ฟาร์มเกษตร
ครบเครื่อง เรื่องปุ๋ยยา
ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าจากฟาร์มเกษตร
1. โทรสั่งซื้อที่ 089-459-9003
2. แอดไลน์ไอดี PrimPB แชทสั่งซื้อ
3. สั่งทางเฟสปริม เฟสบุ๊คปริมคลิกที่นี่
4. สั่งผ่านะระบบตระกร้าสินค้า FKX.asia
5. สั่งผ่านเว็บลาซาด้า LAZADA.co.th
ทุกช่องทาง ชำระเงินขณะรับสินค้าที่บ้านคุณ

หมวดบทความ: แสดงบทความจากทุกหมวด เรียงลำดับ Z-A

การเรียงลำดับ: ล่าสุดก่อน[Z-A], ตามลำดับ[A-Z]
|-หน้าที่ 28 จาก 35-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
การเลี้ยงไส้เดือนดิน
ไส้เดือนดินทำหน้าที่สร้างความอุดมสมบูรณ์สร้างอินทรียสารช่วยพรวนดิน จากคุณประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ส่งผลให้..
อ่านแล้ว: 27198 [i=2700]
การเพาะขยายพันธุ์หอยหลอด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ กรมประมง ได้ทำการเพาะขยายพันธุ์หอยหลอด..
อ่านแล้ว: 17350 [i=2701]
ปลูกแก้วมังกรแบบอินทรีย์ในพื้นที่ดินทราย
ปลูกแก้วมังกรแบบอินทรีย์ในพื้นที่ดินทรายระบุไว้ว่า พื้นที่ปลูกควรเป็นพื้นที่ราบ สม่ำเสมอหากเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขังให้ทำ..
อ่านแล้ว: 16252 [i=2702]
เลี้ยงไก่ดำ เพิ่มรายได้
เลี้ยงไก่ดำ เพิ่มรายได้และมีกำไรมากกว่าการเลี้ยงไก่สายพันธุ์พื้นเมือง..
อ่านแล้ว: 26110 [i=2703]
การเลี้ยงปูดำในตะกร้า
ปูดำ เป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าสัตว์น้ำประ เภทอื่น ปัจจุบันปูดำกำลังได้รับความนิยมในการบริโภคสูง
อ่านแล้ว: 17922 [i=2704]
จิ้งหรีด เหมาะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม
จิ้งหรีดเป็นแมลงที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะหลบซ่อนอยู่ตามสนามหญ้า ตามรอยแตกของดิน หรือใต้กองเศษหญ้า..
อ่านแล้ว: 21125 [i=2705]
แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2555
รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2555 ว่าจะขยายตัวต่อเนื่องอยู่ในช่วงร้อยละ 4.5–5.5
อ่านแล้ว: 15866 [i=2706]
บุญเลิศ ปานสวี เกษตรกรดีเด่นจังหวัดระนอง
นายบุญเลิศ ได้ทำกิจกรรมเกษตรแบบพอเพียงอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน เป็นต้นแบบให้กับเพื่อนเกษตรกร..
อ่านแล้ว: 15084 [i=2707]
ศัตรูมะพร้าวไทย
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการระบาดศัตรู พืช กรมส่งเสริมการเกษตร รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของศัตรูมะพร้าวว่า ..
อ่านแล้ว: 10537 [i=2708]
ข้าวโพดตักหงาย
ข้าวโพดตักหงาย เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดเลย เกษตรกรนิยมปลูกกันมากในพื้นที่สูง
อ่านแล้ว: 21289 [i=2709]
แนะดูแลสวนยางหน้าแล้ง
นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยว่า ในช่วงนี้จึงนับเป็นช่วงสำคัญที่อาจสร้างความเสียหายแก่สวนยาง..
