i=3341]
ดอกไม้จีนสด
ดอกไม้ที่กินได้และคนทั่วไปมักเรียกว่า ดอกไม้จีน นั้น แท้ที่จริงเป็นคนละดอกกับ ดอกไม้จีน(แห้ง)
อ่านแล้ว: 48144 [i=3342]
แก้วมังกรเงินล้านของเกษตรกรตัวอย่าง-สกลฯ
แก้วมังกร กำลังเป็นผลไม้ที่นิยมปลูกในจังหวัดสกลนครเนื่องจากผลผลิตทำรายได้ให้ปีละ หลายแสนบาทถึงปีนี้ราคาต่อกิโลกรัมจะตกลง
อ่านแล้ว: 67503 [i=3343]
การเลี้ยงปลานิลในกระชัง
การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่ให้ผลผลิตสูง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากแหล
อ่านแล้ว: 40402 [i=3344]
การสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูการผลิตปี 2552/53
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามันสำปะหลัง ทั้ง 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
อ่านแล้ว: 36836 [i=3345]
ท่าน ว.วชิรเมธี Woody Talk 4 Oct 09
อย่างที่ทราบกัน คุณวูดดี้ สัมภาษณ์แบบถามตรง เข้าประเด็น มาดูคุณวูดดี้สัมภาษณ ท่าน ว.วชิรเมธีกันบ้าง ว่าจะออกมาในรูปแบบใด
อ่านแล้ว: 36930 [i=3346]
ก.ส.ล.เผยแผนพัฒนาธุรกิจซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการซื้อขายไม่น้อยกว่า 650,000 ข้อตกลงในปี 2553 เลขาธิการ ก.ส.ล.เปิดเผยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อม..
อ่านแล้ว: 12457 [i=3347]
HAL-Q สัญลักษณ์แห่งคุณภาพสินค้าฮาลาลระดับโลก
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างชื่อให้ประเทศไทย เขย่าวงการอาหารฮาลาลโลกอีกครั้ง ด้วยการพัฒนาระบบบริหาร
อ่านแล้ว: 17769 [i=3348]
ยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมออกยุทธศาสตร์มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ปี 2553 -2555 หวังเพิ่มขีดความสามารถด้านการ
อ่านแล้ว: 17502 [i=3349]
คุณสุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จากชาวไร่อ้อย สู่อุตสาหกรรมน้ำตาลมิตรผล ประมาณปี พ.ศ. 2482 เป็นจุดเริ่มต้นของ มิตรผล โดยมีการปลูกอ้อยราว 10 ไร่ ที่ตำบล
อ่านแล้ว: 95688 [i=3350]
สถานการณ์ และแนวโน้มราคามันสำปะหลังฤดูกาลผลิต 2552/53
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับคณะสำรวจภาวะ การผลิตและการค้ามันสำปะหลัง ฤดูกาลผลิต 2552/53
อ่านแล้ว: 37204 [i=3351]
เตือนอีสานระวังข้าวเรื้อในข้าวหอมมะลินาปี ปี 2552/2553
สศก.เตือน เกษตรกรระวังปัญหาข้าวเรื้อ/ข้าวปนในข้าวหอมมะลิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีการขยายพื้น
อ่านแล้ว: 53781 [i=3352]
การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ในข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง
คุณประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ในเรื่องของการเตรียมดินที่ดีแล้ว ปัญหาอื่นๆ ก็ลดลง ที่เห็นได้ชัดที่
อ่านแล้ว: 44120 [i=3353]
กลยุทธ์ส่งออกสินค้าไทยไปแอฟริกา
เมื่อกล่าวถึงภูมิภาค แอฟริกา ผู้ประกอบการหลายคนอาจนึกถึงความป่าเถื่อน อันตราย ล้าหลัง ด้อยพัฒนา รวมถึงสภาพเศรษฐกิจการ
อ่านแล้ว: 34772 [i=3354]
การส่งออกกระเจี๊ยบเขียวไปญี่ปุ่น
จากสถิติการส่งออกกระเจี๊ยบเขียวที่ศูนย์บริการทางวิชาการแบบเบ็ดเสร็จได้รวบรวมไว้ พบว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นำเข้ากระเจี๊ย
อ่านแล้ว: 61621 [i=3355]
เสียงเพรียกจากผู้ประกอบการปุ๋ยถึงเวลารัฐกำจัด ปุ๋ยปลอม จริงจัง
การระบาดของ ปุ๋ยปลอม ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเท่านั้น แต่กระเทือนไปถึงผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ยคุณภาพได้มาตรฐานอย่าง
