ไม้ผล ไม้ยืนต้น
ฟักข้าวใบไหม้ ฟักข้าวใบแห้ง ฟักข้าวใบเหลือง โรคเชื้อรา ที่เกิดขึ้นกับฟักข้าว
อาการใบเหลือง ฟักข้าวใบเหลือง ต่างจากอาการใบไหม้ สาเหตุต่างกัน วิธีป้องกันและรักษาก็ต่างกัน
อัปเดท ( 13 พฤษภาคม 2561 ) , แสดง (3,565) ,

ฟักข้าวใบไหม้ ฟักข้าวใบแห้ง ฟักข้าวใบเหลือง อาจเป็นโรคฟักข้าวที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา หากไม่เร่งรักษา จะทำให้ติดผลน้อย ได้ผลผลิตลดน้อยลง

ไอเอส เป็นสารอินทรีย์ป้องกัน และยับยั้งเชื้อรา ปลอดสารพิษ ปลอดภันต่อผู้ใช้ ผู้บริโภคและ ปลอดภัยต่อโลก ต่อแหล่งน้ำ ใช้สำหรับฉีดพ่น เพื่อป้องกันโรคใบไหม้ ใบแห้ง และโรคอื่นๆที่เกิดจากเชื้อรา

 


ฟักข้าวใบเหลือง อาจเกิดจากการขาดธาตุหลัก ธาตุรอง และธาตุเสริม ฉีดพ่นด้วย ปุ๋ยน้ำ FK-1 ที่ประกอบไปด้วยธาตุหลัก ทำให้ฟักข้าวโตไว ใบเขียว ให้ผลผลิตสูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีธาตุรอง และธาตุเสริม ที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช

 

 http://www.farmkaset.org/html5/contents.aspx?con_id=03627