อ่านแล้ว: 18100 [i=2710]
ระวัง โรคกุ้งตายด่วน ระบาด
ระวัง โรคกุ้งตายด่วน ระบาด กรมประมงหวั่นโรคดังกล่าวจะระบาดสร้างความเสียหายให้กับฟาร์มเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรไทย..
อ่านแล้ว: 12095 [i=2711]
ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว
ข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว คุณค่าทางโภชนาการสูง และมีกลิ่นหอม เป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้...
อ่านแล้ว: 15453 [i=2712]
นาปรังเผชิญปัญหา เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ขณะนี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง หลายพื้นที่ กำลังเผชิญปัญหาของ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ในนาข้าว หากไม่เฝ้าระวัง..
อ่านแล้ว: 13883 [i=2713]
ปลูกมะนาว บนต้นตอส้ม
ที่ผ่านมาในอดีตการปลูกมะนาวของเกษตรกรไทยนิยมปลูกโดยใช้กิ่งตอนหรือกิ่งปักชำโดยคิดว่าต้นเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเร็ว..
อ่านแล้ว: 22367 [i=2714]
การปลูกยางพารา สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปลูก
ยางพาราต้องการดินที่มีหน้าดินลึก เพื่อให้รากเกาะลึกได้อย่างมั่นคง หากหน้าดินตื้นทำให้รากยึดได้ไม่แน่น จะทำให้ต้นโค่นล้ม.
อ่านแล้ว: 41921 [i=2715]
ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มขวด เสนอปรับราคาขายปลีก
ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มขวด เสนอปรับราคาขายปลีกจากขวดละ 42 เป็น 50 บาท หลังราคาปาล์มดิบพุ่งสูง ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ เตรียม..
อ่านแล้ว: 12647 [i=2716]
พันธุ์มะละกอปากช่อง 2 สายพันธุ์ใหม่
พันธุ์มะละกอปากช่อง 2 สายพันธุ์ใหม่ สถานีวิจัยปากช่อง ได้ทำการปรับปรุงพันธุ์มะละกอปากช่อง 2 เป็นผลสำเร็จ..
อ่านแล้ว: 21549 [i=2717]
ลุงชุม เสาหิน เกษตรกรตัวอย่าง
ลุงปลูกพืชมาแล้วเกือบทุกชนิด ทั้งพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง รวมทั้งทำทำสวนลำไย ถือว่าเป็นเกษตรกรตัวอย่างอีก..
อ่านแล้ว: 14018 [i=2718]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ตะวันออก ปี 2555
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ตะวันออก ปี 2555 กระทรวงเกษตรฯ ได้ติดตามสถานการณ์ผลิตผลไม้ปี 2555 ในภาพรวมพบ..
อ่านแล้ว: 13491 [i=2719]
โรคในมันสำปะหลัง
ในสภาพการปลูกทั่วไป มันสำปะหลังมีศัตรูพืชเข้าทำลายเพียงเล็กน้อย หากพบระบาดรุนแรงควรดำเนินการ ดังนี้ ..
อ่านแล้ว: 21905 [i=2720]
สรรพคุณ และ ประโยชน์ของข้าวโพดอ่อน
เรามาทำความรู้จักกับ สรรพคุณของข้าวโพดอ่อน และ ประโยชน์ของข้าวโพดอ่อน กันเลยดีกว่าค่ะ.
อ่านแล้ว: 34106 [i=2721]
การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวานต่อไร่
การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวานต่อไร่ได้รับเฉลี่ย 3,000 - 3,500 กก.ต่อไร ซึ่งเป็นปริมาณผลผลิตที่สูงสำหรับเกษตร จึงได้สรุปวิธี.
อ่านแล้ว: 31016 [i=2722]
เทคนิคเพิ่มผลผลิตปาล์ม
ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย มีหลายสายพันธุ์ ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี
อ่านแล้ว: 40507 [i=2723]
โรคใบยางพาราอ่อน
เชื้อนี้เข้าทำลายใบยางขณะมีอายุ 5 - 15 วัน คือ ระยะที่ใบขยายและกำลังเปลี่ยนจากสีทองแดงเป็นเขียวอ่อน ใบจะเหี่ยวและหลุด..