อ่านแล้ว: 15121 [i=3356]
ปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งเหมาะสมกับภาพอากาศร้อนชื้น จัดอยู่บริเวณใกล้เคียงกับเส้นศูนย์สูตร ดังนั้
อ่านแล้ว: 53578 [i=3357]
ไพโรจน์เกษตรกรตัวอย่างบ้านทุ่งสมอ
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ จากที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซื้อปุ๋ยและสารเคมี 4-5 พันบาทต่อไร่ ก็ลดลงเหลือ 2,700 บาทต่อไร่ ในการทำ
อ่านแล้ว: 44464 [i=3358]
ด้านมืดของ วิกรม กรมดิษฐ์
วูดดี้ เกิดมาคุย รายการที่จะมาเปิดเผยการใช้ชีวิ ตของคนดัง ผ่านการติดตามเรื่องราวโดยพิธีกรวูดดี้ ที่จะไปคลุกคลีตีโมงกั
อ่านแล้ว: 72593 [i=3359]
การวิจัยด้านปุ๋ยอ้อย
จักรินทร์ และคณะ (2535) ทดสอบปุ๋ยไนโตรเจนในอ้อย 3 พันธุ์ (อู่ทอง 1, อู่ทอง 2 และ 80-1-128) พบว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 0, 12
อ่านแล้ว: 84244 [i=3360]
จับเข่าคุย วิกรม กรมดิษฐ์
จับเข่าคุย วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ อมตะ โฮลดิ้ง จำกัด
อ่านแล้ว: 44953 [i=3361]
พื้นที่ทำการเกษตรในแต่ละภาค
ข้อมูลตารางพื้นที่ทำการเกษตรในแต่ละภาค เหนือ กลาง ใต้ ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตก
อ่านแล้ว: 40769 [i=3362]
ข้าววัชพืชและแนวทางแก้ไข weedy rice and control methods
ปัจุจุบัน ชาวนาในเขตภาคกลางจนถึงเหนือตอนล่างกำลังประสบปัญหา กำลังประสบกับวัชพืชชนิดใหม่ ที่มีลักษณะเหมือนต้นข้าวจ
อ่านแล้ว: 30475 [i=3363]
ดินเปรี้ยว แก้ปัญหาดินเปรี้ยวด้วย สารปรับสภาพดิน ไฮ-แมกก้า
ดินเปรี้ยว หรือดินกรด (Acid soil) หมายถึง ดินที่มีค่า pH วัดได้ต่ำกว่า 7.0 ดังนั้น ดินเปรี้ยวจัด (Acid sulfate soil) จึง
อ่านแล้ว: 74122 [i=3364]
หอยเชอรี่ การป้องกัน การกำจัด
หอยเชอรี่ หอยโข่งอเมริกาใต้ หรือหอยเป๋าฮื้อน้ำจืด มีลักษณะเหมือนหอยโข่งแต่ตัวโต จากการดูด้วยตาเปล่าสามารถแบ่งหอยเชอรี่
อ่านแล้ว: 69969 [i=3365]
ทำไร่นาสวนผสม องค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ จาก ismed.or.th
ให้คำแนะนำสำหรับผู้สนใจทำไร่นาสวนผสม เกี่ยวกับเรื่องเงินทุน รายได้ แหล่งเงินทุน การดำเนินการ และสถานที่ให้คำปรึกษา
อ่านแล้ว: 64315 [i=3366]
รถเกี่ยวข้าว รุ่น Star Big
รถเกี่ยวข้าว รุ่น Star Big เครื่องยนต์ 6 สูบ 24 วาล์ว เกียร์ชุดขับเคลื่อนพิเศษ COMOSAK
อ่านแล้ว: 173803 [i=3367]
การออกใบรับรองผ่านคำขอกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Single Window Entry
เพียงส่งใบคำขอกลางครั้งเดียว ท่านก็สามารถเลือกออกใบรับรองหรือเอกสารส่งออกจาก 7 หน่วยงานที่ร่วมโครงการได้พร้อมกัน เพื่อสร
อ่านแล้ว: 31121 [i=3368]
หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก โดยผ่านระบบ E-Learning
กรมส่งเสริมการส่งออกกำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก โดยผ่านระบบ e-Learning ซึ่งขอให้ท่
อ่านแล้ว: 34336 [i=3369]
ชุดย่อยสลายตอซัง ย่อยสลายฟางข้าว ลดข้าวดีด
ย่อยสลายตอซังฟางข้าว ได้เป็นอย่างดี ลดการใช้ปุ๋ย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลตี ข้าวดีด ข้าวเด้ง
อ่านแล้ว: 119564 [i=3370]
ปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูง: วันเดอร์สูตรสีดำ
ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดรองพื้น คุณภาพสูง เหมาะสำหรับใช้ปรับโครงสร้างดิน เตรียมดิน รองก้นหลุม หว่านไถกลบ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