อ่านแล้ว: 13864 [i=2724]
การแก้ปัญหายางพาราหน้าตาย
การที่หน้ายางพาราตาย นั้นเป็นปัญหาของเกษตรชาวยางพาราเป็นอย่างมาก จึงต้องมีวิธีแก้ไขหน้ายางพาราตาย กรีดยางพาราแล้วไม่มี..
อ่านแล้ว: 21015 [i=2725]
โรคแส้ดำในไร่อ้อย
อ้อยจะแตกยอดออกมาเป็นแส้สีดำแทนยอดปกติ ต้นแคระแกรนผอม ข้อสั้น ใบเล็ก แตกกอจัด เมื่อเป็นรุนแรงอ้อยจะแห้งตาย..
อ่านแล้ว: 23030 [i=2726]
ฤดูปลูกข้าวโพด
ข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่ค่อนข้างทนทานและปลูกง่าย ในสภาพดินฟ้าอากาศของเมืองไทย ถ้ามีน้ำเพียงพอ จะสามารถปลูกข้าวโพดได้ตลอดปี..
อ่านแล้ว: 19439 [i=2727]
เทคนิคการปลูกข้าวโพดหวาน
พันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม ไฮ-บริกซ์ 10 และ ไฮ-บริกซ์ 3 ทั้งสองพันธุ์เป็นพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม.
อ่านแล้ว: 83515 [i=2728]
การผสมพันธุ์ข้าวโพด
ในปัจจุบันวิทยาการด้านปรับปรุงพันธุ์พืชมีความก้าวหน้ามาก ตลอดจนเกษตรกรมีความพร้อมในการใช้พันธุ์ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ลูกผ..
อ่านแล้ว: 30252 [i=2729]
ประโยชน์ของข้าวโพด
ประโยชน์ของข้าวโพด เมล็ดข้าวโพดและส่วนต่าง ๆ ของข้าวโพดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง..
อ่านแล้ว: 42078 [i=2730]
ตั๊กแตนโลกัสต้า แมลงศัตรู ข้าวโพด
เป็นตั๊กแตนที่สามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว การทำลายรุนแรงและมักเคลื่อนย้ายเป็นฝูง ทำความเสียหายพืชผลได้ถึง 100%
อ่านแล้ว: 23540 [i=2731]
โรคที่เกิดกับข้าวโพด
เกษตรกรบางท่านยังไม่ทราบว่า โรคที่เกิดกับข้าวโพด มีความสำคัญที่สุด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรได้..
อ่านแล้ว: 13157 [i=2732]
การใช้ประโยชน์จากสวนปาล์มน้ำมัน
การใช้ประโยชน์จากสวนปาล์มน้ำมัน โดยการปลูกพืชอื่นร่วมกับการปลูกปาล์มในพื้นที่ว่างระหว่างแถวปาล์มน้ำมัน ยังเพิ่มรายได้..
อ่านแล้ว: 45097 [i=2733]
พืชเสริมรายได้ในสวนยาง
ปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยาง ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมในสวนยางพารา ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จำแนกได้ 2 คือพืชแซมยางและพืช.
อ่านแล้ว: 26760 [i=2734]
การเพิ่มผลผลิตข้าวโพด
เทคนิคการปลูกข้าวโพดวิธีใหม่นี้เป็นการปลูกที่มีความถี่หนาแน่นเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า วิธีการนั้นก็คือ ให้วางแถวแนวปลูกหัน.
อ่านแล้ว: 21768 [i=2735]
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ทางเลือกใหม่เกษตกร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม พันธุ์นครสวรรค์2 ซึ่งให้ผลผลิตสูง เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1,110 กิโลกรัมต่อไร่ ..
อ่านแล้ว: 24908 [i=2736]
เปลือกมันสำปะหลัง ทำเห็ดฟาง
เปลือกมันสำปะหลัง ทำเห็ดฟาง การเพาะเห็ดฟางโดยใช้เปลือกมันสำปะหลัง สามารถทำเป็นรายได้เสริมเกษตรกรได้..
อ่านแล้ว: 23529 [i=2737]
การปลูกถั่วลิสงในนาข้าว
ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่ให้ประโยชน์ทั้งเป็นพืชบำรุงดิน และขายเป็นรายได้สำหรับเกษตรกร นำมาปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าวได้..
อ่านแล้ว: 29428 [i=2738]
ข้าวโพดสีม่วงต้านมะเร็ง ชะลอแก่
ข้าวโพดสีม่วง คุณสมบัติเยี่ยมด้านการต่อต้านอนุมูลอิสระ ลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็ง มีรสชาติดี คุณค่าทางอาหารสูง และเหมาะสำ..
อ่านแล้ว: 13929 [i=2739]
อ้อยดับร้อนผ่อนกระหาย
แก้ร้อนในกระหายนํ้า แก้ไอ และขับปัสสาวะ แก้พิษเหล้าเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคอแห้งกระหายนํ้า ไข้สูง ปัสสาวะน้อยและ ..
อ่านแล้ว: 17370 [i=2740]
ความสำคัญของการตรวจวิเคราะห์ดิน ก่อนปลูกพืช
ความสำคัญของการตรวจวิเคราะห์ดิน ก่อนปลูกพืช ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยได้ถูกต้อง และลดต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นการเตรียมคว.
อ่านแล้ว: 28092 [i=2741]
ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว วัดถ้ำเชียงดาว
เดิมทีในสมัยโบราณเป็นสถานที่ปลีกวิเวกและปฏิบัติธรรมของพระธุดงค์และฤาษี จนเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยว อีกของเชียงใหม่..
อ่านแล้ว: 21747 [i=2742]
มรกตแดง ไม้มงคล
มรกตแดง : เป็นต้นไม้ที่มีความหมายไปในเชิงสร้างเกียรติยศ ชื่อเสียง อีกทั้งยังมีใบที่สวยงาม
อ่านแล้ว: 31330 [i=2743]
โรคใบขาวของอ้อย
โรคนี้จัดว่าเป็นโรคที่สำคัญอันดับหนึ่งของอ้อยเนื่องจากระบาดทำความเสียหายมาก และกว้างขวาง ยากที่จะทำการป้องกันกำจัด
อ่านแล้ว: 21782 [i=2744]
ระบบซื้ออ้อยของโรงงานเป็นอย่างไร
ระบบซื้ออ้อย : การซื้ออ้อยของโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ซื้อโดยอาศัยน้ำหนักอย่างเดียว
อ่านแล้ว: 22311 [i=2745]
ผักกาดหวาน
ผักกาดหวาน : เป็นพืชล้มลุกการปลูกดูแลรักษาคลายผักกาดหอมห่อต้องการสภาพอากาศเย็น อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง
อ่านแล้ว: 27303 [i=2746]
ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว
ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว นับเป็นปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่อง กรมการข้าวได้เปิดตัวหมู่บ้านผลิตเมล็ดพ..
อ่านแล้ว: 15650 [i=2747]
จากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร
ข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารโดยวิธีการตำข้าว วิธีการตำข้าวแบบเดิมของชาวอีสานนั้นเป็นการกระเทาะแยกเอาเปลีอกหุ้มจากเมล็ดข้าว..
อ่านแล้ว: 18436 [i=2748]
โรคใบจุดสีน้ำตาล ในนาข้าว
โรคใบจุดสีน้ำตาล : แผลที่ใบข้าว พบมากในระยะแตกกอมีลักษณะเป็นจุดสีน้ำตาล รูปกลมหรือรูปไข่ ขอบนอกสุดของแผลมีสีเหลือง
อ่านแล้ว: 18990 [i=2749]
คนโลกมืดเลี้ยงไก่ไข่ ก็ได้
ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ....