อ่านแล้ว: 69593 [i=3371]
การเลี้ยงหมู : การเลี้ยงหมูต้นทุนต่ำ หมูหลุมดินชีวภาพ หมู เลี้ยงหมู
การเลี้ยงหมู ในปัจจุบัน มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากวิธีการเลี้ยงเปลี่ยนแปลงไปเป็นลักษณะเชิงการค้าค่อนข้างมาก
อ่านแล้ว: 199109 [i=3372]
การเลี้ยงสุกรแนวทางเกษตรธรรมชาติ (หมูหลุม)
คณะครูศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสูงเม่นได้เข้าร่วมอบรมโครงการ ถ่ายเทคโนโลยี การผลิตหมูหลุม เพื่อสร้างรายได้
อ่านแล้ว: 31454 [i=3373]
ระบบ Hal-Q ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
ประเทศไทยมีประชากรมุสลิมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นความจำเป็นในการบริโภคอาหารฮาลาลจึงมีปริมาณมากเช่นกัน ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
อ่านแล้ว: 18022 [i=3374]
พัฒนาผักไฮโดรโพนิคส์ แม่โจ้ก้าวหน้านำปลูกบน ไม้ไผ่
“ไฮโดรโพ นิคส์” เป็นเทคนิคการปลูกพืชในรูปแบบหนึ่ง...ซึ่งไม่ใช้ดินเป็นส่วนประกอบหลักเหมือ นทั่วๆไป โดยส่วนใหญ่มักถูกปรับใ
อ่านแล้ว: 57466 [i=3375]
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหภาพยุโรป
สินค้าเกษตร อินทรีย์ (Organic) หรือสินค้าเกษตรที่เพาะปลูก/เพาะเลี้ยงแบบไร้สารพิษได้รับความนิยมเพิ่มมาก ขึ้นในตลาดยุโรป
อ่านแล้ว: 23045 [i=3376]
เทคนิคการตรวจตัดข้าวปน ขั้นตอนที่สำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์
การตรวจตัดข้าวปน นับว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ในระยะที่ต้นข้าวอยู่ในแปลงนา เป็นการรักษาพันธุ์ข้าวให้บร
อ่านแล้ว: 58004 [i=3377]
การเลี้ยงปลาหมอสี
ปลาหมอสีเป็นปลาน้ำจืดจัดอยู่ในวงศ์ Cichlidae พวกเดียวกับปลานิล ปลาหมดเทศ ปลา ออสการ์ ปลาปอมปาดัวส์ เป็นปลาที่เลี้ยงได้
อ่านแล้ว: 36732 [i=3378]
เรื่องปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมี
จากกระแสของการไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในภาคการเกษตร มีนัยสำคัญที่น่าสนใจและชวนให้ศึกษาลึกลงไปในรายละเอียด เนื่องจากมีการศึกษาและราย
อ่านแล้ว: 105754 [i=3379]
ปัญญา ต้องมาก่อนเงิน วิถีพอเพียง เจริญ ผัดแก้ว
แม้จะเรียนจบแค่ป.4 แต่ด้วยความมานะพยายาม หมั่นศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทำให้ เจริญ ผัดแก้ว เกษตรกรดีเด่น
อ่านแล้ว: 68775 [i=3380]
การปลูกมันสำปะหลัง ให้ได้ผลผลิตสูงสุด
การปลูกมันสำปะหลัง การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด ต้องดูแลตามช่วงอายุของมันสำปะหลัง..
อ่านแล้ว: 198424 [i=3381]
มันสำปะหลัง (มันเส้น) Cassava root
มันสำปะหลังเป็นพืชหัวที่นิยมปลูกกันมากนอกจากใช้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศแล้วยังมีเหลือพอ สำหรับส่ง ออกไปขายยังต่างประเทศ..
อ่านแล้ว: 56397 [i=3382]
ไฮโดรโพนิกส์ ( Hydroponics)
ในปี พ. ศ. 2473 ศาสตราจารย์ ดร. เกอริค (Gericke ) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เป็นผู้เริ่มใช้คำว่า ไฮโดรโปนิกส์ ( Hydroponic
อ่านแล้ว: 68485 [i=3383]
งานยางพาราแห่งชาติปี 51 รัฐ-เอกชนโชว์นวัตกรรมยางครบวงจร
ใกล้ มาแล้วสำหรับมหกรรมยางพาราระดับชาติ 2 งาน ที่มีขึ้นพร้อม ๆกันในจังหวัดจันทบุรีเมืองที่ขึ้นชื่อด้านผลไม้ นั่นคืองาน “
อ่านแล้ว: 43082 [i=3384]
เกษตรกรลุ่มน้ำปากพนังยกฐานะ พัฒนาปลูกข้าวเพื่อการค้า
ลุ่ม น้ำปากพนัง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมพื้นที่ 10 อำเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ พื้นที่..