อ่านแล้ว: 13299 [i=2750]
การกรีดยาง
การกรีดยาง ควรกรีดจากซ้ายมาขวา เพื่อให้ท่อน้ำยางถูกตัดขาดมาก จะทำให้ได้น้ำยางมากขึ้น
อ่านแล้ว: 20704 [i=2751]
เตือน เกษตรกรอย่าใส่สารปลอมปนในน้ำยาง
น้ำยาง : ขณะนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราบางรายจงใจใส่สิ่งปลอมปนลงในน้ำยางเพื่อหวังที่จะเพิ่มน้ำหนักยางและคิดว่าจะขายได้ราค
อ่านแล้ว: 11571 [i=2752]
ทางปาล์มน้ำมันใช้เลี้ยงสัตว์
ทางปาล์มน้ำมัน : กรมปศุสัตว์แนะเกษตรกรนำทางปาล์มน้ำมันมาใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง อาทิ โค แพะ
อ่านแล้ว: 33018 [i=2753]
แนะนำเกษตรกรชาวสวนยาง ป้องกันโรคใบร่วง
โรคใบร่วง : ใบยางจะร่วงทั้งที่ใบยังเขียวสด และใบเหลือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศลักษณะที่เด่นชัดคือ ก้านใบมีรอยช้ำสีดำ
อ่านแล้ว: 22437 [i=2754]
คุณชำนาญ ศรีเอี่ยมออง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวลูกผสม ซี.พี.304
คุณชำนาญ ศรีเอี่ยมออง ชาวนาผู้ประสบความสำเร็จในการปลูกข้าวลูกผสม ซี.พี.304 ฤดูนาปรัง 1 (ปลูกเดือน กุมภาพันธ์ 2553) ที่ตำ
อ่านแล้ว: 14433 [i=2755]
กระต่ายจันทร์
กระต่ายจันทร์ : เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นทอดนอนไปตามพื้นดินที่ชื้นเย็น ขนาดเล็ก ส่วนปลายจะแตกกิ่งก้านชูตั้งขึ้น ลำต้น
อ่านแล้ว: 12209 [i=2756]
ไพโรจน์ เกษตรกรตัวอย่าง
ไพโรจน์ เกษตรกรตัวอย่าง ทำอาชีพเริ่มแรกด้วยการรับเหมาก่อสร้าง แต่ถูกคดโกงจากผู้ว่าจ้างมาตลอด เลยต้องผันตัวเองกลับมาทำนา
อ่านแล้ว: 14012 [i=2757]
ข้าวไทยปลอดจีเอ็มโอ
ข้าวไทย สำเร็จ! กระทรวงเกษตรฯเห็นพ้องประกาศยุทธศาสตร์ ข้าวไทยปลอดจีเอ็มโอ ประเทศแรกของโลก
อ่านแล้ว: 11780 [i=2758]
การปลูกพืชคลุมดินในสวนปาล์มน้ำมัน
ปลูกพืชคลุมดิน : เพื่อป้องกันและควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืช รวมถึงการชะล้างพังทะลายของดิน
อ่านแล้ว: 31811 [i=2759]
น้ำเต้าควบคุมเบาหวาน
น้ำเต้ามีฤทธิ์ลดกรดในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อยและแผลกระเพาะอาหาร แต่ที่จีนและอินเดียกินน้ำเต้าควบคุมเบาหวาน
อ่านแล้ว: 28094 [i=2760]
ข่าวพันธุ์ใหม่ ชัยนาท 80 ปลูกได้ตลอดปี
ข่าวพันธุ์ใหม่ : ได้จากการผสมสามทางระหว่างลูกผสมชั่วที่ 1 ของพันธุ์สุพรรณบุรี 60 และสายพันธุ์ IR29692-99-3-2-1 กับสายพัน
อ่านแล้ว: 12478 [i=2761]
เห็ดฟางในร่องปาล์ม
เห็ดฟางในร่องปาล์ม สร้างรายได้ให้มากกว่าเห็ด อื่น ๆ อีกทั้งการดูแลค่อนข้างง่าย ทั้งขายง่าย เหมาะแก่การเพิ่มราย.
อ่านแล้ว: 23247 [i=2762]
การบำรุงตออ้อย
อ้อย : เป็นพืชที่เมื่อปลูกครั้งหนึ่งแล้ว สามารถตัดหรือเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง จำนวนครั้งที่เก็บเกี่ยว
อ่านแล้ว: 19418 [i=2763]
แมลงหล่า ศัตรูข้าว
จากนักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ที่ทำการติดตามการระบาดของ แมลงหล่า ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 49 ถึงมกราคม 50...อัน
อ่านแล้ว: 14821 [i=2764]
ดอกม่วงส่าหรี
ดอกม่วงส่าหรี : ออกเป็นช่อแน่นขนาดใหญ่ ที่ปลายยอด แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก
อ่านแล้ว: 26424 [i=2765]
สตรีตำบลเกาะเกิดขยายธุรกิจ
สตรีตำบลเกาะเกิดขยายธุรกิจ หลังจาก กลุ่มสตรีสหกรณ์สมุนไพรอายุวัฒนะ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...
อ่านแล้ว: 12724 [i=2766]
สมุนไพรไทย กระแตไต่ไม้
กระแตไต่ไม้ : สมุนไพรไทย แก้เบาหวาน แก้ไตพิการ เป็นยาคุมธาตุ
อ่านแล้ว: 14332 [i=2767]
ไม้มงคล ต้นใบละบาท
ต้นใบละบาท : การเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นใบละบาทไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความร่ำรวยด้วยเงินตรา
อ่านแล้ว: 26900 [i=2768]
วิธีการปลูกพืชผักสวนครัว
วิธีการปลูกพืชผัก พืชผักมีหลายชนิด วิธีการปลูกจึงต้องเลือกให้เหมาะสม พืชผักแต่ละชนิดมีส่วนซึ่งนำไปขยายพันธุ์เมื่อปลูกได้
อ่านแล้ว: 35787 [i=2769]
หนอนทราย-แมลงศัตรูยางพารา
หนอนทราย (Cockchafers) เป็นตัวหนอนของด้วงปีกแข็งชนิดหนึ่งซึ่งเป็นศัตรูกัดกินและทำลายรากต้นยางพารา ทำให้ต้นยางพาราตายเป็น
อ่านแล้ว: 21545 [i=2770]
ปลูกมันแบบคอนโดวิธีเพิ่มผลผลิตสูงสุด15ตัน
ปลูกมันคอนโด : วิธีเพิ่มผลผลิต สูงสุด15ตัน/ไร่ทางเลือกเกษตรกร ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังนอกจากจะประสบปัญหาภัยแล้ง
อ่านแล้ว: 26295 [i=2771]
การเลี้ยงโคนมในเขตร้อน
การเลี้ยงโคนม : ในเขตร้อนหรือในช่วงฤดูร้อนนั้น มีเคล็ดลับอย่างไรที่จะทำให้แม่โคนมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อ่านแล้ว: 20434 [i=2772]
ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ผ่านมาเราอาจเคยเห็นแต่ตลาดนัดค้าขายสินค้าอุปโภค-บริโภค หรือตลาดนัดของใช้มือสอง วันนี้มีตลาดนัดแห่
อ่านแล้ว: 15957 [i=2773]
วิธีกำจัดหนอนกอในนาข้าว
หนอนกอ : ทำลายข้าวตั้งแต่ข้าวเล็กจนถึงระยะข้าวออกรวง ในประเทศไทยมีรายงานพบ 4 ชนิด
อ่านแล้ว: 23941 [i=2774]
Stream เพลงแบบ Wireless ด้วย AirPort Express
หลายคนคงใช้คอมพิวเตอร์เปิดฟังเพลงกันเป็นส่วนมาก ส่วนชุดเครื่องเสียงคงไม่ได้วางอยู่กับโต๊ะทำงาน หรือคอมพิวเตอร์ แต่อาจ..