อ่านแล้ว: 16085 [i=3385]
3 หน่วยงานหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อ ผลิตปุ๋ยหมักจากมูลโคปรับปรุงดิน...
กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดรวม 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรมป
อ่านแล้ว: 24606 [i=3386]
ทางเลือกสุดท้าย ทางรอดของประเทศไทย
ทางเลือกสุดท้าย ทางรอดของประเทศไทย โดยเจ้าสัวธนินทร์ เจียรวนนท์ (เจ้าสัวใหญ่CP)
อ่านแล้ว: 37837 [i=3387]
จับเข่าคุย ดร.ปัญญา เจ้าสัวสหฟาร์ม
ดร.ปัญญา เจ้าสัวสหฟาร์มในรายการ จับเข่าคุย โดยคุณสรยุทธ์เป็นผู้ดำเนินรายการ มีข้อคิดที่น่าสนใจอยู่มากเลยทีเดียว
อ่านแล้ว: 155334 [i=3388]
สำโรง แก้ไส้เลื่อนหายได้
สมัยก่อนคนเป็นไส้เลื่อนเยอะ ซึ่งพอรู้ตัวว่าเริ่มเป็นใหม่ๆ หมอยาแผนไทยมีทางรักษาให้หายได้ โดยใช้เปลือกต้น สำโรง แบบ...
อ่านแล้ว: 42105 [i=3389]
เลี้ยงมดแดงอย่างมืออาชีพ
ปัจจุบัน “มดแดง” จัดเป็นแมลงเศรษฐ กิจที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากตลาดมีความต้องการไข่มดแดงมากขึ้นอย่าง...
อ่านแล้ว: 41859 [i=3390]
คุณพัชรี อินปา เกษตรกรผู้แปรรูปผลผลิต เป็นน้ำข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ
กระแสน้ำข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพนั้นยังคงส่งข่าวคราวให้เราได้ติดตามกัน อย่างไม่ขาดสายและคงต้องยอมรับกันการ...
อ่านแล้ว: 35810 [i=3391]
เกษตรปลอดสารพิษ สู่วิถีชีวิตที่...พอเพียง
ปัจจุบัน หลายคนให้ความสนใจและใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกิน ต่างพิถีพิถัน เลือกสรรสิ่งที่ดีในการ...
อ่านแล้ว: 44119 [i=3392]
เลี้ยงไส้เดือนไว้พรวนดิน ที่ศูนย์เกษตรครบวงจรภูมิพลัง
ไส้เดือน สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้เป็น แรงงานชั้นดีของหมู่เกษตรกร ที่ไม่ต้องจ้างเป็นค่าแรงให้เสียเงินตรา หรือไม่ต้อง
อ่านแล้ว: 44688 [i=3393]
คาถากันผี สำหรับผู้บริโภคอาหารปลอดสารพิษ
ความ ตื่นตัวในการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ เช่น ข้าว พืชผัก หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จะว่าไปก็เป็นดาบสองคม
อ่านแล้ว: 48810 [i=3394]
เปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารในยุโรป: วิสัยทัศน์จากบริษัทยักษ์ใหญ่ในเครือ CP
สินค้าเกษตรและอาหาร ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร บริษัท CP ยักษ์ใหญ่ ธุรกิจอาหาร และธุรกิจเกษตร
อ่านแล้ว: 55651 [i=3395]
อ้อย-มันสำปะหลัง ดันไทยก้าวสู่ประเทศโอเปกด้านพืช
แม้ขณะนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะลดลงมาต่ำกว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อ บาร์เรล จนทำให้กระแสการตื่นตัวในการหาพลังงานทดแทนลด...
อ่านแล้ว: 28580 [i=3396]
กรีดยางใช้ระบบกรีด 2 รอย ให้ผลผลิตสูง...เป็นทางเลือกใหม่
การพัฒนาวิจัยระบบกรีดยางใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่สถาบันวิจัยยางต้องดำเนินการ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง กรีดได้นานที่สุด 20-25 ปี
อ่านแล้ว: 93670 [i=3397]
เทคนิคใหม่ในการเพิ่มผลผลิตของน้ำยางพารา
ตามปกติพื้นที่ปลูกยางที่จะให้ผลดีจะต้องมีน้ำฝนรายปีมากกว่า 2000 mm มีค่าเฉลี่ยความแตกต่างของอุณหภูมิในรอบวันประ...
อ่านแล้ว: 79810 [i=3398]
ผลิตมะม่วงนอกฤดู ลดต้นทุนด้วย สารชีวภาพ
เมื่อกระแสการ เปิบ อาหารปลอดภัย ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นทุกขณะ เกษตรกรชาวสวนทั้งหลายจึงหันมา..
อ่านแล้ว: 69835 [i=3399]