อ่านแล้ว: 14044 [i=2775]
ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว วังน้ำเขียว ฟลอร่า แฟนตาเซีย
ฟาร์มเกษตรพาเที่ยว วังน้ำเขียว ฟลอร่า แฟนตาเซีย มหัศจรรย์งานศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข เป็นงานที่น่าสนใจ และถือเป็นอีกหนึ่ง
อ่านแล้ว: 20084 [i=2776]
เที่ยวน้ำตกเอราวัณ กาญจนบุรี
น้ำตกเอราวัณ : เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงาม บนฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
อ่านแล้ว: 12627 [i=2777]
ข้าวหอมมะลิ
ข้าวหอมมะลิ เป็นสายพันธุ์ข้าวที่มีถิ่นกำเนิดในไทย มีลักษณะกลิ่นหอมคล้ายใบเตย เป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกที่ไหนในโลกไม่ได้คุณ..
อ่านแล้ว: 18235 [i=2778]
พันธุ์ข้าว
พันธุ์ข้าว : เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอันดับแรกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต
อ่านแล้ว: 13714 [i=2779]
โรคและแมลงศัตรู ของมันสำปะหลัง
โรคและแมลงศัตรู ของมันสำปะหลัง มีสาเหตุจากบักเตรี ความเสียหาย 30% เมื่อใช้ท่อนพันธุ์จากต้นที่เป็นโรคมาปลูก และถ้าอุณหภูม
อ่านแล้ว: 25708 [i=2780]
แก้ปัญหาขาดแคลนท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
มันสำปะหลัง : จากสภาวะความแห้งแล้งตั้งแต่เดือนกันยายน 2547 เป็นต้นมา มีผลกระทบต่อการผลิตมันสำปะหลังของไทย
อ่านแล้ว: 22164 [i=2781]
การป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวเน่าแดง จากไร่อ้อย
โรคเหี่ยวเน่าแดง การป้องกันกำจัด สาเหตุโรค เกิดจากเชื้อรา 2 ชนิด คือ Fusarium moniliforme และ Colletotrichum falcatum ..
อ่านแล้ว: 20822 [i=2782]
อ้อยกับการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมน้ำตาล
อ้อย : ไม่ได้ถูกใช้เป็นเพียงวัตถุดิบเพื่อผลิตน้ำตาลเท่านั้น แต่พืชแห่งความหวานชนิดนี้ถูกนำไปผลิตเพื่อประโยชน์ด้านอื่นอีก
อ่านแล้ว: 19995 [i=2783]
ประวัติปาล์มและการปลูกปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่สูงสุดเมือเทียบกับพืชน้ำมันอื่นๆ ในการผลิตรปาล์มน้ำมัน ....
อ่านแล้ว: 29574 [i=2784]
หนอนทรายสวนปาล์มน้ำมัน
หนอนทราย : ตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งตระกูล เมโลลอนติดี้ ปัจจุบันหนอนทรายกำลังสร้างปัญหาปวดเศียรเวียนเกล้าให้กับเกษตร
อ่านแล้ว: 29851 [i=2785]
ประวัติยางพารา
ความเป็นมายางพารา ชาวพื้นเมืองในอเมริกากลางและอเมริกาใต้เรียกต้นไม้ที่ให้ยางว่า คาอุท์ชุค [Caoutchouc] แปลว่าต้นไม้ร้อง.
อ่านแล้ว: 20632 [i=2786]
โรคตายจากยอดยางพารา
โรคตายจากยอด : เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น อาจเกิดจากอากาศแห้งแล้งจัดเป็นเวลานานติดต่อกัน ทำให้ดินบริเวณรอบๆ รากขาดน้ำ
อ่านแล้ว: 13541 [i=2787]
เศรษฐีใหม่สวนยางอีสาน
ชนะวงศ์ สมมุติ เกษตรกรรุ่นใหญ่ใน ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย จึงแทบไม่ต่างไปจาก เศรษฐีสวนยาง ขนาดย่อมคนหนึ่ง
อ่านแล้ว: 13046 [i=2788]
หม่อน บำรุงสมองและหลอดเลือด
หม่อน บำรุงสมองและหลอดเลือด จากกระแสความนิยมบริโภคผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้รักสุขภาพซึ่งต้องการบริโภค
อ่านแล้ว: 9396 [i=2789]
ว่านสากเหล็ก สมุนไพรขับประจำเดือน
ว่านสากเหล็ก : รับประทานเป็นยาชักมดลูก เช่น คลอดบุตรใหม่ๆ มดลูกลอย เพราะความอักเสบ
อ่านแล้ว: 14351 [i=2790]
ประโยชน์ของแอปเปิ้ล
แอปเปิ้ล : มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์มากที่สุด และยังมีอิลาสตินและคอลลาเจนที่ดีต่อสุขภาพผิวด้วย
อ่านแล้ว: 16094 [i=2791]
วิธีปลูกต้นกล้าข้าวสาลี
วิธีปลูกต้นกล้าข้าวสาลี ความรู้เล็กๆ น้อยๆ เนื้อหาเบาๆ เทคนิคต่างๆ ในการปลูกต้นกล้าข้าวสาลีมาฝาก..
อ่านแล้ว: 28127 [i=2792]
การปลูกอ้อยข้ามแล้ง
การปลูกอ้อยข้ามแล้ง จะดำเนินการหลังฝนหมด คือ ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ถึง ปลายเดือนพฤศจิกายนหรือจนกว่าดินจะหมดความชื้น คือ
อ่านแล้ว: 28413 [i=2793]
ปาล์มน้ำมัน พ่อแม่พันธุ์
ปาล์มน้ำมัน : พ่อแม่พันธุ์ - ที่จะใช้ปลูกนั้น พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญ ในการดําเนินธุรกิจการทําสวน
อ่านแล้ว: 24935 [i=2794]
ความหมายของข้าว
ความหมายของข้าว ข้าวเป็นธัญพืชที่ใช้เป็นอาหารสำคัญอย่างหนึ่งของโลก ตามหลักวิชาพฤกษศาสตร์ ข้าวเป็นพืชจำพวกใบเลี้ยงเดี่ยว.
อ่านแล้ว: 35672 [i=2795]
ดอกพุดซ้อน
ดอกพุดซ้อน : ใช้เป็นยาขับพยาธิ เนื้อไม้ใช้เป็นยาเย็น ลดพิษไข้ ใช้ทำธูป
อ่านแล้ว: 23978 [i=2796]
การป้องกันกำจัดหนอนกออ้อย
วันนี้ครับ ฟาร์มเกษตรได้นำเอาความรู้การป้องกันกำจัดหนอนกออ้อย หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว และหนอนกอสีชมพู อื่นๆ มาฝาก.
อ่านแล้ว: 25942 [i=2797]
การปลูกซ่อมยางพารา
ยางพารา : ทำการปลูกซ่อมให้เสร็จทันทีภายใน 1 เดือน (ต้นฤดูฝน) ด้วยยางชำถุงชนิดเดียวกัน ที่ใช้ปลูกในแปลงเดิม
อ่านแล้ว: 20574 [i=2798]
ขั้นตอนการผลิตภัณฑ์อ้อยปลอดโรค
ขั้นตอนการผลิตภัณฑ์อ้อยปลอดโรค อ้อย เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้ประเทศปีหนึ่งหลายพันล้านบาทจากการส่งน้ำตาลทรายออกไปจำ..
อ่านแล้ว: 26977 [i=2799]